Alþýðublaðið - 12.02.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 12.02.1934, Blaðsíða 1
MÁNUDAGINN 12. FEBR. 1934. XV. ÁRGANGUR. 96.TÖLUBLAÐ R R. VALDEHARSSON DAGBLAÐ OG VIKUBLA- ÚTGEFANDl: ALi»ÝBUFLOEKURiNN E9AOBLABIÐ iemm út EÍIa vfrta ámga U. 3 — 4 siSdegis. Ásí:rfftagjaid fcr. 2,00 6 máituði — kr. 5,00 fyrir 3 m&nuði, e! gresít er fyrlrfram. (lansasólu kostar biaöið 10 aura. VIKUSLA015J tanitr ut 4 hverjum mi&vikudegi. Þaö kostar aSsfns kr. 5.00 á árt. i (Hrt blrtast allar heistu grelnar. er bírtasi I dagfalaðinu. fréttir og vtkuyfirlit. RITSTJÓRN OO; AFGHEiBSLA AiþýSu- bfafoitns er vto Hverfisgðtu nr. 8— 10. SlMAR: 4900- afgreiösia oe aiiglysingar. 4935: ritstjórn (Inniendar fréttir), 4902: rltstjóri. 4803: Vtlhjáimur S. VithJKlmsscm. biaðamaður (heima), gaagnð* Ásgelrason, blaflamaður. Framnesvegi 13. 4904: F R- Valdemarsson. rttstiori. (heima). 2837: 'Sigurður Jóhannesson. afgreiosln- og auglýsingastlori íhetaia), 4KB: prentsmiðjan. 10. dagnr ¦ BDHBOEOil- ÚTSOLUNNAR Fyluist með flðldannmi Opínbert mál kifOai egn Mrbergi Dðrðarspi og ritstjóra Alþýðubiaðsins fyrir greinarnar ,Kvalaporsti Nazista' Hiinm 16. fyrra mámaðar skipáði Magmús. GuðÐrundssion dómsmála- ráðhernafclognegilu'Stj'óra að befja. rflinnsókn út af grjeinum Þórbengs ÞórðarKionar, stem birtast hér í blaðiinu. Fer hér á eftir bréf dómsmáiar r.á'ðherira, þar sem halnm, auk þess að fyrirskipa 11301118.0101103, -ger- ist syo ósvífimn að skipa ram'hf sókinsTdómarispum að hindra út- komu Alþýðublaðsims með grieiri- lim Pórbergs. Er bréfið birt hér tjl þesis að taka af allain (yafa um þaði, að. frásögn Alþýðubiliaðs- inis um þetta atriði er rétt. Dóms- og kiTkju-máliaráðuneytið. Reykj'avík, 16. janúar 1934. Hér með semdir íáðumeytið yð- ur, henra lögneglu'stjóri, afrit af bréfi þýzka aðalfcoinsulatsins, þar sem kært er yfir gneiin, er bynj"- aði að kóma út 6. þ. m. í Al* þýðubliaðimu og nefnd er „Kvala- þorsti inazista". Enin frtemur fylgj'a hér með afrit af 2 bréfum forsæt- isráðherra, 'dags. 11. og 15. þ. m., um mál þetta. Með skírskotuin til iniefndm plagga er ér með lagt fyrir yðun að hefj'a þegar réttanraimmsókn og höfða síðam mál gegm "þeim, er sekir rieynast, eftir IX. k&fla hinna •alineininiu hegm,ngar:l,a)gia. MEÐ TILVISUN TIL TILSKIPUNAR 9. MAÍ 1885 GERIR RÁÐUNEYTIÐ RÁÐ FYRIR PVI, AÐ ,ÞÉR HINDRIÐ ÁFRAMHALDANDI OTKÓMU NEFNDRAR GREIN- AR.*) M. Guðmiinid'S&om- Gimw Bergsíieiwhmn,. Tif lögjiegíiusltjómMs í Reykjavík. Sú greiin heguingarlagannia, siem ÞióTbergur jPórðarsioin og ritstiöxi AliþýðublaðsiinB eru kærðir fyrir bnot á, hli óð ar s vo: IX. KAP. (UM LANDRÁÐ): 83. gr. ('Síðasta mgr.)'. EN MEIÐI MAÐUR OTLENDAR PJÓÐIR, SEM ERU I VINFENGI VIÐ KONUNG, MEÐ ORÐUM, BENDINGUM EÐA MYNDUPP- DRÁTTUM, eMkum á þanin hátt að llasta og smána þá, siem rík]'um ráða, í piient- uðum ritum, " leða drótta að þieiim xamglatum og skammar- liegum athöfinum, ÁN PESS AÐ TILGREINA HEIMILDARMANN SINN, þá varðar það famgeli&i, eðla *) Leturbrieyting AlþýðublaðSr iins. þegar má'llsbætur, eru, 20 til 200 ríkisdala æktum. Raninisókn í þesisu máli er nú lokið. Hefir Ragnar Jomsson, full- trúi liögrjeglwstjóra, haft hana með höindum undanfarið og yfirheyrt Pórberg pórðarson og ritstj'óra þessa bláðs mokkrum sinnum. Að rannsókniinni. lokin'ní hefir nú verjð höfðað lopinbiert tnál á hendur Þórbergi Pórðarsyni og ritstj'óra AlþýðublaðsiniS, fyrir brot á 83. gr. hegnimgarlagainnia, sem er pnentuð hér að framami Enta hefir rannBóknandómiaran- um ekki virzt á'Stæða til að bámma útkomiu Alþýðublaðsiinis með greilnum Þórhergs, eins og Magn- ús Guðmuinidssiom hefit þó lagt- fyrir hairin, og munu gneinarnar haltía áfnam að birtast hé]r í blað- lilnu þrátt fyrir málisisóknina. kmm Asgeírsson stað- festir frásðgn AlQýðn- blaðsins Ásgeir Ájsgeinssom forsætiis- Máðheiína hefir inú staðfiest þá fregn, sem Alþýðublaðið birti á laugardaigiinn um að hanh ætlaði ekki að vera í kjöri Tynir Framisókmarflokkinn við koSnmgarniár í vor. D agbliað Fram s ókinianmanma hérí bæinum virðist ekki hafá haft grun um þessia ákvörðun fiorsætiisráðhenr3 og átti þvi viðtal við hamn eftir að Al- þý'ðubláðið var komið út með fregmihni. Sagði Ásgeir Ás* gieinsiSion í viðtalinu við blað^ ið, „að hann hefði sagst ekki mynd^ ad óbreyiiri aSistöSiM bjófyít slg fmm fyr,ir Fr,ámsfikirii- arfiiofckiiríp, og að hann mundi heldur^ ekki bj'óðia sig fram fyrir neinn anmán fliokk." . Er þietita í naun og veru fulil- í- komim staðfestimg á þvl, að Ásgejir Áisigeirssoin sé giemgirin úr 'Fnamsófenarfliokknum. i ðskudagsfagnað heldur glímufélagið Ánmann í Iðmó á Öskudaginn kl. 91/2 síðd. táil ágóða fyrir húsbyggingarisjóð fél'agsilnis...' Allsherjarverkfall Hfst am alt fraitlanfl Verkalýðiirinn samelnast gegn fasistahættunni undir stjöra lafnaðarmanna Mlav st&ms&nguw1 teptar Eímu o^f péstl lokað Engfn blBð konia dt f nitt AHsherianverkfalJ hófst um a,lt Frakkland kl. 12 á miðmætti 1 mótt., Bæðj verklýðssiam.b.ömidin i Fnakkliandi, aðaisambiandið, „Gon- fiedieratiom . Generale du Traviail",. sem er undir stjónn jafnaðar- manna, og yerklýð'ssamband kommúmistá (C. G. T. U.), sem ef imiklu minna, taka þátt í venk- falilimu .undir. stjónn iafniaðar.- manma. : ¦M—I—W— Ákveðið er að vierkfallið: standi í 24 kliufckus.tumdir, eða til kl. ^rkvöIdr~T° Bngin blöð koma út í Frakk- jialndil í dag mema blöð socialista heiðarliegra manna", eins og Dou'méngue taldi vaka fytfr sér. Adriem Marquet, foringi Jaur- és-sosialista, sem áður skipaði hægri arm iaínaðarmannafliokks- ipsí á sæti í stjórninmi. SamfFlklng Verkal^ðsins gep íasistahættnnnl. ^S og kommúnista. öll umlerð er stöðvuð, bæði jámbrautir og inn- ainbæiarBiamgöngur. Flestum eða »Mriwg<giraB^4MmwaaBBHMiiM«ii>i*i'*i w iHiiTAiiywi iiimi,u h iiini if*emn*m*aem<aamsnm öllum póst- og sima-stöðvum er ¦¦—III I IIIIIIMIII II IWPIIillM llljl.......IIIIIIIHSI'llllllll.....il.milllMIMITmTlTilliniail-lWW liokað, en, ekki *var víst þegar síðast fréttist, hvont liokað,. ynðii fyrin gas, vatm og. rafmagn. Ei'ikmkeyti frá frétt^ariima Alpýðubladsíns. KAUPMANNAHÖFN í morgun. I j götubardögunum á laugan- kvöldið féllu fjórir lögnagliuþi.óuar og margir særðust hættulega.. Margir fél'lu .einnig, og tugir mainma særðust úr hópi kröfu- gcngumanna. Laugardiagurimn var fyrsti dag- urimn síðasta hálfain mánuðinn, sam var tiltölulega óieirðalaus. í París. i gær mátti1 einnig alt heita með kyrrUm kjörum. Fjársvlkarar og fasistar eiga sæti i Danmergne-stiðFninnl. D!0umergue-s.tiór)n:inni . er . yfir- leitt vel tékið af íhalds- og mið- flokkab.löðum, ien '. verður fyrir stöðugum og hörðum árásum af blöðum iafnaðarmamna >o>g nokk- urs hluta vimstriflokksims. Sum vinstri • blööin kvieða svo áð iprði, að meðian að. mienneins og Tardieu, Laval og Flandin eigi isæti í stjórmimni,. sé ekkí! hægt að viðíurkenna að tekist hafi að mynda, „stjórm viðurkendra og Léoi'ij B/i«im, foringi j'afnaðar- imalnnafliokksins. að samfylkiingu ge@n stjórni'nni Hins vegar jaiinaðar- mannaflokk- iirinn undir foruistu Leon Blum neitað stjónninhi um al'lan stuðning. Sósílalistar : og kommúnist- ar hafa mynd- (front unique) og fasistahætt- uinlni, undir forystu sósíalistai. Adriew Marqu\ei% iiorimgi Jaurés-sosííalista, nú verkamálariáðhieríra. ,' Doumiergue hefir hváð eftir ainmað boðáð aðalritara sosíalist- iska VerkalýðBisa,m.baindsins á sinn ílumd, og lagt mikla áherzlu á þáð, að 'f á hann og aðra , verkalýðis- íoriingja til þess að aflýsa alls- herjarverkfallinu. Bn þess.ar til- raunir . /ionsiætisnáðhem,ams h3fa enjgan árangur borið. Forlngia? Iafnaðarmanna harð neita að hætta við verkfaillð Foringiar 'Siosíialista og Verka-- lýðssiambamdsims héldu faist. við 7, Leba$f forseti vierklýðssambandsins í Nonður-Frakklamdi. ,linyi}ú 'þiá ákvörðun sína að hefja venk-. fallið og gáfu, i igær út ávarp tií vierkal'ýðsins í Frakfclamdi, þar siem þeir sfcora á vierkalýðinm og alla frjálslymda memn að samein- ast án tflllits til pólitísikna slkoð- aina gegm1 fjandmönnum lýðræð- isifns og fasishiamum. Em það er skoðun soisíalista og ámnara róttjækna mamna, að stjönnin se þannig skip- uð, að húm eigi fyrst og frtemst, að bneiða yfir Stavinsky-hniejyksl- ið og spiTlinguna, sem komist bef- ir upp uim í 'Sámbaindi við það, bg undirbúa fasisma. Mlsnerjai verkfaiiið er sMIlð á. Allsherjarvierkfallið hófst kl. 12 |á mlðlnæCjbi í nótt og ,á að sitari'da í 24 klukkustumdir, eða þa|ngað til kli. 12 á miðmætti næstu nótt. Bngim bllöð. koma út í Fnakk' ¦'llahdii í dag nema biöð sosíaiista og kommúlnista. ÖIl nmferð er stöðvuð að mestu lieyti, hæði jánnbnautarferðin og samgcngur innanbæia. Bílstjóriar í Panís hálda áfnam verkfallimu og meðaniarðarlestír, sem eru að- allsamgöngutækim í Paris, vienða að ölírum Ifkindum léfcki í gawgi. Póstur, talGlml og ritsími vénð- ur helídur ekki stanfnæktur. Ekki er érin fullvfet að lokað verði fyrár vatn, gais og TafmBig'ri. STAMPEN. Viðskiftastrfð Breta oíi Frakka PARÍS; í niiorguin. UP.-FB. FTafckmeS'ka ríkisstjórnin er a- kveðiln í áð gripa til áhrifamiik- iila ráðstiafaina út af aukainnflutn- iingsBka'ttinum, s>em Bnetar .hafa laigt á frakkneskaT vöorur,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.