Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 18
18 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ 4 FASTEIGNASALA 50 B. - 2. HÆÐ TIL VINSTRI FAX 562-9091 SIMI 55 1009 Opið virka daga frá kl. 9-18. Franz Jezorski lögfræðingur og lögg. fasteignasali 4 — OPIÐ ALLAR HELGAR! Laugardaga kl. 11 -14. Sunnudaga kl. 13-15. 2ja herb. Básendi. Hörkugóð 60 fm íbúð I t kjallara (lítið niðurgrafin) með sérinn- JT gangi. Hús nýlega viðgert að utan. £, Parket á gólfum. Baðherbergi nýlega *¦ flísalagt. Ahv. 2,6 millj. Verð 5,6 millj. (2009) Bergþórugata. Hörkugóð 48 fm 2ja herb. ibúð á 1. hæð (jarðhæð) í góðu steinhúsi. Nvlecrt eldhús Fráb. stað- settning. Áhv. 1,4 millj. byggsj. Verð 4,2 millj. (2005) Bræðraborgarstígur - Góð lán! Hðrkuskemmtileg mikið endurnýj- uð 48 fm Ibúð I tvíbýli með sérinngangi. Laus - lyklar á Hóli. Hér þarf ekki greiðslumat. Verð 5,1 millj. Áhv. 3,3 millj. í byggsj. (2851) DalSel. Mjög góð 47 fm 2ja herb. ósamþ. kjallaraibúð f góðu fjölbýli. Rúm- gott herb. með parketi. Verð 2,9 millj. (2860) AuStUrbær- KÓp. Mjög góð 65 fm 2ja herb. fbúð á jarðhæð í mjög góðu lyftuhúsi (nýlega málað). Góðar vestur- svaiir. ÞvQttah. á hwðinni. HMwðrðnr. Oll biónusta vlð hondina. Laus stcas. Ahv. 1,0millj.Verð4,6millj. (2850) Engihjalli. Falleg og vel skipu- lögð 62 fm íbúð á 3. hæð I lyftuhúsi með útsýni yfir sundin blá. Verð 25 4.950 þús. (2012) Flyðrugrandi. vorum að tá i sölu sórlega huggulega 65 fm íbúð á jarðhæð með sérgarði á þessum frá- ZZ bæra stað. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 6,4 millj. (2007) Framnesvegur. Gullfalleg tveggja herbergja tæplega 26 fermetra einstak- lingsfbúð á 1. hæð með sérinngangi. Parket á gólfum. Áhv. hagstæð lán. Verð 2,7 millj. 2008 FrOStafold. Hörkuskemmtileg 63 fm 2ja herb. fbúð á 1. hæð f nýviðgerðu og máluðu fjölbýli. Suðursvalir. Þvottaherb. f fbúð. Sérlega smekkleg fbúð. Ahv. 3,0 f byggsj. Verð 6,5 mlllj. (2646) Grettisgata. Fin fyrlr skólafólk. Snyrtileg 2ja herb. ósamþ. kjallarafb. á þessum góða stað. Áhv. lífsj. 400 þús. Þessi fer fljótt. Verð 2,6 millj. (2854) Hamraborg. Fyrir eldri borgara. Mjög góð 54 fm íbúð á 2. hæð, ásamt stæði f bílgeymslu. Nýstandsett sam- eign. Stutt í alla þjónustu. Hér er nú al- deilis gott að búal Verð aðeins 4,5 millj. (2823) Kóngsbakki. nú vorum við að |— fá f sölu sértega glæsilega íbúð á jarð- I— hæð með sér suðurgarði. Nýlegt »>¦ parket á gólfum og nýleg innrétting í 25 eldhúsi. Sér þvottahús fyrir íbúðina. Ahv. 2,7 millj. Verð 4,9 millj. (2010) Krummahólar. Guiifaiieg 55 fm íbúö á 3. hæð í nýlega máluðu fjölbýli. Fallegt eikarparket á stofu. Áhv. 3,0 millj. Verð 4,8 millj. Láttu nú hendur standa fram úr ermum og skoðaðu þessa i kvöld! Lyklar á Hóli. (2656) Laugarnesvegur - laus. góö 78 fm 2ja - 3ja herb. kjallarafbúð í fal- legu litlu fjölbýli. Stór og rúmgóð stofa (mögul. á herb.). Stórir biartir gluggar. Snyrtileg sameign. Verð 6,4 millj. (2840) Lækjarhjalli - Kóp. stór- |— glæsileg 66 fm fbúð á 1. hæð (jarð- |— hæð) í fallegu nýlegu tvíbýli. Vandað- »^. ar innréttingar, parket og flfsar. 25 Þvottah. ífbúö.Alltsér.Áhv.4,8millj. byggsj. Verð 6,6 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat. (2100) Mosgerði. Falleg rúmlega 30 fer- metra ósamþ. einstaklingsíbúð með sér inngangi á þessum frábæra stað i virðu- legu húsi. Ahv. 1,2 millj. Verð aðeins 2,98 millj. (2844) Rofabær. Gullfalleg ca. 40 ferm. tveggja herbergja fbúð við Rofabæ. Park- et á herbergi og stofu, flísar á baði. Ahv. 2,5 millj. Verð 4,2 millj. Skoðaðu þessa á eftir. (2326) Rofabær. Falleg 52 fm 2ja herb. fbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Eignin er mikið endumýjuð m.a. fallegt eldhús með gleri f efri skápum. Suðursvalir. Nýlegt teppi. Áhv. 3,1 millj. húsbréf. Verð 4,9 millj. (2033) Vatnsendablettur. Tryggvagata. utn útborgun. Faiieg 56 fm stúdíóíb. i Hamarshúsinu við Tryggvagötu. Áhv. er byggsj. 2,8 millj. Verð 4,8 millj. Hér þarf ekkert greiðslu- mat. Hagstæð greiðslukjör. (2316) Vallarás. Hörkuskemmtileg 39 fm einstaklingsíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Góðar suðursvalir. Áhv. 2,0 millj. byggs). Verð 3,9 millj. (2845) ValshÓlar. Mjög stór og rúmqóð 75 fm 2ja-3ja herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölbýli. Góðir skápar. Ný gólfefni. Áhv. 1,8 millj. Lækkað verð 5,3 millj. 2245. Vfkurás. Gullfalleg 59 fm íb. á 1. hæð í nýklæddu húsi. Gengið er beint út í garð með sér suðurverönd. Verðið er aldeilis sanngjarnt. Aðeins 4.950 þús. Laus - lyklar á Hóli. Já, hér færð þú aldeilis mik- ið fyrir lítið! (2508) 3ja herb. Engihjalli. Gullfalleg 78 fm fbúð á 2. hæð í nýviðgerðu fjölbýli með fallegu út- sýni. Verð 5,6 millj. (búðin er laus og lyk- lana færðu hjá okkur á Hólil (3653) Flétturimi. Gullfalleg 88 fm 3-4ra herb. Ib. á efstu hæð á miklum útsýnis- stað í Grafarvogi ásamt stæði f bíl- geymslu. Áhv. 6.0 millj. Verð 8,5 millj. (3644) Frostafold Stórglæsileg 100 fer- metra 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýli. Parket og mar- mari á gólfum. Góð aðstaða fyrir börnin. Áhv. byggsj., 40 ár. 5,1 millj. Gr.byrði 23 þús. per mán. Verð 8,7 millj. Hér þarf ekkert greiðslumatl! Bjóddu bflinn uppí. 3887 Furugrund - KÓp. Dúndurgóð björt og skemmtileg 75 fm 3. herb. íb. á 3. hasð í góðu fjölbýli. Tvö góð svefn- herb. og rúmgóð stofa. Vestursvalir. Ahvíl. húsbréf og byggingasj. 4,2 millj. Verð aðeins 5,9 millj. (3790) Furugrund. vorum að fá: söiu 3ja herb. 76 fm íbúð á 2. hæð (efstu) ásamt aukaherbergi f kjallara. Fjöl- býli þetta er viðgert og málað. Frá- Z bært útsýni yfir dalinn. Verð 6,5 millj. Ahv. 2,7 miilj. (3082) l I Hraunbær. Nú gefst þér kjöriö tækifæri til að eignast mjög góða 55 ferm. íb. m. nýjum gólfefnum I ný- klæddu fjölb. Fráb. útsýni. Stutt í alla þjónustu. Verðið er aldeilis sanngjarnt, aðeins 4,9 millj. Laus nú þegar. (2237) VeSturbær. Sérlega hugguleg fm íb. f góðu steinhúsi. Parket. góðar innréttingar. Útsýni - suðursvalir. Áhv. 2 millj. Verð 4,3 millj. Þessi er fín fyrír skólafólkið. (2666) t t Hringbraut Spennandi og vei skipulögð 2 herb. fbúð á ^ 2. haeð f traustu steinhúsi í gamla góða vesturbænum Ahv. húsb. 2,6 millj. Verð 3,i millj. Hér þarf ekki mikla út- kQjgunJ2004) Kaplaskjólsvegur. séri. þægil. 56 fm. íb. á 3. hæð méð góðu útsýni og svölum f suður. Hér eru KR- Ij ingar á heimavelli. Verð 5,5 millj. (2490) Karfavogur. Gullfalleg 50 fm íb. í kjallara með sérinngangi. Baðherbergi flísalagt, parket á stofu og herbergi. Geng- ið beint út I suðurgarð. Ekki missa af þess- ari. Ahv. 2,8 millj. Verð 4,9 millj. (2000) Klapparstígur. viit þú fbúð þar sem hátt er til lofts, vítt til veggja og and- inn góður. Vorum að fá f sölu spennandi 47 fm fbúð á 1. hæð. Verð 4,5 millj. Ahv. 2,3 millj. (2830) Klapparstígur. vorum að fá t söiu glæsilega 53 fm risíbúð f hjarta miðbæj- arins. Ahv. húsbr. 2,0 millj. Verð 4,5 millj. (2006) Vlð Brekkulæk. Gullfalleg 55 fm. björt og skemmtil. kjíb. með stórum gluggum. nýl. innr. (eldhúsi. Failegt nýtt eikar-parket á gólfum. Laus fjótlega. Ahv. 2,6 millj. Verð 4,8 millj. 2017 Seljaland. Hlýleg 2ja herb. 50 fm íbúð á jaröhæð f litlu fjölbýli á þessum sf- vinsæla og veðursæla stað. Verð 4,7 millj. Áhv. 2,7 millj. hagstæð lán. Verður þú fyrstur? (2856) Skipasund. Bráðskemmtileg 52 i_ fm fbúðarhæð með sérinngangi f t_ fjórbýlishúsi á þessum vinsæla »S. stað. Þór hlýnar um hjartarætur y þegar þú kemur inn i þessa vinalegu *" fbúðl! Verð 4,9 millj. Ahv. 1,0 millj. Laus í þyrjun des. (2057) Sogavegur. Vorum að fá f sölu fal- lega mikið endurnýjaöa 53 fm. íb. á 1. hæð.m. serinng. Eigninni fýlgir bflsk. Ib. er laus strax. Uttu á verðið aðeins 5,9 millj. (2843) Berjarimi. Stórglæsileg 93 fm 3)a herb. íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli. Gegn- heilt parket, sérsmfðaðar innréttingar og allt 1. flokks. Bílgeymsla 17,5 fm. Verð 8,5 millj. Áhv. 3,8 millj. húsbref. Laus fyr- ir þig núna. (3950) Engjasel. Vorum að fá í sölu fallega rúmlega 90 ferm. þriggja herbergja fbúð á 1. hæð í þessu barnvæna hverfi. Ibúðinni fylgir stæöi í bílskýli. Verð 6.950 þús. Ahv. 4,0 millj. Skipti óskast á minni eign. (4796) Eyjabakki. Vorum að fá f sölu stór- glæsilega 90 fm 3ja herb. fb. á 1. hæð sem er öll nýstandsett. (búðin skartar m.a. parketi á gólfum og fallegum flísum á baðherbergi. Gervihnattasjónvarp. Verö aðeins 6,6 millj. (3902) Fumgrund. Vlð Fossvogsdalinn vorum við að fá í sölu 3ja herb. 90 fm fbúð á 2 hæð í fjölbýli sem hefur verið tekið i gegn, viðgert og málað. Aukaher- bergi í kjallara sem auka tekjur og létta þér greiðslubyrði. Áhv. 3,3 í byggsj. og 1,0 húsb. á 5,1% vöxtum. Verð 7,3 (3083) Gnoðavogur. Hugguleg 3ja herb. íb. á fjórðu hæð í þessu gamalgróna hverfi. Verð 5,9 millj. 3875 GiettÍSgata. Vorum að fá í sölu gull- fallega mikið endumýjaða þriggja her- bergja 65 fermetra íbúð f risi. Ahv. 3,0 millj. Verð 5,6 millj. (3698) Grundargerði. Falleg mikiö endur- nýjuð þriggja herbergja ósamþykkt íbúð í kjallara á þessum vinsæla stað. Verð 4,5 millj. 3034 Hamraborg vorum að fá f söíu guii- fallega þriggja herbergja fbúð á þessum vinsæla stað. Parket á gólfum, fallegt út- sýni. Nýlega viðgert hús. Áhv. 4,1 millj. Verð 6,9 millj. Skipti möguleg á tveggja herb. íbúð. 3679 Hrísmóar. Vorum að fá f sðlu stór- glæsilega 113 fermetra „penthouse" ibúð á þessum frábæra staö. Flfsar og Merbau parket á gólfum. Sjón er sögu rfkari. Áhv. byggsj. 4,5 millj. Verð 9,4 millj. Ibúöin getur losnað strax. (3335) Huldubraut - KÓp. Dúndurgóð 91 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á 1. hæð í góðu 3. býli. Tvö herb. og tvær stofur (nýtt sem 3 herb. I dag). EndurnÝÍað eldhús oo aóffefni að hluta. Fréb. ver- önd út frá stofu. Mögul. að byggja bíl- skúr. Verð 8,5 millj. (3645) HvaSSaleÍtÍ. Mjög góð 87 fm 3ja- 4ra herb. íbúð á 2. hæö í góðu fjölbýli. 2 svefnh. og tvær saml. stofur. Góðar suð/vestur svalir. Verð 7,3 millj. (3061) Miðbærinn. Hugguleg, endurnýj- uð 54 fm (búð á 2. hæð f góðu stein- húsi. Já, héöan er aldeilis stutt f fjöl- skrúðugt mannlffið f miðbænum. Ib. fylgir sér bilastæði. Áhv. húsbr. 1,7 millj. Verð kr. 4,2 mill). Þessa þarf að skoða strax. 3658 Vesturbær. Lokaður endi. Á þess- um rólega stað seljum við einstaklega bjarta og skemmtilega 3 - 4ra herbergja fbúð á 2. hæð f traustu húsi. Verð 6,6 millj. Mjög skjólgóður garður. 3551 HOLL... frískur oe kraftmikillH

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.