Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 28
28 C ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNASALA ÞORSGÖTU 26 RVK FAX 552 0421 OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 SÍMI 552 5099 © 552 5099 Ólafur B. Blöndal sblustjóri Sveinbjbrn Halldirsson sölumaSur Steingrímur Ármannsson sölumaiur Hafiteinn S. Hafiteinsson lögfrteðingur Arni Stejnnssonf viiskfr. SVTáARBVSTAÐlR SUMARBUSTAÐUR GRÍMSNESI Vomm að fá í sölu þet- ta glæsil. 60 fm sumarhús í landi Hallskellshóla. Rafmagn og rennandi vatn. Kúpt vatnsklæðning og verönd. UPPLÝS- INGAR GEFUR ÓLAFUR BLÖNDAL 5140 BWBYll SVIÐHOLTSVOR - ALFTA- NES Glæsilegt um 200 fm einbýli með tvöföldum stórum bílskúr. Húsið er nánast fullbúið og vantar aðeins að reka endahnútinn á. Staðsetning og hönnun alveg frábær. Hús sem gefur mikla möguleika. Sjón er sögu ríkari. Verð 13,8 millj. 5152 FIFUMYRI - GARÐABÆ Vorum að fá í sölu 243 fm fallegt einbýli á eftirsóttum stað. Fallegur skjólgóður garður. Nýl. parket. Rúmgóð herb. Stór sólskáti. Fallegar stofur. Suðursvalir. Fullkláruð eign á fallegum stað. Verð 16,5 millj. 5159 ARNARTANGI - MOSF.BÆ Nýkomið í sölu gott 139 fm einbýli á einni hæð ásamt 36 fm bílskúr. Húsið stendur á rólegum og grónum stað. áhv. 9,8 millj. hagstæð lán. Verð 12,8 millj. 5129 ÞINGHOLTIN - EINBÝLI Gott járnklætt timburhús 147 fm alls. Kjallari, hæð og ris. Endurn. klæðning, lagnir og fleira. Glæsilegur bakgarður. Ath. skipti á ódýrara. Áhv. húsbréf 3,5 millj. Verð 8,3 millj. Laus strax. 4682 SMÁRARIMI - GLÆSILEGT Glæsilega 233 fm einbýli með innbyggð- um tvöföldum bilskúr. Þetta er hús sem verður að skoða, teikningar af garði fylgja. Áhv. 5 millj. Verð 14,9 millj. 5103 STUÐLASEL - EINBÝLI Qott einbýli á tveimur hæðum með innb. tvöf. bilsk. 225 fm alls. Fjögur svefnherbergi. Arinn í stofu. Fallegar innréttingar. Góður garður. Stúdíóíbúð og margt fl. Sjón er sögu ríkari. Verð 14,5 millj. . 2995 SALTHAMRAR Vorum að fá I sölu fallegt einbýli á einni hæð 170 fm með innb. bílskúr. Hústð er nánast full- búið og er innst í götu. Skipti ath. Áhv. húsbréf 5,1 millj. Verð 14,8 millj 5073 RAÐHUS/PARHVS BULAND - FOSSVOGI Fai legt 191 fm raðhús á draumastað í þes- su eftirsótta hverfi ásamt 24 fm bílskúr. Nýl parket. Hús nýl. tekið I gegn að utan. Mikið endurn að utan sem innan. Eign sem þú ættir ekki að missa af. Verð 14,3 millj. 5028 BAKKASEL - 2 IBUÐIR Guiifai- legt endaraðhús 245 fm með fallegum garði. Asamt 2ja herb. íbúð með sér inng. og öllu sér. Húsið er nýlega tekið í gegn að utan og Steniklætt. Nýlegt parket og ný- legar flísar. Auk 24 fm bílskúrs. Eign I sér- flokki Verð 13,7 millj. 5058 FÍFUSEL - 2 ÍBÚÐIR Gott236fm endaraðh. á þremur hæðum. ásamt 2ja herb. íbúð í kjallara. Fimm góð svefnherb. Góðar innréttingar. fullkláruð eign. Húsið klætt að utan með STO-múrkerfi. Verð aðeins 10,8 millj. 4784 ASHOLT - FALLEG Faiiegt raðhús ofan við Laugaveg I íbúðar- kjarna. 133 fm ásamt 2 stæðum í bíl- geymslu. Lokaður garður. Húsvöröur. Skiptl á 4ra herb. kemur til greína. Áhv. 5 millj. Verð 12,8 millj. 5132 HRISRIMI - PARHUS Einstak lega vandað parhús 185 fm á tveimur hæðum, allar innr. eru sérsmíðaðar og vönduð tæki. Ótrúlega vönduð eign. Áhvílandi húsbréf. 5,1 millj. 3074 SUÐURAS - TILBOÐ Getum nú boðið 175 fm glæsilegt raðhús á hlægilegu verði. Afhent nú þegar fullbúið að utan og málað, fokhelt að innan á að- eins Verð TILBOÐ. Áhv. húsbréf 5,5 millj. JAFNVEL BÍLL UPPÍ 4303 TROLLABORGIR - ODYRT Eigum eftir tvö glæsil. raðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls um 161 fm Mjög fallegt útsýni. Húsin eru tíl afhend- ingar fljótlega fullbúin að utan, fokh. að innan. Verð 7,3-7,5 millj. ATH. SKIPTI Á ÓDÝRARI EIGN. 4577 STARENGI - Á EINNI HÆÐ Einbýli á einni hæð með innbyggðum bíl- skúr. Samtals 187,5 fm Húsið skilast full- búið að utan, fokhelt að innan. Fallegt hús á fallegum stað. Verð 8,9 millj. 5106 SÉRHÆÐiR OG S 6 HERB. SKÓGARÁS - GOTT VERÐ Vorum að fá I einkasölu sérlega glæsi- lega 5-6 herb. 140 fm Ibúð á tveimur hæðum í nýklæddu litlu fjölbýli. Húsið er á besta stað með ævintýralegu út- sýni yfir Jandið og miðin. Frábært skipulag. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 9,9 millj. 5001 VEGHUS - 6 HERB Mjög falleg og vel innréttuð 120 fm 6 herb.íbúð á 2 hæðum. 5 svefnherb. Stórar suður sval- ir.Fallegar innréttingar. Áhv. 4,4 millj. Verð 9,8 millj. Skipti á dýrara koma til greina. 4886 DIGRANESVEGUR - 5 HERB Falleg 111 fm 5 herb. (búð í góðu húsi með sérinngangi. Fallegt útsýni til suðurs. Rúmgóð og skemmtileg eign sem þú ætt- Ir að líta á. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 8,8 millj. SKIPTI Á MINNI. 4631 DRÁPUHLÍÐ Falleg mikið endur- nýjuð 100 fm sérhæð í kjallara á góðum stað. Sérinngangur. Baðherb. allt end- urnýjað. Dúkur á gólfi. Áhv. 3,8 millj. Verð6,8millj. 5120 SKOGARAS - 5 - 7 HERB Gullfalleg og vel skipulögð 130 fm íbúð á tveimur hæðum. Vandaðar innrétting- ar. Glæsilegt útsýni. Skipti á sórbýli á svipuðu verði koma til greina. Áhv. 2,5 millj. (byggsj. Verð 9,8 millj. 1297 KAMBASEL - 5 HERB Góð 5 herb. 105 fm íbúð í fallegu fjölbýli með 26 fm bílskúr. líbúð er þvottahús og búr. Parket. Fllsar á baði. Falleg eign á góðum stað. Verð 9,0 millj. SKIPTI MÖGULEG Á SÉRBÝLI. 5099 GRUNDARSTIGUR - HÆÐ + RIS Glæsileg og mikið endurnýjuð 110 fm efri hæð og ris I fallegu og reisu- legu húsi I miöbænum. Gólf lögð með gegnheilli furu. Falleg eign sem er vel þess virði að Ifta á. Þrennar svalir. Fal- legt útsýni yfir miðbæinn. Verð 9,6 millj. 5128 LINDASMARI A fallegum og góðum stað I Smáranum ( Kóþavogi, vorum við að fá í sölu stóra og rúm- góða 150 fm (búð i nýju húsi. íbúðin af- hendist tilbúin undir tréverk, með hurð- um. Stutt I alla þjónustu, skóla og iþróttasvæði. Verð 8,9 millj. 5066 HLÍÐARHJALLI - GLÆSI- LEG Erum með glæsilega 150 fm efri sérhæð í glæsilegu og vel staðsettu húsi, ásamt 30 fm stæði I bílskýli. Parket. Óvið- jafnalegt útsýni. Allur frágangur er til fyrir- myndar. Áhv .3 millj. Verð 12,1 millj. ATH. MEÐ SKIPTI Á ÓDÝRARI. 5030 KVISTHAGI - FALLEG SER- HÆÐ Falleg og vel viöhaldin 100 fm sérhæð ásamt 30 fm bllskúr á þessum eftirsótta stað. Hús og íbúð í góðu stan- di. Suðursvalir. Fallegur garður. Áhv. 5,2 millj. húsbr. Verð 9,8 millj. 5111 KAMBASEL - SERHÆÐ Faiieg og rúmgóð 103 fm efri sérhæð í raðhúsa- lengju. Ris fylgir sem gefur mikla mögu- leika, þvottahús í íbúð. Verð 7,5 millj. Áhv. ca 5 mlllj. I húsbréfum. LAUS FUÓTLEGA. 5098 BREKKUBYGGÐ - BÍLSKÚR Fallegt 90 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Parket. Glæsil. útsýni. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,9 millj. Skipti á 2ja herb. koma til greina. 4636 HRAUNBÆR - 5 HERB. Nýkom- in I sölu 5 herb. 131 fm ibúð á 1. hæð. Tvennar svalir. Gott skipulag. Ibúðin er laus strax, lyklar á Gimli. Verð 7.750 þús. 5050 4RA HERB. JBVÐIR HJARÐARHAGI Vorum að fá í sölu fallega og mikið endurn. 4ra herb. 100 fm endaíbúð ásamt bílskúr og herb. i risi. Húsið nýstandsett utan. Suður-svalir. Áhv. húsbréf 4,9 millj. Verð 8,4 millj. 5150 STÓRAGERÐI Nýkomin I sölu 96 fm góð 4ra herb. fbúð í þessu eftirsótta hverfi. Tvennar svalir fallegt útsýni. áhv. húsbr. 2,2 millj. Verð 6,8 millj. 5153 FURUGERÐI - 2 ÍBÚÐIR Mjög góð 4ra herb. 98 fm Ibúð á 2. hæð I litlu fjölbýli með útsýni til suðurs. Splunkunýtt parket á flesturn gólfum. Falleg eign á frá- bærum stað. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 8,5 millj. 5008 FLÚÐASEL - FALLEG skemmti- leg 4ra herb. íb. I góðu fjölbýli. Eikarpar- ket. Suðvestursvalir. Stæði/ bflskýli. Skipti möguleg á stærri eign. Áhv. 2,8 millj. Verð 7,6 millj. 4830 FROSTAFOLD Mjög falleg 102 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í fallegu fjölb. ásamt 22 fm bilsk. Glæsil. innr. Fallegur bakgarður með leiktækjum. Mjög fallegt útsýni. Verð 9,7 millj. Áhv. 4,9 millj. byggs]. 4806 FIFUSEL - BILSKYLI ODYR Mjög skemmtileg og rúmgóð 4ra herb. I viðhaldsfríu fjölbýli. (búð á góðum stað, ásamt stæði I bflskýli. Stutt í alla þjónustu. Parket á stofu. Getur verið laus fljótlega. Áhv. ca 2 millj. Verð 7,6 millj. 4786 SEILUGRANDI Falleg 86 fm íbúð á tveimur hæðum. Parket á gólfi. Suðursval- ir. Stæði í bílskýli. Góð staðsetning, fallegt útsyni. Verð 8,2 millj. Áhv. 4,2 millj. 5094 ASPARFELL - TIPP TOPP Falleg 4ra herb. 108 fm íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi. Suður og austursvalir. Parket og flísar. Stór og rúmgóð sam- eign. 21 fm bllskúr. Góð eign sem vert er að skoða. Verð 7,7 millj. SKIPTI MÖGULEG Á 2JA HERB. ÍBUÐ. 5136 SOLHEIMAR - LYFTUHUS Fai- leg 101 fm 4ra herb. nú 3ja herb. endaíbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi, fallegt útsýni til þrig- gja átta. Parket á stofu og gangi. Suöursval- ir. Verð 7,9 millj. Áhv. 3,5 millj. LAUS STRAX,LYKLARÁSKRIFSTOFU. 5051 EFSTIHJALLI - GÓÐ góö 4ra herb. 93 fm íb í fallegu fjölbýli, með 30 fm aukaherb. í kjallara. íbúðin afhendist ný máluð eftir ósk kaupanda. Stutt í þjón- ustu. Verð 7,5 millj. 5080 HRÍSRIMI - RÚMGÓÐ Mjögfai- leg 4ra herb. 120 fm íbúð á 1. hæð ásamt btlskýli. Stór stofa, fallegar innréttingar og parket á gólfum. Rúmgóð og björt Ibúð. Skipti á minni eign koma til greina. Áhv. 3,4 millj. Verð 9,4 millj. 4876 RAUÐHAMRAR - BYGGSJ RÍK Glæsileg 4ra herb. 108 fm íbúð á 1. hæð ásamt bílskúr. Nýttparket og vandað eldhús. Suðursvalír. Áhv. Bygg- sj. rík. 5,0 millj. Verð 9.700 þús. 4916 HRAUNBÆR + AUKAHERB Góð 4ra herb. 99 fm íbúð m/ stóru auka- herb. I kjallara. Búið er að klæða blokkina að hluta. Áhv. Verð 7,5 millj. EIG. VIUA SKIPTI A 3JA HERB. ÍB. 5100 SKÓGARÁS Vorum að fá í einkasölu mjög fallega 4ra herb. 111 fm Ibúð á 2. hæð I nýmáluðu fallegu fjölbýli. Parket á gólfum, suður-svalir, skjólgóður staður. Ahv. byggsj. og húsbréf 4,2 millj. Verð 9,4millj. 5071 ALFHEIMAR - FALLEG Fai- leg 4ra herb. (búð í nýstandsettu fjöl- býli. Parket á allri ibúð, ásamt nýl. innr. Suðursvalir. Toppeign á góðum stað. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. + Iffsj. Verð 7,9 millj. 4952 ÞINGHOLTIN - ÓDÝR Ágæt4ra herb. fbúð á fyrstu hæð, ásamt 33 fm úti- húsi. Eign sem gefur mikla möguleika. SKIPTI Á MINNA KEMUR TIL GREINA. Verð 7,3 millj. Áhv. 5086 HRAUNBÆR - RÚMGÓÐ Stórglæsileg 4ra herb. 107 fm íbúð á fyrstu hæð í fallegu fjölbýli. Parket og flls- ar á gólfum. Mjög góð staðsetning. Stutt f alla þjónustu. EIGN SEM ER VEL ÞESS VIRÐIAÐ SKOÐA. Verð 7,9 millj. Áhv. 4,1 millj. 4762 HERB. ÍBÚÐIR NESVEGUR - BYGG.SJÓÐUR Nýkomin I sölu mjög skemmtileg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á jarðhæð f fallegu húsi. Sér inng. suður garður. áhv. byggsj. rik. ca. 3,0 rnillj. Verð 6,3 mlllj. 5156 SKÚLAGATA - ÞJÓN- USTUÍBÚÐ Mjög falleg og björt íbúð í lyftuhúsi, fyrír eldri borgara. Fal- leg 3ja herb. 100 fm íbúð í góðu húsi. Húsvörður, bílgeymsla og fullkomið ör- ygglskerfi. Áhv. 7,1 millj. húsbréf. Verð 10,5 millj. 5158 ÞORSGATA - RIS Vorum að fá í sölu snotra 3ja herb. risíbúð á góðum stað. Nýl. gler og gluggar, þak nýmálað og fbúðin einnig. LAUS STRAX! Verð 4,2millj. 5157 FROSTAFOLD Mjög falleg og vönduð 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð I lyftuhúsi ásamt 21 fm bílskúr. Parket og flísar á gólfum, suður svalir með útsýni, þvottahús innaf eldhúsi. áhv. byggsj. 4,9 millj. Verð 8,2 millj. 2836 FRÓÐENGI - ÚTB 1,8 Ný- komin f sölu glæsileg 3ja herþ. 99 fm íbúð á 1. hæð I fallegu húsi. Sér inn- gangur og sér garður. áhv. húsbréf 5,1% 6,0 mlllj. Verð 7,9 millj. 5139 FIFULIND - KOP - NYTT Giæsi leg splunkuný 84 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í mjög fallegu fjölbýli. Gott skipulag Ibúðar og rúmgóð herbergi. Afhendist strax fullb. án gólfefna. Verð 7.390 þús. 4914 BUÐARGERÐI Góð 3ja herb. 66 fm íbúð á 1. hæð I litlu fjölbýli á besta stað. Yfirbyggðar suðursvalir. Áhv. húsbréf 3,0 millj. Verð 6,2 millj. 5048 HLIÐARHJALLI - GLÆSI- EIGN Stór og falleg 3ja herb. 93 fm íbúð ásamt bílskúr. Stórt eldhús með Gaggenau tækjum. Fallegt útsýni. Barnavænt umhverfi. Stórglæsileg blokk. Verðlaunahús og -garður. Áhv. 5,1 millj. [ byggsj. Verð 8,9 millj. SKIPTI KOMA TIL GREINA. 5013 BREIÐVANGUR - HFJ. Góð 92 fm 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð í fallegu fjölbýli. Rúmgóð og vel við haldin. Lítll út- borgun, aðeins 1,5 millj. Áhv ca. 5 millj. Verð 6,6 millj. 5130 VIÐ VITASTIG - RIS góö 3ja herb. 70 fm rislbúð I góðu steinhúsi. Lft- ið undir súð. Fallegt útsýni. Nýl. Þak og gler. Góð eign á frábærum stað í hjarta Reykjavíkur. Láttu ekki happ úr hendi sleppa, kfktu á. Verð aðeins 4,9 millj. ÞAÐ GERIST EKKI BETRA 5079 LUNDARBREKKA - SKIPTI Góð 3ja herb. íb. í fallegu fjölbýli. Rúmgóð herb. Sér inngangur. Falleg lóð. Suður- svalir. Skipti á 2ja herb. í miðbæ eða vest- urbæ. Verð 6,5 millj. 5091 LAUTASMÁRI - NÝBYGG- ING Vorum að fá I fallegu fjölbýli góða 3ja herb 81 fm Ibúð. Sameign og lóð af- hendast fullfrágengin. (búðin afhendist tilb. til innréttingar. Verð 6,7 millj. 5081 HRAUNBÆR - SKIPTIÁ MIN- NA Góð 4ra herb. 99 fm íbúð m/ stóm aukaherb. f kjallara. Búið er að klæða blokk- ina að hluta. Áhv. Verð 7,5 millj. EIG. VIL- JA SKIPTIÁ 3JA HERB. lB. 5100 GRETTISGATA - RIS góö 3ja herb risfb. f fallegu húsi. Stór stofa með parketi. Sjónvarpshol með fllsum. Húsið nýl tekið í gegn og þak yfirfarið. Ibúð sem gefur mikla möguleika. Verð 5,5 millj. 5077 MEISTARAVELLIR Mjög góð 3ja herb.79fm á 4.hæð í vel útlítandi fjölbýli með glæsilegu útsýni vfða. Hitalögn í plani. Sameign f toppstandi. Stórar suður- svalir. Verð 6,8 4512 SUNDLAUGARVEGUR Agæt 3ja herb. Ibúð á jarðhæð í tvíbýli. Sérinng. og sérgarður. Stór og gróin lóð. Óskar eft- ir 4ra herb. íbúð í hverfinu. Áhv. 400 þús. Verð 5,3 millj. 4258 HRINGBRAUT Góð 3ja herb. 57 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu húsi. Lokaður garður. Möguleiki á aukaherb. í kjallara. Ahv. ca. 3,7 millj. Verð 5,6 millj. 5151 LAUGANESVEGUR Mikið end- um. 3ja herb. 62 fm íb. (risi. Parket á gólf- um, gott skipulag. Fallegt útsýni. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Verð 5,4 millj. 4725 KÓNGSBAKKI Sérlega góð og vel skípulögð 3ja herb. 82 fm ibúð á fyrstu hæð í nýstandsettu húsi. Innan fbúðar er þvottahús. Sérgarður. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,5 millj. 4747 KARSNESBRAUT - UT- SYNI Falleg og björt 3ja herb. ibúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli. Fallegt út- sýni. Eign sem er vel þess virði að klk- jaá. Verð 6,2 millj. 5112 FLETTURIMI - GOTT VERÐ Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb íbúð á an- narri hæð f mjög fallegu fjölbýli. Flísar og parket á gólfi. Miklir og fallegir skápar. 42fm stæði I bílskýli fylgir. Verð 8,6 millj. 4873 ALFTAHOLAR - GOÐ Mjög fai- leg og vel staðsett 70 fm 3ja herb. fbúð í ný máluðu fjölbýli, ásamt 30 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Áhv. 3,5 millj í byggsj. Verð 6,9 millj. 5065 REKAGRANDI Góð 3ja herb. íbúð á góðum stað I Vesturbænum. Flísar og parket á gólfi. Tvennar svalir. Stæði í bílskýli. Vélaþvottahús. Verð 7,9 millj. Áhv. 1,5 millj. [ byggsj. 5068 MIÐBORGIN Góð 3ja herb. 63 fm íbúð á jarðhæð. Rúmgóð herb. og stofa. Góðar innréttingar. Eign sem þú ættir að líta á. Verð aðeins 4,5 millj.. 3244 2JA HERB. ÍBÚÐIR ÆSUFELL - BYGG.SJÓÐ- UR Mjög góð 2ja herb.55fm íbúð á 7.hæð í nýviðgerðu og máluðu lyftuhúsi með húsverði. Nýtt eldhús, suður sval- ir, geymsla í Ibúðinni. áhvílandi bygg- sj.Rík. ca. 3,3 Verð 4,950 3214 SOGAVEGUR Skemmtileg 2ja - 3ja herb. 61 fm endaíbúð uppf lóð með sér bflastæði og sér garði með verönd í suður. Skjólgóður staður. Áhv. ca. 3,0 miilj. Verð 5,4 millj. 5067 LANGHOLTSVEGUR Góð talsv. endurn. 2ja herb íb. á 1. hæð í fjór- býli. Nýlegt eldhús og gólfefni að hluta. Áhv. ca 2,7 millj. Verð 4,9 millj. 3788 KVOSIN - HÆÐ + RIS Hæð + ris I góðu húsi í hjarta miðborgarinnar. Eign þessi gefur mikla möguleika. I dag eru þrjú herb., baðherb. og eldhús, og em öll herb i útleigu. Búið er að taka lagnir og rafmagn f gegn. Verð 5,6 inillj. Útborgun aðeins 600 þús. 5118 BERGÞÓRUGATA Góð 51 fm 2ja herb. Ibúð. Möguleiki á þriðja herbergi. Flísar, eldri innr. og rúmgóð stofa. Góð eign a góðum stað. Laus strax 4335 UGLUHÓLAR - FALLEG EIGN Falleg 2ja herb. 63 fm fbúð í ný- viðgerðu húsi með glæsilegu útsýni. Park- et. Möguleiki á þriðja herb. Verð 5,6 millj; Áhv. 3,3 millj. 5033 JÖKLAFOLD Falleg 2ja herb. 58 fm Ibúð á 3. hæð efstu í góðu fjölbýli. Opin og björt íbúð með vestur-svölum. Áhv. 3,2 millj. byggsj. rík. og húsbréf. Verð 5,8 millj. 5155 BALDURSGATA Mjög snotur 2ja herb. 50 fm íbúð á 3. hæð (efstu) I steinhúsi. Massíft parket á gólfum. Standsett bað- herb. Lyklar á Gimli! Verð 4,7 millj. 4997 BARÓNSSTÍGUR Mjög góð 2ja herb. ca 50 fm íb. á 2. hæð í þribýli. Endum. Þak, klæðning og fl. Verð 4.900 þús. 4945 GRANDAVEGUR Snotur 2ja herb. 38 fm einstaklingsíbúð á miðhæð í steln- húsi. Endurn. rafmagn, gluggar, gler, þak og fleira. Áhv. 1.755 þús. byggsj. og húsbréf. Verð 3,6 millj. LYKLAR A GIMLI! 4722 DRÁPUHLÍÐ Agæt 2ja herb. 66 fm íb. I kjallara I þrfbýli. Stórir gluggar. Björt íbúð á góðum stað. Áhv. 3,3 millj. Verð 5,2 millj. 4822 EYJABAKKI Vomm að fá i sölu 2ja herb. 69 fm íbúð á 1. hæð í góðu fplbýli. Verð aðeins 4,7 millj. Lyklar á Gimli. 2020 ESKIHLIÐ Góð talsvert endurnýj- uð 2ja herb. 55 fm íbúð á 1. hæð í fjölb. Nýl. eldhús og gólfefni. Áhv. 1.4 millj. húsbréf. Verð 5,2 millj. 3927 ASPARFELL Snyrtileg 50 fm 2ja herb. fbúð á 2. hæð I nýstandsettu fjölbýli. Ibúðin snýr í sólarátt, með suðursvölum. LAUS STRAX! Verð aðeins 3,9 millj. 4385 LAUGAVEGUR Mjög góð og vel við haldið 54 fm 2ja herb. íb. í miðborginni. Til- valinf. ungafólkið. Verð 4,3 millj. 4731 KÓNGSBAKKI Qlœsíl. 2ja herb 66 fm fbúð á 1. hæð í nýmáluðu fjölbýli. Þvottahús í fbúð. Gott skipulag. Laus strax. Lyklar á Gimli. Áhv. húsbréf 2,8 millj. Verð 5,4 millj. 4810 SPÓAHÓLAR Falleg og björt 2ja herb. íbúð I litlu fjölbýli. Flísar á gólfi. Yfir- byggðar suðursvalir. Verð 4,9 millj. Áhv. 2,5 millj. LAUS STRAX 5096 SELVOGSGRUNN Falleg og björt 2ja herb. 70 fm fbúð á annarri hæð. Parket á gólfi. Hús er klætt að utan með steni. Falleg og björt eign. Áhv. 3,2 mlllj. Verð 7,2 mlllj. 5122 SLÉTTAHRAUN Falleg og björt 2ja herb. 52 fm íbúð á fyrstu hæð f góðu fjöl- býli. Parket á gólfi. Góð eign sem er vel þess virði að Ifta á. Áhv. 3,2 millj. i hús- bréf. Verð 5,5 millj. 5113 SKÓGARÁS Sérlega skemmtileg 65 fm 2ja herb. fbúð á fyrstu hæð. Parket. Geymsla I íbúð. Sérlega gott hverfi fyrir böm. Suðurverönd. Áhv. 3,7 millj. Verð 5,8 millj. 5012

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.