Alþýðublaðið - 15.12.1933, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 15.12.1933, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGINN 15. DE2. lfitt. XV. ÁRGANGUR, 43. TöLUBLAÐ RITSTJÓRI: F. S- VALDBMARSSON DAGBLAÐ OÖ VÍKUBLAB jf GÉFANDÍi ALÞÝÐUFLOKKURINN DAOBLAÐJÐ keraar 6t aHa virka daga tð. 3—4 síödegls. Askrlftarfald kr. 2,00 á m&nuði — kr. 5.00 fyrir 3 mánuði. ef greitt er fyrlrfram. (lausasðlu kostar blaðið 10 aura. VIKUBLAÐIÐ itemisr ut a hverjum miOvikudegi. Það kostar aðeins kr. 5.00 6 ári. 1 fjvi blriast allar heistu greinar. er birtast i dagblaCinu. fréttir og vikuyfiriit. RÍTSTJÓHN OO AFGREiBSLA AlþýSu- biaBsiBB er viA Hverfisgetu or. 8— 10. SlMAR: 4800: afgreiðsla og auglýsingar. 4901: rltstjórn (Inniendar fréttir), 4902: rltstjóri, 4003: Vilh]áimur S. Vilhjalmsson, blaðamaður (heíms), Magnui Ásgelrssoa, biaðamafiur, Framnesvegi 13. 4904: P. R. Vaidemarsson. rltstjöri, (heima), 2937: Sigurður Jóhsnnesson, afgreiðslu- og auglýsingastjorl (heimai' 4905: prentsmiðian. hefir verið aukið um 1500 eintök samt hefir pað sélst upp síðustu daga. Listi Alþýðuflokksins við bæjarstjérnarkosnin^arnar f jcinúir Fuliltrúaráð verhklýðsfélaígainna; lagði fullnaoarsaimpykki á lista Alpýðuflokkisins vlð bæjarstjóm- iarkoisniingarnar í janúar á fundi sínum í gærkveldi. Eims og kunnugt er, á að kjósa 15 bæjarfuliltrúa og 15 va(ramenn. Listi AlpýðuflokksiríS er þaimnig: Sfcefán Jóh. Stefánssom hrmflm. Jón A. Pétursson hafinsögum. Ölafur FriðTiksson rithöf. Guðimundur R. Oddsson bakari. Jóhanma Egilsdóttir verkakona. Sigurður ólafsson sjómaður. Héðinn Valdiimiarssom framkv.stj. Arngriím'ur Kristjámssioin kennari. ÞorliakuT Ottesen verkamaður, Jón Sigurðsson sjómaður Kristíhus F-. Arndal aígreiðslum. Laufey Vaidimarsdóttir skrifstst. Jón Guðlaugsson bifreiðarsti. Nikulás Friðriksson umisjónarm. Guðjón B. Baldvinsson verkam. Guðm, Ó. Guðmundssom afgrm. Sigurjón Jónssoin bankaritari. . Porvaidur Brynjólfsson iámnism. Sigríður ólafsdóttir húsfrú. Sigurbjörn Bjömssion verkam, Einar Hermannisson prentari. Ólafur Árnaison sjómaður. Jens Guðbjörnsson bókbindari. ViimUndur Jónsson landlækmir. Sílmon Bjarnason verkamaður. Jón Baldvinsson bainkaistj. Sig. Hólmsteinn Jónsson blikksm. Ingimar Jónsson skólaistjóri. Jón Júníussoin sjómaður. Gunnar M. Maginússon kennari. Signrðor Jónasson fer úr nlðuriðf nnnaraefnd S&gurður Jónasson gat pess í úrsögn sinni úr Alpýðuflokknsum, sem birtist í blaðinu í, gær, að hanm óskaði að hal'da sæti sínu í niðurjöteunarnefnd, prátt fyrir úrsögn sina. Vitanlega kemur pettá alls ekki tíl! mála. < ;"• l Eulltrúaráð verklýðsfélaganha satóþykti á fundi í gæxkveldi svo Wjóðandi ályktun út af þessu: FuWtrúaráðið ályktar að. fela, stjórn siwni að tilkynina SiguTði Jónassyni, áð páð óski pess áð hann viki »ú pegar úr niðurjöfn- unannefnd Reykjavíkur og hafnar- stjórn, pár sem hawn sé ekki lengur í Alþýðuflokknum, og varajmiaður hans táki sæti hains í peim niefndtiim. Stofnnn ,bœnda- Iloktsins1 tilkynt Blaðið Framisókn kom út í dag. Eins og Alpýðublaðið hefir skýrt frá, hefö" Arnór Sigurjónsson ver- ið rekinin frá ritstjórin pess, en við hefiT tekið Árhi pórðarjson. 1 biaðinu tilkynna peir Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Jón í Stóradal, Tryggvi Þórhaillsson og Þorsteinn Briiem, að peir hafi stofnað nýjan stjórnmáMlokk, „BændaflOikkinn", og birtist ávarp frá peim i blaðinu. Virðist ftokk- urinn ^eftir pví ávarpi að dæma, ekki eiga að hafa neina ákveðna' stefnu, beldur hafa flokksmenin rétt til „að sveigja; tíl í skoðunum til samkiomul;aigs"(!) eftir pví Siem peim: hentar bezt.' Flökkurinri mton styðja núverandi stjórn, pví að hann á einn ráðherra! í hennil Alpýðublaðið skýrði í -fyrsta sinini frá pví 28. fyrra máinaðat, eða fyrir niærri premur.vikutm., að stofnun pessa „bæmdiaflokks" værí í aðsigi. Síðan heSLr pað nær pví daglega skýrt íesendum sín- um it& gangi pessara mála og baktjaída'makki Framsóknar- og ðialdsmanlnia. Öll ölnnur blöð hafa reynt að fela pietta baktjaldamakk fyrir almenninig. Hafa frásagnir Alpýðublaðsins reynst réttair i öll- um atriðum. Morgunblaðið hefir reynt að breiba yfir pað, áð allmargi'ri pingmienin S]alfstæðisflokksihs stánda mijög nærri „bæindaflokki" TTyggva Þórhallssonar og hafa ijafirevtejl1 í hyggju a^ð gahgl^ í 'hann, Það mUn vera Tétt, áð „bænda- flokks"-me:nn og S]'álfstæðis)miein'n hafa komið sér saimain um pað, að heppilegaíst sé áð láta samruna flokikanniai bíða fram yfir næstu- kosningar. En hitt er víst, að álílmargiT helztu bændapihgmðnn íhaldsinis hafa látið í ljós, áð . peir muni styðja „bændaflokkiinn" eftir megni og gangia! í haimn fyr eða síðar. ÓEIRÐIR ENN A GDBA Normandiiie í miorgun. FÚ. Frlekari öeirðir brurust út á Cuba i gær. UppndstaTmenn köstuðu sprengjum í Havana, Camianaguay og Santiago. v OFVIÐRI oeysaði am alla Evrópn í gær- Tugir manna hafa farist. Nommandie í m'oTgun. FO. Með skiplnu Culmore frá Lon- donderry, ssm fórst í ofviðri við Englahdisstrendur, út af Ald- bnough, á miðvikudagskvöidið, fórust 9 menn, að pví er vitað verður. Óveðrið hefir orðið að minsta kosti einu öðru skipi að tjóni, en pað er vitaskipið frahska, D. Y. K., og strandaði páð skaimt frá Caliails á norðurströnd Frakklands. Áhöfnin var 7 manns, c^ va'r folið í'gæirkveldi, dð fjórir miahn- anna, væru 'enn á fífi, í jpeim hluta skipsins, sem ekki var kominn í sjó. Á Svartahafi hafa geysað ó- venjutmiklir stoimar, sainfa'ra kuldum peim, sem alls staðar ganga um meginlánd Eyrópu, og hafa peir gert talsvert tjón. Mest hefir fannkyngið verið í Rúmen- lu, og er sagt, að í sumum hér- uðum hafi hús fent í kaf. Mikljr kuldar eru ernhí í Frakk- landi, en snjóburður hefir ekki verið mikil'L Marniefljótið hefir lagt, og er gengt yfir um pað skamt frá PaTís. Fólk leikur sé/1 á skautum i VeTsailles. VAN DER LUBBE OG TORGLER VERÐA AÐ LÍKINDUM DÆMDIR IIL DAUÖA En Dimitroff Popoff og Taneff sýknaðÍT í dag. Halnn gerði pá kröfu, áð van der Lubbe og Torglier yrðu dæ'mdir til dauða. Hahn sagði, að pað yrði að teljast sannáð, aö Torgler hefði verið í Ríkisping- húsinu pangað til klukkatti tæp- lega 9, pégar bTuninn varð, og öH fram.koma hans paniu dag væri ærið grunsamteg. Hahn sagðist eiinnig álíta, að bæði van der Lubbe og Torgler hefðu með- ölllu framferði sinu gert sig seka um margvísleg landráð. Hins vegar fór Werner fram ápað, að Búlgararnr prjir yrðu sýknaðir, par sem ekki yrði litið svo á, ,að fullnægjandi siainnanir hefðu koim- ið fram fyrtr pví ,að peir hefðu átt beinan pástt í bruna pinghúss- ins, pótt hanin segðist hins vegar vera sannfærður um palð, alð at- hæfi peirra i Þýzkal'andi hefði ekki verið eins saklaust og peir vildu vera láta, Og væru peir pví sekir um' brot gegn pýzkum lög- um. Koirim úni&fnfonngwn Torgler, Ákœrmdi nazisUt, hrefst pess, «S hctpn uerdi dœmdm til daudftf Berlín í gærkveldi. FO. Hinn opiinberi ákærainidi í m'ál- inu út af bruna pýzka Ríkisping- hússins lauk aðalsóknarræðu siimni BREZKIR OG AMERISKIR KMMISTAR REYN4 AÐ FELLA FRANSKi FUIIiIfl Franski íiármálarððherrann mótmælir EinkaskeyU frá fréítaritapa Alpý'ðuþlaxisws í K{kipm.höfn. Kaupntmmhöfn í mppgunv Ýmsar óstaðfestar fregriir ber- ast ýmist frá New-York eða London um pað, að verðfelliing franskrar myntar sé væntanleg nú alveg á v næstuinni og muni franski frankiinn verða lækkaður stórlega. , Franski fjármáliaráðherrahn, Bonnet, hefir nú mótmælt pessu beTlega, og segir að fregnum hafi verið dTieiift út í fjárgróðaskyni í págu óvina Frakklands. STAMPEN BELGIR \lÍgÍÖAStT AF OTTA VIÐ MS NAZISTA Einkmkeyti fm fr,étffír,u)a!tit' ALpýdublaftsins l Ktijupmjiöfn. Káupm\Wm®höf\n i mprgiun., j ¦=' Efri' deild belgiska pingsins hefir sampykt með áttatíu alt-' kvæðum gegn fimmtiu og níu stjórnarfrumvarp um sjóhundruð fimtíu og níu miijón franka fjár- veitíngu til endiurbóta á vígjun- ita á landaimiærum Belgíu og Þýzkalands. Jáfnaðarmann einir greiddu atkvæði á móti. STAMPEN. AD SÍDASTA TILRAUN TIL BJAR6A AFFOPJSDNAR- R&ÐSTEFNUNNI Sir John Simon fer í Ieiðang- nr am Jólin Einkaskeyti frá fréttaTitara' Alpýðublaðsins í Kiaiupm.höfn;. Kaupmannáhöín í m!orgtuin|., Frá London berst sú fregn, að enski .utanríkismálaTáðherr,ainn Sir. John Simon muini niota jólafríið ti'I' pess að ferðast til Róm, Genf, Parisar og a'ð líkindum til Berlin |iíka, í pví skyni að gera s'íðustu itilraun, til að koma í veg fyrir að afvopnunarstefinan fari alveg út um púfur. STAMPEN GJALDDAGI STRÍÐSSKULDANNA VIÐ BANDARÍKIN ER í DA6 FJöIdi rfkia getnr ekfei skðið i skilnm ...............t * LondOn' í möilguln. FÚ. Wal'laœ, búnaiðarmálaráðhenia Bandaríkjannia hélt t gær iræðu um viðskifti og fjármál Bandia>- iríkjannia, og hélt pvi fram, að stjónnin muhdi puífa að endur- stooða ekki einungis tollalög síjh, heldur skuidagieiðslusamninga við ðnnur ríki, Bamidaríkin gera sér ekki grein fyrir pví, sagði hann, hversu mjög pau eru upp á pað komin, að rýmkað sé usm viðskiftahöft pau, s^m iamað hafa verzlun alls heimsihis á und- anförnum árum, og pau gera' sér ekki heldur grein fyrir pví, hversu mjög skuldabyrðir pjóðanna lama viðskiftagetu peirra. „VB ver&um dð, gem peim khelft Æ botg® í vörum," sagði hann, „pvT, pœr- geta ekkl borgcið, í penþtgum." Beigía, Estiand, Aostnrriki og fieiri rifci geta ekki staðlð I skilnm Normandie í miorguh. FO. Belgía og Eistíaínd eru meðal peirra Iaínda, sem á síðustu stun.du hafa tilkyht Bahdaííkjun- ,um, að pau geti ekki staðið vi'Ö skuldagreiðslu sína í dag; Aust- urríki talikynti og Bandarikja- istjórn í gær, að 'pað myndi ekki geta int af hendi greiðslu skuld- ar peirraTj, sem fel'ÍuT í gjald- dagta 1. janúar 1934. ,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.