Alþýðublaðið - 14.12.1933, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 14.12.1933, Blaðsíða 1
PMTUD.AGÍNN 14 DB2. 193?, ^a^-ji. ¦ ||-fmtri i ~'iriíi'-;-,-^--v-;"--"--í-j-rYfri^"-"T-riirt-^iT-ii '¦"< ----- ¦-¦¦.....nrrr"'" XV. ÁRáANGUR. 42, TöLUBLÁÐ RKTSTJÓRI: P. S- VALDBMAR,<VSON DAGBLAÐ OG VIKUBLAÐ r AQBLABJD keraar öt aHe vtrtra daga M. 3 — 4 SJC Jk gis. Askriftagjald kr. 2,00 á mánuði — kr. 5,00 íyrir 3 mftnuöi, ef greitt er fyrlrfram. (lausasðlu kostar blaðið 10 eura. VI fí U8LA01B hemur út a hverjum miövitt jdegl. Það kostar aPi'ns t.r. 3.00 ö dri. í pvi blrtast allar helstu greinar, er birtast i dagblaðlnu, tréttír og vikuyflriit. RITSTJÓRN OO AFQREíÐSLA Albý6u- blaösina er vio Hverfisgfzu nr. 8—10. 5ÍM.'JÍ:4900r afgreiðsla og auRiýsingar, 4901: rltstjórn (Innienöar fréttlr), 4902: ritstjóri, 4U03: Vilhjalmur g. Vllhjáimsson, biaöamaður (heima), Magnðs Ásgeirssoa. blaeimaður. Framnervegi 13. 4S34: P. R. Valdemarsson. ritstjóri, (faeima). 2937: Sigurður Jónannesson, afgreiösiu- og auglýsingastiöri (helmaV 4905: prentsmiðjan. JTGEFANDl: ALÞÝÐUFLOKKURINN SigiirHur Jónasson hefi^ í dng sagt sig iIíp Alþýðuflokknum Fnlitrúnráð verkl^ðsfélaganna hafia- aði honum sem fulltrúa flokksins í bæjarsfjérn Sigurður Jónassoin hefir /sagt sig úr JafnaðarmaWwafélagi ís- lands og Dagsbrún og óskar pess, par sem hanin telji sig ekki lengur í Alpýðu'flokknium, að varamiaður tak isæt ihains í bæjarstjórn, en óskar hins vegar að halda sæti í Mðuriöínuinarnief'nd, paT siem Al- pÝðuflokkurinn hefir líka vaira'- manw. Fulltrúaráð verkTýðsfélaganna akuw svara peirri málaleitun hams næstiu daga. Sigurðtir hefir í dag skrifað f ulltrúai áðinu svohijóðandibréf Reykjavík, 14. daz. 1933. (FuilLtrúará'ð verkalýí'sfélaganwa, Reykjavík. Með pví að ég hiefi í diag' sagt mig úr Jafraaðarmanwafélagi ís- lands og Verkamawnaiélaginu Dagsbrún, og er því eigi lengur í Alpýðuflokknum, tel ég eigi rétt að ég miæti .lengur sem fulltrúi Alpýðuílokksins í bæiarstjórn Reykjavíikur, einkum par sierai mæstu fumdir hæjarstjórinaf munu raær eingöingu fjala um f járhag's'- áiætlum fyrir næsta ár. Ég sé hims vegar enga ástæðu til piess a'ð ég láti af starfi mínu í niðurjöfra- unarnefwd fyr en umbóð mitt ifelvtr niðuir í árslok 1934, par sem ég hygg að milli mín og Alpýðu- fjjpikksims geti engilhn ágœinin(g:uír orðið um framkvæmd. pess starf s. Samkvæmt frama,nisögðu..' enu pað pví tiilm:æli mín, að yalrafull- trui miæti af hálfu Alpýðuflokksi- ins í miiwn stað á næsta fundi bæjarstjórnar Reykjavfkur og á- fram út kjör^mabilið, en ég mun miæta á, neíhidarfunduiin pahgað til'. Virðíngarfyllst. Sigw'ð.itt' Jónasson. Sigurður hefir ver,ið fulitrúi Al- pýðuiflokksins í hæjaTiStjóm sið- an ári3 1928.1 niðurjöfMhnainefnd hefir hann átt siætíi í inokkur kjör- tímabil'. Hawn heflr alt af mæitt mikilli gagnrýni fyrir störf sin/ Togj llatiit í hörðu'm. seninum í Full- truaráði verklyðsfélaganna við pá, sem haldið hafa ákveðnast fram stefnu Allpýðuflokksins.. Ástæðan fyrir úrsögn Sigurðar úr Alpýðuflokknum er sú, að Pullltrúaráðið hefir ákweðið a^ hvíla halnín frá önnum í bæjarv stjóm. , Muniu allir hiinir flÐkkarnir nú opna dyr sínar fyrir Sigurði.'én talið er líklegaist a"ð hann muni ganga í Framsóknarflokkinn og fylla par með upp skarð .Haran- esar Jónssonar pair. - Brottganga Sigurðar úr Alpýðu- fllokkraum mun ekki pyngja bar- áttu alpýðunn;ar í Reykjavík, heldur léíki haha.._ Alpjóðabófi, Charles Hogland, hefir veíið handtekinin í Staifaíngri. Haran er af morskuimi ættum og hefir aðaMega vélað ko'hur til hjúskapar og haft af peim fé, en yfirgefið pær síðan. Hr akningar i)]ððver]anna Fins og skýrt var frá í blað- inu í gær, týndust prír Þjóð- verjar, siem ásamt flieirum ætluðu að koma skipverjum a'f „Margaret Clark", sem strandað hafði, til hjáTpar. Einn pessara malnina fanst í fyrrad;ag undir kvöld, þai* B&r hann M í skipsbáti enska tmog- arans, og var hann mjög pjakað- ur. Hafði höraum skolíað á land og var hanh lítið mieiddur. Var hann pegar kliæddur i paiu föt og- hjúkraðí eftir föhgum. ehidíá hrest- ist haran brátt. Awraaí maðurinn fanst nioikkru seiwna örendiur í bátnum, sem peir félagar höfðu farið í, en priðji maðuriran vari ófuhdinln er síðast fréttist, Enski togarinin er hú kominh Upp í sand, iitið skemdur. Briigg í Hafnarfjart- arhraanL Lögneglan. í Hafnaírfiriði f ainn i fyrradaig eftir tilvísun í beilli nokkrum í hrauninu 2 tunnur fuilar af vatni og ýms bruggunar- tæki, svo sem brúsa, rör og fiteiina;. Ókuinnugt er um eigainda. MIKLIB RULÖAK UM ALLA . EVRÓPU Fjórir menn verða úti i Englandi Londion í moiigujn. UP.-FB. : Kuldar eru nú miklir á Biiet1- landiseyjum og'átt morðvestliæg. Fjórir meran hafa fairist af Völdum • hrfðarveðurs., en eimskip hefir sokkið uhdan , Suffolkströndum. Voru á pví 12 menn ,sem muinu hafa farist. Snjókoma og frost i Italiu Rómabloajg í miorgun. UP.-FB. Veðuífar er hið versta ví^a í italíu, Snjókoma mikil, en siunjs staðar frost og snarpir vindar-' Laradskjálftakippir haifa komið í San Biase. Þrir menn frjósa i hel Ungverja- landi 'j Normandie í miqrgun.; FÚ.¦..,.. I AusstJurriki og Ungverjalandi var víðalst 17—18 stiga froist í gær. Sagt ;er; að prfr menn hafi orðið; úti í; iUngverialandi, og 'íroslð í þeii. Þá er sagt a|ð í brhð- kaupi leirau, hafi brúðaTfcakan rieynst svo frosin þegar komið var með hana frá bakaranum, aö purftháfi að höggva hana méð exi, og pýða swo bitaraa áður en gestirnir fengi borðað þá. Þorsknr frýs i Esbjerg Einkmk^ytipá frétksrlkti%í 'AlfiýðublfiMÍTis í Ki\upm.höfn. KaupmahiraahöÍT í moirigun. Vegna alveg óvenjuiegra frosta hefir mikil miergð af porski, sem igeymidur var lifandi í kössuim % höfnimlnii í Esibjerig; frosiSð" i-.helt STAMPEN. SAMNINGAR MILLI FRAKKA OG ÞJÓÐ- VERJA HEFJAST í NÆSTU VIKU Sendiherra Frakba i Berlin talar við Bitler. Mnssoíini ííir nndir Bandamenn Frakha órólegir Emkaskeyti frá fréttwMptYi' Alpý'&ublfidfiins l KmpmanTVhöfjii KtíMpmmmahöfn í nwnitffw,. ; I inæstu viku hefjast af nýju beinar siaim'ningatílraunir milli Frakfca og Pjóðveria. Er búist við, að # úrslita. muni draga í peiim málium, og meg ipví værata ístórtíðinda í heims-stjórramálum í næstu viku. I ©erln eru mienn bjarfsýnir um áraragur af samniingiati'1'raunum pessuto. Stiórnmálameran anraara, pjó'ða vænta einnig; góðs af þessum samtoomul'ágsúimléitunum mil I i Frakka og' Þ.JÖ ðverja. Frákkar taka þó paittp i-þe.ssuim utolietiunum með vissum< fyrir- vara. Þalnnig er fullyrt, að Fran- cois Pönoetr sendiberra, hafi gert pað að skilyrði fyrir peim, að ekki verði hreyft við dieilumálr unum um Saarhéraðið né áif- vopnunarmálin. Telja FrakkaT, að pessi nás- MiðareM peirra og Þjóðverja verði efcki útkljáð með samning- uim miil'li peirra tveggja pjóða einraa, heldur verði paið að eins gert í samráði við 'öranur rjki' og pjóðabaradalagið. Frakkar hafa krafist nákvæmra uppiýsihga um herbúnáðarkröfur Þjóðverja, j&a Hitler hefir með Öllu neitað að láta mofckuð uppi áttri pær að svo stðddu. "Alt er pietta pví í lausu loftí énn sem fcomið er, en pó er talið, að- betri horfur séu nú á pví, að eitthvert sarnkomuliag náist en nokkru sinini fyr. i STAMPEN SENDIMAÐUR MUSSO- LINI MILLIGÖNGU- MAÐUR Normandie í morgun. FÚ. ' Fulltrúi utanrikismáliaraðuneyt-' isins ítalsfca var í gær staddur í Berlín, og átti viðræður við bæði Hitler og sendiherra Frakka. Álitið er, að beimisókn' hans hafi staðið í sambandi vi'ð umræður pær, sem mú fara f rani milli Frakka og Þióðverja, tíl undir- búnjngs saimhingaúmleitania milli þessara tveggja ríkja. BAKÖAMEMHf FRAKKA ÓRÓLEGIR Normandie í morgun. FO. Utanrífcismálaráðherra' Tékko- felóvakíu, Benesh, fór frá Prag I gær, áleiðis til Paiísiaír í boði Pauli-Bo ncour, til a'Ö ræða við hann um afvopniuw^rmálii!n|. I gær var opinberlega tilkynt í París að Boncour myndi íara tilWar- schau inwaw skamms til pess áð leita frekari samninga við pólsku stjómiwa uwi sawiviinwiu miMi Frafcka og Pólverjá. RAÐHERRAR ROOSE- VELTS SEGJA AF jSÉR HVER AF ÖDRUM Normaudie í morguw. Pö. Svo að segj'a daglega 'upp á síðkastið segir einhver ráðherral Rióoisevelts af sér. 1 gær tMkyrati Cumwiins, dómsmálaraðherra BandiaríkiaWha, forsetawum pað, að hanw bæði um.laiusn frá emb- ættí, frá 1. janúar áð" telja. . Dömnr i LeiÐzÍn kemnr ekki fyrir ]dl Leipzig i. gær. / UP.-FB. Dówiialr í jtháluraum, úf af þing- ihalíarbruraaW'um verða S'ennilega iefcfci upp kveðnir fyrir jól. — 1 dág voru leidd tvö ný vitrai og varð af Jþví. ný: töf,;..Réttaínöldm- hafa nú steiðið yfiir í .53 daga. UPPBEISN &N&BKISTA & SPÍNI i BEFIB MISTEKIST Þð EBU NOKKBAB ÖEIBÐIB ENN Madrid í mioirguW. UP.-FB, Enn hefir.borið á óeirðuwi í wokfciium porgum landsiws, ieh alls staðár hefir fliótlega tefcist að komia kyrð á laftur, og tílratíhlr tií hermdarverka haifá misheppn- astw Einkawlega haía nú verið gerðar til'raiunir tii peSs a'ð kveíkja í ikirkjum og klaustrum. FBANSKI FLU6FLÓTINN HEFÍR FL06IÐ ÞVEBT YFIB SAfláBA NorWia'ndie í Morguh,. FÚ«: FlUigflotiran frawsiki, sem uwdi^i- faríð hefir verið. á ferð um ny- lendur Frakka í Norður-Afriku, kom. í gær til Adrar, í Suður- Aigler, á radrðurtakmörktcm Sa'- hara-eyðimerkur. Hafði hann pá flogið þvert yfir eyðimörkina, og ler það! í fyrsta skifti sem hópflug er *.farjð mtí pessar stóðiírí. í hóp- flugi pessu. taka pátt 28 flugvélár,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.