Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 14
14 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ + Stofnsett 1958 FASTEIGNAMIÐSTOÐIN P SKIPHOLTI 50B ¦ SÍMI 552 6000 - FAX 552 6005 Magnús Leópoldsson tögg. fasteignasali. Opið virka daga 9-12 og 13-18. Athugið! Á söluskrá FM er mikill fjöldi sumar- húsa, bújarða og ann- arra eigna úti á landi. Fáið senda söluskrá. Einbýlishús HAMARSBRAUT-HAFNARF. Fallegt einbýlishús í gamla bænum. Timb- urhús, hæð og ris. A hæðinni er eldhús. stofa og borðstofa, uppi eru 3 svefnherb. og baherb. Húsið er mikið endurnýjað m.a. klæðning að utan, innréttingar og lóðin. Á lóðinni eru sökklar fyrir bílskúr. Lyklar á skrifst. Laus strax. 7704 Raðhús - Parhús KIRKJUTEIGUR Falleg sérhæð á eftirsóttum stað, íbúðin er 117 fm ásamt rúmg. bílskúr. 3 svefnherb. og tvær saml. stofur. Mikið endurnýjuð. 5390 \ FÁLKAGATA Óvenju glæsil. íbúð á 2. hæð í nýl. litlu fjölb. Stærð 101 fm, 2 svefnh. stórt hol, baðherb., eldhús, borðstofa og stofa. Glæsil. innr. Eldhúsinnr. úr eik, vönduð tæki. Hurðir og parket úr beyki sem gefa íb. sérlega glæsilega heildarmynd. 5389 SIGTÚN Skemmtileg hæð og ris í góðu húsi á þess- um vinsæla stað. Stærð alls 164 fm. Hér er í raun um tvær íbúðir að ræða en hefur verið nýtt sem ein. Gert ráð fyrir bílskúr. Áhugaverð eign. 5387 HVERFISGATA Um er að ræða 5 herb. íbúð á efstu hæð í góðu húsi. Ib. er um 130 fm með góðu eld- húsi og baðherb. Ib. með mikla mögu- leika. 5363 4ra herb. og stærri SKÓGARÁS-ÚTSÝNI Vorum að fá í sölu glæsil. 137 fm íb. ásamt 25 fm bílsk. 5 svefnherb. Sérþvottahús. Góðar innr. Suðvestursv. Mögul. skipti á stærri eða minni eign. 4154 VESTURBERG 4ra-5 herb. íb. í litlu fjölb. til sölu. Stærð 97 fm 3 góð svefnh., öll með skápum. Rúmg. og björt íb. með fallegu útsýni. Verð 6,9 m. 4111 ENGJASEL Til sölu 4ra herb. 101 fm íb. á 2. hæð. (b. skiptist í forst., stofu, borðst., eldhús, hol eða sjónvarpsrými og 3 svefnherb. Þvhús í íb. Stæði í bilskýli. Áhv. byggsj. kr. 2,6. m Verð aðeins 6,7 m. 3645 SUÐURAS Glæsil. raðh. á einni hæð með innb. bílsk. samt. 137 fm. Húsinu skilað fullb. að utan með grófjafnaðri lóð en fokh. að innan. Traustur seljandi. Afh. strax. Mjög hagst. verð 7,3 m. 6422 MOSFELLSDALUR Ahugavert parhús um 112 fm á eignarlóð. Yfir íbúðinni er óinnréttað ris. Áhv. 2,2 m. veðdeild með 4,9% vöxtum. Verð 7,0 m. 11080 LYNGBREKKA Mjög góð neðri sérhæð ásamt stórum bíl- skúr [ tvíbýlishúsi. Ibúðin er 91 fm mikið endurnýjuð m.a nýtt gler og hitalögn. Park- et. 35 fm bílskúr. Möguleg skipti á minni íbúð í Kópavogi. 5392 VESTURBÆR Glæsil. 4ra herb. 115 fm íb. á 3. hæð. Vandaðar innr. Stór stofa m. fráb. útsýni til hafs. Svalir í suðvestur úr hjónah. Áhv. húsbr. og byggsj. 5,7 m.Verð 8,2 m. 3621 HÁALEITISBRAUT Góð 102 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð í góðu fjölb. 23 fm bilsk. fylgir. Fráb. útsýni. Laus fljótlega. Verð 7,3 m. 3566 RAUÐARÁRSTÍGUR Nýl. 4ra-5 herb. fbúð á 3. hæð. Ib. er á tveimur hæðum og skemmtil. innr. Parket á gólfum. Bílskýli. Góð sameign. 3565 KAPLASKJÓLSVEGUR Mjög góð 4ra herb. íbúð 96 fm ásamt 10 fm herb, í kjallara. Gott útsýni. Suðursvalir. Parket a gólfum. Hús nýlega tekið í gegn að utan. Góð sameign. Áhv. 4,6 m. hús- bréf. 3545 3ja herb. ibúðir KRUMMAHOLAR Óvenju rúmgóð 3ja herb. 88 fm íbúð á 2 hæð ásamt bílskýli. (búðin hefur verið mikið endurnýjuð m.a. allt nýtt á baði. Stórar svalír. Mjög góð sameign. Góð eign á mjög góðu verði. 2891 EIÐISTORG Mjög falleg íbúð á tveimur hæðum með vönduðum innréttingum. Á neðri hæð er eldhús, stofa, borðstofa, sólstofa, svalir og gesta-wc. Á efri hæð eru 2 svefnherb., baðherb. og geymsla. Gólfefni: parket og flísar. Þvottahús á hæðinni. Skipti á minni eign koma vel til greina. 2890 KÓNGSBAKKI Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Nýviðgert hús. Merbau parket á stofu, holi og eld- húsi. Flísalagt bað. Þvottahús í ibúð. Áhv. 3,1 m. húsbr. Verð 6,5 m. 2889 HJARÐARHAGI Falleg 3-4 herb. íbúð á þriðju hæð ásamt herb. í risi. Hús nýlega mikið endurnýjað. Verð6,8m. 2886 MARÍUBAKKI Áhugaverð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í snyrti- legu fjölbýli. Ibúðin er ágætlega skipulogö. Stærð 80,4 fm Gólfefni aðallega beykiparket. (búðin er laus. Áhv. veðdeild 1,6 m. Verð 6,3 m. 2885 HRINGBRAUT Mjög góð 3ja herb. 79 fm björt endaíbúð á 4. hæð + aukaherb. í risi. Ibúðin er töluv. endurn., m.a nýtt rafmagn og parket. Góð bílastæði. Áhv. 4,2 m. Verð 6,1 m. 2855 LAUGARNESVEGUR Rúmgóð 3ja herb. íb. á jarðh., ekki niður- gr., m. sérinng. Nýl. standsett m. góðum innr. Bilskúrsréttur. Húsið nýi. viðg. og mál. að utan. Áhv. 4,0 m. Verð 5.950 þús. 2851 FRÓÐENGI 87 fm 3ja herb. íb. í nýju fjölb. á fráb. útsýnisstað. Ib. skilast tilb. til innr. Verð aðeins 5,9 m. 2743 BERGÞORUGATA Kjallaraibúð sem skiptist f hol, eldhús, svefnherb. og stofu. Sérgeymsla, sam. þvottahús. Verð3,9m. 1637 MIÐLEITI-BILSKYLI 2ja herb. íbúð með sérgarði. Ibúðin er öll hin vandaðasta með góðum innréttingum. Parket á gólfum og glæsil. flísalögðu baðherb. Gott aðgengi fyrir fatlaða. 1644 Atvinnuhúsnæði SUÐAVOGUR Atvinnuhúsn. á tveimur hæðum. Hvor hæð um 138 fm Neðri hæðin er með stórum innkeyrsludyrum, en sú hæð er í leigu. Góður búnaður til að lyfta stórum hlutum upp á efri hæðina. Nánari uppl. á skrifst. 9277 FAXAFEN Til sölu 829 fm lagerhúsn. með góðum innkdyrum. Um er að ræða kj. í nýl. húsi. Snyrtil. húsnæði. 4 m loflhæð. 9256 ÍÞRÓTTASALIR Til sölu um 870 fm húsnæði m. 2 íþrótta- sölum, gufubaði, búningskl. o.fl. Ýmsir aðrir notkunarmögul. Teikn. á skrifst. 9224 SUÐURLANDSBRAUT Til sölu á hagst. verði um 900 fm húsnæði á 2. hæð v. Suðurlandsbr. Húsn. þarfnast lagf. en gefur ýmsa mögul. Góð staðsetn- ing. 9205 GRENSÁSVEGUR Til sölu um 400 fm skrifstofuhúsn. á 2. hæð í vel staðsettu húsi. Eignin þarfn. lagfæringa en gefur mikla möguleika. Teikn., lyklar og nánari uppl. á skrifst. 9162 2ja herb. íbúðir HAHOLT Mjög góð 2|a herb. íbúð á jarðhæð með sérlóð fyrir framan íbúð. Ibúðin er park- etlögð með fallegum innréttingum, lagt fyrir þvottavél á baði. Geymsla i íbúð. Stutt í skóla. Laus nú þegar. 1645 BREKKUSTÍGUR Ágæt 2-3 herb. 48 fm íbúð með sér inngangi í gamla Vesturbænum. Áhv. 2,3 m. byggsj. og húsbréf. Áhugaverð íbúð. Frábær staðsetning. 1640 If Kjartan Ragnars hrl. Löggiltur fasteignasali. Agla S. Björnsdóttir sölum. Björn Stefánsson sölum. SUÐURLANDSBRAUT 14. 3. HÆÐ (HÚS B&L) o 5 888 222 FAX Opiðfrákl.9-18 Einbýli Parhús - Raðhús LAUGALÆKUR - NYTT vbrum að fá i sölu gott ca 175 fm raðhús, sem er kjallari og tvær hæðir. Fjögur svefnherb. Húsið er nýmálað að utan. Verð 10,9 millj. Áhv. ca 3,5 millj. húsbréf. HULDUBRAUT Vorumaðfáísölufal- legt ca 165 fm parhús. Tvennar svalir. Parket og flísar. Verð 13,8 millj. Áhv. ca 6,0 millj. ÁLFHÓLSVEGUR Fallegtca175 fm parh. á tveimur hæðum m. innb. bflsk. Tvennar svalir. Mögul. eignaskipti á minni hæð í Kóp. Verð 12,7 millj. GRASARIMI Höfumtilsöluca168fm parhús á tveimur hæðum við Grasarima. Innbyggður bílskúr. Verð 11,9 mlllj. BREKKUSEL Endaraðhúsca240fm með mögul. á 6 herb. Parket og flfsar. Bílskúr. Verð 12,9 millj. Áhv. ca 5,2 millj. ÁSHOLT VIÐ LAUGAVEG Sérlega glæsilegt raðhús ca 145 fm ásamt stæði í bílskýli. Húsvörður. Sjón er sögu ríkari. BERJARIMI Höfum til sölu glæsilegt parhús á tveimur hæðum ca 170 fm ásamt innb. bílsk. Vel staðsett hús i lokuðum botnlanga, gott útsýni yfir borgina og Flóann. Verð 13,3 millj. Ahv. ca 5,3 millj. BAUGHUS Parhúsátveimurhæðumca 188 fm ásamt ínnb. bflsk. Góðar stofur 3-4 svefnherb. Verð 12,5 millj. Áhv. 6,8 miilj. VESTURHUS - NYTT vorum að fá f sölu fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Innbyggður bílskúr. Fjögur svefn- herb. Stórar suöursva}k, mjög gott útsýni yfir borgina. Áhv. hagstæð langtfmalán. Verð 15,9 millj. STARENGI - NÝTT Höfum tii sölu vel byggt einbýlishús á einni hæð ca 140 fm ásamt ca 40 fm bílskúr. Fullbúið að utan, fokhelt að innan. Verð 9,4 millj. REYKJAFOLD Fallegt ca 230 fm einbýlishús sem er kjallari og hæð, 4-6 svefnherb. Parket, flísar. Góður innb. bfl- skúr. Falleg gróin lóö. Verð 13,9 millj. ÁSVALLAGATA Höfum tii söiu ein- býli á þremur hæðum ca 190 fm. Möguleiki á sérfbúð I kjallara. URRIÐAKVÍSL Mjögvandaðfullbúið ca 200 fm einbýli á tveimur hæðum, auk ca 41 fm bilskúrs. Arinn í stofu. Verð 16,4 millj. 4ra - 6 herb. REYKAS Vorum að fá (sölu fallega ca 153 fm (búð á tveimur hæðum ásamt bíl- skúr. Fjögur svefnherb. Parket á gólfum. Vcrð 10,8 millj. HRISMÓAR Vorum að fá í sölu glæsil. íb. á 1. hæð. Áhv. 4,7 mlllj. Eignaskipti mögul. á séreign. SPÓAHÓLAR Mjög góð ca 95 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt tvöf. bflskúr. Verð 7.950 þús. Áhv. ca 4,9 milfj. FROSTAFOLD Falleg 5 herb. fb. ca 115 fm á jarðhæð með bflskúr. Sér suður- garður. íbúð sem hentar vel hreyfihöml- uðum. Verð 10,5 millj. HVASSALEITI Til söluca 100fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð, ásamt bíl- skúr. Stutt í alla þjónustu. Verð 8,9 millj. KLEPPSVEGUR Fjögurra herb íb. á 4. hæð, ca 90 fm. Þrjú svefnherb., fata- herb., baðherb. flfsalagt. Eldhús með nýl. innr. Rúmgóð stofa, suðursv. Geymsla og sam. þvhús f kjallara. Verð 6,8 millj. AUSTURSTRÖND Góð 107 fm Ib. á 2. hæð. Gott útsýni yfir Flóann. Bílskýli. Verð 8,2 mlllj. HÁALEJTISBRAUT - MEÐ BÍLSKÚR Höfum til sölu 107 fm endaíbúð ásamt ca 24 fm bflskúr. Nýlegar innréttingar, nýleg gólfefni. Tengt fyrir þvott- avél á baði.Verð 8,3 mlllj. BOÐAGRANDI - NY vorum að fá í sölu fallega ca 80 fm íbúð á 1. hæð við Boðagranda. Tvennar svalir. Parket. Litið áhv. Verð 7,1 millj. FLYÐRUGRANDI - NÝ Vorumað fá í sölu 3ja herb. íb. á 2. hæð víð Flyðrugranda. Áhv. góð langtímalán ca 4,0 millj. Laus strax. HRAFNHOLAR - NY Mjöggóð 3ja herb. íb. ca 70 fm á 5. hæð í lyftuhúsi. Gott útsýni. Ibúðin er nýmáluð, nýleg teppi. Tengt fyrir þvottavél á baði. Gervihnattadiskur Áhv. ca 3,0 millj. Verð 5,5 millj. NJÁLSGATA Vorum að fá í sölu 3ja- 4ra herb. íb. miðsvæðis í höfuðborginni. (búðin býður upp á mikla möguleika. Áhv. 3,2 miilj. Verð 5,9 millj. 3ja herb. SELJABRA UTVorum að fá í sölu ca 102 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð með stæði í bílag. Góð íbúð. Hentar vel fjöl- skyldufólki. Verð 7,4 millj. Áhv. 1,7 millj. STÓRAGERÐI - NÝ Vorum aö fá í sölu ca 100 fm fbúð á jarðhæð f þríbýlishúsi. Sérinngangur. íbúðin er laus strax. Ekkert áhv. Verð 6,8 mlllj. 2ja herb. Hraunbær ca 63 fm. Verð 5,6 millj. HáaleÍtÍSbraut ca43 fm. Verð 5,1 millj. Hamraborg ca 58 fm. verð 5,3 miiij. Krummahólar ca 43 fm. verð 4,3 miiij. Netfang: kjr@centrum.is Landsbyggðin SEUATUNGA-GAULVERJAB. Jörðin selst með bústofni, vélum og fram- leiðslurétti, sem er um 70 þús. I. mjólkurkvóti. Jörðin er tæplega 200 ha. að stærð. 11 km. frá Selfossi. Nánari uppl. á skrifst. 10454 JORÐ I GRIMSNESI Reykjanes í Grímsneshr. Byggingar: 1.400 fm fokh. hús sem gefur ýmsa nýtingar- möguleika. Heitt vatn. Nánari uppl. gefur Magnús. Verð 16,0 m. 10015 EIG3NAMIÐLljTMNebf. Abyrg þjónueta í áralugi Síðumúla 21 ? S: 588 9090 2JAHERB. Skúlagata - gott verð. vor um að fá í sölu fallega 57 fm 2ja herb. íb. í kj. í litlu fjölbýlish. (b. hefur veriö talsvert endurnýjuð. Áhv. 2,3 m. húsbr. og byggsj. V. 4,1 m. 6630 Víkurás m. bílskýli. Rumg. og snyrtileg um 57 fm íb. á 4. hæð. Spónapar- ket á gólfum. Suöursv. Gott útsýni. Stæöi í bilag. fbúðin er laus. V. 5,6 m. 6119 Frostafold - útb. 1 millj. 2ja herb. stórglæsileg 67 fm íb. á 2. hæð með fallegu útsýni yfir borgina og stæði í bflag. Sérþvottah. Áhv. byggsj. kr. 4,4 m. Útb. aðeins 1 millj. og eftirst. lánaðar til lengri tíma. Hagstætt verð. V. 6,9 m. 4515 Bergþórugata. 65 fm 2ja i»b. ib. í kj. í 4-býlí. (b. fylgja tvær geymslur og hlut- deild f þvottah. Ahv. 660 þús. byggsj. V. 3,9 m.6158 ATVINNUHÚSNÆÐI Suðurlandsbraut - skrif- StOfur. Til sölu 142 fm vandað skrif- stofu- og þjónusturými á 3. hæð f nýlegu lyftuh. Plássið skiptist m.a. f móttöku, tvær skrifstofur, fundarsal, kaffiaðstöðu, skjala- geymlsu, snyrtingar o.fl. V. 9,7 m. 5320 Grensásvegur. Rúmgoð og björt um 430 fm hæð á 2. hæð í ágætu steinhúsi. Hæðin er f dag einn salur með súlum og getur hentað undir ýmiskonar þjónustu- starfsemi. Eignin þarfnast standsetningar. 5242 Jbmbfö $&Jjt K .^^BBSStftó^ feí' '¦•''íÆfi^B: #! .. VÍtJH Bwf É. Of mikið má af öllu gera SÁ sem hannar herbergið á þennan hátt, hlýtur að vera mjög hrifinn af rósóttu. Ein- hvern veginn finnst manni að minna mætti gagn gera. Apollo- skálin HONNUÐUR þessarar skálar, Borek Sipek, sækir innblástur til geimferjunar Apollo.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.