Alþýðublaðið - 24.01.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 24.01.1934, Blaðsíða 1
MIÐVIKUDAGINN 24. JAN. 1934 XV. ÁRGANGUR. 80.TÖLUBLAB RITSTJÓRI: P. R. VALÐEMARSSO! DAGBLAÐ OO VIKUBLAB OTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN BAQBUA.Ð10 kemiar út alia vlrka daga tcl. 3 — 4 sifidegis. Askriftagjsld kr. 2.00 á matiuðl ,— tti. 5.00 íyrlr 3 manuði, ef greitt er fyrirfram. t iausasfilu kostar blaðiB 10 aura. VIKUBLABIÐ bemur út a hverjmn miBvikudegi. Þeö Zaslut itðeins kr. 5.00 6 nrl. í (>vl birtast allar helstu grefnar, er b'.rtast 1 dagWaöinu, tréttir og vlkuyflriit. RÍTSTJÖRN OQ AFOREISSLA AlpýOu- otaðslns er virt Hverfisgötu nr. 8— 'lO. SfMAR: 4900- afgreiðsla og atcglysingar. 4901; rltstjórn (Innlendar fréttir), 4902: ritstjórl, 4903: Vtlhjálmur S. Vilhjálmsson. blaðamaður (helma), tSagnfif Ásgeirsson, biaðamaður. Framnesvegj 13, 4904: P R. Valdemarsson. rltstlörl. (heima), 2937: Sigurður/Jóhannesson. afgreiösiu- og auglýsingastlfirl íheima), 4905: prentsmiðjan. Kfittarramisökn I máll Hlfl- ers gegn AlpýðnblaDlnn höfst í sær Bfagnús Gsiðrasimdssoi* skipar lðg~ reglustjóra að hindra útkomu A3~ þýðnblaOsins með grein Þórbergs Þórðarsonar! Eims og kunnugt er, hefir .dóiras- [m/álaráðumeytið fyrirskipað opim- bera nainnsókn-°og imálshöfiðuin gegm Alþýðublaðimu og Þórbergi Pórðansyini fyrir meiðam.di um- mæii um Adolf Hitler rikiskainzl- ara og þýzku stjórnima í grein Þórbergs, „Kvalaþorsti mazista"', siem er að bittast í APþýðublað- ilnu. í bréfi dómsmáiaráðiuineytisins til' lögreglustjóra, þar siam rainn- . sofcm og eftirfarandi málshöfðuin er fyrirskipu'ð, segir, að dóms- 'malarái'ðuineytið geri rád fyrlr pví, með tilvílsuín til tilsfcipunar1 9. maí 1855, aþ, Lögrieglmtjórl híndri úi- komtt AlpýMblab&\ns med fram- ha]\dí af grein Þórbergs Þórdar- sonar. ¦ Bréfi'ð er uindirskrifað af Magn- úsi Guðmumdsisym dómsmálaráð- herra. Framikoma dómsmáiariáðherra í þiessu imáJi mun vera einisdæmi i silðuðum iöindum. Þao er áreiðainJega mjög fátítt, ab erllant riki krefjist málshofð- uinar gegn bláðii í Æðru lamdi fyrir meiðyrbi. Þó hefir Hitlierstjómiín gert það miokkrum .siminum á síð- 'cis'ta ári. Bn óhætt er að fuliyrða, iað í iiies'um tilfellum hafa stjóiin- ir í þingræöiislönduim, t. d. á Noirðurilömdum og í Eng'landi, vís- að siikum kröfum og kvörtuinr um sendimanna Hitlers algerlegla á bug og látið þá beria sikilja, að f>ær áiíti sér ekki fært að gera slikar takma;rkaniiT á málr freisi og prentfrielsi tii þess að pókmiast peim mörinum, siam sví- virt hafa altajr sibfierðishugsjóniix siðaðra þjóða og sag't sjálfia sig og þjóð' stoa úr löguím við hi,wn mentaða heim. Þiessi og þvílík svör hefir Hitler og aeindiimeinin hanis fengið hjá siiðuðum rílkisi&tjórjnum. íisliamzka ríkisstjórnin hefiir hins vegar i þiessu málii, eiins og oft áður, sýint það ,að hún liggur humdflöt og auðmjúk fyrir hverju útliöndu yaldi, sem gerist til" þiess að tieygja sig hiingað til lalnds. Húm imetur þáð mieiía að sýma auðimýkt sína og undirlægjuhátt við hvaða erliant vald eða er- liendain mamm síem er, en að viennda rétt ríkisbiorgaTa simma og sjálifstæði islendinga út á við og halda uppi aldaigömlu frelsi imin á við. Bngain mun furða á framkomu fiísgeirs Ásgeirssonar foTsætisrá^ð- berra i þassu máli. Allir vita, að halnm er viðkvæmiur fyriT öflu, 'siem útliant er. En skipun Magnú? ar Guf}imuinidisisonaT tii lögreglu- stjóra um að hilndra útkomu Al- þý&ubliaösins, ef það gerist svö djarft ao birta framhaid af grein! Þórbergs ÞórðarsonaT, ÁÐUR EN VITAÐ ER, HVORT 1 ÞVÍ ERU NOKKUR MÓÐGANDI ORÐ EÐA MEIÐANDI, kórömaT þó þá sví- virSlu, islem ístenzka stjórmim gerir isi'g sieka um í þessu máli. Hamm er iiei'ðubúinn til þess að bamma útjkomiu íislenzks blaðs, ef farið er fram ^ það af ertendum mömm- um.. Sli,k ráðstöfum;, sem hanm hef- 'ps gefið lögiíeglustjóra heimild og skipum um að framkvæma gagm- vart Alþýb'ublaðinu, á sérr áreið- anlega' ekki njokkurt dæmi með lýðræðiisþjóðum. ... Réttamaininsókn í þessu máii hófist í gær. Heflr Ragmar Jóras- som, fulltrúl lögrieglustjóra, hama með höindum. Voru Þórbergur Þórðarsön og ritstjóri AJ'þýðu_ bíaeislins Jíailaðir fyrir rétt í gær.- fcvialdi, og eimkum spurðir um það, hvor þeirra bæri lagalegia ábyrgð á gTeiinum'Þórbergs.-— Bnin frjemu.r var Þórhergur Pórb- arsom sénstaktega spurður um þao, hvaða heimildir háinm befði fyriiir skrifum símum um mazista. Neflndil hann þær og kvaðlst bæði imumdu þirta þær í Alþýðublað- iijnlu í tlök greimar sinnar og lieggja þær fyqir rammsóknardómari^nn, HermaDn Jönasson lðoreslnstióri bæiðnr fyrir æðarfiigladráp Oddgeir Bárðarsom, varalög- riegluma'ður hefif sent dómsmála!- raðumeytjinu kæru ,á Hermamm Jómassom lögneglustjóra fyriT æð- arkiolludráp, siem hann telur sig hafa staðið hainn að 1. dez. 1930 Mi í Örfirjsey. Dómsmálaráðhérra heifiir sett Arwljót Jómsson lögfræðimg' til afo rainnsaika málið og djæmfii í þvíl Penirjana eða liflð! Rikasta koaa heims- ins uraseíin at báf sm EiithmkeyM frá fréttfurtam Alp^ublaðsSm. KAUPMANNAHÖFN í morgum. Prá Loindom er síimað að rikasta koina heimsims sé nú í lífsháska stödd. Kana þessi er amerjsk og heitir Doris Duke. Hú'n erfði fyrir skcmmu síðam tvö humdruð milj. dollara eftiT föður simm, tóbaks- kómgiinn Duke. Nú hafa amerískir glæpamenm hótað henni bráðum bama, nema búin gœi'ði stórfé sér tíl lífs og lauisinaT. Uinigfrú Duike hefir leitað hælis í skTa'uthýsi, sem húm á í Nev Jersey. Er haldimn stöðugur vörð- ur urh þienma bústaíð hennar, því a!ð bófairjnár hafa hótað því að miema hama á burt og myrða haina, ef' hún grelðí þeim ekki góMúslega tvær miljómir dollara. Húin hefi,r á'ður fengið mörg hótuinaTbTéfi, enda hefir hún stöð- ug|.;hafit lífvörð um sig. Fjórjr þaulæfðiT Iieynilögrieglumienn, hafa gætt hennar við hvert fótoál. Á feroalcguím hefiT húin jafinam; orðið áð fierðaist dulbúim umdir föisku máfmi Sf'ðustu hótanabréfin eru þamm- ig, að ráÖtegast þykir fyrir hana, ao halda algerlega kyrru fyrir í bústað símum og hafa strangan vörð um siig. . STAMPEN. , Hernaöarhnpr nazista Þelr kref]ast fallkomins iafnréttis til vigbúnaðar pegar í síaö, ðll von am raaDvernlega afvopsan að engn orðin. MAC DONALD HELDUR VARNARRÆÐU FYRIR PJÓÐSTJÖRNINA Hann faer slæmar viðtðknr hjð áheyiendam^ LEEDS í imorguin. UP.-FB. Mac-Domald hélt fyrstu ræðuna í stiefinuiskrárbaráttu þjóðs'tjórmar- (innar í ^Ljejeds' í gærkveldi. Ræddi hamn urni hve mikið st'jónninni hefð'i orbið ágemgt með að draga úr atviininiuteysinu, auka traust og draga úr \iðiskiftahömlum. Áheyr- enduT gripu oft fram'í fyrir Mao- Domald og fóru háðulegum orð- nm um áraingurimm af starfi þjóð- stjórinaiiimmar. Einkaskeyti frá fré1t-iHt\mrt AlpýUubhíMsliiTis. ZAUPMANNAHÖFN í morguia. Frá Paris er símað, að í svari is3nn við orðisemdingu Friakka haldi þýzka stjórmin fiast við kröfur síinar um jaf.nrétti í víg- búmáði og knef jist þess jafnfiiafmt, áð þetta; jafinrétti komist á þegar í stað. - . Tali'ð er, að af þessu svari Þjóðvierja hljóti alð lieiða, að allar tiiraulnir til beinna samnánga milJS) Frakkliatodis og Þýzka'lamds fam út uím þúfur, og þykir seninitegt, að framiska, stjóimim tilkynni afvopn- umiarrá"ðistefinum!ni hwersu komið er. Ósáttfýsi Þióðverja virðist útf- líoka aiíla von um almemna og rauinverutega afvppnum þjöftanna, STAMPEN. Génnislofnnoarnefnd shipuð i Bandaribinnum. NORMANDIE í morgum. FO. Gengisjöfmunarnefnd hefir. ver- ið skipuð í BamdaTikjumum, til þiass að aðstoða fjármálaráðherr- arnm uim meðíerð gengisjöfnunar- sjóðs. Meðal ainmara á sæti í mefmdibmi a'ðalforimaður Federal Reserve bamkamina. Alls erju nefnd- armenm fimm, að meðtöldum fjár- imálaráðherfa. Stórbruni af manna* vðidum fi Rúmeníu BERLIN í gærkveldi. FO. Stærsta sykurverksimiðj;a(ni í Rú- \mianiu, í • Gonistánza vib Svartiahaf, 'bralnm í gær tii l<aldra kola, Malnmtjóm varb ekkert, em eigna- tjóm ier talið gífurliegt. BTunimm er álitinn hafa verið afi mainmia völd- um, og hafia verksmiið;justjóriinm og ainmiar starfismaður vierksmioj- 'uiminar verjð' tekmr fastir. Ráð enskn \erkamanna- félaganna mótmælir varðhaldi Torglers og Búlgaranna. NORMANDIE í 'miorguin. FO. Rað lenska verkama,nnasam^ baindiaims hefir sent mótmæli til þýzku sitjórinariminar gegn áfram- haldaindi varðhaldi þeirra fjög- urra imaimia, Torgters, og Búlgar- awna þriggja, er sýknaðir voru í Téttiinum í Leipzig út af Ríkis'- þimghúsisbrunanum. Hefir þab isfeoiiáð á þýzku stjórnima að veita þeim þegar ful'lkomiði frelsi og sjá Búlgörumum fyrir öruggri fylgd úr landi. Franska stjérnin fær traustsyfir<* lýsiagu. NORMANDIE í morguin. FO. TraiuistsyfirlÝsiing á frömsku stjóirinilna var samþykt með 166 átkvæða meilrihlmta í fulitrúadeild (þiin'gsinls í gær, og þykir hún því úr hættu(n|n|ii í bráðima vegna Star visky-málisims. Soviet-stiórnin slilptir nm hðfuðboio í Ukraine NORMANDIE í morgum. FO. Stjórin Sovét-Rússlamds ráðiger- ir að gera Kiev að höfiuðstað Ukrailne á næsta haiusti, í sitaö Kharkov. Bandaríkin óttast Japani. Þau láta byggja 120 ný herskip. KALUNDBÖRG. FO. Fliotamálarábherra Bamdiaríkj- amma hefir lagt þaé til, ao áætl'in sú, sem gerð befir verið um flota- akmimgy, Bamdaríkjannia skuli nú verba framikvæmd og er þá' gert íiáð-fyrir að smíða 120 mý beiiskip. Ráðherramrt skýrbi einmig frá því, ab tillögur þessar væru bormar fram með fullu samþykki Röose- vél't fortseta, og vær,u þær mauö- s.yntegar, vegna afstö"ðumnar til Japana. Nýf t land f nundlO OSLO í gærkveldi. FB. ThoBshavms-teiðamgurimin1 hefir fiuindiö mý"tt land á subur-póls- sivæðjmu. Voru þa"ð þeir, Gumme- stad lautilnant og NIls Larsen, siem fumdu landið, ier þeir vortt í flugferð (á avæðilnu 66 gr.20 mím. og 86 gr. 57 míin. austur), Flugu þeir yfir ishelluina og sáu brátt svæði, þar" sem var auður sjór, um 2 kvantmílur á breidd og 15 kvartimltrr á tengd eimsi langt og þeir flugu, en þessi langa vök eða piennia í íshel'luinmi fór mjókkari.di. Fyiir isummian íshelluna gnæfði hið mýja Jand, þakið jökli og tinda- lauist. Laindið liggur milli Lars Chriistieinisianislands og lamds Vil- hjálimis II.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.