Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 20
20 E ÞRIÐJUDAGUR 12. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ Hraunbraut. 260 fm einb. m/vinnuaðst. á 1. ha2ð. Garður. Útsýni. V. 18 m. 9029. jlff" Félag fasteignasaia Sigurður Óskarsson lögg. fasteignasali Berglind Björnsdóttir, sölumaður Sigurður Slgmundsson, sðlumaður Sími 588 0150 t Fax 588 B140 Fasteignamiðlunin Sef Suðurlandsbraut 16 EINBÝLI Reynihvammur - Kóp. Tvær íb. 220 fm einbýli á fráb. stað. Tvöf. bilsk. Sólstofa og fallegur garður. V. 12,7 m. 9603. Laufbrekka - Kóp. 3ja fbúða tvíiyft steinhús. 2 samþ. íb. og ein aukaib. V. 14,9 I m. 9233. - Birkigrund - Kóp. 175 fm aðaiíb. m. innb. bílsk. og samþ. 86 fm séríb. á jarðh. Skipti á minni eign koma til greina. 9228. MÍðtÚn. Þetta sígilda vandaða 225 fm einb. er til sölu. Mörg aukaherb. í kj. Skipti á sérhæð. ÁHv. 2,5 m. V. 13,5 m. 9172. Keilufell. Fallegt og mjög vandað 150 fm timburhús með bílsk. Áhv. 4,7 m. V. 11,2 m. 9285. Tungubakki. 188fmfallegtraðhúsmeð innb. bílsk. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 12,3 millj. Brekkusel. Glæsil. 239 frri endaraðh. með bflsk. Skipti á minni eign. Áhv. 5 m. V. 12 m. 8011. FlÚðasel. Falleg 4ra-5 herb. 99,5 fm fb. á 1. hæð m. bílag. Áhv. 1,7 m. V. 6,9 m. 8292. Dalsel. Glæsilegt 156 fm raðh. með bílag. Skipt á minni eign. V. 10,9 m. 8281. Neðstaleití. Stórfallegt 234 fm raðhús á frábærum stað. Áhv. Byggsj. 0,9 m. V. 18 m. 8282. Birkihlíð - tvær íb. Vandað 205 fm endaraðh. með bílsk. Aukaib. á jarðh. Áhv. 1,5 m.V. 17,4 m. 8091. FlÚðasel. 148 fm raðh. á tveimur hæð- um. Bílag. Skipti á einb. Áhv. 3,8 m. V. 11,5 m. 8227. BÚStaðavegur. 95 fm parh. Ahv. 5 m. V. 7,9 m. 8259. SÉRHÆÐIR ÁsbÚðartrÖð - Hf. Glæsil. 231 fm sér- hæð m. bílsk. og 30 fm aukaíb. á jarðh. Áhv. Byggsj. 2,6 m. V. 12,7 m. 7269. Árland, Fossvogi. Stórglæsil. 237 fm ein- býli með 25 fm bílsk. á besta stað í bænum. V. 18,9 m. 9112. Rauðagerði. 303 fm einb. á tveimur hæðum. Innb. bílsk. Blómaskáli, sána og heitur pottur. 50 fm séríb. á 1. hæð. Skipti. 9007. Víðíhvammur - Kóp. Glæsil. efri sér- hæð ítvíb. 122 fm m. 32 fm bílsk. Fráb. eign. Áhv. 5,3 m. V. 10,9 m. 7070. Holtsgata. Nýuppgerð 115 fm sérhæð m. 40 fm aukaíb. í kj. V. 12 m. 7272. HraunbrÚn - Hf. Falleg 126 fm fb. á 3. hæð í þribýli. Áhv. 6,3 m. V. 10,5 m. 7271. l!NJ,JA»lJJMIJ:'f* Lítilli jörð i nágrenni Hvolsvallar í skiptum fyrir íbúð í Reykjavfk. Einbýlí í Garöabæ eða á Seltjnesi. Eínbýlí I Fossvogi eða Stekkjum. RaðhÚSÍ í Fossvogi eða Bökkum. Sérhæð í Hlíðunum, Teigum eða Vogum. 3ja eða 4ra herb. ibúð á Hðgum eða Melum. 2ja herb. íbúð á svæðum 101, 105eða108. Logafold. Glæsil. 209 fm efri sérhæð í tvíb. m. bílsk. Ahv. 6 m. V. 12,5 m. 7196. Skeggjagata - sérh. Falleg 60 fm efri sérh. í þríb. Ahv. 2,3 m. V. 5,7 m. 7270. Digranesvegur. 77 fm 3ja herb. fb. á jarðh. í fjórb. Áhv. 3,5 m. V. 6,3 m. 7001. 4RA-7 HERBERGJA RÓSarÍmÍ. Falleg 97 fm íb. f fjórb. Áhv. 5 m. V. 7,5 m. 6283. Dalbraut. Falleg 114 fm (b. á 2. hæð. Bíl- skúr. V. 8,9 m. 6243. ReykáS. Falleg 152 fm íb. og 26 fm bílsk. Aukaherb. í risi. Áhv. 1,7 m. V. 11,5 m. 6282. Leimbakki. Falleg 95 fm útsýnisíb. á 1. hæð. Parket. V. 6,9 m. 6277. FífUSel. Falleg 97 fm suðuríb. á 3. hæð. Bílsk. Áhv. 0,9 m. V. 7,7 m. Skipti á stærri eign! 6278. Álf holt - Hf. Stórfalleg ný 95 fm fb. á 2. hæð. Áhv. 5,4 m. V. 8,5 m. 5312. Fróðengi - ný. Góð lán. Frábær 99 fm ný íb. á 1. hæð.-Áhv. húsbr. 6 m. 6280. Efstihjalli - Kóp. 79,1 fm fb. á 1. hæð. Stór sérh. í kj. Ahv. 2,5 m. V. 7,5 m. 6279. Túnbrekka - Kóp. 107 fm fb. á 1. hæð með bílsk. Áhv. 2,6 m. V. 8,9 m. 6173. Blikahólar. 163 fm ib. á 2. hæð m/st. innb. bílsk. Áhv. 3,8 m. V. 9,2 m. 6108. Austurberg. 106 fm b. á 4. hæð. út- sýni. Bílsk. Áhv. 4,8 m. V. 7,8 m. 6076. Eyjabakki. 89 fm ib. á 2. hæð. Laus fljótlega. V. 6,4 m. 6165. Vesturberg. 96 fm íb. á 4. hæð. skipti á einbýli. Áhv. 3,7 m. V. 7,1 m. 6258. Dalaland. 79 fm fb. á 1. hæð. Skipti á stærri elgn f sama hverfi. Áhv. 4,2 m. V. 7,9 m. 6268. Hraunbær - 4ra. Mjög falleg 98 fm ib. á 3. hæð i vönduðu fjölbýli. V. 7,2 m. 6187. Dunhagi. 85 fm íb. á 3. hæð. Bflsk. Allt endurn. m.a. nýtt eldhús og baðherb. Skipti mögul. Áhv. 5,0 millj. V. 7,7 m. 6121. *s***^ nHUPcrivyW Miklabraut. 73 fm snotur kjib. Ahv. 3,1 millj. Verð 5,5 millj. Hraunbær. Falleg 65 fm endaíb. á 3. hæð. Gengið inn af svölum. Áhv. Byggsj. 2,9 m. Verð 5,5 m. KjarrhÓlmÍ - Kóp. Falleg íb. í Fossvogs- dal. Áhv. Byggsj. 3,8 m. Verð 6,4 m. 5353. Álfaskeíð - Hf. Gullfalleg 87 fm parket- lögð ib. á 3. hæð. 1. flokks viðhald á húsi. Áhv. veðd. 2,3 m. V. 6,7 m. 5336. Bergstaðastræti. Mikið endurbyggð 65 fm fb. á 1. hæð. V. 5,1 m. 5290. Hjálmholt. Falleg 71 fm íb. á jarðhæð í þrfb. Frábær staðsetning. Áhv. 3,8 millj. V. 6,3 m. Dalsel - bílsk. Falleg 85 fm íb. á 1. hæð með bilsk. Áhv. 1,9 m. V. 6,7 m. 5301. Flétturimi - fallegt parket. 93 fm íb. á 1. hæð. Áhv. 6,3 m. V. 7,9 m. 5310. ÆSUfell. 85 fm íb. á 2. hæð. V. 6,2 m. 5178. Skálaheiði - fjórbýli. Góð 76 fm íb. á 1. hæð í fjórbýli. V. 5,6 m. 5307. Kjarrhólmi - Kóp. 75 fm íb. á 3. hæð. Ahv. Byggsjlán 3,6 m. 5303. VeghÚS - góð lán. Falleg nýl. 102 fm íb. á 1. hæð. Áhv. Byggsjlán 5,3 m. V. 7,9 m. 5055. VÍndáS - bilag. Fallegt parket. 85 fm íb. á 1. hæð. Bílag. Áhv. 3,4 m. V. 7,2 m. 5090. Hamraborg - bíiag. góö 70 fm íb. á 2. hæð. Bflag. Áhv. 4,2 m. V. 6,4 m. 5186. KrummahÓlar - bílag. Parket. 55 fm íb. á 2. hæð. Áhv. 1,3 m. V. 5,4 m. 5251. Sundlaugavegur. 69 fm. parket. fb. á jarðh. með sérinng. V. 5,5 m. 5271. Dvergabakki. 67 fm a>. á 2. hæð. stutt í skóla og þjónustu. V. 5,2 m. 5278. 2JA HERBERGJA Rofabær. Falleg 80 fm íb. á 1. hæð. Fráb. lánakjör. V. 5,9 m. 5331. Karlagata. Mjög falleg 33 fm ib. á besta stað f bænum. Áhv. 2,2 m. V. 3,4 m. 5340. Langholtsvegur. Guiifaiieg 92 tm ib, á jarðhæð f þrib. Áhv. veðd. 3,2 m. V. 7,1 m. 5321. Hraunbær. Ljómandi falleg 2ja herb. íb. á besta stað í Hraunbæ. Stutt í alla þjónustu. Áhv. hagst. lán 3,6 m. V. 5,5 m. 5343. Hringbraut. Falleg parketlögð 67 fm íb. á 2. hæð. V. 5,9 m. Laus. 5318. Bræðraborgarstígur. snotur 68 fm íb. á góðum stað. V. 4,8 m. 5141. Hamraborg - Kóp. Falleg 52 fm fb. á 2. hæð í góðu fjölbýli. Bílag. V. 4,9 m. 5065. Snorrabraut. 50 fm ntii kjib. uus fijoti. Áhv. 2,5 m. V. 5,1 m. 5231. JÖklafold. 57 fm ib. á 3. hæð f litlu fjölb. Áhv. 2,7 m. V. 5,9 m. 5261. Dunhagi - sérinng. 56 fm íb. á jarðh. með sérinng. Góð kjör. V. 4,9 m. 5266. Álfaheiði - Kóp. Glæsil. 68 fm íb. á 1. hæð. Bílsk. Skipti á stærri eign í nágr. Áhv. 4 m. V. 7,4 m. 5272. KÓngSbakkÍ - parket. Glæsil. með par- keti, nýmáluð fb. á 1. hæð. Áhv. 2,8 m. V. 5 m. 5289. EK5NIR Á SÉRKJÓRUM Háaleitisbraut. 4ra herb. 106 fm auk bílskúrs. Verð kr. 7.900.000 Útb. við kaupsamrt. kr. 500.000 Húsbréf 70% kr. 5.530.000 Greitt á 12 mán. kr. 1.000.000 Lán frá seljanda kr. 870.000 LANDSBYGGÐtN Heiðvangur - Hellu. 152 fm einbýli á besta stað á Hellu. Laust strax. V. aðeins 6,0 m. 9602. AustUfVegur - Selfossi. Snotur 58 fm fb. á 2. hæð í timburh. á besta stað í bænum. V. 4,0 m. 5002. MÍðkOt - Þykkvabæ. Fallegt 160 fm einb. m. 80 fm iðnaðarhúsnæði og 63 fm tvöf. bílskúr. Skipti á ib. í Rvík. V. 6,9 m. 9257. Bergalda - Hellu. Falleg 64 fm íb. á 1. hæð í litlu fjölblýli. V. 4,5 m. 5101. FoSSalda - Hellu. Falleg 64 fm íb. á 1. hæð í litlu fjölbýli. V. 4,5 m. 5101. Borgarheiði - Hverag. 130fm einb. m. bllskúr. Góð kjör. V. 6,8 m. 9131. Varmahlíð - Hverag. Vandað 260 fm einb. Mikil endurn. Ný gólfefni. V. 6 m. 9113. NeStÚn - Hellu. Mjög fallegt 143 fm einb. m. frábærum trjágarði innst í rólegri götu. Áhv. 2,8 m.V. 8,6 m. 9031. Eldri borgarar - Heiiu.vandaðiítið5i fm sérbýli. 9607. Ashamar - Vestmannaeyjum. Falleg 80 fm fb. á 1. hæð f fjölbýli. Áhv. Byggsj. 2,2 m. V. 5,2 m. 5355. Urual n e 11 n u . - ' g n a a http://ujujuj.itn.is/sef Netfang: sef@itn.is ¦n B) 0) o £' _ 3 ö* c 01 ro se 4%g& \ 2 m %. ©588 55 30 Bréfsími 588 5540 Opið laugardaga kl. 10-13 Einbýlishús HVANMHOLMI - KOP. Vorum að fá I sölu fallegt einbhús 200 fm m. 26 fm bílskúr. 4 svefnherb. Parket. Suöurgaröur. Mögul. á 3ja herb. Ib. á jarðh. Skipti möguleg. Hagstætt verð 12,5 millj. 7118 REYKJABYGGÐ - MOS. Fallegt og rúmgott 174 fm m. 31 fm bílskúr, 4 svefnherb. Parket, fallegur garður. Skipti mögul. Verð 12,5 milij. 7113 / TUNGUVEGUR - EINBHUS Vorum að fá I einkasölu, fallegt einbýlishús á tveim hæðum með bílskúr 370 fm, með miklum möguleikum t.d. tvær íbúðir, útleiga á 4-6 herbergjum á jarðhæð, fyrir féla- gasamtök o.fl. Ahugaverð eign meö góða staðsetningu. 7207 Raðhus - Parhús RÉTTARHOLTSV. - RAÐH. Vorum að fá I einkasölu nýstandsett raðhús 110 fm. Parket, ný eldhúsinnr. Suðurgarður. Mögul. áhv. 5,7 millj. Verð 8,8 millj. 6152 TJARNARMÝRI - RAÐH. Vorum að fá nýlegt raðh. með innb. bílsk. 253 fm á tveimur hæðum og kjallara. Vandaöar inn- réttingar. Áhv. 6.0 millj. Verð 17,8 millj. 6151 GRUNDARTANGI - MOS. Rúmgott endaraðhús 100 fm. 3_ svefnh. stofa, sérinngangur og garður. ÁHV. 7,0 MILLJ. HAGSTÆÐ. LAN VERÐ 8,9 MILLJ. 6107 MIÐBÆR - MOS. Gott raðhús 87 fm 3ja herb., geymsluloft. Fallegur suöurgarður. Sérinng. Laust strax. Mögul. áhv. 5,5 millj. Tækifærisverð. 6142 LYNGRIMI - PARH. I einkasölu nýbyggt pam. á tveimur hæðum 200 fm m. 20 fm bílsk. Fullfrág. að utan, málað, fokh. að innan. Áhv. 5,2 millj. húsbr. Hagstætt verð. 6110 GRENIBYGGÐ - MOS. Nýlegt raðhús 109 fm. 3 svefnh., stofa og sólstofa, sérlóð og -inngangur. AHV. 5,0 MILLJ. HAGSTÆÐ LÁN. VERÐ 8,9 MILLJ. 6150 * * _ I FURUBYGGÐ - MOS. Nýl. parhús 170 fm á tveimur hæðum. 4 svefnh. 26 fm bilsk. Skipti mögul. á minni eign. HAGSTÆTT VERÐ. 6068 Sérhæðir SKÓGARÁS - M. BILSK. Mjög rúmgóð og falleg 5 herb. íb. 140 fm á tveim hæðum, m. 26 fm bílskúr. 4 svefnherb., parket, nýklœtt hús. Mögul. áhv. 6,8 millj. Verð 9,7 millj. 5031 BJARTAHLÍÐ - 4RA MOS Vorum að fá I sölu 4ra herb. efri sérhæð f nýju tvíbýlishúsi. 3 svefnherb. Suð-vestursv. HAGSTÆTT LÁN 5,1 MILU. VERÐ 7,4 MILLJ. 5079 4ra - 5 herb. VESTURBERG - 4RA Mjög góð 4ra herb. Ib. 100 fm á 1. hæð. 3 svefnherb. Parket. Suðursvalir. Skipti mögul. í nágrenni miðbæjar t.d. Hagstætt verð. 3080 ALFHEIMAR - 4RA Vorum að fá í sölu 4ra herb. fb. 96 fm i nýstand- settu fjölbýlishúsi. Parket. Suðursvalir. Mögul. áhv. 5,0 millj. Verð 7,2 millj. 3114 3ja herb. ibúðir ENGIHJALLI - KÓP Rúmg. 3ja herb. Ib. 85 fm 1 lyftuh. Húsvörður. Parket. Stórar suðursv. Mögul. áhv. 4,4 millj. Verð 6,0 millj. 2076 ÞVERHOLT - MOS. Stórglæsileg ný 3ja herb. íb. 95 fm á 2. hæð i litlu fjölbýlishúsi. Séraðkoma. Stutt i alla þjónustu. Mögul. áhv. 6,0 millj. Hagstætt verð. 2124 KJARRHÓLMI - KÓP. Mjög góð 3ja herb. Ib. 80 fm á 1. hæð m. stór- um suðursv. Áhv. 4,0 millj. Verð 6,2 millj. 2080 2ja herb. ibuðir HRISRIMI - 2JA Falleg og rúmgóð 2ja herb. íb. 82 fm á 2. hæð með bílskýli. Merbau-parket, flísar, fallegar inn- réttingar. Suðursvalir. Áhv. 4,9 millj. Verð 6,7 millj. 1114 VALLARÁS - STÚDÍÓ Vorum að fá snyrtilega 40 fm einstakl.ib. á 2. hæð. Góð verönd. Húseignin öll nýstandsett. Áhv. 1,8 millj. Verð 3,8 millj. 1112 MIÐHOLT - 2JA Vorum að fá (sölu nýja 2ja herb. (b. á 3. hæð í litlu fjölbhúsi. Suðursvalir. Áhv. 3,0 millj. Tæki- færisverð 4,7 millj. 1107 Sumarbustaðir o.fl. SVARFHÓLSSKÓGUR - VATNASKÓGUR. Vorum að fá I sölu 1 ha eignarlóð í Svarfhólsskógi fyrir sumarbústað. Skipulagt svæði. Stutt ( veiöivötn. MIKIÐ ÚTSÝNI, KJARRIVAXIÐ LAND. HAGSTÆTT VERÐ. 15065 NAGRENNI ÞRASTARLUNDAR Vorum að fá til sölu þrjár samliggjandi sumarbústaðalóðir við Kóngsveg í Norðurkotslandi, samtals 8.200 fm. Hagstætt verð 1,5 millj. 15062 Atvinnuhusnæði ARTUNSHOLT - SKRIFST. Vorum að fá til sölu skrifstofuhúsn. á 1. hæð 240 fm. Mögul. að skipta í tvennt. Mjög góð staðsetning og hagstætt verð. Laust strax. 9013 HÁRGREIÐSLUSTOFA NEÐRA BREIÐHOLT Vorum að fá I sölu hárgreiðslustofu I futium rekstri. 3 stóiar. Góð staðsetning. Góðir tekjumöguieikar. 9023 SNORRABRAUT-2JA Vorum að fá i einkas. 2ja herb. Ib. 61 fm á 3. hæð. LAUS STRAX. ÁHV. 3,8 mlllj. VERÐ 5,4 millj. 1103 Fasteignamiðlunin Berg, Háaleitisbraut 58, sími 588 55 30 (0 m u.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.