Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 27 Fax: 588-8366 Opið mánd. - föstud. kl. 9 -18. Lau. 11-14. Sunnud. 12 -14. Dan V.S. Wiium hdl. lögg. fasteignasali - Ólafur Guðmundsson, sölustjóri Birgir Georgsson sölum., Erlendur Davíðsson - sölum. FASTEIGNASALA - Ármúla 21 - Reykjavík - Traust og örugg þjónusta l^KAUPEMDUR^ VIIIK.m Fáið tölvulista yfir eignir, t.d. í tilteknu hverfi, á tilteknu veröbili o.s.frv. Sölu- yfiriit yfir einstakar eignir, teikningar eða önnur gögn. Sendum f pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. Eldri borgarar MIÐLEiTI 5 - GIMLI. Góð3ja-4ra herb. endaíb. á 1. haeð í Gimli-húsinu. (b. snýr í suður. Beint aðgengi út í garð. Ib. er á mjög rólegum og hljóðlátum stað í hús- inu. Rúmg. herb. Þvhús í íb. Góðar innr. og gólfefni. Stærð 111 fm. Merkt stæði í bílgeymslu. Húsvörður. Aldurstakmark 55 ára og eldri. Ib. er laus strax. 8125. 2ia herb. íbúðir GARÐHUS. Fallega innr. 75 fm ib. á jaröh. m. sérsuðurgarði. Flísar á gól- fum. Þvottaherb. innaf eldh. Rúmg. stofa. Áhv. 5,2 millj. byggsj. 6272. KLUKKUBERG - HF. Góð 2ja herb. íb. á jarðh. m. sérinng. og suður- garði. Flísar og parket. Mikið útsýni. Stærð 56 fm. Áhv. 3,5 millj. 6508. ENGJASEL - LAUS. Snyrtileg 2ja- 3ja herb. ib. á efstu hæð með miklu útsýni. Suðursv. Stæði í bílskýli. Stærð 62 fm. Áhv. 2,6 millj. hagst. lán. Verð 5,2 millj. 4668. REYKJAVÍKURVEGUR - HF. - LAUS. Björt 2ja herb. íb. á 2. hæð með suðursv. Gott skipulag. Áhv. 2,0 millj. byggsj. Verð 4,6 millj. 8102. SKÚLAGATA. Skemmtil. 2ja herb. íb. á 1. hæð. Ib. er nýstands. 51 fm. Áhv. 1,8 millj. Verð 4,5 millj. 8158. SÚLUHÓLAR - SKIPTI. 2ja herb. íb. á 2. hæð með stórum svölum. Rúmg. stofa með nýju parketi og útsýni. Hús og sameign í góðu standi. Áhv. ca 2,4 millj. Verð 5,1 millj. Ath. skipti á stærri eign. 8184. HRAUNBÆR. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð með suðursv. Stærð 55 fm. Áhv. 3,3 millj. byggsj. Verð 5,2 millj. Ath. skipti á 3ja-4ra herb. íb. 8236. HLÍÐARHJALLI - KÓP. - BÍLSKÚR. 2ja herb. fb. á 2. hæð. Stærð 65 fm. Þvherb. innaf eldhúsi. Mikið útsýni. 25 fm bílsk. Áhv. 4,7 millj. byggsj. 8198. ESKIHLÍÐ. Góð 2ja herb. íb. á efstu hæð ásamt herb. í risi með aðgangi að snyrtingu. Góðar innr. Stærð 66 fm. Áhv. 2,6 millj. Verö 5,9 millj. 8036. KRUMMAHÓLAR. Falleg 2ja herb. íb. á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt staxii i bílskýli. Góðar innr. Áhv. 1,2 millj. byg- gsj. Verð 4,5 millj. 8138. BERJARIMI. Ný 2ja herb. íb. á 1. hæð í góðu fjölb. (b. er fullb. án gólfefna, stærð 61 fm. Ahv. 2,3 millj. Verð 5,6 millj. 4634. SAFAMÝRI. 2ja herb. íb. ájarðh. Lítið niðurgr. í fjórb. Eldhús, stofa og herb. Áhv. 1,2 millj. byggsj. Verö 4,9 millj. 5050. SLÉTTAHRAUN - HF. - LAUS. 2ja herb. fb. á 3. hæð með suðursv. Þvottaherb. innaf eldh. Stærð 65 fm. Verð 5,2 millj. Laus strax. 8001. HRAUNBÆR. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð stærð 55 fm. Hús nýl. stands. Áhv. 2,9 millj. hagst lán. Seljandi getur lánaö hluta af kaupverði. 7815. ÁSVALLAGATA. Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð í vel staðs. húsi með suðurgarði. Stærð 44 fm. Ath. skipti á stærri eign miðsv. í Rvík. 7863. VESTURBERG - LAUS. 2ja herb. íb. á 2. hæð með vestursv. og miklu útsýni. Stærð 54 fm. Snyrtileg og góð eign. Hús allt viðg. og málað. Áhv. 3,8 millj. hagst. lán. Verð 5,0 millj. 7889. 3ja herb. íbúðir SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR - LAUS. 3ja herb. ósamþ. íb. í kj. með sérinng. Þvottahús og geymsla innaf Ib. Stærð 75 fm. Varö 3,5 millj. 8250. RAUÐARARSTIGUR - LAUS. Glæsil. innr. íb. á 2. hæð í lyftuh. ásamt stæði í bdskýli. Góðar innr. Parket og flísar. Þvottaherb. í íb. Stærð 94 fm. Áhv. 5,5 millj. Verð 8,5 mjllj. 7755. EFSTIHJALLI - KÓP. - LAUS. Rúmg. íb. á 2. hæö í litlu fjölb. Þvottaherb. innaf eldh. og útsýni. Stærð 92 fm. Hús og sameign í góðu standi. Verð 6,9 millj. 6402. VANTAR - VANTAR Erum að leita að góðri 3ja-4ra herb. íb. með bílskúr eða bílskýli innan Elliðaáa. Verðhugmynd 8-10 millj. Góðar greiðslur í boði fyrír rétta eign. HRINGBRAUT. 3ja herb. íb. á 2. hæð. Rúmg. herb. Nýl. eldh. Stærö 70 frn. Verð aðeins 4,9 millj. 6359., JÖKLASEL. M]ög góð 78 fm endaíb. á 1. hæð með suðursv. Flísar og parket. Fallegt eldhús. Þvottaherb. í íb. Góð sameign. Áhv. 3,3 millj. byggsj. Verð 7,2 millj. 8143. KJARRHÓLMI - KÓP. - LAUS. 75 fm íb. á 3. hæð m. þvotta- herb. i ib. Mikið útsýni yfir Fossvoginn. Hús í góðu ástandi. Áhv. 1,0 millj. Verö 5,9 millj. 4334. FANNAFOLD. 3ja herb. 74 fm sérhæð i tvib. með sérgarði og sérþvhúsi. Upphitað bílaplan. Áhv. 5 milij. byggsj. Laus fljótl. 7919. BAKKAR - BREIÐHOLT. Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð. Gott fyrirkomulag. Rúmg. herb. Hús og sameign í góðu ástandi. Ahv. 3,2 millj. Verð 6,2 millj. 6165. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt bílsk. Þvottaherb. innaf eldh. Mikið útsýni. Áhv. 3,4 millj. Verð 6,3 millj. 4914. SLÉTTAHRAUN - HF. Rúmg. og falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð, 86 fm. Þvottahús á sömu hæð. Hús og sameign í góðu ástandi. Áhv. 3,0 millj. Verð 6,5 millj. Lausfljótl. 8154. ÞINGHOLTIN - 3JA. Góð 3ja herb. ib. á 2. hæð við Grundarstíg í 6-íb. stigagangi. Gott skipulag. Rúmg. herb. Áhv. 3,9 millj. Verð 6,3 millj. 8191. FUNALIND - KÓP. Nýjar 3ja herb. íb. í litlu fjölb. sem afh. fullb. án gólfefna m. vönduðum innr. Stærð frá 78 fm. Verð frá 7,2 millj. Hús, sameign og lóð frág. Mikið útsýni. 7785. PENTHOUSE"-IBUÐ. 3ja herb. íb. á 6. hæð (efstu) í lyftuh. við Laugaveg. Nýjar innr. og gólfefni. Mikið útsýni. Stórar svalir. Stærð 95 fm. Verð 7,6 millj. Laus strax. 8076. LJÓSHEIMAR - LAUS. Mjög góð 3ja herb. íb. á 2. hæð í litlu fjölb. á kyrrlátum stað. Nýl. eldhinnr. Stærð 85 fm. Hús og lóð í mjög góðu ástandi. Laus strax. Verð 6,9 millj. 7997. 4ra herb. íbúðir MOSARIMI - LAUS. Ný 4ra herb. íb. á 2. hæð með sérinng. Kirsuberjaviður í innr. og linoleum- dúkur á gólfum. Sérhiti, -rafm. og - þvottah. Stærð 96 fm. Ahv. 5,0 millj. Verð 8,2 millj. 8059. ENGIHJALLI - LAUS. Falleg og rúmg. íb. á efstu hæð í lyftuh. 3 svefnh., þarket, flísar á baði. Feiknamikið útsýni. Stærð 97 fm. Áhv. 3,4 millj. Verð 6.950 þús. Ath. skipti á 2ja herb. mögul. 4975. LUNDARBREKKA - KÓP. Góð 93 fm íb. á 2. hæð. Góðar innr. Þvottaherb. á hæðinni. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,7 millj. Laus fljótl. 8090. ESPIGERÐI. 4ra herb. fb. á 3. hæð í lyftuh. m. miklu útsýni. 3 njmg. herb. Stærð 110 fm. Áhv. ca 5,0 millj. 8113. LYNGBREKKA - KÓP. - LAUS. Góð 4ra herb. íb. á jarðh. m. sérinng. 3-4 svefnh. Stærð 110 fm. Allt sér. Verö 7,5 millj. 7886. KRUMMAHÓLAR. 4ra-5 herb. endaíb. á 2. hæð í lyftuh. 4 svefnh. Þarket. Búr innaf eldh. Þvottaherb. á hæðinni. Stærð 95 fm. Áhv. 2,4 millj. hagst. lán. Verð 6,9 millj. Ath. skipti á minni eign. 8107. LAUGARNES - BILSKUR. Góð 4ra-5 herb. endafb. á 1. hæð ásamt bílskúr við Dalbraut. Stærð 114 fm. Skipti óskast á minni eign. 4818. BÆJARHOLT - HF. Ný fuiib. 4ra herb. rúmg. fb. á 3. hæð m. sérþvotta- herb. Beykiinnr. Stærð 102 fm. Verð 8,0 millj. Laus strax. 4701. RAUÐARÁRSTIGUR - LAUS. Mjög góð 4ra-5 herb. endaíb. á 1. hæð með sérinng. Þvherb. innaf eldhúsi. Góðar innr. Parket. Stæði í bílskýli fylgir. Áhv. ca 5 millj. byggsj. 4769. ÁSTÚN - KÓP. Glæsil. innr. 4ra herb. endaíb. á 1. hæð með sérinng. Þvherb. í ib. Parket. Stærð 93 fm. Áhv. hagst. lán. Verð 8,4 millj. Ath. skipti á stærri eign. 8039. ESPIGERÐI. 4ra herb. íb. á 3. hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni. 3 rúmg. herb. Stærð 110 fm. Áhv. ca 5 millj. Laus strax. 8113. FIFUSEL. 4ra herb. íb. á 2. hæð. Stærð 96,5 fm. Þvottah. innaf eldh. Hús í góðu standi. Ahv. 4,6 millj. hagst lán. Verð aðeins 6,9 millj. Laus strax. 4725. HRAUNBÆR. 4ra herb. íb. á 3. hæð ásamt íbherb. á jarðh. m. aðg. að snyrt. 3 svefnh., rúmg. stofa. Stærð 105 fm. Áhv. 1,4 millj. VERÐ: TILBOÐ. 8046. BLONDUBAKKI - LAUS STRAX. Mjög góð 4ra herb. endaíb. á 2. hæð um 100 fm ásamt 15 fm herb. í kj. Þvottahús í ib. Suðursv. Áhv. byg- gsj. 3,1 millj. Verð 7,5 millj. Laus fljótl.8153. BREIÐHOLT - BILSKYLI. 102 fm endaíb. á 3. hæð ásamt stæði i bílskýli. Góðar innr. Mikið útsýni. Hús og sameign i góðu standi. Áhv. 5,6 millj. Verð 7,2 millj. 4500. HRAUNBÆR. 4ra herb. endaíb. á 2. hæð i góðum stigagangi. Parket og flísar. Stærð 94 fm. Hús er allt nýyfirfarið. Áhv. ca 1,0 millj. Verð 7,5 millj. Laus strax. 8128. 5-6 herb. íbúðir HRAUNBÆR - LAUS. Rúmg. 5 herb. íb. á 3. hæð ásamt herb. í kj. m. aðg. að snyrtingu. Stórar stofur. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Stærð 117 fm. Verö 7,3 millj. 7925. ÁLFHOLT - HAFNARFJ. I44fm 5 herb. íb. sem er hæð og ris m. sérinng. Ib. er tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan. Góð staðs. Mikið útsýni. Verð 8,9 millj. 7803. FLÚÐASEL. 5 herb. endalb. á 1. hæð ásamt stóru stæði I bllskýli. 4 svefn- herb., 2 saml. stofur. Parket. Góðar innr. Suðurverönd út frá stofu. Stærð 99 fm. Áhv. 3,4 millj. Verð 7,6 millj. 8187. BERJARIMI - BÍLSKÝLI. góö 5 herb. íb. á 1. hæð ásamt stæði í bflskýli. 4 svefnh. Þvottaherb. í íb. Hús og sameign mjög snyrtil. Stærð 111 fm. Ahv. 6,7 millj. 8229. SJÁVARGRUND - GBÆ. Rúmg. 5-7 herb. (b. á tveimur hæðum ásamt stæði í bllskýli. 4 svefnh. 3 stofur. Þvottaherb. I íb. Tvennar svalir. Góð sameign. Stærð 190 fm samtals. Verð 12,9 millj. 8223. HJALLABRAUT - HF. - LAUS. Rúmg. 5 herb. endafb. á 1. hæð m. þvot- tah. innaf eldh. Stærð 140 fm. Gluggar á þrjá vegu. Áhv. 2,2 millj. Verð 8,5 millj. Laus strax. 6448. Sérhæðir LANGHOLTSVEGUR - LAUS. Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð I þrib. Stærð 78 fm. Góðar innr. Bílskúr á lóð sem þarfn. stands. Áhv. ca 4,0 millj. Verð tilboð. 4664. GOÐHEIMAR - LAUS. Glæsil efri sérh. um 141 fm m. bílskrétti. 4 svefnh. Endurn. eldh. Þvottaherb. I íb. Baðherb. nýstands. Parket. Áhv. 3,9 millj. 8019. SÉRHÆÐ - SELTJNESI. Rúmg. neðri sérh. I tvíb. ásamt rúmg. bflsk. við Vallarbraut. 4 svefnh., 3 stofur, gott eld- hús. Stærð samtals 230 fm. Verð 11,6 millj. Ath. skipti á minni eign í Vesturbæ. GNÍPUHEIÐI - KÓP - BÍLSK. Neðri sérh. með bílsk. Stærð 126 fm. Húsn. er fokh. i dag. Gler og hitakerfi komið að hluta. Verð 8,5 millj. 8232. BLONDUHLIÐ. Rúmg. 107 fm 3ja-4ra herb. kjíb. i fjórb. með sérinng. Nýl. innr. Parket. Mikið skápapláss. Ath. skipti mögul. á minni eign. 8243. VIÐ LAUGARNESVEG. Glæsil. sérhæð á 2. hæð með sérinng. með vönduðum innr., rúmg. herb. og stórum stofum. Stærð 192 fm. Frekari uppl. á skrifst. 7844. MIÐBÆR - PENTHOUSE. Góð 148 fm sérh. á efstu hæð með tvennum stórum svölum og miklu útsýni. 2 njmg. stofur m. ami. Þvottah. og búr innaf eldh. Góð eign á topp- stað. Laus strax. Uppl. á skrifst. 8224. BORGARHOLTSBRAUT - KÓP. 3ja-4ra herb. ib. á jarðh., ekki niðurgr. Þvottaherb. og búr innaf eldh. Parket. Stærð 98 fm. Hús I góðu ástandi. Verð 6,8 millj. 8231. LANGHOLTSVEGUR BÍLSKÚR. 120 fm hæð og ris í tvíb. ásamt 29 fm bílsk. Sérinng. Eign sem býður upp á mögul. en þarfn. stands. Áhv. ca 6,0 millj. Verð 7,9 millj. 8061. DjGRANESVEGUR BÍLSKÚR. Góð 112 fm miðhæð I þríb. ásamt 32 fm bílskúr. Sérinngangur, hiti og þvottahús. 4 herb. Gott eldhús og baðherb. 2 geymslur. Góð lóð. Ahv. 1,5 millj. Verð 9,7 millj. 8178. Raðhús - parhús FANNAFOLD Gott parh. á einni hæð ásamt innb. bílsk. Stærð 99 fm. Vandaðar innr. og gólfefni. Góður garður. Fallegt útsýni. Áhv. ca 3,2 millj. Verð 10,5 millj. Ath. skipti á minni eign. 8142. STÓRIHJALLI - KÓP. Gott raöh. á tveimur hæðum m. rúmg. bílsk. 5 svefnh. Stórar stofur. Glæsilegt útsýni. Stærð 276 fm. Áhv. 6,9 millj. hagst. lán. Ath. skipti á minni eign. 6262. RAUÐÁS. Mjög gott endaraðh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. Stærð 195 fm. 4 svefnh. Góðar stofur. Vandaðar innr. Mikið útsýni. Áhv. 2,1 millj. byggsj. 7720. TORFUFELL M/BÍLSKÚR. Raðh. á einni hæð ásamt bílskúr. 4 svefnh. Suðurióð. Stærð 128 fm. Húsið er nýl. klætt að utan. Áhv. 6,0 millj. Verð 10,9 millj. Ath. skipti á minni eign. 7995. HVAMMAR - HAFNARFJ. Sérlega vel innr. raðh. á tveimur hæðum ásamt risi og bílsk. 4 svefnh., góðar sto- fur. Vandaðar innr. og gólfefni. Stasrð 245 fm. Áhv. hagst. lán. Ath. skipti á minni eign. 7860. VESTURÁS. Raðhús á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. Stærð alls 322 fm. Hellulögð innkeyrsla. Glæsil. útsýni. 5 svefnh. 2 stofur og sólstofa. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 8,0 millj. Ath. skipti á minni eign mögul. 7993. KLUKKUBERG - HF. Gott parh. á tveimur hæðum með innb. bílsk. 4 svefnh., stórar stofur með arni og miklu útsýni. Vandaðar innr. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 14,9 millj. 6510. Einbýlishús NJARÐARHOLT - MOS. Mjög gott einnar hæðar hús ásamt bíl- skúr. 4 svefnh. Góðar innr. Stór falleg lóð. Stærð samtals 160 fm. 8251. STUÐLASEL. Gott einnar hæðar einb. ásamt bílskúr með vönduðum innr. og gólfefnum. 4 svefnh. Góðar stofur m. arni. Falleg lóð. Stærð 250 fm. Áhv. ca 5,2 mitij. Verð 16,8 millj. 5104. FAGRABERG - HF. - LAUST. Mikið endurn. einbhús sem er hæð og ris með 3 rúmg. svefnh., sólstofu o.fl. Stærð 154 fm. Verðlaunagarður. Mikið útsýni. Góö staðs. Ahv. 4,2 millj. Verð 12,9 millj. 8035. OLDUGATA. Glæsil. og virðulegt einb. á þremur hæðum með sérib. f kj. með sérinng. Stærð 278 fm. 40 fm bílsk. Laus fljótlega. 8241. lARBÆR - BILSKUR. Vorum að fá í soiu vandað hús á einni hæð ásamt rúmg. bflsk. 4 svefnherb., stofur, garðskáli, sauna, nuddpottur o.fl. Goðar innr. og gólfefni. Stærð 246 fm samtals. Uppl. á skrifst. 8242. VOGAR - VATNSLEYSU- STRÖND. 134 fm hús á góðum stað ásamt 51 fm bflskúr. 4 svefnh. Góðar innr. Verð 8,9 millj. Ath. skipti á eign á höfuðborgarsvæöinu. 7989. HVERAFOLD. Gott einbhús úrtim- bri á steyptum kj. sem stendur innst í botnlanga. Góðar innr. 4 svefnherb. Lóð og bflaplan frág. Stærð 214 fm.þ Ahv. 2,8 millj. Ath. skipti á minni eign. 8186. Nýbyggingar LINDASMÁRI - KÓP. 93 fm 3ja herb. fb. á 1. hæð (jarðh.). ib. er tilb. til innr. fullb. að utan. Verð 6,5 millj. 7920. BÆJARHOLT - HF. 3ja herb. ib. á 3. hæð í 6-íb. stigagangi. fb. afh. tilb. til innr. Stærð 94 fm. Verð 6,3 millj. 6031. SUÐURHLIÐAR - KOP. 122 fm efri og neðri sérh. ásamt bflskúr á sólrikum stað, sem afh. tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan. Uppl. og teikn. á skrifst. 6584. BJARTAHLIÐ - MOS. Raðh. á einni hæð m. millilofti ásamt innb. bflsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. innan. 3 herb. Stærð 166 fm. Verð 7,5 millj. 7810. VESTURÁS. 169 fm raðh. á einni hæð með innb. bílsk. Húsið selst í núverandi ástandi fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 8,4 millj. 6629. LINDASMÁRI - KÓP. Eigum 2 raðh. eftir á tveimur hæðum auk bflsk. sem afh. tilb. u. trév. að innan, fullb. að utan. Stærð ca 175 fm. Verð frá 10,3 millj. Teikn. og uppl. á skrífsL 6339. HEIÐARHJALLI - KÓP. Parh. á tveimur hæðum m. innb. bflsk. Húsið er selt í núverandi ástandi, fokh. Gert er ráð fyrir 4 svefnh. Fráb. útsýni í suðurátt. Stærð 216 fm. 7835. BAKKASMÁRI - KÓP. Nýtt oam á tveimur hæðum ásamt innb. bflsk. 4 herb. góðar stofur. Stærð 181 fm. Afh. tilb. til innr. Gott útsýhi. Teikn. á skrifst. 6624. HÓLAHJALLI - KÓP. Fokh einbhús á fallegum útsýnisstað (Suðurtilíðar). Gert er ráð fyrir 5-6 svefnh. og 3 stofum. Tvöf. bílsk. Ahv. 6,3 millj. Verð 10,8 millj. Teikn. á skrifst. 7897. Atvinnuhúsnæði SKEIÐARAS - GBÆR. Iðnaðarhúsn. á einni hæð með stórum aðkeyrsludyrum og góðri lofthæð. Húsið skiptist í 3 sali og skrifstofur. Góð aðko- ma. Stærö 504 fm. 6547. VIÐ DUGGUVOG - LAUST. Iðnhúsn. á jarðh. meö góðum aökeyrsludyrum og lofthæð. Sérhiti og rafm. Stærð 211 fm. Áhv. 3,3 millj. Laust strax. 1182. KÁRSNESBRAUT - KÓP. Gott 160 fm húsnæði á 2. hæð með sérinng. I húsnæðinu eru 7 leiguherb., eldhús, snyrtingar og þvhús. Góðar leigutekjur. 8199. MIÐBÆR - SKRIFSTOFUR. 293 fm skrifstofu- og vörugeymsla á jarðhæð á góðum stað miðsvæðis. Húsnæðið er í leigu með góðum lei- gusamningi. 7769. LAUGARNES - VERSLUN. Gott verslhúsn. á götuhæð með góðum gluggum. Stærð 242 fm. Allar nánari uppl. á skrifst. 7843. MIÐB. - VERSLUN. 139 fm á 2. hæð sem er nýtt sem verslun og snyrtistofa í dag. Með góðum glug- gum. Hægt að breyta hluta I (b. Uppl. á skrifst. 8225. BILDSHOFÐI. 330 fm skrifsto- fuhúsn. á 2. hæð sem skiptist I 8 rúmg. herb., kaffistofu og snyrtingar. Laust strax. Uppl. áskrifst. 8216.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.