Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 20
20 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ z .2 ¦cc Z3 Q < cc < < z o UJ H- w < % Vantar 100-120 fm íbúð Vestur- bæ með bílskúr. Eldri borgarar HRAUNBÆR. Góð 68 fm íb. á 3. hæð. Þvottaherb. í íb. Laus fljótlega. Ekk- ert áhv. Verð 7 millj. MIÐLEITI. Góð121,8fmíb.á2. hæð. Saml. stofur og 2 herb. Þvottaherb. í íb. Parket. Yfirb. svalir að hluta. Laus fljótlega. VOGATUNGA KOP. Sóðnoffn neðri sérhæð með sérlóð sem snýr í suður. Afar vel innr. íb. Eignaskipti möguleg. Vað 10,3 millj. Áhv. 3,4 millj. byggsj. VESTURGATA 7. 77 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. 2 svefnherb., stofa. Mikil sam- eign. Góður garður. Verð 7,9 millj. GRANDAVEGUR. Glæsileg 115 fm (b. á 8. hæð með stæði ( bílskýli. Góðar stofur með yfirbyggðum svölum í suður og stórkostlegu útsýni. 2 svefnherb. Hlutdeild < húsvarðaríb. o.fl. Mögul. skipti á 3Ja herb. íb. í Heimunum. Sérbýli VESTURBERG. Raðhús á tvelm- ur hæðum með innb. bílskúr 185 fm. Góð stofa og 3 herb. Mikið útsýni. Laust strax. Ekkert áhv. Verð 12,9 millj. KJALARLAND. Vandað raðh. á pöllum 190 fm. Bflsk. 31 fm. Góðar stof- ur og mögul. á 5 herb. Fallegt útsýni. Verð 14,5 millj. Ekkert áhv. SÖLHEIMAR. Einbýlis á tveimur hæðum með innb. bílskúr og 36 fm ein- staklingsfb. 210 fm. Stórar stofu með arni og 4 svefnherb. Laust strax. ÁSGARÐUR. Raðhúsátveimurhæð- um 136 fm. Saml. stofur og 3 herb. Áhv. byggsj. 2,3 millj. SKRIÐUSTEKKUR. Einb. á einni hæð 166 með innb. bílsk. Saml. stofur og 4 svefnherb. Verð 14 millj. Ekkert áhv. HVANNHÓLMI KÓP. Einb. á tveimur hæðum 200 fm með innb. bílsk. Mögul. á sér 2ja herb. íb. á neðri hæð. Verð 12,5 millj. JAKASEL. Vandað einb. á tveimur hæðum 192 fm auk 23 fm bílsk. Saml. stof- ur og 4 herb. Tvennar svalir. Parket. Stór gróin lóð. Barnvænt umhverfi. Áhv. bygg- sj. 1,5 millj.Vorð 14,8 millj. SELJUGERÐI. Glæsilegt einb. sem er kjallari og tvær hæðir með innb. tvöf. bíl- sk. Stórar stofur. Vandaðar innr. FELLSAS MOS. 282 fm einb. á tveimur hæðum, 53 fm innb. tvöf. bllsk. Saml. stofur, hátt til lofts. Svalir. 2 herb. niðri, 3 svefnherb. uppi. Fallegt útsýni. Æskileg skipti á minni eign f Mos. Verð 14,9 mill). MAVANES GBÆ. Glæsilegt 292 fm einb. við sjóinn á sunnanverðu Arnar- nesi. Séríb. í kjallara. Tvöf. btlskúr. Eign f sérflokki. SVEIGHÚS. Vandað 163 fm einb. á skjólgóðum staö auk 25 fm bílskúrs. Mjög góð verönd út frá stofu. Merbau-parket og panell i loftum. Áhv. húsbr. 5,3 millj. Vcrð 14,9 mlllj. FASTEIGNA MARKAÐURINN ehf OÐINSGOTU 4. SIMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 Garðatorg Garðabæ 3ja og 4ra hefb. lúxusíbúðir, 109-148 fm í fallegu húsi við Garðatorg í Garðabæ. íbúðirnar eru afhentar tilbúnar undir innréttingar eða fullbúnar án gólfefna, en með flísalögðu baði. LITLAVÖR KÓP. Raðhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. 180 fm. Til afh. strax tilb. að mestur u. innr. Áhv. 6,1 millj. húsbr. Verð 10.9 millj. HAFNARFJORÐUR. Tværsérhæðir á friðsælum stað við Hringbraut. Á neðri hæð 125 frn5 herb. íb. og 220 fm íb. á efri hæð auk 24 fm bílsk. íb. afh. fokh. að innan en húsið fullb. RAUFARSEL. Endaraðh. í sérflokki um 240 fm á þremur hæðum. 4 svefnherb. Alrými í risi þar sem hægt er að útbúa 2 herb. Innb. bílsk. Mjög gróinn garður. Hita- lögn í stéttum. Verð 14,5 millj. GLJUFRASEL EINB./TVIB. 250 fm einb., tvær hæðir og kj. Saml. stofur, 4 svefnherb. 2ja herb. íb. í kj. 42 fm bílskúr með jafn stóru rými undir. Ýmsir mögul. Verð 17,5 millj. HEIL HUSEIGN. 290 fm hús við Nýlendugötu sem skiptist í 4 hæðir og ris. BAUGHUS. Góð 230 fm Ibúð á tveimur hæðum í tvíbýli með tvöföldum bílsk. Stofur með arni og 4 svefnherb. Frábært útsýni. Mögul. á skiptum. Áhv. húsbr. 9 millj. Hæöir ÞINGHÓLSBRAUT KÓP. Glæsileg 120 fm neðri sérhæð með bílskúr. Saml. stofur og 3 svefnherb. Fallegt útsýni. Verð11,3millj. SKÓLASTRÆTI. Efri hæð og ris 151 fm í gömlu virðulegu timburhúsi. Á hæðinni eru 3 glæsilegar saml. stofur, 2 herb., eldhús og snyrting. I risi er stofa, herb. og baðherb. Bilastæði fylgir. VALLARGERÐI KÓP. Góð 129 fm neðri sérhæð auk 25 fm bílskúrs. Park- et. Verönd í suður frá stofu. Saml. stofur og 3 herb. Verð 11,7 millj. Áhv. húsbr. 7.150 þús. UNNARBRAUT SELTJ. Efrihæð 165 fm. Saml. stofur, rúmg. eldh. og 3 herb. Þvottaherb. í ib. Stórar suðursvalir. Verð 10,5 millj. Ekkert áhv. AUÐBREKKA KOP. Mikiðendur- nýjuð 115 fm íb. á efri hæð með sérinngangi og 37 fm bílskúr. Saml. stofur og 3 herb. Tvennar svalir. Áhv. húsbr. 5,3 millj. Verð 10,5 millj. 4ra - 6 herb. ÞVERHOLT MOS. 160 fm fb á tveimur hæðum. Á 3. hæð eru stofa, eldh., baðherb. og 3 herb. Ris er 47 fm einn geim- ur. Verð 9 mill). BERGSTAÐASTRÆTI. 131 fm (búð á 3. hæð sem þarfnast einhv. endur- bóta. Nýtt þak og rafm. BLÖNDUBAKKI. Góði02fm,'b.á 3. hæð auk 10 fm herb. I kj. með aðg. að snyrtjngu. 3 svefnherb. Parket. Þvottaherb. í ib. Áhv. 5,3 byggsj./húsbr. Verð 7,5 millj. SUÐURVANGUR HF. H4fmfb. á 3. hæð. Parket. Þvottaherb. í íb. Eigna- skipti möguleg. Verð 7,9 mitlj. Áhv. húsbr. 4,1 millj. ENGJASEL. Góð 4ra herb. ib. á 3. hæð í góðu fjölbýli. íb. er á tveimur hæðum. Stórar suðursv. Glæsilegt útsýni. Stæði í bílg., upphituð innkeyrsla. Áhv. 1,4 míllj. hagst. lán. Verð 7,6 millj. LAUGARNESVEGUR LÆKKAÐ VERÐ. Gullfalleg 107 fm ib. á 2. hæð (litlu fjölbýli. Nýl. parket, gluggar o.fl.l'b. er sérlega rúmgóð og vel skipulögð. Útsýni. Verð 8,2 millj. Ahv. húsbr. 4,1 millj. FLYÐRUGRANDI. Falleg 126 fm íb. á 3. hæð. Góð stofa og 4 svefnherb. Stórar og góðar vestursv. Þvhús á hæð. LAUGARASVEGUR. Góðneðri sérhæð um 170 fm. Bjartar saml. stofur og 4 svefnherb. Gesta wc. Yfirb. svalir út af borðstofu. Eikarinnr. í eldh. Parket á stofum og herb. Fallegt útsýni. Hiti í tröppum og innkeyrslu. BUGÐULÆKUR. góö 121 fm 5-6 herb. (búð á 3. hæð. Saml. stofur og 3-4 svefnherb. Þvottaherb. í íb. Parket. Útsýni. Tvennar svalir. ÁLFHEIMAR. Góð 96 fm íb. sem skiptist í saml. stofur pg 2 svefnherb. Suð- ursvalir. Gott útsýni. Áhv. hagst. langtlán 3 millj. Verð 6,5 millj. HVASSALEITI. Falleg 87 fm Ib. á 3. hæð. Saml. stofur. Nýl. innr. i eldh. Parket. Suövestursv. 20 fm bflskúr. Áhv. 2,4 mlllj. byggsj. Skipti á minni fb. mögul. í Helma- eða Vogahv. SKÚLAGATA. Glæsileg 111 fm (b. á 2. hæð auk stæðis í bílsk. Góðar saml. stof- ur með svölum í suður. Stórkostlegt útsýni. Áhv. húsbr. 6,1 millj. 3ja herb. FURUGRUND KOP. 76 fm íb. á 2. hæð og 10 fm herb. í kj. með aðg. að snyrtingu. Hús og sameign í góðu standi. Verð 6,5 millj. DRAPUHLIÐ. 58 fm risíbúð í fjór- býli. Parket. Góð sameign. Laus strax. Áhv. 4 millj. byggsj./húsbr./lífsj. Verö 5,7 millj. LAUGARNESVEGUR. 73 fm lb. á 2. hæð auk herb. í kj. Suðursvalir. Laus strax. Ekkert áhv. LAUFASVEGUR. bi fm (b. á 1. hæð. Saml. stofur og 1 herb. Laust strax. GARÐASTRÆTI. 89 fm íb. í kjall- ara með sérinngangi. Ekkert áhv. Verð 7,5 millj. HÖRÐALAND. Góð 3ja-4ra herb. 80 fm íb. á 2. hæð. Suðursvalir. Ekkert áhv. Skipti á minni íb. í nágrenninu. HAMRABORG. 83 fm lb, á 3. hæð. Svalir í vestur. Bílageymsla. Áhv. bygg- sj./húsbr. 5,3 millj. Verð 6,5 millj. ÆSUFELL. 87 fm 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð. Parket. Stofa og 2 herb. Mögul. að útb. 1 herb. Áhv. 3,6 millj. Verð 6,8 millj. N JÁLSGATA. 45 fm íb. á 1. hæð með sérinng. Þak og rafmagn nýl. Nýtt gler og gluggar. Laus strax. Verð 4,9 millj. HRÍSMÓAR GBÆ. Glæsileg 119 fm íb. á 1. hæð auk bílskúrs. Saml. stofur og 2 herb. Svalir í suðaustur. Þvottaherb. í íb. Parket. Hús og sameign ( góðu standi. Stutt í þjónustu. Ahv. byggsj. 2,4 millj. GRANDAVEGUR BYGGSJ. 5,2 MILLJ. Góð 91 fm (b. á 2. hæð og 23 fm bílskúr. Flísar og Mer- bauparket. Þvottahús í íb. Hús og sam- eign í góðu standi. Gott leiksvæði. Stutt í alla þjónustu. Áhv. byggsj. 5,2 millj. LUNDUR V/NYBYLAVEG. Snyrtil. 110 fm ib. á 1. hæð. Stofa, 2 mjög góð svefnherb. og nýl. flísal. baðherb. Gler og gluggar nýtt. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 7,3 millj. FROSTAFOLD BYGGSJ. góö 91 fm íb. á 2. hæð, þar af 6 fm geymsla, I litlu fjölb. Frábært útsýni. Stutt i alla þjón- ustu. Þvottaherb. í íb. Verð 7.950 þús. Ahv. 5,2 millj. byggsj. BALDURSGATA. Skemmtileq 80 fm íb. m. sérinng. á 1. hæð. 2 svefnh. Ahv. 650 þús. hagst. langtímalán. Verð 5,5 millj. FAXASKJOL. 70fmíb.ájarðhæð með sérinngangi sem mikið er endurnýj- uð. Verð 5,6 millj. KARLAGATA UTB. 1,4 MILLJ. 33 fm !b. í kjallara. Áhv. hagst. langtfma lán. 2 millj. Verð 3,4 millj. HAGAMELUR. Glæsileg 34 fm einstaklingsíb. á 3. hæð sem öll er end- urnýjuð. Parket. Áhv. húsbr./lifsj. 3,6 millj. Verð 5 millj. 0PIÐ VIRKA DAGA KL. 9-18 Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali. I& FASTEIGNAMARKAÐURINN ehf ióðinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700: SAMTUN. 38 fm (b. í kjallara. Áhv. byggsj./húsbr. 2,6 millj. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. FÍFURIMI. Glæsileg 70 fm ib. á neðri hæð í tvíb. með sérinngangi. Parket. Allt sé'r. Verð 6,9 millj. Áhv. húsbr. 1,8 millj. Laus fljótlega. VINDÁS. 58 fm íb. á 2. hæð. Áhv. 1,8 millj. byggsj. FLYÐRUGRANDI. Góð 65 fm íb. á jarðhæð. Útg. út f sérgarð úr stofu. Parket. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 6,4 millj. FRAKKASTIGUR. Góð 52 fm Ib. á 1. hæð með sérinngangi og 28 fm stæði í bílageymslu. Parket. Áhv. byggsj. 1,5 millj. Verð 6,2 millj. VÍÐIMELUR. 30 fm samþ. einstak- lingsíb. f kjallara. Áhv. byggsj. 700 þús. Verð 2,5 millj. KLAPPARSTIGUR. 62fmíb.á 2. hæð með stæði í bílskýli. Parket. Suð- ursvalir. Áhv. byggsj. 3,9 millj. Verð7,1 millj. AÐALSTRÆTI. 65 fm íb. á 5. hæð. ibúðin er til afh. strax tilb. u. innr. Þvotta- herb. í íb. Svalir í austur. Gott útsýni. HALLVEIGARSTÍGUR. Góð samþ. 47,1 fm (b. í kj. Endurb. innr. í eldh. Gluggi á baði. Nýtt rafm. Verð 3,9 millj. Áhv. 1 millj. byggsj. HRÍSMÓAR GBÆ. Falleg70fm íb. á 2. hæð. Stæöi í bílskýli. Húsið nýtekið ( gegn að utan. Áhv. 1,3 millj. byggsj. Verð 5,8 millj. Laus fljótlega. HRINGBRAUT. Góð49fmíb. á 4. hæð með stæði í bílskýli. Hús og sam- eign snyrtilegt. Áhv. byggsj. 1,3 millj. Verð 5,2 millj. "''*] Atvinnuhúsnæðí HLIÐASMÁRI. Verslunarhúsn. 372 fm sem getur selst í þremur einingum. 2. hæð 387,7 fm skrifstofuhúsn. og 4. hæð 781,2 fm skrifstofuhúsn. sem getur selst í tveimur einingum. Húsn. er fullb. að utan en tilb. u. innr. að innan mjög fljótlega. SMIÐSHÖFÐI. 600fmskrifstofu-og atvinnuhúsnæði á þremur hæðum. Mögu- leiki að selja i hlutum. STÓRHÖFÐI. 350 fm verslunarhús- næði sem skiptist í þrjár einingar. Getur selst í hlutum. Hluti laus fljótlega. HVERFISGATA. 92 frrl húsnæði á 1. hæð sem getur nýst undir ýmis konar starf- semi. BYGGGARÐAR SELTJ. 264 fm iðnaðarhúsnæði sem allt er í góðu ásig- komulagi. Með góðri aðkomu, innkeyrslu- dyrum og mikilli lofthæð. FUNAHÖFÐI. 1320 fm iðnaðarhús- næði sem er stór salur með 7 m lofthæð. Þrjár 4,20 m hurðir. Er í dag skipt ( 3 bil. Mjog góð greiðslukjör. EIRHÖFÐI. 1200 fm húsnæði meö 7 m lofthæð. Skiptist í 3 bil ásamt millilofti. Þrjár 4 m hurðir. Getur selst í einingum. BYGGGARÐAR SELTJ. 412 fm vel staðsett húsnæði með 4 innkeyrsiuhurð- um. Er til afhendingar. fljótlega. Hagstæð greiðslukjör. REYKJAVÍKURVEGUR HF. 915 fm húsnæði á 2. hæð sem skiptist í tvo hluta. 410 fm glæsilega innr. sem skrifstof- ur og 505 fm sem er einn salur tilb. til innr. HRINGBRAUT HF. 377fmversl- unar- og iðnaðarhúsn. á tveimur hæðum. Aðkeyrsla á báðar hæðir. Húsnæðið er til afh. strax. Versl. innr. fylgja. Eignaskipti mögu- leg. Verð16,0millj. MIÐBÆR. Vel innréttað 658 fm skrif- stofuhúsnæði á 3. hæð í góðu steinhúsi með lyftu. INGÓLFSSTRÆTI HEIL HÚSEIGN. 430 fm húseign sem skiptist í 220 fm götuhæð ásamt tveimur skrifstofuhasðum 105 fm hvor. > -i rn O > 20 > o c 33 J (f FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.