Morgunblaðið - 18.12.1996, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 18.12.1996, Blaðsíða 8
SÉRBLAÐ UM SJÁVARÚTVEG MIÐVIKUDAGUR 18. DESEMBER1996 GLIMTVIÐVIRANA • ÞÁB g eta verið mbrg hand tök- af báðum tromlunum og nýr sett- in þegar 800 faðma vír er tekinn ur í staðinn. Skipverjar á Klakki SH standa í strohgu í glinuinni viðvfrana. Útlendingar yilja komast inn í sölunet Islendinga ÁHUGI útlendinga hefur stóraukist á því að komast inn í sölunet íslensku físksölufyrirtækjanna. Samkvæmt upplýsingum Morgunblaðsins hefur orðið vart við þennan aukna áhuga á undanförnum tveimur til þremur árum og að mati forsvarsmanna SH og IS á sú eftirspurn enn eftir að aukast á næstu árum. Þeir telja að um jákvæða þróun sé að ræða og segja að fisksölufyrirtækin muni í framtíðinni gefa þessu aukinn gaum. Mjög jákvæð þróun að mati SH og IS „Erlendir framleiðendur hafa greini- lega tekið eftir styrk íslensku sölusam- takanna og við hjá SH höfum rækilega orðið varir við það að einstaka fram- leiðendur, sjálfstæðir vinnsluaðilar er- lendis í físki, hafa sýnt því áhuga að koma í samstarf við okkur og fá þá í fyrsta lagi að vinna með okkur og í öðru lagi að vinna hugsanlega undir vörumerkjum okkar ef við heimilum slíkt. Við teljum mjög eðlilegt ef útlend- ingar vilja nýta sölukerfið okkar. Við teljum þessa þróun vera mjög eðlilega og sýna styrk okkar sölusamtaka um leið og hún eflir þau enn meir," segir Gylfi Þór Magnússon, framkvæmda- stjóri markaðsmála hjá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Lalöirtllaukins markadsstyrks Aðspurður um hvort aukin sala fyrir erlend samkeppnisfyrirtæki, kæmi hugs- anlega ekki í bakið á okkur sjálfum, svarar Gylfi Þór, þvert á móti. „Aukin velta gefur styrk á markaðnum og því meira sem við höfum yfir framboðinu að segja, því betri líkur eru á því að við getum stýrt verði að einhverju leyti og haft áhrif á þróunina þó svo að við séum síður en svo allsráðandi. Fer ekki f ramhjá neinum En því stærri sem við erum, því betur getum við haft áhrif á atburða- rásina. Þess vegna er það tvímælalaust styrkur fyrir Islendinga ef erlendir aðilar eru tilbúnir til samstarfs, en beygja sig um leið undir þær leikreglur og vinnubrögð, sem að við erum búnir að koma okkur upp og erum orðnir þekktir fyrir á alþjóðamarkaði, með okkar sölukerfi, gæðaeftirliti og stöðl- uðu afurðum. Sölustarfsemi SH hjá sex öflugum dótturfyrirtækjum og verk- smiðjurekstur í tveimur löndum fer ekki framhjá neinum, sem er í físk- framleiðslu eða tengist alþjóðaviðskipt- um með fiskafurðir." 20% f ramleiðslunnar fara fram erlendis Gylfi Þór segir ásókn frá útlending- um í sölunet SH hafa verið þekkt um nokkurn tíma, en áberandi mikla síð- ustu þrjú árin enda hafi allt viðskipta- umhverfi verið að breytast mjög mikið að undanförnu og SH unnið markvisst að því að ná til erlendra framleiðenda og auka framboð og veltu í sölukerf- inu. Hann vildi ekki tjá sig um það hvaða erlendu vinnsluaðila væri um að ræða, en sagði að 20% af heildar- framleiðslu Sölumiðstöðvarinnar færi fram erlendis. Erlend sambönd hafa stóraukist „Þetta er framleiðsla, sem er á veg- um framleiðenda, sem gert hafa sam- starfssamninga við Sölumiðstöðina er- lendis. Þetta eru vinnsluaðilar í þeim löndum þar sem fískvinnsla og fiskiðn- aður er á háu stigi eða í löndum þar sem vinnslan er ekki þróuð og SH veit- ir tæknilega aðstoð auk sölustarfsem- innar. Þessi erlendu sambönd hafa stóraukist á síðustu þremur árum, en stærstur hluti af því, sem við erum að selja fyrir erlend fyrirtæki, eru sjófryst- ar afurðir. Við erum í samstarfi við togaraútgerðir, m.a. _ Mecklenburger Hochseefisherei, sem ÚA á meirihlut- ann í, og á þessu ári er landfrysting erlendis líka að koma til skjalanna og Friðrik Sigurðsson FOLK Breytingar á mannahaldi f S • FRIÐRIK Sigurðsson hef- ur tekið við sem yfírmaður þróunarsviðs íslenskra sjáv- arafurða hf., en því starfí gegndi áður Guðbrandur Sigurðsson, sem tekið hef- ur við for- stjórastöðu Útgerðarfé- lags Akur- eyringa. Friðrik, sem er 39 ára að aldri, er sjávarlíf- fræðingur frá háskólanum í Þrándheimi í Noregi. Hann var framkvæmdasyóri Sam- bands íslenskra fiskeldis- stöðva 1986-90, laxeldisfyr- irtækisins ÍSNÓ 1991-92 og Kísiliðjunnar við Mývatn 1992-94. Hann hóf störf hjá ÍS haustið 1995. HELGI Kristjánsson hefur nú flutt sig um set innan ÍS og starfar nú á þróunarsviði fyrirtækisins sem sinnir ýms- um verkefnum erlendis, en þar til í maí sl. sá hann um sjó- frystingu á vegum ÍS. Eftir að hafa lokið námi frá Sjó- mannaskólanum 22 ára að aldri gerðist hann skipstjóri og hefur starfað á mörgum togurum, m.a. einum stærsta Helgi Krisljánsson og best útbúna sjófrystitogara flotans. Auk þess hefur hann starfað sem framkvæmda- stjóri hjá Sjólastöðinni hf. í Hafnarfirði. Helgi er 42 ára að aldri og hefur að auki bætt yið sig námi frá Tækniskóla íslands. Helgi hefur starfað hjá ÍS frá árinu 1994 og hefur síðan þá varið miklum tíma í Namibíu þar sem ÍS er með starfsemi. Einnig hefur hann ferðast til annarra landa þar sem óskað hefur verið eftir mati á aðstæðum. GUÐNI Jónsson hefur tekið við framkvæmdastjórn sölu- skrifstofu f S í Hamborg af Ilelga Sigurðssyni, sem kom- inn er heim og tekinn við starfí starfsmannastjóra og kynn- ingarfulltrúa ÍS. Guðni er 43 ára að aldri. Eftir að hafa út- skrifast frá Fiskvinnsluskól- anum, vann hann sem fram- leiðslustjóri hjá nokkrum físk- vinnsluhúsum og var m.a. framkvæmdastjóri Hrað- frystihúss Grundarfjarðar hf. 1981-89. Frá 1989 og þangað til hann fluttist til Hamborgar fyrr á þessu ári, vann hann sem sölustjóri ÍS í Hessle í Englandi, en sú skrifstofa sér um markaðina í Englandi og írlandi. Söngur, sund og skíði er að aukast. Þetta er mjög jákvæð þróun og styrkir_ tvímælalaust fram- leiðendur SH á íslandi og markaðs- starf á afurðum héðan að heiman." Þetta verour f ramtíðarverkef ni Sæmundur Guðmundsson, aðstoðar- forstjóri hjá íslenskum sjávarafurðum hf., tekur í sama streng og Gylfí Þór og segir útlendinga ásælast orðið sölu- netið, sem í sjálfu sér þeir telja til mikilía verðmæta. „Við erum aðallega með tvo erlenda framleiðendur á okkar snærum, annan á Kamtsjatka og hinn í Namibíu. „Á báðum þessum stöðum eru menn fyrst og fremst að leita eftir þekkingu til að geta framleitt góða vöru og selja hana síðan í gegnum það sölunet, sem við erum með. Við höfum hinsvegar ekki komist yfír meira enda felst mik- il vinna í gerð samninga við fram- leiðsluaðila erlendis, en ég er samt viss um að við eigum eftir að gera meira af því og að þetta verði framtíðarverk- efni hjá okkur. Eftir því sem sölunetið verður þéttara, þeim mun áhugaverð- ara þykir mönnum þetta enda erum við komnir með söluskrifstofur á öllum helstu mörkuðum." Samtvinnaðir þættir Aðspurður um þennan mikla áhuga gagnvart íslenskum físksölufyrirtækj- um, sagði Sæmundur að eflaust ættu þar nokkrir samtvinnaðir þættir hlut að máli. „Kannski er það vegna þess að íslendingar lifa og hrærast í fiski. ímyndin er tvímælalaust góð og útlend- ingum þykir mjög einkennilegt að svo lítil þi^geti byggt þetta stóra eyju, eins og hér er, og geti klárað málið þannig að hér sé lífvænlegt, þrátt fyrir að hafa fisk. Einnig hlýtur sú staðreynd að vega þungt að við erum litlir og munum engan gleypa. Það skiptir gífur- lega miklu máli fyrir erlendu aðilana. Heildarvelta ÍS á þessu ári stefnir í 20 milljarða króna, að sögn Sæmund- ar. Þar af nemur framleiðsla erlendis fimm til sex milljörðum eða rúmum 25% af heildarveltu ÍS. Hilm.tr Guðmundsson • HILMAR Guðmundsson, sölustjóri Sæplasts innanlands, er fæddur og uppalinn á Dal- vík, en hann er kynntur í nýj- asta frátta- bréfí fyrir- tækisins. Hann hóf störf hjá Sæ- plasti haustið 1985 en segja má að hann eigitvölíf hjá fyrirtækinu, fyrst sem starfsmaður við framleiðsluna en síðan sneri hann aftur eftir námshlé til að taka að sér núverandi starf. „Til að byrja með var ég í eitt ár hjá Sæplasti. Þá hóf ég nám við Verkmenntaskólann á Akureyri en vann af og til hjá fyrirtækinu með skólanum til vorsins 1990. Eftirþað vann ég í rúmt ár hjá Bifreiðaverk- stæði Dalvíkur en haustið 1991 hóf ég nám við Sam- vinnuháskólann á Bifröst. Þaðan útskrifaðist ég sem rekstrarfræðingur vorið 1993. I byrjun október það sama ár kom ég síðan til Sæplasts og tók við stöðu sölustjóra innan- lands," segir Hilmar. Eins og starfsheitið bendir til heyra öll sölumál á innanlands- markaði undir Hilmar, hvort sem um er að ræða vöru til sjávarút- vegs eða byggingariðnaðar. Aðspurður um frístundir og áhugamál nefnir Hilmar fyrst til sögunnar söng með Karla- kór Dalvfkur. Einnig starfar hann á öðrum vettvangi tónlist- arinnar, með svokölluðum Draumadúett, ásamt Friðriki Vilhelmssyni, starfsfélaga sín- um. „Ég fer líka mikið á skíði á veturna. Ég keppti á skíðum þegar ég var yngri og hef setið í stjórn Skíðafélags Dalvíkur. Svo má nefna að ég fer í sund á morgnana," segir hann. Hilmar er kvæntur Kristiuu Björk Þórsdóttur frá Akri í Eyjafjarðarsveit og eiga þau von á sínu fyrsta barni innan skamms. Konunglegt humarragú NÚ liður nær jólum og því ekki úr vegi að fara að huga að ljúffeugum forréttum úr fiskmeti íiér i þessu matar- raPJFWWaTWB horni. Verið komst yfir uppskrift: af BiAiUUiiUJM humarrétti, sem talinn er vera hið mesta lostætí og sæma sér mun á hvaða veisluborði sem er. Réttinn koHuin vlð einfaldlega „konunglegt hum- anagá", en i hann þarf: 500 g skelflettan humar 1 stk. lauk, smátt saxaðan .'1 iivítlauksrif, pressuð 1 papriku, saxaða 6 sveppi 1/4 lítra rjðma hvítvins* eða koniaksskvettu ógn af salti, karrý, papríkudufti og pipar smjiir til steikingar Smjiirið hitað á pönnu, má ekkj brenna. Laukur, papr- ika og sveppir iátið krauma i smjöriuu. Humarkjðtinu, sem hefur verið þerrað vcl, er bætt á pönnuna. Vinið sett i. Ef notað er koníak, þá má kveikja í þvi strax þegar þvi hefur vcrið bætt út á. I^ómanum er nú beett í og allt látið sjóða i eina til tvær minútur. Humarinn er þá tekinn af pönnunni og sósan látin sjðða Jiar til httn fer að þykkna, þá er humrinum bætt i og rctturínn borínn fram. Með þessu eru borín fram hrisgrjón og rístað brauð og drykkur við hæfí.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.