Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 26
26 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ +' Örugg þjónusta á einum stað ¦& Féíag fast Slgurður Óskarsson lögg. fasteignasali Bergllnd Björnsdáttlr, siilumadur Sígurður Sigmundsson, sölumaður Sími 588 0150 Fax 588 0140 Fasteignamiðlunín Sef Suðurlandsbraut 16 Reynihvammur - Kóp. Tvær ib. 220 fm einbýli á fráb. stað. Tvöf. bílsk. Sólstofa og fallegur garður. V. 12,7 m. 9603. Laufbrekka - Kóp. 3]a íbúða tvíiyft steinhús. 2 samþ. íb. og ein aukatb. V. 14,9 m. 9233. Birkigmnd - Kóp. 175 fm aðalíb. m. innb. bílsk. og samþ. 86 fm séríb. á jarðh. Skipti á minni eign koma til greina. 9228. Miðtún. Sígilt vandað 225 fm einb. er til sölu. Mörg aukaherb. í kj. Skipti á sérhæð. Áhv. 2,5 m. V. 13,5 m. 9172. Rauðagerði. 303 fm einb. á tveimur hæðum. Innb. bílsk. Blómaskáli, sauna og heitur pottur. 50 fm séríb. á 1. hæð. Skipti. 9007. Hraunbraut. 260 fm einb. m/vinnuaðst. á 1. hæð. Garður. Útsýni. V. 18 m. 9029. Hæðarsel. 180 fm einb. með 30 fm bíl- sk. Fallegur garður. V. 16,9 m. 9107. HiéskÓgar. 264 fm einb. m/innb. bílsk., og aukaíb. á neðri hæð. Uppl. á skrifst. 9114. Árland, Fossvogi. Stórglæsil. 237 fm ein- býli með 25 fm bílsk. á besta stað í bænum. V. 18,9 m. 9112. Keilufell. Fallegt og mjög vandað 150 fm timburhús með bílsk. Áhv. 4,7 m. V. 11,2 m. 9285. MÍðtÚn - mörg aukaherb. Til sölu 225 fm einb. Mörg aukaherb. i kj. Skipti á sérh. Áhv. 2,5 m. V. 13,5 m. 9172. RAÐHUS BrekkUSel. Glæsil. 239 fm endaraðh. með bílsk. Skipti á minni eign. Áhv. 5 m. V. 12 m. 8011. FlÚðasel. Falleg 4ra-5 herb. 99,5 fm !b. á 1. hæð m. bílag. Áhv. 1,7 m. V. 6,9 m. 8292. Dalsel. Glæsilegt 156 fm raðh. með bílag. Skipt á minni eign. V. 10,9 m. 8281. Neðstaleiti. Stórfallegt 234 fm raðhús á frábaerum stað. Áhv. byggsj. 0,9 m. V. 18 m. 8282. Birkihlíð - tvær íb. Vandað 205 fm endaraðh. með bílsk. Aukaíb. á jarðh. Áhv. 1,5 m. V. 17,4 m. 8091. FlÚðasel. 148 fm raðh. á tveimur hæð- um. Bílag. Skipti á einb. Áhv. 3,8 m. V. 11,5 m. 8227. BÚStaðavegur. 95 fm parh. Áhv. 5 m. V. 7,9 m. 8259. HEF KAUPENDUR AÐ Einbýli í Garðabæ eða á Seltjnesi. Einbýli í Fossvogi eða Stekkjum. RaðhÚSÍ i Fossvogi eða Bökkum. Sérhæð í Hlíðunum, Teigum eða Vogum. 3ja eða 4ra herb. íbúð á Hogum eða Melum. 2ja herb. íbúð á svæðum 101,105 eða 108. SERHÆÐIR ÁsbÚðartrÖð - Hf. Glæsil. 231 fm sér- hæð m. bílsk. og 30 fm aukafb. á jarðh. Áhv. byggsj. 2,6 m. V. 12,7 m. 7269. Langholtsvegur. Guiifaiieg 92 tm ib. á jarðhæð í þríb. Áhv. veðd. 3,2 m. V. 7,1 m. 5321. HoltSgata. Nýuppgerð 115 fm sérhæð m. 40 fm aukaíb. í kj. V. 12 m. 7272. HraunbrÚn - Hf. Falleg 126 fm íb. á 3. hæð í þríbýli. Áhv. 6,3 m. V. 10,5 m. 7271. Logafold. Glæsil. 209 fm efri sérhæð i tvíb. m. bílsk. Áhv. 6 m. V. 12,5 m. 7196. Víðihvammur - Kóp. Glæsil. efri sér- hæð ítvib. 122 fm m. 32 fm bllsk. Fráb. eign. Áhv. 5,3 m. V. 10,9 m. 7070. Skeggjagata - sém. Faiieg eo fm em sérh. í þríb. Áhv. 2,3 m. V. 5,7 m. 7270. Digranesvegur. 77 fm 3ja herb. fb. á jarðh. í fjórb. Áhv. 3,5 m. V. 6,3 m. 7001. 4RA-7 HERBERGJA Rósarimi. Falleg 97 fm íb. í fjórb. Ahv. 5 m. V. 7,5 m. 6283. Asparfell. Falleg 107 fm íb. á 6. hæð í fallegu fjölb. Útsýni. Bíslk. Áhv. 4,1 m. V. 7,7 m. 6100. Dalbraut. Falleg 114 fm íb. á 2. hæð. Bíl- skúr. V. 8,9 m. 6243. ReykáS. Falleg 152 fm íb. og 26 fm bflsk. Aukaherb. í risi. Áhv. 1,7 m. V. 11,5 m. 6282. HáaleítÍSbraut. Glæsileg 106 fm íb. á 4. hæð. Frábært útsýni. Bílskúr. Skipti mögul. V. 7,9 m. 6072. Leirubakki. Falleg 95 fm útsýnisfb. á 1. hæð. Parket. V. 6,9 m. 6277. FífUSel. Falleg 97 fm suðuríb. á 3. hæð. Bílsk. Áhv. 0,9 m. V. 7,7 m. Skipti á stærri eign! 6278. Álfholt - Hf. Stórfalleg ný 95 fm íb. á 2. hæð. Áhv. 5,4 m. V. 8,5 m. 5312. FrÓðengÍ - ný. Góð lán. Frábær 99 fm ný fb. á 1. hæð. Áhv. húsbr. 6 m. 6280. EfStÍhjallÍ - Kóp. 79,1 fm íb. á 1. hæð. Stór sérh. í kj. Áhv. 2,5 m. V. 7,5 m. 6279. Túnbrekka - Kóp. 107 fm ib. á 1. hæð með bílsk. Áhv. 2, 6 m. V. 8,9 m. 6173. Blikahólar. 163 fm lb. á 2. hæð m/st. innb. bílsk. Áhv. 3,8 m. V. 9,2 m. 6108. Austurberg. 106 fm fb. & 4. hæð. út- sýni. Bílsk. Áhv. 4,8 m. V. 7,8 m. 6076. Eyjabakki. 89 fm lb. á 2. hæð. Laus fljótlega. V. 6,4 m. 6165. Vesturberg. 96 fm ib. á 4. hæð. swpti á einbýli. Áhv. 3,7 m. V. 7,1 m. 6258. Dalaland. 79 fm fb. á 1. hæð. Skipti á stærri eign í sama hverfi. Áhv. 4,2 m. V. 7,9 m. 6268. Hraunbær - 4ra. Mjög falleg 989 fm íb. á 3. hæð f vönduðu fjölbýli. V. 7,2 m. 6187. Dunhagi. 85 fm fb. á 3. hæð. Bilsk. Allt endurn. m.a. nýtt eldhús og baðherb. Skipti mögul. Áhv. 5,0 milij. V. 7,7 m. 6121. 3JA HERBERGJA Alfaskeið - Hf. Gullfalleg 87 fm parket- lögð íb. á 3. hæð. 1. flokks viðhald á húsi. Áhv. veðd. 2,3 m. V. 6,7 m. 5336. Bergstaðastræti. Mikið endurbyggð 65 fm fb. á 1. hæð. V. 5,1 m. 5290. Hjálmholt. Falleg 71 fm íb. á jarðhæð í þríb. Frábær staðsetning. Áhv. 3,8 millj. V. 6,1 millj. Dalsel " bílsk. Falleg 85 fm íb. á 1. hæð með bílsk. Áhv. 1,9 m. V. 6,7 m. 5301. Flétturimi - fallegt parket. 93 fm fb. á 1. hæð. Áhv. 6,3 m. V. 7,9 m. 5310. Æsufell. 85 fm íb. á 2. hæð. V. 6,2 m. 5178. Skálaheiði - fjórbýli. Góð 76 fm íb. á 1. hæð í fjórbýli. V. 5,6 m. 5307. KjarrhÓlmí - Kóp. 75 fm íb. á 3. hæð. Áhv. byggsjlán 3,6 m. 5303. VeghÚS - góð lán. Falleg nýí. 102 fm íb. á 1. hæð. Áhv. byggsjlán 5,3 m. V. 7,9 m. 5055. VíndáS - bflag. Fallegt parket. 85 fm íb. á 1. hæð. Bílag. Ahv. 3,4 m. V. 7,2 m. 5090. Hamraborg - biiag. góö 70 fm íb. á 2. hæð. Bílag. Áhv. 4,2 m. V. 6,4 m. 5186. KmmmahÓlar - bílag. Parket. 55 fm íb. á 2. hæð. Áhv. 1,3 m. V. 5,4 m. 5251. Sundlaugarvegur. 69 fm. Parket. te. á jarðh. með sérinng. V. 5,5 m. 5271. Dvergabaki. 67 tm ib. & 2. hæð. stutt i skóla og þjónustu. V. 5,2 m. 5278. UgluhÓlar - útsýni. Falleg 83 fm íb. á 2. hæð. Bllsk. Mikið útsýni. V. 6,9 m. 5276. «1HÍ Rofabær. Falleg 80 fm íb. á 1. hæð. Fráb. lánakjör. V. 5,9 m. 5331. VallartrÖð - Kóp. 59 fm íb. á jarðh. ítvíb. Dæmi um greiðslukj.: Útb. kr. 350.000 hús- bréf - kr. 3.430.000 samkomulag - kr. 1.120.000.5313. Karlagata. Mjög falleg 33 fm ib. á besta stað I bænum. Áhv. 2,2 m. V. 3,4 m. 5340. Suðurhvammur. Falleg nýl. 63 fm íb. á jarðhæð í þríb. Áhv. 3,6 millj. V.5,6 mtllj. Hraunbær. Ljómandi falleg 2ja herb. íb. á besta stað I Hraunbæ. Stutt I alla þjónustu. Ahv. hagst. lán 3,6 m. V. 5,5 m. 5343. Hringbraut. Falleg parketlögð 67 fm íb. á 2. hæð. V. 5,9 m. Laus. 5318. VallaráS. Frábær 40 fm einstakllb. á 1. hæð. Laus. Verð aðeins 3,6 m. 5314. Bræðraborgarstígur. snotur 68 fm íb. á góðum stað. V. 4,8 m. 5141. Hamraborg - Kóp. Falleg 52 fm fb. á 2. hæð í góðu fjölbýli. Bílag. V. 4,9 m. 5065. Snorrabraut. 50 fm ittii kjib. Laus fijóti. Áhv. 2,5 m. V. 5,1 m. 5231. JÖklafold. 57 fm íb. á 3. hæð í litlu fjölb. Ahv. 2,7 m.V. 5,9 m. 5261. Dunhagi - sérinng. 56 fm íb. á jarðh. með sérinng. Góð kjör. V. 4,9 m. 5266. Álfaheíði - Kóp. Glæsil. 68 fm íb. á 1. hæð. Bflsk. Skipti á stærri eign I nágr. Áhv. 4 m. V. 7,4 m. 5272. KÓngSbakkÍ - parket. Glæsil. með par- keti, nýmáluð íb. á 1. hæð. Áhv. 2,8 m. V. 5 m. 5289. GINGAR JÖrfalÍnd - Kóp. Glæsil. raðh. á tveimur hæðum. Frábær staðsetn. Teikn. á skrifst. V. 8,8 m. 8283. Vesturás. Vandað 168 fm fokh. raðh. á einni hæð. Bílsk. V. 9,2 m. 8280. Laufrimi - 3ja-4ra. Falleg 95 fm Ib. á 2. hæð. Tilbúin undir trév. V. 6,8 m. 5302. LaUtarsmárí - góð kjör. Vönduð 81 fm (b. á 2. hæð. Tilb. undir trév. V. 6,6 m. 5300. Klukkurími - einb. Glæsil. 170fmfokh. einb. með innb. bllsk. innst I rólegri götu. Uppl. á skrifst. 9082. Breiðavík - raðh. Glæsil. 108 fm raðh. á einni hæð með bílsk. Afh. vorið 1997. Teikn. á skrifst. V. 7,5 m. 8263. Grasarimí - sérh. M]ög vbnduð 196 fm íb. á 2. hæð með innb. bflsk. Tilb. undir trév. I fallegu 3]a íb. húsi. V. 9,5 m. 6215. . : Úruai eigna á netinu http://uiujuj.itn.is/ser Netfang: sef@itn.is FJÁRFESTING í FASTEIGN ^ ER TIL FRAMBÚÐAR " Félag Fasteignasala BRYNJ0LFUR J0NSS0N Fasteignasala ehf., Barónsstíg 5,101 Rvík. Jón Ól. Þórðarson, hdl., lögg. fasteignasali Fax511-1556 SIMI511-1555 Opið kl. 9-12.30 og 14-18. Laugardaga kl. 10-14. Hæðir Einbýli - raðhús KARFAVOGUR - NYTT - Mjög góð efri sérhæð I tvlbýli f sænsku húsi um 104 fm. Bilskúrs- réttur, falleg tóð, Áhv. 3,5 tayggsj. HLIÐARTUN MOS. - NYTT - 170 fm einbýlishús á einni hæð með tveim íbúöum ásamt 40 fm bíl- skúr. 2400 fm falleg ræktuð lóð. Verö 13,5 m. LAUGARNESVEGUR Mjög fal- leg og mikið endurnýjuð 130 fm efri sérhæð. 4 svefnherb. Stutt í skóla. 50 fm bflskúr. 4ra herb. og stærri DOFRABORGIR Fokh. 150 fm einbýlishús með 28 fm bílskúr. Hag- stsett verð. Teikn. á skrifstofunni. GRETTISGATA Mjög gott timbur- hús á einni hæð f mjög góðu ástandi. Ahv. 3,4 m. byggsj. VEGHUS - NYTT - Stórglæsileg og vönduð 125 fm íbúð ásamt bílskúr. Verð 9,9 m. Áhv. byggsj. 3,8 m. LAUGARNES Mikið falleg og end- urnýjuð 5 herbergja 120 fm fbúð. Park- et á gólfum. Þvottaaðstaða I íb. Verð 7,9 m. Áhv. 3,8 m. ÞVERBREKKA - NYTT - Mjög björt og góö 104 fm útsýnisíbúð á 7. hæö I lyftuhúsi. Parket. Tvennar svalir. Verð 6,9 m. Áhv. 4,2 m. 3ja herb. MERKJATEIGUR - NYTT - Góð 82 fm íbúð með sérinngangi. Pvottahús í fbúðinni. 34 fm bílskúr. Verö 6,9 m. Áhv. 3,6 m. SUNDLAUGAVEGUR NÝTT - Ca. 70 fm jarðhæö í þrfbýli. Sérinngangur. Falleg ræktuð lóð. Verð 5,3 m. VIÐ SUNDIN Sérlega falleg og björt 3ja-4ra herb. endalbúð á 3]u og efstu hæð. Verð 7,3 m. Áhv. 4,4 m. SÖRLASKJÓL Mikið endurnýjuð og sórlega falleg 80 fm Ibúð I þrlbýli. Sérinngangur. Verð 6,7 m. Áhv. 1,8 m. byggsj. VIÐ VÍÐIMEL Góð 3ja-4ra herb. 75 fm efri hæð I þríbýli. Skjólgóður garður. Verð 6,6 m. FURUGRUND Um 70 fm mjög falleg íbúð. Parket. Sameign nýlega endurnýjuð. Hagstætt verð. Áhv. 3,5 m byggsj. Fjárhæö Óinnleyst húsbréf - innlausnarverð - 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 Í^h "N zM V: 4—0 '3 S 23 I996 3 .3 •-* OO —A— 1995 e Q TEIKNINGIN sýnir innlausnarverð óinnleystra húsbréfa frá því í janúar 1995 til septemberloka á þessu ári. Óinnleyst húsbréf um 225 millj. kr. ALLTAF er nokkuð um, að húsbréf séu ekki innleyst, enda þótt inn: lausnartími þeirra sé kominn. í septemberlok höfðu útdregin og innleysanleg húsbréf samtals að innlausnarverði um 224,8 millj. kr. ekki borizt til innlausnar. Frá þessu er skýrt í síðasta fréttabréfi Húsbréfadeildar Hús- næðisstofnunar ríkisins. Þessi hús- bréf bera nú hvorki vexti né verð- bætur en númer þeirra eru auglýst í hvert sinn, sem útdráttur er aug- lýstur í samræmi við reglugerð. 4 4 « í í í

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.