Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 4
4 E ÞRIÐJUDAGUR 12. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ FOLD FASTEIGNASALA Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali Jf Opio virka daga kl 9 ix. Sítni 552 1400 tax 552 1405 Einbýli í Grundarsmára. Sérlega skemmtilega hannað ca 210 fm einbýli á besta stað í Smárahvammslandi. 4 svefnherb. og 2 - 3 stofur. Allar innrétting- ar eru sérsmíðaðar. Glæsilegt eldhús með innr. úr Rótarspóni og Mahogny. Öll loft eru viðarklædd með innf. lýsingu. Hús teiknað af Vífli Magnússyni. Anney Bæringsdóttir, Bjarni Sigurðsson, Finnbogi Hilmarsson, Kristín Pétursdóttir, Viðar Böðvarsson, Ævar Dungal. Fagridalur - Vogum skemmtiiegt ca 135 fm hús ásamt 36 fm bílskúr. 3 herb. og 2 stofur. Stór lóð. Verð 8,5 millj. Áhv. byggsj. 2,5 millj. 2025 Blesugróf Vorum að fá i einkasölu ein- staklega snyrtilegt ca 260 fm einb. á frið- sælum stað. 4 herb. og 2 stofur. Miklir mögul. í kjallara. Gott verð. 2266 Háholt Stórglaesilegt einbýlishús, ca 295 fm á mjög fallegum stað. 5 svefnherb. 3 baðh. Parket á öllu. Tvöf. innb. bílsk. Skipti á ódýrari eign mögul. Verð 16,9 millj. 2059 Esjugrund Tilboðsverð á 2 fallegum einbýlishúsum. Annað er með 5 svefnherb. og hitt með 2 svefnherb. Falleg gólfefni og góðar innr. Stórkostlegt útsýni. Garður í rækt. Möguleg skipti. Verð aðeins á báð- um húsum 8,9 millj. 2490 VíðaráS Mjög fallegt 161 fm nýl. raðh. ásamt 24 fm bilskúr á þessum frábæra stað. 4 rúmg. herb. og góð stofa m. út- byggðum suðurglugga. Fallegar innr. og góð gólfefni. Áhv. 8,4 millj. Verð 13,3 millj. 305 Bírkigrund Vorum að fá I sðlu fallegt endaraðhús á þessum vinsæla stað. Húsið er ca 205 fm a þremur hæðum + ris. 5-6 svefnherb. Mögul. á séríbúð í kjallara. Góö eign á góðum stað. 2211 Grenibyggð Fallegt 140 fm parhús ásamt bílskúr. 4 svefnherb. og 2 stofur. Vönduð gólfefni og fallegar innréttingar. Skemmtilega innréttað hús með fallegri sólstofu. 2555 Starengi Glæsilegt viðhaldsfrítt ca 150 fm Permaform raðhús á einni hæð í Graf- arvogi. 3 svefnherb, stofa og sjónvarpshol. Innangengt í ca 25 fm bílskúr. Lóð í rækt. Skipti á minna. Verð 11,8 millj. 2569 Suðurgata Mjög rúmgóð 165 fm sér- hæð við Suðurgötu í Hafnarfirði. 4 svefn- herb., borðstofa og stofa. 20 fm aukarými á jarðhæð. Verð 11,7 millj SKIPTIÁ MINNI ÍBÚÐÓSKAST. 2357 . m..\ Nesbali Stórglæsilegt einbýlishús með 5 svefnherb. og 3 stofur. Tvöfaldur bílskúr. Fallegur arinn í stofu. Möguleg skipti Verð aðeins 14,5 millj. 2535 Kail oti parluís Ágarður Mjög gott 2ja hæða raðhús auk kjallara. Suðursvalir m. útsýni yfir Fossvogsdalinn. Verð 10,5 millj. 506 Hellisgata 57 fm parhús m. óinnr. kjallara ásamt stórri lóð sem býður uppá möguleika á stækkun eða nýbyggingu. Nýtt eldhús og bað. Skemmtileg elgn. Verð aðeins 4,2 millj. 2559 DÍgraneSVegur Mjög snyrtilegt ca 160 fm parhús á tveimur hæðum ásamt ca 57 fm nýjum bdskúr. Húsið allt nýmálað, sökklar undir sólstofu og hiti í stéttum. Áhv 3,2 millj. byggsj. Verð 11,7 millj. 2204 Grenibyggð Stórglæsilegt parhús. 4 svefnherb., stofa og bílskúr. Vandaðar inn- rt. Ca 30 fm rými í risi. Nýtt parket á öllu. Sólskáli. Hiti í innkeyrslu o.fl. Áhv. 4,6 millj. Verð 13,2 millj. Möguleg skipti. 2194 Furubyggð Fallegt 138 fm raðh. 3 svefnherb. Góð stofa m. sólskála. Ca 27 fm bílsk. Meiriháttar útivistarsv. í göngu- fjarl. Verð 11,9 millj. 512 Grundartangi Faiiegt ca 100 fm endaraðhús á góðum stað. 3 svefnh. og rúmgóð stofa m. útgangl út í garð. Bað- herb. flisalagt í hólf og gólf. V. 9,3 millj. Vilja skipti á einbýli f Mos. 2183 VeSturbrÚn Stórglæsilegt 260 fm par- hús með innbyggðum bílskúr. Allar innr. og hurðar sérsmíðaðar. Stór stofa og borð- stofa meö útgangi f rúmgóða sólstofu. Hjónaherb. með sérsnyrtingu og fataherb. Fráb. útsýni. Topp staðsetning. 776 KÓpaVOgSbraut Falleg ca 90 fm sérhæð. Sólskáli og bílskúrsréttur. Rúm- gott eldhús. Rúmgóðar og bjartar stofur. Verð aðeins 7,8 millj. Möguleg skipti á stærra. 2521 Dalsel Skemmtileg ca 150 fm 6 her- bergja ibúð á 2 hæðum ásamt bílskýli. Ibúð sem býður upp á marga skemmtilega möguleika. Áhv. hagst. lán ca 3,6 millj. Verð 9,3 millj. 2122 Víðihvammur Mjög falleg ca 122 fm efri sérhæð á skjólsælum stað í suðurhlíð- um Kópavogs. Sólskáli, 70 fm verönd og ca 32 fm bílskúr. Flísar og parket á gólfum, nýleg eldhúsinnr. Virkilega falleg eign. Verð 10,9 millj 2560 Engjateigur Sérhæð á besta stað í Laugarnesi. 3 herb, stofa og vinnustofa. Góð lofthæð í íbúð. Ýmsir möguleikar. Sól- stofa í suður. Áhv. 7 millj. 2508 í» llt'll) Grandavegur Gullfalleg og sérlega glæsileg 4ra herb. íbúð á 2. hæð. Parket og flísar á gólfum. Sérsmíðaðar innrétting- ar og skápar. Toppeign á góðum stað í vesturbænum. 2881 Engihjallí Mjög góð ca 97 fm ibúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Parket og flísar á gólfum. Rúmgóð stofa m.útgang út á suðaustur- svalir. Áhv. ca 4,4 millj. Verð 6,9 millj. 2558 Fífusel Gullfalleg ca 100 fm ibúð á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýli. Parket á gólf- um. Baðherb. flísalagt m. sturtu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 3 svefnherb. Rúmgóð stofa m. útgangi út á suðursvalir. SKIPTI Á STÆRRA. 2285 Hjallabraut Gullfalleg ca 135 fm snyrtil. íb. á efstu hæð f fjölbýli. 3 svefnherb., rúmg. stofa m. glæsilegu útsýni. Eldhús með þvottaherb. og búri inn af. 17 frri suð- ursvalir. Áhv. 4,7 millj. Verð 8,5 millj. 766 JÖklasel Vel skipul., björt og rúmg. 103 fm Ib. á 3. hæð í litlu fjölb. 3 herb. ásamt stofu og borðst. Suðursv. Óinnr. rými yfir íb. Góð leikaðstaða fyrir böm. Stutt í skóla og dagheimili. Verð 8,6 millj. 870 Hvammabraut Gullfalleg 4-5 herb. íbúð á 3 hæð með risi f fjölbýli. Parket á gólfum. Panell. Yfirbyggðar suðursvalir. Bílageymsla. Verð 11,5 millj. 328 KleppSVegur Falleg 130 fm íbúð á 1. hæð með 15 fm aukaherb. í kjallara. Tvær samliggjandi stofur og 2 rúmgóð svefnherb. Verð 7,9 millj. Skipti á stærra íhverfinu. 2287 Sléttahraun Virkilega góð 102 fm endaíbúð é efstu hæð í góðu fjölbýli ásamt 22 fm bflskúrs. Parket á gólfum, flísalagt baðherbergi m. baðkari og rúmgott eld- hús. Verð 8,4 millj. Skipti á 3ja herb. 2434 Stóragerði Góð rúmgóð 100 fm íbúð á 2. hæð í góðum stað. 3 svefnherb. og rúmgóð stofa m. útgang út á s-svalir. Gott fjölbýli. Verð 7,2 millj. áhv. 4,2 millj. 2708 ValshÓlar Ca 114 fm sérlega vönduð íb. á efstu hæð í þessu fallega húsi. Ibúð- in skiptist í 3-4 svefnh., stofur, sjónvarps- hol o.fl. þvottahús í fb. Suðursvalir. Frá- bært útsýni. 105 VeghÚS Falleg 136 fm ibúð á 3. hæð með risi í fallegu fjölb. 4-5 svefnherb., 2 stofur. 20 fm bílskúr. Glæsil. útsýni yfir borgina. Áhv. ca 6,7 millj. Verð 9,9 millj. Skipti möguleg á minni eign. 450 Þverbrekka ca. 105 fm ib. á efstu hæð. Rúmg. svefnherb., eldh. m. borð- krók. Sérgeymsla og þvottah. í ib. Tvenn- ar svalir. Utsýni stórfenglegt. Verð 8,2 millj. 773 Grandavegur Gullfalleg Penthouse íbúð á þessum vinsæla stað. Parket á gólfum. Sérlega vandaðar innréttingar. Góðar suðursvalir. 2-3 svefnherb. Topp- fbúð í vesturbæ. 2539 Hlíðarvegur Mjög skemmtileg ca 100 fm íbúð á neðri hæð í tvíbýli. Glæsi- legt baðherbergi. Parket á stofum og holi. Stór suðursólpailur. Gott útsýni. Nýviðgert hús. Verð 7,8 millj. 2538 Asparfell Mjög snyrtileg ibúð á 6. hæð í lyftuh. 3 svefnherb. og stofa. Mer- bau parket á fb. Góð sameign. Bflskúr. Mikið útsýni. Verð 7,6 millj. Skipti ath. á 2- 3 herb. 912 Engihjalli Góð ca 100 fm íbúð a 5. hæð með stórum svölum í suður og vest- ur. Flísar á gólfum. Rúmgóð stofa. Vel skipulögð íbúð. Verð 7,5 millj. 2208 Gullengi Stórglæsil. ca 127 fm íb. á 3 hæð í litlu fjölb. íb. er öll parketlögð. Glæsil. útsýni. Glæsilegt eldh. Tvöf. ca 40 fm bílsk. Skipti mögul. á minna. 239 HrafnhÓlar Snyrtileg fbúð á 4. hæð. Parket. Stórar vestursv. Lyftuhús. Snyrtil. eign. Skipti mögul. á 3ja herb. íb. Verð 6,3 millj. 597 StelkshÓlar Mjög snyrtileg ca 105 fm ibúð í litlu fjölbýli. Stórar svalir og stór- glæsilegt útsýni. Húsið allt nýmálað. Mjög snyrtileg sameign. Ca 22 fm bílskúr. Áhv. ca 2,6 millj. Verð 8,0 millj. 353 Keilugrandi Rúmgóð 3ja herb. íbúð á 2 hæðum á besta stað í Vesturb. Parket á gólfum. Útsýni yfir Esjuna. Áhv. ca 2,5 millj. Verð 7,5 millj. 2567 KleppSVegur ca. 93 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli. Stórar suð- ur svalir og frystihólf í sameign. 2566 Álfaskeið Falleg 4 - 5 herbergja fbúð ásamt 24 fm bílskúr á góðum stað I Haf. Nýlegt parket á gólfum. Rúmgóð herbergi og skápar. Verð aðeins 7,8 millj. Ýmis skipti möguleg. 2507 Alfheimar 4ra herbergja rúmgóð íbúð. Góðar innréttingar og parket á gólf- um. Vel skipulögð íbúð á vinsælum stað. Verð 7,2 millj. 2468 Fíf USel Vorum að fá fallega 95 fm 4ra herbergja fbúð ásamt bílgeymslu. Mikil lofthæð og fallegar innréttingar. Áhv. 3 millj. Verð aðeins 7,2 millj. Ymis skipti koma til greina. 5880 DÚfnahÓlar Virkilega góð 73 fm ibúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Parket á góifum, rúm- góð stofa m. útgang á yfirbyggðar svalir. Verð 6,1 miilj. Áhv. hagstæð lán. 2447 Dvergabakki Mjög góð íbúð á 3. hæð í hjarta Bakkanna. fbúðin er björt og vel skipulögð, 2 herb. og stofa. Nýlegir dúkar á herb. og parket á stofu og holi. Stórt aukaherb. i kjallara. Áhv. ca. 2,8 millj. húsbr. Verð 6,9 millj. 626 SkÚlagata Sérlega góð ca 66 fm ibúð sem er mikið uppgerð. Nýtt eldhús, nýtt bað, nýtt rafmagn og endurnýjuð gólfefni. Suðursvalir. Lóð með leiktækjum. Verð 6,2 millj. 815 HverfÍSgata Rómantísk ca 70 fm ris- íbúð. Nýtt þak og nýir gluggar. Geymslu- loft yfir íb. Góð íbúð á vinsælum stað. Eign sem hefur mikla mögul. Áhv. 2,0 millj. Verð aðeins 5,4 millj. 2020 Langholtsvegur Rúmgóð og bjort ca 80 fm íbúð í þríbýli. 2 svefnherbergi og stofa. Góður garður. Parket og endurnýj- að rafmagn. Verð 6,2 millj. 743 Engihjalli Snyrtileg ca 87 fm ibúð á 7. hæð. Suðvestur svalir og glæsilegt útsýni. Tvö svefnherb. Eldhús með viðarinnrétt- ingu. Tengi fyrir þvottavél á baði ásamt sameiginlegu þvottahúsi á hæðinni. Verð 5,8 millj. 2427 Engihjalli Rúmg. og björt 78 fm ib. á 1. hæð í lyftuh. Tvö góð svefnherb. og rúmg. stofa. Stórar austursv. meðfram allri fb. Gott verð, aðeins 5,9 millj. 867 Austurströnd Falleg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyfluhúsi. Glæsilegt útsýni. Bilgeymsla. Fallegar innr. Möguleg skipti á stærra. Áhv. ca 1,7 millj. Byggsj. Verð 7,6 millj. 2520 Hraunbær Björt íbúð ca 86 fm á 3ju hæð i litlu fjöleignarhúsi ásamt aukaher- bergi með aðgang að snyrtingu í kjallara. Suður svalir með glæsilegu útsýni yfir úti- vistarparadís Elliðaárdals. Barnvænt hver- fi. Áhv. ca 4,0 millj. Verð 6,1 millj. 2323 KjarrhÓlmÍ Virkilega snyrtileg og björt ca 75 fm fbúð á 1. hæð. Suðursvalir. Stórfenglegt útsýni f norður. Útivistar- svæði Fossvogsdals við útidyrnar. Eign f mjög góðu ástandi. Áhv. ca 3 millj. Verð 6.350 þús. 2309 Rauðarárstígur Guiifaiieg 58 fm ibúð á 3. hæð í nýlegu fjölbýli ásamt stæði í bílgeymslu. 2 svefnherb. og stofa. Fal- legar innr. Parket. Áhv. 5,4 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. Mismunur aðeins 2,5 millj. 872 Blöndubakki Mjög góð ca 82 fm endaíbúð í nýviðgerðu fjölbýli. Parket. Aukaherb. í kjallara. Vel staðsett íbúð. Verð 6,6 millj. 2262 Eskihlíð Vorum að fá f sölu 93 fm 3ja herbergja íbúð á 1 hæð ásamt góðu her- bergi í risi. Skemtileg íbúð á góðum stað. Verð aðeins 6,6 millj. 2514 Hjarðarhagi Vorum að fá rúmgóða 3ja herbergja íbúð í sjónmáli við H.l. Tvennar svalir. Stór geymsla. Þessi leynir á sér og verðið er aðeins 6,5 millj. 2512 Lækjargata öll n'ý uppgerð 2ja her- bergja risíbúð. Parket á gólfum og stór- fenglegt útsýni. Öll skipti skoðuð. Verð 4,5 millj. 2527 2ia - IktI). Engíhjalli Gullfalleg 53 fm fbúð á jarð- hæð f 2ja hæða litlu fjölbýli. 6 íbtiðir í stigagangi. Parket á gólfum. Fallegar inn- réttingar. Gengið úr stofu í sérgarð. Fallegt útsýni. Verð 5,1 millj. áhv. 2,6 millj. 2450 Snorrabraut Mjög hugguleg ibúð á 2. hæð. Parket á stofu og eldúsi. Nýleg eldhúsinnr. Áhv. ca 3 millj. byggsj. Verð 4,9 millj. 2592 FrOStafOld GRV- BYGGSJ. Vorum að fá í sölu 51 fm Ibúð á 2. hæð. Parket á gólfum íbúðar, baðherb. flíslagt í hólf og gólf. Eldhús m. hvítri fallegri innr. á tveim- ur hliðum V. 5,5 millj áhv. byggsj. ca 3,5 millj. SKIPTI Á 3JA-4JA. 2142 Hraunbær Virkilega góð 45 fm ibúð á jarðhæð á góðum stað. Greiðslub. á mán. 19 þ. en leigutekjur 30 þ. á mán. Verð 3,0 millj. en áhv. 2,1 millj. Settu bilinn upp f. 2488 ValshÓlar Falleg og vinaleg íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Parket á stofu. Suðursvalir. Frábært útsýni. Áhv. 2,3 millj. Mjög gott verð aðeins 4,8 millj. 2210 Vatnsholt Vatnsholt einstaklingsíbúð Sérlega vel staðsett ca. 45 fm björt ein- staklingsíbúð i kjallara. Eignin þarfnast standsetningar. Verð 2,7 millj. 2570 Melhagi Gullfalleg jarðh/kjallari. Ný- lega uppgerð íbúð með parketi í litlu fjöl- býli. Skipti á stærra ath. Áhv ca 3,1 millj. Verð 6,1 millj. 2081 JÖklafold 2-3 herbergja íbúð í topp- standi. Parket og nýlegar innr. Bílskúr. Áhv. 4,2 millj. Verð 6,6 millj. 2223 Lækjargata nýi miðbæri nýi mið- BÆR! Stórglæsileg 2ja herbergja íbúð ásamt bilskýli í nýlegu lyftuhúsi. Falleg fbúð í hjarta borgarinnar. Áhv. ca. 4 millj. í góðum lánum. Verð 7,1 millj. Greiðslu- kjör!!! 2337 Lækjargata 3ja herbergja risibúð á vinsælum stað. íbúðin er öll ný uppgerð. Parket á gólfum. Skemmtileg ibúð á verði fyrir þig? Aðeins 6,1 millj. öll skipti skoð- uð. 2528 Maríubakki 2ja herb. ca. 30 fm ósamþykkt íbúð var að koma í sölu. Góð sem fyrsta íbúð. Parket á gólfum. Nýleg eldhús innrétting. Snyrtileg íbúð í alla staði. Áhv. 1,3 millj. Verð 3 millj. 2496 Njálsgata Rúmgóð ósamþykkt 63 fm íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Stutt í alla þjón- ustu. Áhv. ca 3 millj. Verð aðeins 3,9 millj. Greiðslub. 30 þ. á mán. en leigutekjur 30 þ. á mán. 2371 SkjÓlbraut Rúmgóð 73 fm íbúð á vin- sælum stað. Stutt í verslun, skóla, þjón- ustu og fl. Fallegt eikarparket á gólfum, fallegar innrt. Björt ibúð á góðu verði. Áhv. 2,3 millj. Verð aðeins 5,8 millj. 2529 Fjallalínd Fallegt ca 160 fm raðhús m. innb. bi'lskúr í nýju hverfi í Kópavogi. Hús- ið afhendist fullbúið að utan en tilbúið til innréttingar að innan. Frábært útsýni. Verð 11,9 millj. 2597 Bjartahlíð Vorum að fá 166 fm rað- hús f smíðum í sölu. Húsið selst fullbúið að utan en fokhelt að innan. Skv. teikningu er gert ráð fyrir 3 svefnherb., eldhúsi, stofu og baðherb. niðri og stóru sjónvarpsholi uppi á millofti. V. 7,2 millj. Skipti á minna 2289 Fjallalind Eigum eflir eitt raðhús í byggingu á besta stað í nýju hverfi í Kópa- vogi. Húsið er um 108 fm ásamt 22 fm bíl- skúr. Húsið afhendist fullbúið að utan en fokhelt að innan. V. 7,2 millj. Ath. skipti. Teikn. á skrifstofu. 2143 Gullengi Grafarvogur. 83,5 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Fullbúið að utan, rúmlega fokhelt að innan. Áhv. 2,5 millj. Verð 5,5 2084 Hringbraut jarðhæð. Ca 130 fm 4ra herb. íbúð. Þrjú svefnherb. og tvær stofur. Teikningar og frekari upplýsingar fást á skrifstofu. Verð 7,5 millj. MÖGU- LEIKI AÐ FÁ ALLT KAUPVERÐ LÁNAÐ EÐASKIPTI. 2212 Hringbraut sérhæð ca 248 fm sérhæð + ris í grónu hverfi. Á hæðinni eru 4 svefnh., 2 stofur, baðh. eldhús og þv- hús. Risið er 57 fm. Bílskúr fylgir. Húsið af- hendist tilbúið að utan og fokhelt að inn- an. Verð 9,9 millj. ALLT KAUPVERÐ LÁN- AÐ. 2213 Atvinnuhúsnæði Bygggarðar um 500 tm húsnæði á einni hæð ásamt millilofti. Húsið er púss- að að utan og glerjað en ópússuð að inn- an. Tvær stórar innkeyrsluhurðir. Mikil loft- hæð. Mögulegt að skipta húsnæðinu i tvo hluta. Húsið er staðsett i nýju iðnaðar- hverfi á Seltjarnarnesi. 2112 HÖfðabakkÍ Vel skipulögð 2. og 3. hæð í góðu húsi. Samtals ca 800 fm. Selst í einu eða tvennu lagi. Hentar vel fyrir skrifstofur eða þjónustufyrirtæki. Góðir greiðsluskilmálar. 150 BorgartÚn Bjart 124 fm húsnasði sem hentar fyrir ýmsa stafsemi. Góð staðsetn- ing í alfaraleið. Bilastæði. 3 herbergi, eld- hús og baðherbergi. Snyrtileg og björt eign á aðeins 7 millj. 966

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.