Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR12.NÓVEMBER1996 E 23 fö Húsvangur •1717 Fax 562 • 1772 Borgartúni 29 Opið virka daga frá kl. 9-18 FÉLAG U FASTEIGNASALA Geir Þorsteinsson, Hjálmrýr I. Ingason, Tryggvi Gunnarsson, Guðmundur Tómasson, Jónína Þrastardóttir, María Guðmundsdóttir Guðlaug Geirsdórtir (f löggiltur fasteignasali l#K Landið M Dynskógar - Hveragerði. Faí- legt einbýli á einni hæö ásamt bílskúr. 4 svefnherb. Góð stofa. Rúmgott eldhús. Sundlaug í garði. Snyrtileg eign. Vilja skipti á minni eign. Áhv. 3 millj. húsnlán. Verð 8,9 millj. 2947 Seljavogur - Hafnir. Mjög gott og vel byggt 145 fm timbureinbýli á einni hæð. Fjögur herbergi og stofa. Parket. Heitur pottur í garði. Áhv. 3,8 millj. hús- nlán. Verð 8,2 miili- 2952 smíði Fjallalind - KÓp. Ca 140 fm raðhús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan og fokhelt að innan. Hægt er að fá húsið tilbúið til innrétt- inga. Verð 7,7 millj. 2940 Fjallalind - Kóp. Gott ca 140 fm endaraðhús á einni hæð ásamt innbyggð- um bílskúr. Húsið skilast fullb. að utan og fokhelt að innan. Hægt að fá það tilb. til inn- rétt. Verð 7,9 mlllj. 2941 Fjallalind - KÓp. Glæsileg 140 fm raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. á efri hæð. Stór stofa, borðstofa, eldhús, þv- hús og að auki 33 fm bílskúr á neðri hæð. Teikn. á skrifstofu. Fullb. utan, fokheltað innan. Verð 8,9 millj. 3050 Funalind - KÓp. Glæsileg 87 fm íbúð á 1. hæð í nýju lyftuhúsi. Tvö stór herbergi. Góð stofa. Stórar svalir. Tilb. til innr. Verð 6,6 millj. Fullb. án gólfefna. Verð 7,7 millj. 3108 Galtalínd. Rúmgóð íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. l'búðin verður afhent fullbúin án gólfefna. Frábært útsýni til vesturs. Mögu- leiki að kaupa bílskúr. Verð 8,9 milíj. 3174 Galtalind. Rúmgóð 110 fm (búð á 2. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað ( Lindun- um. l'búðin afhendist fullbúin án gólfefna. Til afh. apr. - júní 1997. Möguleiki að kau- pa bílskúr. Verð 8,9 millj. 3172 Galtalind Vorum að fá góða og mjög skemmtilega íbúð á jarðhæð i litlu fjölbýli á góðum stað ( Lindunum. (búðin verður full- búin án gólfefna og til alhendingar í apríl - júní 1997. Möguleiki að kaupa bílskúr. Verð 7,9 millj. Gullengi. Góð 84 fm Ib. á 1. hæð í litlu fjölb. íb. er tilb. til innr. Fullb. að utan. Éinnig er hægt aö fá íb. fullbúna með eða án gólfefna. Suðurverönd. Áhv. 3 millj. húsbr. Verð 5,9 millj. 2615 JÖrfaMnd. 190 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan og fokhelt að innan. Teikningar á skrifstofu. Verð 9,2 millj. 3115 l# Blikanes - Arnarnesi. Giæsiiegt einbýli á tveimur hæðum. Sex svefnherb., Góðar stofur, sjónvarpsstofa. Æfingaherb. og nuddpottur. Suður sólpallar. Stór eign- arlóðmeðfallegum trjágróðri. 40 fm bílskúr ofl. Skipti á minna. Verð 23 millj. Grettisgata - tvær íb. Einbýii á þremur hæðum með séríbúð í kjallara. Góð herb. Svalir. Vilja skipti á minni helst í mið- bænum. Verð 7,7 millj. 3095 Hjallavegur - Rvík. Vorum að fá gott einbýli á góðum stað ásamt bílskúr. Húsið skiptist í hæð og ris. 4 svefnherb. Stofa og borðstofa. Góður og mikill garður. Verð 9,3 millj. 3177 Hlíðarhjalli. Glæsilegt einbýli á 2 hæðum með frábæru útsýni. 5 svefnherb. Stóra suðursv. Húsið stendur innst í botn- langa. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 16, 5 millj. Skipti möguleg á minni eign. 3100 MÍðhÚS. Mjög gott og vel hannað ein- býli. 5 svefnherb. Góðar stofur. Frábær suðurverönd. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 15,9 millj. 2931 t'#! Rað- og parhús Álfhólsvegur. Mjög gott 162 fm par- hús á 3. hæðurv>ésamt sólskála. Arinn í stofu. Góður bílskúr. Áhv. 2 millj.Verð 12,7 millj. 3136 Ásgarður. Mjög gott raðhús á þremur hæðum með fullt rými í kjallara. Fjögur svefnherb. og stofa. Nýl. innr. í eldhúsi. Baðherb. m. flísum. Góö eign. Verð 8,7 millj. 3132 Brekkutangi - Mos. Gottraðhúsá tveimur hæðum ásamt góðri séríbúð í kjall- ara og bílskúr. Eign sem býður upp á mik- la möguleika. Skipti möguleg á minni eign. Verð 11,7 millj. 3117 Dalsel 175 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. 4 svefnherb. Flísar á gólfum. Tvennar svalir. Verð 11,5 millj. 2854 Dalsel. Gott raðhús í grónu hverfi. Húsið er 179 fm m. 4 svefnherb og stofu. Parket og flísar. Bílgeymsla. Fallegur garð- ur. Skipti möguleg á stærra eða minna. Verð 10,8 millj. 2989 IftBBffeð Garðastræti. Glæsileg (búðarhæð í fallegu steinhúsi í hjarta borgarinnar. Eitt mjög stórt herte-Tvær stórar stofur og sól- stofa. Arinn. Mjög góð lofthæð. Stór og fal- legurgarður. Verð 11,5. 3126 Heiðarhjalli - KÓp. Stórglæsileg 110 fm sérhæð með fallegu útsýni. 3 góð svefnherb. Góð stofa. Suðvestursvalir. Massívt parket og flísar á gólfum. 27 fm bílskúr. Áhv. 6,3 millj. 5% vextir. Vcrð 10,9 mlllj. 3130 Unnarbraut - Seltj. nofmneðri sérhæð í fallegu tvfbýlishúsi. Þrjú herb. Tvær stofur. Parket. Suðurverönd. Engar tröppur, gengið beint inn. Bílskúr m. öllu. Áhv. 5,8 millj. húsnlán o.fl. Verð 10,5 millj. 2796 4ra til 7 herb. Asparfell m. bílskúr. Giæsiieg ca 110 fm ibúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi ásamt bílskúr. Suður- og austur svalir. 3 góð svefnherb. Skipti möguleg á minna. Ahv. ca 4 millj. Verö 7,7 millj. 3116 Brekkubær - bíllinn uppí. góö ca 100 fm ósamþykkt íbúð í kjallara á góð- um stað. Áhv. ca. 5,7 millj. Verð 6,2 millj. Bjóddu bílinn uppí. 2970 Dalsel. Falleg 107 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Þvottaherbergi í (búð. Suður- svalir. Fallegt útsýni. Bilgeymsla. Lóð frá- gengin. Áhv. 3,6 millj. húsnæðislán. Verð 7,2 millj. 2960 Engjasel. Falleg (búð á 1. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Tvö góð barnaherb. og stórt hjónaherb., öll með góðum skápum. Stór stofa. Húsið er klætt að hluta, nýl. málað og nýtt járn á þaki. Verð 7,7 millj. 3127 Furugrund - Kóp. Mjog góð íbúö á efstu hæð. Fallegt útsýni. 3 herb., stofa o.fl. Vestursvalir. Áhv. 2,3 millj. Verð 6,9 millj. 2777 ÍÍ0 i r íí 10 s « £« í^ ft2 > Uc í-L ¦— lfl E-- .. ^E^HfeHBSffiðÍ Furugrund - Kóp. Mjog goð íbuð á efstu hæð í lyftuhúsi. Þrjú svefnherb. Góð stofa og borðstofa. Stæði í lokaðri bíl- geymslu. Frábært útsýni. Suðursvalir. Verð 7,4 millj. 3131 Gautland. Vorum að fá í einkasölu fal- lega 80 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Nýlegt eldhús, flísalagt baðherb., suðursvalir. Verð 7,5 nriillj. 3089 Grænamýri - Seltj. vorum að fá í sölu glæsilega nýja 111 fm efri sérhæð í fjórbýli. (búðin skilast 1. des '96 fullbúin án gólfefna. Kaupendur fá að vera með í ráð- um í vali á innréttingum. Verð 10,6 mlllj. 3140 Holtsgata - björt íbúð. Mjog góð ca 130 fm íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi. Tvær góðar stofur. Parket á gólfum. Sæl- keraeldhús. Góð lofthæð. Verð 8,5 millj. 3165 Hæðargarður. góö 76 fm efri sér- hæð með mögul. á risi. Þrjú svefnherb. og stofa. Klætt geymsluloft m. spóna parket yfir hluta íb. Hér er gott tækifæri fyrir þá sem vilja geta stækkað við sig með tim- anum. Verð 6,9 millj. 3083 Kjarrhólmi - KÓp. Falleg íbúö a 4. hæð í góðu húsi. Parket og flísar. Fallegt útsýni. Verð 6,8 millj. 3045 Kjarrhólmi. Mjög góð íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er að klæða að hluta. Vilja skipti á minni eign t.d. í Engihjalla. Verð 7,5 millj. 3104 KleppSVegur. Góð 4ra herb. (búð á 3. hæð (efstu) í botnlanga fjærst götu. Þrjú herb. Stofa og borðst. Tvennar svalir. Skipti mögul. á minna. Verð 6,9 millj. 3007 KleppSVegur. Vorum að fá glæsilega og nýlega endurnýjaða íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. 3 herb. Nýlegt parket. Sér- smíðaðar innréttingar. Frábær eign. Verð 6,9 millj. 3179 Spóahólar - laus fljótl. Mjög góð 102 fm fbúð á 2. hæð í nýviðgerðu litlu fjölb. 3 góð svefnherb. Góð stofa og failegt eldhús. Suðursvalir. Áhv. 3,3 millj. bygg- sj. Verð 7,5 millj. 3031 ö/\L/\~0/\L/\ Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir eigna á skrá. Auglýsið ódýrt hjá Húsvangi VeghÚS. 117 fm íbúð á tveimurhæðum í nýlegu fjölbýii. íbúðin er ekki fullbúin en vel íbúðarhæf. Skipti á 2ja herb. íbúð eða góðum bíl möguleg. Áhv. 4 mlllj. hús- nlán. Verð 7,7 millj. 2858 Austurberg. Falleg 71 fm (búð ájarð- hæð í fjölbýli. Parket á allri ibúðinni. Sér- garður. Áhv. 3,4 millj. húsnlán. Verð 5,7 millj. 3039 Austurströnd m. byggsj. stór- glæsileg íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi með hreint fvábæru útsýni. Parket og flísar. Ibúðin er laus nú þegar. Stæði í bílskýli fylgir. Áhv. 3,8 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. 3141 Álfaheiði-Kóp. Gullfalleg 80 fm íbúð á 2. hæð í litlu nýl. fjölbýli. Fallegt eldhús. Góð stofa. Mjög gott umhverfi fyrir börn. Áhv. 4,9 millj. byggsj. lán. Verð 7,7 millj. 3043 Dvergabakki. Skemmtileg ca 70 fm fbúð á 2. hæð í fjölbýli. 2 góð herb. Austur; og vestursvalir. Ekkcrt greiðslu- mat. Áhv. 2,3 millj. í byggsj. Verð 5,5 millj. 3026 Dyngjuvegur - Laugarás. stór íbúð á jarðhæð í fallegu tvíbýli. Stór og góð herbergi. Stofa með fallegum bogadregn- um glugga. Stór suðurgarður. Fallegt út- sýni yfir Laugardalinn. Áhv. 4 mill). Verð 7,7 millj. 3069 Eyjabakki. Björt og falleg íbúð á 3. hæð (fjölb. Nýl. eldhúsinnrétting. Þvotta- herb. inn af eldh. Flísar í holi og stofu. Aukaherb. í kjallara. Góð aðstaða fyrir börn. Áhv. 4,2 millj. húsbr. Verð 6,5 millj. 2888 Eyjabakki Glæsileg 80 fm (búð á 3. hæð með suðursvölum. Allt nýlegt í eldhúsi og baðherb. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan (búðar. Verð 6,7 millj. Laus strax. 3106 Hjallabraut - Hfj. Rúmgóð ca 95 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. 2 góð herb. Möguleiki á því þriðja. Mjög vel,skipulögð íbúð. Áhv. ca 1,7 millj. Verð 6,9 millj. 3079 Hraunbær - laus. Mjög goð 85 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. 2 rúmg. herb. og góð stofa. Áhv. 2,7 millj. Verð 6,2 millj. 3052 Kambasel. Góð 3ja herbergja íbúð með risi sem er ófrágengiö samt. 120 fm. Parket og flísar. Góð herbergi og stofa. Gróið og gott hverfi. Verð 8,3 millj. 3111 Klapparstígur. Giæsiieg 117 fm íbúð á 1. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. Allar innréttingar sér- smíöaðar. Merbau-parket á gólfum, glæsi- leg sameign. Húsvörður. Ahv. 5,3 millj. byggsj. Verð 10,4 millj. 3004 Kóngsbakki. Falleg 82 fm ibúð á 1. hæð ( fjölbýli. þvottahús innan íbúðar. Húsiö nýlega standsett og málað. Áhv. 3,5 rnillj. byggsj. Verð 6,5 millj. Laus fljót- lega. 3168 Laufrimí. Góð 101 fm endaíbúð á efstu hæð i nýju húsi. Tvö stór herb. og stofa. Suðursvalir. Áhv. 4,4 mill). Verð 7,7 millj. 2942 Stóragerði. Góð ca 76 fm Ibúð á 4. hæð m. aukaherb. í kjallara m. aðg. að snyrtingu. Tvær góðar stofur og stórt herb. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Áhv. 2,8 millj. Húsbr. Verð 6,7 millj. 2958 Laugarnesvegur. Giæsiieg (búð á efstu hæð í fjölb. 2 góð svefnherbergi. parket og flisar á gólfum. Nýl. gler og gluggar. Lítið aukaherb. i kjallara. Góð að- staða fyrir börn. Verð 6,8 millj. 3176 Víkurás. Mjög falleg 85 fm íb. í klæd- du húsi. Merbau-parket á stofu og holi. Fallegir dúkar á herb. Suðursvalir. Áhv. 4,2 millj. húsnlán. Verð 7,1 millj. 3016 Asparfell - lítil útb. Mjog góð 65 fm íbúð á 3. hæö í góðu lyftuhúsi. l'búðin er mjög björt og skerhmtileg. Stórar suður- svalir. Ahv. 3 millj. Verð 5,1 millj. 3124 Efstihjalli - KÓp. 53 fm íbúð á 2 hæð í litlu fjölb. Gott svefnherb. suðursval- ir. Verð 5,1 millj. 3044 Gaukshólar - laus strax. Vei skipulögð íbúð á 2. hæð (lyftuhúsi. Góðar suðursvalir. Hér er öll þjónusta og skólar í göngufæri. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 5,4 millj. 3112 Hraunbær - góð fyrstu kaup. Mjög góð 2ja herb. (búð á 1. hæð f góðu húsi. Suður svalir. Húsið er Steni-klætt að hluta. Verð 4,8 millj. 3030 KríuhÓlar. Vorum að fá i einkasölu 45 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Parket á gólf- um, suðursvalir. Verð 4,5 millj. Áhv. 2,5 millj. Laus strax. 3180 SamtÚn. Góð (búð í kjallara í góðu húsi. Björt og góð stofa . Rúmgott herb. Áhv. 2,5 milíj. Verð 3,9 millj. 3169 Skipasund. Snyrtil. ca 70 fm íbúð ( kjallara á þessum vinsæla stað. Rúmgott herb. Möguleiki á öðru herb. Gott eldhús. Áhv. ca 2,6 millj. Verð 5,9 millj. 3175 Vesturberg. Falleg 64 fm íbuð á 3. hæð í nýl. viðgerðu lyftuhúsi. Nýl. eld- húsinnrétting. Parket a eldh., herb. og stofu. Góðar svalir. Áhv. 2,8 byggsj. 4,9% Verð 5,2 millj. 3084 SkÚlagata. 162 fm glæsileg Pent- house-íbúð á 5. og 6. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Garðskáli með suðursvölum. Rúmgóðar stofur. Þvhús í íbúð. Verð 14,9 millj. 2334 (ti If Félag Fasteignasala Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.