Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 13 FÉLAG ¦ FASTEIGNASALA Brynjar Harðarson viðskiptafrœðingur GUÐRÚN ÁRNADÓTTIR löggiltur fasteignasali Karl G. Sigurbjörnsson lögfrœðingur Sigrún Þorgrímsdóttir rekstrarfrœðingur SERH/HHR DIGRANESVEGUR 31814 140 fm sérhæð ásamt bílsk. á þessum skemmti- lega stað. Svefnherb. i sérálmu, stórar stofur, suðursvalir. Garður í mikilli rækt. Verð 10,5 millj. KÁRSNESBRAUT 29280 121 fm efri sérhæð á frábærum útsýnisstað ásamt30fm bilsk. Parket Sérinngangur. Rúmgóðar stofur og eldhús. Gott verð 8,9 millj. 4 - 6 HERBERGJA Erum með ákveðinn kaupanda að 4ra herb. ibúð á Seltjarnarnesi. Bein kaup. Hafið samband við sölumann. OFANLEITI 31815 106 fm glæsileg 4ra-5 herb. ib. á 3ju hæð ásamt bilsk. Góð gólfefni. Suðursvalir. Hentar vel fyrir fjölskyldufólk. 3-4 svefnherb. Þvottahús í íb. ENGJASEL 31674 Falleg rúml. 100 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í góðu húsi ásamt stæði í bílgeymslu. Áhv. 2,6 millj. Verð 6,7 millj. DUNHAGI28656 100 fm björt og falleg, rúmgóð 4ra - 5 herb. íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu steni-klæddu húsi. íbúðin er mikið endurnýjuð m. a. gólfefni, gler og gluggar. Góðar innréttingar. Útsýni. Áhv. 4,3 millj. húsbréf. Verð 8,3 millj. Laus strax. REYKÁS 30020 113 fm falleg íbúð á 2. og efstu hæð i litlu fjölbýli. Tvennar svalir. Vandaðar innr. Parket Flísalagt baðherb. Þvottahús í (búð. Áhv. 4,2 millj. í hagstæðum lánum. Verð 9,8 millj. KJARRHÓLMI29095 Falleg 4ra herb. ib. á efstu hæð i góðu fjölb. 3 svefnherb. Þvottahús t íb. Góðar innr. Parket Útsýni. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 7,4 millj. KLEIFARSEL 28381 Mjög falleg 113 fm ibúð og ris. Nýlegt eldhús, parket og flísar. Sér þvhús. Nýyfirfarið lítið fjöl- býli. Góð staðsetning. Verð 7,4 millj. Áhv. 4,3 millj. TRYGGVAGATA 24942 Mjög athyglisverð 98 fm 4ra herb. ibúð á 2. hæð í nýlega endubyggðu húsi. Sérsmíðaðar innr. og vönduð gólfefni parket og flísar. Nýstandsett bað. íbúðinni fylgir stór suðurverönd þar sem byggður hefur verið vandaður sólpallur. Bílastæði á baklóð Áhv. 2,8 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. 3 HERBERGI BOGAHLIÐ 31879 Mjóg falleg 3-4ra herb. íbúð m. aukaherbergi í kjallara. Nýtt eldhús. Eikarparket. Suðursvalir. Húsið nýlega viðgert að utan. Fallegt útsýni. LAUGARNESVEGUR 31762 73 f m 3ja herb. íbúð á 2. hæð ásamt íbúðarherbergi i kjallara i góðu eldra fjölbýli sem liggur þvert á Laugarnesveg. Nýlog góltefni. Nýlegt eldhús. Tvöfalt gler og Danfoss. Góð sameign og stór suðurgarður. Laus við samning. Verð 6,5 niillj. 568 2800 HÚSAKAUP Opið virka daga 9- 18 Laugardaga 12- 14 Suðurlandsbraut 52, víð Faxafen • Sími: 568 2800 • Fax: 568 2808 BREIÐAVIK - FULLBUNAR IBUÐIR Eigum enn nokkrar3ja og 4ra herb. íbúðir eftir óseldar í nýju fjölbýli á einum besta stað i Víkurhverfi. íbúðirnar skilast fullbúnar m. innr. úr kirsuberjavið, flisajögðu baði og parketi á gólfum. Stórar v-svalir. Sér þvhús i íb. Fullfrágengin sameign og lóð. Verð frá 7 millj.- 8.150 þús. Tilbúnartil afhendingar, lyklar á skrifstofu. ENGJASEL13763 98 fm 3ja-4ra herb. íb. ásamt stæði i bílsk. Ibúð á 1. hæð i mjog góðu húsi. Húsið nýtekið i gegn að utan. Suðursvalir. Flísar og parket Sérþvottahús. Útsýni. íbúðin er laus strax. Áhv. 4,3 millj. Verð 6.950 þús kr. GRETTISGATA 31393 Falleg lítil sérhæð í eldra steinhúsi sem hefur verið mikið endurnýjað. S-garður. S-svalir. Nýleg gólfefni. Nýtt bað. Endurnýjað þ'ak, rafmagn, gler og gluggar. 2 gðð svefnherb. Geymsluris. Áhv. 3 millj. byggsj./húsbréf. Verð 6,2 millj. SPÓAHÓLAR1212 Rúmlega 70 fm falleg og björt ibúð á jarðhæð i góðu litlu fjölbýli. Sér afgirtur garður. Parket Gððar innréttingar. BOGAHLÍÐ 30904 80 fm góð 3ja herb. ib. á 3ju hæð i góðu húsi. Rúmgóð og björt ibúð. Áhv. kr. 2,4 millj. i hag- stæðum lánum. Verð 7,2 millj. FÍFURIMI29542 Mjög góð 100 fm 3ja herb. efri sérhæð í parhúsi. Beyki-innréttingar, parket og marmari. Fullbúin eign m. sér-inngangi, sér-þvhúsi og góðri geymslu. Áhv. 5 millj. húsbréf. Verð aðeins 7,9 millj. EFSTIHJALLI29476 91 fm björt og rúmgóð ibúð, ein á hæð, f góðu litlu fjölbýli m. frábæru útsýni. Enginn hússjóður. Verð 6,5 millj. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. VALLARÁS 24960 83 fm 3ja herb. fb. á 2. hæð f góðu lyftuhúsi. Ibúðin er mjög rúmgðð. Góð gólfefni. Nýlegt eldhús. Góð sameign. Áhv. 3,9 millj. Verð 6,950 þús. tbúðin er laus strax. 2 HERBERGI ALFAHEIÐI - KOP. 31412 Mjög falleg rúmgóð 2ja herb. íbúð á annarrí hæð I litlu klasahúsi. Beykieldhús. Parket og flisar. Sórstaklega gðð sameign. Áhv. 4,2 millj. byggsj. m. grb. 21 þús. pr. mán. Verð 6,5 millj. Utborgun aðeins 2,3 millj. HELLISGATA - HF. 31685 57 fm parhús m. óinnr. kjallara er i stðrri Iðð sem byður uppá möguleika á stækkun eða ný- byggingu. Húsið er talsvert endurnýjað m.a. nýtt eldhús og bað. Tvöfalt gler og Danfoss. Sérstök og falleg eign. Áhv. 1,7 millj. Verð aðeins 4,7 millj. NYBYGGINGAR A tólvtiskja á skrifstofu okkar getur þú í ró og næði skoðað yfir 300 fasteignir bæði að utan seni innan. Þú ákveður hverfi, verðhugmynil og stærð. Tölvan sér siðan nni að finna þær eignir sem eiga við þinar óskir. HOLTSGATA 31626 69fm falleg ibúð á 1. hæð I góðu húsi. ibúðin er mikið endurn. m.a. ný gólfefni, parket og dúkar og nýttflisalagt baðherb. Áhv. kr. 1,4 millj. byggsj. Verð 5,9 millj. AUSTURBERG 29929 Virkilega góð 2ja herb. 61 fm endaibúð á 1. hæð m. sérgarði. Mjög rúmgðð ibúð, stór stofa, aflokað oldhús. Húseign í 100% ástandi. Laus strax. Verð 5,3 millj. BERJARIM112343 60fm gullíalleg 2ja herb. íbúð á 1. hæð f nýju fjölbýli. Sér þvhús. Allar innr. og gðlfefni i stil. Hvítt/mahogny og Merbau. Verð 5.950 þús. kr. REYKÁS 22710 69 fm falleg 2ja herb. ib. á 1. hæð í litlu fjölbýli. Útsýnissvalir. Parket Flisalagt baðherb. Sér- þvottahús i ib. Áhv. 3,3 millj. byggjs. Verð 6,0 millj. BREIÐAVIK - RAÐHUS 22710 Sérstaklega vel staðsett 152fm raðhús á einni hæð m. innb. bílskúr. Húsin seljast fokheld að innan i nóvember, fullbúin að utan m. gleri og hurðum á 7,8 millj. Tilbúin til innréttinga á 10,3 millj. og fullbúin án gólfefna á 12,1 millj. Skólar og versl. miðstöð í næsta nágrenni. Teikningar og nánari efnislýsingar á skrifstofu. MOSARIMI - PARHUS / EINBYLI 3 hús, parhús og eitt stakt, 153,1 fm á besta nýbyggingarstað i Rimahverfi. 3 svefnherb. Sér þvhús. Skilast fokhelt að innan, fullbúið að utan á grofjafnaðri lóð. Verð 7,8 millj. Áhv. 4 millj. I húsbröfum . Húsin eru tilhúin til afhendingar. SERHÆDIR JOKLASEL 30210 216 fm raðhús á þremur hæðum m. innb. bílskúr. Vandað hús. Sérstakl. gott eldhús. 3 baðherb. og allt að 6 svefnherb. Flisar, parket og dúkar. Góð eign. Yfirtekin húsbréf og byggsj. 4,6 millj. Verð 12,9 millj. HÖRPUGATA 29858 154 fm steinsteypt einbýlishús á 2 hæðum ásamt 73 fm timbuihúsi. Húsið hefur verið niikið endur- nýjað og gefur eignin i heild margs konar nytingar- möguleika. Áhv. kr. 4,3 millj. Verð kr. 11,9 millj. ÞJÓTTUSEL - 2 ÍB. 31820 Þetta fallega einbýlishús er til sölu. Húsið er með rúmgððri 2-3ja herb. aukaibúð á jarðhæð og tvöfoldum innbyggðum bilskúr. Stór suðurverönd, vestursvalir og fallegt útsýni. 4 svefnherbergi og 3 stofur. Verð 18,7 millj. HOFGARÐAR 29591 Glæsilegt 290 fm einbýlishús ásamt 51 fm tvöf. bilsk. Vel staðsett hús innarlega i lokaðri götu. Húsið er að stærstum hluta á einni hæð og hefur mjög mikla nýtingarmöguleika. Æskileg skipti á minni eign. Verð kr. 19,5 millj. HRYGGJARSEL 27757 Fallegt einbýli sem skiptist í 160 fm tbúð á tveimur hæðum og 60 fm ibúð I kjallara m. sérinngangi. 55 fm frístandandi bílskúr. Vandað hús. Gðður ræktaður garður og verönd. Verð 15,1 millj. HELGUBRAUT15 KÓP. 16279 Mjög fallegt 215 fm endaraðhús m. séríb. í kjallara. Vandaðar innr. Arinn. 3 góð svefnherb. uppi og 1-2 niöri. Ræktaður garður. TOPPEIGN . Verð 14,4 millj. BYGGÐARHOLT - MOS 22391 Þetta fallega 135 fm einb. á einni hæð ásamt 32 fm bflskúr er til sölu. Grðinn garður. 4 svefnherb. Parket Flisar. Eikarinnr. I eldhúsi. Flísalagt bað. Möguleiki á skiptum á tveimur íbúðum. Verð 12.8 millj. NYTT HUS- LÆKJASMARI2, KOP Hefjum nú sölu á glæsi- legum íbúðum í þessu 8 hæða lyftuhúsi í hjarta Kópavogsdalsins. Húsið verður álklætt að utan. íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herb. allar rúmgóðar og með stórum suður eða vestursvölum. Sérþvotta- hús eru í hverri íbúð og góðar sérgeymslur í kjall- ara. Bílskýli. Skilastfull- búnaríjúni 1997 án gólf- efna. 4- Glæsileg- ar gard- ínur ÞESSAR rauðu gardínur eru sannarlega glæsilegar og sotja mikinn svip á herbergið. I jós húsgögnin njóta sín vel við hlið þeirra. Útkoman er glæsilegt látleysi. sími 588 5700 Fa\ 5SS 5VIK m Suöurlandsbraut 46, 2. hæö. 108 Rvík. Sigurbjörn Skarphéöinsson Ig.fs. Þórður Ingvarsson Einbýli-Raðhús-Parhúr STEKKJARSEL Fallegt 2ja fbúða einbýli á tveimur hæðum á hornlóð. Aðaltbúðin er ca 215 fm rn/tvöföldum bílskúr og'lbúðin á jaröhæð er 3ja her- bergja 87 fm (mögul. á stækkun). Húsið er I góðu standi. Fallegur garður ofl. Teikningar á skrifstofu. Mögul. skipti á ódýrari eign. EINIMELUR-BYGG.LÓÐIR Tvær einbýlishúsalóðir nr. 22 og 24 til sölu fyrir ca 200-320 fm hús. Frábær staðsetning. Uppl. gefurÞórður. Verð: Tllboð.________ DOFRABORGIR Skemmtllega tiannað einbýli á einni hæð tæpl. 180 fm á einum besta stað t Borgunum ( Grafarvogi. Húsiö selst fullb. að utan og fokhelt að innan. Teikningar á skrif- stofu. Verð9,3 millj. EINIBERG HF. Skemmtilegt timbur- hús á einni hæð ca 157 fm á góðum stað ásamt 28 fm bflskúr, t Setbergslandi Hf. Góðar Innréttingar, 4 svefnherbergj, suðurverönd og garður. Skipti ath. á minni oign. Hagst. langt.lan. Verð 12,8 mlllj. Hæðir oq 4-5 herb. NORÐURMYRI Góð 4ra herb. tb. I kj. ca 96 fm. Nýlegt gler og gluggar, góðar innréttingar, saunaklefi. Sérhiti og rafmagn. Skipti á 2ja herb. á sömu slóðum. Verð aðelns 5,9 millj. ENGIHJALLI Mjög góö og vel með farin 5 herb. (búð á 2. hæð ( góðu 2ja hæða fjölbýli tæpl. 110 fm. Mikið út- sýni, góð aðkoma. Skipti á minni eign. Áhv.4,1mlllJ.Verð7,9millJ. LOGAFOLD. Glæsileg 6 herb. sérhæð. (tvíbýli ca 168 fm ásamt 70 fm innb. bilskúr. Arinn I stofu, flísal. baðherb. Eikarinnr. ( eldhúsi, 5 svefn- herb. Frábær staðsetning. Sklpti á minnl eign. Ahv. 5,7 millj. Verð 14,7 millj. GRENIMELUR-SERH. Mjög góð neðri sértiæð f góðu þríbýlishúsi ca 113 fm. Rólegur og góður staður. Nýtt baðherbergi, parket o.fl. Laus strax, lyklar á skrifstofu. Áhv. 4,7 mlllj. Verö 9,6 millj. NEÐSTALEITI Vel skipulögð og björt 4ra herb. fbúð á 3. hæð og efstu, ( litlu fjölb. Parket, fllsar á baði, Alno innr. ( eldh. Suðursvalir og útsýni. Góð eign. Bílskýli. LJÓSHEIMAR Falleg og mikið endumýjuð 4ra herbergja íbúð á 5. hæð í nýviðgerðu fjölbýli ca 97 fm. Laus fljótlega. Áhvf 4,1 mlllj. Verð 7,4 mlllj. 3ja herb. FLÓKAGATA Falleg og rúmgóð 3ja herb. sérhæð á 1. hæð I steinhúsi ca 91 fm. Sór inngangur, parket og nýjar hurðir. Eikarinnr. ( eldhúsi. Frábær staður. Verð 7,9 mlll]. ENGIHJALLI Snyrtileg 3ja herb. íbúð á 1. hæð. (lyftuhúsi. ca 80 fm. Þvottahús á hæðinni, vostursyalir, securitas dyrasími og gervihnattad. Áhv. 2,2 Verð 6,0 millj. VIKURAS Mjög góð 3ja herb. fb. ca 85 fm á 3. hæð (2. hæð) í fjölb. Studio eldhús, parket og fltsar á gólf- um. Flísalagt baðh. Stæði I btla- geymslu fylgir. Verð 7,1 millj. LUNDARBREKKA Falleg 3ja herb. fb. ca 87 fm á 1. hæð,(litlu fjölb. Parket og fltsar á gólfum. Útsýni, sér inng. af svölum. LAUS FUÓTLEGA. Áhv. 4,8 húsbr. Verð 6,9 millj. ÆSUFELL Falleg og skemmtileg 3ja herb. (b. á 1. hæð ca 87 fm. Rúmgóð herb., nýl. parket á öllu, góðir skápar. Húsið nýtekið ( gegn að utan. Skipti á 3ja herb. á svæði 101-108. Áhv. 3,5 millj. Verð 6,3 millj. 1-2ja herb. GRETTISGATA Ósamþ. einstak- lingsíb. t kj. ca 30 fm. Nýtt gler, rafl. og ofnar. Húsið er klætt að utan. Áhv. 900.þús. Verð 2,3 millj. NYBYLAVEGUR Mjög falleg 2ja herb. endaíb. ca 56 fm á 2. hæð f litlu fjölbýli ásamt 25 fm innb. bflskúr. Parket, flisar, suðursvalir og fl. (búðin er laus strax. Verð 5,9 mlllj. VIKURAS Mjog falleg einstaklingsfb. á 1. hæð ( litlu fjölb. Nýtt parket, aeymsla innan íbúðar, flísar á baðherb. Ahv. 2,0. Verð 3,750 mlllj. ASPARFELL M|ög góð 2ja herb. íb. á 3. hæð ca 54 fm. Parket, flísar og frábært útsýni. Nýtt baðherb. Áhv. 2,9 Verð 4,9 millj. EYJABAKKI Rúmgóð 2ja herb. (b. á 1. hæð ásamt aukaherb. f kj., ca 54 fm. Parket, flfsar og frábært útsýni. Nýtt baðherb. Ahv. 2,8 Verð 4,9 miilj. FELAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.