Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 18
¦18 E ÞRIÐJUDAGUR 12. NÓVEMBER 1996 1 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNASALA SKIPHOLTI 50 B. - 2. HÆÐ TIL VINSTRI Jl] FAX 562-9091 SIMI 55 1009< Opið virka daga frá kl. 9-18. Franz Jezorski lögfræðingur og lögg. fasteignasali 4 OPIÐ ALLAR HELGAR! Virka daga 9-18 Laugardaga kl. 11 -14. Sunnudaga kl. 13-15. H 2ja herb. Asparfell. Mjög rúmgóð 65 fm endaíbúð á 2. hæð m. sérinngangi af svölum.: Húsvörður, gervihnat- tasjónvarp. Áhv. byggsj. 3 millj. Hér þarf ekki greiðslumat. Verð 5,3 millj. Bræðraborgarstígur - Góð lán! Hörkuskemmtileg mikið endurnýjuð 48 fm íbúð í tvíbýli með sérinngangi. Laus - lyklar á Hóli. Hér þarf ekki greiðs- lumat. Verð 5,1 millj. Áhv. 3,3 millj. i byg- gsj. (2851) Dalsel. Mjög góð 47 fm 2ja herb. ósamþ. kjallarafbúð í góðu fjölbýli. Rúmgott herb. með parketi. Verð 2,9 millj. (2860) Austurbær - KÓp. Mjög góð 65 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð í mjög góðu lyf- tuhúsi (nýlega málað). Góðar ves- tursvalir. Þvottah. á hæðinni. Húsvörður. Óll þjónusta við höndina. Laus strax. Ahv. 1,0 millj. Verð 4,6 millj. (2850) H- Engjasel. Falleg 56 fm íbúð á 3. j"~ hæð í nýlega klæddu fjölbýli. 'jj^ Suðursvalir. Parket á gólfum. Áhv. Z byggsj. 2,7 millj. Verð 5,6 millj. , (2003) »>. Fífurimí - Bílskúr. Guiifaiieg 2 70 fm 2ja herb. (búð (sérhæð) á jarðhæð ásamt 20 fm bílskúr í fall- (— egu tvíbýli. Allt sér. Mögul. á öðru I— herb. (glugga laust). Áhv. 4,2 millj. > húsb. Verð 7,5 millj. Skipti möguleg á Z stærra í Vesturbæ. (2027) Framnesvegur. Gullfalleg tveggja herbergja tæplega 26 fermetra einstak- lingsfbúð á 1. hæð með sérinngangi. Parket á gólfum. Áhv. hagstæð lán. Verð 2,7 millj. 2008 FrOStafold. Hörkuskemmtileg 63 fm 2Ja herb. íbúð á 1. hæð í nýviðgerðu og máluðu fjölbýli. Suðursvalir. Þvottaherb. i ibúð. Sérlega smekkleg íbúð. Áhv. 3,0 í byggsj. Verð 6,5 millj. (2646) Grettisgata. Ffn fyrir skólafólk. Snyrtileg 2ja herb. ósamþ. kjallaraíb. á þessum góða stað. Áhv. lífsj. 400 þús. Þessi fer fljótt. Verð 2,6 millj. (2854) Hamraborg. Fyrir eldri borgara. Mjög góð 54 fm íbúð á 2. hæð, ásamt stæði í bílgeymslu. Nýstandsett sameign. Stutt í alla þjónustu. Hér er nú aldeilis gott að búa! Verð aðeins 4,5 millj. (2823) Hringbraut. Spennandi og vel skip- ulögð 2 herb. íbúð á 2. hæð í traustu steinhúsi f gamla góða vesturbænum. Áhv. húsbr. 2,6 millj. Verð 3,9 millj. Hér þarf ekki mikla útboraun. (2004) Kaplaskjólsvegur. sóri. þægii. 56 fm íb. á 3. hæð með góðu útsýni og svölum í suður. Hér eru KR-ingar á heimavelli. Verð 5,5 millj. (2490) KarfaVOgur. Gullfalleg 50 fm ib. f kjallara með sérinngangl. Baðherbergi flísalagt, parket á stofu og herbergi. Gengið beint út í suðurgarð. Ekki missa af þessari. Áhv. 2,8 millj. Verð 4,9 millj. (2000) Við Brekkulæk. Gullfalleg 55 fm. björt og skemmtil. kjíb. með stórum glug- gum. nýl. innr. í eldhúsi. Fallegt nýtt eikar-parket á gólfum. Laus fjótlega. Áhv. 2,6 millj. Verð 4,8 millj. 2017 Kóngsbakki. Nú vorum við að fá í sölu sérlega glæsilega fbúð á jarðhæð með sér suðurgarði. Nýlegt parket á gólf- um og nýleg innrétting í eldhúsi. Sér þvottahús fyrir íbúðina. Áhv. 2,7 millj. Verð 4,9 millj. (2010) Krummahólar. Guiifaiieg 55 fm (búð á 3. hæð í nýlega máluðu fjölbýli. Fallegt eikarparket á stofu. Áhv. 3,0 millj. Verð 4,8 millj. Láttu nú hendur standa fram úr ermum og skoðaðu þessa í kvöld! Lyklar á Hóli. (2656) Laugarnesvegur - laus. góö 78 fm 2ja - 3ja herb. kjallaraíbúð í fallegu litlu fjolbýll. Stór og rúmgóð stofa (mögui. á herb.). stárir Þjartir glwggar. Snyrtileg sameign. Verð 6,4 millj. (2840) Lækjarhjalli - KÓp. Stórglæsileg 66 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í fallequ nýlegu tvíbýli. Vandaðar innréttingar, parket og flísar. Þvottah, í íbúð. Allt sér. Ahv. 3,8 millj. húsbréf. Verð 6,9 millj. Hér þarf ekkert greiðslumat. (2100) Mosgerði. Falleg rúmlega 30 ferme- tra ósamþ. einstaklingsíbúð með sér inngangi á þessum frábæra stað í virðulegu húsi. Áhv. 1,2 millj. Verð aðeins 2,98 millj. (2844) Rofabær. Falleg 52 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð f góðu fjölbýli. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. fallegt eldhús með gleri í efri skápum. Suðursvalir. Nýlegt teppi. Áhv. 3,1 millj. húsbréf. Verð 4,9 millj. (2033) Seljaland. Hlýleg 2ja herb. 50 fm (búð á jarðhæð í litlu fjölbýli á þessum sívin- sæla og veðursæla stað. Verð 4,7 millj. Áhv. 2,7 millj. hagstæð lán. Verður þú fyrstur? (2856) Skipasund. Bráðskemmtileg 52 fm fbúðarhæð með sérinngangi f fjór- býlishúsi á þessum vinsæla stað. Þér hlýnar um hjartarætur þegar þú kemur inn f þessa vinalegu íbúðl! Verð 4,9 millj. Áhv. 1,0 millj. Laus í byrjun des. (2057) VANTAR Leitum að góðri sérhæð með bílskúr í Hlíðum eða nágrenni fyrir traustan kaupanda sem er með gullfal- lega 3ja herb. risíbúð í Bólstaðarhlíð. Verð 11-13 millj. VíkuráS. Gullfalleg 59 fm íb. á 1. hæð (nýklæddu húsi. Gengið er beint út í garð með sér suðurverönd. Verðið er aldeilis sanngjarnt. Aðeins 4.950 þús. Laus - lyk- lar á Hóli. Já, hér færð þú aldeilis mikið fyrir Iftiðl (2508) 3ja herb. Álfhólsvegur. bjöh 73 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjórbýli. Nýl. eldhúsinnr. Góðar svalir út af stofu. Fallegt útsýni. Áhv. hagstæð lán 4,2. millj. Verð 5,9 millj. (3173) Snorrabraut 56 - fyrir aldraða!! Gullfalleg 56 fm 2ja herb. (búð á jarðhæð mitt í hjarta borgarinnar í þessu spennandi fjölbýli. Parket, flísar. Suðurverönd, mikið skápapláss. Ahv. 1,6 millj. Laus strax! Lyklar á Hóli. (2038) Tryggvagata. Litil útborgun. Falleg 56 fm stúdíófb. í Hamarshúsinu við Tryggvagötu. Áhv. er byggsj. 2,8 millj. Verð 4,8 millj. Hér þarf ekkert greiðs- lumat. Hagstæð greiðslukjör. (2316) VallaráS. Hörkuskemmtileg 39 fm einstaklingsibúð á 5. hæð ( lyftuhúsi. Góðar suðursvalir. Áhv. 2,0 millj. byggsj. Verð 3,9 millj. (2845) Berjarími. Stórglæsileg 93 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð ( 3ja hæða fjöl- býli. Gegnheilt parket, sérsmíðaðar innréttingar og allt 1. flpkks. Bílgeymsla 17,5 fm. Verð 8,5 millj. Áhv. 3,8 millj. hús- bréf. Laus fyrir þig núna. (3950) tr- •> Z Z Brekkuhjalli. Skemmtileg 101 fm efri sérhæð i tvibýli. íbúðin er talsvert endurnýjuð, m.a. nýtt eld- hús, nýtt rafmagn auk þess sem gluggar og gler er endurnýjað að hluta. Suðursvalir, 12,8 fm geym- sluskúr á lóð. Lóðin er 1200 fm. Frábært útsýni Verð 7,6 millj. Áhv. 3,4 millj. í byggsj. (3085) Hér þar ekki greiðslumat! Bugðulækur - Allt sér. Gullfalleg 72 fm 3ja herb. íbúð á I— jarðhæð í fallegu tvíbýli. Tvö góð I— herb. og stofa með útg. út í garð. v>- Eignin er mikið endurnýjuð m.a. Z eldhús, bað, rafmagn, gíuggar og gler. Sérinngangur. Ahv 2,8 millj. húsb. Verð 6,5 millj. (3638) Engihjalli. Gullfalleg 78 fm ibúð á 2. hæð í nýviðgerðu fjölbýli með fallegu útsýni. Verð 5,6 millj. Ibúðin er laus og lyklana færðu hjá okkur á Hóli! (3653) Engjasel. Vorum að fá í sölu fallega rúmlega 90 fm. þriggja herbergja íbúö á 1. hæð í þessu barnvæna hverfi. l'búðin- ni fylgir stæði í bílskýli. Verð 6.950 þús. Áhv. 4,0 millj. Skipti óskast á minni eign. (4796) Eyjabakki. Vorum að fá í sölu stór- glæsilega 90 fm 3ja herb. fb. á 1. hæð sem er öll nýstandsett. íbúðin skartar m.a. parketi á gólfum og fallegum fli'sum á baðherbergi. Gervihnattasjónvarp. Verð aðeins 6,6 millj. (3902) FrOStafold . Stórglæsileg 100 fermetra 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð ( nýlega viðgerðu fjölbýli. Parket og mar- mari á gólfum. Góð aðstaða fyrir börnin. Áhv. byggsj. 40 ár. 5,1 millj. Gr.byrði 23 þús. per mán. Verð 8,7 millj. Hér þarf ekkert greiðslumatl! Bjóddu bílinn uppf. (3887) Fumgrund - KÓp. Dúndurgóð björt og skemmtileg 75 fm 3. herb. íb. á 3. hæð í góðu fjölbýli. Tvö góð svefn- herb. og rúmgóð stofa. Vestursvalir. Áhv. húsbréf og byggingasj. 4,2 millj. Verð aðeins 5,9 millj. (3790) Fumgmnd. Vorum að fá í sölu 3ja herb. 76 fm íbúð á 2. hæð (efstu) ásamt aukaherbergi í kjallara. Fjölbýli þetta er viðgert og málað. Frábært útsýni yfir dalinn. Verð 6,5 millj. Áhv. 2,7 miilj. (3082) Furugrund - Við Fossvogs- dalinn. Vorum við að fá í sölu 3ja herb. 90 fm íbúð á 2 hæð í fjölbýli sem hefur verið tekið í gegn, viðgert og málað. Aukaherbergi ( kjallara sern auka tekjur og létta þér greiðslubyrði. Áhv. 3,3 í byggsj. og 1,0 húsb. á 5,1% vöxtum. Verð 7,3 (3083) Grettisgata. Skemmtileg 71 fm H- 3ja herb. í búð á 2. hæð í nýlegu fjöl- P" býli. Upphitað bílastæði. Ibúðin er V" björt og skemmtileg. Hér þarf ekki Z greiðslumat. Áhv. byggsj. 5,0 millj. Verð 7,0 millj. (3083) Hrísmóar. Vorum að fá í sölu stór- glæsilega 113 fermetra „Penthouse" íbúð á þessum frábæra stað. FKsar og Merbau parket á gólfurn. Sjón er sögu ríkari; Áhv. byggsj. 4,5 millj. Verð 9,4 millj. íbúðin getur losnað strax. (3335) Huldubraut - KÓp. Dúndurgóð 91 tm 3ja - 4ra herb. (búð á 1. hæð í góðu 3 býli. Tvö herb. og tvær stofur (nýtt sem 3 herb. í dag). Endurnýjað eldhús oq aólfefni að hluta. Fráb. verönd út frá stofu. Mögul. að byggja bilskúr. Verð 8,5 millj. (3645) Klapparstígur - góð lán! Stórglæsileg 117 fm 3ja herb. ibúð á jarðhæð (2. hæð norðanmegin) ásamt 23 fm stæði í bílgeymslu. Sérsmíðaðar innréttingar, Merbau-parket á gólfum. Lánin eru aldeilis hagstæð, þ.e. 5,3 millj. byggsj. Verð aðeins 10,5 millj. (3079) HQLL... frískur o& kraftmikill!! •*53St

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.