Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 28
TJAT ' :riðrik Stefánsson viösk. fr. Lögg. fasteignasali. Þorsteinn Broddason, sölumaður. Hákon Guðmundsson, sölumaður. Þ. Kristín Ámadóttir, skjalagerð. Halldór Kristinsson, sölumaður. Ingólfur Guðjónsson, sölumaður. Suðurlandsbraut 4A • Sími 568 0666 • Bréfsími 568 0135 KMSNiÞ ESKIHLIÐ - GOTT VERÐ. Nýkomin I sölu góð 2ja herbergja íbúð um 50 fm íbúð við Eskihlíð. l'búðin er mikið endurnýjuð. Áhv. húsbr. 2.150 millj. Verð 3.950 þús. HOFSVALLAGATA. Mjög góð 2ja herbergja íbúð á annarri hæð á góðum stað í Vesturbæ. Fallegt parket, flísalagt baðherbergi. Aukaherbergi í kjall- ara sem hægt er að leigja út. Áhvílandi 2,7 inillj. Verð kr. 5,2 millj. SPÓAHÓLAR. 2ja herb. 61 fm íbúð á 1. hæð í nýstand- settu húsi. Verð 5,5 millj. Áhv. 2,5 millj. húsbr. HRAUNBÆR - AUKAHERB. Góð 2ja herbergja 67 fm íbúð á 1. hæð með aukaherbergi í kjallara. S-v svalir. Húsið klætt með STENI. Stutt í alla þjónustu. Verð 4.950 millj. KOPAVOGUR - MIÐBÆR. Björt og góð 56 fm (búð ásamt stæði (bíl- skýli. Góð stofa og suðursvalir. Nýlegur dúkur á gólfum. Verð 5,1 millj. ARAHÓLAR. Góð 2ja herb. íb. um 58 fm á 1. hæð. Park- et á stofu og holi. Gott eldhús. Rúmgott herb. Áhv. hagst. langtlán 2,8 millj. Gr.b. 29 þ. á m. Verð 5,2 millj. TJARNARBÓL - HAGST. LÁN. Rúmgóð 62 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð mót suðri. Fallegt parket á gólfum og afar góð þvottaaðstaða. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Gr.byrði 13 þ. á m. Verð 5,0 millj. GARÐASTR. - STUTT I MIÐBÆINN. Sérlega skemmtileg 2ja-3ja herb. íb. á frá- bærum stað. Nýlega endurnýjuð. Útsýni. Verð 5,8 millj. TRÖNUHJALLI - BYGG- SJ.LÁN. Falleg og björt íbúð á 2. hæð á frábæmm stað. Parket og flísar á gólfum. Mjög gott útsýni. Suðursvalir. Áhv. byggsj. 4,2 millj. Verð 6,3 millj. KRUMMAHÓLAR - LYFTA. Snyrtileg 2ja herb. íb. um 55 fm á 2. hæð í lyftublokk. Svalir úr stofu. Verð 4,5 millj. HRAUNBÆR. Góð 55 fm íb. á 3. hæð. Suðursvalir. Snyrtileg sameign. Laus fljótlega. Verð 4,9 millj. 3JA HERB. HAMRAHLIÐ. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. ca. 70 fm. Skiptist í stofu, eldhús og 2 svefnherbergi. Laus strax. Gott verð. Verð 4,900 m. HRINGBRAUT. Glæsileg ibúð á 1. hæð á góðum stað við Hringbrautina. 2 rúmgóð svefnherbergi. Allt tréverk og innréttingar nýlegt. Áhvfl. hagstæð langt.lán. Ver'ð 5,7 millj. ÁLFTAMÝRI. Vel staðsett 3ja herb. 75 fm fbúð. Áhv. húsbréf 4,9 millj. Verð 6,4 millj. BUGÐULÆKUR - GLÆSI- LEG. Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Nýflisalagt baðherbergi, park- et á stofu og holi. Suðurverönd og mjög góður garður. Góð sameign. Áhv. húsbréf 2,845 m. Greiðslub. 19,500 á m. Verð 6,500 m. REYNIMELUR. Góð 70 fm íbúð á 3. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Gott ástand er á húsj að utan og á sameign. Verð 6,0 millj. Áhv. 3,9 miilj. Gr.b. 24 þ. á m. GRENSASVEGUR - LAUS. 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Nýlegir dúkar á gólfum. Mikil og góð sam- eign. Áhv. langtímal. Verð 5,9 millj. GRETTISGATA - ALLT NÝTT. Nýiega uppgerð ca 60 fm íbúð á jarð- hæð ásamt geymsluskúr. Nýjar innrétt- ingar, raflagnir, gólfefni og gler. KOPAVOGUR - MIÐSVÆÐIS. Góð 81 fm íbúð á 2. hæð í nýlega lagfærðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bilskýli. Rúmgóð stofa og suðursvalir. Góð aðstaða fyrir börn. Verð 6,1 millj. LEIRUBAKKI - AUKAHER- BERGI. Falleg 84 fm íbúð á 1. hæð ásamt aukaher- bergi í kjallara við Leirubakka. Mjög góð sameign. Gott útsýni. Verð 6,8 millj. IRABAKKI. 65 fm á 2. hæð. Hol, stofa, eldhús m. hvítri innréttingu og góðum borðkrók sem tengist stofu. Tvö herb. m. skápum og bað. Laus strax. Verð 5,8 millj. SUNDIN - LAUS STRAX. Góð 83 fm 3ja herbergja ibúð með 2 rúm- góðum svefnherbergjum á 1. hæð að Kleppsvegi 132. Áhv.bygy.sj. 3,600 mill. Verð 5,800 millj. HRINGBRAUT - ÚTB. 2,5 MILLJ. Góð 3ja herb. ib. um 75 fm á 2. hæð ásamt 12 fm herb. í risi. Ib. skiptist í saml. stofur og 1 herb. Allt gler nýlegt. Góð sameign. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6 millj. ASPARFELL. Góð 3)a herb. íb. urn 73 fm á 6. hæð. Stofa með suðvestursvölum og 2 herb. Þv.hús. á hæðinni með vélum. Verð 5,5 millj. NJORVASUND - HAG- -STÆÐ LÁN. Efri sérhæð m/sérinngangi á góðum stað í Vogahverfi. Stórt geymsluris yfir íbúðinni. Húsið er í góðu ásigkomulagi. Áhv. 3,7 millj. bygg.sj. og 675 þús. húsbréf. Greiðslubyrði kr. 22 þús. á mán. Verð 6,950 millj. 4RA-6 HERB. HÓRGSHOLT - HAFNARFIRÐI. Glæsileg 117 fm 4 herb. á 3. hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Fallegt parket á stofum og gott útsýni til allra átta. áhvíl. 5 mill. húsbr. Skipti á ódýrari. LUNDARBREKKA - AUKA- HERB. Snyrtileg íbúð á 2. hæð með 3 svefnher- bergjum og aukaherbergi í sameign. 101,6 fm. Þvottahús innaf eldh. Áhv. 2,9 millj. Verð 8 millj. MOSARIMI. 4ra herbergja íbúð í 2ja hæða húsi. Ibúðin er öll hin glæsilegasta hvað innréttingar varðar og frágangur lóðar til fyrirmyndar. 'antar eignir: egna mikillar sölu síðustu daga vantar ukkur eignir á skrá, sérstaklega 2ja og 3ja herbergja íbúðir miðsvæðis í Reykjavík. Einnig vantar okkur atvinnuhúsnæði af öllum stærðum og gerðum. REKAGRANDI - BILSKYLI. Falleg 93 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Stórar suðursvalír, hátt til lofts á efrí hæð. Áhv. Byggsj. 2,3 millj. Verð 8,7 millj. HRAFNHOLAR - 4 SVEFN- HERBERGI. Gullfalleg 119 fm íbúð á 1. hæð með stór- um suðursvölum og 4 svefnherbergjum i 3ja hæða fjölbýlishúsi. Allar vistarverur rúmgóðar. Vönduð gólfefni, parket og dúk- ur. Sameign og hús að utan f góðu ástandi. Verð 8 millj. STELKSHÓLAR - BÍLSKÚR. Góð 90 fm íbúð á 3. hæð ásamt 22 fm bíl- skúr. Gott flisalagt baðherbergi og rúmgóð stofa. Suðursvalir með útsýni yfir Elliðavatn og lengra. Parket á flestum gólfum en góð- ur dúkur á öðru. Gott leiksvæði fyrir börn allt í kring. Verð 8 millj. Áhv. ca 4,3 milij. í húsbr. REYKÁS - 2 HÆÐIR. Rúmgóð 2ja hæða 143 fm endaíbúð við Reykás i Seláshverfi. Ibúðin skiptist í 4 sv.herb., stofu/borðstofu, eldh., baðherb. og WC á efri hæð. Þv.hús í íb. Glæsilegt útsýni og stutt í skóla og aðra þjónustu. Skipti möguleg. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð10,5millj. VESTURBÆR - BYGGINGA- SJÓÐSLÁN. Glæsileg 116 fm (búð á 4. hæð í lyftu- blokk, KR-blokkinni. 3 rúmgóð svefnher- bergi, parket á gólfum. Áhv. byggsj. 3 millj. Verð 9 millj. BRÆÐRABORGARSTÍGUR - GOTT VERÐ. 5 herb. íbúð, hæð og ris. Risið er með sér inngangi og gæti hentað til útleigu. Ibúðin er laus nú þegar. Verð kr. 7,9 millj. FLÚÐASEL - ÓDÝRT. Ágæt 90 fm íbúð á 4. hæð í fjölbýli. Miklar og skemmtilegar viðarinnréttingar og ný- legt parket á gólfum á stofum og holi. Tvö rúmgóð svefnherbergi og gott eldhús með borðkrók. Verð 6,5 millj. Áhv. byggsj. 3 millj. HRAUNBÆR. Rúmg. 139 fm íb. sem skiptist í saml. stof- ur, sjónvhol, eldhús og 4 herb. Þvhús inn af eldh. Suðursvalir út af stofu. Ljóst park- et. Verð 8,7 millj. REYKAS - BILSKUR. Vönduð 132 fm 6 herb. íb. á 3. hæð og í risi ásamt bdskúr. Miklar innréttingar. Áhv langt.lán 2,8 millj. Verð 10,5 millj. Skipti á minni eign í sama hverfi möguleg. GAUTLAND - FOSSVOGI. Falleg 4ra herb. íb. á þessum vinsæla stað. 3 svefnherb. Parket á stofu. Góðar suður- svalir. Áhv. 4 millj. húsbr. Verð 7,8 millj. ÞVERHOLT MOS. MJög rúmgóð 115 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð í nýl. fjölbýli. Eldh. með stórum borðkrók og búri. Þvottaherb. (íb, Fataherb. inn af hjónaherb. Geymsla á hæðinni. Verð 8,7 m. Áhv. langtlán 4,7 m. HÆÐIR ÞINGHOLSBRAUT - SER- HÆÐ. Sérhæð í fallegu húsi með góðum garði. 3 svefnherbergi, stórar suðursvalir og gott út- sýni. Verð 7,9 millj. SUÐURHLÍÐAR - KOPA- VOGI. Sérhæðir 131,5 fm ásamt bílskúrum í ein- staklega velbyggðu húsi við Heiðarhjalla og Brekkuhjalla. Ekkert er til sparað í lögnum og öllum frágangi. Um er að ræða 3 glæsi- hæðir með miklu útsýni. Afh. tilb. undir tré- verk. Verð 10,5 millj. VESTURBÆR - ÚTSÝNI. 170 fm íbúð á 2 hæðum ( nýlegu húsi með miklu útsýni. Góður garður að opnu svæði mót suðri. Tvennar svalir. 3 rúmgóð svefn- herb. Áhv. langt.lán 5,5 millj. Verð 10,8 millj. VÍÐIMELUR M/BÍLSKÚR. íbúð með sérinngangi á 1. hæð í fjórbýlis- húsi. Góðar samliggjandi stofur, 3 svefn- herbergi, baðherbergi nýl. flísalagt. Rúm- góður bílskúr. Áhv. hagst. langt.lán. kr. 6,0 millj. Verð 10,0 millj. STÆRRI EIGNIR BRÆÐRATUNGA - TVÆR ÍBÚÐIR. Tvílyft 295 fm endaraðhús (keðjuhús) ásamt innb. bilskúr og 3ja herb. séríbúð sem hæglega má stækka. Stórar suður- svalir, skjólgóður garður. Verð, 13,8 millj. HALLVEIGARSTÍGUR. 115 fm íbúð á tveimur hæðum í mikið end- urnýjuðu steinhúsi á góðum stað í Þingholt- unum. Alls konar skipti möguleg á minni eign. Áhv. langtímalán ca 3 millj. Verð kr. 10,6 niillj. HJALLASEL - SELJAHLIÐ. Vandað og snyrtilegt parhús ca. 70 fm í fremstu húsaröð næst þjónustumið- stöðinniSeljahlíð. Bílastæði heimavið húsfGott aðgengi. Verð 7,4 millj. Áhv. bygg.sj. 1,8millj. GULLFALLEGT HUS - UNUFELL. Raðhús 126 fm ásamt bílskúr. Nýlegt eld- hús og gólfefni. Gott viðhald. Stórt fllsalagt baðherbergi og 3 svefnherbergi. Bílskúrs- dyraopnari. Skipti á minni eign. Verð 10,8 millj. BREKKUTANGI - 2 ÍBÚÐIR. Raðhús 288 fm ásamt 26 fm bílskúr og þriggja herbergja séríbúð í kjallara. Áhv. húsbréf 4,4 millj. Verð 11,7 millj. BREKKUTANGI - 2 IBUÐIR. Raðhús 288 fm ásamt 26 fm bílskúr og þriggja herbergja séríbúð í kjallara. Áhv. húsbréf 4,4 millj. Verð 11,7 millj. ÞVERAS - UTSYNI. Glæsilegt 190 fm raðhús á tveimur hæðum með 24 fm bílskúr. Húsið er vel skipulagt. Parket á neðri hæð. Góðir gluggar í austur með stórfenglegu útsýni. Áhv. um 3,5 millj. byggsj. Verð 14,5 millj. GARÐHÚS. Gott 230 fm einbýli á tveimur hæðum. Góðar stofur og 4 svefnherb. Tvöfaldur bíl- skúr sem nýttur er undir dagvistun og hluti lóðar sérstaklega afgirtur sem leiksvæði. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Verð 15,9 millj. GRASARIMI. Vel byggt 170 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Húsið er fullfrágengið. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 12,6 millj. Skipti á 3ja-4ra herb. íb. ALFTANES M/AUKAIBUÐ. Stórt einbýlishús á einstaklega fallegum útsýnisstað á einum besta stað á Álfta- nesi. Húsið er hátt I 300 fm og er með auka 2ja herb. íbúð með sérinngangi. Ýmis skipti möguleg. Verð 13,9 millj. NYBYGGINGAR BJARTAHLIÐ - MOSFELLS- BÆ. Raðhús á einni hæð 125 fm með inn- byggðum bílskúr. Húsin eru fullbúin og máluð að utan en fokheld að innan. Lóð fullfrágengin. Verð kr. 6,7 millj. MOSARIMI - RAÐHUS. Raðhús á einni hæð ásamt bílskúr, 158 fm. Þrjú hús í lengju. Engin byggð fyrir framan húsin. Bilskúr 25 fm, milli húsa. Afhendast fullbúin að utan, fokheld eða tilbúin undir tréverk. Verð frá kr. 7,7 millj. FROÐENGI10-3EFTIR. Nú eru einungis 3 íbúðir eftir I þessu glæsilega 9 íbúða húsi, 83-93 fm að stærð. ibúðirnar seljast fullbúnar án gólfefna. Hús, sameigr. og lóð fullfrá- gengin. Allur frágangur til fyrirmyndar. Möguleiki á að kaupa bílskúr. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Traustur bygg- ingaraðili Verð 6,9 til 7,2 millj. AFLAGRANDI - RAÐHUS. Glæsilegt, rúml. 200 fm tvílyft raðhús ásamt bilskúr. Fjögur svefnherbergi. Full- búið að utan. Tilb u. trév. Verð 13,9 millj. ÞJONUSTUIBUÐIR SKULAGATA 40 - M/BIL- SKÝLI. Falleg um 100 fm íbúð m. bílskýli á 4. hæð með góðu útsýni. Sauna og heitur pottur. Möguleg skipti á minni eign. ATHUGIÐ AÐ EKKI ERU ALLAR EIGNIR SEM VIÐ HÖFUM A SKRÁ AUGLÝSTAR. SÖLUSKRÁ SENDUM VIÐ SAMDÆGURS HVORT SEl ^STIEÐAÁM™ íf FÉLAG FASTEIGNASALA Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.