Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 12. NÓVEMBER 1996 E 9 Sími: 533-4040 Fax: 588-8366 Opið mánud.-föstud. kl. 9-18. Lau. 11-14. Sunnud. 12-14 Dan V.S. Wiium hdl. lögg. fasteignasali Ólafur Guðmundsson sölustjóri Birgir Georgsson sölum., Erlendur Davíðssön - sölum. FASTEIGNASALA - Ármúla 21 - Reykjavík -Traust og örugg þjónusta 2ja herb. íbúðir VIKURAS - LAUS. Mjög góð 2ja herb. íb. á 2. hæð m. þvottahúsi og geym- slu á hæðinni. Eikarinnr. og parket. Suð- ursv. Stærð 58 fm. Áhv. 1,7 millj. bygg- sj. Laus strax. 8227. HVERFISGATA - LAUS. 2ja herb. íb. á 2. hæð í fjölb. Nýlegar innr. í eldhúsi. Örstutt frá Hlemmi. Verð 4,2 millj. Laus strax. 8256. BÓLSTAÐARHLÍÐ - LAUS. Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð í fjölb. Nýl. eld- hinnr. Gott útsýni. Suðursv. Stutt í flesta þjónustu. Hús í góðu ástandi. Verð 5,3 millj. Laus strax. 8254. GRANDAR - BÍLSKÝLI - LAUS. 67 fm íb. á jarðh. m. góðum innr. ásamt stæði í bilskýli. Áhv. 2,2 millj. byggsj. Laus strax. 8058. AUÐBREKKA - KÓP. 50 fm lb. á 2. hæð m. sérinng. af svölum. Þvottaherb. og geymsla á sömu hæð. Áhv. 1,3 millj. byggsj. Verð 4,5 millj. 4845. HÁTÚN. 2ja herb. íb. á3. hæð í lyftuh. m. suðursv. Stærð 55 fm. Ekkert áhv. Lausfljótl. 8104. KARLAGATA. 2ja-3ja herb. íb. á 2. hæð í þríb. Stærð 63 fm. Áhv. 2,6 millj. Verð5,1 millj. 8145. GARÐHUS. Fallega innr. 75 fm íb. á jarðh. m. sérsuðurgarði. Flísar á gólf- um. Þyottaherb. innaf eldh. Rúmg. stofa. Áhv. 5,2 millj. byggsj. 6272. ENGJASEL - LAUS. Snyrtileg 2ja- 3ja herb. íb. á efstu hæð með miklu út- sýni.Suðursv. Stæði í bílskýli. Stærð 62 fm. Áhv. 2,6 millj. hagst. lán. Verð 5,2 millj. 4668. SKÚLAGATA. Skemmtil. 2ja herb. fb. á 1. hæð. Ib. er nýstands. 51 fm. Áhv. 1,8 millj. Verð 4,5 millj. 8158. SÚLUHÓLAR - SKIPTI. 2ja herb. íb. á 2. hæð með stórum svölum. Rúmg. stofa með nýju parketi og útsýni. Hús og sameign í góðu standi. Áhv. ca 2,4 millj. Verð 5,1 inillj. Ath. skipti á stærri eign. 8184. HRAUNBÆR. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð með suðursv. Stærð 55 fm. Áhv. 3,3 millj. byggsj. Verð 5,2 millj. Ath. skipti á 3ja-4ra herb. íb. 8236. ESKIHLÍÐ. Góð 2ja herb. íb. á efstu hæð ásamt herb. í risi með aðgangi að snyrtingu. Góðar innr. Stærð 66 fm. Áhv. 2,6 millj. Verð 5,9 millj. 8036. SLÉTTAHRAUN - HF. - LAUS. 2ja herb. íb. á 3. hæð með suðursv. Þvottaherb. innaf eldh. Stærð 65 fm. Verð 5,2 millj. Laus strax. 8001. ÁSVALLAGATA. Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð í vel staðs. húsi með suðurgarði. Stærð 44 fm. Ath. skipti á stærri eign miðsv. í Rvík. 7863. VESTURBERG - LAUS. 2ja herb. íb. á 2. hæð með vestursv. og miklu útsýni. Stærð 54 fm. Snyrtileg og góð eign. Hús allt viðg. og málað. Áhv. 3,8 millj. hagst. lán. Verð 5,0 millj. 7889. 3ja herb. íbúðir HRISRiMl - TILBOÐ. Giæsii. 3ja herb. íb. á 2. hæð m. stæði í bílskýli og þvottaherb. i íb. Mjög vandaðar innr. og gólfefni. Hús og lóð frág. Stærð 96 fm. Áhv. 3,6 millj. Verð tilboð. 6478. HVERFISGATA. 3ja herb. íb. á 1. hæð m. sérinng. ítvíb. Stórt baðherb. Nýi. gler. Áhv. 2,5 millj. Verð 4,5 millj. 8261. HRAUNBÆR - AUKAHERB. - ODYR 4ra herb. íb. á 3. hæð ásamt herb. í kj. meö aðgangi að snyrt- ingu. Gluggar á þrjá vegu. Rúmgóð herb. Stærð 95 fm. Áhv. 2,6 millj. Verð aðeins 6,5 millj. Laus strax. 8160. FALKAGATA V/HASKOL- ANN. Rúmg. 3ja herb. íb. á 3. hæð í litlu fjölb. nál. Háskólanum. Ib. er mjög rúmg. m. stóru hjónaherb. Stærð 78,8 fm. Tvennar svalir. Hús og íb. í góðu standi. Áhv. 4,1 millj. Verð 6,9 millj. Getur losnað fljótl. 8255. FLYÐRUGRANDI. Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð i þessu vinsæla húsi. Stærð 69 fm. Hús og sameign í góðu ástandi. Lítið áhv. Laus fljótl. 8025. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR - LAUS. 3ja herb. ósamþ. íb. [ kj. með sérinng. Þvottahús og geymsla innaf íb. Stærð 75 fm. Verð 3,5 millj. 8250. HRINGBRAUT. 3ja herb. íb. á 2. hæð. Rúmg. herb. Nýl. eldh. Stærð 70 fm. Verð aðeins 4,9 millj. 6359., KJARRHÓLMI - KÓP. - LAUS. 75 fm íb. á 3. hæð m. þvotta- herb. í íb. Mikið útsýni yfír Fossvoginn. Hús I góðu ástandi. Áhv. 1,0 millj. Verð 5,9 millj. 4334. BAKKAR - BREIÐHOLT. Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð. Gott fyrirkomulag. Rúmg. herb. Hús og sameign í góðu ástandi. Áhv. 3,2 millj. Verð 6,2 millj. 6165. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt bílsk. Þvotta- herb. innaf eldh. Mikið útsýni. Áhv. 3,4 millj. Verð 6,3 millj. 4914. SLÉTTAHRAUN - HF. Rúmg. og falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð, 86 fm. Þvottahús á sömu hæð. Hús og sameign í góðu ástandi. Áhv. 3,0 millj. Verð 6,5 millj. Lausfljótl. 8154. PENTHOUSE"-ÍBÚÐ. 3ja herb. íb. á 6. hæð (efstu) í lyftuh. við Laugaveg. Nýjar innr. og gólfefni. Mikið útsýni. Stór- ar svalir. Stærð 95 fm. Verð 7,6 millj. Laus strax. 8076. 4ra herb. íbúðir ENGIHJALLI - KÓP. Glæsil. end- urn. 4ra herb. íb. á 5. hæð í lyftuh. m. út- sýni og sólskála á suðursv. Nýl. eikarpar- ket. Rúmg. stofa. Þvottahús á hæðinni. Stærð 97 fm. Áhv. 4,3 millj. 8262. ÁLFHEIMAR - LAUS. Rúmg.4ra- 5 herb. endaíb. í góðu fjölb. Suðursv. Rúmg. eldhús. Parket. Stærð 106_fm. íb. og sameign í mjög góðu ástandi. Áhv. 2,1 millj. Verð 7,5 millj. Laus strax. 8097. SJÁVARGRUND - GBÆ. Glæsil. 4ra herb. á 1. hæð m. sérinng. ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innr. Stærð 120 fm. Áhv. 5,5 millj. Laus fljótl. 8197. BLÖNDUHLÍÐ. Rúmg. 107 fm 3ja-4ra herb. kjíb. í fjórb. með sérinng. Nýl. innr. Parket. Mikið skápapláss. Ath. skipti mögul. á minni eign. 8243. MOSARIMI - LAUS. Ný4raherb. íb. á 2. hæð með sérinng. Kirsuberjavið- ur í innr. og linoleum-dúkur á gólfum. Sér- hiti, -rafm. og -þvottah. Stærð 96 fm. Áhv. 5,0 millj. Verð 8,2 millj. 8059. ENGIHJALLI - LAUS. Fa^lleg ogj rúmg. íb. á efstu hæð í lyftuh. 3 svefnh., parket, flísar á baði. Feiknamikið útsýni.', Stærð 97 fm. Áhv. 3,4 millj. Verð 6.950 þús. Ath. skipti á 2ja herb. mögul. 4975. LUNDARBREKKA - KÓP. Góð 93 fm íb. á 2. hæð. Góðar innr. Þvotta- herb. á hæðinni. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,7 millj. Laus fljótl. 8090. LYNGBREKKA - KOP. - LAUS. Góð 4ra herb. íb. á jarðh. m. sérinng. 3-4 svefnh. Stærð 110 fm. Allt sér. Verð 7,5 millj. 7886. LAUGARNES - BÍLSKÚR. Góð 4ra-5 herb. endaíb. á 1. hæð ásamt bíl- skúr við Dalbraut. Stærð 114 fm. Skipti óskast á minni eign. 4818. RAUÐARÁRSTÍGUR - LAUS. Mjög góð 4ra-5 herb. endaíb. á 1. hæð með sérinng. Þvherb. innaf eldhúsi. Góð- ar innr. Parket. Stæði í bílskýli fylgir. Áhv. ca 5 millj. byggsj. 4769. BÆJARHOLT - HF. Ný fuiib. 4ra herb. rúmg. íb. á 3. hæð m. sérþvotta- herb. Beykiinnr. Stærð 102 fm. Verð 8,0 millj. Laus strax. 4701. FÍFUSEL. 4ra herb. íb. á 2: hæð. Stærð 96,5 fm. Þvottah. innaf eldh. Hús í góðu standi. Áhv. 4,6 millj. hagst. lán. Verð aðeins 6,9 millj. Laus strax.N4725. HRAUNBÆR. 4ra foerb. IbiVa. hæð ásamt'íbherb. á jarðh. m)aðg. að snyrt. 3 svefnh., rúmg. stofa. Stærð 105 fm. Áhv. 1,4millj. VERÐ:TILBOÐ. 8046. \ BLÖNDUBAKKI - LAUS STRAX. Mjög góð 4ra herb. enda- íb. á 2. hæð um 100 fm ásamt 15 fm herb. í kj. Þvottahús i íb. Suðursv. Áhv. byggsj. 3,1 millj. Verð 7,5 millj. Laus fljótl. 8153. BREIÐHOLT - BILSKYLI. 102 fm endaíb. á 3. hæð ásamt stæði í bílskýli. Góðar innr. Mikið útsýni. Hús og sameign í góðu standi. Áhv. 5,6 millj. Verð 7,2 millj. 4500. 5-6 herb. íbúðir FLUÐASEL. 5 herb. endaib. á 1. hæð ásamt stóru stæði i bílskýli. 4 svefn- herb., 2 saml. stofur. Parket. Góðar innr. Suðurverönd út frá stofu. Stærð 99 fm. Áhv. 3,4 millj. Verð 7,6 millj. 8187. SJÁVARGRUND - GBÆ. Rúmg 5-7 herb. íb. á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. 4 svefnh. 3 stofur. Þvotta- herb. í íb. Tvennar svalir. Góð sameign. Stærð 190 fm samtals. Verð 12,9 millj. 8223. HJALLABRAUT - HF. - LAUS. Rúmg. 5 herb. endaib. á 1. hæð m. þvot- tah. innaf eldh. Stærð 140 fm. Gluggar á þrjá vegu. Áhv. 2,2 millj. Verð 8,5 millj. Laus strax. 6448. Sérhæðir GOÐHEIMAR - LAUS. Giæsii efri sérh. um 141 fm m. bílskrétti. 4 svefnh. Endurn. eldh. Þvottaherb. í fb. Baðherb. nýstands. Parket. Áhv. 3,9 millj. 8019. VIÐ LAUGARNESVEG. Glæsil. sórhæð á 2. hæð með sérinng. með vönduðum innr., rúmg. herb. og stórum stofum. Stærð 192 fm. Frekari uppl. á skrifst. 7844. MIÐBÆR - PENTHOUSE. Góð 148 fm sérh. á efstu hæð með tvennum stórum svölum og miklu út- sýni. 2 rúmg. stofur m. arni. Þvottah. og búr innaf eldh. Góð eign á topp- stað. Laus strax. Uppl. á skrifst. 8224. BORGARHOLTSBRAUT - KOP. 3ja-4ra herb. íb. á jarðh., ekki nið- urgr. Þvottaherb. og búr innaf eldh. Park- et. Stærð 98 fm. Hús í góðu ástandi. Verð 6,8 millj. 8231. DIGRANESVEGUR - BIL- SKÚR. Góð 112 fm miðhæð í þrib. ásamt 32 fm bílskúr. Sérinngangur, hiti og þvottahús. 4 herb. Gott eldhús og baðherb. 2 geymslur. Góð lóð. Áhv. 1,5 millj. 8178. Raðhús - parhús BRUNALAND - FOSSV. Vandað endaraðh. ásamt bllsk. Húsið stendur ofan við götu með bílastæði fyrirframan. Stærð 225 fm + bílskúr. 3- 4 svefnherb. Góðar stofur. Húsið er allt í mjög góðu ástandi. Nýl. þak og sval- ir. Allar nánari upp. á skrifstofu. SÆBOLSBRAUT - KOP. Fai legt endaraðh. teiknað af Kjartani Sveinssyni arkitekt. Húsið er 2 hæðir og kj. ásamt innb. bílsk. Stærð alls 311 fm. Mögul. að hafa séríb. í kj. Ath. skipti á 3ja-4ra herb. íb. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 13,9 millj. 8259. GRUNDARTANGI - MOS. Gott raðh. á einni hæð, stærð 81 fm. Suður- garður. Áhv. 4,7 millj. hagst. lán. Verð 7,6 millj. Hús í góðu standi. 4098. TORFUFELL M/BÍLSKÚR. Ráðh. á einni hæð ásamt bílskúr. 4 svefnh. Suðurlóð. Stærð 128 fm. Húsið er nýl. klætt að utan. Áhv. 6,0 millj. Verð 10,9 millj. Ath. skipti á minni eign. 7995. KLUKKUBERG - HF. Gott parh á tveimur hæðum með innb. bllsk. 4 svefnh., stórar stofur með arni og miklu útsýni. Vandaðar innr. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 14,9 millj. 6510. Einbýlishús ESJUGRUND - KJALAR- NES. Gott einbhús á einni hæð ásamt stómm bílskúr. Hús í góðu ástandi og stendur neðan við götu með sjávarútsýni. 4 svefnh. Góðar stofur. Vandaðar innr. og gólfefni. Hellulögð stór verönd f kringum húsið. Stærð samtals 220 fm. Allar nánari uppl. á skrifst. 8238. SKAFTAFELL 1, SELTJARN- ARNES. Steinsteypt eldra einbhús á tveimur hæðum við Nesveg. Húsið er mik- ið endurn. m.a. nýtt gler og póstar. 3 svefnh. Stærð 123 fm. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð 7,2 millj. 6576. NJARÐARHOLT - MOS. Mjög gott einnar hæðar hús ásamt bíl- skúr. 4 svefnh. Góðar innr. Stór falleg lóð. Stærð samtals 160 fm. 8251. STUÐLASEL. Gott einnar hæðar einb. ásamt bílskúr með vönduðum innr. og gólfefnum. 4 svefnh. Góðar stofur m. arni. Falleg lóð. Stærð 250 fm. Áhv. ca 5,2 millj. Verð 16,8 millj. 5104. FAGRABERG - HF. - LAUST. Mikið endurn. einbhús sem er hæð og ris með 3 rúmg. svefnh., sólstofu o.fl. Stærð 154 fm. Verðlaunagarður. Mikið útsýni. Góð staðs. Áhv. 4,2 millj. Verð 12,9 millj. 8035. ARBÆR - BILSKUR. Vorum að fá i sölu vandað hús á einni hæð ásamt rúmg. bllsk. 4 svefnherb., stof- ur, garðskáli, sauna, nuddpottur o.fl. Góðar innr. og gólfefni. Stærð 246 fm samtals. Uppl. á skrifst. 8242. i£KAUPENDURi> ATHUGID Fáið tölvulista yfir eignir, t.d. í tilteknu hverfi, á tilteknu verðbili o.s.frv. Sölu- yfirlit yfir einstakar eignir, teikningar eða önnur gögn. Sendum í pósti eða faxi til þeirra sem þess óska. Nýbyggingar LINDASMÁRI - KÓP. 93 fm 3ja herb. íb. á 1. haeð (jarðh.). (b. er tilb. til innr. fullb. að utan. Verð 6,5 millj. 7920. BÆJARHOLT - HF. 3ja herb. íb. á 3. hæð í 6-íb. stigagangi. Ib. afh. tilb. til innr. Stærð 94 fm. Verð 6,3 millj. 6031. SUÐURHLIÐAR - KOP. 122 fm efri og neðri sérh. ásamt bilskúr á sólríkum stað, sem afh. tilb. u. trév. að innan en fullb. að utan. Uppl. og teikn. á skrifst. 6584. ÁLFHOLT - HF. 144 fm 5 herb. íb. sem er hæð og ris m. sérinng. Ib. er tilb.- u. trév. að innan og fullb. að utan. Gott út- sýni. Verð 8,9 millj. 7803. GNÍPUHEIÐI - KÓP. - BÍL- SKUR. Neðri sérh. m. bílskúr stærð 126 fm, skiptist í 3 svefnh. Húsið er fokh. í dag. Gler- og hitakerfi komið að hluta. Áhv. 4,9 millj. Verð 8,5 millj. 8232. FJALLALIND - KÓP. Nýpam á tveimur hæðum ásamt innb. bilsk. Húsin afh. fullb. að utan en fokh. innan eða lengra komin eflir samkomulagi. Stærð 219 fm. Áhv. 5,0 millj. húsbr. Teikn. á skrifst. 8063. BJARTAHLIÐ - MOS. Raðh. á einni hæð m. millilofli ásamt innb. bíl- sk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. inn- an. 3 herb. Stærð 166 fm. Verð 7,5 millj. 7810. VESTURAS. 169 frn raðh. á einni hæð með innb. bílsk. Húsið selst í núver- andi ástandi fullb. að utan, fokh. að inn- an. Verð 8,4 millj. 6629. LINDASMÁRI - KÓP. Bgum 2 raðh. eftir á tveimur hæðum auk bílsk. sem afh. tilb. u. trév. að innan, fullb. að ut- an. Stærð ca 175 fm. Verð frá 10,3 millj. Teikn. og uppl. á skrifst. 6339. HEIÐARHJALLI - KÓP. Parh. á tveimur hæðum m. innb. bilsk. Húsið er selt í núverandi ástandi, fokh. Gert er ráð fyrir 4 svefnh. Fráb. útsýni í suðurátt. Stærð 216 fm. 7835. BAKKASMÁRI - KÓP. Nýttpam. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. 4 herb. góðar stofur. Stærð 181 fm. Afh. tilb. til innr. Gott útsýni. Teikn. á skrifst. 6624. HÓLAHJALLI - KÓP. Fokh. ein- bhús á fallegum útsýnisstað (Suðurhlíðar). Gert er ráð fyrir 5-6 svefnh. og 3 stofum. Tvöf. bílsk. Ahv. 6,3 millj. Verð 10,8 millj. Teikn. á skrifst. 7897. Atvinnuhúsnæði VIÐ SKOLAVORÐUSTIG. Tii sölu er 75 fm rými á götuhæð með góð- um gluggum og aðkomu. Hentar fyrir alls- konar starfsemi. Uppl. á skrifst. 8250. SKEIÐARÁS - GBÆR. iðnaðar- húsn. á einni hæð með stórum aðkeyrslu- dyrum og góðri lofthæð. Húsið skiptist í 3 sali og skrifstofur. Góð aðkoma. Stærð 504 fm. 6547. LAUGARNES - VERSLUN. Gott-verslhúsn. á götuhæð með góðum gluggum. Stærð 242 fm. Allar nánari uppl. á skrifst. 7843. MIÐB. - VERSLUN. 139 fm á 2. hæð sem er nýtt sem verslun og snyrtistofa í dag. Með góðum glugg- um. Hægt að breyta hluta i íb. Uppl. á skrifst. 8225. BILDSHOFÐI. 330 fm skrifstofu- húsn. á 2. hæð sem skiptist í 8 rúmg. herb., kaffistofu og snyrtingar. Laust strax. Uppl. á skrifst. 8216. HRAUNBÆR - AUKA- HERB. - ÓDÝR 4ra herb. íb. á 3. hæð ásamt herb. í kj. með aðgangi að snyrtingu. Gluggar á þrjá vegu. Rúm- góð herb. Stærð 95 fm. Áhv. 2,6 millj. Verð aðeins 6,5 millj. Laus strax. 8160. If FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.