Morgunblaðið - 09.10.1997, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 09.10.1997, Blaðsíða 34
34 FIMMTUDAGUR 9. OKTÓBER 1997 MORGUNBLAÐIÐ PENINGAMARKAÐURINN Verðbréfaþing Islands Viðskiptayfirlit 8.10. 1997 Tíðíndi dagslns: Viðskipti á Veröbréfaþingi í dag námu alls 1.621 mkr., mest með ríkisvíxla HEILDARvTÐSKIPTlfmkr. 08.1057 Imánuði Áarinu Spariskírteini 147,2 192,1 673 19.950 ails 1.027 mkr., húsbréf 192 mkr. og spariskírteini 147 mkr. HúsruBðlsbréf 152 2.018 MarkaðsávQxtun markflokka rfkisbrófa laekkaði um 8 pkt. og markflokka Rfklsbréf 33,3 135 7.441 ríkisvíxla lækkaði um 7 pkt. í dag. Vtðskipti með hiutabréf námu 88 mkr., Rfkisvfxlar Bankavfxlar 1.026,7 1345 4.713 229 55.025 19.754 mest meö bréf Eimskipafélagsins 25 mkr., Samherja 12 mkr. Haraldar Böðvarssonar 11 mkr. og íslandsbanka 11 mkr. Hlutabrófavfsitalan HlutdelldarsWrteinl 0 0 hækkaöi (dag um 0,61%. Hrutabraf 87,9 282 10.649 Alb 1.621,3 7533 127.619 ÞINGVISITOLUR Lokaglldf Broytingí*/.!rá: MARKaOKKAR SKULDA- Lokaverð (* hagst k. tilboð] BreyL ávöxt VERÐBRÉFAÞINGS 08.10.97 07.10.97 áramótum BRÉFA og meðalliftrml Verð (ð 160 kr Ávöxtun frá 07.10.97 Hlutabréi 2588,93 0,61 16.78 VerttryggÓ btét Húsbréf 96/2 (9,4 ár) 107,929 553 0,01 Alvinnugreinavísitðlur: Spartskirt95/1D20{18ár) 43,854* 4,95* 0,00 Hlulabrifasfóðir 209,62 -O.07 10,62 Spariskírt. G5/1D10 (7.5 ór) 112,787 551 -0,01 SJáVBrutvegur 251,66 0,61 7,49 Sparistdrt 92/1010 (45 ár) 159,502* 553* 0,00 Verslun 277,05 1,48 46.89 PingvJfJlaJa MuuMltttl* Spariskfrt. 95/1D5 (25 ár) 116,939* 5,16* 0,00 Iðnaður 255.48 -1,06 12,58 S'ki51GÖ0og«4>livfl«(** Óverðtryggð brét Rutnlngar Olíudreífing 306.76 244.00 1,67 0,00 23,68 11,93 twtgugMI lOOþwn) 1.1991 Ríkisbrót 1010/00 (3 ár) Ríkfsvfxlar 1876/98 (8,4 m) Ríkisvíjtlar 17/12Æ7 (25 m) 78,734 95,472* 98.747 858 6.90* 6,80 -0.08 0.00 -0,07 '****!, l*» HLUTABRÉFAVIÐSKJPTIA VERÐBRÉFAÞINGIISUANDS - ÖLL SKRAÐ HLUTABREF - Viðsklptl f þús. kr.: Sfðustu viðskipii Brayl. frá Hæsta Laegsta Meðai- Fjðldi Heiidarvið- Tilboð (tók dags: Hlutafórðq daosetn. lokaverð fyrra lokav. verð verð verð viðsk. skipti dags Kaup Sala Eignarhaldsrólagið AJþýoubankinn hf. 23.09.97 1,90 1,70 1,85 Hf. Eimskipafélag íslartds 08.10.97 7.70 0.18 (2,4%) 7,75 7,50 7,65 6 25.088 7,56 7,75 FiskiðjusamJag Húsavíkurhf. 26-09.97 2,75 2,50 2,65 Rugjeiðir tif. 08-10.97 3,70 0.00 (0,0%) 3.70 3,70 3.70 1 763 3.69 3.73 Fóðurblandan hf. Grandihf. 01.1057 3,20 03.10.97 3.25 3,10 351 3,30 3,30 Hampiojan hf. 06.10.97 2,95 3.00 8,10 Haraldur Bððvarsson hf. 08-10.97 5,20 0,20 (4.0%) 5,20 4,95 5,06 18 10.953 550 5,30 islandsbanki h1. 08.10.97 2,95 L ^i05 i\m. 2,95 2,90 2,94 5 10.858 t 2,92 2,95 Jarðboranir hf. 08-1057 4.60 0,00 (0.0%) 4.60 4,59 4,60 4 3.549 4,60 4,75 Jðkull hf. 03.10.97 4,25 4,10 4,35 Kaupfélag Eyfirðinga svf. 05.09.97 2S90 2,00 3^30 lyfjaverslun Islands bf. 06-10.97 2,58 2.57 2,70 Marel hf. 06.10.97 20,80 20,15 20,50 Oliufólagiö hf. 07.10.97 8,30 8.25 8,35 Oliuverslun Islands hf. 06.10.97 6,10 6,00 6,10 Opih karfí hf. 03.10.97 39,80 39,50 40.00 Pharmacohf. 08.1057 12(50 -0,50 (-3.8%J 1250 1250 12,50 1 375 12,50 12,95 Plaslprenl hf. 08-10.97 4,95 -0,25 (-4,8%) 4,95 4,95 4,95 1 495 4,50 5,00 Samherjihf. SamvinnuferÖir-Landsýn hf. 08.10.97 10,20 0810.97 2,95 0.14 050 (1,4%) (0,0%J 10,20 255 10,10 2,95 10,16 2,95 3 1 11.612 295 10,00 2,55 10,45 2,90 Samvinnusjóður isiands rif. 15.09.97 2,50 255 2,45 Sfldarvinnslan hf. 08.10.97 5,98 •0.02 (-0,3%) 6.00 5,90 555 8 9550 5.95 6,05 Skagsi rendingur hf. 22.09.97 5,10 5.65 4,80 5,50 Sketjungur hf. 03-10.97 5.60 5,70 Skinnalðnaðurhf. Sláturfélag Suðurlands svf. 0t.10.97 11,00 08.10.97 255 0.00 (0,0%) 255 2,85 2,85 1 518 10,40 2,60 11,00 3,04 SH-Mjöl hf. 06.10.97 8,90 6.90 7,05 Saaplast hf. 06.10.97 4,25 4,00 4,50 Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda hf. 06.10.97 3,85 3,88 4,00 Tajknival hf. 29.0957 6,70 6,30 6,65 Útgerðarf élag Akureyringa hl. 08.1057 3,75 -0,03 í-0,8%) 3.75 3,70 3,73 2 7.450 3,67 3,85 Vinnslustððin hf. 07.1057 2t45 220 2,20 Þormóður rammi- Sæberg hf. 08.1057 5,25 0,05 (1,0%) 550 5,20 5,23 5 6.207 5,25 5,40 Þróunarfélao islands hf. 24.09.97 1,79 1,65 1.62 Hkitabrófasjóðlr Almennt hlutabrétasi&ourirrv H. 17.09.97 158 152 1.B8 AnAMM 01.0857 2,41 256 2,33 Hlutabrófasjóður Búnaðarbankans hf. 08.10.97 1^14 050 JSfiSL 1,14 1,14 1,14 1 131 1,11 1,14 Hlulabrétasjóður NorðurtandS hf. 08.1057 2^3 -0,18 (-7,5%) 2.23 2,23 2,23 1 223 253 255 Hlufabréfasjóðurinn hf. 03.1057 2,85 Hfutabréfasjóöurínn Ishaf hf. 03.10.97 153 1,60 1,70 2,07 íslenski tjorsjóöurinr. hf. 07.10.97 2,00 2.00 fslenskj hl utabréfasjóðurinn hf. 26.05.97 2,16 2.04 2.10 Sjávarútvegssfðður íslands hf. 01.08.97 2,32 2,09 2,16 Vaxtarsfððurinn ht. 25.0857 1,30 GEIMGI OG GJALDMIÐLAR Þingvísitala HLUTABREFA 1. janúar 1993 = 1000 | j 3200- \ \ 3150- \ | i i I j 2900- 2800-2750- 2650- !"---------------*¦> I *Y 2.586,93 i Ágúst September Október Avöxtun húsbréfa 96/2 5,71 % 5,6 5,5 j ^ny//j*^**^-------- K V»5,23 Agúst * Sept. ' Okt Avöxtun 3. mán. ríkisvíxla 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 -i ir^-Tim Ágúst ' Sept. ,6,80 Okt. OPNITILBOÐSMARKAÐURINN Viðskiptayfirlit 8.10. 1997 HEILDAH VIOSKIPTI ( mkr. 08.10.1997 1.7 I ménuðl 43,2 A arlnu 2.986,8 Opnj tilboðsmarkaðurinn or samstarfsverkefnl verobrefafyrlrlœkja. en telst ekki viðurkenndur markaður skv. ákvæoum laga. Verðbréfaþing setur ekki reglur um starfsemi hans eða hefur eftirlit meö vlðskiptum. HLUTABRÉF VIBsx. 1Þús. kr. Sfðustu viðskipti daqsetn. lokaverð Breyting frá fyrra lokav. Viðsk. daqslns Hagst. tilbo Kaup 3 1 lok dags Sala Ármannsfell hf. Ames hf. Básafoll hf. 26.09.97 1,20 24.09.97 1.10 24.09.97 3,50 1.17 0,75 2,80 1,30 1,10 3.40 BGB hf. Borgey hf. Búlandstindur hf. 16.09.97 2,40 07.10.97 2,30 1,50 1.50 -Ei20 3,00 2,40 2,30 Fiskmarkaöur Suöumesja hf. Fiskmarkaöur Breiöafjaröar hf. Fiskmarkaöur Vestmannaeyja hf. 21.08.97 8,00 07.10.97 2.00 7,75 2.30 2,75 Garöastál hf. Globus-Vólaver ht. Gúmmlvinnslan hf. 25.08.97 2.60 11.06.97 3.O0 2,10 2.00 2.25 2,70 Handsal hf. Heölnn-verslun hf. Hólmadrangur hf. 26.09.96 2.45 01.08.97 e.so 06.08.97 3.2S O.OO ( 0,0%) 1.00 2.25 7.0O 3,75 Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. Hraðfrystlstöö pórshafnar hf. íslensk endurtrvgging ht. 08.10.97 10,00 06.10.97 4,90 07.07.97 4,30 -0,25 ( -2.4%) 1.000 10,20 4,80 3,95 10,45 5.0O Tshúsfélag ísfiröinga hf. Islenskar Sjávarafurölr ht. fslenska útvarpsfélagið hf. 31.12.93 2,00 08.10.97 3,00 11.09.95 4,00 O.OO ( 0,0%) 442 2.20 2.90 4.50 3,30 Krossanes hf. Kögun hf. Laxáhf. 15.09.97 7,50 17.09.97 50.00 28.11.96 1^90 6,00 49,00 7,50 53,00 1,79 Loðnuvinnslan hf. Nýherji hf. Plastos umbúðlr hf. 08.10.97 3.00 06.10.97 3.O0 02.09.97 2^45 -0.60 (-16.7%) 30O 2.60 2,90 2,10 3.O0 3,00 2J35 Póls-rafeindavörur hf. Samskip hf. Sameinaöir verktakar hf. 27.05.97 4,05 28.05.96 1,65 07.07.97 3,00 1,00 3,95 3.16 2,25 Sjóva Almennar hf. Snœfelllngur hf. Softis hf. 23.09.97 16.70 14.08.97 1,70 25.04.97 3,00 16.20 1,70 17,50 5.SO Stálsmlðjan hf. Tangi hf. Töllvönjgeymsla-Zimsen hf. 03.10.97 5.15 O2.09.97 2,60 09.09.97 1,15 5,05 2.30 1.16 5,15 2.60 1,45 Tryggingamlöstöðln hf. TOtvusamsklptl hf. Vakl hf. 19.09.97 21,50 28.OS.97 1,15 16.09.97 6,50 21.OO 5,50 21.70 1.50 7,50 GENGI GJALDMIÐLA Reuter, 7. október. Gengi dollars á miðdegismarkaði í Lundúnum var sem hér segir: 1.3726/31 kanadískir dollarar 1.7485/90 þýsk mörk 1.9685/06 hollensk gyllini 1.4380/90 svissneskir frankar 36.06/11 beigískir frankar 5.8744/19 franskir frankar 1719.5/0.0 italskar lírur 121.70/80 japönsk jen 7.5110/60 sænskar krónur 7.0145/05 norskar krónur 6.6575/95 danskar krónur Sterlingspund var skráð 1,6250/55 dollarar. Gullúnsan var skráð 331,75/25 dollarar. GENGISSKRÁNING Nr. 190 8. október Kr. Kr. Toll- Ein. kl.9.15 Kaup Sala Gengi Dollari 71,10000 71,50000 71,58000 Sterlp. 115,29000 115,91000 115/17000 Kan.dollari 51,80000 52,14000 51,68000 Dönsk kr. 10,61900 10,67900 10,66600 Norsk kr. 10,05000 10,10800 10,06600 Sænsk kr. 9,42000 9,47600 9,42100 Finn. mark 13,48200 13,56200 13,59700 Fr. franki 12,02800 12,09800 12,09200 Belg.franki 1,95820 1,97080 1,96830 Sv. franki 49,11000 49,37000 49,15000 Holl. gyllini 35,89000 36,11000 36,06000 pýskt mark 40,43000 40,65000 40,60000 ít. líra 0,04121 0,04149 0,04151 Austurr. sch. 5,74400 5,78000 5,77200 Port. escudo 0,39690 0,39950 0,39910 Sp. peseti 0,47870 0,48170 0.48130 Jap. jen 0,58560 0,58940 0,59150 Irskt pund 103,64000 104,28000 104,47000 SDR (Sérst.) 97,20000 97,80000 97,83000 ECU, evr.m 79,17000 79,67000 79,59000 Tollgengi fyrir ágúst er sölugengi 29. september. Sjálf- virkur símsvar gengisskráningar er 562 3270 BANKAR OG SPARISJOÐIR INNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá 1. október Landsbanki Islandsbanki Búnaðarbanki Sparisjóðir Vegin meðaltö! Dags síðustu breytingar: 21/9 11/9 21/8 1/9 ALMENNAR SPARISJÓÐSB. 1,00 0,70 0,70 0,70 0,8 ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR 0,50 0,36 0,35 0,35 0,4 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 1,00 0,70 0,70 0,70 0,8 ÓBUNDNIRSPARIREIKN. 1) BUNDIRSPARIR.e. 12mán. 6,95 6,50 BUNDNIR SPARIR. e. 24 mán. 7,70 7,35 VlSITÖLUBUNDNIRREIKN.:1) 12 mánaða 3,26 3,00 3,15 3,00 3,2 24 mánaða 4,45 4,25 4,25 4,3 30-36 mánaða 5,00 4,80 5,0 48mánaöa 5,60 5,70 5,20 5,4 60 mánaða 5,65 5,60 5,6 ORLOFSREIKNINGAR 4,75 4,75 4,75 4,75 4,8 VERÐBREFASALA: BANKAVlXLAR, 45 daga (forvextir) 6.00 6,01 6,00 6,30 6,0 GJALDEYRISREIKNINGAR: Bandaríkiadollarar(USD) 3,25 3,70 3,60 3,60 3.4 Sterlingspund (GBP) 4,50 4,50 4,50 4,00 4,4 Danskar krónur (DKK) 2,00 2,80 2,60 2.80 2,3 Norskarkrðnur(NOK) 2,00 2,60 2,30 3,00 2.4 Sænskar krónur (SEK) 3,00 3,90 3,25 4,40 3,5 ÚTLÁNSVEXTIR (%) ný lán Gildir frá 1 október Landsbanki Islandsbanki Búnaðarbanki Sparisjóðir Vegin meðaltöl ALMENNVlXILLÁN: Kjörvextir 9,20 9,20 9,15 9,20 Hæstu forvextir 13,95 14,15 13,15 13,95 Meðalforvextir4) 12,8 YFIRDRÁTTARL. FYRIRTÆKJA 14,50 14,45 14,25 14,50 14,4 YFIRDRÁTTARL. EINSTAKLINIGA 15,00 14,95 14,75 14,95 14,9 Þ.a. grunnvextir 7,00 6,00 6,00 6,00 6,4 GREIÐSLUK.LÁN.fastirvextir 15,90 15,90 15,75 15,90 ALM. SKULDABR.LÁN: Kjðrvextir 9,15 9,10 8,95 9,10 9,1 Hæstu vextir 13,90 14,10 13,95 13,85 Meðalvextir4) 12.8 ViSITÖLUBUNDIN LÁN: Kjörvextir 6,25 6,25 6.15 6,25 6,2 Hæstu vextir 11,00 11,25 11,15 11,00 Meðalvextir 4) 9.0 SÉRSTAKARVERÐBÆTUR 0.00 1,00 2,40 2,50 ViSITÖLUB. LANGTL., fast. vextir: Kjörvextir 7,25 6,75 6,75 6,25 Hæstu vextir 8,25 8,00 8,45 11,00 AFURÐALÁNikrónum: Kjörvextir 8,70 8,85 8,80 8.90 Hæstu vextir 13,45 13,85 13,80 12,90 Meðaivextir 4) 11,8 VERÐBREFAKAUP, dæmi um ígildi nafnvaxta ef bréf eru keypt af öörum en aðalskuldara: Viðsk.víxlar, forvextir 13,95 14,30 13.70 13,95 14,0 Óverðtr. viðsk.skuldabréf 13,90 14,60 13,95 13,85 14,2 Verðtr. viðsk.skuldabréf 11,10 11.25 11,00 11,1 1) Vextir af óbundnum sparireikn. eru gefnir upp af hlutaðeigandi bönlcum og sparisjóöum Margvíslegum eiginleikum reikninga ma er iýst i vaxtahefti, sem Seölabanktnn getur 01, og sent er áskrifendum þess. 2) Bund nir gialdeynsreikn. bera hærri vexti. 3) i yfirlitinu eru sýndir alm vextir spansjóöa, sem kunna að vera aðrir hjá einstökum sparisjóa jm. 41 Aættaðir meðalvextir nýrra lána, j.e.a.s gildandi vextir nýrra lána vegnir með áætiaðrt flokkun lána. 5) Hæstu vextir í almennri notkun sbr. 6. gr laga nr. 25/1987. HÚSBRÉF Kaup- Útb.vorð krafa% . 1 m. að nv. FL296 Fjárvangurhf. 5,22 1.072.168 Kaupþing 5,23 1.071.196 Landsbréf 5,22 1.07 2.09B Verðbréfam. Islandsbanka 5.22 1.072.168 Sparisjóður Hafnarfjarðar 5,23 1.071.196 Handsal 5,24 1.070.014 Búnaöarbanki íslands 5,20 1.074.111 Tekið er tillit til þóknana verðbréfaf. f fjórhœðum yf r útborgunar- verð. SJá kaupgengi ekfri flokkn í skráningu Verobréfaþings. ÚTBOÐ RlKISVERÐBRÉFA Meoalávöxtun síftasta útboos h)á Lánasýslu ríklslns Avöxtun ir. frá síð- f % asta útb. Rfkisvlxlar 1. október '97 3mán. 6,85 0.6 6 mán. 6,88 -0,02 12mán. Engu tekið Rfkisbréf 10. september'97 3,1 ár 10. okt. 2000 8.19 -0,37 Verðtryggö sparlskírteini 27.ágúst'97 5ár Engutekiö 7ár 5.27 -0.07 Spariskfrteini áskrift 5ár 4.77 8ár 4.87 Askrifendur greiða 100 kr. afgreiðslugjald mánaðarlega. VERÐBREFASJOÐIR Raunávöxtun 1. október síðusti •o> Kaupg. SSIug. 3mán. 6mán. 12mán. 24mán. FJárvangur hf. Kjarabréf 7,090 7.162 7,3 8.7 7.8 7.9 Markbrét 3,960 4.000 7,2 9.3 8,2 9,1 Tekjubréf 1,617 1.633 10,0 9.3 6,4 5.7 Fjölþjóöabréf* 1,404 1,447 13,9 22.5 15.6 4,4 Kaupþing hf. Ein. 1 alm. sj. 9213 9259 6,8 6.2 6.3 6.4 Ein. 2 eignask.frj. 5135 5161 14,6 10,3 7,3 6,8 Ein. 3alm. sj. 5897 5926 6,5 5,9 6,4 6,7 Ein. 5 alþjskbrsj." 13996 14206 4,7 5.2 9.3 10.7 Ein. 6alþjhlbrsj.* 1930 1969 18,3 23,4 24,1 16,2 Ein. 10 eignskfr.* 1344 1371 0.5 6,3 9,6 8,6 Lux-alþj.skbr.sj. 115,63 5.0 5.4 Lux-alþj.hlbr.si. 135,66 32,4 34,3 Vcrðbréfam. islandsbanka hf. Sj. 1 l'sl. skbr. 4,439 4.461 7,5 8.2 6,6 6,4 Sj. 2 Tekjusj. 2,136 2.157 10,3 8.7 6,8 6,5 Sj. 3 isl.skbr. 3,058 7,5 8.2 6,6 6,4 Sj. 4 ísl. skbr. 2,103 7,5 8.2 6,6 6,4 Sj. 5 Eignask.fij. 2,005 2,015 10,4 9,0 6,1 6,3 Sj. 6 Hlutabr. 2,300 2,346 -29,4 4.4 18,2 33,7 Sj. 8Löngskbr. 1,191 1,197 12,5 13,2 7,8 Landsbréfhf. * Gengi gœrdagsins islandsbréf 1,989 2,100 4,5 6,5 6.1 6.0 Þingbréf 2,404 2,428 -11,0 7,9 7.5 8.1 Öndvegisbréf 2,104 2,125 9,7 9,1 7.0 6,7 Sýslubréf 2,467 2,492 -3,8 7,8 10,8 17,1 Launabréf 1,113 1,124 9,2 8.4 6,2 6.9 Myn'htéf* 1,112 1.127 5,9 4,6 7.4 Búnaðarbanki islands LangtímabréfVB 1.097 1,108 9.3 8.8 Eignaskfrj. bréfVB 1,096 1,104 8,1 8.0 MEÐALVEXTIR SKULDABREFA OG DRÁTTARVEXTIR Dráttarvextir Vxt. alm. skbr. Vinltdlult. lún 16.0 12,8 9.1 16,0 12,9 9,1 16,5 13,1 9,1 16.5 13.1 9,1 16,5 13,0 9,1 16,5 April '97 Maí'97 Júni'97 Júlí'97 Ágúst'97 Okt. '97 VÍSITÖLUR Ágúst '96 Sept. '96 Okt. '96 Nóv. '96 Des. '96 Jan. '97 Febr. '97 Mars'97 April '97 Maí '97 Júnl'97 Júli'97 Agúst '97 Sopt. '97 Okt. '97 EldrllanskJ. 3.493 3.615 3.523 3.524 3.526 3.511 3.523 3.524 3.523 3.548 3.542 3.550 3.556 3.566 3.580 Eldri Ikjv., júnt' '79=100; launavísil., des. '86=100 Neysluv. tllverðtr. 176,9 178.0 178.4 178.6 178,6 177,8 178.4 178,5 t78,4 179,7 179.4 179,8 180,1 180,6 181,3 byggingarv. Neysluv. til Bygglngar. 216,9 217,4 217,5 217,4 217,8 218,0 218,2 218,6 219,0 219,0 223.2 223.6 225,9 225,5 225.9 júli '87=100 m.\ verötryggingar. Launa. 147,9 148.0 148.2 148,2 148,7 148,8 148,9 149,5 154.1 156,7 167,1 157,9 168,0 gildist.; EIGNASÖFN VÍB Raunnávóxtun á ársgrundvelli EignasöfnVlB Innlenda safniö Erlenda salnið Blandaöa safnið Gengl 8.I0/97 12.069 12.265 12.226 si. 6 mán. safn grunnur 15,2% 10,0% 20,7% 20,7% 18.1% 15.9% sl. 12mán. safn grunnur 14,5% 10,1% 17,5% 17,6% 16.1% 14,1% SKAMMTlMASJÓÐIR Nafnavöxtun 1. ágúst sfaustu:(%) Kaupg. 3mán, 6mán. 12 rnón. Kaupþlng hf. Skammtímabréf 3,091 9,2 8.1 6.1 FJárvangur hf. Skyndibréf 2,638 6,9 6.9 6,4 Undsbréf hf. Reiðubréf 1,840 8,5 9,6 6,6 Búnaoarbanki fslands SkammtlmabréfVB 1,082 10,3 9.6 PENINGAMARKAÐSSJÓÐIR Kaupg. fgær 1 mán. 2 mán. 3mán. Kaupþlng hf. Einingabréf 7 10891 8,7 7.7 7,6 Verðbréfam. fslandsbanka Sjóður 9 10,958 9,1 8,2 8,2 Landsbréf hf. Peningabréf 11,277 6,7 6,9 7.0
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.