Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 21 J TUNGUVEGUR - EINBHUS Vorum að fá í einkasölu faílegt einbýlishús á tveim hæðum með bílskúr 370 fm, með miklum möguleikum t.d. tvær íbúöir, útleiga á 4-6 herbergjum á jarðhæð, fyrir félaga- samtök o.fl. Ahugaverð eign með góða staðsetningu. 7207 GRUNDARTANGI - MOS. Mjög faliegt raðhús 84 fm 3ja herbergja. Falleg sérlóð með verönd. Laus strax. Mögul. áhv. 5,2 millj. Verð 7,5 millj. 6148 ©588 55 30 Bréfsími 588 5540 Opið laugardaga kl. 10-13 i RÉTTARHOLTSV. - RAÐH. Vorum að f á í einkasölu nýstandsett raðhús 110 fm. Parket, ný eldhúsinnr. Suðurgarður. Mögul. áhv. 5,7 millj. Verð 8,8 millj. 6152 TJARNARMÝRI - RAÐH. Vorum að fá nýlegt raðh. með innb. bilsk. 253 fm á tveimur hæðum og kjallara. Vandaðar inn- réttingar. Áhv. 6.0 millj. Verð 17,8 millj. 6151 FURUBYGGÐ - MOS. Nýl. parhús 170 fm á tveimur hæðum. 4 svefnh. 26 fm bilsk. Skipti mögul. á minni eign. HAGSTÆTT VERÐ. 6068 Serhæöir BJARTAHLIÐ - 4RA MOS Vorum að fá í sölu 4ra herb. efri sérhæð í nýju tvibýlishúsi. 3 svefnherb. Suð-vestursv. HAGSTÆTT LAN 5,1 MILU. VERÐ 7,4 MILLJ. 5079 HVANNHÓLMI - KOP. Vorum að fá i sölu fallegt einbhús 200 fm m. 26 fm bilskúr. 4 svefnherb. Parket. Suðurgarður. Mögul. á 3ja herb. ib. á jarðh. Skipti möguleg. Hagstætt verð 12,5 millj. 7118 GRUNDARTANGI - MOS. Rúmgott endaraðhús 100 fm. 3 svefnh. stofa, sérinngangur og garður. ÁHV. 7,0 MILLJ. HAGSTÆÐ LÁN. VERÐ 8,9 MILLJ. 6107 MIÐBÆR - MOS. Gott raðhús 87 fm 3ja herb., geymstuloft. Fallegur suðurgarður. Sérinng. Laust strax. Mögul. áhv. 5,5 millj. Tækifærisverð. 6142 BREKKULAND - MOS Vorum að fá í sölu neðri sérhæð í tvíbýlishúsi 158 fm á stórri eignarióð. 4 svefnherbergi. EIGN MEÐ GÓÐRI STAÐSETNINGU. ÁHV. 5,0 MILU. VERÐ 8,2 MILU. 5078 4ra - 5 herb. LYNGRIMI - PARH. I einkasölu nýbyggt parh. á tveimur haeðum 200 fm m. 20 fm bílsk. Fullfrág. að utan, málað, fokh. að innan. Áhv. 5,2 millj. húsbr. Hagstætt verð. 6110 GRENIBYGGÐ - MOS. Nýlegt raðhús 109 fm. 3 svefnh., stofa og sólstofa, sérlóð og -inngangur. ÁHV. 5,0 MILU. HAGSTÆÐ LÁN. VERÐ 8,9 MILU. 6150 VESTURBERG - 4RA Mjög góð 4ra herb. íb. 100 fm á 1. hæð. 3 svefn- herb. Parket. Suðursvalir. Skipti mögul. f ná- grenni miðbæjar td. Hagstætt verð. 3080 ALFHEIMAR - 4RA Vorum að fá í sölu 4ra herb. íb. 96 fm í nýstand- settu fjölbýlishúsi. Parket. Suðursvalir. Mögul. áhv. 5,0 millj. Verð 7,2 millj. 3114 ja herb. ibúðir SNORRABRAUT-2JA Vorum að fá i einkas. 2ja herb. ib. 61 fm á 3. hæð. LAUS STRAX. ÁHV. 3,8 millj. VERÐ 5,4 millj. 1103 ÞVERHOLT - 3JA Góð stór 3ja herb. íb. 115 fm á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Suðursvalir. Skipti mögul. hagstæð lán 5,0 millj. Verð 8,7 millj. 2139 Sumarbústaðir o.fl. ENGIHJALLI - KOP Rúmg. 3ja herb. íb. 85 fm í lyftuh. Húsvörður. Parket. Stórar suðursv. Mögul. áhv. 4,4 millj. Verð 6,0 millj. 2076 SVARFHÓLSSKÓGUR VATNASKÓGUR Vorum að fá í sölu 1 ha eignarlóð í Svarfhólsskógi fyrir sumarbústað. Skipulagt svæði. Stutt í veiðivötn. MIKIÐ ÚTSÝNI, KJARRIVAXIÐ LAND. HAGSTÆTT VERÐ. 15065 ÞVERHOLT - MOS. Stórglæsileg ný 3ja herb. íb. 95 fm á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Séraðkoma. Stutt í alla þjónustu. Mögul. áhv. 6,0 millj. Hagstætt verð. 2124 NAGRENNI ÞRASTARLUNDAR Vorum að fá til sölu þrjár samliggiandi sumarbústaðatóðir við Kóngsveg í Norðurkotslandi, samtals 8.200 fm. Hagstætt verð 1,5 millj. 15062 KJARRHÓLMI - KÓP. Mjög góð 3ja herb. íb. 80 fm á 1. hæð m. stór- um suðursv. Áhv. 4,0 millj. Verð 6,2 millj. 2080 2ja herb. íbúðir HRISRIMI - 2JA Falleg og rúmgóð 2ja herb. íb. 82 fm á 2. hæð með bílskýli. Merbau-parket, flísar, fallegar inn- réttingar. Suðursvalir. Ahv. 4,9 millj. Verð 6,7 millj. 1114 HÁALEITISBRAUT - 2JA Vorum að fá í sölu góða 2ja herb. íb. 82 fm. Parket og flísar. Hús allt endurnýjað. Verö 6,4 millj. 1113 VALLARÁS - STÚDÍÓ Vorum að fá snyrtilega 40 fm einstakl.íb. á 2. hæð. Góö verönd. Húseignin öll nýstandsett. Áhv. 1,8 millj. Verð 3,8 millj. 1112 Atvinnuhusnæði DVERGABAKKI - 2JA Mjög falleg rúmgóð 2ja herbergja íb. 60 fm á 1. hæð í nýstandsettu húsi. Suðursvalir. Áhv. 2,4 millj. Verð 4,9 millj. 1111 MIÐHOLT - 2JA Vorum að fá í sölu nýja 2ja herb. íb. á 3. hæð I litlu fjölbhúsi. Suðursvalir. Áhv. 3,0 millj. Tæki- færisverö 4,7 mtllj. 1107 Fasteignamiðlunin Berg, Háaleitisbraut 58, sími 588 55 30 ARTUNSHOLT - SKRIFST. Vorum að fá til sölu skrifstofuhúsn. á 1. hæð 240 fm. Mögul. að skipta í tvennt. Mjög góð staðsetning og hagstætt verð. Laust strax. 9013 HÁRGREIÐSLUSTOFA f NEÐRA BREIÐHOLTI Vorum að fá i sölu hárgreiðslustofu í fullum rek- stri. 3 stólar. Góð staðsetning. Góðir tekju- möguleikar. Glæsi- eldhús ÞETTA eldhús er eins og draum- sýn, svo Ijóst og glæsilegt er það. Eyjan á miðju gólfi er í sam- ræmi við tískusveiflu nútímans. Handmál- aðar flösk- ur og glös OFT leggjast til á heimilum ýmiss konar flöskur og jafnvel glös. Það mætti gera þessa hluti hina fegurstu gripi ef málning og pensill væru fyrir hendi. Lagnasýning in að baki Lagnafréttir Lagnasýningin í Perlunni hlaut mikla að- sókn, segir Sigurður Grétar Guðmunds- son. Hún sannar, að þörf er fyrir slíkar sýningar með reglulegu millibili. Lagnasýningin í Perlunni tókst vel og aðsókn var mikil, raun- ar miklu meiri en búist var við. Þetta sýnir að almenningur er farinn að láta sig meira varða „hvað er inni í veggnum", allar þessar ósýnilegu lagnir eru ékki eilífar og lagnakerfi þurfa eftirlit og viðhald. Sýnendur voru opinber þjón- ustufyrirtæki, innflytjendur og seljendur lagnaefnis og ýmsir sem buðu ýmisskonar þjónustu. Perlan er ágætur staður fyrir sýningar af þeirri stærð sem Lagnasýningin var, raunar hefðu fleiri aðilar getað sýnt, því í kjall- ara er talsvert rými sem hefði mátt nota. Aðkoma er þægileg og flestir rata upp á Öskjuhlíð, það er einnig hægt að fá þar veit- ingar, ís fyrir börnin, njóta útsýn- isins ef veður er gott og yfír því var ekki að kvarta þessa helgi. Hverjir komu og hverjir sýndu? Að sjálfsögðu voru tæknimenn af öllum gráðum fjölmennir og það var athyglisvert að lagna- menn mættu nánast hvaðanæva af landinu. En ekki síður var það ánægjulegt að sjá hinn almenna borgara koma, með börn og barnabörn, það er augljóst að húseigendur og þeir sem hér eru nefndir almennir borgarar eru margir hverjir fullfærir að ræða við tæknimennina sem þarna voru til viðtals og buðu vöru og þjón- ustu. Það er ef til vill að fara út á hálan ís að nefna nokkra sýnend- ur en sleppa öðrum en til að sýna heildardrætti sýningarinnar má nefna að þar sýndu tvö fyrirtæki, ísleifur Jónsson hf. og Byko, rör-í- rör kerfi sem mikið hafa verið í umræðunni, Hringás hf. og Fjöl- tækni hf. sýndu hvort sitt lagna- kerfið úr plaströrum sem bæði eru nýjung hérlendis, Tækja-Tækni sýndi Mannesmann stálrör og þrýstitengi úr svörtu stáli og ryðfríu, Héðinn hf. kynnti það sem allir þekkja, Danfoss sjálfvirka ofnloka, auk þess rafeindastýri- tæki og það gerðu Hitatækni hf. og Hátækni hf. einnig. Verkfræði- stofa Guðmundar og Kristjáns hf. og Verkvangur hf. kynntu þá þjónustu sem þessar stofur bjóða. Vatnsveita Reykjavíkur og Hitaveita Reykjavíkur voru með vel útbúna sýningarbása og mörg- um gestum þótti fengur að geta fengið skýrslu um það hjá Hita- veitunni hve mikið þeir notuðu af heitu vatni og hvort sú notkun væri eðlileg eða of mikil. Margar opinberar eftirlits- og þjónustu- stofnanir kynntu það sem þær eru að starfa að og hvaða þjónustu þær bjóða, vissulega ánægjuleg þróun að slíkar stofnanir eru að reyna að nálgast almenning og skapa þar með gagnkvæmt traust. Hverja vantaði? Slík sýning sem þessi sýnir á vissan hátt á hvaða stigi við stönd- um í lagnamálum, en hún afhjúpar einnig viss vandamál innan greinarinnar. Hún afhjúpar það að ýmis fyrirtæki telja sig ekki þurfa að kynna vöru né þjónustu, jafnvel ekki eiga neitt vantalað við almenning, þeirra markhópur séu tæknimennirnir sem velji og ákvarði fyrir húsbyggjandann og neytandann. Það fór ekki á milli mála að margir spurðu eftir baðinu og öllu sem því fylgir, hreinlætistækjum, blöndunartækjum og mörgu sem baðið á að prýða, þetta vantaði. Það var líka skimað eftir ofnum, þá vantaði einnig og í þriðja lagi vildu margir eiga orðastað við fyr- irtækin sem losa stíflur úr frá- rennslislögnum og geta sýnt á skjá ástand þeirra lagna, en þau létu ekki sjá sig. Þessi sýning er fyrsta lagnasýn- ingin hérlendis af þessari stærð en Lagnafélag Islands hefur efnt til minni lagnasýninga jafnhliða fræðslufundum í Reykjavík, Akur- eyri, Isafirði, Selfossi og Egilsstöð- um. Lagnasýningin í Perlunni sann- ar að það er þörf fyrir slíkar sýn- ingar með vissu millibili, t. d. á þriggja ára fresti. Þáttur fjölmiðla Einn erfiðasti þátturinn við að koma slíkri sýningu á koppinn er að kynna hana, umstangið er til lítils ef enginn veit um hana og enginn gestur kemur þar af leið- andi. Spjallþættir á Rás 2 og Bylgjunni gerðu sýningunni góð skil, annað er að segja um frétta- stofur ljósvakamiðlanna. Sjón- varpið boðaði komu sína á opnun sýningarinnar þar sem hún var formlega opnuð af Guðmundi Bjarnasyni umhverfísráðherra. Fréttamenn og tökulið lét ekki sjá' sig, að orð standi á þeim bæ virð- ist aukaatriði, fréttastofa hljóð- varps taldi engan hafa áhuga á lögnum. En fréttastofa sjónvarps hefur samt sem áður áhuga á sýningum, þessa sömu helgi fengu áhorfend- ur að sjá ketti af öllum gerðum á kattasýningu í Kópavogi og er það vel, ef rör springur og hitinn hverfur er kannske hægt að bjarga sér með því að kúra hjá kettinum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.