Alþýðublaðið - 13.02.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 13.02.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAQINN 13. FEBR. 1934. XV. ÁRGANGUR. 97,TÖLUBLAÐ RfTSTJÓRI: V. R. VALDEMARSSON DAGBLAÐ 00 VIKUBLAÐ CTGEPANDI: ALÞ7ÐUFL0KKURINN g>A0BLA0I0 komur öt aíte vtrke daga kl. 3 —4 stBdagte. Askrfííasield kr. 2.00 6 mnnuði — kr. 5.00 fyrir 3 rnanuði. ef-greltt er fyrirfram. í tausasðlu hcutar blafiið 10 aura. VIKUBLAÖID fcoBiur öt a bveijum miQvikudegi. Það kostar aðelM kr. 5,05 a ari. i pv\ blrtast allar helstu greinar, er bírttist l dagblaOlnu. frettir og vlkuyiirlit. RITSTJÓRN OO AF0RES9SLA AlpýOu. SsSaOíins er við Hverfisgötu nr. 8— 10 StMAB: 4900- aigreíöalo og aKslystnyar. 4981: ritstjorn (Inniondar fréttlr), 4902: ritstjórt. 4903: Vimjaimur S. Vllhjalrasson. blaðarnáður (helma). ffaenua Ásgelrasoa, blaðamaður. Framnesvegi 13, «804: P R. Vaidemarssoo. rftsíiöri. (beims). 2937: Sisurður Jóhannesson. algreíöslu- og «ugiýsíngastjörl (heimalx 4905: prentsmiðjan. 11. dagnr EDINBORMR- ÚTSOLUNNAR Fylylst með fjðlðanimi Jafnaðarmenn í Aostnrrfkl halda áfram baráttu slnul gegn fasismanum Pelr swÍSraðii árás DoIInssstJórnar-- innar með allsherjarverkfalli am alt Austurríki og berjast nú á göt" nm borganna gegn ofnrefli liðs. Síðnstn fresair. Jafnaðarmenn halda enn mð.gum vigjum í Wien, Linz og Steyi' VINARBORG í miorguin. UP.-FB. Opiinberlega tilkynt, að social- istiafliokkuriinn austurríski hafi ver- i& leystur upp og allir Leiðtogar flokksiins handteknir, nema Otto Bauier og dr. Deutsch. Á meðal hinlna hamidteknu er Seitz, borgair- jstjórilnm i Viniarborg. Herlög gilda Dr- Cml Seiis> vm ©iinnig í Carinthia. borganstjóri " í Viináíböfg. Borgarastvíiðldin hófst í Linz ÍwfÉ^lÉÍÍ ¦m'- ':¦ • w&m;. *m Dr, Otto B&utsch, foriseti Jafina'ðaprnaitinafliokksins. Ja'imaðlamnenn hafa emn á sinu valdi inokkrar stórar, opinberair byggiingar, len ríkisstjórnin hefir seint þeiim, er hafa pær á valdi isilnu, úrsilitakröfur, og ver&ur haf- iin áiráis, á pæp í dag fyrir hádegi, ef jafina&arinemn geíast ekki upp. Jáifinaðiarmienin haf á enn á valdi síjnu alilar þær stöðvar í Linz, isiem piei'r ináiöUi í {gæ>r. Steyr var tekiln í gær af 2500 (manna liði úr flokki jafniaibar-- mainna. Ógerlegt er, eins jog sakir istalnda, ai& gizka á hve margir hafa falii& og særst, en peir eru fjölda margir. — Opiinbierlega; til- kynt, áð af stjómarliöinu hafi 23 íalli&i EINKASKEYTI FRÁ FRÉTTA- RITARA ALÞVDUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í mioígmni; Á sumnudaginn þóttist austur- isfca lögneglaá hafa komiist á sinoðÍT um þa&, a& jafmáðarmenn hefðu dnegi& samam miklar birggir atf vopinum og skotfæruml í hús- um flokksiinis" i~ borginni Linz, sem er höfu&biorg í Efra-Austur- "riki, og allmikil iðinaðaTborg. RíkiEllögregiam krafðist þess þeg- ar, að vopmiin væru látin af hendi og uir&u- þá þegar á suminudags- kvöldið alvarlegir bardagar milli jafinaðjarimiainma og lögriegiunniar á götumum krijnig um a&aibækjstö&v- ar jafina&arimamnafÍÐkksilnjs í Linz^ Þegar fnegnirmar frá Linz urðu kummar í Wien, gaf Dollfuss- sitjórmiimi þegar út yfirlýsingu, þar sem því var haldið fram, a& jafm^ á&armainmiaflokkurimm hef&i dregið a& sér miklar vopmabiiig&ir, ekki ai& eilnis í Limz, helidur í bæki- stö&vum silnum um alt landi&, en jþó eiinkujm í Wiem. Herinn ræðst á hús iafnaðar- man^aflokksins. Lauk yfMysimgu stjórmarinnar á því, áð krefjast þiess, a& sitjóiiti jafma&armammafliokksins afhenti<. þegar í stað öll vopm í hemdur stjónnarsmmar. En um Iei& fyrir- skipaoi sitjómim samstumdis a& lögneglam og heriinm í Wien skyldi taka á vald sitt mi&stö&var jain- a&amxiaminiaflokkisíiins og fram- kvæma þar . rainnsókn. Verkamenn snúast til varnar. Þegar lögneglam og herinm h.ófu atlögu ís'í|na,:smerust jafna&armenn tii vannan Latust þegtajf í götubar- daga mjlii verkamainna og lög- negluinnar um alla Vímarborg og stó&u bardagarmir. einkum fyrir fnamam hús jafoa&armanmafiokks- iins og Verkaílý&ssambamdsinis á- hverfi. Hlóðu verkamiemn sér götuvirki krimgrum hús fiokkslns og enn- fnemur við verkamainnabústa&ina í úthverfum borgarimínar. Árás stjófnarinnar svarað með allshe jarverkfalii, Miðistjónn ja'Ina&armannaflokks- iins og Varkaldý&ssambamdsims á- kvað þagair I stað, að svara þess- ari hriottaliegu átás, stjórnarimtóar imeð þyí að lýsa yfir allsherjar^ verkfaLli. Verkaaniemm:, hlýddu verkfalls- skipumiimni- jþegar og bneiddiist vierkfallið údt.með furðulegum hráða.'; Allar saimgömgur stöÖvuðust. Póisti og síína var loka& um alt La|ndi& ^og ljóslaust var í Wien í al!t gærkvöld. Er víst, a& baTdagar geysu&u í öMlum bong- ,um í Aulslturríki í gær. Har&aistir uröu. bardagarmir í Liinz og Wien, Þó vamtar ienn nákvæmar fnegh>- ir, vegna ófuilmægjandi sífmaisiam- balndis. Dolilfuiss^stjónnim sat á fundi altlain sieiinni hiutá diagsins í gær og igaf út hverja yfirlysinguina ái fætaix amjnaiTi. Wiien var lýst í herlnaðiar- áis'teind. Allri ló^neglummi, ríkis^ hermum iog liðsveitum Heim- wehrmamina var bo&ið' út. VaT her- lliðiinu slkipað að rýðja göturnar með skothríð. Ahlanpið á ráðMsið í Wienar- borg. Em megimafla hensins vair skip- a'ð að gena áhlaup á ráðhúsið í Wiiem.. Höf&u verkamenjn siaifniajst í þús- umdataLi til þess áð verjia það, em það hefir um fjölda ária veri& á&alvíigi jaifna&arniiamma í Wien, emda hafa; þeir um líamgan aldur iverið í yfirginiæfendi meMhluta í bongaTstjórininni. Gerði! herM&ið gnimmMegustu á- náis á mamtnfjöldamn me& vélbyss- um, og hamidspnemgjum og tókst Allsherjarverkfallinn I Frakklandí er lokið Þátítaka var geysimikil, en alt fór friö- samiega fram Þátttaka i allsherjaTverkfalliinu varð geysillega mikil og enm meiri en búiist var við, einkumi í Suðun- Frakklamdi. Samgcmgur og póst- og síma- isaimbömd lögðust ni&ur að mestu. Fumdir og kröfugöngur fóru fniðisamlega fnam, lerada hafði lög- regiuistjóriinn í 'Par& lagt svo fyr- ir, a& her og lögriegla sikyldi ékki xáöast á skipuiegar fylkimgair jafm- áöarmamina, Einkaskeyti frá fréttprttarti Alpý"ðubl(íðsins. KAUPMANNAHÖFN í :morgu|n. Framska stjórmiin hafði 45 þús- umdir mamna undir vopnum; í Paa-r Ss í ailam gærdag. Fjölmemnar hersveitir tóku gas- og rafmagms- istö&var og vateþnær á sitt valíd og hékiu vörð um þær. Enm fremur var haidinn sterkur hervör&un um alJar opinberar byggim;gar. Nokkur umferð var á jánnbraut- umum^ en þó seinkaði öllum lest- um stórkostllega. Bréfaútbur&ur féll miður um lamd ' alt,' em verkfræðingar úr hennum önnuðust afgrei&slU rit- s8ma og taisima. ÖLII isambömd og samgömgur vi& útLöind voru í rnesta ólagi, ¦ (3ötuumifer& lagðist a& mestu lleyti mi&ur. öll umferð bíla og al- miemmiingsvagna stöðva&ist, og mjög dró úr mé&anjaTðairsamgöng- um. eftiT lamgain og hari&an bardaga að má ráðhúsinu á sitt vald. Uindir miðmætti í mött gaf Doll- fuss-stjórmíln út nýja tilkyninimgu, þar sem því var lýst yfir, a& allir pofitískir flokkar í Austurríki, væri bamina&ir;. Samtfmis var gefin út tiliskipum um a& „ATbeiterzei- tuing", blía& jafna&armanna, væri' baminað. Enn fremur vasr Lögr.egl- ummi gefin skipun um a& taka alla fiprimgja iafnaðanmanna fasta. HerLög giida um alt lamdið. Hmðsh&ytk til Alpýðttblaðssns. KAUPMANNAHÖFN kl. 12 á há- "diegi eftir Mið-EvróputíimaJ. í hTa&skeyti frá Wiem segir, að dlltr Eonimigj'aT jafria&amiamna hafi nú verjð tekmir fastir. • Engimm skortur vaTð á matvæl- um ineilns sta&ar í lamdimu: Ðtifondir og krðfogSngu Jafma&airmemn hélidjui í fjórum 15 þúsumda fylkimgum að Place de la Natioin og héldu þar úti- fuind, Fóm kröfugöngUT þeirra og fuindarhöid fri&samlega fram, lemda hafði liögneglustjámih í Pál- ís lagt svo fyrir, að her'eða.lög- regLa iskyldi ekki ráðast á skipu- liegar fylkimgai jafnaðarmanma. Kiommúmilsitar hélldu; i öðm'lagi ffná úthverfuím í moröUrhluta borg- arimman og héldu útifund á tórgi ei|nu. Smávegis ryskimgar urðu, er þeir fóru til baka., Ammars fór aM fri&samlega fram, miðað við umdamfarna daga. Varáli&shenmienn búnir ¦yólbysis- um og spriemgjum voru á ferð um aMar götur. Óeir&ir unðu hvergi mieinar a&í fráði,, meimiai í Mauseilile. Þar réðist fólk á sölubúðir, og var hérlið kvatt á vettvaing til a& tvíöríra múgm'um. STAMPEN. AllsheTjarverkfallInn lokið PARIS í morgum. L*P.-FB. AHLsherjarverkfaliIimu lauk kyr- latlega. Gizkað er á að á meðam: á því sitóð hafi tveir imémm verið ctnepmir em 300 siæifat í skærum í gervöliu lamdimu. Nýtt flng npp i báloftin Etmkagkeyti frá frétéfirMara AlpýðiiiblafisjHtS- KAUPMANNAHÖFN í morgnn. Amieríisku flugmemmimir Kem- per major 'og Stvems ka^pteinm hafa mú lokið undirbúningí sínum tiil1 að fljúga uppi í háloftim (stra- toisphene) og mumu hefja flugi& bráðliega. ¦FlugiÖ er feositað a& mokkm leyti af Améríska lamdfnæ&ifélag- inu (Natiomal Gíographic Socii-2ty). Tiilgamgurimn me& f luginu ér sá, að setja miet í háflugi og komast 25 kJlörnetra upp í háLóftim. Nú- giidamdi met er 22 kilómétriar. • stampen:

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.