Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 22
22 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ Friðrik Stefánsson viðsk. fr. Lögg. fasteignasali. Þorsteinn Broddason, sölumaður. Hákon Guðmundsson, sölumaður. Þ. Kristín Árnadóttir, skjalagerð. Halldór Kristinsson, sölumaður. Ingólfur Guðjónsson, sölumaður. Suðurlandsbraut 4A • Sími 568 0666 • Bréfsími 568 0135 HJALLASEL - SELJAHLIÐ Vandað og snyrtilegt parhús ca. 70 fm. í fremstu húsaröð næst þjónustumiðstöðinní Seljahlíð. Bilastæði heima við hús. Gott aðgengi. Verð 7,4 millj. Áhv. bygg.sj. 1,8 millj. 2dA HERB. I--------------------------- - ; j&í'J«. , S* . --- - =" - tikl* ESKIHLIÐ. Nýkomin í sölu 2ja herbergja um 50 fm íbúð á jarðhæö við Eskihlíð. Ibúðin er mikið endurnýjuð. Áhv. húsbréf 2,150 m. Verð 4,300 m.. HOFSVALLAGATA. Mjög góð 2ja herbergja íbúð á annarri hæð á góðum stað í Vesturbæ. Fallegt parket, flísalagt baðherbergi. Aukaherbergi í kjall- ara sem hægt er að leigja út. Áhvílandi 2,7 millj. Verð kr. 5,2 millj. FELLSMÚLI - LAUS STRAX. Afar rúmgöð 75,6 fm íbúð í kjallara með góð- um gluggum í nýl. klæddri blokk. Parket á gólfum, flísar á baði, 2 svefnherbergi. Áhv. langtlán á lágum vöxtum, Verð 5,6 millj. BRÆÐRABORGARSTÍGUR. 80 fm sérbýli við Bræðraborgarstíg. Húsið skiptist í stofu, svefnherb., eldhús, bað- herb., og geymslu/þv.hús. Áhv. 2,8 millj. Verð 5,9 míllj. SPÓAHÓLAR. 2ja herb. 61 fm ibúð á 1. hæð í nýstandsettu húsi. Verð 5,5 millj. Áhv. 2,5 millj. húsbr. KAPLASKJÓLSVEGUR. Einstaklingsibúð, 20 fm sem skiptist í for- stofu, snyrtingu og ibúðarherbergi. Verð 1,400 millj. HRAUNBÆR - AUKAHERB. Góð 2ja herbergja 67 fm íbúð á 1. haeð með aukaherbergi í kjallara. S-v svalir. Húsið klætt með STENI. Stutt í alla þjón- ustu. Verð 4.950 millj. ARAHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. um 58 fm á 1. hæð. Park- et á stofu og holi. Gott eldhús. Rúmgott herb. Áhv. hagst. langtlán 2,8 millj. Gr.b. 29 þ. pr.m. Verð 5,2 millj. TJARNARBÓL - HAGST. LÁN. Rúmgóð 62 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð mót suðri. Fallegt parket á gólfum og afar góð þvottaaðstaða. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Gr.byrði 13 þ. pr.m. Verð 5,0 millj. GARÐASTR. - STUTT í MIÐBÆINN. Sérlega skemmtileg 2ja-3ja herb. íb. á frá- bærum stað. Nýlega endurnýjuð. Útsýni. Verð 5,8 millj. TRONUHJALLI - BYGG- SJ.LÁN. Falleg og björt íbúð á 2. hasð á frábær- um stað. Parket og flísar á gólfum. Mjög gott útsýni. Suðursvalir. Áhv. byggsj. 4,2 millj. Verð 6,3 millj. KRUMMAHÓLAR - LYFTA. Snyrtileg 2ja herb. íb. um 55 fm á 2. hæð i lyftublokk. Svalir úr stofu. Verð 4,5 millj. HRAUNBÆR. Góð 55 fm ib. á 3. hæð. Suðursvalir. Snyrtileg sameign. Laus fljótlega. Verð 4,9 millj. 3JA HERB. HAMRAHLIÐ. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þribýli. ca. 70 fm. Skiptist [ stofu, eldhús og 2 svefnher- bergi. Laus strax. Gott verð. Verð 4,900 m. HRINGBRAUT. Glæsileg íbúð á 1. hæð á góðum stað við Hringbrautina. 2 rúmgóð svefnherbergi. Allt tréverk og innréttingar nýlegt. Áhvfl. hagstæð langtlán. Verð 5,7 miiij. BUGÐULÆKUR - GLÆSILEG. Glæsileg 3ja herbergja fbúð á jarðhæð í þri- býlishúsi. Nyflísalagt baðherbergi, parket á stofu og holi. Suður verönd og mjög góður garður. Góð sameign. Áhv. húsbréf 2,845 m. Greiðslub. 19,500 pr.m. Verð 6,500 m. REYNIMELUR. Góð 70 fm íbúð á 3. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Gott ástand er á húsi að utan og á sameign. Verð 6,0 millj. Áhv. 3,9 millj. Gr.b. 24 þ. pr.m. ALFTAMYRI. Vel staðsett 3ja herb. 75 fm íbúð. Áhv. húsbréf 4,9 millj. Verð 6,4 millj. GRENSÁSVEGUR - LAUS. 3j'a herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Nýlegir dúkar á gólfum. Mikíl og góð sam- eign. Áhv. langtímal. Verð 5,9 millj. GRETTISGATA - ALLT NÝTT. Nýlega uppgerð ca 60 fm íbúð á jarðhæð ásamt geymsluskúr. Nýjar innréttingar, raf- lagnir, góífefni og gler. KÓPAVOGUR - MIÐSVÆÐIS. Góð 81 fm ibúð á 2. hæð í nýlega lagfærðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. Rúmgóð stofa og suðursvalir. Góð aðstaða fyrir börn. Verð 6,1 millj. Vantar eignir: Vegna mikillar sölu síðustu daga vantar okkur eignir á skrá, sérstaklega 2ja og 3ja herbergja íbúðir miðsvæðis í Reykjavík. Einnig vantar okkur atvinnuhúsnæði af öllum stærðum og gerðum. SUNDIN - LAUS STRAX. Góð 83 fm 3ja herbergja (búð með 2 rúm- góðum svefnherbergjum á 1. hæð að Kleppsvegi 132. Áhv. bygg.sj. 3,600 millj. Verð 5,800 millj.. FROSTAFOLD. 3)a herb. íbúð u.þ.b. 87 fm með bílskýli. Verð 7,8 millj. IRABAKKI. 65 fm á 2. hæð. Hol, stofa, eldhús m. hvítri innréttingu og góðum borðkrók sem tengist stofu. Tvö herb. m. skápum og bað. Laus strax. Verð 5,8 millj. HRAUNBÆR - LAUS. Góð um 76 fm íb. á 1. hæð. Húsið nýmálað og viðgert að utan. íbúð í góðu ástandi. Verð 6,1 millj. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,9 millj. Gr.byrði kr. 26.300 pr.m. HRINGBRAUT - ÚTB. 2,5 MILLJ. Góð 3ja herb. íb. um 75 fm á 2. hæð ásamt 12 fm herb. í risi. íb. skiptist í saml. stofur og 1 herb. Allt gler nýlegt. Góð sameign. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6 millj. NJORVASUND - HAGSTÆÐ LÁN. Efri sérhæð m/sérinngangi á góðum stað í Vogahverfi. Stórt geymsluris yfir íbúðinni. Húsið er í góðu ásigkomulagi. Áhv. 3,7 millj. bygg.sj. og 675 þús. húsbréf. Greiðslubyrði kr. 22 þús. pr. mán. Verð 6,950 millj. 4RA-6 HERB. HORGSHOLT - HAFNARFJÖRÐUR Glæsileg 117 fm. 4 herb. á 3.hæð í ný- legu fjölbýlishúsi. Fallegt parket á stof- um og gott útsýni til allra átta. áhvíl.5.mill.húsbr. Skipti á ódýrarí. LUNDARBREKKA - AUKAHERB. Snyrtileg íbúð á 2. hæð með 3 svefnher- bergjum og aukaherbergi í sameign. 101,6fm. Þvottahús innaf eldh. Áhv. 2,9 millj. Verð 8 millj. REKAGRANDI - BILSKYLI. Falleg 93 fm (búð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Stórar suðursval- ir, hátt til lofts á efri hæð. Áhv. Byggsj. 2,3 millj. Verð 8,7 millj. FLUÐASEL - ODYRT. Ágæt 90 fm íbúð á 4.hæð í fjölbýli. Miklar og skemmtilegar viðarinnréttingar og nýlegt parket á gólfum á stofum og holi. Tvö rúm- góð svefnherbergi og cjott eldhús með borð- krók. Verð 6,5 millj. Ahv. byggsj. 3 millj. SKEIÐARVOGUR - GLÆSILEG. Falleg mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð, m.a. nýjar innréttingar, gólfefni, rafmagn, gler o.fl. Mjög falleg íbúð. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 7,8 millj. HRAUNBÆR. Rúmg. 139 fm íb. sem skiptist í saml. stof- ur, sjónvhol, eldhús og 4 herb. Þvhús inn af eldh. Suðursvalir út af stofu. Ljóst parket. Verð 8,7 millj. HLÍÐARHJALLI - KÓP. Nýleq (búð í fallegu húsi á útsýnisstað í Kóp. Ibúðin er öll parketlögð og með vönd- uðum innr. Glæsileg íbúð fyrir hvern sem er, en uppfyllir auk þess þarfir fatlaðra. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 9,6 millj'. HVASSALEITI - BILSKUR. Góð 5 herb. endaíb. um 130 fm á 2. hæð ásamt bílskúr. Tvennar svalir. Aukaherb. í kjallara. 4 svefnherb. Verð 9,7 millj. Æskileg skipti á stærrí eign. KLEPPSVEGUR -AUKAHERB. Góð 87 fm íbúð í góðu fjölbýlishúsi ásamt aukaherbergi með aðg. að snyrtingu i risi. íbúðin er með góðu parketi. Ýmis skipti möguleg. Áhv. bygg.sj. 3.680 millj.. GAUTLAND - FOSSVOGI. Falleg 4ra herb. ib. á þessum vinsæla stað. 3 svefnherb. Parket á stofu. Góðar suður- svalir. Áhv. 4 millj. húsbr. Verð 7,8 millj. ÞVERHOLT MOS. Mjög rúmgóð 115 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð í nýl. fjölbýli. Eldh. með stórum borðkrók og búri. Þvottaherb. í íb. Fataherb. inn af hjónaherb. Geymsla á hæðinni. Verð 8,7 m. Áhv. langtlán 4,7 m. HÆÐIR SUÐURHLIÐAR - KOPAVOGI. Sérhæðir 131,5 fm ásamt bílskúrum I ein- staklega velbyggðu húsi við Heiðarhjalla og Brekkuhjalla. Ekkert er til sparað í lögnum og öllum frágangi. Um er að ræða 3 glæsi- hæðir með miklu útsýni. Afh. tilb. undir tré- verk. Vcrð 10,5 millj. ÞINGHOLSBRAUT - SERHÆÐ. Sémæð í fa/legu húsi með góðum garði. 3 svefnherbergi, stórar suðursvalir og gott út- sýni. Verð 7,9 millj. VIÐIMELUR M/BILSKUR. íbúð með sérinngangi á 1. hæð í fjórbýl- ishúsi. Góðar samliggjandi stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi nýl. flísa- lagt. Rúmgóður bílskúr. Ahv. hagst. langt.lán. kr. 6,0 millj. Verð 10,0 millj. STÆRRI EIGNIR BRÆÐRATUNGA - TVÆR ÍBÚÐIR. Tvílyft 295 fm endaraðhús (keð)uhús) ásamt innb. bílskúr og 3ja herb. séríbúð sem hæglega má stækka. Stórar suður- svalir, skjólgóður garður. Verð, 13,8 millj. HALLVEIGARSTÍGUR. 115 fm íbúð á tveimur hæðum i mikið end- urnýjuðu steinhúsi á góðum stað i Þing- holtunum. A[ls konar skipti möguleg á minni eign. Áhv. langtímalán ca. 3 millj. Verð kr. 10,6 millj.. HEIÐARGERÐI - EINBYLI. Gott einbýlishús 136 fm ásamt 46 fm bílskúr. Húsið er kjallari, hæð og ris. Gróinn garður. Gott umhverfi. GARÐHUS. Gott 230 fm einbýli á tveimur hæðum. Góðar stofur og 4 svefnherb. Tvöfaldur bíl- skúr sem nýttur er undir dagvistun og hluti lóðar sérstakiega afgirtur sem leiksvæði. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Verð 15,9 millj. SIGURHÆÐIR - FLÚÐUM. Ljónastígur 8, Flúðum er timburhús með múrsteinsklæðningu ásamt bílskúr og við- byggingu. Húsið býður upp á mikla mögu- leika til t.d. veitingareksturs o.fl. Lóð er ræktuð 2000 fm. Heitur pottur og gróður- hús. Alls kyns skipti möguleg. ÁLFTANES M/AUKAÍBÚÐ. Stórt einbýlishús á einstaklega fallegum útsýnisstað á einum besta stað á Álftanesi. Húsið er hátt í 300 fm og er með auka 2ja herb. íbúð með sérinngangi. Ýmis skipti möguleg. Vorð 13,9 millj. NYBYGGINGAR MOSARIMI - RAÐHUS. Raðhús á einni hæð ásamt bílskúr, 158 fm. Þrjú hús í lengju. Engin byggð fyrir framan húsin. Bílskúr 25 fm, milli húsa. Afhendast fullbúin að utan, fokheld eða tilbúinundir tréverk. Verð frá kr. 7,7 millj. FRÓÐENG110. Nú eru einungis 4 íbúðir eftir í þessu glæsilega 9 íbúða húsi, 83-93 fm að stærð. Ibúðirnar seljast fullbúnar án gólfefna. Hús, sameign og lóð fullfrá- gengin. Allur frágangur til fyrirmyndar. Möguleiki á að kaupa bflskúr. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Traustur bygg- ingaraðili Verð 6,9 til 7,2 millj. ÞJONUSTUIBUÐIR SKULAGATA 40 - M/BÍLSKÝLI. Falleg um 100 fm íbúð m. bílskýli á 4. hæð með góðu útsýni. Sauna og heitur pottur. Möguleg skipti á minni eign. BREIÐABLIK. Stórglæsileg og vönduð íbúð mjög vel staðsett með góðu útsýni í þessu glæsilega sambýlishúsi fyrir eldri borg- ara. (búðinni fylgir mikil sameign, s.s. bílskýli, sundlaug, nuddpottar sauna, æfingarsalur, húsvarðaríbúð og veislu- salur með eldhúsi. ATHUGIÐ AÐ EKKI ERU ALLAR EIGNIR SEM VIÐ HÖFUM Á SKRÁ AUGLÝSTAR. SÖLUSKRÁ SENDUM VIÐ SAMDÆGURS HVORT SEN nÓSTI EÐAÁMYNDSENDI. Opið virka daga kl 9-12 og 13-18 if Félag Fasteignasaia Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.