Alþýðublaðið - 01.02.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 01.02.1934, Blaðsíða 1
FlMTirDAaiNN 1. FEBR. 1834 XV. ÁRGANGUR. 87.TÖLUBLAÐ BITSTJÓSI: P. R. VALDEMARSSON DAOBLAÐ 00 VIKUBLAÐ OTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN 0AQBLA&1B tuemta ut a!la virka dage kt. 3 — 4 slMegts. AskrtRagjatd kr. 2,00 a mánuði — kr. 5,00 íyrir 3 manuði, ef greitt er fyrirfram. t tausasðiu kostar biaðlð Ið eura. VIKUBLA&n) fcemur ut & hverjum miðvtkudegi. ÞaO kostar aðehu kr. 3.00 a ári. i f#vi birtast allar belstu greinar, er Mrtast i dagblaðinu. fréttir og vlkuyílrlit. HITSTJÓRN OO AFQKEI0SLA Alt>ýOa- &a6slne er vtft Hverflsgðtu or. 8— »8 SlMAR: 4900- afgnstðsla og atcgiytiógar. 490f. rftstjárn (Innlendar íréttir), 4002: ritstjóri, 4903. Vtlhjalmur 3. VUhJalmsson, btaðamaður (heinwj, IJagnus Asgelrssoa. blaðamaður. Pramnesvegi 13, 4904: P R. Vatdemarsson. rrutjðri. Cheima), 2837: Sigurður Jóhannesson. afgreiðslu- og augtýsingastjorl (helma), 4905: prentsmiðjaa. 1. dagur DUBMNMI- ÚTSÖLUNMR FyHst með fjðldanum! Fáheyrt slys Benzintunna springnr og botn- inn Destist i hðfnð 14 fita Blömdiu&si í gærkveldi. FO. Fíórtán ára drengur, Þór&ur Pálmason, sonur ekkjuninar, sem býr a& Sauðaittasi í Ásuml í Húnar vatnssýslu, var& í dag fyrir spreinginu og slasa&ist hættulega. Þ»tta at^ikaðist þ wnig, að hanm og bróoir hans 5 Ira að aldri vioru a& leika sér að tómri benzin- tutnnu, sem lá fyrir ofaw í Sau&a- nesi. Sprakk þá skyndilega botnr imm úr tunmunui og flaugs í höfuð el'dra dnemgsins og fór þá bróðií hains heim og gerði fólki a&vart Þegar a& var komið, lá pórður iþan í hló&i sfnu, og hafði botminm úr tmmmummi skorið andlit hans frá nieðri vör og upp á hvirfil. Læknir var þegar sóttur, og batt hainn um sár hains, en síðast er fréttist var dreingurinn enn meðvitundar- íaus, og talinn hættulega sær&ur. Meinn ætla að spnanginn þessi hafi komið af því, að leiinhver lögg af bemzini hafi sigið samain í túmmuinini og bneytzt í; gas, er spneingt hafi botninn úr tunnunni, er við hanni var hreyft. Svo mik- ið kast hafði verið á. botninum, að hann hafði eftir að hann hafði komið í höfuð drengsins, flogið inn á tún og lent þar á húsþaki og brotið þar gat. Að öðru leyti vita imeinn ekki gerla hvernig slys þietta hefir að höndum borið.- FO. Skákþino fslendinga Akuíeyri í gærkveldi. FO. Skákþing íslendinga hefst á Ak- ureyri 11. næsta mán. Skákkonr ,ungur Islands, Ásmundur Asgeirs- Btop, er á Akuiieyri um þessa^ mjundir og teflir fjölskákir fjöl- skákir við skakféiag M'antaskólans og Skákfélag Akureyrar. í fyrrö.- kvöld þreytti hann fjölskák sam- timis við 31 nemanda úr Menta- skólanum á Akureyri og vann 18, gerði 1, jafnte'fli og tapaði 6. FÚ. Aðalfondnr V. R, F. Ræða Bitlers & árs- afmælian fær rais- iafnar andirtektir Enskn blöOin taka henni yfirleitt vei, en frönsku biöðin fálega i EinHasheyU frá fréfrktritam ALpýdiublttðsiw- KAUPMANNAHÖFN.í morgun. Meðal stjórnmálamanna um vfða veröld er nú ekki um annað meira rætt en afmælisræðu Hitlers á laugardaginn var. Skrllmorðln í Bandaiikjannm Tuskegee, Alabama. UP. FB. Samkvæmt skýrslUm, siem ný- lega voru birtar, voru 28 skríi- morð (lynchings) fram^ri, í Banida- rikjumum árið sem leið. (1932: 8, 1931: 19 og 1930: 21.) Af þessum 28 möinnum, sem þannig voru drepnir án dóms og laga sl. ár, voru niu teknir meb valdi úr fangelSiunum eða úr höndum lög- gæzliumanna af æstum skríl. Lög- gæzlumenn komu í veg fyrir 3,7 Tillðgor Breta i afvopnnnarmálnm Þeir vilja minkandi vigbúnað, oo failast ð Jafnréttlskrðfnr* Hiilers —¦ með Rví skiivrði að Mzkaland gangi aftnr i Oióðabandalagið var haldi(n|n í I&ntó á þriðjudags- kvöld, og var húsið troðfiult út íw dyrum. Um 800 konur eru nú í félagilnu. Stiórnarkosning fór fram., og hlutu þessar kosningu: Jóinína Jónatansdóttir form. Jóhamna Egilsdóttir varaforrri.. Svaya Jómsdóttir ritari. Sigríður ólafsdóttir fjárm.Hit. Áslaug Jónsdóttir gjaldkeri. AMar voru þær landurkosnar niema Áslaug Jónsdóttir, sem var !feo«iln í etaö Gíslínu Maflnúsdótt- HITLER TALAR. Ræðan og yfirlýsingar kanzlar- ana haía, sem eðlilegt er, sætt misjöftnum dómum í enskum og frönskum blöðum. „Daily Tele- graph" kemst að ;or&i á þá leið, að æðsti ¦ maður Pýzkaiands hafi hér farið inn á þá braut, sem liggi til betra sam- komulags lan áður. „Daily Herald" segir, a& Hitler hafi með ræðu sinni gert samkomulag milli þjóð-t ~anna auðveld,ara en fyr, og „Daily M'ail'" segir, að þetta sé góð byrj- un hjá Hitier. 1 frönskum blöðum kveður hins vegar vi& nokkuð annan tón. „Le Matin" siegir, að ræðan boði har&nandi 'baráttu. „Echo de Par- is" segir, a& ræðan hafi verið lýð- skrumarahjal1, án nokkurra ákveð- 1 inna grundvallaratri&a. Segja má, að alment sé álitið í Englandi, a& ræða Hitlers beri vott um einliægni og hreinskilni, en í Frakklandi er hún hinsviegar skoðuð sem blekkingartilraun og ekkert annað . Sýnir þetta, ásamt fleiru, a& England og Frakkland fjarlægist hvort anna& meir og meir. STAMPEN. ur, sem ba&st undan endurkosn>- ilngu. Petta var í 20. sinn, sem Jónína Jónatansdóttir er kosin for- ma&ur félagsins. EINN AF ÞEIM,SEM SKRÍLLINN HEFIR TEKIÐ OG HENGT, skrílmor& á árinu. í 24 tilfellum vom fangar fluttir burt. á laun, ian í 13 var herli& kvatt til að- stoðar. Skrílmorðln fóru fram í þassum rikjum: Georgi'a (4), Ala- bama (3), Californiu (2), Loui- siama (4), Maryiand (1), Missi- sippi (3), Missouri (1), North Ca- nolima (1), South Garolina (4), Teirtnessee(3) og Texas (2), FRANSKA STJORNIN MYNDDD Daladier er forsætis- og ntan- rikisroálaráðbérra. Hann ætlar að vinna „hratt og rótækt" . Ehhketsheyti frá frétMfiiara Alpý'ðubldðsi\ns- KAUPMANNAHÖFN: í morgum. Daladier hefir nú myndað stjórn í Frakklandi. Hefir hann sjálfur tekið að sér utainríkismálin, en þeim störfum gegndi Paul Bon- oour á&ur, sem kunnugt er. Daladier hefir lýst yfir því, að hann sé rei&ubúinn til að beita hör&u til þess lað koma Frakk- landi á réttan kjöl aftur. Yfirleitt er stefnuskrá hans sú, a& viinna hratt og róttækt. STAMPEN. LONDON í gærkveldi. FO. Síðustu tillögurr Bretastjórnar nm afvopinun voru birtar í dag, en þær höfðu áður verið siendar Siendiherrum Breta í helztu lönd- um'Evrópu og afbantar stjórnum þeirar ríkja. Skjai þetta er í þrem hlutum. Fyrst er ger& grein fyrir því, hvers vegnna þassar nýju tillög- ur séu fram komnar. Þar næst er drepið á a&alatri&i tilliaginanna, og loks eru nokkrar ákve&nar til- lögur lagðar fram. í greinargerðinnd er sagt, að reynslan hafi sanna&, að áður en frekari umræ&ur um afviopnunar- málin gætu borið nokkurn árang- ur, yrði að gera nokkra breyt- ingu á tillögum þeimrsem lagðar væru til grundvallar slíkum um- i'æðum .Þá er sagt, að þótt viö- ræður þær, er stjór|nmálamenn stórveldanna hafi átt um málið sí&an fundum afvopnunarráð- stefnunnar var frestað, hafi að víisu borið nokkurn árangur og sér í lági skýrt afstö&ur hinna ýmsu stjóma í málinu, þá hafi ekki tekist a& komá á samfeomu» lagi um ýms deiluatri&i, er miklu máli skiftL Leggi Bretar því til, a& tenn sé efnt til fundar til þess áð ræöa um afvopnun og tak- mörkun • vígbúna&ar. Um grundvallaratri&i tillagn- anna er þetta/ tekið frani: 1) Pað vi&urkennist, a& um vopn þau, sem leyíð eru einu ríki, er ekkj til lengdar hægt a& neita öðru. Það er því um annaðhvort a& ræ&a, a& allar þjóðir komi sér saman um a& leggja niður vissar tegundir vopna e&a vígbúna&ar- Jafnaðarmenn styðja ekki frönskn stjórnina Jafna&artoenn. í FTiakklandi hafa lýst því yfir, a& þeir muni ekki sty&ja nýju frönsku stjórnina. Tardieu og hans menn hafa einn- ig lýst yfir andstö&u vi& hanal Einkum er hör& andsta&an gegn hermáliaráðherranurh. FO. V. K. F. Framtiðin í Hafnarfir&i hélt a&alfund á mánud.agskvöld. í stjórn voru koisinar Sigurrós Sveinsdóttir for- ma&ur, Sigríður Erliendsdóttir rjt- ari, Sveinlaug Porsteinsdóttir f jár- málaritaTi, Þórunn, Helgadóttir gjaldkeri og Guðrí&ur Nikulás- dóttir varaforma&ur. 500 konur éru nfl í félaginu "á a&aliskrá, en 200 á aukaakrá. e&a að takmarka framleiðslu þeirra. Bretar mæla tvímælalaust me& því fyrra. 2) Ef samninigar eiga a& nást, ver&ur að tryggja hvort tveggja í senn, öryggi, og réttindi hluta&eigandi þjáÖa, og þa& verðuT að teljast óhjákvæmi- leg skýlda hverrar þjó&ar, er, a& samni'ngunum stendur, a& sjá um, aö ekki sé gengið á rétt awnaray, og rétta hluta hannar ef því er a& skifta. Segir hér, að þýzki kan,zd- arittn a&hyMist hlutleysissamaiiinga ¦ piilli einstakra 'landa, og er gildi þeirra viðurkent 3) Jafnrétti þjóÖ- attna ver&ur að skoðast jafn-sjálf- sagt grundvallaratriði hverra þeirra samninga, sem ger&ir yr&u, eins og önyggi hverrar þjóðar um isdig. Hér er tekið frami, að þýzki kalnzlarinn hafi fallist á a& leggja algierilega ni&ur ýms: herna&airtæki, jafmvel þótt meira vopnaöar þjó&- ir minki ekki vi& sig hernaðar- tæki síjn. • Loks er komið a& einstökum tiMögum, og lýtur sú fyrsta að stærð herjamna. Er hér gerð til- raum tii að miðla málum, og til- greimd stærð og þjónústutJmabil, sem fer inokkub fram úr fyrri tiMlögum Brteta, en eru þó me&an vi& kröfur Þjó&verja, er þeir feier&u í fyrra. Þó er tekib fram, a& í þessu atdrdði verði meira um jafmvægi og jafnrétti en töi- ur. Úm lamdher er það tekiö fram, að Bretar séu því ekki motmæltir, að hiö mýja þýzka vajialið (short servioe army) moti 6 þuml'unga byssur, em leggi jafnframt til, að liátin sé fara fram áframhaldandi' ey&ilieggimg skotvopma, ier s^u yf- ir vissri stærð, hjá öMum þjóð- um. Um líoftflota er lagt til, a& ef ekki takist imnan tveggja ára a& komast a& ákve&nu samkomuliagj um a& banna algerlega lofthern- ab, þá sé ákve&imn lioftfloti sá, er hver þjó& megi gera sér á mæstu 8 árum þar á eftir. Umxsjófliota er sagt, að Bretar séu til me& aö slaka til um ýms ákvæ&i, ier fólgin hafi verdð í fyrri tillögum þeirra. Pá ex tekið fram, að samnings- a&ilár skuldbimdi sig til aö hlíta ákve&mu og 'áframhaldandi eftir- liti me& því, a& þeir staindi vi& sammingsatriðdn í vígbúnaði sín- um. Og loks er mæit svo um, a& , sammingagerð um afvopnun'armál- in sé há& því skilyrði, að Pýzka- lamd gangi aftiur í Pjóbiabamdaiag*5 i&. ¦¦ ' '•¦ '

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.