Morgunblaðið - 09.10.1997, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 09.10.1997, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 9. OKTÓBER 1997 11 FRETTIR Tölvunefnd beinir fyrirspurn til samgönguráðherra Notendur fjarskiptaþjón- ustu sviptir persónuvernd? TÖLVUNEFND hefur beint þeirri fyrirspurn til samgönguráðherra hvort notendur fjar- skiptaþjónustu hafi með ákvæði 17. greinar laga nr. 143/1996 um fjarskipti verið sviptir þeim réttindum sem þeim eru tryggð í lögum nr. 121/1989 um skráningu og meðferð per- sónuupplýsinga til að njóta verndar að því er varðar meðferð upplýsinga um einkalíf sitt og persónulega hagi. í erindinu er vísað til þess að í fyrrgreindum lögum hafi rekstrarleyfishöfum fjarskipta- virkja verið heimilað að skrá upplýsingar um fjarskipti og samgönguráðherra falið að setja reglur um meðferð upplýsinga um fjarskipti að fengnum tillögum Póst- og fjarskiptastofn- unar. í greinargerð með viðkomandi lagaákvæði segir: „Er heimild þessi í samræmi við þær heimildir sem tölvunefnd, sem starfar sam- kvæmt X. kafla laga nr. 121/1989, um skrán- ingu og meðferð persónuupplýsinga, hefur veitt Póst- og símamálastofnun. Jafnframt er gert ráð fyrir því að samgönguráðherra setji sérstak- ar reglur um skráningu og meðferð slíkra upp- lýsinga, að fengnum tillögum Póst- og fjar- skiptastofnunar. Að mörgu leyti er heppilegra að samgönguráðherra setji reglur hér að lút- andi þar sem um sérsvið er að ræða, en tölvu- nefnd, sem starfar samkvæmt X. kafla fyrr- greindra laga, hefur hingað til látið málið til sín taka." Friðhelgi einkalifs í bréfi Tölvunefndar segir að friðhelgi einka- lífs sé varin af 71. grein stjórnarskrárinnar og hlutverk laga nr. 121/1989 sé að tryggja mönnum slíka vernd að því er varðar skrán- ingu og meðferð persónuupplýsinga. Hafi meðferð persónuupplýsinga á sviði fjarskipta verið viðfangsefni persónuverndarlöggjafar hér á landi með sama hætti og í grannlöndum okkar. Fyrrgreind ákvæði í fjarskiptalögum og ummæli í greinargerð með þeim séu til þess fallin að skapa vafa um mörk forráða- svæðis Tölvunefndar annars vegar og sam- gönguráðherra hins vegar um vernd persónu- upplýsinga í fjarskiptum. Loks segir: „Tölvunefnd hefur nú til meðferð- ar erindi varðandi notkun svokallaðs „Call Cent- er" símbúnaðar sem gerir kleift að hlusta og hljóðrita símtöl fólks. Með vísun til framan- greinds er rétt að Tölvunefnd berist skýringar ráðuneytisins á framangreindu ákvæði laga nr. 143/1997 áður en hún tekur málið til efnislegr- ar afgreiðslu. Er þess óskað að skýringar ráðu- neytisins berist Tölvunefnd eigi síðar en 20. október nk." Iðnlána- sjóður áfryjar líklega EKKI hefur verið tekin ákvörðun um hvort Iðnlánasjóður áfrýi niðurstöðu Héraðsdóms til Hæsta- réttar um að honum sé skylt að afhenda Einari S. Hálfdánarsyni, lögmanni og löggiltum endurskoð- anda, upplýsingar um úthlutun styrkja sjóðsins árin 1990-1996, en líkur eru til þess að málinu verði áfrýjað. Um er að ræða fyrsta dóminn í þessum efnum eftir setningu upp- lýsingalaga. Úskurðarnefnd hafði áður úrskurðað að sjóðnum væri skylt að verða við beiðni um að- gang að gögnunum og varð niður- staða dómsins á sama veg. Bragi Hannesson, forstöðumað- ur Iðnlánasjóðs, sagði að stjórn Iðnlurstöðu Héraðsdóms, en hann ætti frekar von á því að úrskurðin- um yrði áfrýjað. ERU ÞEIR AÐ FA'ANN? VEIÐI er yfirleitt lokið í fjallavötnum og var veiði upp og ofan eins og fyrri daginn. Afar góð veiði var þó bæði á Arnarvatnsheiði, þar sem þessi bleikjuhrúga var tekin á hálfum degi á tvær stangir, og norður á Skaga. Feiknagóð urr- iðaveiði í Laxá GÓÐ urriðaveiði var á veiði- svæðum Laxár í Þingeyjar- sýslu ofan Brúarf ossa á nýl- iðnu sumri. Að sögn llólin- fríðar Jónsdóttur á Arnar- vatni veiddust 2.700 urriðar á Mývatnssveitarsvæðinu og 1.020 urriðar í Laxárdal. „Líklega er veiðin í Haganesi upp á 500 fiska til viðbótar," sagði Hólmfríður í samtali við blaðið. Veiðin á Mývatnssveitar- svæðinu er þúsund fiskum meiri en í fyrra og þótti veiðin þá nokkuð góð. I Lax- árdal veiddust til samanburð- ar 700 fiskar í fyrra. Þá var stærð og gæði urriðans með albesta móti. „Menn hafa talað um að þetta hafi minnt á gamla góða daga. Meðal- þyngdin er sennilega milli 2,5 og 3 pund og það var óvenjulega mikið af 4-6 punda urriða. Meðalþyngdin í Laxárdal var enn meiri og ekki óalgengt að einstakir veiðimenn væru með meðal- vigt upp á 5 pund eftir dag- inn. Það var mikill mývargur í sumar og var alveg fram í september. Menn eru al- mennt á þvi að það valdi góðu holdafari urriðans," sagði Hólmfríður. Gamlar og þrautreyndar straumflugur voru sterkast- ar í sumar og má nefna Þin- geying, Black Ghost, svartan Nobbler og Hólmfríði. Einnig voru svokallaðir „kúluhaus- ar" sterkir, en það eru púpu- flugur hnýttar með litlum málmhausum. „Það var óvenjulítil smá- fluguveiði í ánni í sumar, hvað sem því veldur," bætti Hólmfríður við. Það færist mjög í vöxt að erlendir veiði- menn veiði urriða í Laxá og sagði Hólmfríður að þeir kæmu mest seinni hluta júlí og í ágúst, eða á tímum sem eru ekki eins vinsælir hjá innlendum veiðimönnum. Meirihluti borgarráðs samþykkir tillögu borgarstjóra Við Tjörnina og Leik- félag Islands fá Iðnó BORGARRAÐ samþykkti á þriðju- dag með þremur atkvæðum meiri- hlutans tillögu borgarstjóra um að ganga til samninga við fulltrúa veitingahússins Við Tjörnina og Leikfélags íslands um rekstur í Iðnó á grundvelli skilmála borgar- innar um reksturinn. Leynimakk gagnrýnt í greinargerð með tillögunni seg- ir að ellefu hafi sótt um rekstur Iðnó og að borgarstjóri hafi falið þriggja manna vinnuhópi að ræða við umsækjendur. Miðað var við að í húsinu yrði rekin fjölbreytt menn- ingarstarfsemi og veitingasala. Fram kemur að nefndin hafi verið sammála um að leggja til að við- ræður yrðu teknar upp við tvo að- ila, annan á sviði veitingareksturs, hinn á sviði menningar um rekstur á húsinu á grundvelli ákveðinna skilmála. Meirihluti nefndarinnar lagði til að samið yrði við veitinga- húsið Við Tjörnina og Leikfélag íslands. í bókun borgarráðsfulltrúa Sjálf- Listastarfsemi til að skreyta ákvörðun um veitingarekstur, segja sjálf stæðismenn stæðisflokks, er leynimakk borgar- stjóra gagnrýnt við val á rekstrar- aðilum í Iðnó. Fjallað hafí verið um málið í sjö mánuði og allan þann tíma reynst erfitt að f á fram í borg- arráði við hverja væri verið að ræða og hvaða áherslur lægju að baki. „Augljóst er að sú tillaga sem nú er komin fram hjá borgarstjóra ber með sér að þar hefur fyrir löngu verið áveðið að tiltekinn veitingaað- ili fengi húsið, en leitað að lista- starfsemi til að skreyta þá ákvörð- un," segir í bókuninn. Enn eitt veitingahús „Þeim aðilum sem sóttu um rekstur á húsinu og tengjast list- og menningarstarfsemi ber saman um að þeim hafí verið stillt upp við hliðina á veitingaaðilanum og kannað hver hefði áhuga á sam- starfi við hann. Þetta er alröng og gagnrýniverð nálgun." Fram- kemur að listastarfsemin hafi átt að hafa forgang sam- kvæmt ákvörun borgarstjórnar um uppbyggingu og nýtingu Iðnó. Með því að veita tveimur aðilum rekstrarumsjón sé ljóst að veit- ingarekstur muni ráða ferðinni því þar væri hagnaðarvon. Þar með sé verið að bæta við enn einu veit- ingahúsi í miðbænum á sama tíma og öðrum aðilum er meinað að kosta eigin breytingar og hefja rekstur á öðrum stóðum í miðbæn- um. Nýr veitingaaðili fái inni í Iðnó í húsnæði, sem ekki sé þörf á að breyta og kostað er af skattfé Reykvíkinga. Sjálfstæðismenn telja að semja hefði átt við einn aðila, sem hefði reynslu af listastarfsemi, en veit- ingasala hefði átt að vera með svip- uðu sniði og áður var í Iðnó. í bók- uninni er ekki gerð athugasemd við Leikfélag íslands en aðrir aðilar með víðtækari reynslu hefðu vissu- lega komið til greina. Fyrid estrar á Hótel íslandi Peter Roennfeldt frá Ástralíu, reyndur prédikari sem flytur lifandi og kröftugan boðskap í stuttum námskeiðum um ein nukilvægustu efm' Bibkunnar. Athyglisvert efni, sem snertir hverja manneskju. Túlkur er dr. Steinþór Þórðarson, sem veitir nánari upplýsingar í síma 898 8403. Samkomurnar hefjast kl. 20 hvert kvöld. Aðeangur er ókeypis. Fimmtudagur 9. október: SKÍRN HEILAGS AHDA í hverju felst hún? Hvað felst í því að fyllast Heilögum anda? Hvaða máli skip'ti r þetta í lífi okkar Sunnudagui 12. oktðber: HEILAGUR ANDIQG KRAFTAVERK Hvernig bregst þú við frásögnum af kraftaverkum? Hver eru viðbrögð Heilags anda gagnvart þér, þegar þú glímir við sársauka, örvæntingu, sorg og þjáningu? Þriðjudagur 14. oktðber: HEILAGUR ANDI OG TUNGUTALSGÁFAN Hefur þú einhverjar af gjöfum Heilags anda? Er hægt að biðja í andanum án þess að tala tungum? Fimmtudagur 16. oktðber: HEILAGUR ANDIOG TORONTÓFYRIRBÆRH) Furðulegir atburðir. Hvað mun gerast um aldamótin? Milljónlr manna beina sjónum smum til Maríu, móður Jesú. SunnudagurlS. október: NYOLDIN 0GINNSIGLIHINS UFANÐA GUÐS Sá tími kemur senn, þegar allir verða að velja á milli innsiglis Guðs og merkis dýrsins. Þú getur öðlast frið sem aðeins andi Guðs getur gefið
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.