Alþýðublaðið - 09.12.1933, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 09.12.1933, Blaðsíða 1
IÍAUGARDAGINN Ö. Di& 1933, Onnnf fltgdfa XV. ÁRGANGUR. 37. TÖLUBLAS LÞYÐUB RITSTJÓRI: P. &- VALÐEMARSSON DAGBLAÐ OG VIKUBLAÐ JTGEFANDl: ALÞÝÐUPLOKKURINN wrHjinMiiiwiliiii ¦¦mwiiwii^hiMiiiMiiin^BiwiiMiii mmmwimiwmi-------nni- i ¦.......¦ i I-----------------i-mi------ i ¦ i—wmwmiii»—^—1^.....—1^—ITn-----1-------------n-------------;------------nr—------rmpmmMii--------^--------i-------m—m BAO3LABS0 iieroar öt alla vtefca daga H. 3—4 slðdegis. Askrllt&Bjald kr. 2,00 á mánuðl — kr. 5,00 lyrlr 3 manuöi, ef greitt er ryrlrtram. (tausasðlu kostar blaðiD 10 auro. VÍKUBLAÐ10 kemur ut a bverjum miSvikudegl. Þaft kostar aðetns kr. 5,00 a ftri. í pvl blrtast allar helstu greinar, er birtast i dagblaðinu, fréttir og vlkuytiriit. RITSTJÖRN OO AFORESÐSLA AlþýBU- trtaösliis er vtn Hverfisgötu nr. 8— 10. SÍMAR: 4000: atgreið3la og auglýsingar. 4901: rltstjórn (Innlendar fréttir), 4902: ritstjórl. 4003: VUhjalmur 3. VilhjíUmsson. blaðamaður (helma), Magnfu Asgelrssoa, Maðamoður, Framnesvegi 13, 4904: P. R. Vstdemarsson. ritstjóri, (heimn). 2937: Sigurður Jóhanuesson. afgreiðsln- og auglýsíngastjðd (beiœa),- 4905: prentsmiðján. UBHIUf IMJHIIII Á morgun (sunnud.) kl. 8 sci. „Sfundum kvaka kanarífuglar" Gamanleikur í 3 þáttum. Aðgm. í Iðnó í dag kl. 4—7 og á morgun kl. 1. Sími 3191. Síðasts sinn. Lækkað verð I ! I ¦ ¦. Aiikaþinginii verönr slltlð í dag Sfoustu delldafundum var lokio i morgun Siilasti fundur i sameinuðu plngi héSst kl. 2 Kesningaliigiii afgreidd Afnámi bannsíns frestað til næsta pings. FundujT hóM í sameinuðu pimgi !kl. 5 í gær. ¦' • \ Var atkvgf. um vafalögriagruna f yrtsta mál á dagskrá og 'er skýrt ffá. úrslitunum á öðrum stað í blaðinu. Fofseti sameinaðs pings, Jón Baldvinssom skýrði pvi nœst frá pví, að íorsætisráðherra óskaði j eftir pví, að leitað væri atkv. pjrrgrnariina um pað, hvort ekki skyldi slíta alpingi strax og búið væri að afgreiða kosMingafögin. Krafðist pá Jóhann Jósefssiom pess fyrir hönd peirra níu ping- manna, sem borið höfðu fram pál. till. um bráðabirgðairiög um af- nám áfengislaganina og hún kæmi • til irnir. Forseti skýrði fxá pvi, að sér hefði boriist áskortun frá 14 ping- mönnum uim að taka málið á dag- sikrá fyrir 2. dez. og befði hann gert svo, en málið befði ekkj komist að vegna pess, hve umr. um varalögregluna befðu orðið langaf. Nokkrir pingmenn, eJinkum' úr ihaldsflokknum álösuðu forseta fyrir pað, að málið hafði ekki komið tií umr. fyr, en sannleik- urinn var s,á, að íhaldsmenn höfPu /ta/u'ð fyrjr pví med mMpóft wn vm^öc^egli^m,, að ðwtup 'mál IdDmiMt, til imrœöu í sfiiríelmiðu pit^ Höfðu peir haldið um haiv 20 ræður og allar langar. Eftir nokkurt stapp um petta var sampi. með flestöllum aitkv. að slitai pihgi Þegar eftir af' greiðslu kosningalaiganma. Ölafur fhórs skonaði pá á for- seta að halda kveldfund um á- fnegismálið og hvort forseti myndi gera svo ef pingmenn sam- pyktu. Var pað samlpykt með 21: 18 atkv. • Hófust síðah umí. kl. 11 í gær- kveldi og urð'u pær langair og harðaí. Vilmundur Jðnsson lagði á- herzlu á pað, áð sú aðferð er flutningsmenm tiillögunmar ætluðu að beita i pessu máli væri með öllu ópinglieg, og að ping sem hefði setíð í sex vikur og pví haft nægilegan tíma tii að af- gneiða áfengismálið á pingliegain og löglegan hátt, færi að fela bráðabirgðarst]"órn, sem ekki styddist við meirihluta pings, beldur náð konungs, að semja bráðabirgðarlög um petta efnieða hvað annað sem væri, án knýjandi nauðsynjar. Bar hanin áð lokum fram svohljóðandi dagskrártill.: Samefrm'ð aipitigí íeiw, t$ puí adi icí^s elgt stjóm itð gefa út, bwðabirgðaltög, að mfög '^ýn wmðisgn kalU að ag\ ekkt nátst í$ htm venjitlega löggjafa, sjálfs alpingte, en ad pvl sé ekkt, til aS, dneifa, pcf sem alpingí, hefttr, átt pess nœgan. ktzst að afgmiða petta mál á veniulíegan hátt m|eð laga- Wfnþigu, enda wn fiordæmt að rœða, sem ar) hœttuhegt pisngrœð- inn, að alpingi a,f$ali sér Ipannig Ipggjafimvaidim t hendur stjóm- ariinwtr, — og tekur pví fyrfr. nœsta mál á dagskrá. Jakob Moller bar fram aðra tiiL, sem han'n ^kallaði brt. við hina, en Vilmundiur áleit að væri frem'ur sjálfstæð dagskrártill. Var hún á pessa leið: x DagskrártiM. orðist svo: Sameinað alpingi ályktar að lýsa yfir pví ,að pað lítur svo að pjóðaratkvæðagTeiðslan, sem fór fram fyrsta vetraírdag síðast- ljðinn, skeri úr um pað, að á- fengislögígjöf landsms beri að breyta, samkvæmt peim pjóðar- vilja, sem pá kom fram, en hins- vegar telur pingið ekki fært, að breyta gildandi löggjöf með bráðahirgða'rlögum og í tíaiusti pess, að ríkisstjómim umdirbúi slíka lagiasetniagu fyrir næsta negMegt ping, tekur pimgið fyrir næsta mál á dagskrá. Fuhdiur hélt áfram til kl. fjög- (uí í riótt. Kom 'pá fram till. frá 8 pingmönnum um að slíta umr. ob var það siaímp. ELDGOSIÐ Logav sjðst af Aknreyrl og af RangávTÍtllnm. Menn leggja af staO héðan f dag til að fveista að komast & eldstððvarnav. Síðasitliðið miðvikudagskvöld sá Ólafur Jónsson frkv.stj. Rækt- unarfélags Norðurlands, eldblossa á lofti. Var banm í suðaustri upp af botni Garðaárdals. Sá hann logaria, fyrst kl. 16,45 og aftur siðar um kvöldið hvað eftir ann- að. I fyrri nótt sáu peir Jónbóndi í Lúmansholti í Landssveit og Haraldur í Næfufholti á Rang- árvöllum, en hann var i Lúm- anisholti, elda á lofti, og bar pá á milli Valafelilis og Valahnúks. Þeir ægjast enn fremur hafa séð eeldana í gærmorgun. 1 giærdag kl'. 5 sáust eldbloissar inman af öræfum frá Húsiavik. Eldurinn sást hér um bil i hálf- tíma. Hækkaði hann og lækkaði tii skiftis. í dag ætla peir Einar Magn- ússon og Sigurður frá Laúg að ieggja af stað austur að Tungnaá og freis.ta pess að komast aem næst eldstöðvun'um. Kunmugir telja pó að peim muni ekki takast páð. Fanflur Sameinaðs pings i dag A fmtdi i samemuðu plngí i dag uarn, kpsnkigalögin samp. endanfiegiq og ttfgr. sem lög frá alpktgi, nteð, 34 gegn 4 afkv. Þá var sanipykt pál.till Jajwbs MöUiersi itm að fresta, afnúmi bammins tf^ nœstft pingsy með 26 atfcv. gegn 16. Gretddu, margir andbannmgar, henni atkvceði. Millipmganefnd í l,aunasmálitm var Sfompykt,, Kosning heninar, menitarnalafáðs, landkjörsstjórnair og Pingvallanefmdaf liggur fyr- ir, ier fumdur verður settur aftuf í sameinuðu pingi kl. 5. AuJtapingtpw. verður slltlo að pvf íokiw, Poii 1 oo Anna Benmert sæmd heiðoTsmmkiam fókifcaskey$ ffá .//¦éíftrriíác^.j Alpýðnpliaðsins i KúppmMfíti. KaUipmannahöfn í morguin. Konuing.u;r hefir siæmt Poul Reumtert lieikara heiðuTsimeriklnu „Ingenio et arti", í viðurkemminig- arskyni fyrif ágætt stafíf í págu danskrar leiklistaf. Kona hans,, Anna Borg Reumert befir verið aæmd riddafakrossi íslenzku Fálkaiorðunnaf. v STAMPEN. NÝJAR OFSÓKNIR t PÓLLANDI Letðtogar í frelsisbaráttu Pólverja og foringjar jafn- aðarmanna settir í herfangelsi og beittir ómann- úðlegustu grimd. PILSUDSKI, Einkaskeyti frá frétttaritflrp, Alpýðublaðsfns í Kaifipm-höffi- Frá Var&já er símað til Zúrich og paðan hingað að Piisudski, einvaldishairðstjori í Póllaindi, hafi liátið taka foringja jafnaðarman!n;a í Póilandi böndum og setja pá í fangelsi, samkvæmt tveggja ára gömluim dómi. Öhug miklum hefir sltegið á menn í Póllandi við pessar aðgerðir Pilsudski maf-' skálks, pví að búast má við, að pær séu upphaf nýrra ofsókna, gegn öllum andstæðingum stjórni- arinnar. Bitna ofsóknir Pilsudski ekki^ að eins á foringium jafnaðar- manna heldur einnig á JjöMa- möfguim viðurkendustu lieiðtoguim Pólverja í baráttunni við Rússa, fyrir 1918. Hafa pessir andsitæð- ingar Pilsudski verið siettir í ber- fangelsi í Brest-Litovsk og siætt hinni grimmilegustu * meðferð. Meðal hinna haindteknu eru Her- mann Liebermainm, aðalforingi (jafriaðafmianna í Póllamdi, nú nær áttræður að aldri, dæmidrifi i 21/2 áfsfangelsi, verkalýðsforingjafnÍT, Baginski, Barlicki og Kiernich 'djæmdir í 2 ára fangelsi hver, Dubios, Mastek og- míargir fleiri, dæmdiTJ í 3i ára fangielsi. Saltsóknari rikisins hefir til- kynt, að peir andstæðingar stjórm- arinnaf, siem taki pariin kost að flýja til útlanda, muni verða flutt- ir heinf aftur með valdi. Nánari ffegnir efu ekki fyrir hendi, vegna himma strömgu rit- skoðunar, sem er í'Pðllandi. STAMPEN. iip Framsóknarflokkurínii sundrast. Hannes Jónsson o§ Jón f Stóradal reknlr, Trygovl ÞArhallsson segir sig úr honnm. Líklegt að fleiri fari á eftir. Framsóknarflokkurinm hefir haldið fundi í ölium hléum, sem orðið hafa miili pingfundia í gær !og! í dag um pað, hvort Hannes Jórisson og Jón í Stóradal skuli reknir úr flokknum:. Stendiur í pófi mik'u um pað innan flokksins. Síðaisti f undur Fr arnsöknar- tnanna um pett amál hófst kJ. 3 i dag og stóð fram yfir 4. Lauk honum með pví að saimpykt vaf með 9 atkvæðum gegn 7 að reka pá Hannes Jónssioin og Jón í Stóradial úr flokknum. Að pví bpknu lýstf Tryggvi, Þórr hall^satt yfir pví, að hami siegði sif, úr\ flpkknum. Með bfottfekstri Hannesaf og Jóns voru: Eysteinn Jómission, Beiigur Jónsson, Einar Áijniaisiom, Injgól'fuf Bjafnason, Páll Her- manjrissom og Bjöfn Kristjánissoni. Jónaa, Ingvar og Þorlieifur Jónss. Á móti vofu Jón og Hannes sjal'fir,. Tryggvi Þórhallsson, Ás- geir Ásgeirsson, Þorsteinm Briem, Halldór Stefánsson og Bjarni Ás- geifssoin. Hjá' sátu og greiddu ekki. at- kvæði: Jorundur Brynjóifsson, og Bernh. St. Búist við, að 5 af . pingmönnum flökksiins fylgi fordæmi Tryggva Pórhallssoriar og segi sig úr honum. UPPREISKHíT KfNA HELDUR Btetar senda hersbip Nofmandie í morgun. FÚ.. Annað brezkt beitiskip hefir nú verið sient til' Foochow í Fu Kiem héraði í Kína, par sem mppreist stendur yfir, og á skipið að taka par bnezka pegmgc, sem vilja yfir- gefa héraðið, eða veit peiim pá aðstoð, aem nauðsynlteig kánm að vera á annaln hátt. j j

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.