Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 20
20 C ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ ©588 55 30 Bréísími 588 5540 Einbýlishus TUNGUVEGUR-EINBHUS Vorum að fá í einkasolu, fallegt einbýlishús á tveim hæðum með bílskúr 370 fm, með mikl- um möguleikum t.d. tvær íbúðir, útleiga á 4-6 herbergjum á jarðhæð, fyrir félagasamtök o.fl. Áhugaverð eign meö góða staðsetningu. 070207 ¦ -.•,". SKELJATANGI-MOS. Vorum að fá í sölu nýbyggt einbýlishus með bíl- skúr 145 fm, timburhús klætt með Stoneflex, fullbúið að utan, fokhelt að innan Ahv.5,5 Verð 8,3 070208 GRUNDARTANGI - MOS Mjög fallegt raðhús 84 fm 3ja herbergja. Falleg sérlóð með verönd. Laus strax, mögul. áhv. 5,2 millj. Verð 7,5millj. 060148 DALATANGI - MOS. Gott raðhús 87 fm 3ja herb., geymsluloft. Fal- legur suðurgarður. Sórinng. Laust strax. Mögul. áhv. 5,5 millj.Verð7,Smillj. 060142 LINDARBYGGÐ - MOS. Vorum að fá í sölu fallegt endaraðh. 108 fm. Skipti mógul Ahv. 5,0 millj. Verð 9,4 mlllj.060139 LYNGRIMI- PARH. f einkasölu nýbyggt parh. á tveimur hæðum 200 fm m. 20 fm bdsk. Fullfrág. að utan, mál- að, fokh. að innan. Áhv. 6,3 millj. húsbr. Verð 8,6 millj. 060110 BJARTAHLIÐ - MOS. Eitt hús eftir af þessum vinsælu nýbyggðu raðh. 100 fm m. 24 fm bllskúr. Fullb. að utan, málað, fokh. að innan. Áhv. mögul. húsbr. 6,3 millj. 060038 LEIRUTANGI - SERH. Falleg neðri sérhæð 4ra herb. 94 fm. Sérinn- gangur og -garður. Mögul. áhv. 4,5 millj. Verð 6,5 millj. 050075 HLIÐARTUN - MOS. Björt og rúmgóð efri sérh. 75 fm m. 28 fm bíl- skúr. Parket, suðursv. Skipti mögul. á dýrari eign. t.d. f Hafnarf. Áhv. 2,6 millj. Verð 6,6 millj. 050072 GRETTISGATA - 5 HERB Tækifærisverð. Rúmg. 5 herb. íb. 117 fm á 2. hæð. 4 svefnh., stofa, borðstofa. Suð- ursv. Laus strax. 050045 FLÉTTURIMI - SÉRH. Ný glæsileg sérhæð á 2. hæð 120 fm ásamt 21 fm bílskýli, 3 svefnh., stofa, borðstofa, merbau-parket, vestursv. Laus strax. Áhv. 6,8 millj. Verð 8,5 millj. 050041 SKIPHOLT - 5 HERB. Rúmgóð 5 herb. íb. 112 fm á 1. hæð, ný standsett m. forstofuherb. Suðursvalir, bíl- skúrsréttur. Áhv. 4,6 millj. HAGSTÆT Verð 7,5 millj. 050004 4ra - 5herb. KEILUGRANDI - 4ra Vorum að fá 4-5 herb. íb. 106 fm ásamt stæði í bílgeymslu. Stórar suðursvalir. Frábært útsýni. Ahv. 1,2 millj. Verð 8,6 millj. 030119 EYJABAKKI - 4RA Vorum að fá 109 fm 4ra herb. íb. á 3ju hæð. Auka herb. I kjallara. Áhv. 1,4 millj. Verð 6,8 millj. 030116 VESTURBERG - 4RA Mjög góð 4ra herb. íb. 100 fm á 1. hæð. 3 svefnherb. Parket. Sv.-svalir. Skipti mögul. 030080 3ja herb. íbúðir ENGIHJALLI - KÓP Góð 3ja herb. íb. 90 fm á 2. hæð í lyftuhúsi. Parket. Tvennar svalir. Skipti möguleg á 2ja herb. Verð 6,7 millj. 020136 2ja herb. i DVERGABAKKI-2JA Mjog falleg rúmgóð 2ja herbergia Ib. 60 fm, á l.hæö í nýstandsettu húsi, suðursvalir Áhv. 2,4 Verð 4,9. 010111 VALLARTROÐ - 2JA Vorum að fá 2ja herb. 60 fm íb. í ki. í raðh. Ibúð- in er öll nýmáluð. Suðurgarður. Ahv. 2,6 millj. Verð 4,6 millj. 010109 URÐARHOLT - MOS. Mjög falleg rúmgóð 3ja herb. fb. 91 fm á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Parket, góð stað- setning. Mögul. áhv. 5,0 millj. 020134 FRAMNESVEGUR - 2JA Mjög falleg nýleg 2ja herb. fb. 60 fm á 2. hæð m. yfirb. svölum, 8 fm sólstofu. Mögul. áhv. 3,6 millj. Verð 5,2 millj. Laus strax. 010108 ÍRABAKKI - 3JA Góð og björt 3ja herb. 78 fm íb. á 1. hæð. Tvennar svalir. Parket. Ástand á húsi gott. Laus fljótlego. Verð 6,2 millj. 020133 MIÐHOLT - 2JA Vorum að fá í sölu nýja 2ja herb. íb. á 3. hæð í litlu fjölbhúsi. Suðursvalir. Áhv. 3,0 millj. Tæki- færisverð 4,7 millj. 010107 DVERGABAKKI - 3JA Rúmgóð 3ja herb. Ib. 92 fm á 2. hæð með auka- herb. 15 fm á jarðhæð. Parket. Vestursvalir. Áhv. byggsj. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. 020128 SNORRABRAUT-2JA Vorum að fá I einkas. 2ja herb. íb. 61 fm á 3. hæð. Verð 5,4 millj. 010103 Sumarbustaðir o.fl. ÞVERHOLT - MOS. Stórglæsileg ný 3ja herb. Ib. 95 fm á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Séraðkoma. Stutt í alla þjónustu. Mögul. áhv. 6,0 rniltj. Verð 8,5 millj. 020124 NÁGRENNI ÞRASTALUNDAR Vorum að fá til sölu þrjár samliggjandi sum- arbústaðar lóðir við Kóngsveg í Norðurkots landi samtals 8200 fm. Hagstætt verð 1,5 millj. 150062 Góð 3ja herb. ft>. 70 -frn á 3. hœð, sérhW suðursvalir Laus strax. Verð 5,9 mfflj. 020103 UGLUHÓLAR - M. BÍLSK. Falleg 3ja herb. íb. 84 fm á 3. hæð. Stórar suðursv. Mögul. áhv. 4,5 millj. laus strax. HAGSTÆTT VERÐ 6,4 millj. 020097 KRÓKHALS Til sölu iðnaðarhúsnæði á 1. hæð, 150 fm í ný- byggðu húsi. Stórar innk.dyr. Hagstæð lán. Verð 7 millj. 090015 KJARRHÓLMI - KÓP. Mjög góð 3ja herb. íb. 80 fm á 1. hæð m. stór- um suðursv. Ahv. 4,0 millj. Verð 6,2 millj. 020080 ENGIHJALLI - KÓP Rúmg. 3ja herb. íb. 85 fm í lyftuh. Húsvörður. Parket. Stórar suðursv. Mðgul. áhv. 4,4 millj. Verð 6,0 millj. 020076 ARTUNSHOLT - SKRIFST. Vorum að fá til sölu skrifstofuhúsn. á 1. hæð 300 fm. Mjðg góð staðsetning og hag- stætt verð. Laust strax 090013 © ffl C s «o 1 (0 c n Fasteignamiðlunin Berg, Háaleitisbraut 58, sími 588 55 30 Fasteig nasalan KJÖRBÝLI ®564 1400 NYBYLAVEGUR 14 - 200 KÓPAVOGUR FAX 554 3307 Gullsmári 2 - Kópavogi Glæsilegar, nýjar, fullbúnar 3ja-5 herb. íbúðir í 3ja hæða fjölbýli á frábæru verði. Verð frá 7,3 millj. Til afhendingar í mars 1997. Opið virka daga 9.30-12 og 13-18 2ja herb. VINDAS - 2JA - ÁSAMT BÍL- SKÝLI. Falleg 58 fm í ib. á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. V. 5.8 m. ÞVERBREKKA - 2JA. Falleg 45 fm íb. á 7. hæð i góðu lyftuh. V. 4,4 m. FURUGRUND - 2JA. Sórl. falleg 54 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölb. neðst í Foss- vogsd. Áhv. 2,8 m. V. 5,6 m. GRANDAVEGUR - 2JA. Falleg 35 fm íb. á 1. hæð. Mikið endurn. Áhv. bygg- sj. 1,7 milfj. V. 3,7 m. 3ja herb. FANNBORG - 3JA. Mjög falleg 85 fm íb. á 3. hæð. Bflskýli. Frábært útsýni, V. 6,8 m. VOGATUNGA - F/ELDRl B. Glæsil. 110 fm íb. á neðrl hæð. Sér- inng. Áhv. byggsj. 3,3 m. V. 10,5 m. FURUGRUND - 3JA. Falleg (b. á 2. hæð. Áhv. byggsj. 3,4 m. V. 6,4 m. DALSEL - 3JA. Falleg 87 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bílskýli. V. 6,7. ENGIHJALLI - 3JA. 80 fm íb. á 4. hæð. V. 5,9 m. 4ra herb. og stærra FJÖLNISVEGUR. MJög falleg 95 fm jarðh. f þríbýii. Nýtt eldh. Sérinng. V. 7,6 m. STORAGERÐI - 4RA. Falleg 100 fm fb. á 2. hæð á samt 20 fm bílskúr. Verð 8 millj. KÁRSNESBRAUT. Sérlegafalleg 90 fm íb. á 2. hæð í fjórbýli. Nýtt parket og eldhús. Bílskúr 26 fm. V. 8,0 m. NORÐURAS - RVIK. Gtæsii. 4ra-5 herb. íb, ásamt innb. bflsk. alls 160 fm. Áhv. 3,4 m. V. 11,2 m. Laus. Lyklar á skrifst HÆÐARGARÐUR - SERHÆÐ. Góð 76 fm efri hæð ásamt rislofti. Mildir mögul. V. 7,0 m. Sérhæðir HOLTAGERÐI - KÖP. - SÉRH. Vorum að fá f sölu sérf. fal- lega 119 fm efri sérh. ásamt bílskúrs- sökklum. Frábært útsýnl. V, 8,9 m. ÁLFHÓLSVEGUR. Sérl. rúmg. og björt 124 fm efri hæð í tvíb. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. íb. V. 8,9 m. HLÍÐARVEGUR - 2 ÍB. 146 fm efri hæð og rfs ásamt 41 fm bílskúr og 73 fm fb. undir bílskúr. 4 svefnherb. samliggj. stofur, parket o.fl. Verð 10,2 mlllj. GRENIGRUND - KÓP. - SÉR- HÆÐ. Sérl. falleg 130 fm efri hæð í tvíb. ásamt 32 fm bflsk. Áhv. 4,8 millj. V. 10,6 m. Raðhús BRÆÐRATUNGA - KÓP. - RAÐH. Sérlega fallegt og vel um geng- ið 294 fm tvíl. endaraðh. m. innb. góðum bílsk. Sér 2ja herb. fb. á jarðh. Fráb. stað- setn. móti suðri. Verð 13,8 millj. ALFHOLSVEGUR Sérl. skemmtil. 120 fm tvíl. endaraðh. ásamt 32 fm bílsk. V. 9,6 m. Einbýli VALLARGERÐI - KOP. Sérl. skemmtil. 152 fm tvll. eldra einb. asamt 56 fm bílsk. V. 12,7 mill]. FURUGRUND - EINB./TVIB. Skemmtil. 242 fm eldra einb. á tveimur hæðum ásamt kj. Áhv. 3,2 m. V. 10,7 m. HRAUNBRAUT- KOP. Nýkom- ið tjl sölu sérl. falleg og vel umg. 122 fm einb. ásamt 31 ffrt bilsk. Frábær stað- setn. og útsýní. Verð 12,9 millj. HLIÐARVEGUR - EINB./TVÍB. 154 fm efri sérh. ásamt innb. bílsk. Á neðri hæð ca 60 fm íb. með sérinng. Einnig á sömu lóö 66 fm hús. V. 15,6 m. LÆKJARTUN - MOS. Séri. fal- legt 136 fm einb. á einni hæó ásamt 54 fm bílsk. Fallsgur garður m. garðhúsl. Áhv. 5 mitlj. i 25 ára láni. Verð 13,6 mílij. í smíðum HEIÐARHJALLI - BREKKU- HJALLI. Nýkomnar í sölu þrjar glæsilegar 132 fm sérhæðlr ásamt 27- 30 fm bílskúrum. Að utan eru eignirn- ar fullb. á hinn vandaðasta máta, að innan tilb. tit innr. Fráb. staðsetn. V, 10,5 m. GRÓFARSMÁRI - PARH. 186 fm hús á tveimur hæðum ásamt 26 fm bílsk. Afh. fokh. Frág. að utan. FJALLALIND - RAÐH. Glæsll. 168 fm raðh. á fráb. útsýnisstað. Afh. fullg. að utan, máluð og fokh. að innan. Verð 8,4- 8,7 millj. JÖRFALIND - RAÐH. 196 fm rað- hús. V. 8,7-9,2 m. fokheld að innan. LAUFRIMI - 3JA. Góð 95 fm fb. á 2. hæð. Tilb. til innr. V. 6,8 m. VESTURÁS. Raðhús á einni hæð. V. 9,2 m. LITLAVÖR 1 OG 5 - KÓP. Vei hönnuð 182 fm raðhús til afh. fljótl. tilb. til innr. að innan. Fullb. en ómáluð að utan. Áhv. 7,9 millj. V. 10,9 m. ^B Stelnunn Guðmundsdóttlr, ritari. nP Kristjana Jónsdóttir, sölustjóri. : I Rafn H. Sk'ulason, lögfr., lögg. fast.sali. BRYNJOIHRJONSSON Fasteignasala ehf, Barónsstíg 5,101 Rvík. Jón Ól. Þórðarson, hdl., lögg. fasteignasali Fax 552-6726 SIMI 511-1555 Opiðkl. 9-12.30 og 14-18. Kaupendur athugið HEF JAFNAN FJOLDA GÓÐRA EIGNA Á SÖLU- SKRÁ SEM EKKl ERU AUGLÝSTAR. Einbýii - raðhús BAKKASMÁFtl - FOKHELT Mjög vel staðsett og vandað ca 200 fm parftús. Frégengfð að utan, gróf- jðfnuð ióð, fokhelt eða lengra komið að irtnan. Vorð fokhelt 9,5 m. DOFRABORGIR - FOK- HELT Gleesiiegt vel staösett oa 150 fm einbýllsh. ásamt 28 tm bíl- skúr tll afhendingar strax. Fokhelt áð Innan, grdfjöfhuð lóð. Tefkntngar ög nágari upplýsingar á skrifatofu. Verð 9,6 m. GRETTISGATA Mjög gott og fal- legt 110 fm timburhús á einni hæð. Verð 9,9 m. Áhv. 3,4 m. byggsj. HLÍÐABYGGÐ - GBÆ 210 fm endaraðh. með innb. bílsk. á besta stað I Hlíðarbyggðinni. 4 svefnh. Mikið áhv. Skipti á mlnna. Hæðir LAUGARNESVEGUR Sér- lega glœsileg og mikið endurnýjuð 130 fm efrf sérh8eð,_á besta stað við taugarnesveglnn. Útsýni út á tló- ann. SO fm bflskúr. Verð 11,5 m. HRAUNBÆR MJög góð 100 fm Ib á 3. hæð. Endurnýjað eldh. og bað. Parket á górfum. Qóð sameign. Miög hagstœtt verð. Áhv. 2,4 m. toyggsj. 3ia herb. VIÐ HÁSKÓLANN - NÝTT Falleg ca 70 fm Ib á 3Ju hasð f litiu fjölbýli. Nýtt gler. ný eldhúsinnrétt- ing. Verð 5,9 m. Áhv. 2,9 m. VIÐ HÁSKÓLANN - NÝTT Sérlega talleg og mjög miklð endur- nýjuð 66 fm fb á anham* hæð í litftj fjölbýli. Nýtt parket á öllum bcrb. Nýtt gler. Nýleg eldhúsinnréttlng. Verð 5,9 m. HLÉGERÐI - NÝTT Mjöggóö ca 75 fm fbúð í þrfb. með serinn- gangl. 35 fm. bílskúr. Verð ?;2 m. Ahv. 2.O. MELAS - GBÆ Glæsileg 3ja herb. 90 fm neðri sérhæð ásamt bllsk. Áhv. 4,2 m. FLÉTTURIMI Sérlega falleg og vönduð 90 fm glæsiíbúð á 1. hæð. Eign f sérflokki. Áhv. 2,5 m. FURUGRUND KÓP MJÖg góð íbúö á annarri haeð f litlu fjölbýli. Park- et á gólfum. Verð 6,1 m. Áhv. 3,4 m. byggsj. LAUS STBAX. VIÐ SJÓMANNASKÓL- ANN Mjög vel staosett og nýleg ce 70 fm fbúö á 2. hæð. Verð 5.950 þús. LAUS STRAX. VÍÐIHVAMMUR - KÓP. Mjög góð 5 herb. efri sérhæð í tvíbýli ásamt 35 fm bílsk. Áhv. 6,6 m. 4ra herb. og stærri HVASSALEITI Góð 100 fm útsýnisíb. með bílsk. Þvottahús I Ib. Áhv. 5,3 m. 2ja herb. ÞVERHOLT MOS - NYTT Mjög vinaieg ca 60 fm stúdfófbúö á þrlðju hæð 09 I risl. Verð 5,4 m. Áhv. 3,7 m byggsj. Þessa er hag- kvæmara íið kaupa en leigjn.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.