Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 12. NÖVEMBER 1996 „E«3 ^ m UNHAMAR FASTEIGNA & SKIPASALA BÆJARHRAUNI 22, HAFNARFIRÐI, SÍMI 565 4511 Sími 565 4511 Fax 565 3270 félag ÍTfasteignasala Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gíslason, Hilmar Bryde, Haraldur Gíslason, söiumaður skipa, Kristján Pálmar Arnarson, Alda B. Larsen, Kolbrún S. Harðardóttir. Sólbaðsstofa - Hafnarfirði Vorum að fá í sölu glæsilega sólbaðsstofu með 7 Ijósabekkj- um vel staðsetta í bænum. Miklir möguleikar fyrir duglegt fóík. Hagstætt verð. Uppl. gefur Helgi á skrifst. Ath. myndir í myndagluggum Opið virka daga kl. 9-18. Laugardaga kl. 11-14 Einbýli/raðh./parh. Hákotsvör - Alft. - frábær stað- setning. Nýkomið í einkasölu mjög fallegt og vel staðs. ca 170 fm fullb. einlyft einb. Ar- inn, sjávarútsýni. Samþ. teikn. af 57 fm tvöf. bíl- skúr fylgja. Mikið áhv. Hagst. lán. Verð 11,9 millj. 26968. Hrauntún - einb./tvíb. séri. skemmtii. tvfl. húseígn sem skiptist í efri sérhæð og bíl- sk. 5 svefnherb. Hins vegar góð samþ. 3ja herb. íb. á jarðhæð. Allt sér. Hraunlóð með heit- um potti. Hagst. verð. 45042. Miðbær - Hf. - einb. Nýkomið i einka- sölu skemmtil. 145 fm einb. í hjarta bæjarins. Um er að ræða eitt elsta hús bæjarins sem býð- ur uppá mikla mögul. Áhv. byggsj. rikisins 3,5 millj. Verð 8,8 millj. 45504. Miðvangur - raðhÚS. Nýkomið i einka- sölu mikið endurn. og skemmtil. 150 fm endaraðhús auk ca 40 fm bilsk. á þessum vin- sæla stað við hraunjaðarinn. Skipti mögul. á minna sérbýli. Verð 12,8 millj. 36533. Vesturtún - einb. - Álftanesi. Glæsil. nýl. vel skipul. eint. einb. með bílsk. Samtals 180 fm. Fráb. staðsetn. og aðkoma. Hagst. lán. Verð 12,7 millj. 41362. Fjóluhvammur - Hf. - einb. Nýkom- ið í einkasölu mjög fallegt einb. meö bílsk. sam- tals 230 fm. Mögul. á íb.aöstöðu á jarðhæð. Hornlóð. Fráb. útsýni og staðsetn. Skipti mögul. Verð 16 millj. 16466. Vesturtún - Álftanesi - nýtt - par- hÚS Og raðhÚS. Höfum gott úrval af ný- byggingum. Verð frá 4.650 þús. fokh. að inn- an, fullb. að utan. Teikn. á skrifst. Fráb. stað- setn. Öldutún - raðhÚS. Nýkomið í einka- sölu sérl., skemmtil. 160 fm tvil. raðh. auk bíl- skúrs. 5 góð svefnh. Góðar innr. Áhv. 6,7 millj. Verð 10,9 millj. Vesturbær - Hf. - einb. Mjög skemmtil. 168 fm 5 herb. einb. auk nýl. 40 fm bllsk. Sólskáli. Sjávarútsýni. 4 svefnherb. Áhv. byggsj. ca 2,6 millj. Skipti mögul. Verð tilboð. Grenibyggð - raðh. - Mos. Ný- komið I einkasölu sérl. skemmtil. nýl. einl. 110 fm raðh. Vandaðar innr. Parket. Fráb. staðs. í jaðri byggðar. Áhv. 6,0 millj. Verð 9,6 millj. 45286. MeltrÖð - KÓp. - einb. Nýkomiðíeinka- sölu mikið endum. og vel staðsett 193,5 fm ein- lyft einb. auk 42 fm bilsk. 5 svefnh. Arínn. Nýl. eldh., gótfefni, lagnir o.f I. Áhv. mikið hagst lán. Ákv. sala. Verð 11,9 millj. 45280. Jófríðarstaðavegur - Hf. Nýkomið í einkasölu þetta glæsil. ca 140 fm einb. á þessum fráb. stað. Mikið endurn. eign. Fallegur ræktaður garður. 5 svefnherb. Sjón er sögu rikari. Verð 10,9 millj. 28485. Sævangur - einb. Sérlega fallegt og vel staðs. 156,8 fm einb. auk 40 fm bílsk. á þessum eftirsótta stað. Hraunlóð, arinn. Hiti i bilaplani. Verð tilboð. 6159-02. Sævangur - einb. Giæsii. ca 300 fm ein- bhús m. innb. bllsk. á þessum vinsæla stað. Hraunlóð. Verð tilboð. 7506. Starhólmi - einb./tvíb. - Kóp. Nýl. 320 fm tvllyft einb. með innb. 60 fm bílskúr. Mögul. á 3ja herb. aukaib. á jarðhæð. Ekki fullb. eign en býður upp á mikla mögul. Verð að- eins 12 millj. Skipti mögul. 44448. Lindarberg - parh. Nýkomið mjog skemmtil. 250 fm nýl. parh. á tveimur hæðum með innb. bllsk. Arinn. 4-6 svefnh. Ekki fullb. eign en vel fbhæf. Frábært útsýni. Áhv. 6,0 millj. Verð 13,7 millj. 44776. Kléberg - Hf. - parhús Giæsii. vand- að nýl. pallabyggt parh. á þessum fráb. útsýn- isstað. 3 svefnherb. Rúmg. stofur o.fl. Suður- garður. Áhv. húsbr. Verð tilboð 33927. Smyrlahraun. Mjög fallegt tvíl. einb. auk 53 fm góðs tvöf. bilsk. 5 svefnherb. Suðurgarð- ur. Skipti mögul. Verö tilboö. 31006. Lindasmári - Kóp. - raðh. Nýkom- ið I sölu skemmtil tvíl. raðh. m. innb. bílsk. á þessum vinsæla stað samt. 174 fm. Eignin er rúml. tilb. u. trév., en Ibhæf. Áhv. húsbr. ca 6,5 mlllj. Verð 10,5 millj. 44450. Heiðvangur - einb. Sérl. fallegt vand- að og vel um gengið einl. einb. m. innb. bílsk. 172 fm auk 35 fm bílsk. Arinn. Suðurgarður. Fráb. staðsetn. og veðursœld. 36837. Starrahólar - Rvík - 2 íb. Mjog fai- legt og vel staðsett stórt etnbhús á þessum mikla útsýnisstað. Ósamþ. rúmg. sérib. á jarðh. Tvöf. bilsk. Verð 14,5 millj. 40118. Öldugata - Hf. - 2 íb. Skemmtil. hús á þessum vinsæla stað ca 150 fm þar af ca 50 fm aukafb. f kj. Eign í góðu standi. Áhv. 6,0 millj. hagst. lán. Verð 10,7 millj. 25323. Sviðholtsvör - Álft. Nýkomið í sölu vel staðsett 200 fm einl. einb. auk ca 50 fm bílsk. Öeppaskúr). Eignin er ekki alveg fullb. en býð- ur upp á mikla mögul. Áhv. húsbr. 6,0 millj. Skipti mögul. á ód. eign. 44372. Stuðlaberg - Hf. raðhús. Giæsii. ca 145 tvílyfl raðh. auk 20 fm bílskúre. Vandaðar innr. og gólfefni. Eign í sérflokki. Áhv. Bygg- sj. rík. 40 ára lán, ca 5,4 millj. 43130. Selbrekka - Kóp. - raðh. - tvær íb. Skemmtil. tvfl. raðh. m. innb. bílsk. og iít- illi 2ja herb. fb. á jarðh., samtals 250 fm. Suð- urgarður. Frábært útsýni. V. 12,3 m. 31835 Hátún - nýtt - Álftanesi. Giæsii. rúmg. einl. parh. m. innb. bllsk. samtals ca 200 fm. Afh. fljótl. fullb. utan, fokh. Innan. Hagst. verð 7,9-8,1 millj. 39181. Höfum fjölda einb., raðh. og par- húsa sem er ekki auglýstur. 5-7 herb. og sérh. Arnarhraun - sérh. - V. aðeins 8,7 m. Mjög skemmtil. rúmg. björt 136,5fm efri sérh. Suðursv. Sérþvottaherb. Allt sér. Góð staðs. Áhv. 6,7 millj. Verð 8,7 millj. 38902. MÓabarð - Hf. Nýkomin I einkasölu 120 fm efri sérhæð í góðu þrib. Glæsil. endum. bað- herb. o.fl. Sérinng. Gott útsýni. Bílskréttur. Verð 8,4 miilj. Flókagata - Rvík. - sérh. Nýkomin í einkasölu sérl. falleg ca 95 fm neðri sérhæð f góðu þrib. á þessum eftirsótta stað. Suðursv. Sérinng. Mögul. á 36 fm bilsk. Verð 7,8-8,2 millj. 11048-03. Setbergshverf i - 4ra. Nýkomin gtæsii. penthouse" íb. á þessum vinsæla útsýnisstað. Parket, fllsar. Vand. innr. Sérinng. Stæði í bíl- skýli. Fullb. eign í sérflokki. Hagst. verð 9,9 millj. 43316. Álfaskeið m. bílskúr - verð að- eins 7,2 m. Mjög skemmtil. 105 fm fb. á 3ju hæð auk 22 fm bflskúrs. HagsL lán. Verð 7,2 m. 10166. Suðurgata - Hf. - sérh. Mjog vönd- uð og falleg 195 fm efri sérh. í tvíb. m. innb. bílsk. Allt sér. Stórar suðursv. Skipti mögul. á minni eign. Verð 11,8 millj. 19963. Logafold - sérhæð - Rvík. Nýkom- in i sölu glæsil. efri hæð í nýl. tvfb. ca 180 fm auk 72 fm tvöf. innb. bílsk. 5 rúmg. svefnherb. Arinn. Glæsil. garður. Fullb. eign i sérfl. Góð staðsetn. Hagst. lán. Verð 14,8 millj. 44534. Sunnuvegur - Hf. - sérh. Nýkomin í sölu ca 120 fm efri hæð f góðu tvfb. auk 45 fm bilsk. Stofa, borðstofa, 3 svefnherb. Nýl. eld- húsinnr. Róleg staðsetn. Verð 9,3 millj. 42398. Breíðvangur. Nýkomin f sölu sérl. rúmg. endaíb. á 3. hæð. 4 stór svefnherb. Parket. Útsýni. Skipti mögul. á stærri eign. Áhv. 5,6 millj. langtlán. Verð 8,3 millj. 37853. Álfaskeið m. bílsk. - lítil útb. Mjög snyrtil. og rúmg. 116 fm endaíb. á 1. hæð I góðu fjölb. auk 24 fm btlsk. 4 svefnherb. Tvenn- ar svalir. Sérþvherb. Húsbr. ca 6,4 millj. Verð 8,2 millj. 15430. Austurgata - Hf. Skemmtil. 113 fm hæð og ris í steinh. Risið er ekki fullkl. en býð- ur upp á mikla mögul. Verð 6,9 millj. 11555. Álfholt - Hf. - Sérh. Glæsil. 180 fm nýl. efri hæð og ris I litlu samb. Sérinng. 4 svefn- herb. Eign í sérfl. Áhv. húsbr. ca 5,6 millj. Verð 10,9 millj. 16770. Höfum fjölda sérh. og 5 herb. íb. sem ekki er auglýstur. 4ra herb. Vesturgata - Rvík - laus strax. Glæsil. 105 fm endaíb. á 3. hæð auk bílskýlis í nýl. 5-íb. húsi. Ein íb. á hæð m. sérinng. Sval- ir. Útsýni. Lækkað verð 8,7 millj. 39579. Hlíðarhjalli - Kóp. - m. bílsk. Ný- komin I einkasölu sérl. falleg 105 fm 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð (efstu) í nýl. glæsil. fjölb. auk ca 24 fm bílsk. Rúmg. svefnherb. Sérþvherb. Suð- ursv. Fráb. útsýni. Áhv. Byggsj. rík. ca 3,6 millj. Verð 9,8 millj. 27441-02. Hringbraut - Hf. - m/bílsk. séri. skemmtil. og vel staösett íb. á 2. hæð (efstu) í 4ra fb. húsi, m/innb. bflsk. Samt. 120 fm. Nýl. eldh. Svalir. Verð 8,3 millj. 34496. Háholt - Hf. Nýkomin mjög rúmg. og skemmtil. 130 fm (b. á 2. hæð í nýl. fjölb. Rúmg. svefnh. Sérþvottaherb. Suðursv. Ahv. húsbr. 6,1 millj. Verð 9,0 millj. 44847. FrOStafold - Rvík. Nýkomin mjög falleg, skemmtileg björt 105 f m íb. á 4. hæð í góðu lyf- tuh. Sérþvottah. Suðursv. Frábært útsýni. Áhv. Byggsj. rík. 40 ára lán, ca 5,1 m'illj. Verð 8,5 millj. 44875. Bæjarholt - Hf. Sérl. falleg ný 120 fm endaib. á 3. hæð (efstu) i góðu fjölb. Sérþvherb. Svalir. Áhv. 6,7 millj. Verð 8,9 millj. 34573. Suðurhvammur - Hf. Falleg ca 110 fm t'b. á 3. hæð I nýl. fjölb. 3 rúmg. svefnherb., sér- þvherb. Svalir. Áhv. Byggsj. rík. 40 ára lán ca 5,3 millj. Verð 8,9 millj. 36129. Fagrahlíð - Hf. I einkasölu nýl. glæsil. 120 fm íb. á efstu hæð í litlu vönduðu fjölb. á þessum vinsæla stað. 3 rúmg. svefnherb. Suð- ursv. Sérþvotta herb. Parket. Áhv. ca 6,2 millj. húsbr. Verð 9,8 millj. 17657. Grænakinn - með bílskúr. Mjog skemmtil. 80 fm efri hæð (ris) í vel byggðu tvíb. auk nýl. 40 fm bilsk. Góð sameign og aukaherb. í kj. Útsýni. Verð 7,3 millj. 38725. Furugmnd - KÓp. Mjög falleg ca 105 fm fb. á 1. hasð í fjölb. Innangengt í herb. I kj. Hús nýlega málað. Frábær staðsetn. við Fossvogsdalinn. Laus. Verð 7,4 millj. 40918. Breiðvangur. Nýkomin i sölu skemmtil. fb. á 1. hæð í góðu fjölb. Áhv. 5 milij. Rúmg. og björt íb. á hagsL verði 7,8 millj. 44624. Grænakinn. Nýkomin f einkasölu skemmtil efri sérhæð (ris) í góðu þrib. Mikið endurn. eign. Sérinng. Sérþvherb. Hús nýmál. og viðg. Áhv. 3,5 milij. Verð 7,0 millj. 43978. Vesturbær - Hf. Nýkominíeinkasölufal- leg ca 105 fm efri sérh. Eignin er mikið end- urn. m.a. eldhinnr., skápar, lagnir, gler, gluggar, gólfefni o.fl. Sérinng. og -garður. Áhv. húsbr. 4,5 rnillj. Verð 7,8 millj. Laus fljótl. 43478. Álfaskeið m. bílskúr. Mjögfaiieg 110 fm 3ja-4ra herb. fb. á 1. hæð auk 25 fm bilsk. Endaíb. m. sérinng. Áhv. Byggsj. rík. ca 3,5 millj. Verð 7,9 millj. 4385-02. Höfum fjölda 4ra herb. íb. á skrá sem ekki er auglýstur, m.a. í norðurbæ Hfj. 3ia herb. Tinnuberg - Hf. - 3ja herb. sér- íb. Nýkomin í sölu I litlu fjölb. sem nú er að risa nokkrar 3ja herb. íb. m. sérinng. Allt sor. Garð- ur meö sumum íb. Afh. fullb. Verð frá 7,6 millj. Lækjarkinn - lækkað verð. Skemmtil. íb. á efri hæð f góðu fjórb. Sérinng. Parket. Suðursv. Áhv. ca 3,4 millj. Byggsj. rik- isins. Verð 6,3 millj. ÖldutÚn m. bílskúr. Nýkomin i einka- sölu sérlega falleg íb. á efri hæð f góðu fjórb. auk góðs bflskúrs. Hagstæð lán 4,1 millj. Hag- stætt verð 6,6 millj. 45138. Herjólfsgata - Hf. m. bílsk. Nýkom- in í einkasölu skemmtil. ca 80 fm neðri hæð í tvíb. auk 30 fm bílsk. Sértnng. Sjávarútsýni. Verð 6,7 millj. Öldutún - með bílskúr. Nýkomin i einkasölu skemmtil. og mikið endurn. ib. á 2. hæð f fjórb. auk bllskúrs. Góðar innr. Stutt I skóla.Hagst. lán 4 millj. Verð 6,6 millj. 45138. HverflSgata - Hf. Mjög falleg 85 fm neðri hæð I tvib. auk rúmg. herb. f kj. Innangengt. Parket. Suðursv. Endurn. bað og sameign. Laus strax. Ákv. sala. Áhv. langtímalán 4,2 millj. Verð 5,9 millj. 4364. Hjallabraut. Skemmtil. 90 fm lb. á 1. hæð í góðu fjölb. Stutt í alla þjónustu. Sér- þvottaherb. Suðursv. Verð 6,8 millj. 43471. Kjarrhólmi - KÓp. I sðlu sérl. skemmtil. íb. á 1. hæð í góðu fjölb. Suðursv. Áhv. Bygg- sj. ca 3,5 m. V. 6,4 m. 20037-07. Kaldakinn - með bílskúr. Nýkomin i einkasölu sérl. skemmtil. ca 70 fm neðri sér- hæð f góðu tvíb. auk ca 40 fm bílsk. Góð vinnu- aðstaða. Áhv. ca 3,5 millj. Byggsj. rikisins. Verð 7,4 mlllj. 41607. Brattakinn. Nýkomin i sölu falleg ca 50 fm mlðhæð f þrib. Áhv. Byggsj. rik. ca 2,5 millj. Verð 4,7 millj. Laus fljótl. 40610. Hringbraut - Hf. Nýkomin i söiu skemmtil. ca 70 fm risíb. í góðu þríb. á þess- um fráb. útsýnisstað. Verð 5,6 millj. 38640. Skólatún - Álftanes. Nýkomin i sðiu glæsil. og rúmg. 108 fm ib. á 1. hæð í nýl. litlu fjölb. á þessum vinsæla stað. Parket, sérgarð- ur. Hagst. lán. V. 8,9 m. 32102. Kaldakinn. Nýkomin í sölu mjög skemmtil. 70 fm mikið endurn. neðri hæð í tvíb. Sérinng. Áhv. 4,0 millj. húsbr. Verð 5,7-5,9 millj. 10167. Alfaskeið m/bílsk. Nýkominíeinkasölu skemmtil. 87 fm íb. á 1. hæð i góðu fjölb. Sér- inng. af svölum. Hagst. lán 3,8 millj. Verð 6,9 millj. 40546. Suðurbraut - lækkað verð. I soiu góð endaíb. á 1. hæð auk bllsk. í góðu fjölb. Hús klætt að utan. Verð 5,9 millj. 28895. Mikil sala - Garðabær - Vantar eignir Sigurhæð - einb. Giæsii. tvn. einbhús m. bílskúr samtals 292 fm. 5 svefnh. Vönd- uð eign. HagsL lán. Fráb. staðsetn. Teikn. áskrifst. 18596. FaxatÚn - einb. Nýkomið í einkasölu skemmtil. 130 fm einb. auk 45 fm bilsk. Tals- vert endurn. eign. Parket. Róleg staðsetn. Gróinn garður. Verð 11,6 millj. 42217. Hiíðarbyggð - raðhús. Nýkomið i einkasölu sérl. fallegt og vel staðsett endaraðhús með innb. bílsk. Samtals 190 fm. 4 svefnherb. Góður garður. Hús ný við- gert. Mögul. á stækkun. Verð 12,9 millj. Bæjargil. Fallegt 185 fm tvílyft einb. auk 32 fm bílskúr. Nýl. eldhinnr. Ekki fullb. eign. Ahv. 7 millj. húsbr. Verð 12,9 millj. 31566. Garðabær - einb./tvíb. Faiiegt 200 fm einb. auk 35 fm bílsk. Parket. Aukaíb. á jarðhæð. Ræktaður garður. Fráb. útsýni. Verð 14,9 millj. 39766. Bæjargil - einb. Nýkomið í einkasöiu sértega fallegt tvíl. einb. m. innb. bílskúr, sam- tals 215 fm. 4 svefnh. Parket. Flísar. Góður ræktaður garður. Áhv. 3,7 millj. Byggsj. rík. Verð 16,9 millj. 44653. ÁsbÚð - raðhÚS. Skemmtilegt tvílyft raðhús með innb. bílskúr, samtals ca 170 fm. Fallegur suðurgarður. 4 svefnh. Áhv. 3,5 millj. hagst. lán. Gott verð 11,4 millj. 44909. Birkihæð - einb. I einkasölu glæsll. stórt tvíl. einb. með innb. bílsk. og sér lítilli aukaíb. á jarðhæð, samtals 306 fm. Frábær staðsetn. og útsýni. Verð 21,8 millj. 42627. Móaflöt - raðh. - 2 íb. Nýkomið i einkasölu sérl. skemmtil. einl. 190 fm raðh. m. aukafb- auk 45 fm bílsk. Mikið endurn. eign m.a. kjædd að utan, þak, baðherb. o.fl. Park- et. Ræktaður garður. Áhv. 4,6 millj. Verð 14,5 millj. 15035. AratÚn - einb. Mikið endurn. ca 140 fm einlyft einb. auk 38 fm bílsk. Parket. Sól- stofa. Fall. rækt. garður.Áhv. byggsj. og hús- br. ca 7,2 millj. Verð 13,2 millj. 42453. Espilundur - einb. I einkasölu fall. 150 fm einlyft einb.auk 46 fm bílsk. 4 svefnherb. Rækt. garður. Áhv. húsbr. 5 millj. Verð 14,9 millj. 22761. Kjarrmóar - raðh. Nýkomið i einka- sölu vandað ca 165 fm tvílyft endaraðh. m. innb. bíisk. Frábært útsýni. Verð 12,5 millj. 44012. Langamýri - raðh. stórgiæsii. raðh. með innb. tvöf. bllsk. á þessum frábæra stað, samt. 300 fm. Fullb. sér litil aukaíb. á jarðh. Arinn. 4 svefnherb. Fullb. eign I algjörum sérfl. Ákv. sala. 29139. Krókamýrí - einb. Mjog skemmtn. 275 fm einb. m. steyptri bilskplötu. Mögul. á góðri sérib. í kj. m. sérinng. Áhv. 5,7 millj. Verð 13,9 millj. Skipti mögul. 10658. AsbÚð - raðh. Nýkomið I einkasölu mjög fallegt og vel um gengið 167 fm tvíl. raðh. með innb. bílsk. Suðurgarður. Útsýni. Góð eign. 43069. Holtsbúð - sérh. með aukaíb. Glæsil. stór efri sérh. með tvðf. bilsk. og lltilli aukaíb. á jarðh. Fráb. útsýni. Arinn. Mikið áhv. af hagst. lánum. Lækkað verð. 13411. HrísmÓar - 4ra. Mjög falleg 130 fm ib. í nýviðg. fjölb. auk bilskúrs. 40 fm svalir. Þvottaherb. I íb. Útsýni. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 103 millj. Skipti möguleg. 35256. Eskiholt - 2 íb. Nýkomið i einkasölu sérlega stórt og skemmtil. einb./tvib. með tvöf. innb. bilsk. Góð 3ja herb. sérib. á jarðh. Fráb. útsýni. Ahv. langtímalán ca 6,8 millj. Verð 19,8 millj. 42822. HoltsbÚð - einbýli. Fallegt og vel staðs. 120 fm einl. einb. auk bílsk. Góður garður. Hornlóð. Verð 11,9 millj. 30314. Sérh. m. bílskúr - tvær íb. Nýkom- in í einkasölu 151 f m efri sórh. og ris I tvfb. auk 60 fm bílskúrs sem nýttur er sem íb. í dag. Miklir mögul. Ahv. ca 5 millj. Skipti mögul. Verð 10,4 millj. 40440. Þrastarnes - einb. Nýkomið i einka- sölu sérl. fallegt og rúmg. tvíf. einb. m. fnnb. bflsk. samtals ca 300 fm. Góð staðs. og rækt- aður garður. Verð 17,9 millj. 40500. ÞraStarlundur - raðh. Sérlegafallegt 235 fm raðh. með innb. bílsk. Arinn. Útsýni. Skipti mögul. Verð 13,9 miilj. 33543. EfStÍlundur - einb. Fallegt einl. einb. m. innb. bflskúr ca 200 fm. Útsýni. Verð 13,9 millj. 33685. Hrísmóar - m. bílsk. Nýkomin f söiu stórglæsil. 100 fm 3ja herb. ib. í nýviðgerðu littu fjölb. auk bílsk. Parket. Vönduð eign. Áhv. Byggsj. rfk. 2,5 millj. Verð 9,9 millj. 43891 Hrísmóar - m. bílsk. Sérl. glæsileg ca 150 fm 4ra-5 herb. íb. á tveimur hæðum auk bflsk. Arinstofa. Fráb. útsýni. Áhv. ca 5 mlllj. hagst. lán. Verð 11,5 millj. 32237. HoltsbÚð - einb. Glæsil. stórttvfl. einb. á þessum vinsæla stað auk tvöf. bllsk. Arinn. Útsýni. Góð staðsetn. Verð: Tilboð. 33322. Hrísmóar - 2ja-3ja. Nýkomin í einka- sölu falleg og björt ca 60 fm íb. á þessum vin- sæla stað. Stutt í alla þjón. (b. er öll nýstand- sett. Góðar innr. Verð 5,6 millj. 37251. HrísmÓar - 3ja. Sérlega falleg 90 fm íb. í góðu lyftuh. Parket. Flísar. Sérþvottaherb. Glæsil. útsýni. Áhv. Byggsj. rfk. 44699. Hrísmóar - 3ja - ákv. sala. Nýkom- in í einkasölu sérl. falleg ca 90 fm íb. I góðu fjölb. Parket. Suðursv. Sérþvherb. Ahv. Bygg- sj. rik. og húsbr. 4,5 millj. Verð 7,7 millj. Skipti mögul. á sérb. í Garðabæ á verðbil- Inu 10-14 millj. 33003. Hrísmóar - laus - 3ja-4ra herb. Sérl. falleg 130 fm íb. á tveimur hæðum I góðu fjölb. Parket, flfsar. Vönduð eign. Áhv. Byggsj. rík. 4,6 millj. Lækkað verð 9,4 millj. 36551. Breiðás - einb. Fallegt 145 fm NÉ. einb. auk 28 fm bllsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staðs. Áhv. 3,8 millj. Verð 11,8 mlllj. 29417. Hrísmóar - 3ja-4ra herb. Mjög falleg 103 fm ib. með sérinng. Stórar suður- sv. Útsýni. Stutt í alla þjónustu. Ahv. byggsj. 1,9 millj. Verð 7,5 millj. 38893. Brekkubyggð - raðh. - 2ja-3ja. Mjog fallegt ca 80 fm einl. raðh. á þessum vinsæla stað. Allt sér. Laust strax. Áhv. Byggsj. rík. ca 1,4 millj. Verð aðeins 7,3 millj. 23548. HrísmÓar - 3ja. Nýkomin I sölu mjög falleg ca 85 fm íb. í nýviðg. fjöib. auk bílskýl- is. Stórar suðursv. Áhv. 4,2 millj. hagst. lán. Verð 8,2 millj. 39536. Hrísmóar - 3ja. Mjög falleg, rúmg. íb. með sólskála, samtals ca 118 fm á 3. hæð í viðhaldsfriu lyftuhúsi. Parket. Bflskýli?28486. Langafit - 3ja herb. - laus. Faiieg 85 fm 3ja herb. Ib. í kj. Endurn. baðherb., nýl. flísar á gólfum. Bílskplata. Áhv. 2,7 millj. Verð 5,3 millj. 18236. . Lyngmóar - 2ja m. bflskúr. Ný- komin I einkasölu mjög falleg 68 fm fb. f góðu nýviðg. fiölb. auk bílskúrs. Yftrbyggðar suð- ursv. Parket. Frábært útsýni. Áhv. 3,8 millj. húsbr. Verð 6,8 millj. 7088. LyngmÓar - 2ja. Nýkomin í einkasölu glæsil. ca 60 fm fb. á 3. hæð (efstu) I eftirsóttu litlu fjölb. Parket. Suðursv. Vandaðar innr. Hagst. lán. 45695. Ennfremur fjöldi eigna i Garðabæ á skrð, sem ekki er auglýstur. Kaupendur athugið! Yfir 100 eignir á skrá í Garðabænum, m.a. yfir 40 einbýlishús. Leitið upplýsinga á skrífstofu. Kársnesbraut - Kóp. - laus. Mjog falleg 70 fm fb. á 1. hæð f fjórb. Nýl. eldhús- og baðinnrétting. Áhv. hagsL lán ca 3,8 millj. Verðtilboð. 16475-03. Vallarbarð m/bílsk. Nýkomin I einka- sölu 3ja-4ra herb. skemmtil. 90 fm Ib. á efstu hæð í góðu fjðlb. auk 30 fm I risi. Góður 26 fm bilsk. Verð 8,5 millj. 41749. Höfum fjölda 3ja herb. íb. á skrá sem ekki er auglýstur. 2ia herb. Hólmgarður - sérh. - Rvík. Nýkom- in í einkasölu mikið endurn. björt og falleg ca 65 fm neðri hæð í tvíb. é þessum vinsæla stað. Parket. Hiti í stéttum. Hús nýviðgert. Sér- inng. Laus strax. Verð 5,9 millj. 45382. Mýrargata - sérh. - Hf. - laus Strax. Mjög rúmg. og skemmtil. 2ja-3ja herb. lítið niðurgr. 87 fm íb. í góðu þrib. Sérinng. Áhv. byggsj. rik. ca 2,5 millj. Lækkað verð 5,9 millj. Rekagrandi - 2ja - Rvík. Nýkomin i einkasölu björt og skemmtil. ca 70 fm fb. á jarð- hæð I nýviðgerðu fjölb. Sérgarður og góð stað- setn. Verð 5,5 millj. Smárabarð m. sérinng. Mjög skemmtil. n'yl. 57 fm Ib. á 1. hæð með sér- inng. og sérgarði. Laus strax. Áhv. húsbr. m. 5% vöxtum ca 2,9 millj. Verð 5,2 millj. 45369. Brattakinn. Snotur Htil ósamþ. Ib. i góðu þríb. Eignin er mikið endurn. m.a. nýmáluð og viðgerð að utan. Sérinng. HagsL verð 2,7 millj. 30296. Hverfisgata - Hf. góö ca 50 fm miðh. i tvíb. Göð staðs. í hjarta bæjarins. Áhv. lang- timal. ca 2£ millj. Verð 3,7 millj. 22449-02. Bugðutangi - Mos. - parh. I einka- sölu mjög skemmtil. 60 fm einlyft parh. Suöur- garður. Allt sér. Áhv. Byggsj. rik. ca 3,5 millj. Verð 6,2 millj. 43544. Miðvangur 41 - Hf. Falleg ca 60 fm íb. á 5. hæð I lyftuh. Sérinng. af svölum. Frábært útsýni. Laus strax. Verð 5,2 millj. Ath: Höfum einnig f leiri fb. á skrá I húsinu. Verð 4,8 milij. 27991-02. Sléttahraun. Skemmtil. 52 fm íb. á 1. hæö I góðu fjölb. Suðursv. Áhv. Byggsj. rík. 2,7 millj. Verð 4,8 millj.44677. Lækjarberg - Hf. - sérh. Nýkomin i sölu sérl. falleg 60 fm neðri sérh. i rtýl. tvíbýli á þessum vinsæla stað. Allt sér. Garöur með ver- önd. Ahv. húsbr. 31699. i#- 'L

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.