Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 12. NÓVEMBER 1996 E 3 ; GŒMU GIMU GIMLI (f FASTEIGNASALA ÞÓRSGÖTU 26 RVK FAX 552 0421 OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 SÍMI 552 5099 f © 552 5099 Ólafitr B. Blöndal sölustjóri Sveinbjörn Halldórsson sölumaður Steingrímur Ármannsson sölumaður Erna Margrét ritari. Hafiteinn S. Hafiteinsson Ibgfr&ðingur Árni Stefdnsson, viðsk.fmðingur, löggiltur fateignasali. EINBÝU KOGURSEL - TILBOÐ Gott einbýli á 2 hæðum 186 fm auk 31 frh bílskúr. Stórar suðursvalir. 5 svefnherb. Gott eldhús með fallegum innr. Beykiparket. Falleg lóð í raskt. SKIPTI Á MINNI EIGN. 3442 BERGSTAÐASTRÆTI vorum að fá í sölu mjög fallegt einbýli á fínum stað í Þingholtunum, jarðhæð, aðal- hæð og ris samtals ca. 170 fm. Sér bílastæði. Auðvelt að hafa sem tvíbýli ca. 80 og 90 fm íbúðir með allt sér. Mikið endurnýjað hús. Verð 12,5 millj. 5285 BOLLAGARÐAR - LOÐ vorum að fá í einkasölu 710 fm byggingarlóð undir einbýli á fallegum útsýnisstað stað- sett innst í botnlanga í grónu hverfi. Teikn- ingar liggja fyrir. Verð 2,5 millj. 5283 FOSSVOGUR - RAÐHUS Glæsilegt 188 fm raðhús á þessum eftirsótta stað í Fossvogi ásamt 27 fm bílskúr. Möguleiki á 5 svefnherb. Nýleg eldhúsinnrétting. Verð 14,3 millj 5297 ASBUÐ - GBÆ - TILBOÐ Fallegt og mikið endurnýjað 166 fm raðhús á tveimur hæðum. Parket og flísar. 4 svefnherb. Fallegur suður- garður. SKIPTI MÖGULEG. 3453 BREKKUBYGGÐ - GBÆ Fallegt 90 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Parket. Giæsil. útsýni. Áhv. 5,3 millj. Verð 8,3 millj. SKIPTI Á ÓDÝRARI KOMA TIL GREINA. 4636 RJUPUFELL - TILBOÐ Faiiegt 133 fm endaraðhús, ásamt bílskúr. Parket og flísar á gólfi. Fallegur og skjólgóður suðurgarður. Eign sem er vel þess virði að líta á. VERÐ: TILBOÐ. SKIPTI Á MINNA. 5249 HVERALIND - LINDIR II KÓP Vorum að fá í sölu 146 fm raðhús á einni hæð á frábærum stað í efri Lindum með fallegu útsýni til vest- urs. Afhent fullbúin að utan, fokheld in- nan. VERÐ 8,1 - 8,4 MILU. ATH! HÚS þESSARAR TEGUNDAR ERU AÐ SEUAST UPP [ þESSU HVERFI. 5214 JORFALIND - LINDIR II KOP Erum með 158 fm raðhús á einni hæð á einum langbesta staðnum í efri Lindum með óhindrað útsýni til vesturs. AFHENDAST FULLBÚIN AÐ LÍTAN FOKHELDINNAN. EÐA LENGRA KOMIN. Verð 8.650 - 9.100 þús. 5241 KLETTABERG - SETBERG HFJ Vorum að fá þessi glæsilegu 170 fm parhús auk 50 fm bilskúrs á einum fal- legasta útsýnisstað í Hafnarfirði. Glæsileg hönnun. Húsin eru í byggingu og munu af- hendast tilb. að utan en fokheld að innan. SJÓN ER SÖGU RlKARI. 4852 LINDASMÁRI - SMÁRINN KOP Vorum að fá í sölu glæsilegu rað- hús á fallegum og eftirsóttum stað í Smár- anum. Um er að ræða 5 hús og eru þau 222 fm. Á tveimur hæðum með innbyggð- um bílskúr. Húsin afhendast fullbúin að ut- an og fokheld að innan. 5198 DOFRABORGIR - GRAFAR- VOGI Vorum að fá í sölu þessi glæsi- legu raðeinbýli alls 169 fm með innb. bfl- skúr. Húsin eru á frábærum útsýnisstað og tengjast þau aðeins á skjólvegg milli húsanna. Möguleiki að hafa sérlbúð á neðri hæð. Alls 5 svefnherb. Verð 8,8 - 9,0. millj. 5215 SELÁSBRAUT - ÁRBÆ Giæsi- leg raðhús fullbúin að utan og máluð, að innan tilbúin til innr. Fullfrág. lóð og bíla- stæði. GLÆSILEGT ÚTSÝNI YFIR BORG- INA. Stærð: 176 - 213 fm ásamt 22 fm bíl- skúr. Áhv. húsbréf ca. 5,0 millj. Verð frá 10,8 millj. 240 SERHÆÐIR OG5-6 HERB. BARMAHLIÐ - HÆÐ Nýkomin I sölu 104 fm íbúð á 1. hæð með sér inng. Nýl. parket á gólfum, gott skipulag. Suður garður. ATH. SKIPTI Á STÆRRI HÆÐ í HLlÐUM. Verð 8,5 millj. 5220 GRUNDARSTIGUR - HÆÐ + RIS Glæsileg og mikið endurnýjuð 116 fm efri hæð og ris í þessu fallega og reisu- lega húsi i miðbænum. Gólf lögð með gegnheilli furu. Falleg eign sem er vel þess virði að Kta á. Þrennar svalir. Glæsi- iegt útsýni yfir miðbæinn. Verð 9,7 millj 5128 HRAUNBÆR - TOPPEIGN 5 herb. töluvert endurnýjuð 115 fm íbúð á 1. hæð í nýstandsettu húsi. 4 svefnherb. góðar stofur. Tvennar svalir. ATH. SKIPTI A 3JA HERB. IBÚÐ I HRAUNBÆ! Verð 7,8 millj. 5255 SKAFTAHLIÐ - SERHÆÐ Sérlega góð 139 fm neðri sérhæð ásamt 25 fm bilskúr. Parket á gólfum, stórar stofur, rúmgott endurn. eldhús. Arinn. Tvennar svalir. Aukaherb. með wc og eldhúsi í kjallara. Áhv. húsbréf 6,4 míllj. Verð 11,8 millj. 4690 FISKAKVISL Glæsileg 127 fm 5 herb. íbúð á 1. hæð ásamt innangengu rými á neðri hæð. Laglegt hús á eftirsótt- um stað. Vandaðar innr. og frágangur, af- girt verönd og vestursvalir með glæsííegu útsýni. Verð 10,4 millj. 5217 MELAS + BILSKUR - GBÆ Falleg 89,8 fm neðri sérhæð í tvíbýli á fallegu og rólegum staða í Garðabæ, ásamt 24 fm bílskúr. Gegnheilar fuln- ingahurðir og jnnréttingar. Fallegt út- sýni úr stofu. Áhv. 4,4 millj. Verð 8,95 millj. 5266 " BOLSTAÐARHLIÐ - SKIPTI Falleg 5 herb 120 fm mikið endurn. íbúð á efstu hæð í fjölb. ásamt bilskúr. Fjögur svefnherb. Parket á gólfi. suðursvalir með fallegu útsýni. Áhv. 4,7 millj. Verð 8,3 millj. SKIPTI Á ÓDÝRARI EIGN KOMA STERKLEGATIL GREINA. 5271 SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS Erum með glæsilega 122 fm efri sérhæð á fallegum og skjólsælum stað í suðurhlíð- um Kópavogs. Sólskáli, 70 fm verönd, og 35 fm bílskúr. Flísar og parket á gólfi. Glæsileg eign. Áhv. 6,7 millj. Verð 10,9 millj. ÍBUÐÍN ER LAUS STRAX. 5295 ESPIGERÐI Mjög falleg 5 herb. 148 fm íbúð á 2. hæð í eftirsóttu húsi. Massívt nýlegt parket á neðri hæð. Verð 9,7 millj. 5143 SMÁRINN KÓPAVOGI - STOR Á fallegum og góðum stað í Smáranum í Kópavogi, vorum við að fá í sölu stóra og rúmgóða 150 fm Ibúð í nýju húsi. Ibúðin afhendist tilbúin undir tréverk, með hurðum. Stutt I alla þjónustu, skóla og íþróttasvæði. Verð 8,6 millj. 5066 HLÍÐARHJALLI - SÉRHÆÐ Erum með glæsilega 150 fm efri sérhæð í glæsilegu og vel staðsettu húsi, ásamt 30 fm stæði í bilskýli. Parket. Óviðjafnanlegt útsýni. Allur frágangur er til fyrirmyndar. ATH. MEÐ SKIPTI Á ÓDÝRARI. 5030 HRAUNBÆR - GOTT VERÐ Góð 5 herb. 113 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. 4 rúmgóð herb. stór stofa með suðursvölum. Ath. skipti á ód. Verð 7,4 millj. Áhvíl. húsbréf 2,9 millj. 4572 SKÓGARÁS - HÆÐ + RIS Fal- leg og rúmgóð 180 fm íbúð á efstu hæð ásamt risi og bílskúr á góðum stað. Glæsi- legt útsýni. Möguleiki á 2-3 herb. I viðbót. Eign sem gefur mikla möguleika. Sjón er sögu ríkari. 5172 HJARÐARHAGI - SÉRTIL- BOÐ Glæsileg 132 fm efri hæð. Óvenju stórstofa með suðursvölum. Rúmgóð her- bergi og stórt eldhús með eikarinnr. Glæsil. baðherb. Þvottahús á hæðinni. Möguleiki að fá keyptan bílskúr. 5181 HATUN - GOÐ EIGN Góð4ra herb. íbúð I fallegu lyftuhúsi. Baðherb. nýl. endurnýjað. Suðursvalir. Sameignini er vel við haldið. Verð 7,0 millj. LAUS STRAX. LYKLAR Á GIM- Ll. 5263 SOLVALLAGATA - LAUS STRAX Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herb. 98 fm íbúð á 1. hæð (gengið upp). Rúmgóð herb. og stofa. Suður svalir. íbúðin öll nýyfirfarin og máluð. EKKI HIKA, ÞESSI FER FLJÓTT! Lyklar á GIMLI. Verð 7,7 millj. 4859 ENGJASEL - TOPPEIGN Falleg mikið standsett 4ra - 5 herb. 103 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bíl- geymslu. Fallegar flísar og merbau parket. Mikið útsýni í suður og vestur. Hús nýviðgert. Verð 7,4 millj. 3539 FURUGRUND LITTU A VERÐIÐ Mjög falleg 4ra herb. íbúð 96 fm ásamt aukaherb. I kjallara í 4ra íbúða húsi. Suðursvalir, góð sameign og fallegar innr. Gegnheil eikarinnrétt- ing í eldhúsi. Frábært verð, sjón er sögu ríkari. Verð aðeins 7,2 millj. 3949 HAALEITISBRAUT Gullfalleg 4ra - 5 herb. 107 fm íbúð ásamt bílskúr í fjölbýli. Nýtt eikarparket. Gluggar á þrjá vegu. Vestursvalir. Eign í sér- flokki, láttu ekki happ úr hendi sleppa. Verð 8,1 millj. 5275 HRAUNBÆR - EIN GOÐ Faiieg 4ra herb. 91 fm íbúð á 1. hæð í fallegu fjöl- býlishúsi. Eignin er mikið endumýjuð. Parket og flísar. Nýl. innréttingar. Suður- svalir. Falleg eign sem engin ætti að missa af. Áhv. 3,6 millj. Verð 7,5 millj. 4804 DALALAND - FOSSVOGI Glæsileg 4ra herb. 79 fm íbúð á annarri hæð í fallegu fjölbýli. Búið er að taka hús- ið í gegn að utan sem innan. Parket og flís- ar. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,7 5204 SPÓAHÓLAR + BÍLSKÚR Fai- leg 4ra herb. 86 fm íbúð á 3. hæð ásamt 22 fm bílskúr, næst inngangi. Fallegt eld- hús og baðherb. Vestur svalir. Áhv. bygg- sj. rík. 3,4 millj. Verð 7,8 millj. 5227 ALFHEIMAR - LAUS Faiieg 4ra herb. íbúð í nýstandsettu fjölbýli. Parket á allri ibúð, ásamt nýl. innr. Suðursvalir. Toppeign á góðum stað. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. + lífsj. Verð 7,5 millj. LYKILL A GIMLI 4952 JÖRFABAKKI Góð 93 frtl 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Húsið viðgert utan. Suður svalir. Áhv. húsbréf 3,9 millj. Verð 7,0 millj. 5124 GAUTLAND - FOSSVOGI góö 4ra herb. 80 fm íbúð á 2. hæð. Stórar syal- ir í suður, fallegt útsýni. 3 svefnherb. Áhv. húsbréf 4,7 millj. Verð 7,2 millj. 4226 ÁLFHEIMAR Mjög góð 99 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð í nýstandsettu fjólbýli. Hiti í stéttum, suðursvalir. Mjög góð staðsetning. Verð 7,8 5144 SÓLVALLAGATA - ÚTB. 1,5 Skemmtileg 4ra herb. íbúð á þessum ynd- islega stað ! nágr. Háskóla Islands. Mikið áhv. Lítil útborgun. 5258 SKAFTAHLÍÐ Vorum að fá í sölu 4ra herb. 106 fm íbúð á annari hæð í fjölbýli á þessum eftirsótta stað. Falleg og björt íbúð. Parket. Mikil sameign, sauna. Áhv. byggsi. 3,5 millj. Verð 8,3 millj. SKIPTIÁ HÆÐ I HLÍÐUNUM KOMA TIL GREINA. 5225 FÍFUSEL + 2 AUKAHERB. Mjög falleg 4ra herb. 117 fm íbúð á 1. hæð með stæði I bílskýli og tveimur auka- herbergjum í kjallara, 12 og 16 fm, mögu- leiki á einstaklingsíbúð. Áh'víl. ca 6,1 millj. Verð kr. 7,9 millj. 4491 SEILUGRANDI Falleg 86 fm íbúð á tveimur hæðum. Parket á gólfi. Suðursval- ir. Stæði í bílskýli. Góð staðsetning, fallegt útsýni. Verð 7,9 millj. Áhv. 4,2 millj. 5094 3ja herb. mimm ARAGATA V/HASKOLANN Vorum að fá í einkasölu 91 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í fallegu húsi við háskólann. Sérinngangur, parket, en- durn. baðherb. eldhús ofl. Húsið er standsett að utan._ Hiti í stéttum. Frábær staðsetn. Áhv. húsbr. 4.650 þús.Verð7,9 5291 ENGIHJALLI Falleg 3ja herb. 80 fm íbúð á 8. hæð í góðu fjölbýli. Parket, mik- ið útsýni. GOTT VERÐ 6,0 millj. 4278 KJARRHÓLMI Góð 3ja herb. 75 fm íbúð á 1. hæð. Suður svalir. Áhv. 3,3 millj. Verð 6,2 millj. 4277 LAUGARNESVEGUR Mjög góð 3ja herb. 73 fm ibúð ásamt aukaherb. I kjallara. Ibúðm töluvert standsett svo og húsið utan. Áhv. 3,4 millj. Verð 7,7 millj. 5293 BOÐAGRANDI Glæsileg 3ja her- bergja íbúð I standsettu fjölbýli á góðum stað í vesturbæ, Rúmgóðar suð-austur- svalir, gott útsýni. Fallegt Ijóst parket. Áhv. 3,7 millj. Verð 7,9 millj. 4399 MARIUBAKKI M/BYGG.SJÓÐI Góð 3ja herb. 67 fm ibúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Parket og flísar. Fallegt útsýni af vestur svölum. Sér þvottahús með glugga í íbúð. Stutt I alla þjónustu. Ahv. 3,6 millj. byggsj. Verð 6,2 millj. 5246 HALLVEIGARSTÍGUR Faiieg 3ja herb. 67 fm íbúð á fyrstu hæð. Parket á gólfi. Hús nýmálað. Stór og rúmgóð herb. Verð 6,1 millj. 5278 LAUGAVEGUR + RIS - GÓÐ 3ja herb. 78 fm íbúð ásamt risi í góðu bak- húsi I miðbænum. Mikið endurnýjað. Góð- ar innr. og falleg gólfefni. Risloft fallega innr. Sér bllastæði. Góð eign í hjarta bæj- arins. Verð 6,9 millj. 5267 NYTTISMARANUM I KOP Góð 3ja herb. 81 fm íbúð í nýju fjölbýli. Rúmgóð herb. og stofa. Suðursvalir. Rúmgott eldhús. Sameign og lóð afhendast fullfrágengin. Tbúðin afhendist tilb. til innréttingar. Verð 6,7 millj. 5081 EIRIKSGATA + BILSKUR Falleg og mikið endurn. 93 fm íbúð á 1. hæð ásamt 38 fm bílskúr á þessum frábæra stað. Suðursv. Mögul. að hafa 4 svefnherb. Verð 7,6 millj. 5238 SELAS - UTSYNI Mjög smekklega innréttuð 3ja herb. 83 fm íbúð í nýklæddu fjölbýli. Eikarparket á gólfum, suðursvalir með útsýni. Áhv. byggsj. rík. 3.650 þús. Verð 7,1 millj. 5221 REKAGRANDI Falleg 3ja herb íbúð á annarri hæð ásamt bílskýli. Parket á allri íbúðinni. Tvennar svalir. Rúmgóð og björt eign. Hús tekið í gegn 1995. Ahv. 4,3 millj. Verð 7,9 millj. 5170 KAMBASEL Mjög falleg 3ja - 4ra 84 fm Ibúð á 2. hæð (efri) í litlu fjölbýli. Park- et og suður svalir. Áhv. 2,2 millj. Verð 7,2 millj. 5228 BALDURSGATA Falleg 76 fm íbúð á fyrstu hæð. Ibúðin var öll standsett 1996 og er í toppstandi. Spónaparket á gólfi. Áhv. 3,4 millj. Verð 6,5 millj. 5239 HVERFISGATA - BAKHÚS Góð 3ja herb. 63 fm íbúð á jarðhæð. Rúm- góð herb. og stofa. Góðar innréttingar. Eign sem þú ættir að llta á. Verð aðeins 4,4millj. 3244 HRAUNBÆR- M/BYGG.SJÓÐ Mjög góð 90 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Gott skipulag, vestursvalir, þvottahús og geymsla við hlið (búðar. Áhv. byggsj. rík. 3,7 millj. Verð 6,6 millj. 5125 2JA HERB. mUÐm MJÐSTRÆTI - GLÆSIL. ÚT- SYNI Vorum að fá I sblu 2ja herb. íbúð í risi í þessu reisulega húsi á besta stað í miðbænum. Hús endurnýjað utan og íbúðin í toppstandi með fallegu útsýni yfir tjörnina. Áhv. húsbréf 1.560 þús. Verð 3,9 millj. 5286 SOGAVEGUR Skemmtileg 2ja-3ja herb. 61 fm endaíbúð uppl lóð með ser bílastæði og sérgarði með verönd í suður. Skjólgóður staður. Áhv. ca. 3,0 millj. Verð 5,4 millj. 5067 GAUKSHOLAR Vorum að fá I sölu mjög góða 3ja herb. suðuríbúð á 7 .hæð í nýstandsettu húsi að utan sem innan. Parket á gólfum, gott skipulag. Áhv. 2,0 millj. Verð 6,1 millj. 5284 FLÉTTURIMI Lækkað verðl Mjög falleg ca 90 fm 3ja herb. íbúð með stæði í bílskýli. Hátt til lofts, innr. sérsmíðaðar, eign í toppstandi. Mikið áhv. Hentar vel bamafólki. Áhv. ca. 6,0 millj. Verð 8,1 millj. 4508 EIN MEÐ UTSYNI Falleg og björt 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð I góðu fjórbýli á Kársnesbraut. Glæsilegt út- sýni. Eign sem er vel þess virði að kíkja á. Áhv. 3,8 millj. Verð 5,8 millj. 5112 HAGAMELUR - LAUS STRAX Góð 2ja herb. 45 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli. Vestursvalir. Rúmgott herb. og stofa. Vélaþvottahús. Áhv. 2,9 millj. Verð 4,9 millj. (BÚÐIN ER LAUS STRAX. 5035 KLAPPARSTIGUR Mjög skemmtileg 2ja herb. íbúð á fyrstu hæð i hjarta borgarinnar. Hátt til lofts, slípuð við- argólf. Góð staðsetning. Áhv. 2,3 millj. Verð 4,5 millj. 5015 HVERAFOLD - BYGG.SJÓÐ- UR Glæsileg 2ja herb. 80 fm Ib. á 1. hæð með fallegu útsýni. Glæsil. innr. Merbau- parket. Stutt I alla þjónustu. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,2 millj. SKIPTIÁ STÆRRA KOMA TILGREINA. 4807 BJARNARSTÍGUR Góð 2ja herb. 50 fm íbúð á 1. hæð í steinhúsi. Endurn. lagnir og eldhús. Rólegur staður. Áhv. Verð 4,1 millj. 5287 MAVAHLIÐ - GLÆSILEG STÓRGLÆSILEG og algjörlega end- urnýjuð 72 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð í standsettu húsi með suður garði. Allar innr. og parket nýtt, lagnir gler og fl. ÞÚ VERÐUR AÐ SJÁ þESSAI LYKLAR Á GIMLI! 5288 DVERGABAKKI Góð 2ja herþ. 65 fm íbúð á 1. hæð. Vel staðsett og vel skipulögð íbúð. Lyklar á Gimli. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð aðeins 4.950 þús millj. 4178 HRAFNHÓLAR - LYFTU- BLOKK Góð 2ja herb. 65 fm íbúð á 8. hæð í góðu lyfiuhúsi. Suður svalir með glæsilequ útsýni. Ahv. húsbréf 3,0 millj. Verð 4,8 mill]. 5229. MIÐBORGIN Mjög góð 2ja herb. oa 50 fm íb. á 2. hæð, efstu I þribýli. Endurn. þak, klæðning og fl. Verð 4.800 þús. 4945 BALDURSGATA Mjög falleg oq algjörlega standsett 2ja herb. 33 fm efri hæð í bakhúsi með sér inngangi. Róleg og góð staðsetning. Samþykkt íbúð. Verð 3,3 millj. 5216 HRAUNBÆR Góð 2ja herb. 53 fm (búð á 2. hæð í nýstandsettu húsi. Áhvíl. Byggsj. rík. 3.080 þús. Verð 4,8 millj. 4520 ATVINNUHUSNÆM VIÐARHOFÐI Nýlegt 195 fm at- vinnuhúsn. á 1. hæð (beint inn). Góðar innkeyrsludyr, malbikuð bllastæði, góð aðkoma. Hentar vel undir margskonar starfsemi. 5183 I h if FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.