Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR12.NÓVEMBER1996 E 7 Armúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 Ægir Breiðfjörð, iögg. fasteignasaii. æ Ellert Róbertsson, sölum., hs. 554 5669. — Karl Gunnarsson, sölum., hs. 567 0499 ff" Netfang: borgir@skyrr.is Opið mán. - fös. 9-18 og sun. 12-14 Eldri borgarar HJALLABRAUT - HAFNAR- FIRÐK. Góð ca 80 fm 3ja herb. íbúð í lyftu- húsi fyrir eldri borgara. öll aðstaða ti! fyrir- myndar. Laus fljótlega. BOÐAHLEIN VIÐ HRAFNISTU. Voruð að fá gott 60 fm raðhús fyrir 60 ára og eldri. Húsið er með góðum garði og gott út- sýni. Verð 6,8 millj. Laust strax. VOGATUNGA. Til söíu mjög góð 110 fm neðri hæð. Vandaðar innréttingar. Allt sér. Verð 10,3 millj. Áhv. byggsj. 3,4 millj. GRANDAVEGUR. Góö ca 66 fm ibúð á 2. hæð í mjög góðri byggingu fyrir 60 ára og eldri. Þvottah. inn af eldh. Suðursvalir. Verð 7,8 millj. Áhv. 2,1 millj. f góðu láni. Einbýli - raðhús AUSTURGERÐI - REYKJAVIK. Nýkomið í söfu þetta 360 fm einbýli. Húsið skiptist i góða aðalhæð þar sem eru góðar stofur, sólskáli með arni, 3-4 sv.herb. o.fl. Á neðri hæðinni eru tvær litlar ibúðir og bílskúr. Efri hæðinni er i dag skipt upp i tvær íbúðir. Verð 18,2 millj. REYKJAFOLD. Gott oa 230 ferm. hús á tveimur hæðum. innbyggöur góður bílskúr. Parket og flísar á gólfum, góður garður. Mögul. að hafa séríbúð í kjallara. Verð 13,9 millj. BREKKUBYGGÐ 69 - GARÐA- BÆ. Vorum.að fá ( sölu mjög gott endarað- hús á þessum frábæra stað. Húsið er i mjög góðu ástandi að innan sem utan. Forst., hol, góð stofa og borðstofa. Eldhús með vönduð- um innréttingum. Rúmgott sv.herbergi, mögul. á að hafa sv.herbergin 2. Laust strax - tyklar á skrifstofu. Verð 7,3 millj. DALSEL. Vorum að fá i sölu gott endarað- hús á 2 hæðum, ca 156 fm. Ibúðin er öll sér- lega góð að innan. Á neðri hæð eru m.a. góð- ar stofur, vandað eldhús, gesta w.c. útgengt í fallegan suðurgarð. Á efri hæð eru 4 góð herb. sjónvarpshol og baðherbergi. Bllskýli. Verð 10,9 millj. Skipti möguleg á minni eign. LAUGALÆKUR. Mjög gott ca 175 fm raðhús á þrem hæðum. Vel við haldin eign. 4 svefnherb. Tvennar svalir. Snyrting á hverri hæð. Verð 10,9 roillj- Áhv.3,5 húsbr. Mögul. skipti á 4 herb. íbuð VANTAR EINBYLI MIÐ- SVÆÐIS. Höfum kaupanda að fallegu einbýli miðsvæðis. Þarí að vera steínhús. Má kosta atlt að 22 millj. . Einnig koma skemmtileg minni hús til greina Upplýsingar gefur Ægir. VESTURGATA 7. tíi böIu 52 fm íbúð á 3ju hæð. Lyfta. Öll þjónusta á staðnum. Laus strax. Verð 7,1 milij. Nyby r------- *m 9%. 5 frj^ - =H=£ 1 ! ^flt^S ¦ NYTT A SKRA - FRABÆR STAÐUR. Vorum að fá í sölu giæsilegt einbýlishús i byggingu við Vættaborgir í Grafarvogi. Húsið er um 150 fm á einni hæð auk 30 fm bílskúrs. Góðar stofur, 4 sv.herbergi. Einstök staðseting og glæsi- legt útsýni meö strandlengjunni og yfir á Geldingarnes. Húsið verður afhent fullbúið að utan en fokhelt að innan. Traustur byggingaraðili. Verð 10,1 millj. STARMYRI - NYTT. 135 fm efri sér- hæð. M.a. stórar stofur, 3 sv.herbergi. (búðin verður afhent tilbúin til innréttinga. Verö 10,5 millj. KJARRMOAR - GB. Mjög faHegt 105 fm raðhús, hæð og ris. Niðri eru 2 sv.herb., eldhús og stofur. Uppi eitt herb. eða sjónv- stofa. Fallegur garður. Parket og nýl. innr. Skipti möguleg á hæð i Laugarnesi. HRÍSRIM119 OG 21, GRAFAR- VOGI. 175 fm parhús á 2 hæðum. Á neðri hæö er góö stofa og sólstofa, rúmgott eldhús, gesta w.c, þvottahús og bílskúr, á efri hæð eru 3 sv.herbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. Húsin eru tilbúin til innréttinga. Verð 10,8 millj. LÁTRASTRÖND - SEL- TJARNARN. Gott endaraðhús á góðum stað á Nesinu. Mögul. á séribúð á jarðh. Verð 12,9 millj. BÚSTAÐAHVERFI. Vorum að fá í sölu sætt 80 fm einbýli við Sogaveg. Hús i mjög góðu ástandi. Stór lóð. Verð 7,5 millj. STARENGI 62 - EINBYL1138 fm einbýli á einni hæð auk 40 fm bílskúrs. 4 svefn- herbergi. Húsið stendur tilbúið til afhendingar fokhelt að innan en fulibúið að utan. LATRASEL - GOTT HUS. Faiiegt 310 fm einb. á tveimur hæðum. Á efri hæð eru m.a. 3-4 svefnherb. Á neðri hæð er auðvelt að hafa 3ja herb. íbúð. 40 fm innb. bilskúr. Vand- að hús m. góðum innr. Eignaskipti möguleg. KAMBASEL - GOTT VERÐ. Glæsilegt 180 fm raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Bilskúr. Verð 12,5 millj. LANGAFIT - GARÐABÆ. Tii sölu 130 fm einbýli á einni hæð auk bil- skúrs. Góð lóð. GOTT VERÐ. JORFALIND - KOP. Til sölu falleg og vel skiþulögð raðhús á þessum frábæra stað. Mikið útsýni. Húsin afhent fullbúin að utan en fokheld að innan. Aðeins tvö hús eftir. Verð frá 8,5 rnillj. STARENGI 36. EITT HÚS EFT- IR. Gott og vel hannað endaraðhús á einni hæð á góðum stað í Grafarvogi. Húsiö er 145 fm og skiptist í forstofu, skála, 3 svefnherbergi, góða stofu, sólpallur og suðurlóð frá stofu. 25 fm bílskúr. Húsið er fullbúið að utan, máiað og hægt er að fá húsið tæpiega tiibúið undir tré- verk að innan.Verð aðeins 9,2 millj. Áhv. 4,1 millj. LINDASMÁRI, KÓP. 92 fm ibúð é 1. hæð með sérgarði. Skilast tilbúin undir tréverk. Verð 6,4 millj. Áhv. húsbréf 3,0. Hæðir VANTAR SERHÆÐ Í HLIÐUM. Okkur vantar hæð með bil- skúr fyrir fólk sem er búið að selja. FALLEG SERHÆÐ A NESINU. Til sölu sérlega góð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi við Unnarbraut. (búðin er 110 fm og skiptist i góðar stofur, 3 sv.herb. eldh. og bað. Suður- garður. 30 fm bilskúr. Verð 10,5 millj. Áhv. 5 mill}. í góðum iánum. HJARÐARHAGI. Góð 131 fm efri hæð. M.a. stórar stofur, góðar suðursvalir og 3 sv.herbergi. Verð 10,9 millj. Áhv. 5,7 millj. LAUFRIMI 65 - GRAFAR- VOGI. Mjög vel hannað 190 fm parhús á einni hæð. 3-4 svefnhert). Fullbúið að utan en fokhelt að innan. Verð 8,9 millj. AÐEINS EITT HÚS ÓSELT. i tJ _______......_____ LINDASMÁRI - KÓP. Ti'l söiu 2ja til 5 herb. Ibúðir. Tilbúnar u. tréverk. Afhending strax. Teikningar og altar upplýsingar á skrífstofu. BAUGANES - SKERJAFIRÐI. Sérhæð í þribýli I góðu húsi ca 113 fm. Ibúðin er rúmgóð með fjórum svefnherb. og mikiö endurnýjuð. Parket. Verð 8,5 millj. eða mögul. skipti á 2ja til 3ja herb. ibúð. RAUÐAGERÐI. Falleg 150 fm neðri sérhæð í nýlegu tvíbýlishúsi. Vandaðar innrétt- ingar og gólfefni. Allt sér. Verð 10,5 millj. Áhv. 4,6 míilj. NÝBÝLAVEGUR - TVÆR ÍBÚÐIR. 130 fm efri hæð ásamt 30 fm bil- skúr. Bilskúr er innréttaður sem íbúð. Sérinn- gangur, tvennar svalir. Stórkostlegt útsýni yfir Esjuna. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Sérþvotta- hús í íbúð. Háaloft. Stór garður og leiksvæði við húsið. Verð 10,7 millj. SUÐURHLIÐAR KOPAVOGS. Til sölu falleg 90 fm neðri sérhæð í nýlegu fjór- býlishúsi á Hliðarvegi 27. Veðursæll staður. Suöurlóö. Verð 8,8 millj. Laus strax. AUÐBREKKA. Efri hæð í tvlbýti ásamt aukaherbergi í kjallara og innbyggðum biiskúr. Verð 10,5 millj. Áhv. 5,3 millj. Eignaskipti mögul. á ódýrari eign. HRINGBRAUT. Góð 74 fm sérhæð. 3 herb. Suðursvalir. Verð 6,9 millj. BÚSTAÐAVEGUR. Mjög góð 95 fm efri. Nýlegar innréttingar og gólfefni. Verö 8,4 millj. Ahv. húsbr. 5 millj. STÓRAGERÐI. Stór ca 230 ferm hæð á tveimur hæöum ásamt innbyggðum bilskúr. Mikið endurnýjuð. Verð 15 millj. AUSTURBRÚN. 125 fm sérhæð ásamt 40 fm bílsk. Aukaherb. í kj. Verð 9,4 millj. 4ra til 7 herb. FLUÐASEL - GOTT VERÐ. Góð ca 100 fm íbúð á 1. hæð ásamt bilskýli. Park- et. fbúð i góðu ástandir Hér er hægt að gera mjög góð kaup. ESPIGERÐI. Mjög góð ca 137 fm íbúð í lyftuhúsi. Ibúðin er á tveim hæðum, eldhús og stofur niðri en svefnherb. uppi. Tvennar svalir - útsýni. Húsvörður. Góð sameign. Bílskýli fylgir Verð 10,3 millj. ARNARSMÁRI. Glæsileg ca 90 fm endaibúð á 3. hæð. Mjög vandaðar innrétting- ar og gólfefni. Þvottahús í ibúð. Laus fljótlega. Verð 8,7 millj. NÆFURÁS. Mjög góð ca 109 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 1. hæð (jarðh.). Parket og fiís- ar. Sér garður. Mikið útsýni. VESTURBERG. Góð 4ra herb. ca 96 fm ibúð á 3. hæð. Nýtega búið að gera við blokkina. Verð 6,9 millj. Ahv. 3,9 milij. FLÚÐASEL. Falleg 104 fm 5 herb. ibúð ásamt bilskýli. Yfirbyggðar suðursvalir. Mikið útsýni. Áhv. 2,3 millj. Mögul. skipti á 2ja til 3ja herb. miðsvæöis. REYKAS. Glæsileg 140 fm Ibúð á tveimur hæðum, ásamt bilskúr. Ibúð er öli mjög vönd- uð. Þvottahús í íbúð. Tvennar svalir. Verð 10,8 millj. Áhv. 2,5 millj. KONGSBAKKI. Vorum að fá 90 fm ibúð á 3. hæð, efsta hæðin. Góðar suðursval- Ir. Sérþvottah. í ibúö. Verð 6,8 millj. HRAUNBÆR. Vorum að fá 100 fm íbúð á 2. hæð. Ibúð er laus strax. Verð 7,0 millj. FURUGRUND 71 - LAUS. Góð íbúð á 1. hæð . Tvö sv.herb. á hæðinni og inn- angengt í stórt ca 26 fm herb. í kjallara. Stað- sett fremst við útivistarsvæðið í Fossvogi. Má skoða skipti á minna eða jafnvel sumarbústaö. FURUGRUND KÓP. - GOTT VERÐ. Vorum að fá í sölu góða 4ra herb. íbúð á 2. hæð ásamt aukaherb. i kj. samt. 97 fm. Suðursvalir. Verð 7,2 millj. DALSEL. Góð ca 100 fm íbúð á 2. hæð ásamt bílskýli. Ibúðin er laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 7,5 millj. Áhv. ca 4 millj. HÆÐARGARÐUR. Agæt efri sérhæð 76 fm. Verð 6,9 millj. Laus fljótlega. RAUÐALÆKUR. Efsta hæðin i fallegu fjórbýlishúsi. fbúðin er 91 fm 3ja til 4ra her- bergja. Eign I góðu ástandi. Verð 7,9 millj. VESTURGATA - PENTHOUSE. Vestast á Vesturgötu góð ca 170 ferm ibúð á tveimur hæðum I nýlegu húsi. Verð 10,8 millj. Áhv. 5,1 millj. í hagst. lánum. REYKÁS - GLÆSIEIGN. Sérlega glæsileg ca 160 fm íb. á tveimur hæðum ásamt 26 fm blisk. Sjón er sögu rikari. AUSTURBERG M. BÍLSKÚR. Mjög góð 90 fm íbúð á 3. hæð auk bílskúrs. Verð 7,3 millj. HLÍÐAR. Vorum að fá góða ca 80 fm íbúð á 2. hæð i 3ja hæða húsi við Eskihlið. Tvö svefnherbergi og tvær stofur. Verð 7,7 miilj. STÓRAGERÐI. 100 fm íbúð á 2. hæð. Verð 7,5 millj. BÚÐARGERÐI - SKIPTI. so fm 4ra herb. ibúð á 2. hæð í litlu fjölb. Skipti á minni Ibúð. Verð 7,3 millj. Laufrimi 26-34, Grafarvogi ÆXEl^-L f-ffi^ a «s y *^c Erum með fullbúnar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í litlum blokkum. Rúmgóðar íbúðir á frábærum útsýnisstað. Öll áherslalögð á það við hönnun að hafa sameign sem minnsta og séreign sem mesta. Verð: 2ja herb.íbúð frá 5,3 millj. 3ja herb. íbúð frá 6.9. SJÓN ER SÖGU RÍKARI - LYKLAR Á SKRIFSTOFU. SPÓAHÓLAR M. TVÖF. BÍL- SK. Mjög góð 4ra herb. ib. á 1. hæð ásamt 36 fm bílsk. íbúð og hús ( mjög góðu ástandi. Verð 7.950 þús. SKÓGARÁS. Góð 130 fm íþúð á tveim- ur hæðum. 4 svefnherb. Verö 10,2 millj. Áhv. veðd. 3,6 miilj. Eignaskipti mögui. á ódýrari eign. LINDASMÁRI. 102 fm íbúð m. sérinn- gangi, tilb. til innréttinga og til afhendíngar strax. Verð 7,7 millj. HÁALEITISBRAUT. 107 fm góð ib. a 1. hæð ásamt bllskúr. 8,9 millj. STELKSHÓLAR. 100 fm góð ibúð & jarðhæð. Gott aðgengi. Mikið áhv. SEILUGRANDI - SKIPTI AK- UREYRI. 125 fm 4-5 herb. íbúð á tveimur hæðum ásamt bilskýlí. Verð 9,8 millj. Mögul. skipti á eign á Akureyri HÁALEITISBRAUT. Mjög gðð ca 110 ferm endaíbúð á efstu hæð ásamt bílskúr. Verð 8,3 millj. Mögul. skipti á minni eign. DALBRAUT. Góð 115 fm ibúö á 1. hæð ásamt 25 fm bílskúr. Verð 8,7 millj. ÁLFTAMÝRI. Góð 70 fm endaib. á 3. hæð. Gott ástand á sameign og húsi. Verð 6,4 millj. GÓÐ KAUP. Vorum að fá i sölu ágæta 3ja herb. risíbúð við Laugaveg. Verð 3,6 millj. Áhv. 2 millj. HJALLAVEGUR. Jarðhæð í þribýli. Eign i góðu ástandi. Verð 5,8 millj. Áhv. 2,9 millj. HAMRABORG - MJÖG GOTT VERÐ. Falleg 3ja herb. 70 fm íb. á 2. hæð. Bílskýli. Verð aðeins 5,5 millj. HAGAMELUR. Góð 3ja herb. 82 fm ibúð á 1. hæð. Jarðhæð. Parket á gólfum. Laus fljótlega. Verð 7,2 millj. Áhv. 4,8 millj. 3ia herb. SUÐURMYRI - SELTJARNAR- NESI. Glæsileg ca 90 ferm. ibúð á jarðhæð í nýlegu húsi. Vandaðar innréttingar og gólf- efni. Verð 8,9 millj. Lán frá bygg.sj. til 40 ára ca 5 mrllj. FROSTAFOLD - GOTT LÁN. Glæsileg 91 fm Ibúð á 2. hæð í nýlegri blokk þ.a. 6 fm geymsla í kj. Þvottahús I íbúð. Frábært útsýni. Stutt i alla þjónustu. Laus fljótlega. Verð 7,950 millj. Áhv. byggsj. ca 5,2 millj. 2ja herb. SKÓGARÁS. Vomm að fá góða 81 ferm íbúð, ásamt bilskúr. Ibúð er öll mjög góð, þvottahús ((búð, suðursvalir, parket á flestum gólfum. Verð 8,2 millj. HVERAFOLD - GOTT LAN. Góð 90 ferm fbúð á efstu hæð i lltilli blokk. Glæsi- iegt útsýni. Verð 7,9 millj. Áhv. byggsj. 5,1 millj. HRÍSMÓAR GARÐABÆ - N YTT. Vorum að fá í sölu góða 81 fm íbúð á 9. hæð í iyftuhúsi. Góðar stofur, tvö sv.her- bergi, þvottahús í íbúð, tvennar svalir, glæsi- legt útsýni. Verð 7,9 millj. Áhv. byggingarsj. 2,2 millj. HRÍSATEIGUR - LÍTIL ÚTB. eo fm ibúð á jarðhæð. Sérinngangur. Mikið endur- nýjuð eign. Verð 4,6 míllj. Áhv. 3,5 millj. ÚT- BORGUN AÐEINS 1,1 MILLJ. STIGAHLÍÐ. 75 fm íbúð á 2. hæð. Gott skiþulag. Stór stofa með vestursvölum. Verð 6,1 millj. FRÓÐENGI. Mjög góð 100 ferm íbúð á 1. hæð sérinngangur og sérlóð sem snýr í suð- ur. Verð 7,9 millj. Áhv. ca 6 mlllj. SKAFTAHLÍÐ. 90 ferm íbúð i kjallara. Sérinngangur. Ibúð (góðu ástandi_. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 6,7 millj. Áhv. byggsj. 2,6 millj. HAMRABORG - GOTT LÁN. Góð ca 85 ferm íbúð á 3. hæð sem er efsta hæðin. Suðursvalir. Laus fljótlega. Verð 6,3 millj. Ahv. byggsj. ca 3,3 millj. BERGSTAÐASTRÆTI. vorum að fá í sölu ca 60 fm íbúð á 1. hæð. Verð kr. 5,4 millj. Áhv. byggingarsj. 3,1 millj. REYKÁS NR. 25. Vorum að fá i sölu góða ca 95 fm íbúö á 1. hæð. Tvennar svalir. Gott útsýni. Bilskúrsplata. Verð 7,7 millj. KRUMMAHÓLAR - GOTT LAN. 75 fm ibúð á 6. hæð ásamt bílskýli. Góðar suðurávalir og útsýni. Verð 5,8 millj. Áhv. byggsj. ca 3 millj. FURUGRUND. Falleg og björt ca 85 fm íbúð á 1. hæð með aukaherb. I kj. Mögul. skip- ti á 4ra herbergja íbúö í Garðabæ eöa á góð- um stað i Kópavogi. Áhv. ca 3,7 millj. húsbréf. HAMRABORG. Vorum að fá góða 81 fm íbúð á 2. hæð. Suðursvalir. Skipti mögul. á stærri eign I Kópavogi. BLÖNDUHLÍÐ. B|ört og góð 79 fm kjfb. Sérinngangur. Suðurgarður. Verð 5,9 millj. Áhv. 3,2 millj. KEILUGRANDI. Góð ca 53 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) i góðu fjölbýli. Sérverönd í suður. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús á hæðinni. Verð 5,3 millj. Ahv. 3,1 millj. lang- tímal. VINDÁS - GOTT LÁN. Vorum að fá i sölu góða ca 60 fm íbúð ásamt bflskýli. Ibúð og hús i góðu ástandi. Glæsilegt útsýni. Verð 5,8 millj. Ahv. bygg.sj. 3,8 millj. EKKERT GREIÐSLUMAT. MIÐBÆR REYKJAVÍKUR. Tii sölu mikið endurnýjuð ca 40 fm risíbúð við Lækjargötu. Verð 4,4 millj. AUSTURSTRÖND. Tii söiu góð 2ja herb. (búð á 3. hæð (1. hæð frá Nesveg). Bil- skýli. Parket á flestum gólfum, glæsilegt út- sýni. góð lán ca 2,8 millj. Verð 5,5 millj. Mögul skipti á stærri eign. TRÖNUHJALLI - GÓÐ LÁN. Ný- leg mjög góð 60 fm fbúð á 2. hæð í nýlegri blokk. Glæsilegt útsýni. Þvottahús i íbúð. Verð 6,3 millj. Ahv. byggsj. ca 4,1 millj. DIGRANESHEIÐI. Góð 2ja til 3ja her- bergja íbúð á jarðhæð. Sérinngangur. Laus fljótlega. Verð 4,9 millj. REYKJAHLÍÐ. Til sölu 2ja herb. íbúð I kjallara í fallegu þribýli. Verð 5,2 millj. Áhv. 3,5 millj. HVERFISGATA. 40 fm ibúð í kj. Verð 3,2 miltj. Áliv. 1,9 millj. HAMRABORG. Góð ca 60 ferm íbúð á 2. hæð í litilli blokk. Góðar suðursvalir. Blokk öll nýviðgerð. Verð 4,9 millj. KRÍUHÓLAR - GJAFVERÐ. Rúmgóð ca 64 fm íbúð á 6. hæð I lyftublokk. Blokkin nýiega uppgerð að utan og innan. Þrif á sameign í hússjóði. Verð 3,9 millj. Áhv. 1,1 millj. SPÓAHÓLAR. 55 fm íbúð á 2. hæð i góðu ástandi. Lyklar á skrifst. Verö 4,9 millj. VESTURBÆR. Rúmgóð 70 fm kjíb. við Holtsgötu i góðu ástandi. Verð 4,5 millj. Áhv. húsbr. 2,5 millj. LANGHOLTSVEGUR. tii söíu faiieg 2ja herb. íbúð f kjallara. Öll endurnýjuð fyrir tveim árum. Nýtt parket, flísar, gier, rafm. ofn- ar, skápar og hreinl.tæki og eldhúsinnrétting. Góð staðsetning á baktóð við Langhoitsveg. LINDASMÁRI. Nánast fullbúin ca 60 ferm íbúð á jarðhæð, sérgarður. Verð 5,4 millj. SÚLUHÓLAR - GÓÐ LÁN. Göð 50 fm íbúð á 3. hæð. Blokk öll í góðu standi. Verð 4,950 millj. Áhv 3,1 millj. byggsj. AUSTURBRÚN. 48 fm fb. á 2. hæð i lyftubl. Blokk f góðu ástandi. Verð 4,5 millj. SKIPASUND. Góð 67 fm ibúð í kj. Sér- inngangur. Sérlóð. Mögul. skipti á stærri eign. Verð 5,6 millj. ENGIHJALLI. Rúmgóð fbúð á jarðhæð meö sérlóö. Verð 4,9 mlllj. Laus strax. Mögul. að taka bíl upp í kaupverð. HRAUNBÆR. góö 43 fm ibúð á 1. hæð. Verð 4,2 millj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.