Morgunblaðið - 29.10.1996, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 29.10.1996, Blaðsíða 34
34 ÞRIÐJUDAGUR 29. OKTÓBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ HESTAR LHenn »• * a sameimng- arbraut 47. ársþing Landssambands hestamannafé- laga var haldið í Stapa í Reykjanesbæ 25. og 26. október þar sem sameining LH og Hestaíþróttasambands Islands í ein heildar- samtök hestamanna var meðal þeirra mála sem tekin voru fyrir. Valdimar Kristinsson sat þingið og greinir hér frá því helsta sem þar bar á góma. *-** HART var tekist á í umræðu um það hvort starfsemi LH skuli aflögð til að leggja jrrunninn að sameiningu við Hestaíþróttasambandið. í hita leiksins hótuðu stjórnarmenn afsögn og aðrir úrsögn úr samtökunum ef samþykkt yrði að leggja samtökin niður. í umræðunni komu fram góð og gild rök á báða bóga um kosti og galla þess að sameinast og vera alfarið innan vébanda íþróttasam- bands íslands. Á valdi tilfinninganna Fyrir þinginu lá tillaga frá þeim þremur nefndarmönnum sem voru fulltrúar LH í hinni svokölluðu sam- einingarnefnd um að leggja niður starfsemi samtakanna ásamt ítarlegri greinagerð og svo drög að lögum sameinaðra samtaka. Einnig lá fyrir tillaga stjórnar um að mál þetta yrði rætt á fundum félaga í haust og vet- ur þar sem tekin yrði afstaða með eða móti sameiningu. Það er skemmst frá því að segja að mestur tími þings- ins fór í þessa umræðu og var oft býsna heitt í kolunum. Eftir allnokkra umræðu þegar hismið fór að greinast frá kjarnanum kom vel í ljós að niður- lagning á starfsemi samtakanna kom mjög við kviku margra andstæðinga sameiningar. Mátti glöggt skynja að mótstaðan var fyrst og fremst tilfinn- ingalegs eðlis og rökin oft á tíðum spunnin þar í kring. Öllum má ljóst vera eftir þessa umræðu að tilfinning- ar eldri kynslóðar sér í lagi, gagnvart LH, rista djúpt og menn voru ekki tilbúnir að breyta þar örlítið um um- hverfi. Fram kom í máli margra and- stæðinga sameiningar að hér væri komin af stað þróun sem ekki yrði stöðvuð. Eigi að síður væru þeir ekki tilbúnir að taka skrefið á þinginu. Sameining fjárhags- og félagsleg hagsbót Málflutningur sameiningarsinna snerist meira um málefnið sjálft og var bent á að niðurlagningartillagan sem fór mjög fyrir brjóstið á and- stæðingunum, væri eingöngu nauð- synleg tæknileg aðgerð í sameining- ^ arferlinu. Töldu sameiningarmenn flest rök hníga að því að sameining væri til mikilla hagsbóta fyrir hesta- menn bæði frá fjárhagslegum og félagslegum sjónarhóli séð. Athygl- isvert var að í málflutningi ýmissa andstæðinga var bent á að lítil skyn- semi væri _að fara undir væng íþróttasamtakanna þar sem hver höndin væri uppi á móti annarri og deilt um hvort sameina eigi ÍSÍ og Ólympíunefnd fslands. Daginn eftir gerist það svo á þingi ÍSI að tekið er af skarið um sameiningu þessara aðiia. ^ Áfram unnið að sameiningu í allsherjarnefnd var gerð beyting á tillögu stjórnarinnar þar sem hnykkt var á um að vinnu við samein- ingu skuli fram haldið á grundvelli tillagna nefndarinnar að lögum sam- einaðra samtaka og skipaðir þrír menn í sameiginlega nefnd með HIS sem fara skuli með málið. Sagði ennfremur að niðurstöður skuli liggja fyrir eigi síðar en 1. maí nk. Nefndin lagði til að þessir þrír menn skyldu kosnir á þinginu og spruttu upp miklar deilur um þetta atriði og töldu nokkrir að hér væri um alvarlegt vantraust á stjórnina að ræða. Endirinn varð sá að þessu var breytt á þann veg að stjórnin skyldi skipa þessa menn og þannig var tillagan samþykkt með nánast öllum greiddum atkvæðum. Kosning í nefnd gaf góða raun Athyglisvert er í þessu sambandi að á síðasta þingi voru þrír fulltrúar LH í sameiningarnefndina kosnir af þinginu. Skemmst er frá því að segja að aldrei fyrr hefur nefnd á vegum LH unnið af slíkum krafti sem þessi nefnd gerði, svo ekki er með réttu hægt að segja að aðferðin hafi gefíð slæma raun. Það má svo fljóta með að einn ræðumanna nú taldi að i fyrra hefði verið farið á bak við stjórnina því þeir hefðu verið í-kaffi þegar samþykkt var á þinginu í Garðabæ að þingið skyldi kjósa í nefndina. Mikil spenna ríkti við atkvæða- greiðslu um niðurlagningartillöguna þar sem þurfti 73 greiddra atkvæða til að hún næði fram að ganga. Fram kom tillaga um að viðhöfð yrði leyni- leg atkvæðagreiðsla og önnur um nafnakall en báðar voru felldar. Lyktir urðu þær að meðmæltir niður- lagningu voru 58 en 49 voru á móti. Vantaði 14 atkvæði upp á að tillagan yrði samþykkt en ljóst þótti að marg- ir sameiningarsinnar hefðu greitt atkvæði á móti. Otvíræð skilaboð um sameiningu Ekki virtist ágreiningur eftir á um hver væru skilaboð þingsins og því KVENMAÐUR er nú loksins kominn inn á sljórnarheimilið hjá LH og þótti mörgum tími til kominn. Stjórnina skipa annars sem hér segir, aftari röð frá vinstri Jón Bergsson, Halldór Gunnarsson, Sig- björn Bjðrnsson og Sigurgeir Bárðarson, í fremri röð Sigríður Sig- þórsdóttir, Birgir Sigurjónsson og Guðbrandur Kjartansson. „NIÐURSTAÐAN á afgreiðslu samein- ingartiliagnanna var málamiðlun og þannig hlaut það að fara," sagði nýkjör- inn formaður LH, Birgir Sigurjónsson, í lok þingsins í sam- tali við Morgunblað- ið. „Ef tillagán um að leggja niður sam- tökin hefði náð fram að ganga er hætt við að tvær fylkingar hefðu myndast inn- an hreyfingarinnar og ekki gott að segja hvernig mál hef ðu þróast í framhaldiaf því. Birgir Sigurjónsson. Morgunblaðið/Valdimar Kristinsson LOFT var lævi blandið þegar greidd voru atkvæði um hvort leggja skyldi niður starfsemi L.H. en tvær atkvæðagreiðslur þarf á tveimur þingum í röð til að slík aðgerð nái fram að ganga. má ljóst vera að fyrir dyrum stendur að LH og HÍS sameinist svo fremi sem ekki kemur eitthvað óvænt upp í umræðunni. Spurningin virðist fyrst og fremst sú um hversu langan tíma það tekur. Þinghaldið að þessu sinni var í ýmsu frábrugðið öðrum þingum. Til- lögur voru óvenju fáar og urðu sum- ar nefndir að búa til tillögur sem voru ágætar en ekki stórmerkilegar. Hvað kynbótanefndinni viðkemur er af sem áður var. Þar var áður fyrr að öllu jöfnu fjörlegust umræðan og oft hart tekist á. Nú var þetta eins og skemmtilegur saumaklúbbur sem lagði til vel viðeigandi þakkir til Þor- kels Bjarnasonar fyrrverandi hrossa- ræktarráðunautar fyrir vel unnin störf og hinu að gætt sé að vinnuá- lagi á kynbótadómara. Jafnframt bent á að óheppilegt sé að byggingar- dæma hross á sama stað og þau eru sýnd í reið. Sem sagt kynbótanefnd í frekar mjúkum málum, öfugt við það sem áður var. Af öðrum samþykktum má nefna að nú mun leyfilegt að nota leður- botna í keppni en hóflengd verður takmörkuð við 100 millimetra. Á stórmótum verður rifíð undan einum í hesti A og B-flokki samkvæmt út- drætti, og rifið undan til að kanna hvort blý leynist undir botni eða í skeifu. Þá leggur þingið til að efnt verði til fundar um breytingar á móta- haldi. Breytingar á skilyrðum til að menn öðlist landsdómararéttindi voru samþykktar. Þá voru sam- þykktar ýmsar venjubundnar brýn- ingar til hestamanna og annarra, t.d. Vegagerðarinnar, um ýmis mál- efni eins ogs reiðvegagerð og fleira í þeim dúr. Kona inn í karlaveldið Nokkrar breytingar urðu á stjórn samtakanna og ber þar hæst að kjör- inn var nýr formaður, Birgir Signr- jónsson, Sörla. í kjöri hans felast einnig skilaboð um sameiningarvilja því hann lýsti því yfir svo ekki færi neinn í grafgötur um skoðanir hans að hann væri eindreginn sameining- arsinni og myndi vinna ákveðið að þeim málum. Var hann kjörinn með meginþorra atkvæða. Aðrir í stjórn eru Guðbrandur Kjartanssön Fáki, varaformaður, Sigurgeir Bárðarson Geysi, gjaldkeri, Halldór Gunnarsson Létti, Jón Bergsson Freyfaxa, Sig- björn Björnsson Faxa, og Sigríður Sigþórsdóttir sem kemur ný inn og er hún fyrsta konan í stjórn í langan tíma. Konur hafa alltaf átt erfitt uppdráttar innan LH og má með sanni segja að þar hafi ríkt fullkom- ið karlaveldi. í varastjórn voru kjörn- ir Marteinn Valdimarsson Glað, Birg- ir R. Gunnarsson Fáki, Haraldur Þórarinsson Sleipni, Sigfús Helgason Létti, og Sigurður Ragnarsson And- vara. Nýkjörinn formaður tilkynnti að næsta þing yrði haldið á Egilsstöðum að ári og sleit að því búnu sam- komunni. MIKIÐ mæddi á þeim sameiningarnefndarmönnum Sveinbirni Sveinbjörnssyni, Sigurði Magnússyni og Haraldi Þórarinssyni. Þurftu þeir að einbeita sér að glósumnn meðan á umræðu um sameiningarmálin stóð sem hæst. Nýkjörinn f ormaður LH, Birgir Sigurjónsson Skilaboðin að halda áfram sameiningu Persónulega hef ði ég viljað fá þá til- lögu samþykkta því sú hiðurstaða hef ði flýtt fyrir að end- anleg niðurstaða af eða á hef ði fengist um sameiningu. En fyrst ekki náðust sættir um slíkt var þetta næstbesti kost- urinn," sagði Birgir ennfremur. Um framhaldið sagðist hann gera ráð fyrir að unnið verði áfram að sam- eimngu í samræmi við samþykkt þingsins á þing- skjali 14. Málið verður sent út í félögin þar sem leitað verður álits hins almenna félagsmanns en það hafi vantað inn í umræð- una. Sagði Birgir auðveldara fyrir þingfulltrúa á næsta þingi að taka ákveðna afstöðu þegar fyrir liggi skýr fyrirmæli frá félögunum. Taldi Birgir að héðan í frá tæki minnst tvö ár að sameina LH og HÍS. H ;imi túlkaði skila- boð þingsins á þá leið að meiri- hluti væri fyrir sameiningu og myndi hann vinna í þeim anda. Hann kvaðst vel sáttur við um- ræðuna um sameiningarmálið. „Hér var verið að fjalla um afar viðkvæmt málefni og menn voru að mestu málefnalegir í ræðu- stól," sagði Birgir að endingu.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.