Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 28
28 C ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ Armúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 Ægir Breiðfjörð, lögg. fasteignasali. JE Ellert Róbertsson, sölum., hs. 554 5669. - Karl Gunnarsson, sölum., hs. 567 0499 ÉF Netfang: borgir@skyrr.is £*.. * j^ g£ Opið mán. - fös. 9-18 og sun. 12-14 Eldri borgarar HJALLABRAUT - HAFNAR- FIRÐI. Góð ca 80 fm 3ja herb. íbúð í lyftu- húsi fyrir eldri borgara. öll aðstaða til fyrir- myndar. Laus fljótlega. BOÐAHLEIN VIÐ HRAFNISTU. Vorum aö fá gott 60 fm raðhús fyrir 60 ára og eldri. Húsiö er með góðum garði og gott út- sýni. Verð 6,8 millj. Laust strax VOGATUNGA. Til sölu mjög góð 110 fm neðri hæð. Vandaðar innréttingar. Allt sér. Verð 10,3 millj. Áhv. byggsj. 3,4 millj. GRANDAVEGUR. Góð oa 66 fm Ibúð á 2. hæð í mjög góðri byggingu fyrir 60 ára og eidri. Þvottah.inn af eldh. Suðursvaiir. Verð 7,8 millj. Áhv. 2,1 millj. f góðu láni. VESTURGATA 7. tíi sðiu 52 fm íbúð a 3ju hæð. Lyfta. Öll þjónusta á staðnum. Laus strax. Verð 7,1 millj. Nýby NYTT A SKRA - FRABÆR STAÐUR. Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýlishús f byggingu við Vættaborgir f Grafarvogi. Húsið er 160 fm á einni hæð auk 30 fm bílskúrs. Góðar stofur, 4 sv.her- bergi. Einstök staðsetning og glæsilegt útsýni með strandlengjunni og yfir á Geldingarnes. Húsið verður afhent fullbúið að utan en fokhelt að innan. Traustur byggingaraðili. Verö 10,4 mitlj. rrmríUffffi^ GRUNDARSMÁRI - KÓPAVOGI. Vorum að fá í sölu einbýlishús á 2 hæðum, ca 240 fm. Möguleiki á sértbúð á jarðhæð. Fullbú- iö að utan, fokhelt að innan. Verö 10,9 millj. STARMÝRI - NÝTT. 135 fm efri sér- hæð. fvl.a. stórar stofur, 3 sv.herbergi. fbúðin verður afhent tilbúin til innréttinga. Verö 10,5 millj. STARENGI. Gott vel skipulagt ca 190 ferm. hús á einni hæö. Innbyggður tvöfaldur bílskúr. Fullbúið að utan, fokhelt að innan eða tilbúið til innréttinga. Verð 8,9 millj. BAKKAHJALLi - SUÐURHL. KOP. Til sölu glæsilegt raðhús á 2 hæðum ca 240 fm. Tilbúið u. tréverk. Afhending strax. Verð 12,2 millj. BAKKAVÖR - SELTJ. 2 ÍBÚÐIR Nýtt glæsihús á byggingarstigi. Húsið er par- hús en selst aðeins sem ein eign. [búðirnar eru misstórar, báðar é tveim hæðum, önnur ca 90 fm en hin ca 180 fm. Stór ca 50 fm innbyggð- ur bllskúr. Húsið selst fokhelt með járni á þaki. Verð 13,8 mlllj. STARENGI 62 - EINBYL1138 fm einbýli á einni hæð auk 40 fm bílskúrs. 4 svefn- herbergi. Húsið stendur tilbúið til afhendingar fokhelt að innan en fullbúið að utan. JÖRFALIND - KÓP. Til sölu falleg og vel skipulögð raðhús á þessum frábæra staö. Mikið útsýni. Húsin afhent fullbúin að utan.en fokheid aö innan. Aðeins tvö hús eftir. Verð frá 8,5 millj. GRÓFARSMÁRI 2-4 - KÓP. Góð parhús á tveimur hæðum. 4 til 5 sv.herbergi. Afhendast fullbúin að utan og fokheld að inn- an. Eignaskipti möguleg. Verð 9 millj. LINDASMÁRI, KÓP. 92 fm ib. á 1. hæð með sér garði. Skilast tilbúin undir tréverk. Verð 6,4 millj. Áhv. húsbréf 3,0 LAUFRIMI 65 - GRAFARVOGI. Mjög vel hannað 190 fm parhús á einni hæð. 3-4 svefnherb. Fullbúið að utan en fokhelt að innan. Verð 8,9 millj. AÐEINS EITT HÚS ÓSELT. STARENGI 36. EITT HUS EFTIR. Gott og vel hannað endaraðhús á einni hæð á góðum stað í Grafarvogi. Húsið er 145 fm og skiptist I forstofu, skála, 3 sv.herbergi, góða stofu, sólpallur og suðurlóð frá stofu. 25 fm bíl- skúr. Húsið er fullbúið að utan, málað og hægt að fá húsið tæplega tilbúið undir tréverk að innan. Verð aöeins 9,2 millj. Áhv. 4,1 millj. SUÐURHLIÐAR - KOP. Góð 122 fm efri hæð auk bílskúrs við Heiðarhjalla. Til afhendingar strax. Rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan. Einstakt útsýni. Verð 8,7 millj. LINDASMARI - KOP.Tiisöiu2jatii5 herb. íbúðir. Tilbúnar u. tréverk. Afhending strax. Teikningar og allar upplýsingar á skrif- stofu. ÁLFHOLT - HF. 126 fm ibúð á 2. hæð. Afh. strax. Tilbúín til innréttinga. Gott verð. Einbýli - raðhús AUSTURGERÐI - REYKJAVIK Nýkomið i sölu þetta 360 fm einbýli. Húsið skiþtist í góða aðalhæð þar sem eru góðar stofur, sólskáli með arni, 3-4 sv.herb. o.fl. Á neðri hæðinni eru tvær litlar ibúðir og bílskúr. Efri hæðinni er í dag skipt upp í tvær íbúðir. Verð 18,2 millj. REYKJAFOLD. Gott ca 230 ferm hús á tveimur hæðum. Innbyggður góður bílskúr. Parket og flísar á gólfum, góður garður. Mögul að hafa sér íbúð i kjallara. Verð 13,9 millj. BREKKUBYGGÐ 69 - GARÐA- BÆR. Vorum að fá í sölu mjög gott endaraðhús á þessum frábæra stað. Húsið er í mjög góðu ástandi að innan sem utan. Forst., hol, góð stofa og borðstofa. Eldhús með vönd- uðum innréttingum. Rúmgott sv.herbergi, mögul. á að hafa sv.herbergin 2. Laust strax - lyklar á skrifstofu. Verð 7,3 millj. D ALSEL. Vorum að fá i sölu gott endarað- hús á 2 hæðum, ca 156 fm. [búðin er öll sér- lega góð að innan. Á neðri hæð eru m.a. góð- ar stofur, vandað eldhús, gesta w.c. Útgengt í fallegan suðurgarð. A efri hæð eru 4 góð herb. sjónvarpshol og baðherbergi. Bíiskýli. Verð 10,9 millj. Skipti möguleg á minni eign. LAUGALÆKUR. Mjög gott ca 175 fm raðhús á þrem hæðum. Vel við haldin eign. 4 svefnherb. Tvennar svalir. Snyrting á hverri hæð. Verð 10,9 millj. Áhv. 3,5 húsbr. Mögul. skipti á 4 herb. íbúð. KJARRMÓAR - GB. M[ög fallegt 105 fm raðhús, hæð og ris. Niðri eru 2 sv.herb., eldhús og stofur. Uppi eitt herb. eða sjón- vstofa. Fallegur garður. Parket og nýl. innr. Skipti möguleg á hæð í Laugarnesi. LATRASTROND - SEL- TJARNARN. Gott endaraðhús á góðum staö á Nesinu. Mögul. á séríbúð á jarðh. Verð 12,9 millj. GRUNDARLAND. Ca 268fm einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 6 her- bergi, þrjár stofur, arinn o.fl. Fallegurstórgarð- ur. FÁIÐ UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUMONN- UM UM VERÐ. SUÐURHLÍÐAR - KÓP. - 2 ÍB. Glæsiiegt einbýli með tveimur íbúðum á þess- um frábæra stað. Verð 16,9 miilj. BÚSTAÐAHVERFI. Vorum að fá í sölu sætt 80 fm einbýli við Sogaveg. Hús I mjög góðu ástandi. Stór ióð. Verð 7,5 millj. LÁTRASEL - GOTT HÚS. Faiiegt 310 fm einb. á tveimur hæðum. Á efri hæð eru m.a. 3-4 svefnherb. Á neðri hæð er auðvelt að hafa 3ja herb. íbúö. 40 fm innb. bílskúr. Vand- að hús m. góöum innr. Eignaskipti möguleg. EGILSGATA - 2 ÍBÚÐIR. Mjöggott parhús ásamt bilskúr. 4-5 svefnherb. Sér 2ja herb. ib. í kj. Góð eign. Verð 13,5 millj. KAMBASEL - GOTT VERÐ. Glæsilegt 180 fm raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Bllskúr. Verð 12,5 millj. TUNGUVEGUR. Agæt 110 ferm. hús í efstu raðhúsaröð við Tunguveg. Mögul. skipti á rhinni eign. Verð 8,2 millj. HVERAFOLD. Glæsilegt einbýli á ein- um besta stað I Grafarvogi. Verð 17,7 millj. ESKIHOLT - GB. - 2 IBUÐIR. 300 fm hús með tveimur samþykktum íbúðum. ðnnur (b. er mjög stór og vegleg á tveimur hæðum. Minni íb. er góð 2ja herb. m. sérinng. Hægt að stækka minni íbúðina. Frábær stað- setn. Mikið útsýni. Verð 19,5 m. Ýmis eigna- skipti möguleg. LANGAFIT - GARÐABÆR. tíi sölu 130 fm einbýli á einni hæð auk bílskúrs. Góð lóð. GOTT VERÐ. FURUBYGGÐ - MOS. Gott nýlegt parhús á tveimur hæðum. Húsið er ca 140 fm auk 26 fm bílskúrs. Verð 11,9 millj. Áhv. 3,7 millj. byggsj. HVERAGERÐI - ARNARHEIÐI Fallegt nýlegt parhús ca 84 fm með 25 fm ver- önd. Heitur pottur. Áhv. 4,4. Ýmis eignaskipti t.d. á sumarbústaö eða ódýrari eign á Suð- Vesturlandi. Hæðir VANTAR SERHÆÐ I HLIÐ- UM. Okkur vantar hæð með bfiskúr fyrii fólk sem er búið að seija. FALLEG SERHÆÐ A NESINU. Til sölu sérlega góð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi við Unnarbraut. [búðin er 110 fm og skiptist i góðar stofur, 3 sv.herb. eldh. og bað. Suður- garður. 30 fm bílskúr. Verð 10,5 millj. Áhv. 5 miilj. f góðum lánum. HJARÐARHAGI. góö 131 fm em hæð. M.a. stórar stofur, góðar suðursvalir og 3 sv.herbergi. Verð 10,9 millj. Áhv. 5,7 millj. RAUÐAGERÐi. Falleg 150 fm neðri sérhæð í nýlegu tvíbýlishúsi. Vandaðar innrétt- ingar og gólfefni. Allt sér. Verð 10,5 millj. Áhv. 4,6 milij. NÝBÝLAVEGUR - TVÆR IBÚÐIR. 130 fm efri hæð ásamt 30 fm bll- skúr. Bílskúr er innróttaður sem íbúð. Sérinn- gangur, tvennar svalir. Stórkostlegt útsýni yfir Esjuna. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Sérþvotta- hús í ibúð. Háaloft. Stór garður og leiksvæði við húsið. Verð 10,7 millj. SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS. Til sölu falleg 90 fm neðri sérhæð í nýlegu fjór- býlishúsi við Hlíðarveg 27. Veðursæll staður. Suðurlóð. Verð 8,8 millj. Laus strax. AUÐBREKKA. Efrl hæð I tvíbýll ásamt aukaherbergi í kjallara og innbyggðum bílskúr. Verð 10,5 millj. Áhv. 5,3 miilj. Eignaskipti mögul. á ódýrari eign. KÓPAVOGSBRAUT. 120 fm sérhæð ásamt bilskúr. Góðar stofur, suðursvalir, 3-4 sv.herbergi. Fallegt útsýni. Verð 9,5 millj. Áhv. 3,2 millj. HRINGBRAUT. Góð 74 fm sérhæð. 3 herb. Suðursvalir. Verð 6,9 millj. BUSTAÐAVEGUR. Mjög góð 95 fm efri. Nýlegar innréttingar og gólfefni. Verð 8,4 millj. Áhv. húsbr. 5 millj. STÓRAGERÐI. Stór ca 230 ferm hæð á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Mikið endurnýuð. Verö 15 millj. AUSTURBRÚN. 125fmsérhæðásamt 40 fm bílsk. Aukaherb. i kj. Verð 9,4 millj. 4ra til 7 herb. FLUÐASEL - GOTT VERÐ góö ca 100 fm Ebúð á 1. hæð ásamt bíiskýli. Park- et. Ibúö í góðu ástandi. Hér er hægt að gera mjög góö kaup. ESPIGERÐI. Mjög góð ca 137 fm ibúö í lyftuhúsi. fbúðin er á tvelm hæðum, eldhús og stofur niðri en svefnherb. uppi. Tvennar svalir - útsýni. Húsvörður. Góð sameign. Bílskýli fylgir Verð 10,3 millj. ARNARSMÁRI. Glæsileg ca 90 fm endaíbúð á 3. hæð. Mjög vandaðar innrótting- ar og gólfefni. Pvottahús i íbúð. Laus fljótlega. Verð 8,7 millj. SELJAHVERFI - STÓR ÍBÚÐ. Vorum að fá í sölu ca 170 fm íbúð á 2 hæðum auk bilsk. M.a. góðar stofur, 5 sv.herbergi, bað á báðum hæðum, tvennar svalir. Hús og íbúð í góðu ástandi. Verð 9 rnillj. Áhv. 3,2 millj. GOTT LÁN - EKKERT GREIÐSLUMAT. 100 fm Ibúð á 8. hæð við Engihjalla. 3 sv.herbergi, góö stofa, mikið útsýni. Hús og íbúð f góðu ástandi. Laus strax. Hagstætt 5 millj. kr. lán til 25 ára. Verð 7 millj. NÆFURÁS. Mjog góð ca 109 fm 3ja til 4ra herb. Ibúð á 1. hæð (jarðh.). Parket og flís- ar. VESTURBERG. Góð 4ra herb. oa 96 fm ibúð á 3. hæð. Nýlega búið að gera við blokkina. Verð 6,9 miilj. Ahv. 3,9 millj. REYKAS. Glæsileg 140 fm íbúð á tveimur hæðum, ásamt bilskúr. Ibúð er öll mjög vönd- uð. Pvottahús í íbúð. Tvennar svalir. Verð 10,8 rnillj. Ahv. 2,5 millj. SELTIRNINGAR ATHUGIÐ Okkur vantar gott einbýli á Seltjarnarnesi fyrir fjársterkan kaup- anda. Húsið þarf að vera 250-300 fm og helst að vera með 5 svefnherbergjum eða bjóða upp á þann möguleika. Aðili þessi hefur aðstöðu til að bjóða seljanda upp á mjög rúman afhendingartíma. Hafið samband við sölumenn og fáið nánari upplýsingar. KONGSBAKKI. vöwrri að fá 90 fm íbúð á 3. hæð, efsta hæðin. Góðar suðursval- ir. Sérþvortah. í ibúð. Verð 6,8 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR. Faiieg 117 fm endaíbúð á 2. hæð í góðu fyftuhúsi. Tvennar svalir. Þvottahús á hæðinni. Mjög rúmgóð og þægileg íbúð. Verð 9,0 millj. Áhv. 5,5 millj. Skipti mögul. á stærri eign, t.d. raðhúsi í vesturbæ eða á Seltjarnarnesi. HRAUNBÆR. Vorum að fá 100 fm íbúð á 2. hæð. Ibúðin er laus strax. Verð 7,0 mlllj. FURUGRUND 71 - LAUS. góö íbúð á 1. hæð. Tvö sv.herb. á hæðinni og inn- angengt í stórt ca 26 fm herb. í kjallara. Stað- sett fremst við útivistarsvæðið í Fossvogi. Má skoða skipti á minna eða jafnvel sumarbústað. FURUGRUND KÓP. - GOTT VERÐ. Vorum að fá í sölu góða 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt aukaherb. í kj. samt. 97 fm. Suðursvalir. Verð 7,2 millj. DALSEL. Góð ca 100 fm ibúð á 2. hæð ásamt bílskýii. íbúðin er laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 7,5 millj. Áhv. ca 4 millj. HÆÐARGARÐUR. Agæt efri sérhæð 76 fm. Verð 6,9 millj. Laus fljótlega. RAUÐALÆKUR. Efsta hæðin í fallegu fjórbýlishúsi. íbúðin er 91 fm 3ja til 4ra her- bergja. Eign í góðu ástandi. Verð 7,9 millj. VESTURGATA - PENTHOUSE. Vestast á Vesturgötu góð ca 170 ferm ibúð á tveimur hæðum í nýlegu húsi. Verð 10,8 millj. Áhv. 5,1 millj. í hagst. lánum. HÁALEITISBRAUT. Falleg endaibúð á 3. hæð. Parket. Suðursvalir. Gott útsýni. Verð 7,9 millj. Áhv. 4,5 millj. HÁALEITISBRAUT. tíi söiu 100 fm íbúö í kjallara. Sérinngangur. Verð 6,1 millj. Áhv. 2,6 millj. REYKÁS - GLÆSIEIGN. Sérlega glæsileg ca 160 fm íb. á tveimur hæöum ásamt 26 fm bilsk. Sjón er sögu rikari. HLIÐAR. Vorum að fá góða ca 80 fm ibúð á 2. hæð í 3ja hæða húsi við Eskihlíð. Tvö svefnherbergi og tvær stofur. Verð 7,7 millj. FOSSVOGUR. Mjög góð 4-5 herb. 110 fm íbúð á 1. hæð við Markland. Verð 9,2 millj. Ahv. byggsj. 2,0 millj. Mögul skipti á sérhæð með bílskúr. STÓRAGERÐI. 100 fm íbúð á 2. hæð. Verð 7,5 millj. BÚÐARGERÐI - SKIPTI. so fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölb. Skipti á minni íbúð. Verð 7,3 millj. SPÓAHÓLAR M. TVÖF. BÍLSK. Mjög góð 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt 36 fm bílsk. Tbúð og hús i mjög góðu ástandi. Verð 7.950 þús. SKÓGARAS. Góð 130 fm íbúð á tveim- ur hæðum. 4 svefnherb. Verð 10,2 millj. Áhv. veðd. 3,6 millj. Eignaskipti mögul. á ódýrari eign. LINDASMÁRI. 102 fm ibúð m. sérinn- gangi, tilb. til innréttinga og til afhendingar strax. Verð 7,7 millj. HÁALEITISBRAUT. 107 fm góð íb. á 1. hæð ásamt bilskúr. 8,9 millj. STELKSHÓLAR. 100 fm góð íbúð á jarðhæð. Gott aðgengi. Mikið áhv. SEILUGRANDI - SKIPTI AK- UREYRI. 125 fm 4-5 herb. íbúð á tveimur hæðum ásamt bt'lskýli. Verð 9,8 millj. Mögul. skipti á eign á Akureyri HÁALEITISBRAUT. Mjög góð ca 110 ferm endaíbúð á efstu hæð ásamt bflskúr. Verð 8,3 millj. Mögul. skipti á minni eign. DALBRAUT. Góð 115 fm fbúð á 1. hæð ásamt 25 fm bilskúr. Verð 8,7 millj. 3ja herb. SUÐURMYRI - SELTJARNAR- NESI. Glæsileg ca 90 ferm. ibúð ájarðhæð í nýlegu húsi. Vandaðar innréttingar og gólf- efni. Verð 8,9 millj. Lán frá bygg.sj. til 40 ára ca 5 millj. IL^Bat^L. Tl / ~--m wtf" "*-~- mr^~^ $$ak* I SKÓGARÁS. Vorum að fá góða 81 ferm íbúð, ásamt bílskúr. (búð er öll mjög góð, þvottahús I Ibúð, suður svalir, parket á flestum gólfum. Verð 8,2 millj. HVERAFOLD - GOTT LAN. Góð 90 ferm. Ibúð á efstu hæð (Htilli blokk. Glæsi- legt útsýni. Verð 7,9 millj. Áhv. byggsj. 5,1 millj. HRÍSMÓAR GARÐABÆ - NÝTT. Vorum að fá í sölu góða 81 fm íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi. Góðar stofur, tvö sv.herbergi, þvotta- hús í íbúð, tvennar svalir, glæsilegt útsýni. Verð 7,9 millj. Áhv. byggingarsj. 2,2 millj. HRISATEIGUR. 60 fm íbúð á iarðhæð. Sérinngangur. Mikið endurnýjuð eign. Verð 4,6 millj. Ahv. 3,5 millj. STIGAHLÍÐ. 75 fm ibúð á 2. hæð. Gott skiþulag. Stór stofa með vestursvölum. Verö 6,1 millj. FRÓÐENGI.Mjög góð 100 femi íbúð á 1. hæð. Sér inngangur^ og sér lóð sem snýr í suður. Verð 7,9 millj. Áhv ca 6 millj. SKAFTAHLÍÐ. 90 ferm ibúð í kjallara. Sérinngangur. [búð í góðu ástandi. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 6,7 millj. Áhv. byggsj. 2,6 millj. DRÁPUHLÍÐ. Vorum að fá í sölu 3ja herb. ca 70 fm kjallaraibúð. Ibúðin er björt og góð. Öll nýstandsett. Verð 5,8 millj. Áhv. 3 millj. húsbr. HAMRABORG - GOTT LÁN. Góð ca 85 ferm ibúð á 3. hæð sem er efsta hæðin. Suðursvalir. Laus fljótlega. Verð 6,3 millj. Áhv. byggsj. ca 3,3 millj. BERGSTAÐASTRÆTI. vorum að fá i sölu ca 60 fm ibúð á 1. hæð. Verð kr. 5,4 millj. Áhv. byggingarsj. 3,1 millj. REYKÁS NR. 25. Vorum að fá í sölu góða ca 95 fm íbúö á 1. hæð. Tvennar svalir. Gott útsýni. Bilskúrsþlata. Verð 7,7 millj. LAUFRIMI - NÝTT. Erum með full- búnar rúmgóðar 3ja herbergja Ibúðir við Laufrima 26-34. fbúðirnar eru nánast fullbúnar og til afhendingar strax. Einstakur útsýnisstað- ur. Lyklar á skrifstofu. Verð frá 6,9 millj. KRUMMAHÓLAR - GOTT LÁN. 75 fm (búð á 6. hæð ásamt bílskýli. Góðar suð- ursvaiir og útsýni. Verð 5,8 millj. Áhv. bygg- sj. ca 3 millj. LAUFRIMI - NÝ 3JA HERB. góö 3ja herbergja íbúð með sérinngangi. Fullbúin án gólfefna. Sérgarður. Tilbúin til afhendingar. Verð 6,9 millj. FURUGRUND. Falleg og björt ca 85 fm ibúð á 1. hæð með aukaherb. i kj. Mögul. skip- ti á 4ra herbergja íbúð í Garðabæ eða á góð- um stað i Kópavogi. Ahv. ca 3,7 millj. húsbréf. HAMRABORG. Vorum að fá góða 81 fm ibúð á 2. hæð. Suðursvalir. Skipti mögul. á stærri eign i Kópavogi. ÁLFTAMÝRI. Góð 70 fm endaíb. á 3. hæð. Gott ástand á sameign og húsi. Verð 6,4 millj. HRAUNBÆR - LAUS STRAX. 81 fm (búð á 3. hæð. Góð stofa, glæsilegt út- sýni yfir borgina. Tvö rúmg. sv.herb. Laus strax. Verð 6,1 millj. GÓÐ KAUP. Vorum að fá í sölu ágæta 3Ja herb. risibúð við Laugaveg. Verð 3,6 millj. Áhv. 2 millj. HJALLAVEGUR. Jarðhæð i þríbýli. Eign i góðu ástandi. Verð 5,8 millj. Áhv. 2,9 millj. HAMRABORG - MJÖG GOTT VERÐ. Falleg 3ja herb. 70 fm íb. á 2. hæð. Bflskýli. Verð aðeins 5,5 millj. ÞÓRSGATA. Lítil og snotur 3ja herb. fbúð á 2. hæð. Verð 4,9 millj. Áhv. húsbr. 3,3 millj. HAGAMELUR. Góð 3ja herb. 82 fm íbúð á 1. hæð. Jarðhæð. Parket á gólfum. Laus fljótlega. Verð 7,2 millj. Áhv. 4,8 millj. 2ja herb. KEILUGRANDI. Gðð ca 53 fm ibúð á 1. hæð (jarðhæð) (góðu fjölbýli. Sér verönd I suð- ur. Parket og fllsar ágólfum. Þvottahús á hæð- inni. Verð 5,3 millj. Áhv. 3,1 millj. langtfmal. VINDÁS - GOTT LÁN. Vorum að fá [ sölu góða ca 60 fm ibúö ásamt bílskýli. íbúð og hús ( góðu ástandi. Glæsilegt útsýni. Verð 5,8 millj. Áhv. byggsj. 3,8 millj. EKKERT GREIÐSLUMAT. ENGIHJALLI. Góð ca 65 ferm íbúð á 2. hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 5,2 millj. Mögul. skipti á stærri eign. MIÐBÆR REYKJAVÍKUR. tíi sölu mikið endurnýjuð ca 40 fm rislbúð við Lækjargötu. Verð 4,4 millj. AUSTURSTRÖND. tíi söiu góð 2ja herb. íbúð á 3. hæð (1. hæð frá Nesvegi). Bíl- skýli. Parket á flestum gólfum, glæsilegt út- sýni. Góð lán ca 2,8 millj. Verð 5,5 millj. Mögul. skipti á stærrí eign TRÖNUHJALLI - GÓÐ LÁN. Ný- leg mjög góð 60 fm [búð á 2. hæð I nýlegri blokk. Glæsilegt útsýni. Þvottahús í ibúð. Verð 6,3 millj. Ahv. byggsj. ca 4,1 millj. DIGRANESHEIÐI. Góð 2ja til 3ja her- bergja íbúð á jarðhæð. Sérinngangur. Laus fljótlega. Verð 4,9 millj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.