Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 14
14 E ÞRIÐJUDAGUR 12. NOVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ ^. I AStl IGNASAIA Fjarðargata 17 Síml 665 2790 Fax 565 0790 netfang Ingvarg ©eentum.is Myndlr I gluggum Elgum fjölda elgna á söluskrá sem ekkl er auglýstur. Póst- og símsendum söluskrár um land allt. Oplð vlrka daga 8-18 og laugardaga frá 11-14 I INIIYI I l'Alt OO ItADII Hellisgata Fallegt talsvert endurnýjað 96 fm einbýli á góðum og grónum stað. 3 svefnherbergi. Áhv. góð lán 4,7 millj. Verð 7,8 millj. 1030 Reykjavíkurv. - Gott verð Gott 96 fm eldra einbýli, kjallari, hæð og ris. Nýl. eld- hús, rafmagn, hiti o.fl. Verð 7,5 millj. 840 Smyrlahraun Gott og vei viðhaidið 178 fm einbýli, ásamt 27 fm bílskúr. Nýl. eld- húsinnr. 4 svefnherb. Falleg hornlóð. Áhvíl. góð lán. Verð 12,5 millj. 856 SERHÆÐIR Hríngbraut - RÍSÍbÚð Falleg og björt 78 fm rishæð í þríbýli. Nýleg eldhúsinnrétt- ing, gluggar, rafmagn, hiti. 3 góð svefnher- bergi. Frábært útsýni. Verð 6,2 millj. 1038 Arnarhraun Vorum að fá í sölu ágæta 108 fm neðri sérhæð i tvibýli. íbúðin þarfnast einhverrar aðhlynningar. Frábær lóð. Gott verð 7,2 millj. 1012 Álfaskeið Vel staðsett 103 fm efri sérhæð í þrfbýli. Sérinngangur. Fallegt útsýni. Verð 7,8 millj. 1036 Ásblíðartröð Góð miðhæð i þríbýli skammt frá smábátahöfninni. 4 svefnher- bergi, stórt eldhús, útsýni. Hagstæð áhvíl- andi lán. Lágt verð 7,6 millj. 1032 Staðarberg - Laus strax snyrtneg 67 fm efri sérhæð í tvibýli ásamt stórum bíl- skúr. Sérinngangur. Tvöfaidur 80 fm bfl- skúr. Miklir möguleikar. Hagstætt verð 6,7 millj. 1026 Suðurgata Stór og góð neðri sérhæð og bílskúr ásamt aukaherbergi í kjallara, samtals 187 fm Mjög góöar leigutekjur. Skipti á minni eign. Verð 11,4 miilj. 915 Hverfisgata - Lækkað verð Tais- vert endurnýjuð 85 fm neðri sérhæð í tvíbýli, með góðu herbergi á jarðhæð. Nýlegt gler, parket, innrétting o. fl. Verð 5,9 millj. 482 Arnarsmári - Kópav. sériega glæsileg 4ra herb. ibúð á þriðju og efstu hæð í nýju fjölbýli. Mjög vandaðar Innréttingar og fataskápar. Paket og flísar á gólfum. Fallegt útsýni. Verð 8.850 millj. 1009 Eyrarholt - Glæsileg Qiæsiieg fbúð á tveimur hæðum á 10. hæö I nýju lyftuhúsi, ásamt stæði í bilskýli. íbúðin er fullbúin með vönduðum innréttingum. Útsýni alveg frábært. Verð 13,6 millj. 406 Klapparholt - Með bílskúr GOLFARAHÚSIÐ Glæsileg 133 fm 4ra her- bergja íbúð á 2. hæð [ nýl. LYFTUHÚSI, ásamt 24 fm bílskúr. Vönduð og falleg eign. Verð11,5millj. 1035 ajAiiiiminojA Kaldakinn - Laus strax Rúmgóð eo fm neðri sérhæð, ásamt 22 fm hlut í sameign. Góður staður. Laus strax. Verð 4,2 millj. 1040 Alfholt Sérlega snotur 3ja herb. íbúð á jarðhæð í klasahúsi. Sérinngangur. Parket. Verð 6,5 millj. 812 Suðurhvammur - Bílskúr vönduð og falleg 95 fm ibúð á 1. hæð ofan jarðh. ásamt 31 fm bílskúr. Vandaðar innréttingar, flísar og parket gólfum. Eign í mjög góðu standi. Verð 8,6 millj. 487 Fagrakinn - Risíbúð góö rishæð / þríbýli. 2 svefnherbergi, þvottahús á hæðinni. Áhv. 40 ára húsnæðíslán 1.550 þús. Verð 5,3millj. 801 Hringbraut Falleg talsvert endumýjuð fm neðri sérhæð í góðu þríbýli. Sér inngang* ur. Nýl. eldhúsinnr. o. fl. Ahv. 40 ára HÚS- NÆÐISLÁN 3,1 millj. Verð 6,5 mlllj. 918 Öldutún - Gott verð Góð 65 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð ofan kjallara í litlu fjölbýli. Góð staðsetning. Stutt [ skóla. Verð 5,7millj. 917 Breiðvangur Góó 90 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð, ofan kjallara. Stórt vinnuherb. og þvottahús inn af eldhúsi. Suðursvalir. Áhv. góð lán 4,9 millj. Verð 6,6 millj. 909 Ölduslóð - Lækkað verð Agæt neðri hæð i þríbýli. 2 svefnherb. og stofa. Sérinngangur. Verð 5,6 millj. 726 85 ng- II Tinnuberg - Nýjar íbúðir nýtt - NÝTT. Vowm að fá í sölu 3ja herb. íbúðir í litlu sambýli. Allt sér. Sérlóð fyrir 1. hæð. Afhendast fullbúnar án gólfefna. Verð 7,6 til 7,9 milljónir. 911 Engimýrí - Gbæ. Fallegt og vandað 190 fm timburhús á 2 hæðum, ásamt 30 fm bilskúr. Fallegur garður með afgirtri ver- ðnd, hagstæð áhvílandi lán. Mjög góð staðsetning Verð 15,2 millj. 1034 Stekkjarh vammur vorum að fá tli sðiu sérlega gott 220 fm raðhús, ásamt 25 fm bíl- skúr. Vandaðar innréttingar. Rólegur og góöur staður. 6 góð svefnherb. Skipti á ódýrara kemur sterkiega til greina. 1031 Kjarrberg -^Skipti vorum að fá í einkasöiu vel staðsett 180 fm parhús á 2 hæðum ásamt fokheldum 40 fm bílsk. Húsið ¦ er ekki fullbúið en vel fbúöarhæft. Frábært út- sýni. Skipti á ódýrari. Verð 13,8 millj. 1024 Breiðvangur - Laus strax góö 125 fm neðri sérhæð ásamt 36 fm bílskúr I tvlbýli. 4 svefnherbergi, stórt eldhús, stór og falleg lóð. Hús í góðu ástandi. Verð 10,9 millj. 903 4HAIIIIIII. OGSTÆRRA Víðihvammur - Með bílskúr 4ra tn 5 herb. íbúð á 1. hæð, ofan kjallara, í litlu fjöl- býli, ásamt bílskúr. Stutt í skóla. Verð 8,3 millj. 1028 Hjallabraut - Falleg Faiieg H9fm4ra til 5 herbergja ibúð á 1. hæð í nýlega við- gerðu og móluöu fjölbýli. Parket. Stórar suðursvalir. Áhv. 6,9 millj. í hagstæðum lán- um. Verð 8,3 millj. 590 Klapparholt - Glæsileg golfara- HÚSIÐ Nýl. glæsileg 113 fm 4ra herb. ibúð á 4. hæð [ nýl. LYFTUHÚSI. Vandaðar innrétt- ingar. Parket og fllsar. FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Ahv. góð lán. Verð 10,6 millj. 1021 Álfaskeið - Laus strax Mjðg faiieg 3 herb. íbúð á 2. hæð. Vandaðar innrótt. Ný- legt parket. Stór og góð sameign. Hús að utan I mjög góðu standi. Bílskúrssökklar. Verð 6,450 þús. 901 Skerseyrarvegur - Falleg Faiieg og endurnýjuð efri sérhæð í tvíbýli. Nýleg úti- hurð, gler og gluggar, eldhúsinnrétting, parket, hiti, rafmagn o. fl. Verð 5,8 millj. 863 2JA HERBERGJA Brekkubyggð - Gbæ. Faiieg 2ja her- bergja (búð á 1. hæð I raðhúsakeðju. Allt sér. íbúðin er björt og með góðu útsýni. Áhv. 40 ára húsnæðislán kr. 3,4 millj. Verð 6,8 millj. 916 Staðarhvammur - Laus Nýieg rum- góð 2ja herb. 84 fm íbúð á 2. hæð I litlu fjölb. Sólskáli. Gott útsýni. Laus strax. Verð 7,5 millj. 1004 Sléttahraun - Laus strax Faiieg 53 fm 2ja herbergja íbúð { góðu fjölbýli. Góðar innréttingar. LAUS STRAX. Verð 5,2 millj. 580 Stekkjarhvammur góö 2ja herb. sér- hæð I tvibýli. Góð suðurlóð. Falleg og björt íbúð. Verð 6,5 millj. 1016 ATVINNUHUSNÆÐI Hlíðasmári - KÓpV. Fullbúið og gott 135 fm verslunar- og/eða skrifstofuhúsnæöi á iarðhæð. Vönduð og nýleg eign. Leiga kemur einnig til greina. Verð 6,8 millj. 98 Langamýri - Gbæ - bílskúr Mjög sérstök, arkitektahönnuð og falleg 3ja herb. íbúð á efri hæð, ásamt bflskúr. Áhv. 5 millj. f BYGGSJ. tll 40 ára. Verð 9,2 millj. 1027 Suðurgata - Laus strax Aigjöri. endurn. 3ja herb. efri sérhæð í góðu þríb. Góðar innr. og gólfefni. Hús nýl. klætt að utan. Gott útsýni yfir höfnina. Verð 5,4 millj. 501 Fagrakinn Falleg og björt 3ja herb. góð neðri sérhæð í góðu steinhúsi. Sérinngangur. Mikið endumýjuð eign. Verð 7,4 millj. 1025 Hvaleyrarbraut Gott atvinnuhúsnæði á besta stað við höfnina í Hafnarfirði. Húsn. skiptist i ca 450 fm, jarðhæð með tveimur innk.dyrum, og 200 fm gott skrifstofu- og verslunarhúsnæði. Ahv. ca. 28 millj. Verð 36 \ ihl.jv millj. 1043 lyðmundssen löggiltur fasteignasali, Jónai Hélmgslreion, Karl Halletörsuon og Jóna Ann Pétursdóttlr|f Opið virka daga kl. 9.00-18.00 FÉLAG FaSTEIGNASALA FRAArfíTIÐIN FASTEIGNASALA • AUSTURSTRÆTI • EYMUNDSSON HUSINU S. 511 3030 Haukur Geir Garðarsson, viðskiptafræðingur Guðmundur Valdimarsson, sölumaður Óli Antonsson, sölumaður Gunnar Jóhann Birgisson, hrl. Sigurbjörn Magnússon, hrl/lögg. fasteignasali FAX511 3535 Einb., raðh, parh. KLEPPSVEGUR Gottogvelumgeng- ið einbýli á 2 hæðum m. sér 2ja herb. Ib. á jarð- hæð. Innb. bílskúr. Fallegt úlsýni. Bein sala eða sklpti á ódýrari eign. LAUGALÆKUR Gott og mikið end- urn. 175 fm raðhús. 5 rúmgóð sv.herb. Parket. S-svalir. Suðurgarður. Nýl. þak, nýl. málað. Ahv. byggsj. 2,4 millj. SKOLAVORÐUSTIGUR Mjöggóð 4ra herb. fb. á 2. hæð. í góðu steinhúsi. Parket. Suðvestursvalir. Þvottaherb. / /b. Ákv. sala. GARÐHÚS - Á 2 HÆÐUM Giæsi- leg 130 fm íbúð á 2 hæðum. Sórlega vandaðar innrétt'mgar. Stórar suðursvalir. Áhv. 5 millj. KAMBASEL - ENDARAÐHUS Fallegt endaraðhús á 2 hæðum m. innb. bíl- skúr. 4 svh., stórar stofur og suðursvalir. Hiti í plani. Verð aðeins 11,9 m. HLIÐAR - LAUS Góð 5-6 herb. endalbúð á jarðh./kj. I fjölbýli sem er nýl. viðgert og málað. Möguleiki á 5 svefnherb. Ahv. húsbr. 4,7 millj. Laus strax. Lyklar hjá Framtíðinni. Verð 7,4 millj. FELLSMULI - LAUS FallegSja herb. (b. á jarðh. I góðu og vel staðsettu fjðlbýli. Laus strax. Verð 5,9 millj. FURUGRUND - LAUS Faiieg <,,, vel um gengin íbúð á 2. hæð I fjölbýli. Vestur- svalír. Verð 6,7 millj. VIÐ HÓLAVALLAGÖTU A þess- um vinsæla stað, tæpl. 90 fm 3ja herb. fb. I kj. I góöu fjórbýli. Sérinng. Endurn. rafm. Góð greiðslukjör. Verð 7,4 millj. FROSTAFOLD -FRABÆR LAN Vorum að fá I sölu fallega 2ja herb. Ib. I lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar og þvottaherbergi. I Ibúð. Áhv. 5,2 m. Byggsj. rík. 40 ára -greiðslub. aðeins um 25 þ. á mánuði. Verð 6,8 m. LAUGARNESIÐ - LAN Mikiðend- urnýjað einbýli (bakhús) sem er kjallari og hæð ásamt bllskúr. Sólstofa og verönd í suður. Eign í góðu ástandi. Áhvflandi um 9 millj. hagstæð langtímalán. Verð 10,4 milij. BÆJARGIL - GBÆ Failegt einbýli á tveimur hæðum ásamt 32 fm bílskúr. Nýl. eld- húsinnr. úr aski. S-sólskáli. Áhv. um 6,8 millj. byggsj/húsbréf. Verð 12,3 millj. Hæðir GRASARIMI Vorum að fá i sölu 3 Ibúð- ir I sama húsi, allar með sérinng. Tvær 196 fm meö 24 fm bllskúr og ein 148 fm á jarðhæð. Til afhendingar STRAX, fullbúið utan, einangrað og klætt, fokhelt eða tilb. undir trév. innan. Teikn- ingar hjá Framtið. FYRIR 2 FJÖLSKYLDUR vorum að fá í einkasölu efri og neðri hæð í þríbýii í Kópavogi. Hvor heeó er stoía, borðstofa og 2 svefnherbergi. Hentugt f. 2 fjölskyldur. Verð að- eins 6,7 millj. f. hvora hæð. HAFNARFJ. - BILSKUR stór, -132 fm, 5 herb. Ibúð á 1. hæð I fjölbýli ásamt bílskúr. Góö suöurverönd. Ib. er nýmáluð og með nýju gleri. Laus strax, lyklar hjá Framtlð- inni. Verð 7,9 millj. ENGIHJALLI Falleg 4ra herb. (búð ofar- lega I lyftuhúsi. Stórar suðursvalir. Útsýni. Hús nýlega málaö. Verð 6,9 millj. LEIRUBAKKI - AUKAHERB. Falleg 4-5 herb. íb. á 2. hæð í fjölb. Um 40 fm aukarými I kj. Þvottah. I íb. Bein sala. Skipti ath. á 3ja herb. fb. 3ja herb. íbúðir DVERGABAKKI - LAN góö 3ja herb. Ibúð á 2. hæð ( fjölb. Tvennar svalir. Laus fljótl. Áhv. byggs]. 3,7 millj. m. greiðslubyrði um 18 þ. á mán. Verð 5,9 millj. HRISRIMI Falleg 2ja herb. Ibúð á 2. hæð f nýl. litlu fjölbýli. Þvottaherb. I búðinni. V-svalir. Verð 5,8 millj. ÞINGHOLTIN - LÆKKAÐ VERÐ! Nýlega komin ( sölu snyrtileg 2ja herbergja ibúð á jarðhæð f þríbýli á þessum eft- irsótta stað. Ahv. 2,4 millj. Verð 4,1 millj. ÁTTU Á TEIGUNUM? höfum Akveðinn KAUPANDA, sem búinn er að seua, að 3ja-4ra herbergja Ibúð Ateigunum. hafðu samband. KARFAVOGUR Falleg 3ja herb. íb. á neðri hæð f tvíbýli. Sérinngangur. Áhv. 2,8 millj. húsbréf. Verð 5,8 millj. HAMRAHLIÐ Falleg, mikið endurnýjuð ha3ð á þessum vinsæla stað. Stofa og borðstofa f suður, 3 herbergi. Geymsluris er yfir Ib. m. mögul. á stækkun. Ahv. 5 millj. húsbréf. Verð 9,6 millj. 4-6 herb.íbúðir ÁTTU í HÁALEITI? höfum AKV. KAUPANDA AÐ 3-5 HERB. IBÚÐ I haaleiti eða nAgrenni. hringdu strax. MOSFELLSBÆR - BYGGSJ. Vorum að fá í sölu fallega nýlega 114 fm (búð á 3ju hæð fjölbýli. Miklð útsýni. Áhv. byggsj. um 5,2 millj. með greiðslubyröi um 26 þ. á mán. LAUS STRAX. Verð 8,4 mlllj. GRENSÁSVEGUR - LAUS vor- um að fá I sölu rúmgóöa 3ja herb. fb. á 3. hæð. Hús og sameign I góðu ástandi. V-svalir, útsýni. Hagstætt verð aðeins 5,9 miilj. LAUS STRAX. HRAUNTEIGUR - RIS vommaðfá f sölu 3ja herb. rislbúð á þessum vinsæla stað. Tvö sv.herb. Fallegt útsýni yfir Laugardalinn og vlðar. Ahv. 2,3 mlllj. Verð aðeins 4,5 mlllj. FROSTAFOLD - 3JA Mjög góð 3ja herb. 91 fm Ibúð á 2. hæð. f litlu fjölb. Parket, flfsar. Glæsilegt útsýni. Stutt f alla þjónustu. Áhv. byggsj. 5,2 mlllj. m. greiöslubyrði um 25 þ. ámán. Verð 7.950þ. HAFNARFJ. - LAUS es fm ibúð á jarðh. með sérinng. I góðu steinh. við Suður- götu. Endurnýjað baðherb. Parket. Góöur garö- ur. Laus strax. Verð 5,3 rnillj. 2ja herb. íbúðir LAUGARNES - LAUS Góð2jaher- bergja Ibúð á 2. hæð I fjölbýli. Fallegt útsýni. Laus strax. ESKIHLIÐ Vorum að fá f sölu góða 2ja herb. íb. f kj. á þessum vinsæla stað. Áhv. 2,2 mlllj. Verð aðeins 4,2 millj. AUSTURSTRÖND - BÍL- SKYLI Snyrtileg 2ja herb. á 3. hæð. Inng. slétt inn frá Nesvegi. Gott útsýni. Stæði I bílsk. Ahv. 2,3 byggsj. Verð 5,6 m. REYKÁS - ÚTSÝNI Falleg 2ja herb. (búð á 1. hæð. Parket á stofu, góðar innrétting- ar og þvh. I Ibúð. Ahv. 3,2 millj. Verð 5,9 millj. KARLAGATA - LÍTIL ÚTB. Snyrtileg einstaklingslbúð f kjallara. Ibúðin er öll nýlega gegnumtekin m.a. nýtt gler og gluggar. Ahv. 2,2 millj. Ilfsj. Verð 3,4 m. BAKKASEL - SERINNG. Vorum að fá í einkasölu mjög góða 64 fm 2ja herb. íb. á jarðh. í raðhúsi með sérinng. Allt nýtt á baði. Útsýni. Suðv-lóö. Verö 5,2 millj. I smíðum SUNNUBRAUT - KÓP. Glæsilegt nýtt parhús á sjávarlóö. Afh. strax fokhelt að innan og fullfrág. að utan. LÆKKAÐ VERÐ, 11,9 millj. FJALLALIND - EINB. - STÓR BILSK. Glæsilegt einbýli með 4 svh., stór- um stofum og möguleika á garöstofu. 45 fm bíl- sk. með háum innk.dyrum. Húsið er boðið fullb. utan, fokh. innan. Áhv. 6,4 m. Verð 10,6 m. DOFRABORGIR Ný og glæsileg ein- býlishús á frábærum útsýnisstað. Afh. fokh. eða tilb. u. tréverk að innan. HRÍSRIMI - PARHÚS Vel byggt 180 fm parhús á 2 hæöum m. innb. bílskúr. Af- hendist strax fokhelt að innan eða tilb. til inn- réttinga. Skipti ath. á ódýrari. Verð frá 8,4 millj. Alvinnuhúsnæði VIÐ MIÐBORGINA tii leigu 2 góðar og nýuppgeröar skrifstofuhæöir i sama húsi. Hvor hæöin er um 72 fm, auk þess er um 20 fm pallur yfir efri hæðinni. LAUSAR STRAX. Nánari uppl. á skrifst. SParhúsalóðir í Suðurhlíðum. Parhúsalóðir í nýju hverfi í Suðurhlíðum Kópa- I vogs ekki fjarri Digraneskirkju. Skjólgóður staður I og fallegt útsýni. Gatnagerðargjöid hafa verið '' greidd. Lækkað verð nú aðeins 2,2 m. 6166 FYRIR ELDRI BORGARA I Skúlagata - laus strax. vorumað M fá í sölu glæsilega 64 fm 3ja herbergja ib. á 5. hæð í nýlegu lyftuh. Parket. Góðar svalir. Hús- vörður. Ýmiss konar þjónusta. V. 7,3 m. 6485 EINBYLI SuðurhÚS. Glæsilegt einlyft 210 fm einb. með innb. 30 fm bílskúr á frábærum útsýnisstað f útjaðri byggðar. Húsið skiptist m.a. f 2 saml. stofur, stórt hol, 4 herb. o.fl. Áhv. 6,5 m. í hagstæöum langtímalánum. Skipti á minni eign koma til greina. V. 15,8 m.6505 Bugðutangi - einb./tvíb. vandað um 310 fm velstaðsett einbýli með 2 íbúðum ásamt 50 fm tvöföldum bílskúr með kj. Á hæð- inni sem er um 200 fm eru m.a. 4 herb., 2-3 stofur o.fl. ( kj. er rúmgóð 2ja herb. íb. m. sér- inng. Fallegur garður með heitum potti o.fl. V. 16,5 m. 4938 BauganeS. Snyrtilegt hús á einni hæð um 128 fm auk 20 fm bflskúr. Lftil aukalbúð. Stór og gróin lóð. V. 8,5 m. 2823 Nökkvavogur - einb./tvíb. Gott einb. á grónum og fallegum stað í Vogahverfi. I kj. er aukaíbúð meö sérinng. Parket. Gróin lóð. V. 11,9 m. 6702 FornaStrÖnd. Vorum að fá í sölu glæsi- legt 258 fm velbyggt einb. meö innb. bllskúr. Nýtt bak. Fráb. útsýni. Skipti á minni eign koma til greina. V. 19,6 m. 6676 Stekkjarsel. Glæsil. 244 lm hús a eftir- sóttum stað með innb. 29 fm bílskúr. Húsið býð- ur upp á mikinn sveigjanleika f nýtingu, t.d. er mögul. á 2 íb., 5-6 herb. o.fl. Á gólfum er parket og marmaraflísar. Mjög fallegur garður. Laust strax.V. 17,5 m. 6613 Á sunnanverðu Seltjn. Tviiytt glæsil. 175 fm timburh. ásamt um 60 fm bílskúr. Húsið er allt endurnýjað að utan sem innan á smekklegan hátt. Stór og falleg lóð með góðri skjólgirðingu. Áhv. langtímalán um 7 m. V. 14,9 | m. 3875 | Þinghólsbraut - einb./tvíb. Vandað tvflyft 305,2 fm einb. auk 38 fm bílskúrs. A efri hæðinni eru 2 samliggjandi stofur, stórt eldhús, 2 stór herbergi, baðherbergi o.fl. A jarð- hæð eru 6 herb., bað, þvottah. o.fl. Möguleiki á séribúð á jarðhæð. Fráb. útsýni. V. 17,5 m. 4588 Bergstaðastræti - einb./tvíb. Virðulegt steinh. sem skiptist í 150 fm bjarta og vel skipul. (b. á 2. og 3. hæð auk 2ja herb. (búð- ar I risi. inng. er á 1. hæð. Á 2. hæð eru saml. stofa og borðstofa, eldh. og snyrting. A 3. hæð eru 4 herb., bað, geymsla og hol. Suðursv. Fal- legt útsýni. Sérinng. og hiti. íb. er með uppruna- legum innr. Húsið gæti hentað vel til útleigu. V. 14,1 m. 4511 3 PARHÚS Fálkagata - laust strax. Guiifai- legt 96 fm parhús á tveimur hæðum. Húsið skiptlst þannig. 1. hæð: forstofa, eldh. og stofa. 2. hæð: hol, baðherb. og 2-3 svefnh. Sérinng. Góðar suðursv. Fallegur gróinn garður. V. 7,9 m. 6618 Norðurbrún. Gott 254,9 fm pam. á tveimur hæðum meö innb. bílskúr. Glæsil. út- sýni. Bjartar stofur. Möguleiki á séríb. á jarðh. V. 13,7 m. 6363 Bugðutangi - Mos. aja he*. um 60 fm vandað einlyft raöh. á góðum og rólegum stað. Suðurgarður. Ahv. 4 m. V. 6,1 m. 6555 Sjávarlóð - glæsilegt. tíi söiu nýtt fallegt parhús við Sunnubraut í Kóp., 200 fm með innb. bflskúr. Húsið er til afh. nú þegar, fullb. að utan meö frág. lóð og plani en fokh. að innan. Einstök staðsetning í grónu hverfi. Teikn. áskrifst.V. 11,9 m. 6528 Norðurmýri - bílskúr. vomm að fá í sölu þrílyft 176 fm parh. með aukaíbúð í kj. auk 27 fm bílskúrs. Uus fljótlega. V. 10,9 m. 6446 Garðhús - lækkað verð. Mjög glæsil. 203 fm parh. á tveimur hæöum meö ca 30 fm bflsk. Möguleiki á séríb. á jarðh. Stórar sv- svalir með miklu útsýni. Ahv. ca 8,6 m. Ath. skipti á minnl eign. Laust fljótlega. V. aðeins 13,3 m. 4106 IAÐHUS Vesturberg - einlyft. Einkarvand- að og skemmtilegt 128 fm endaraðh. á einni hæð ásamt 31 fm bílskúr. Arinn. Fallegur garður. Endumýjað. Áhv. 5,4 m. Skipti á 4ra herb. í Breiðholti koma til greina. V. 11,7 m. 6688 Tjarnarmýri - glæsihús. vorum að fá I sölu ákaflega vandað og fallegt um 250 fm raðh. með innb. bflskúr. Sérsmiðaðar innr. Parket og flísar. Arinn I stofu. Áhv. hagst. lang- tfmalán. V. 17,9 m. 6699 Mosfellsbær - 2ja herb. raðh. 2ja herbergja fallegt og bjart 66 fm raðhús með sérinnóangi og sérlóð. Vandaðar innr. á baði og í eldh. Parket og fllsar. Plata fyrir sólskála. Áhv. 2,7 m. V. 6,7 m.6671

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.