Alþýðublaðið - 06.02.1934, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 06.02.1934, Blaðsíða 2
ÞÍHÐJUDAGINN 6. FEBR. 1934. ÁLfrÝÐUBLABIÐ Aihngasemd * frá Eyjólfi Jóhannsyni (Éf |rfaíejaSi athugasemd frá hr. Eyjólíi Jóhamnssyni, framkvæmd- arstjóra Mjólkurfélags Reykjavík- ur, hefir orðið að biða birtingaTi um mokkum tíma, og er höfund- urtmin beoiinn velvirðingar á því. Bn vegina þess að nýjar um- raéðux hafa orðið um mjólkurmál- ið og mjólkurhækkunina nýlega, bæði í Alþýðublaðinu og öðrum blöðuom héi1 í bæinum, þykir Al- þýðublaðinu sérstök ástæða til þass && „leiðrétting" hr. Eyjólfs Jóhapnissonar, þar sem harin skýíir frá i 'uokkrum atriðum þe&sa máls, eilns og þau hoífa við frá hajns sjönarmiði, komi fram nú. fim leinstök atriði í „leiðrétt- imgu" hr. Eyjólfs Jóhaimnssonar' sér Alþýðublaðið ekki ástæðu til að rtæða. Frásagnir síinar af fulltrúaTáíisfundum Mjólkurfélags Reykjavftur hafði það frá mömm- uan úr fulltrúaraðíinu s'jálfu, og hefír hvað eftir aimnað, þegar Eyj- ólfur Jóhainmsson hefir hótað' því máissókinum fyrir þær frásagnjr, skorað á hanin, að fá vottorð frá ötyfim þejm, sem voru á fuödin- ulri, um að þær væru raingar. ÞáÖhefir hr. Eyj. Jóh. ekki treyst sér til' að gera, og það getur haran ekM ejm FrásagmiT Alþýðublaðsins um fumdi Mjólkurfélagskis standa því óhraktar, þótt hr. Eyj. Jöh. eim mótmæli þeim. Þá-vjil ritstjóri Alþýðublaðsáins taka það fram, að blaðið hefir akk\et haldið því fram, að amd- virðd mjólkuThækkumaririinar hafi étt að gainga til þess aið greiða tap, er félagið hafi orðið fyrir af vöidum fyrverandi gjaldkera fé- lagisiins. Hr. Eyj. Jóh. siegir, að það hafd verið „wæstum á hvers toammis vörumi í bæmum"! Alþýðu- blaðið á ekki sök á þvi ailmemmi- imgsálitj. Því var vel kunmúgt um það, ©n það reyndi aldnei áð ihiota það í viöureig,nitnML við Mjólkurbaindalajg Suðurlands ú.t af mjólkurhækkúininmá. Bardaiga- eMerðár þess vorú og eru EKKI persámulegt míð og rógur, og mun hr. Eyj. Jóh.- og aðrir amdstæð- imgar þess.. í þessu máli og öc3r- um verBa að viðurkanma það.) Herra ritstjóri!: £g leyfi mér hér með að biðja heiðrað blaíð yðar fyrir eftirfar- amdi athugasemdir út af ummæl^ um isblaði yðar 20. dezember umdir fyririSögninmi „Niður með imjólkurverðið." Þar- gerið þérr að umræðuefmi fund, siem haldinm vfer í Mjólkur- félagi Reykjavíkur daginm áður. Þér segið að til fundariins hafi verið boðað til þess að ræða mjólkurhækkunkta. Þetta er mis- skilmiingur; til fundarins var boð- að með hálfs mánaðar fyrirvara, og alls ekki gert rá'ð fyrir að ræða mjólkurverðið á þeimfundi. Að sjálísög&u gaf ég skýrslu um, hvermjg mjólkurmálumum værj komið, hvaða áramgur hefði orðið með að fá mjólkurlögjm fram>- kvæmd o. s. frv. Blaðið lætur á sér skilja, að mrjólkim hafi ekki eingömgu verið hækkuð fyrir krðfur bænda, gef- ur meira að segja í skyn að þeir Hafi knafist þess á furidimum, áö mjólkim yrði lækkuð þega(r í stjaiðl Hér er 'um algerððan misskilming að ræða. Þeir fáu bændur, sem ,létu í 'ljós álit sitt um þiessi mál, sikoruðu á okkur að lækka ekki mjólkina aftur áin þess að kalla fyrst saman fund í félagsráðinu til að ræða málið, en ég gaf þá skýrimgu, að stjórn Mjólkurbanda- lags Suðurlands væri þegar búim að gefa löforð um að mjoikin lækkaði strax og mjólkurlögin yrðu framkvæmd, og það loforð yrði að sjálfsögðu haldið, enda hefði stjórn Mjólkurbaindal.agsins ákvörðunaTrétt um verðlag á mjóikiirmi. Þiessu var að sjálf- sögðu vel tekið, og svo ekki meira um það rætt. - Blaðið segir, að nokkur hluti af andvirði mjólkurhækkunarinnar hafi átt að ganga til að greiða töp, sem Mjólkurfélagið hafi orðið fyrir á verzlunarpekistri, sem mjólkursölu bænda sé algerlega óviðkomandi. Ég verð að segja, að hér er um mjög mikimn mis- skilnimg að ræða, ef ekki anmað verra, og vil ég því til sönmumari biðja yður að birta eftirfarandi yfirlýsingu frá stjórm félagsins. (Sjá meðf. yfirlýsingu I.) Blaðið segir, að fulltrúarmir hafi lýst yflr, að him ýmsu töp, sem félagið hafi orðið fyrir á viðskiftum einstakra manna, séu mjólkurrekstri'num al- gerliegar óviðkomandi, og inefnir þar eitt firma, Café Vífill, sem við höfum átt að tapa á. Ég vil byrja á að taka fram, að þessi mál komu alls ekki til umræðu á fundinu'm, og er því algerlega rangt frá sagt um þau í bláðiinu. Til skýringar vil ég geta þess um Vífil, þar sem bann er sérstak- leega nefmdur, að skuld hams við okkur var veðtryggð, og geri ég ekki ráð fyrir, að félagið fái tap á því firma nema að mjög litlu leeyti, ef nokkru. Um hin önnur töp, sem blaðið mininist á, veit ég ekki hvað það á við og. get því ekki svarað, en ég vildi leyfa mér að biðja blaðið að birta eftir- faramdi yfirlýsingu frá stjórn fé- lagsins (sjá meðf. yfirlýðimgu II), söfcum þess að ég hefi orðið var við, aið í bæmum hefir það veriö hæstum á hvers manms vörum, að mjólkurhækkunim ætti að ganga að meiru eða minna leyti til að greiða halla þann, er féla^- ið hafi orðið fyrjr af völdum fnáfarandi gjaldkeiia. Blaðið segir, að á fundimum hafi orðið allmiklar deilur milli mín og bænda' í stjórn félags- ims, enda segir blaðið að eimm) maður hafi gengið af fundi. Þetta er ekki rétt frá skýrt. Fumdum- imn fór mjög friðsamlega fram, eims og allir fundir, sem ég befi werlð á í ^ljólkurfélaginu, og hefi ég setíð þá síðam 1918, og það er heldur ekki rétt, að neinm hafi gengið af fundi á anman hátt en þann, að þegar málíefmmum var lokið, gengu vitanlega allir af fundiinum, hver til síms heimilis. Virðingarfylllst. Eyjólfur. Jóhonnsson. I Að gefnu tilefni vottast hér: með, að iandvirði mjólkur þeirrar, sem gengur til Mjólkurfélags Reykjavíkur og seld er þaðan, gemgur á hverjum tíma til fram- leiðenda, að frá dregnum kostn- aði við mjólkina, em að iemgu leyti til annars verzlunariiekisiturs féiagsins. Mjólkurverzluninni er að öilu leyti haldið sér, eins og bækur og reiknimgar félagsims sýna. Reykjavík, 22. dez. 1933. Stjórn Mjólkurfélags, Reykjavikur. Gtáðmn Öktfa Kolb. Högna^on. Bförn Ólafs. Björti Bfá\nif\. P, Magnús Þorláks&on. Þetta vottast rétt samkvæmt bókum félagsims. Reykjavík, 22. dez. 1933. Endurskoðunarskrifstofia N. Manscher. G.. E. Nt/el&en^ löggiltur endurskoðamdi. II. Að gefnu tilefni skal það tekið fram, að Mjólkurfélag Reykja- víkur hefir ekki beðið meitt fjár- 'hagstjón í siambamdi við störf fyr- vierandi gjaidkera félagsims. Reykjavík, 22. dez^ 1933. Stjórm Mjóikurfélags, Reykjavíkur. Gudm. Ólafs, K\olb. Hðgnp®oA Björp ólafs, Bjbnm Btrjiir. Þ. Magnús Þorlákmon. Þetta vbittast Tétt samkvæmt bökum félagsins, _ Reykjavík, 22. dez. 1933. * Endurskoðunarskrifstofa N. Manscher. G. E. Nítsís.si%_ löggiltur endurskoðandi. Aráslr ar á Austarbæjar- * skölann Við undirrituð lýsum því hér með yfir, að á síðast liðmu vorj skoðuðum við sýmingu á handa- vimnu, vimnubókum og teikning- um skólabarnja í AustuT.bæjarskól- ,ainum í Reykjavik, og leizt okkur svo á, að af þesisum viranubrögð- um barmanma rnætti ráða, að með- ferð á mámsefninu væri mjög svo sómasamleg og góð til aukiins skilmings og þroska á því, sem til meðferðar hefir verið tekið í kenslustundum. Teitonimgar þæT, sem gerðar hafa verið að umtalsefmi hér í bæmum mýlega, sáum við einnig og höfðum ekkert við þær að at- huga. Þær voru gerðíaír í diiemgja- bekk og voru drQngirnir á aldrr inum 12—14 ára. Teiknimgarmar byggilngu mann-Iegs líkama og gerðu dTiengirmir við nám, um heilsufræði og eftir mymdum í kemsliubókum, sem stuðst hafði werið við, og réðu þeir.þvi sjáifir, hverju þeir sleptu. Að börmim standi alisnakin, sem „model" fyrar bekkjarstyst»- kimum síinum í teikmikenslu er gersamlíega tilhæfulaust, og er það meira em lítil ósvífni að bera Slíkt upp á teiknikenmara skól- ams. Reykjavfk, 1. febr. 1934. Afyalbjörg' Sígwb\ardói<Mr, formaður skólanefödar. (sign.) Hélgl Elktss,an\, fTæðsl'umálastjóri. (sign.) Geymsla. Reiðhjól tekin til geyrnslu. örninn Laugavegi 8 og 20, og Vesturgðtu 5. Símar 4161 og 4166. I VHsklftl dagslns. I Brynjólfar Þorláksson tekur að sér að stilla piano. Ljósvalla- götu 18, simi 2918. Gnmmisnða, Soðið í bila- gúmmi. Nýjar vélar, vönduð vinna. Gúmmívinnustoia Reykjávikur á Laugavegi 76. Kaupið hina nauðsynlegu bók „Kaldir réttir og smurt brauð" eftir Helgu Sigurðardóttur; pá getið þér lagað Sjálfar saiötin og smurða brauðið. Hentugt pláss til fisksðlu og farsgerðar óskast strax. Simi 4139. Verkamannafðt. Eaupam gamlan kopar. Vald. Poolsen, Klapparstíg 29. Sfmi 3024. ------_-----------------------,----------s Pappírsvðrur og ritföng. - Bezta öíseIid í Hamborg. Afsláttar aí ðllam vðrans. Email. katlar og pönnur, hálfvirði. Email, fötur, hv., á kr. 1,90 Email. fötur m. loki, kr. 3,75 Hræriföt, djúp. stór, kr. 1,75 Alum. katlar, áður kr. 9,50 — nú kr. 6,00 Flautukatlar 0,75 Gasoliuvélar á 7,50 5 herðatré á 1,00 60 þvottaklemmur á 1,00 Matskeiðar 0,20 Gafflar 0,15 Ávaxtasett, áður 6,50, nú 4,50 Ávaxtasett, áður 7,00, nú 5,00 Vatnsglös 0,20 stk. Bollapör 0,30 stk. 20°/o af reykelsiskerum, blóma- f^iSa-ívösum, eldhúskrukkum, al- uminiumpottum. KOMIÐ í HAHB0R6. Lilsábsrgðarlélapið TflULE h.f. Stærsta lífsábyrgðarfélag No»ðurlanda. Stærsta lífsábyrgðarfélag á íslandi. Bénrasliæsta lífsábyrgðarféiagið á íslandi, Tryggingahæst á ís andi. ®» Ilytur ekkl fé úr landL Hringið í sítna 2424 (utan skrifstofutíma 2425) og ákveðið viðtalstíma. Aðaliianlioð TMULE á Islandis Carl D« Tnlinlns & Co. Eímskip 21. Atht Vegna fjölda fyrirspurna, sem jafnan berast okkur, skal fram tekið, að við veitum mönnum einnig góðfúslega leiðbeining- ar og aðstoð um , lífsábyrgðarmái peirra, öll pau, er eigi snerta viðskifti peirra við önnur umboð hér. gammístígvél, stórt úrval. TerO: 2,50, 3,75, 5,00, 5,50 o, s.frv. HvsÐnbergsbræðnr. Islensk málw&rU margs kosaar og rammará Frey|ugiita 11.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.