Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 11
B- MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 11 BIFROST fasteignasala B r ú m i l l i k a u p e n d a o g s e l j e n d a Vegmúla 2 • Söni 533-3344 -Fax 533-3345 Páími B. Almarsson, Guimundur Bjöm Steinþórsson lögg. fasteignasali, SigjnsAbnarsson Njarðargata - Sérhæð. 6 herbergja efri sérhæð i Þingholtunum sem er hæð og ris. Áh v. 2,1 tnillj. Verð 9,4 mOIj. Barmahlið - Hæð. Mjög góð 103 fm neðrí sérhæð ásamt bflskur. Tvær stofur, tvö svefnherb. Parket Stöptj á stærri hæð. Verð 8,9 millj. Opið mánud.-föstud. kl. 9-18. Réttarholtsvegur. Fallegt og mikið endumýjað 109 fm raðhús, m.a. nýtt eldhús og baðherbergi. Áhv. 2,1 millj. Háaleiti - Bflskúr. Falleg og björt 108 fm 4ra herb. endaíbúð með góðu útsýni. Verð 8,5 mill). Verð 6-8 millj. Stærri eignir Hlíoarbyggð - Endaraðhús. Fallegt og gott 210 fm endaraðhús innst i botnianga. Góðar innréttingar og góttefni. Rúmgóð stofa, fjögur svefnherb, ásamt aukaherbergi og salerni í kjallara. Innb. bílskúr. Laurrimi - Glæsieign. Vorum að fá í sólu glæsííega innréttað 124 fm parhús ásamt 27 fm bílskúr. Þetta er hús í sér- flokki. Áhv. 4,2 m»lj. Verð 12,9 millj. TÆKIFÆRI LÍFS ÞÍNS.Okkur vantar á skrá einbýlis- eða tvíbýlishús í Grafarvogi, Seljahverfi, Breiðholti, Garðabæ og víðar. Fjöldi kaupenda á óskaskrá. Tungubakki - Raðhús. Mjög gott ca. 170 fm pallaraðhús á þessum vinsæla stað ásamt 20 fm bílskúr. Skipti á 2-3 herb. Áhv. 2,5 millj. veðd. Verð 12,3 millj. Kringlan - Endaraðhús. Fallegt 263 fm raðhús, sem er tvær hæðir og kjallari, ásamt bilskúr. Stórar stofur, arinn. Aukalbúð I kjal- lara. Áhv.ca 10 millj. veðd. og húsbr. Verð 15,9 millj. Verð 10-12 milli. Digranesvegur - Bílskúr. Góð 140 fm hæð í fjórbýli ásamt 26 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað. 3 svefnherb. Rúmgóoar stofur. Verð 10,1 millj. Garðabær - Njarðargrund Gott 166 f m einbýlishús á einni hæð með bilskúr. Rúmgóðstofa, fjögur svefnherb. Stór bllskúr. Verð 10,5 millj. Vogatunga - Eldri borgarar. Hér er ein í sérflokki. Falleg 110 fm neðri sérhæð I tvíbýli á þossum eftirsótta staö. Fallega innréttuð fbúð. Verð 10,3 millj. Víðihvammur - Bílskúr. Falieg og töluvert endumýjuð 121 fm efri sérhæð ásamt 32 fm bílskúr. 4 svefnherb. Áhv. 5,3 millj. Verð 10,9 millj. Auðbrekka - Sérhseð. Rúmgóð 5 herb. 151 fm efri sérhæð með bflskúr. Rúmgóðar stofur, útsýni, þrjú svefnherb. Áhv. 5,3 millj. húsbr. Verð 10,5 mill). Áifhólsvegur - Raðhus. Gott 166 fm raðhús ásamt 38 fm bllskúr. 4 svefnherber- gi. Parket á stofum. Áhv. 6,5 millj. húsbr. Verð 10,8 millj. Ganili bærinn - Einbýli. Hér er eitt af þessum fallegu húsum I miðbænum. Húsið er 135 fm og er kjallari, hæð og ris. Þrjú til fjögur svefn- herb. Skipti. Gott verð 10,9 millj. Berjarimi - Nýtt hús. Fallegt 190 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Rúmgóðar stofur, garðstofa, 4 svefnherb. Fallega innréttað hús. Ahv. 6 millj. húsbr. Verð 12,8 millj. Sólvallagata - Laus. Rúmgóð og björt 100 fm ibúð á 1. hæð í steinhúsi. Tvær stofur og tvö stór svefnherb. Minni stofan hentar vel sem svefnherb. Suðursvalir. Engjateigur - Toppíbúð. Mjög vönduð og falleg 110 fm íbúð á tveimur hæðum. Sérinngangur. Vandaðar innréttingar og gólfefni. íbúð f sórflokki. Áhv. 4,2 millj. húsbr. Verð 10,9 millj. Hrísmóar - Falleg. Góð 86 fm 3ja herb. íbúð í góðu Ijöibýlsihúsi. Fallegt eldhús, flisar og parket, sér þvottaherb. Áhv. 4,5 millj. veðd. og húsbr. Verð 7,7 millj. H jarðarhagi - Bílskúr. Mjög góð ca. 130 fm íbúð ásamt bflskúr við Hjarðarhaga. Þrjú svefnherb. Góð stofa. Þvottahús í ibúð. Skipti á minni í Vesfurbæ. Mosarimi með sérinngangi. Falleg og vönduð 86 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Fallegar innréttingar, góð gólfefni. Verð 7,9 millj. HALLÓ, LESTU ÞETTA. Höfum kaupendur að raðhúsum, parhús- um eða hæðum í Hlíðum, Vesturbæ, Teigum, Vogum og Þinghoflum. Ath. sumir þessara aðili hafa þegar selt sína eign. Bjart er yfir Bifrastarvinum. Langahlíð - Veðdeildarian. Faiieg og rúmgóð 94 fm 3ja herb. íbúð í mjög góðu litlu fjölbýlishúsi. Mjóg rúmgott hjó- naherb. Rúmgott eldhús og bamaherb. Áhv. 3,7 millj. veðd. Verð 6,6 millj. Fornhagi - Skipti. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi. Þrjú svefn- herbergi og rúmg. stofa. Suðursvalir. Skipti á 2Ja-3ja herbergja íbúð miðsvæðis. Hrísnióar - „Penthouse". Mjög rúmgóð 157 fm 5-6 herb. íbúð á tveimur hæðum ásaml bílskúr á þessum efirsót-ta stað. Fjögur rúmgóð svefnherb. Ski ptj. Áhv. 3,4 millj veðd. Skipholt - Ein mjög góð. Mjög vel um gengin 84 fm. 3ja herb. íbúð á 2.. hæð í góðu fjótbýlishúsi á þessum eflirsótta stað. Parket á stofu og holi, tvö svefn-herb. rúmgott eldhús. Verð 6,7 millj. Verð 8-10 milli. Espigerði á tveimur hæðum. MJög falleg 137 fm 4-5 herb. íbúð á 8. og 9. hæð á þessum eftirsótta stað. Tvennar svalir, fallegt eldhús, göðar stofur. Þrjú svefnherbergi. Áhv. 1,3 millj. Verð 9,7 millj. Vesturberg - Falleg íbúð. Falleg 100 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í fjöl- býli. Nýtt eldhús og bað. Glæsilegt útsýni. Húsið nýlega tekið í gegn. Áhv. 4,2 millj. veðd. og húsbr. Verð 7,2 millj. Laugateigur - Hæð og ris. Hæð og ris I parhúsi á þessum eftisóttastað alls 122 fm. Tvær stofur, 4 svefnherbergi. Gott hús en (búðin þarfnast yfirferðar. Verð 8,6 millj. Fróðengi - Sérinngangur. MJög falleg 100 fm 3Ja herb. ibúð á sléttri jarðhæð með sérinngangi og garði. Fallega innréttuð íbúð. t_it.il útborgun . Ahv. 5,9 millj. húsbréf. Verð 7.9 millj. VANTAR- BUNIR AÐ SELJA Bráðvantar í sölu 4ra, 5 og 6 herbergja íbúðir, með eða án bilskúrs, f Reykjavík, Kópavogi og Settjamamesi fyrir viðskip- tavini okkar. Ath. Þessir aðilar eru búnir að selja. Bifröst i banastuði. Alflieimar. Mjóg góð 95 fm 4ra herb. íbúð í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi. íbúðin getur verið laus mjög fljótlega. Verð 7 millj. Gerðin - Einbýli. Gott 103 fm ein- býlishús á tveimur hæðum ásamt bllskúr á þéssum frábæra stað. Þrjú svefnherb. Áhv. 2,6 millj. Verð 9,1 millj. Alfhólsvegur - Miktð endurn. Falleg og mikið endumýjuð 122 fm jarðhæð (góðu þrlbýlishúsi. Þrjú svefnherb. Parket og flísar. Áhv. 1,6 miilj. Verð 8,9 millj. Dalbraut - Bílskúr. Rúmgóð 114 fm, 4- 5 herb. Ibúð á 2. hæð ásamt 25 fm bflskúr. Stór stofa, 3 svefnherb. Skipti á 2 hoib. Verð 8,9 millj. Næfurás - Glæsileg. Glæsileg 94 fm 3)a herb. íbúð með glæsilegu útsýni. Glæsilega innréttuð íbúð, skoðaðu þessa. Áhv. 3,6 millj. veðdeild. Verð 9 millj. Flétturimi - Endaíb. Ný og falleg 118 fm 4ra herb. endafbúð á 2. hæð. Fallega inn réttuð íbúð. Merbau-parket. Sklptl á 2ja herb. Áhv. 5,7 millj. húsbr. Verð 8,9 millj. Engihjalii - Ein falleg. MJög falleg 90 fm 3Ja herb. fbúð á 4. hæð. Nýtt glæsilegt bað. Parket og flisar. Áhv. 3,5 millj. Veðd. og húsbr. Verð aðeins 6,3 millj. Kóngsbakki. Góð 90 fm 4 herbergja (búð á 3Ju hæð, rúmgóð stofa, 3 svefnherbergi, suðursvalir. Verð 7,5 millj. Heimar - Húsvörður. Snyrtileg og góð 101 fm 4ra herb. íbúð á 8. hæð i góðu fjölbýlishúsi. íbúðin er laus. Verð er mjög gott; 7,5 millj. Laugarnesvegur - Utsala. MJðg rúmgóð 84 fm 3ja herb. ibúð á 2. hæð ásamt 20 fm aukaherb. í kjallara. Hór má gera góð kaup. Áhv. 3,1 millj. húsbr. Verð aðeins 6,5 millj. Starcngi - Nýjar íbúðir. Nýjar og glæsilega innréttaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir í tveggja hæða húsi. Sérinngangur I hverja fbúð. Skilast fullbúnar án gólf- efna.Verðfrá 7.150 þ. Gullsmári 5 - Lokaútkall. Nýjar og glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir. íbúðimar eru tilbúnar til afhendinga; strax, fullbúnar án gólfefna. Verð frá 7.150 þ. Æsufell - Glæsileg. Falleg 87 fm íbúð á 3. hæð I lyftuhúsi. Vandað eikarparket á gól- fum, nýlega standsett baöherbergi. Glæsilegt útsýni. Áhv. 3.6 m. húsb. Verð 6.7 m. Maríubakki - Laus. Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt herb. f kjallara. Þvottahús (íbúð. Parket og flísar. Nýtt eld- hús. Áhv. 3,5 mill). veðdeild. Verð 6,7 millj. Flúðasel - Góð lán. Falleg 92 fm 4ra herb. (búð á 1. hæð ásamt stæði í býlskýli. fb. er öll nýlega máluð og laus fljótlega. Parket og fKsar. Áhv. 3,6 millj. veðdeild. Verð 7,8 millj. Hraunbær. Falleg og rúmgóð 88 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð f góðu fjölbýlishúsi. Áhv. 2 millj. veðd. og fl. Verð 6,4 millj. Vesturberg - Lítil átb. Mjög rúmgóð 92 fm 3ja herb. fbúð á 4. hæð. Nýlegt eldhús, stór stofa með parketi. Áhv. 2,9 millj. veðdeild. Verð 6,3 millj. Grafarvogur. Falleg ca 100 fm 3ja herb. (búð ásamt stæði ( bflskýli við Hrfsrima. Parket og fKsar. Þvottahús ((búð. Áhv. 3,6 millj. húsbr. Smyrlahraun - Bflskúr Falleg ca. 85 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt 28 fm bíl- skúr. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 1,9 millj. Verð 7,3 millj. Furugrund - Ein góð. Falleg ca 75 fm 3ja herb. Ibúð á 2. hæð. Stofa með parketi. Stórar svalir. Lagt fyrir þvottavél ((búð. Áhv. 2,8 millj. veðd. Verð 6,5 millj. Alfaheiði - Veðdeildarián. Sérlega falleg 80 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu f jölbýli. Glæsilega innrétfuð (búð. Áhv. 5 millj. veðdeild. Verð 7,9 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat! Fróðengi. Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herb. (búð á 2. hæð f sjö fbúða stigahúsi við Fróðengi. fbúðin er til afh. strax, tilb. til innr. Verð 6 millj. Fífusel - Laus fljótlega. Falleg 96 fm 4ra herb. (b. á 1. hæð ásamt stæði (bllskýli. (b. er nýmáluö og bíður eftir nýjum eiganda. Verð 7,7 millj. Verð 2-6 milli. Asbraut - Fyrir unga follöð. Falleg 39 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl- býlishúsi. Spónaparket á gólfum. Áhv. 1,4millj.Verð3,6millj. FJn góð í Vesturbænum. Falleg og vel innréttuð 2ja herb. íbúð á 3. hæð í fjðlbýli ásamt stæði í býlskýli. Parket og flísar. Áhv. 3 millj. Verð 5,3 millj. Seitjarnarnes - Bílskýli. Vorum að fá i sölu fallega 2ja herb. íbúð á 4. hæð við Austurströnd, (2. hæð frá Nesvegi). Parket. Glæsilegt útsýni, gó ðar svalir. Ahv. 1,8 millj. veðd. Verð 5,8 millj. Ástún - Glæsileg. Vorum að fá f sölu mjög fallega 65 fm 2ja herb. fbúð á 2. hæð. Sérinngangur af svölum. Rúmgott herbergi og stofa. Parket. Áhv. 3,8 millj. Skipti á ein- býli allt að 14 millj. Sundlaugavegur - í tvíbýli. Rúmgóð 70 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð f tvíbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Sérinngangur. Verð 5,5 millj. VANTAR- BUNIRAÐ SELJA Vantar strax 2ja og 3ja herbergja íbúðir í Vesturbænum og á svæðum 101,104,105 og 108 fyrir viðskiptavini okkar. Ath. Þessir aðilar eru búnir að selja. Bifróst i banastuði. Hverfisgata. í faliegu timburhúsi bjóðum við 60 fm 3ja herb. (búð á 1. hæð. fbúðin er mikið endumýjuð. Ný og betri Hverfisgata. Áhv. 1,8 millj. veðdeild. Verð 5,5 millj. Hjallavegur - I tvíbýli. Rúmgóð 62 fm 2ja herb. kjallaraibúð f góðu tvíbýlishúsi. Parket á stofu og holi. Bað endumýjað. Áhv. 3,2 millj. veöd. Verð aðeins 5,2 millj. Efstihjalli - Lítil blokk Góð 53 fm 2ja herb. (búð á 2. hæð (efstu) I litlu fjölbýli. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,9 millj. Nýbygginga1 Vættaborgir - Einbýli. Vorum að fá í sölu fallegt 145 fm einbýlishús á einni ásamt 29 fm bflskúr. Húsið stendur á frábærum útsýnisstað. Afhendist tilbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 10,4 millj. Iðalind- Glæsilegt útsýni. Fallegt og vel skipulagt 185 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 35 ffn bflskúr. Glæsilegt útsýni. Verð 10,2 millj. UPPSELDIR í KÓPAVOGI. Okkur vantar á skrá nýbyggingan ein- býli, par- og raðhús i Kópavogi, Grafarvogi og Garöabæ. Ath. Kópavogur er uppseldur hjá okkur. Bifröst, besti vinur byggingarmanna. Atvinnuhúsnæði Eyjabakki - Aukaherb. 62 fm fbúð á fyrstu hæð I fjölbýlishúsi, suður/erönd. Aukaherb. á hæð. fbúðin sem er nýmáiuð er til afh. straxl Áhv. 2,5 millj. til 25 ára. Verð 4.950 þ. Vindás - Lítil útb. Góð 2ja herb. (búð á 2. hæð ( fjölbýlishúsi. Ahv. 2,1 millj. veðdeild og húsbr. Verð 3,9 mlllj. AusturstrÖnd. Falleg 2ja herb. fbúð f fjölbýlishúsi ásamt stæði (bilskýli. Lyfta. Áhv. 3,6 millj. Hér er goft að búa, stutt I alla þjónustu. Vesturberg - Ótrúlegt vað. Mjög goð 73 fm 3ja herb. fbúð á 1. hæð. Tvö svefn- herb. Nýlegt eldhús. Áhv. 2,3 millj. og verðið, það er ótrúlegt, aðeins 5,5 millj. VANTAR - Fjársterkur aðili. Höfum fjársterkan kaupanda að 700- 1000 fm húsnæði á einni hæð með góöum innkeyrsludyrum. Húsnæðið má vera hratt. Góðar greiðslur í boði. Uppl. gefur Pálmi. VANTAR - Báin að selja. Viðskiptavinur okkar hefur beðið okkur að leita eftir 400-600 fm húsnæði sem gott er að leigja út eða er í langtíma leigu. Uppl. gefur Pálmi. Smátt er fagurt. Hér er frábært hús- næði fyrir þá sem þurfa gott plass á góðu verði. Um er að ræða 70-80 fm lager- og skrifstofuhúsnæði á 2. hæð i lyftuhúsi, góð vörulyfta. Og verðið, það er gott 3,6 millj. Vættaborgir - Raðhús. Falleg og skemmtilega hönnuð ca 170 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bdskúr. 3-4 svefn- herb. Frábær staðsetning. Verð frá 7,9 millj. Starengi á einni hæð. Mjög vandað og fallegt 138 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 40 fm bílskúr. Húsið er tilbúið til afhendingar; fullbúið að utan, ómálað og fokhelt að innan. Verð 9,4 millj. Starengi- Endaraðhús. Fallegt og vel hannað 145 fm endaraðhús á einni hæð með innb . bílskúr. Tilbúið til afh. fullbúið að utan, málað og fokhelt að innan. Verð 8,2 millj. '+ um 650 hektarar og henni fylgja fímm her- bergja hús og nokkur útihús. Lágmarksverð er 395.000 pund. Eyjan hefur leyfi frá breskum póstyfirvöldum til að gefa út frí- merki og greiðir póstmálaráðuneytið eigend- unum 1260 pund á ári fyrir að sjá um póst- flutninga. Til sölu er einnig stærri eyja, Eigg, 1500 hektara stór. Þar búa um 60 manns í hrjóstr- ugu landslagi við klettótta strönd og eru á eyjunni tvær kirkjur, skóli, verslun og póst- hús. Auk 10 herbergja aðalhúss eru 10 önn- ur hús á eyjunni. Uppgefið verð er tvær milljónir punda eða um 213 millj. ísl. kr. Loks eru til sölu sex eyjar, sem kallast Ascrib-eyjar og eru í Loeh Snizort nyrzt á Skye. Þar er fjölskrúðugt dýralíf og mikil náttúrufegurð. Á eyjunni Suður-Ascrib er átta ára gamalt hús með þremur svefnher- bergjum og vilja eigendurnir fá að minnsta kosti 200.000 pund fyrir eyjaklasann. Eyjar við Skye: Ascrib-eyjaklasinn er til vinstri og til hægri er Pabay, sem hefur opinbert leyfi til að gefa út frimerki.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.