Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 5 W Símatími 551 2600 552 1750 Símatími laugard. kl. 10- Ástún - Kóp. - 2ja Gullfalleg 57 fm íb. á 3. hæð. Parket. Stórar svalir. Verð 5,4 millj. Hlíðar - 3ja 3ja herb. kjíb. v. Grænuhlíð. Sérinng. Laus. Verð 5,2 millj. Furugrund - 3ja-4ra 101 fm falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Stórt herb. í kj. (hringstigi úr stofu). Suðursv. Laus. Gnoðarvogur - 4ra 4ra herb. 90 fm falleg ib. á 3. hæð í fjórbhúsi. Suðursv. Laus. V. 7,0 m. Hlíðar - 4ra 105 fm falleg endaíb. á 4. hæð í fjölbhúsi neðst við Skaftahlið. Hrísateigur - sérh. 4ra herb. 104 fm falleg íb. á 2. hæð í þríbhúsi. Bílskréttur. V. 8,5 m. íbúð fyrir aldraða Glæsil. 4ra herb. 114,6 fm íb. á 8. hæð við Grandaveg. Parket. Suðursv. Bílgeymsla. Hraunbær - 5 herb. Falleg 117,6 fm íb. á 3. hæð. Herb. í kj. fylgir. Fallegt útsýni. Laus. Verð 7,3 millj. Sérhæð - vesturbæ 5 herb. 123,7 fm falleg íb. á 1. hæð við Hringbraut. Sérhiti. Sérinng. Bílskúr. Verð 9,3 millj. Bergstaðastræti - 2 íb. 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð og i risi í járnvörðu timburh. Verð 7,9 millj. í kj. getur verið 3ja herb. íb. ásamt 26 fm viðbyggingu. Verð 6,5 millj. Húsið er mikið endurn. Víðihvammur - einb. 160 fm einbhús á tveimur hæðum. Friðsæll staður. Verð ca 10,8 millj. Reynihv. - Kóp. - tvíb. 5 herb. 164 fm glæsil. efri sérhæð. Innb. bílsk. Einnig 2ja herb. íb. með sérinng. Seljast saman eða sitt í hvoru lagi. Agnar Gústafsson hrl Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa á^ Tsurumi Skólp- og grunnvatnsdælur SkQtuvogi 12a, 104Rvík., s. 581 2530 IÐNAÐARHURÐIR FELLIHURÐIR LYFTíHURÐIR GÖNGUHURÐIR ELDVARNARHURÐIR iPl B ÍSVAL-BÓRQA EHF. HÖFÐABAKKA9, 112 REYKJAVÍK SÍMI 587 8750 - FAX 587 8751 <f ASBYRGH= IIMSIUBtFUUB SmmSSÐnt, l&ggllkiirfbBtts&iaaaUi. SðUJUIUEimt: WiSar IMtBiíircísiHBii Œffl Emftuir Öli Æœiamam. BRUARAS Mjög vönd- uð 206 fm raðhús á tveim- ur hæðum ásamt 42 fm bflskúr. Húsin skilast fok- held að innan, fullfrág. að utan og lóð fullfrág. með upph. plönum. Bilskúr skilast fullfrág. Húsin eru til afh. strax. Skipti mögu- leg. 472 EFSTASUND 2ja herb. 48 fm góð íbúð á 1. hæð í góðu virðulegu timburhúsi. Stór lóð. Ahv. byggsj. og húsbr. 2 millj. Verð 4,3 millj. 8351 FURUGRUND - LAUS Falleg 55 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð (efstu) í litlu nýviðgerðu fjölbýli. Rúmgóð stofa með parketi. Stórar suðursvalir. Laus, lyklar á skrifst. áhv. 1,0 millj. Verð 5,4 millj. 7881 VESTURBÆR Góð 2ja herb. ca. 50 fm íb. í kj. í góðu fjölb. Parket á gól- fum. Góð sameign. Áhv. 1,2 millj. Verð 4,6 millj. 7690 HRAUNBÆR - LÍTIÐ FJOLB. Erum með í sölu mjög góða 2ja herb. ib. Nýtt eldh. Parket. Húsið er klætt með steni. Laus strax. Verö 4,9 millj. I003 HRISRIMI - BILSKYLI. Falleg fullfrágengin ca 90 fm 3ja herb. (búð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Vandaðar innréttingar. Parket og flisar. Mögul. að taka góðan bíl uppí. Ahv. 5,0 millj. Verð 7,9 millj. 130 HRAUNBÆR Mjög falleg 120 fm 5 herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölb. Eldhús og baðherb. endurnýjað. Hús klætt að utan. Verð 8,9 mi(lj. 8231 FISKAKVISL Glæsileg 5 her- bergja 120 fm íbúð á tveimur hæðum í nýlegu húsi. 3 til 4 svefn- herb. Góðar stofur. Vandaðar innrét- tingar. Mikið útsýni yfir borgina. Verð 10,4 millj. 7872 VESTURBÆR - LAUS Mjög góð 70 fm 3ja herbergja íbúö á 1. hæð í góöu 5 íbúða húsi. Stórar vestursvalir. Nýtt parket á gólfum. Nýmáluð. Laus strax. Verð 6,1 millj. 8358 REYKÁS Mjög góð 6 herbergja ibúð á tveimur hæðum í góðu fjöl- býli. 5 svefnherbergi. Stór stofa. Tvennar svalir. Vandaðar innrétting- ar. Bílskúrplata. Áhv. 5,3 millj. Verð 10,3 millj. 8078 VINDAS 3ja herb. 83 fm falleg ibúð á 3ju hæð í mjög góðu fjölbýlishúsi. Góðar innréttingar, parket, útsýni. Hús klætt að utan. Verð kr. 7 millj. 8350 SOLHEIMAR - LAUS Góð 95 fm 4ra herbergja íbúð auk 12 fm sólstofu á 3. (efstu) hæð í fjórbýli. Parket á gólfum. Stórarstofur. Stórar svalir með miklu útsýni. Laus. Verð 9,5 millj. 7675 GRANDAVEGUR Fallegt endurnýjað 123 fm einbýli hæð og ris á góðum stað. 4 svefnherbergi, tvær sto- fur. Parket á gólfum. Laust fljótlega. Verð 11,7 millj. 7525 UNUFELL Vandað 137 fm raðhús á einni hæð ásamt 24 fm fullbúnum bíl- skúr. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa. Mjög fallegur garður. Mikið áhv. Verð 10,4 millj. 7252 ÞVERÁS - RAÐHÚS Skemmtilegt 199 fm endaraðhús hæð og ris auk 24 fm bílskúrs. Stórar góðar stofur, stórt eldhús, möguleiki á 5 svefnherbergjum. Mikið útsýni. Húsíð er ekki fullbúið. Skipti möguleg á 5 herb. íbúö í sama hverfi. 7144 SMARARIMI - NYTT Fallegt 182 fm einbýii á einni hæö með innb. 30 fm bílskúr. Húsið skilast fullfrág. aö utan og fokhelt að innan. Gert ráö fyrir 4 stórum svefnh. Homlóð. Mikið útsýni. Verð tilboð. 7827 SUÐURÁS - NÝTT Vandað 137 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsiö er til afhendingar strax fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð aðeins 7,3 millj. 7210 VIÐARAS - NYTT Gott 168 fm raðhús á einni hæð með innb. bíl- skúr. 4 góð svefnherb. Stór stofa. Húsið skilast fullfrágengið að utan og fokhelt að innan. Verð 8,8 millj. 7602 BARUGATA VIRÐULEGT HÚS 3ja her- bergja 85 fm íbúö á 2. hæð í eldra virðulegu steinhúsi. Tvær saml. sto- fur, stórt herbergi. Mikil lofthæð. Parket. Skipti mögul. á 2ja herb. íbúð miðsvæðis. Áhv. 2,2 millj. Verð 6,8 millj. 8076 FURUGRUND Mjög falleg 78 fm 3ja herb. endaíbúð á 3. hæð í góðu fjölb. neðst í Fossvogsdalnum. Nýjar flísar á gólfum og nýir skápar. Góðar suðursvalir. Þvottahús í íbúð. Áhv. 4,0 millj. Verð 7,0 millj. 7986 LINDASMARI - LAUS. Vönduð 7 herbergja 152 fm íbúö á tveimur hæðum í nýju fjölbýli. íbúðin skilast rúmlega tilbúin til innr. Gert er ráð fyrir 5 svefnherb. Til afhend. strax, lyklar á skrifstofu. Verð tilboð. 7471 REKAGRANDI Glæsileg 100 fm 4ra herb. ibúð á 1 hæð i mjög góðu fjölb. ásamt stæði í bilskýli. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Tvennar svalir. Áhv. 3,8 millj. Verð 8,9 millj. 7433 LITLAVOR - KOP. Falleg parhús á tveimur hæðum um 182 fm með innb. 26 fm bilskúr. Stór stofa. 4 svefnherb. Afhendast fullbúið að utan og tilb. til innr. að innan. 6560 BAKKASMÁRI - KÓP. Vönduð 203 fm parhús á tveimur hæöum með innb. bílskúr. 4 svefnherb. Mjög mikið útsýni. Húsin skilast fullbúin að utan og fokheld að innan eöa lengra komin. Teikningar á skrifst. Verð 8,9 millj. 5703 DALSEL - UTB. 1,8 MILLJ. Góð 107 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt aukaherb. f kj. og stæöi í bílskýli. Hús klætt að hluta. Laus, lyklar á skrifst. Áhv. 6,0 millj. Verð 7,8 millj. 5087 FAGRIBÆR - EINBYLI Vandað 140 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 32 fm fullbúnum bílskúr á einum besta stað í Árbæ. Húsið skiptist m.a. í 4 góð svefnherb., góða stofu. Vandaöar innréttingar, parket. Stór ræktuð lóð. Verð 14,2 millj. 6879 VESTURGATA Falleg 94 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlegu fjöl- býli. Vandaðar innréttingar. Stórar suð- vestur svalir. Góð sameign. Áhv. 1,5 millj. Verð 8,5 millj. 7512 ENGIHJALLI Mjög góð 90 fm íb. á 1. hæð í góðu fjölb. Áhv. húsnlán 3,8 millj. 5286 KÖGURSEL Mjög gott 135 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 24 fm bílskúr. 3 rúmg. svefnherb. Vandaðar Ijósar innr. Nýtt parket, Góð suðurverönd. Áhv. 5,5 millj. Verð 12,3 millj. 5725 FLUÐASEL - RAÐHUS Gott 154 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. 4 svefnherb. Góðar innréttingar. Parket. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. 2,3 millj. Verð 11,2 millj. 8224 BERJARIMI - PARH. Gott parhús á tveimur hæðum ca 180 fm meö ca. 32 fm innbyggðum bílskúr. Góðar innréttingar. 3-4 svefnherb. Áhv. 5,1 millj. Verð aðeins 11,7 millj. 1897 STARENGI 98-100 Falleg vön- duð 150 fm raðhús á einni hæð með innb. bílsk. Húsin skilast fullbúin að utan ómáluð, en aö innan eru gólf ilögð og útveggirtilb. til sandspörtslunar. Lóð grófjöfnuð. Til afh. strax. Verð frá 8,0 millj. 5439 ATVINNUHUSNÆÐI MIÐSV. Til sölu atvinnuhúsnæði í miðbæ' Rvíkur. Þrjár einingar sem geta hentað fyrir skrifstofur og tannlæk- nastofu. Einnig óinnréttað húsn. sem mögul. er að nýta sem íbúðarhúsnæði. Góðar leigutekjur. 8357 TINDASEL Mjög gott 108 fm iðnaðarhúsnæði á jarðhæð með góðum innkeyrsludyrum. Góð lofthæð. Til afhendingar strax. 3486 I Samtengd söluskrá: 700 eignir - ýmsir skiptimöguieikar - Ásbyrgi - Eignasaian - Laufás g SAMTENGD SÖLUSKRÁ ÁSBYRGE laufás EIGNASALAN Fasteignasala l'i,:5334ÍÍÍ ,«533-1115 IAUFAS Fasteignasala Suðurlandsbraut 12 sími 533 1111 pax 533-1115 SAMTUN NYTT Tæplega 50 fm íbúð í kjallara tvíbýlis- húss. Nýmáluð og snyrtileg íbúð, rúm- góð og vel nýtt. Ahvilandi ca 2,5 m. LYSUM EFTIR EIGNUM Lýsum eftir einbýlishúsum og raðhúsum af öllum stærðum og gerðum Sérbýlum í vogunum og vesturbæ. Tveggja herbergja íbúðum. Hjá okkur er ávallt mikil umferð viðskiptavina í leit að fasteignum. Stórir sýningargluggar. GRETTISGATA V. 5.7 M. Opið virka daga frá kl. 9-18. Opið laugardga frákl. 11-14. 2ia herbergja EFSTIHJALLI NYTT Mjög vönduð og björt íbúð í fjölbýlis- húsi. Svalir og allir gluggar snúa i suð- ur. Mjög snyrtileg og vel umgengin eign. Sameign er í sérflokki. FRAKKASTÍGUR NÝTT Mjög snyrtileg 48 fm ósamþykkt íbúð í steinhúsi. Parket á gólfum. íbúðinni fylgir 28 fm stæði i bílskýli og sér geymsla. Verð 2,9 m. 3ja herbergja ALFTAMYRI V. 5,9 M. Rúmlega 70 fm íbúð á 1, hæð í fjölbýl- ishúsi. Sérlega vel skipulögð. Gott að- gengi. Suðursvalir. Frábœrt verð. Húsbréf kr. 3,7 áhvilandi. KARFAVOGUR V. 7,2 M. Ca 76 fm hæð ásamt ca 30 fm bílskúr í góðu, vel ræktuðu urnhverfi. Stutt í skóla og alla þjónustu. í íbúðnni er gott eldhús, rúmgóð stofa og herbergi eru stór. Áhvílandi ca 4,5 m. URÐARHOLT NÝTT Mjög falleg risibúð í Mosfellsbænum, í Steni klæddu steinhúsi. Svefnherbergi mjög rúmgóð. Parket í stofu. Svalir snúa í austur, frábært útsýni. ASGARÐUR m. bílsk. V. 6,6 M. 4ra herbergia og stærri ALFTAMYRI AKVEÐIN SALA Falleg og vel umgengin 100 fm íbúð á þriðju hæð í fjölbýli ásamt bflskúr. Suðursvalir og frábært útsýni. Toppí- búð á góðum stað Verð 8,2 m. - LAUS STRAX. KLEPPSVEGUR V. 6,4 M. Góð íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Stofa og svalir snúa í suður. Baðherbergi er ný- standsett. Vönduð eldhúsinnréting. Nýtt gler. Húsið er nýviðgert og málað. Góð staðsetning - stutt í allt! GÓDEIGN GOTTVERD Tveggja hæða íbúð við Seljabraut. Suðursvalir á hvorri hæð. Aukarými yf- ir íbúðinni. Verð aðeins 9 milljónir. Áhvílandi ca 4,2 m. í hagstæðum lán- um. ÍRABAKKI V.9.4M. LINDASMÁRI V. 8,4 M. Raðhús - Einbýli STORITEIGUR. M0S. NYTT Vandað og rúmgott raðhús, liðlega 260 fm með innbyggðum bílskúr. 4 svefn- herbergi. Góðar innréttingar. í húsinu er stór "sauna" og nuddpottur. Á gólf- um er parket, flísar og korkur. Garður- inn er fallegur og snjóbræðsla er undir hellulögn. Atvínnuhúsnæði ^iIWfflTiírnaR, l'lLílrrtfL LEIÐHAMRAR Nýbyggingar BERJARIMI VÆTTAB0RGIR V. 12.9 M. V. 8.5 M. V. 11.060 Þ. ABERANDI HUSNÆÐISérlega gott atvinnuhúsnæði á besta stað í Hafnar- firði. Það skiptist í 142 fm verslun, 284 fm skrifstofur á annarri hæð og 155 fm rými á þriðju hæð sem gæti nýst sem skrifstofur, íbúðir eða félagsheimili. Getur selst í einu lagi eða hlutum. DRANGAHRAUN NÝTT Höfum til sölu mjög þægilegt húsnæði fyrir heildverslun. Gólfflötur er 120 fm, stórar innkeyrsludyr og 80 fm milliloft fyrir skrifstofur. LAUST FLJÓTLEGA. MJÓDDIN 200 fm óinnréttað húsnæði á annarri hæð í Mjóddinni. Getur hent- að fyrir skrifstofur, læknastofur, teikni- stofur og ýmislegt annað. Verð aðeins 9 milljónir. Góð kjör eða ýmis skipti möguleg. Eignaskiptayfirlýsingar Laufás ávallt í fararbroddi - NÝ ÞJÓNUSTA Er til eignaskiptayfirlýsing um húsið þitt? Frá 1. júní 1996 þarf löggildingu til að gera eignaskiptayfirlýsingar. Við á Laufási höfum slík réttindi og tökum að okkur gerð eignaskiptayfirlýsinga. æ Fjöldi annarra eigna á æ ¦ söluskrá okkar. ¦ Hringið - Komið - Fáið upplýsingar

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.