Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 23
+ MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 23 VALHOLL FASTEIGNASALA M ö r k i n sími 588 3. 108 Reykjavík 4477. Fax 588 - 4479 Félag fasteignasala u Stærri eignir Baughús - nýtt parh. Giæsiiegt svo gott sem fullb. parh. m. innb. bílsk. 175 fm. Frábært lokað hverfi. Stutt í alla skóla. Glæsilegt útsýni yfir sundin, borgina og víð- ar. Verð 13,9 m. 1836 Brúarás - Selás - m. tvöf. bfl- Sk. í einkasölu fallegt 170 fm raðh. með 40 fm tvöf. jeppabílskúr m. gryfju. 4-5 svefnherb. Klassaeign stutt frá Árbæjar- lauginni góðu. Verð 13,8 m. 2227 Fannafold - lítið parhús. Hofum í einkasölu parhús með innb. bilskúr alls 115 fm Mjög skemmtilega innréttað með fallegri sólstofu. Parket á gólfum. Heitur pottur í garði. Áhv. Byggsj.rík. 5,3 millj. og lííeyrissj. 600 þús, alls 5,9 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat. Verð 9,9 m. 2300 Fornaströnd - Seltjnes. Faiiegt og vandað 260 fm einb. á frábærum útsýn- isstað innarl. í lokaðri götu. Ræktuð eignar- lóð. Arinn, góðar stofur. Glæsilegt útsýni. Húsið klætt m. í-múr að utan. Skipti á minna á Seltj.nesi eða V-bæ. Ný - Frostaskjól - glæsilegt. Nýlegt 290 fm endaraðhús m. innb. bílsk. Arinn. Parket. 5 svefnherb. Vandaður garð- skáli. Eign í sérflokki. Verð 17,8 m. Eigna- sklpti möguleg á ód. eign. 1706 Hraunbrún - 2 samþ. íb. A fráb. stað vorum við að fá glæsil. hús með 2 samþ. íb. 75 fm og 224 fm Fráb. staðsetn nálægt miðb. Verð tilboð. 2340 Langholtsv. - raðhús. Mjög gott 220 fm raðhús á 2 hæðum með innb. bíl- skúr. Nýl. eldhús og bað. Fjögur svefnherb. Góður garður. Áhv. Byggsj. rfk. 2,6 millj. Skipti mögul. á minni eign. Verð 12,9 m. 2301. Ný - Hamrahverfi - Grafar- VOgí. Stórglæsilegt 244 fm parhús á frá- bærum útsýnisstað innarl. i lokaðri götu. Tvöfaldur 42 fm bílsk. 4 svefnherb. Vand- aðar innr. Gert ráð f. arni. Stór sólpallur út- við óbyggt svæði. Eign i sérflokki. Áhv. húsbr. + lífsj. 4,7 m. Verð 14,8 m. Skipti skoðuð á 3-4ra i Grafarvogi. 2337 Lyngheiði - Kópav. Gott vei byggt parhús á 1 hæð 124 fm Frábær staðsetning við opið svæði. 3 svefnherb. Áhv. 5,5 m. lán til 25 ára. Verð 8,8 m. Skipti á ód. mögul. Ný - Kleppsholt - parhús. Fai- leg og vel viðhaldið 255 fm parhús á frá- bærum útsýnisstað innst í lokaðri götu. Innb. bilskúr. Mögul. á lítilli séribúð. Húsið svo til steníklætt að utan. Verð 13,7 m. Skiptiáód. eign. 2372 Garðabær - glæsil. einb. Faiiegt ca. 200 fm hús á 1 hæð með 50 fm bílskúr. Glæsilegar stofur. Fallcgur garður. Skipti mögul. á ód. eign. Verð 17,5 m. 2261 Ný - Unufell - á einni hæð. Fai- legt 125 fm raðhús á einni hæð ásamt bíl- skúr. Róleg og góð staðsetning. Fallegur lít- ill garður. 3 rúmgóð svefnherbergi. Verð að- eins 10,4 millj. 2356 I smíðum Ný - Tímamótahús á tíma- mótaverði. Glæsileg 200 fm einbýli á einni hæð m. innb. tvöf. bílsk. á fráb. stað í Grafarvogi, Húsin eru mjög vönduð stál- grindarhús með vandaðri klæðningu. Fullb. utan, fokh. innan. Óviðjafnanlegt verð, að- eins 8 mtllj. Leitið uppl. Það borgar sig. 479 ! I|l"| ' ' : ; iisiijhiiiiisi ^iRii^HrWíh ísma^ Ný - Hljóðalind - endaraðh. 1 hæð. Glæsileg 146 fm raðh. m. innb. bíl- sk. m. JEPPAHURÐ, á frábærum útsýnis- stað i Lindahverfinu í Kópav. Selst fullb. ut- an (hraunað og málað), + einangrað utan sem innan, annars fokh. Til afhendingar STRAX. Gott verö 8,2 m. Eða tilb. til innr. 10 m 487. Ný - Jörfalind - raðhús 1 hæð. Glæsilega hönnuð raðhús 158 fm m. innb. bílsk. á frábærum útsýnisstað. Selst fullb. utan, fokh. innan. Verð frá 8,650 þús. 484 Laufrimi - á 1 hæð nær tilb. u. tréverk. Til afhend. fljótlega 150 fm rað- hús fullmálað að utan og með tyrfðri lóð og nær tilb. u. tréverk að innan. Möguleiki á 40 fm millilofti. Áhv. húsbréf 6,3 m. Einstakt verð. 8,9 m. 842 Mosarimi - skipti á bíl. Giæsii. 170 fm einbhús á einni hæð með innb. bíl- sk. Skilast strax fokh. að innan, frág. að ut- an. Lóð tyrfð. Ath. skipti á ód. íb. Verð að- eins 8,8 m. 1769 Opið virka daga 9-18 Bárður Tryggvason Ingólf ur Gissurarson Þórarinn Friðgeirsson Magnea V. Svavarsdóttir. Kristinn Kolbeinsson lögg. fasteignasali Mosarimi - glæsil. á einni hæð. Frábærlega skipulagt endaraðhús 153 fm með innb. bílskúr. Öll herb. sérlega rúmgóð, eldhús, bað, stofur og herb. Bíl- skúr 26 fm. Verð 7,8 m. 2317 5-6 herb. og sérhæðir Austast á Alfhólsvegi. Nýi. glæsil. 100 fm neðri sérhæð í fallegu tvíbýli. Fallegur bakgarður mót suðri og sérverönd. Hellulagt sérbílastæði með hita. Sérþvotta- hús og glæsilegt flísal. baðherb. Áhv. bygg- sj. 5,8 m. Greiðslubyrði aðeins 24 þús. á mán. Verð 8,9 m. Skipti mðgul. á stærri séreign að 12 millj. Álfhólsvegur - efri sérhæð. Mjög góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð í tvíbýli ásamt bílskúr. Húsið er nýl. viðgert og málað. Nýl. rúmgott eldhús. Áhv. 5 millj. húsbr. Verð 10,7 millj. 2289 Básendi - sérhæð - tvær íb. í Sama hÚSÍ. I einkasölu 115 fm sérh. á 1. h. á besta stað við Básenda. Nýl. eldhús og parket. Hús nýviðgert utan. Áhv. Bygg- sj. rík. 3,5 m. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 8,7 m. Einnig til sölu f sama húsi glæsil. 2ja herb. fb. á jarðhæð með áhv. byggsj. 2,6 m. Verð 5,6 m. Fífurimi - sérhæð - skipti á bíl. Ný 100 fm efri sérhæð ásamt bílskúr í glæsil. tvíbýli. Áhv. húsbréf 6 millj. Mögul. að taka bil uppi kaupverð. Verð 8,9 m. 1999 Hlíðar - glæsil. sérhæð. Giæsii. efri sérhæð með góðu risi sem gefur mögul. Ibúðin er með sérinng. Mikið endurnýjuð, m.a., parket, gler, eldhús og fl. Glæsileg ibúð. Verð 9,7 m. 2626 Ný - Háaleitisbr. bflskúr. Guiifai- leg 5 herb. 110 fm (b. á 4. hæð með glæsil. útsýni. Parket á öllu. Sérstaklega velum- gengin eign og topphús með vandaðri sameign. Verö 8,6 m. 2445 Hrísmóar - m. bflskúr. Giæsiieg 174,3 fm 5-6 herb. íb. á 3. hæð og i risi í góðu fjölbýli á frábærum staö rétt við þjón- ustu. Fullbúin vönduð eign. Áhv. ca 5 millj. Verð11,5millj. MíðhÚS - Sérhæð. Gullfalleg 120 fm neðri hæð (tvíbýli; Þrjú svefnherbergi. Skemmtil. skipulag. Áhv. byggsj. 5,4 m. Afb. aðeins 25 þús. á mán. Hagkvæm kjör. Verð 8,9 m. 1794 Ný - Seltjarnam. - sérh. Guinai- leg 110 fm neðri hæð ásamt 30 fm toppbíl- skúr. Allt sér. Frábær aflokuð hellulögð sól- araðstaða mót suðri. Eign í sérflokki. Verð tilboð. 2440 Vesturbær - Kóp. - útsýni. Vönduð talsvert endurnýjuð efri sérhæð m. bílskúr á mjög góðum stað f Kóp. Endurnýj- að eldhús og bað. Fallegt útsýni. Suður- svalir. Verð aðelns 9,3 millj. 2290 Málsháttur vikunnar: Góðan varning vantar sjaldan kaupanda. 4ra herbergja Ný - Álfheimar - góð eign. Fai- leg ca 90 fm endaíb. á 1. hæð í nýviðgerðu og máluðu fjölb. Suðursvalir. Nýtt parket. Mjög rólegur staður útvið Laugardalinn. Áhv. 25. ára lán 3,4 m. Verð 6,9 m. 2348 Álftahólar - 110 fm + bflsk. Faj- leg og sérlega rúmgóð íbúð mikið endurnýj- uð með nýl. parketi. Glæsilegu útsýni og stórum 30 fm bilskúr. Skipti mögul. á ód. eign. Verð 7,9 m. 2304 Ný - Ásbraut - hagst. lán. Fai- leg 91 fm íbúð á jarðh. með hagstæðum lánum ca. kr. 3,2 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat. Þvottahús á hæðinni. Verð 6,6 m. 2442 Digranesheiði - útsýni Faiieg 4ra herb. efri hæð í tvíb. með glæsil. útsýni. Fal- legur suðurgarður með skjólgirðingu. Verð 7,5 millj. Drápuhlíð - m. bflsk. Vorum að fá í sölu talsvert endurnýjaða 4ra herbergja miðhæð í fjórbýli ásamt bilsk. Nýlegt eld- hús. Parket. Nýl. raflagnir og fl. Frábær staðsetning. Áhv. 2,4 m. húsbr. Verð 8,7 m.2285 Eiðistorg - glæsileg. vorum að fá glæsilega 110 fm Ibúð til sölu. ibúðin er á tveimur hæðum með sólrikum garðskála og stórum suðursvölum. Björt og falleg ibúð. öll þjónusta við höndina. Laus fljótlega. Verð 8,5 m. 2260 Ný - nál. Háskólanum. ! traustu steinh. falleg 90 fm íb. á 2. hæð. Glæsil. stofur. Stórar nýjar suðursv. Parket. Áhv. húsbréf 4,2 m. Verð 7,2 millj. Flétturimi - m. bílskýli. Giæsii. 107 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð. Endaíbúð. Fallegt útsýni. Áhv. 3,8 millj. Verð aðeins 8.950 þ. 1993 Funalind - í lyftuhúsi. Giæsiieg nær fullbúin 113 fm íb. á 2. hæð i vönduðu nýju lyftuhúsi. Mjög_ góð staðsetning. Vand- aðar innréttingar. Ahv. húsbréf 4,5 m. m. 5,1% vöxtum. Verð 9,1 millj. eða tilboð. 2353 Furugrund - m. aukaherb. góö 4ra herb. ca 100 fm íb. 2. h. Suðursv. Áhv. 3.2 millj. Verð aðeins 7,2 millj. 1764 Hraunbær. Rúmgóð 4ra herb. íb. á 2 hæð i nýstandsettu húsi. Eign f toppstandi. Stutt í alia þjónustu. Verð 7,2 m. 2266 Hrísmóar - lyftuhús. Giæsiieg 110 fm íb. á 2. hæð I eftirsóttu húsi í hjarta Garðabæjar. Þvottaherb. í lb. Tvennar sval- ir. Vandaðar innr. Parket. Verð 9,2 millj. 2341 Hvassaleiti - m. bflskúr - útb. 2.3 millj. Falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð + góður bílsk. Áhv. byggsj. 3,3 m. + húsbr. 1,7 m. Mjög gott verð 7,3 m. Skipti á 3ja herb. 1904 Kársnesbraut - skipti mögul. á bíl. Falleg 4ra herb. efri hæð ásamt 26 fm bilskúr. Nýtt eldhús. Parket. Sér þvotta- hús. Glæsilegt útsýni í vestur og norður. Hús nýlega málað að utan. Áhv. 4,6 m. Eign á fráb. verði aðeins 7,7 millj. 2257. Hólar - vaxtalaus útb. á 3 ár- Um. Gullfalleg 4 - 5 herb. íb. á jarðh. í lyftuhúsi. Laus strax. Verð aðeins 6,6 millj. Dæmi: Húsbréf 4,6 m. 500 þús. út. Rest vaxtal. á 3 árum. Einfalt og þægilegt. 1231 Stóragerði - endaíb. góö 102 fm íb. á 2. hæð í vel staðsettu fjölbýli. Suður- svalir. Þvottaaðst. í íb. Áhv. húsbréf 4,0 m. Verð 7,2 m. 2331 Trönuhjalli - Útsýni. Falleg 4ra herb. íb. á 3/4 hæð ( glæsil. fjölb. húsi. Þrjú stór svefnherb. Suðursvalir. Áhv. byggsj og lífeyrissj. ca. kr. 4,2 m. Verð 8,6 m. 2307 Vel stæður Grafarvogsunnandi sem var að selja sína eign er svo hrifinn af Grafar- vogi að hann hefur beðið okkur um að lýsa eftir ein- býli, sérhæð, par- eða raðhúsi með útsýni. Eigendur slíkra eigna eru beðnir að hafa samband í hvelli. „Valhöll, vinir allra enda þ.e. kaupenda, seljenda, unnenda o.s.frv." 3ja herberqia Ný - Arnarsmári - glæsiíbúð. Stórglæsil. útsýnisíb. á efstu hæð í vönd- uðu viðhaldsfriu húsi. Sérþvottahús. Glæsil. ínnréttingar. Parket. Glæsil. flísal. bað. Stór- ar suðursvalir. Eign f sérflokki. Áhv. 4,5 milj. húsbréf með 5% vöxtum. Verð 7,8 m.2327 Austurströnd - glæsiútsýni. Stórglæsil. 85 fm íb. á 7 h. með einstöku út- sýni. Merbau-parketi. Glæsil. flisal. bað. Eign ( sérflokki. Áhv. Byggsj. rfk. 2,8 m. Bflskýli. Verð 7,6 m. 2220. Ný - Boðagrandi - 90 fm. Glæsil. íbúð með frábæru útsýni á 3. hæð í litlu eftirsóttu fjöbýlishúsi á frábærum stað. Glæsil. eldhús. Parket. Frábært útsýni til norðurs og yfir KR-völlinn. Laus fljótlega. Verð 7.850 þús. 2439 Engihjalli - glæsil. stórgiæsii. 3ja herb. íb. á 9. hæð i nýstandsettu lyftuhúsi. Nýtt glæsil. bað. Parket. Glæsiib. Áhv. 3,6 millj. Verð 6,1 m. 2277 Ný - Bakkar - glæsileg íb. Ein- stök 80 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölb. Suður svalir. Þvottaherb. í íb. Mögul. á 3 svefn- herb. Nýl. eldh., bað, o.fl. Laus 1. des. Áhv. góð lán 2,5 m. Verð 6,5 m. 2373 Flyðrugrandi - glæsil. Guiifaiieg 3ja herb. ibúð á 3. hæð i glæsil. fjölbýlis- húsi. Parket. Sauna í sameign. Suðursvalir. Eftirsótt staðsetning. Verð 6,8 m. 2259 Frostafold - glæsileg. vönduð 91 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað í Grafarvogi. Parket á allri ibúðinni. Glæsil. útsýni yfir borgina. Áhv. byggsj. 5,1 m. Verð 7.950 þús. .2283 Gaukshólar - útb. 2 millj. góó 75 fm íb. á 5. hæð í lyftuhúsi. Suðursvalir. Áhv. 4,0 m. byggsj. + húsbr. Verð 6,2 m. 2332 Háteigsvegur m. sérinng. guii- falleg íb. í kj./jarðh. f fjórbýli sem er nýl. Steniklætt að utan. Frábær staðsetning. Áhv. 2,7 m. húsbr. Verð 5,7 m. Ný - Háteigsvegur - risfb. Fai- leg 3ja herb. íbúð með 2 stórum svefnherb. 15 fm suðursvalir. Nýl. gler og þak. Parket. Glæsil. útsýni. Áhv. Byggsj. rfk. 3,7 millj. til 40 ára. Verð 6,2 m. 2441 Ný - Hlíðartún - Mosfellsb. - m. bflskúr. Falleg rúmgóð 3ja herb. efri hæð með góðum bilskúr í tvíbýli. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Skipti mögul. á 9-10 millj. kr. eign. 2349 Hraunbær. Mjög góð 85 fm íbúð á 3. hæð. Vestursv. Hús klætt að hluta. Laus. Nú er bara að skoða og bjóða. 1933 Ný - Kvisthagi - góð risíbúð. Falleg 70 fm íb. í góðu fjórbýli á frábærum stað í vesturbæ. Nýl. einangrað og klætt loft. Áhv. 2,0 m. byggsj. Verð 5.950 þús. Skipti á sérhæð I sérbýli I vesturbæ 10- 15 m. 2346 Laufrimi - 100 fm glæsileg með Sérinng. Ný glæsileg 100 fm íbúð á 2. hæð í nýju fjölbýli á fráb. útsýnis- stað.Til afhend. strax fullb. m. glæsil. innr. og parketi á gólfi. Verð aðeins 7,5 m. 2014 Laugarnesv. - nýleg. Guiifaiieg 90 fm fb. á 2. hæð í nýl. litlu fjölb. Parket. Sér- þvottahús. Verð 7,8 m. Skipti mögul. á stærri eign. 1929. Glæsiíbúð í miðbænum. stór- glæsileg 3ja herb. fbúð á 2. hæð i steinhúsi. Glæsilegt eldhús og bað. Merbauparket. Lofthæð 3,1 metri. Eign í sérflokki. Verð 6,2 m. 2213 Hafnarfjörður- Hvammar. Fai- leg ca 80 fm íbúð í risi í góðu húsi á frábær- um stað nálægt sundlauginni. Gott verð. 2294 Ný - Logafold. Glæsileg 100 fm ný- leg íbúð á 3. hæð (2. frá inngangi) í vönd- uðu fjölbýli á frábærum staö við voginn. Parket. Suðursvalir. Örstutt i verslun og aðra þjónustu. Áhv. 5 m. byggsj. Verð 8,1 m.2280 Lundarbrekka - falleg. 90 fm fb. á 2. hæð. Sérinng. af svölum. 2 stór svefn- herb. Parket. Verð 6,2 m. Skipti mögul. á eign 9-12 m. 1782 Lyngmóar - bílskúr. Faiieg ca 85 fm íbúð á 1. hæð í nýstandsettu glæsil. litlu fjölbýli ásamt bílskúr. Glæsilegt útsýni. Parket. Yfirbyggðar svalir/garðstofa. Skipti mögul. á stærri eign. Verð 7,9 m. 2268 Kóp - m. bílsk. - skipti á bíl. Falleg 100 fm 3)a herb. íb. á 1. hæð og i kj. ásamt bílskúr. Parket. Áhv. bygg.sj. 2,3 m. Verð 6,6 m. 2079. SkÓgaráS - bflskúr. Mjög falleg ný- leg og vel skipul. 81 fm (b. á 2. hæð í góðu litlu fjölb. Mjög góður ca 25 fm bílsk. Ahv. 2,3 m. hagst. lán. Verð aðeins kr. 7.998.000.- 2219 TrÖnuhjallÍ. 93 fm lb. á 2. hæð. Vand- aðar innr. Gott. útsýni. Verð aðeins 8,2 millj. Skipti mögul. á ód. 1870 Ný - 90 fm í verðlaunahúsí. Stór ibúð á frábæru verði. Sérgarður. Góð sameign. Verð aðeins 5,6 m. 2269 2ja herbergja Ný - Alftamýri. Falleg og rúmgóö íbúð með miklu útsýni á 4. hæð. Suðursval- ir. Parket. Áhv. 3,2 m. húsbréf. Verð 5,2 m. 2350 , Ný + í hjarta vesturbæjar - m. byggsj. Góð mikið endurnýjuð ca 50 fm 2ja herb. (b. f gömlu timburhúsi við Bræðra- borgarstíg. Nýir gluggar og gler, raflagnir og fl. Ahv. byggsj. 2,3 millj. Verð 5,1 millj. 2279 Geitland - Fossvogi. Faiieg 2ja herb. fb. á jarðh. i litlu fjölb.á frábærum stað f Fossv. m. sérgarði og verönd i suður. Skipti mögul. á 3 - 4 herb. í Grafarv. eða miðsvæðis. Verð 5,5 m. 1507 Hamraborg - Ódýr. Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð. Suðursvalir. Stutt í alla þjón- ustu. Bilskýli. Verð 4,9 m. 2267 Ný - Hamraborg - m. byggsj. 60 fm glæsileg 2ja herb. íb. á 6. h. í nýl. viðg. lyftuh. Frábær staðs. í miðbæ Kóp. Oll þjónusta við höndina. Áhv. 2,8 millj. bygg- sj. gr.b. ca 13 þús. á mán. Verð 5,3 millj. 2281 Hamraborg - mjög ódýr. Mjög góð 2)a herb. íb. á 3. hæð. Hús og lokuð bflageymsla sem og garður er allt nýtstand- sett á vandaðan hátt. Verð aðelns 4,6 m. 2024 Hamraborg - skipti á bfl. Mjög góð 60 fm íb. á 1. hæð í mjög góðu húsi meö bílskýli. Möguleiki að taka bfl uppf kaupverð. Verð 4,650 m. 1439 Hlíðarvegur. Falleg 60 fm íbúð á jarðh. Nýl. eldhús. Frábær aðstaða fyrir úti- grillið og/eða börnin f fallegum suðurgarði. Verð4,9m. 1584 Ný - Vesturbær - með auka- herb. Falleg 2Ja herb. fb. á 2. hæð með góðu aukaherb. í kj. Nýl. gler, þak. Hag- stæð lán. Skipti mögul. á stærri cign að 9,8 millj. Verð 5,3 m. 2343 Ný - Vesturbær - útb. 1,0 m. + Mjög hagst. leigudæmi. Fai- leg ca 60 fm íb. á 4. hæð + 20 fm svefnloft. Suður svalir, glæsil. útsýni. Þvottaaðst. f fb. Stæði í upphituðu bilskýli. Einnig fylgja tvö stór fbúðarherb. m. eldhúskrók og bað- herb. (sturta + þvottaaðst.). Leigutekjur 35 þús. pr. mán. Áhv. 6.950 þús. húsbr. og hagst. lán. Verð 7.950 þús. 2333 Jöklafold - hagstæð lán. Faiieg 60 fm ibúð á 3. hæð i fallegu húsi í Folda- hverff. Stórar svalir. Hagstæð lán. Skipti mögul. á 3-4ra herb. fb. Verð 5,7 m. 2264 Krummahólar - lyfta. Giæsii. 2ja herb. fb. á 5. hæð. Glæsil. útsýni. Stæði í bflskýli. Laus 1. des. Verð 4,2 m. 1883 Ný - Við Hlíðarnar. Mjog góð 60 fm Ib. í kj. Mikið endurnýjuð. Parket. Ný- standsett baðherb. Verð 3,5 m. 2446. Þingholtin - sérhæð. Faiieg 65 fm 2-3ja herb. sérh. á 1. hæð i góðu tvibýli i Þingholtunum. Sérinngangur. 14 fm góð geymsla á baklóð m. hita og rafm. Áhv. 2,4 m. húsbr. + byggsj. Verð 5,2 millj. 2339. SpÓahÓlar - 2ja. Falleg 2ja herb. íbúð á 3. hæð með stórum suðursvölum. Gott skipulag. Verö 5,0 m. 2271 Ný - Fossvogur - sérinng. - Útb. 1,2 mflj. Nýl. 55 fm fb. á jarðhæð með sérinng. Allt sér. Byggt 1989. Áhv. 3,5 m. húsbréf. Verð 4,7 m. 2328 Suðurhlíðar Kóp. - m. bygg- Sj. Glæsileg 60 fm fb. á 2. hæð f nýl. fjöl- býli á „besta stað í bænum". Parket. Suð- ursvalir. Fallegt útsýni. Áhv. Byggsj. 4,2 m. Greiðslub. aðeins 19 þús. á mán. Verð aðeins 6,3 millj. 2278 Ný - SeláS - góð íblíð. Falleg ca 55 fm íbúö á 3. hæð í góðu klæddu lyftu- húsi. Suðursvalir. Góð sameign. Skiptf möguleg á sórbýli á allt að 12-13 millj. Áhv. ca 2,8 miilj. Verð 5 millj. 2355 Þangbakki - stórgl. útsýni yf- ir bæinn. Falleg 65 fm fb. í eftirsóttu lyftuhúsi með fráb. útsýni i vestur og norð- ur. Hús allt i toppstandi. Þvottahús á hæð. Laus strax. Verð 5,8 m. 2324 I 4 í 1 íf Félag Fasteignasaia Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.