Alþýðublaðið - 10.12.1933, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 10.12.1933, Blaðsíða 1
SUNNUDAGINN 10. DEZ. 1933. XV. ÁRGANGUR. 38. TÖLUBLAÐ RiTSTJÓHi: F. 1- VALDEMARSSON DAGBLAÐ OG ¥IKUBLAB 3TGEFANDI: ALÞÝÐUPLOKKURINN BA0BLASÍÐ kossar ðt aite vltím ttaga W. 3 — 4 síddeeis. AskriitagjaSd kr. 2.00 á mánuðl — br. 5.00 fyrlr 3 m&nuði, ef greitt er fyrlrrram. t lausasðlu kostar blaðið 10 aura. VIKUBLAÐ!0 fcemur ut á liver}:ssíi miðvihudegl. Þaö feoster aðeins kr. S.00 á ari. í þvi blrtast allar helstu greinar, er birtast I dagblaðinu, fréttir og vlkuyfirtit. RITSTJÓRN OQ ArTGREIÐSLÁ Albýðu- biaösllis er vtft Hverfisgötu nr. 8— 10. SlMAR: 4900: afgreiðsla og auglýsingar. 4031: ritstjórn (Inniendar fréttlr), 4902: rltstjórl, 4003: VHbjaimur 3. Vilhjalmsson, blaðamaður (he(ma), Magns* Asgelrasoa. blaðamaður, Framneavegi 13. 4904: F. R. Valdemarsson. ritsíjóri, (heima),"2037: Slgurður Jóhannesson. afgreiðslu- og auglýsingastjóri (heimaV 4905: prentsmiðjan. I dag (sunnud.) kl. 8 sd. „Stundum kvaka kanarífuglar" Gamanleikur i 3 þáttum. Aðgm. i Iðnó i dag frá ki. 1. Simi 3191. Siðasta slnn. Lækkað verð Framsóknarllokkiirinii klofnar Hannes Jónsson og Jón JOnsson í Storadal varn reknir úr Framsóknarflokknnm á fnndi hans í gær<- Tryggvi Þérhallsson gekk af fandi ©g kvaðst segja slg úr flokkasum. 1 fyrri útgáfu Alpýðublaðsins í gær var skýrt frá því, að líkur væru taldar til pess, að þéir Hannes' Jóinason og Jön í Stória- dal' yrðu reknir úr Fraímsóknar- flokknum á fundi ftokksins, er sitóð yfir frá kl. 3 tiíl kl. næriri 5 í gær. í síðari útgáfu biaðsins, er korn út kl. 6, var sagt frá úrslitu'm fundarins, eins mákvæmlega og unt var, ef tir fréttu'mj er borist höfðu af horium ffá þingmönínum Framsóknar sjáifum, er verið höfðu á fundinum. Fundinum lauk með pyí, að santpyki var, að reka. pá Ha\nn,es og Jón .úr, FiWTtpókiwrfiokkmim{- Eins og kunmugt er af frásögnh íim AlþýðubJaðsins, hafa, allliengi staðið yfir umræður og allmiklar deiiur um pað innain Franiisókn- arflokksins, hvort peim Haníniesi og Jóni skyldi vikið úr flokknuim' fyrir pað, að peir hafa hvað eftir annað brotið (Sampyktir hains. I gær héldu Framisóknartmenn funídi um málið í öllum hléum, er urðu milli pirigfunda, og voru hvassar deiiur um pað meðail fTokksmanna. Er samþykt haf ði verið að æka pá Hannes og Jón, lýsti Tryggvi Pórhal'lsson yfir pvi, að hann segði sig úr flokknum. En eftir pví sem flökksmenn hans hafa tjáð Aipýðublaðiniu, gáf hann pó ekki skriflega yfirlýsingu um pað á fundinum. Um pað, hvernig atkvæði hafi fallið, um brottreksturinn á fund- inium, ber frásögnum ekki að ölllu leyti saman.. En eftir pví, sem Alpýðuhlaðið hefir komist mæst, m'unu atkvæði hafa fallið pannig að m\ed brottrekstri gneiddu at- kvæði 9 pingmenn: Eysteámn Jónisson, Bergur Jónsöioin, Einar Árnasion, Ingólfur Bjannarson, Páll Hermannsson, Björn Kristjánisson, Jónas Jónsson, íngvar Páimaslon og P*orieifur Jónsson. Á móti voru pessir: Jón Jónisision og Hannes Jónssoin sjálfir, Tryggvi Þórhallsson, Ásgeir Ás- geiBSson, Haildór Stefánsisoin og Bjarni Ásgeirsision. Auk peiraiai er af sumwm talinn Þorsteinin Briem, en óvísit er hvort hann hefir greitt atkvæði. Hjá sátu: Jömndur Brynjólfs- son og Bernharð Stefánisisoin. Óvíst er enn, hverjar afleiðingar brottnekstuir pessaía tvéggja, ping- manna muni halfa, en iiklegt er, að pær verði, að kJofningu'r sá, er verið hefir innan Framisóknar- fliokksins, verði enn greiinilegri en orðið er, og jafnvel að allmiargir pingmenn hains segi s:g úr honum. ÍRSRI MZISTAFLORKURINN lísíur óloglegnr og bannað að pteota bloð hans. Londlön í gærkveldi. FÚ. Stjórn frska fríríkisiins hefir nú hert alimjög ba^ráttuna gegn flokknum Sameinaða írliand. I giærkveldi var pví lýst yfir, að flokkurinn væri ólöglegur, og í dag he.rir prentstaiðjuan vcrið boð- ið að prenta ekki framar fyrir hann blöð eða tilkyniningar. Aðal- stöðvar flokksins tók löigreglain í varðveizlu sína í dag. Búist er við, að flokkurinin muni gera til- raun til pess, að fá hnekt peimi ráðistöfun lögreglunnar. Dublin, 9. dez. UP.-FB. Lögreglan hefir lokað aðalskrif- stofu Sameinaða . Irlandsflokksins og handitekið Cronin höfuðsmainp, siem er aðalfulltrúi O'Duffy. Samkomalag hefir náðst milli stjórnmálaflokkanna nm kreppolðggjðf stiðraarinnar. Kaliundborg í gærkveldi. FO. Saminingum dönsku stjórinmála'' flokkanna um kreppulíagabálkinn var lokið í gærkveldi, og komu lögin til annarar umriæðu í da!g. Við vinstri fliokkinn hafði náðst samkoamrlag um skipulagningu smjör-, kjöt-, og kom(-Siölu, sem peir töldu sig mega við una, en' studdu aftur á móti tiMögur jafn- aðarmianná og radikala uan sér- stakair ráðstafanir vegna atvininu- leysis og báginda meðal verka- rrianna. Fyrir viöstri flokknum hafði orð pingmaðurinn Dr. Kragh Qig komst svo að orði, a'ð flokkuT'- inn væri engan vegimn ánægður mieð samningainia í öilum atriðum, en hitt væri augljóst, að við at- vinnuleysintu yrði að leita bráðra bóta umfram pað, sem félags- málalöggjöfin gerði ráð fyrir. Ihald og kommúnistar einir ð móti. Af hálfu íhaldsflokksins talaði formaður pinigflokks íhaldsimariJna, Christmas Miiller, og gagnrýndi lagahálkinn mjög. Hanin kvað tekjuöfiunartillögur stjórnarininar í morgum atriðum líkjaist einna helzt. tilrauinum til pess að kúga fé út úr mönnum. Þessu 'væri fliokkurinn mótfallinn og mutodi gneiða atkvæði á móti lögunum við priðju umræðu. Ful'ltrúi kom- * múnista kvað pá eininig muindu greiða atkvæði móti lögunum. FER MUSSOLINI I OPINBERA HEIM- SÓKN T L MOSK¥A f JANÚAR? Einkaskeyti frá fréttairitaria Alpýðuhlaðsins í Kaupmanmahöfn Kaupmannahöfn í gærkveldi. Frá London er símað, að búist sé við pví par, að vináttusamn- ingar peir, siem Mussolini og Lit- vinioff gerðu fyrir nokkrium dög- um í Róm mirii Italíu og So- vét-Rússlands, verði staiðfestir með pví, aö Mussolwp fpri tU Mtoskua í optnb&u heinisókn tíl pess ad undirskrifta samningana á0anit Litvmpff og Staiin. . Mun Sovét-Rússland bjóða Mus- solini að koma til Moskvja í op- inbera heimsokn eftir nýjár. Ef Mussolini fer til Moskva í opinbera heimsökn, verður pa;ð í fyrsta sinn sem hanin tekur sér opinbera ferð á hendur til út- ianda síðan 1926. En altalað er á Italíu og hefir komið fraim í blöðum annars staðar, að Musso- lini hafi ekki alls fyrir löngu farið MussoHní á ferðalagl, til Londjon og jafnvel viðar með leynd, og hafi ekki vitað um pað nema ítaliaka sendisveitin og inán- ustu vipir hans. STAMPEN. HERNAÐARÁSTAND A SPÁNI Anarkistar og Kommúnistar hef ja byltingn og stofna til hryðjuverka. Margir særðir og drepnir. 800 for- ingjar byltingarmanna handteknir. STÖRKOSTLEGAR FLOTAÆFINGiR JAPANA f KYRRAHAFI Japanar geraráðfyriic að floti Randa* ríklanaa ráðist á Japan. NZISTAR SKYLDA MENN TIL AÐ KAUPA BLÖÐ Einkaskeyti frá fréttairitaria Alpýðublaðsins í Kaupmaninahöfn Kaupmannahöfh í gærkveldi. Þýzka ininanríkisráðuineytið hef- ir gefið út tilskipun, par sem fyrirskipað er, að aliir embætt- isrnenin, iog opinberar stofinainir, isem hægt sé að álíta að hafi nokkra pörf fyrir dagblað, skuli kaupa blaðið „Völkischer Beob- achter", sém er opinhert málgagn Nazistastjórnarinnar. STAMPEN. Einkaskeyti frá fréttariitara Alpýðuhlaðsins í Kalupmaniniajhöfin Kaupmanniahöfn í gærkveldi. Frá Tokio er símað, að allur japainski herskipaflotirm muini imira- an fáma mánaða halda stórkost- legri flotaæfingar en dæmi eru til1 áður í Kyrrahafi. Herskip af öllum stærðum og búin öllum morðtól'um, sem japanski herinn i^i í eigu sinini, munu taka pátt í fliotaæfingunum. MikliX afftyglft, hefir pa$ vajdð, ao\ hersíjónnin hefír sklptfð spo fyrfr, ao, flotaœflngirnteni, skul$ hagaíði á pawi hátt, sen% myndi v<enða\ t00r$, í ófridi, ef aillWi ftoH Bandarfkjannft réðist á Japqn og 'eyjar. Jafhctfia i KymjJw.fi. Fregnir, sem borist hafai í dag fieá Spáni, virðast bera pab með sér, að fuflkamið uppreistarálstawd riki nú í landihu. Freginirnar eru pó, óljósar og slitróttar vegna pess ,að tal'sítoasiaimbandinu milli Madrid og Parísar er nú slátið, og mjög víða ininainlamds hafa tal!símíahnU.r einnig verið eyði- iagðar. Stjórnin hefir numið úr gildi prentfrelísi og ýms ákvæði stjórnarskrárinnar um persónuleg réttindi, par á meðal friðhelgi heimiia. I Baroelowa hefir í nótt o|g í d|afe verið kastað 8 sprengikúlum, sem giert hafa mikinn uislia, Víða hefir lent í bardögum í borgum og sveitum, en óvíst enn hve rnargir háfai farist eða særst. I nótt er búist við að komið geti til enn alviarlegri óeirða I ýmsum borg- um hefir aliisheTjiarverkfalli ver- ið lýst yfir af hálfu verkaímannaí. Anarkiistatr og kommúnistar i Iberru hafa gefið út ávarp, par sem peir tilkynná/ að bylting inuni verða hafin pegar í stað. I Saraigiossa fór járnbrauiartest út af isporinu i dag, og særðust margir mienn, en mokkrir dóu. Það pykir efalaust, að hér sé uta spell- virki að ræða, pví járnbria'utartein- arnir voru sorfnir í sumdur. FO. Slðnsta fregnlr. Tilraunir stjórnleysingja til pesis að koma af stað byltingu hafa tii pessa aðallega farið ffam i norðvestur hl'uta landsins, aðal- dega í Saragioissa, Logrono, Teruelj Barcelona og Huesca, en hafa hvarvetna verið bældar níour, Gizkað er á í tilkynningu rikis,- stjómarinniar, að 20—40 m'emn hafi beðið bana, en ralia særðra niemujr hundruðum. Barrio forisætisráð- hérra hefir látið svo um mælt, að búaist miegi við, að stjórn- leysingjar færist í alukiapia í kvöld eða á morgun. Hins vegar ireldur ríidsstjórnim áfram sókn siinini á hendur peim og hefir látið hattd- taka 800 leiðtoga peirm,UP.-FB. INNBROTSÞJÓFUR DREPINN í fyrri nótt réðist innbriotspjóf- ur inn til hóteleiganda eins í Kaupmiamínahöfn, Petersiens að nafni, og varðist hanin pjófnum mieð pví að skjóta á hann af skamimbyssu. Nú hefir innbiriots- pjófurinn látist, en jafnframt hefir mál verið höfðað á hendur Petersien fyrir pað aið hafa orðið manni að bania:. Máliinu verður fyligt með athygli, með pví að pað pykir skera úr um pað, að hve miklu leyti mönnum er leyfi- legt að verja eignir sínar isg hendur. FO.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.