Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 24
24 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ l~i lf n/i;nifiiiin FASTEIGNAMIÐLUN EHF. Sími OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-18 Suðurlandsbraut 48, Reykjavík Fax 568 25 30 Gíslí Úlfarsson Þórður Jónsson Nína Reynisdóttir Kristján V. Kristjánsson. 2JA HERBERGJ AUSTURBRUN. Mjög góð 2ja herb. ca 50 fm (búð á 10. hæð með frábæru útsýni yfir bæinn. Húsvörður sér um þrif á sameign. Hús nýtekið í gegn að utan. Verð 4,9 millj. 1524. FLYÐRUGRANDI. Glæsi leg 2ja herb. ca 62 fm á 3. hæð á þessum sívinsæla stað. Rúm góð stofa m/par- keti, risastórar svalir í suður yfir KR- völlinn. Saml. sauna. Húsið allt nýtek- ið í gegn. Topp íbúð á toppstað. Áhv. 3 millj. byggsj. Verð 6,2 millj. ARAHÓLAR. Góð 2ja herb. ibúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Frá bært útsýni fyir borgina. Hús klætt að utan. Nýlegt parket á holi og stofu. Verð 5,4 millj. 2513. ENGIHJALLI. Góð 2ja herb. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli, ca 53 fm. Parket á eldhúsi og stofu. Áhv. 2,6 millj. húsnl. Verð 4,9 millj. 1499. KLEPPSVEGUR. Glæsileg 2ja herb. [búð á 1. hæð ca 60 fm. (búðin | hefur verið tekin hressilega í gegn með nýlegum innréttingum og endurnýjað baðherb. Áhv. 3 millj. Verð 5,5 millj. 1494. STÓRHOLT. Glæsileg 2(a herb. ca 60 fm íbúð í kj. Eignin hefur öll verið endurný|uð, nýtt eldhús, nýtt bað, endurnýjað rafmagn og tafla, öll gólfefni, nýjar innihurðir o.fl. Áhv. 3,8 millj. Verð 5,6 millj. 1488. VALSHÓLAR. Góð 2ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjöl býli. Parket á stofu, suðursvalir. Gott útsýni. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,8 millj. 1507. TUNGUVEGUR. Góð 2ja herb. ibúð ca. 60 fm í k). með sér inngangi í tvíbýll. Hús í góðu ástandi. Endumýjaö gler og póstar. Verð 5,6 millj. 2520. 3JA HERBERG, SEILUGRANDI. Góð 3ja herb. fbúð á 2. hæð, ca 82 fm í litlu fjölb. ásamt bílskýli. Mjög góð aðstaða fyrir börn, stutt í alla þjónustu. Áhv. 3,9 I millj. verð 7,9 millj. 1890. AUSTURSTROND Góð 3ja herb. fbúð á 4. hæð í lyftu blokk, ásamt bilskýli. Eldhús með parketi. Stofa, suðursvalir. Baðherbergi flísalagt. Saml. þvottahús á hæðinni. Áhv. byggsj. ca 2,2 millj. Verð 7,9 millj. 1119. ENGIHJALLI - KÓP. mjö9 góð 3ja herb. ca. 90 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Parket á stofu. Suðvestursvalir. Áhv. 1,8 millj. Verð 6,3 millj. 1520. HRAUNBÆR. Góð 3ja herb. ca. | 85 fm á 2. hæð. Eldhús m. ágætri innréttingu. Góður borð krókur. 2 svefnherb. Frábær aðstaða f. börn. Verð 6,5 millj. Ath. skipti á 5 herb. í sama hverfi. 1484. _______________________________I ALFHEIMAR. Góð 4ra herb. endaíbúð 107 fm ásamt miklu aukarý- mi I risi (innan gengt úr íbúð). Tvennar i svalir, glæsilegt útsýni. Sér tengt fyrir: þvottavél (eldhúsi. 1512. HVASSALEITI. Góð 4ra herb. ca 87 fm íbúð á 3. hæð ásamt bílskúr. Hús og sameign í góðu standi. Áhv. 2,4 miilj. Byggsj. Verð 8,2 millj. 1523. H SERHÆÐIF HRISMÓAR. Mjög góð 3ja herb. endaíbúð á 3. hæð með svefnlofti. 102 fm. Góðar-inn réttingar. Stutt í alla þjónustu. Áhv. ca. 4,2 millj. Verð 7,7 millj. 1448. AUSTURSTROND. góö 4ra herb. íbúð á 2. hæð ca 102 fm auk bll- skýlis. Stofa, borð stofa, m. parketi. Góð eldhús innrétting. Þvottahús á hæð inni. Frábært útsýni. Áhv. 1,7 millj. Verð 8,2 millj. 1119. ARNARHRAUN - HFJ. Góð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi ca 108 fm 2 svefnherb og 2 saml. sto- fur, stórt eldhús. Áhv. ca 6 millj. Verð 7,2 millj. 1593. MIÐTÚN. 3ja herb. íbúð ca 60 fm i | kj. í tvíbýli á baklóð. Áhv. 1 millj. Verð 5,4 millj. Ath. skipti á stærri eign í vest urbæ Kópavogs, 1007. ______________________1 LINDASMÁRI. 4ra herb. íbúð á 2. hæð ca 120 fm i nýjuhúsi. Selst rúml. tilbúin undir tréverk. Áhv. ca. 6,5 millj. 1492. SUÐURHUS. Glæsileg neðri sérhæð ca 180 fm ásamt bíl skúr. Parket á gólfum. Flfsalagt baðherb. með vatnsgufuklefa. Frábær staðsetning með miklu útsýni. Verð 11,5 millj. 2521. Nýjung í húsnæðiskaupum OA lán til 25 ára Ýmis greiðslukjör og lánamöguleikar Fiarðargata 17 - Hamarfírði Glœsilegar 4ra herb. íbúðir, 129 og 140 fht íþessu nýlega lyftuhúsi. I Hús og samcign fullfrágengin að utan sem innan. I íbúðir fullfrágengnar án gólfefna. ILóð fullfrágengin. • Hiti í gagnstéttum. • Þvottahús og sérgeymsla i hverri íbúð. • Flísalagt baðherbergi. • Vandaður frágangur. A) Dæmi um fólks kaup hjóna eða sambýlis 1 á 10.000.000,- kr. eign a) 10% uiborgun b) 65% húsbréfalán c) 25%verðtr.ldntil25 ara, 8,25% vextir kr. 1.000.000,-kr. 6.500.000,-kr. 2.500.000,- b) Greiðslubyrði d mán c) Greiðslubyrði á mán d) Vaxtabœtttr til hjóna ufkr. 6,5 millj. húsbr. afkr. 2,5 millj. skuldabr. eða sambýlisf pr. mdn. kr. 38.506,-kr. 19.750,-' kr. (19.400)" meðalgreiðslubyrði a mán., ca. \smmm B) Dæmi um kaup hjóna eða sambýiis fólks á 10.000.000,- kr. eign a) 10% úibargun kr. 1.000.000. - b) 60% verðlr. ldn H125 ára. 7% vextir kr. 6.000.000,- c) 30% verðlr. Idn lil 25 dra, 8,25% vextir kr.3.000.000,- b) Greiðslubyrði á mán. afkr. 6.0millj. skuldabr. kr. 42.600.-* c) Greiðslubyrði d mdn. afkr. 3,0 millj. skuldabr. kr. 23.700,-* d) Vaxtabœlur lil hjóna eða sambýlisf pr. mdn. kr. (19.400,-) * meðalgreiðslubyrði á mán. ca. ¦ Jafngreiðslulán (annuitet) með mánaðarlegum afborgunuro. Greiðslu- og tilkynningargjald er ekki innifalið. Auk vísitöluálags. ** - Samanlagðar tekjur hjóna séu ekki hærri en 426.000,- á mánuði (ath.: hámark tekna án þess að vaxtabætur skerðist fer örlitið iækkandi eftir þvi sem lengra liður á lánstimann þar sem hluti vaxta fer lækkandi en afborgun hækkandi). - Hrein eign hjóna sé innan við kr. 5.127.000,- SKÁLAHEIÐI - KÓP. Góð3ja herb. íbúð á jarðhæð ca 7 fm. Sér inngangur í fjórbýli. Rólegur staður með góðum garði. Verð 5,6 millj. Ath. skipti á stærri eign. 1498. FIFUSEL. Mjög góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt bíl skúr í mjög góðu i fjölbýli. Laus strax. Húsið klætt Steni. | Sam eign og lóð til fyrir myndar. Suðursvalir. Ahv. húsbr. + byggin- garsj. ca. 2,5 millj. Verð 7,3 millj. 1346. NEÐSTALEITI. Glæsileg 4-5! herb. 122 fm íbúð ásamt 30 fm stæð/ í. bflskýli. Sér þvottah. í íbúð. Parket á ' stofu og borðstofu, stórar suðursval ir, ; frábært útsýni. Áhv. 3,3 inillj. Byggsj. Verð 11,5 millj. 1365. HRISMÓAR GARÐABÆ. Nýtískuleg 3-4ra herb. ibúð 115 fm á 2 hæðum, 36 fm. Vestursv., frábært útsýni. Parket og flísar. Þvottah. f fbúð. Lyfta og bílskíli. Hús klætt utan með varanl. efni. Öll þjónusta v. höndina. Áhv. ca 1,7 m. Verð 10,5 millj. 1473. AUSTURBERG. Mjög góð 4ra herb. ca 100 fm fbúð á 3. hæð ásamt bílskúr. Áhv. ca. 3,5 millj. Byggsj. Verð 7,8 millj. 1514. STÓRAGERÐI. Góð 4ra herb. 100 fm íbúð á 2. hæð auk bílskúrs. Húsið allt í góðii ásig komulagi, frábær staðsetning, stutt í barnaskóla. Áhv. 3,6 millj. Vdrð 7,6 millj. 1529. GRÆNAMYRI SELTJ.GIæsileg sérhæð 1. hæð 111,4 fm. Allt sér. Góður 24,5 fm bíl skúr. Fullbúið utan, tilbúið undir tréverk innan eða lengra komið. Verð frá 10,2 millj. 1412. VALHUSABRAUT SELTJ. Góð 141 fm sérh. á 1. hæð i þrfb. ásamt 27 fm bílsk. 3-4 svefnherb. Stofa. Eldh., baðh. þvottah. Húsið í \ góðu ástandi. Áhv. 5,7 millj. Verð 11,4 millj. Ath. skipti á minni eign. 1348. EINBÝLI/RAÐ/PARHÚS FANNAFOLD Glæsilegt einþýli 107 fm auk 46 fm tvöf. bílskúrs. Allt á einni hæð. 3(4) svefnh. Góð stofa. Vandaðar innréttingar. Frágengin lóð og stórt bilaplan. Ahv. 1,6 millj. byg- gsj. Verð 12,7 millj. 1525. BOLLAGARÐAR - SELTJ. Stórglæsilegt raðhús á tveimur hæðum ca 188 fm ásamt 30 fm sér bilskúr. 4 svefnh. á neðri hæð. Glæsileg stofa, borðstofa og eldhús á efri hæð. Milliloft úr stofu með möguleika á auka nýtingu. Glæsilegt útsýni. Áhv. 1,8 millj. Verð 15,7 miHj. ASGARÐUR. Gott endarað hús ca 136 fm. Glæsilegt nýtt eldhús m. nýjum tækjum. 3-4 svefnherb. Parket. Búið að end urnýja gler og glugga. Sér bíla staeði. Áhv. byggsj, 2,3 millj. Verð 8,7 millj. Ath. skipti á minni eign. 1417 REYKJAMELUR MOS.Mjög gott einbýli á eini hæð ca 140 fm ásamt 33 fm bílskúr með sjálfvirkum opnara. Glæsi legar innrét- tingar. 3-4 svefn herb. Glæsilegur garður. Áhv. ca 2 millj. Verð 12,5 millj. Ath. skipti á minni oign. 1446. ÞINGHÓLSBRAUT KÓP. Mjög gott einbýli m. bilskúr alls samt. 218 fm. 6 svefnh. Eldhús m. glæsi- legum innréttingum og góðum borðkrók. Rúmgóð, björt stofa m. arni. Útgengt á suðursvalir. Hiti í plani. Glæsi legur garður m. heitum potti. Áhv. 6,2 millj. Verð 14,9 millj. 142. URÐARSTÍGUR. Einbýli kjal- lari, hæð og ris, alls ca 70 fm. Tvær auka fbúðir í kj. báðar með sér inngangi (útleiga). Hæ£ og ris með sér inngangi. Eign sem gefur tekjumöguleika.Verð 14,9 míllj. 1510. . VIÐARRIMI. Glæsilega inn réttuð lítil sérbýli með góðum bllskúr, sem allir eru að leita að. Nú er tækifæri, hafðu sam band við sölumenn og kan- naðu hvað við getum gert fyrir þig. 1416. INNUHUSNÆÐ KRINGLAN Gott verslunar pláss á einum besta stað í Kringlunni. Nánari upplýsingar á skrifst. 1516. SKUTUVOGUR. Glæsilegt skrifstofu- og lagerhúsnæði á tveímur hæðum, alls ca 350 fm. Nánari uppi. á skrifstofu. 1526. BILDSHÖFÐI. Til sölu eða lelgu ca. 330 fm gott skrifstofu húsn. á 2. hæð. Næg bflastæði.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.