Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 10
10 E ÞRIÐJUDAGUR 12. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ VESTURBERG. Raðhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr 185 fm. Góð stofa og 3 herb. Mikið útsýni. Laust strax. Ekk- ert áhv. Verð 12,9 millj. KJALARLAND. Vandað raðh. á pöll- um 190 fm. Bi'lsk. 31 fm. Góðar stofur og mögul. á 5 herb. Fallegt útsýni. Verð 14,5 millj. Ekkcrt áhv. OÐINSGOTU 4. SIMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 SÓLHEIMAR. Einbýlis á tveimur hæðum með innb. bílskúr og 36 fm einstak- lingsíb. 210 fm. Stórar stofu með arni og 4 svefnherb. Laust strax. ÖLDUGATA. Glæsiiegt 277 fm einb. á tveimur hæðum með sér 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi sem möguleiki er að tengja efri hæð. 40 fm bíl- skúr. Laus fljótlega. Verð 26 mill). JAKASEL. Vandað einb. á tveimur hæðum 192 fm auk 23 fm bílsk. Saml. stof- ur og 4 herb. Tvennar svalir. Parket. Stór gróin lóð. Barnvænt umhverfi. Áhv. bygg- sj. 1,5 millj. Verö 14,8 millj. LOKASTÍGUR. Einb. sem er hæð og ris. Húsið er töluvert endurn. að innan og utan. Áhv. húsbr. 4,5 millj. MIÐTÚN. Gott 225 fm einb. á tveim- ur hæðum. Á hæð eru saml. stofur og 3 herb. og í kj. eru þvottaherb., herb. geymslur o.fl. SELJUGERÐI. Glæsilegt einb. sem er kjallari og tvær hæðir meöinnb. tvöf. bílsk. Stórar stofur. Vandaðar innr. HEIÐARGERÐI. Mikið endurnýjað 116 fm endaraöh. á tveimur hæðum. 32 fm bílsk. Sólstofa, 3 svefnh. Hús í góðu ásig- komulagi. Gróin skjólgóð lóð. Áhv. 5,0 millj. húsbr. Verð 12,6 millj. LEIRUTANGI MOS. Einb. (Hosbyhús) á tveimur hæðum 212 fm. Plata komin fyrir 50 fm bílsk. Góðar stof- ur og 5 herb. Áhv. langtlán 6 mlllj. Vað 12,5 millj. HAUKANESGBÆ. Fallegt256fm einb. á tveimur hæðum á góðum stað í Garðabæ. 50 fm tvöf. innb. bíiskúr. Saml. stofur og 5 svefnherb. Stór ræktuð lóð. Áhv. 3,5 millj. hagst. langtlán. HJALLASEL. Mjög fallegt 238 fm tvíl. endaraðh. auk rislofts. 2 stofur með blómaskála út af. 5 svefnh. 2 baðh. Parket og flfsar. Bílskúr. Áhv. 3 millj. byggsj. o.fi. Eign í sérfl. GRETTISGATA. Mikið endurn. 129 fm einb. á tveimur hæðum. (dag eru 2 íb. í húsinu. Verð 7,9 mlllj. BAUGHÚS. Góð230 fm íbúð á tveim- ur hæðum í tvibýli með tvöföldum bilsk. Stofur með arni og 4 svefnherb. Frábært útsýni. Mögul. á skiptum. Áhv. húsbr. 9 mlllj. BREKKUSEL. Fallegt 250 fm ra5- hús, tvær hæðir og kj., þar sem er séríb. Saml. stofur, 3-4 svefnh. Húsið er klætt að utan með Steni. Bílskúr. Skipti mögul. á minni eign. HJARÐARHAGI. Björt 131 fm efri sérhæð. íb. öll nýl. standsett. Saml. stofur og 3 herb. rúmgott eldhús. Áhv. lífsj. og húsbr. 5,7 miilj. Verð 11,4 mlllj. ^ BREIÐVANGUR HF. Góðefrisér- hæð 140 fm. Forstofuherb. með sér wc. Saml. borð- og setustofa með stórum suð- ursvölum. 3 svefnherb. í svefnálmu. 26 fm bílskúr. 70 fm rými í kjallara, ýmsir nýting- armöguleikar. m Hæðir i mid|Í na -^j mmÉÍM. a H. ff ÞINGHOLSBRAUT KOP. Glæsileg 120 fm neðri sérhæð með bílskúr. Saml. stofurog 3 svefnherb. Fallegt útsýni. Verð11,3millj. LAUGARASVEGUR. Góðneðri sérhæð um 170 fm. Bjartar saml. stofur og 4 svefnherb. Gesta snyrting. Yfirb. svalir út af borðstofu. Eikarinnr. í eldh. Parket á stofum og herb. Fallegt útsýni. Hiti i tröppum og innkeyrslu. Bílskúrs- réttur. Eígnaskipti mögul. á ódýrari eign. Til afendingar um áramót. Góð greiðslukjör. HRISATEIGUR. Efrihæð140fmog 38 fm bilsk. Saml. stofur og 4 herb. Laus strax. GNOÐARVOGUR. Mjög góð 131 fm neðri sérhæð í fjórb. Saml. stof- ur, 3 svefnherb., eldh. með nýl. innr. Tvennar svalir. Bílskúr. r ¦ BUGÐULÆKUR. Goði2ifm5 6 herb. íbúð á 3. hæð. Saml. stofur gg 3-4 svefnherb. Þvottaherb. í íb. Parket. Útsýni. Tvennar svaiir. 4ra - 6 herb. ÞVERHOLT MOS. 160 fm fb. á tveimur hæðum. Á 3. hæð eru stofa, eldh., baðherb. og 3 herb. Ris er 47 fm einn geim- ur. Verð 9 millj. HRAUNBÆR. Góð 100 fm íb. á 3. hæð auk 16 fm herb. á jarðhæð. Svalir í suð- vestur. Nýl. innr. í eldh. FRAMNESVEGUR 61. Góðios fm íb. á 1. hæð. Saml. borð-og setustofa. Svalir i suður. 2 svefnherb. Áhv. lífsj. og húsbr. 4,8 millj. Verð 7,9 millj. BALDURSGATA. 126 fm 5 herb. íb. á 2. hæð auk 14 fm herb. á 1. hæð með aðg. að snyrtingu. Saml. bo_rð- og setustofa og 3 herb. Stór baðherb. Áhv. húsbr. 3,7 rriillj. Verð 9,1 millj. LEIRUBAKKI. 93 fm íb. á 3. hæð. Saml. borð- og setustofa og 3 herb. Parket. Áhv. byggsj. og lífsj. 3,3 millj. Verð 7,2 milij. BRÁVALLAGATA RIS. Snyrti leg 81 fm (b. í risi. Stofa og 3 svefnherb. Svalir í suður. Húsið allt nýviðgert að utan. Áhv. 3 millj. langtlán. Verð 7,2 mlllj. GRETTISGATA. Góði09fmíb.á3. hæð sem öll er nýl. endurn. Saml. stofur og 2 svefnherb. Parket. VESTURBERG. Snyrtileg 85 fm íb. á 1. hæð. Stofa og 3 herb. Svalir í vestur. Verð 6,5 millj. HOLTSGATA. Góð 5 herb. lb. á 1, hæð 119 fm. Stofa og 4 svefnherb. Parket á herb. Tvöf. gler. Sér hiti. Laus fljótlega. Verð 8,5 millj. Atvinnuhúsnæði LAUGAVEGUR. Gott verslunarhúsnæði á fjölförnu horni á góðum stað við Laugaveg. Samt. 248,5 fm að gólffleti og skiptist í góða verslunarhæð með lageraí- stöðu f kj. Gott skrifstofuherb. á 2. hæð fylgir. VEITINGAREKSTUR. Gott fyrirtæki í veitingarekstri á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirtæki er í fullum rekstri með góð viðskiptasambönd og er starfrækt f eigin húsnæði sem er um 650 fm að stærð . KÖPAVOGUR. Um 2000 fm verslunar- og skrifstofuhúsnæði við fjölfarna um- ferðaæð í Kópavogi. Húsnæðið er allt í góðri leigu næstu árin. MIÐBORG REYKJAVÍKUR. Gistiheimili (einbýli) samt. 233 fm, 2 hæðir, kjaliari og ris. 6 herb. auk svefnlofts í risi ásamt tilheyrandi aðstöðu. HAMRABORG. Tvö verslunarpláss um 260 fm þar af 180 fm á götuhæð. SMIÐJUVEGUR. Um 800 fm atvinnuhúsnæði sem getur selst í einingum frá 90 fm. Góð aðkoma. HEIL HÚSEIGN NÆRRI MIÐBORGINNI - BYGGINGA- RÉTTUR. Vorum að fá til sölu heila húseign á góðum stað nærri miðborginni. Húsið er kjallari og 3 hæðir samt.að gólffleti um 1700 fm auk byggingarréttur að 1200- 1500 fm byggingu á lóðinni. SMIÐSHOFÐI. 600 fm skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á þremur hæðum. Mögu- leiki að selja í hlutum. STÓRHÖFÐI. 350 fm verslunarhúsnæði sem skiptist í þrjár einingar. Getur selst í hlutum. Hiuti laus fljótiega. HLIÐASMARI. Verslunarhúsn. 372 fm sem getur selst í þremur einingum. 2. hæð 387,7 fm skrifstofuhúsn. og 4. hæð 781,2 fm skrifstofuhúsn. sem getur selst í tveimur einingum. Húsn. er fullb. að utan en til. u. innr. að innan mjög fljótlega. FUNAHÖFÐI. 1320fm iðnaðarhúsnæði sem er stór salur með 7 m lofthæð. Þrjár 4,20 m hurðir. Er í dag skipt í 3 bil. Mjög góð greiðslukjör. KRINGLAN. Stórglæsilegt húsnæði á 8. og 9. hæð í Kringlunni 4-6, (Turninn). Húsnæðið selst tilbúið til innréttinga eða fullbúið, allt eftir óskum kaupenda. Til afhend- ingar fljótlega. 8. hæð er 245 fm og getur selst í tveimur hlutum. 9. hæð er 247 fm (ein og hálf hæð) og selst í einu lagi. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. HJALLAHRAUN. 200 fm nýtt atvinnuhúsnæði með 80 fm millilofti. Góð inn- keyrsla og góð aðkoma. INGÓLFSSTRÆTI HEIL HÚSEIGN. 430 fm húseign sem skiptist i 220 fm götuhæð ásamt tveimur skrifstofuhæðum 105 fm hvor. KRINGLAN. 174 fm verslunarhúsnæði. Allt í útleigu. Góðar leigutekjur. ÁLAGRANDI. Nýl. glæsileg 112 fm íb. á 3. hæð. Góð stofa og 3 svefnh. Parket. Svalir. Áhv. 3 millj. húsbr. Verð 10,5 millj. HRÍSMÓAR GBÆ. 100 fm íb. á 2 hæðum sem þarfnast endurbóta. Stofa og 3 herb. Áhv. byggsj. 2,3 millj. Gott verð. KEILUGRANDI. 4ra-5 herb. (penthouse) endaíb. á tveimur hæðum. Stórkostlegt útsýni. Stofa, borðstofa, 2 herb., 2 böð og eldhús. Sameign nýl. tekin í gegn. Ahv. 1,2 millj. byggsj. Verð10,3mlllJ. HRISMOAR 4 GBÆ. stórgiæsi leg 130 fm ib. á frábærum stað í miðbæ Gbæ. 30 fm svalir. Stæði í bílskýli. Húsið allt nýklætt að utan. Stutt í alla þjónustu. Verð 10,5 miili. 3ja herb. DRAPUHLI Ð. 3ja herb. risibúð í fjórbýli., Parket. Góð sameign. Laus strax. Áhv. 3,1 millj. byggsj./húsbr./ IffsJ. Verð 5,7 millj. LAUFÁSVEGUR. 81 fm ib. á 1. hæð. Saml. stofur og 1 herb. Laust strax. GARÐASTRÆTI. 89.fm íb. (kjaii- ara með sérinngangi. Ekkert áhv. Verð 7,5 millj. EIÐISTORG SELTJ. Falleg og mikið endurnýjuð 106 fm íb. á tveimurhæð- um. Á neðri hæð er eldh., gestasnyrting og rúmg. stofa með suðursvölum og garð- skála. Á efri hæð eru 2 herb. og baðherb. Útsýni. Áhv. byggsj./húsbr. 4,4 millj. Verð 8,5 millj. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. Skemmtileg og mikið endurnýjuð 91 fm íb. á 3. hæð. Eikarparket. Saml. stofur og 2 herb. Áhv. 2.950 þús. húsbr. Verð 7,9 millj. GRANDAVEGUR BYGGSJ. 5,2 MILLJ. Góð 91 fm (b. á 2. hæð og 23 fm bílskúr. Flísar og Merbauparket. Þvottahús í íb. Hús og sameign í góðu standi. Gott leiksvæði. Stutt í alla þjónustu. Áhv. byggsj. 5,2 millj. SAFAMÝRI. 78 fm íb. á 4. hæð í góðu fjölb. Vestursv. Húsið nýmáiað að utan. Bil- skúrsréttur. Laust strax. Verð 6,2 millj. KÁRSNESBRAUT KÓP. Faiieg 72 fm íb. á 2. hæð í fjórb. Ný innr. ( eldh. Parket. Sérinng. Áhv. 2,3 millj. Verð 5,9 millj. 2ja herb. HORÐALAND. Góð 3ja-4ra herb. 80 fm íb. á 2. hæð. Suðursvalir. Ekkert áhv. Skipti á mlnnl íb. í nágrenninu. AUSTURBRUN. 48 fm íb á g. hæð. Ib. öll nýl. máluð. Verð 4,6 millj. áhv. húsbr. 2,7 millj. FURUGRUND KÓP. 76fmenda- íb. á 2. hæð með 12 fm herb. í kj. með að- gangi að wc. Suðursvalir. Verð 7 millj. Ekk- ert áhv. Laus strax. LAUGARNESVEGUR. 3ja-4ra herb. 83 fm ib. á 3. hæð. Stofa og 2-3 herb. Svalir í vestur. Verð 7,1 millj. FÍFURIMI. Glæsileg 70 fm íb. á neðri hæð í tvíb. með sérinngangi. Parket. Allt sér. Verð 6,9 millj. Áhv. húsbr. 1,8 millj. Laus fljótlega. KRUMMAHÓLAR BÍLSKÚR. 45 fm fb. á 4. hæð og 24 fm stæði í bílskýli. Áhv. byggsj. 1,2 millj. Verð 4,5 millj. ÁLFHÓLSVEGUR KÓP. Snyrti- leg 51 fm íb. í kjallara. Verð 4,5 mill].. 0PIÐ VIRKA DAGA KL. 9-18 Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og iögg. fasteignasali. ________________________ ® FASTEIGNAMARKAÐURINN ehf _____________________ = 6ðinsgötu 4. Símar 551-1540, 552-1700 = KONGSBAKKI. Góð 42 fm fb. á jarðhæð með sérgarði. Parket. Verð 4,5 millj. Áhv. byggsj. 1,6 millj. SAMTÚN. 38 fm íb. f kjallara. Áhv. byggsj./hiísbr. 2,6 millj. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. FLYÐRUGRANDI. Góð 65 fm ib á jarðhæð. Útg. í sérgarð úr stofu. Parket. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 6,4 millj. FRAKKASTÍGUR. Góð 52 fm íb. á 1. hæð með sérinngangi og 28 fm stæði í bílsgeymslu. Parket. Áhv. byggsj. 1,5 millj. Verð 6,2 millj. ROFABÆR. Björt og rúmgóð 2ja-3ja 80 fm á 1. hæð. Parket. Verð 6,2 millj. Áhv. 2,7 millj. langtlán. Laus strax. FAXASKJÓL. 70 fm íb. á jarðhæð með sérinngangi sem mikið er endurnýjuð. Verð 5,6 inillj. Mikið áhv. HAGAMELUR. Glæsileg ein- staklingsib. á 3. h_æð sem öll er endurnýjuö. Parket. Áhv. húsbr./lífsj. 3,6 millj. Verð 5 millj. ASPARFELL. Góð 54 fm íb. á 3. hæð. Húsið er allt nýviðgerð að utan. Áhv. byggs. 1,8 millj. Verð 4,9 millj. Laus fljótlega. LAUGARNESVEGUR. 67 fm fb. á 2.,hæð. Svalir í vestur. Fallegt útsýni. Áhv. ByggsJ. 2,5 millj. ORRAHÓLAR. 53 fm ib. á 5. hæð. Glæsilegt útsýni. Verð 5,3 millj. Lítið áhv. UGLUHÓLAR. 58 fm fb. á 2. hæð (1. hæð). Góðar sólarsvalir í suöur. Áhv. byggsj. 900 þús. HRÍSMÓAR. Rúmg. 71 fm ib. á 2. hæð. Austursvalir. Þvottaherb. í ib. Húsið nýtekið í gegn að utan. Verð 6,4 millj. AUSTURSTRÖND. Falleg 62 fm fb. á 5. hæð og stæði í bíiskýli. Parket. Stórkostlegt útsýni. Laus strax. Áhv. byggsj. 1,6 miiij. REYNIMELUR. Snyrtíleg 54 fm íb. á 4. hæð. Saml. borð- og setustofa með svölum í suður. Stórkostlegt útsýni. Hús og sameign í góðu standi. Ekkert áhvílandi. VESTURGATA. 52 fm Ib; ( kjallara. Góð staðsetning. Hentug f. skólafólk. Verð 3,9 rnillj. Áhv. byggsj./húsbr. 2.250 þús. SKIPASUND. Góð 48 fm íb. á 1. hæð sem mikið hefur verið endurn. Par- ket. Ræktuð lóð. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Nýbyggingar SELASBRAUT. Raðhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. 176 fm. Til afh. fokheld að innan. Áhv. 6,1 millj. húsbr. Verð 10,6 millj. LITLAVÖR KÓP. Raðhús á tveim- ur hæöum með innb. bílsk. 180 fm. Til afh. strax tilb. að mestu u. innr. Áhv. 6,1 millj. húsbr. Verð 10,9 millj. LAUTASMÁRI KÓP. 90 fm fb. 6 2. hæð. Afh. tilb. u. innr. Hús og sameign fullfrágengið. Verð 6,5 millj. LINDASMÁRI KÓP. 110fm4ra (b. á jarðhæð með sérgarði. Afh. tilb. u. innr. eða fullb. HAFNARFJÖRÐUR. Tvær sér- hæðir á friðsælum stað við Hringbraut. Á neðri hæð 125 fm 5 herb. íb. og 220 fm Ib. á efri hæð auk 24 fm bílsk. ib. afh. fokh. aö innan en húsið fullb. DOFRABORGIR. Glæsilegt 170 fm einbýli með innb. bílskúr á einni hæð. Húsið verður afhent fullb. að utan og fok- helt að innan. Gert ráð fyrir 4 svefnherb. Áhv. húsbr. 5,5 millj. -n > a> -i m O z > s > > O c z J> If FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.