Alþýðublaðið - 22.02.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 22.02.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 22. PEBR. Íð34. XV. ÁRGANGUR. 105, TÖLUBL, BITSTJÓRI: 9. R. VALÐSMARSSON DAGBLAÐ 0G VÍKUBLAÐ ÚTGEFANDI: ALÞÝÐÚFLOKRURINN ;---------------------------------------------------------- i. i . i i ..... ,t OAaÐLABJÐ fcstsar ot atta «trtw> daga kl. 3 — 4 sUWatfis. Askitftagíatd kt. 2,00 * mSmuO! - br. 5.00 tyrtr 3 manuöt, eí greltt er tyrtrtram. t lausasðtu aostar btaOiS 10 aura. VIKlIBLAÐtO Iwmttr öt á feverjwm mlBvtkudegl. ÞaO sostar eOelna lcr. 5.00 ft art. I prt blrtast allar helstu eretrtar, er btrtast I dagblaOinu. tréttir óg vikuyflrlit. RITSTJÖRN ÓG AFCIRB1SSL.A AlpýOu- fclaOsiss er vift Hverflseötu or. 8- 10 SlMAR: 4000- atgreiOsla og atcfflyiiagar. 4001: rttstiórn {Innlendar trttttr), 4902: ritstjórt. 4903. Vilhjaimur 3. VHhJatmsson. blaOamaöur (heima). Masntw Ásgelrsson. blaOamaOur. Pramnesvegi O. «M4- P R. Valdemarasan. rltstlórl. (beimai. M37t SigurOur Jóhannesson. afgreiðslu- og auglýslngastlðrl íheíma), 490S: prentsmiðjao. Arshátfð F. U. J. f Hafnarfirði verður langardaglan 24. þessa mánudar klnkkan 9 i GÚTTO. SjóOpnrðln í iltbúi Utvegsbankans í Vestmaonaeyjtim nemnr mX 60 Dúsiindom feróna. Gjatóketirjn, Siflufður Sno.rason hefir framið fjársvikin í nndanfaria 10 —12 ár. Hvenær tekur bankaertirlitsmaðarinn Jakob Mðller til starfa? Eims og Alþýðub!laðið skýrði frá mylega varð uppvíst um stór- kostlega sjóðþurð í útbúi Út- viegsbamkams í Vestmannaeyjum laust eftif síðustu mánaðamót. Um svipað leyti veiktist gjald- ikieri útibúsiins með þeim hættii, að gfuinsamlegt þótti, og kom&t tþað þegaf.'1 í alwtælii í Vestmamma- eyjum, að hanin hefði reynt að stytta sér aldur með því að taka imn eitur. Var. hanm þá þegjar grutnaður um að vera vaidur að Sijóðpuiðittni. Stjónn Otvegsbankans hér sendi þá Bjönn Steffensen end'urskoð- awda tál Vestmianmaeyja til þess , að rannsaka reikninga útibúsins Var í fyrstu búist við, að sjóð- þurðiw mundi niema um 30—35 þúsumdum króma. En eftií braða- birgðairawrjSökn í útibúimu er v|st .áð' f jársvikiini nema miklum miun hærri upphæð. Er nú gizkað á að pau inemi um 60 þúsunidum króma að mimsta kosti. Alþýðublaðið hef ir átt tal við frétíatítaTia sinni í Vestimarinaeyj- um um þetta mál!. Sagði hainw, að mdkið væri rætt um þa|ðl í Eyjam^ og að sögur geingi um það millli maWna, að uppbæðin sé miklu hærrii, surnir segja 200—300 þús- uindiT tog að fleiri muíM' vera við það riðniti en gjal'dkeri útibúsiWs eiimn.. Að yísu er ekki mark taikalndi á sKkum sögus&gtnum, en vist Bír, að það hefir komið fram við bráðabirgðafainiisókninH, að gjald* keri útibúsiins, Sigurðúr Snorra som, hefir fnamið fjársvik í stór- um stíl um laingan tíma, að lik- Mazistar bðnna ðll æsknliðs- félöo neaia „Hitlersæsknna'^ BERLIN í morguin. FÚ. ,'Þýzki æskulýðslieiðtogiimn svo kallaði, Baldulr vom Schirach, sem skipaðuT hefir verið af stjórniíim' og iesr. ætlað að koma skiptulagi á féla,gsmál æskuiýðsiins, hefir emm f gær Iiagf bairan við staTifsiema iniokkurria œskiáýdsféliag^ p. á. mf u^tgliiigdfé'ugs Hjálprmdisherslns. Áður hafði hanin m. a. bamnað skátafélögiln, "Ks F. U. M( , æsku- ]ýð(Sfélag evaingelisku kirkjuinnm o. fi. félög. Sumum þessara fé- liaga er skipað að ganga injn í fé- liagsskapimn „Hitlerjugend", eu ölnlniur eru lögð niður með öllu. imdum 10—12 undanfarin ár, og að hannii hefir haft miklu meira fé af bankanum en búist var Ivið í .fyrstu. 'Þetta er í þriðja stand á stutt- lum tíma að upp kemst um fjár- svik hjá1 starfsmöininium Utvegs- bankanís, en >eins og kunnugt ier, hefír oft áöur komist upp , um meiri og mmm fjársvik í Lands- bankanium. Er þvi fylsta ástæða til að krefjast þess, að opimber réttar- raminsókn verði tafarlaust látin ifara fna(mi í þessu máli Jaiðarfðr AlberísBelgakonnngs í LRP. í gærkveldi. FÚ. .. Til Brussel eru í dag korninir fuUtrúar frá svo að segja' öllum lómdum Evrópu og fjölmörgum lömdum utaw áifunnar, tii þess að verða viðstaddir jarðarför AI- berts komungs. Er talið að þar rntumi verða viðstaddir 10 kon- umigar og konungsfulitrúár auk margiia ammara tiginna manna. — Fiæmsk sendinefnd, siém komin var tiT þess að vera viðstödd jarðariför koinungs og vaidatöku Leopolds krónprinz, hefir h^orfið heim á mý og talið sér móðgum gera með því, að ræður þær, seífi fluttar voru yfir likbörum kon- iuings í dag, voru einungis fluttar á frömísku. Kommiinistar dæmdir. BERLIN í morgum. FO. Ríkilsrétturinn í Leipzig feldi í gær dóm yfir 5 kommúinistuim, þ: á. m. eimium fyr\/erandi þing- m;a|nmi, sem var gefið að sök und- irbúmi'ngiur undir landráðastarf- semi. Votíu sumir himma ákærðu dæmdir í faWgel'sisrefsiwgar frá .1?A—2Vs árs. Frakkar vilja skattleggja erienda verkamenn PARIS í gæTkveldi. UP.-FB. Fulltrúadieiild þjóðþingsiws hefir samþykt þá greim fjár'lagamna, siem gerir ráð fyrir 10% skatti a*f váwwuláunum eriendra verka- 'mawmia í Fnaikkllandi. Búist er við að öidumgadeildim felli niður ó- kvæði þetta. Brezka fasistarnir verða afklæddir. EINKASKEYTI FRA FRÉTTA- RITARA ALPÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morguW. Frá London er símað, að víst sé Wá, að bannið gegn því, að póli- tiiskir flokkar beri einkennisbúnr imga verði samþykt í breska þinginu. Málið er þar til nm- ræðu þessa dagana.. Vekur það toikla athygli og er mikið ríætt uta það og ritað. STAMPEN. Jaffiaðarmannafélog f Vínarboro npplejfst. BERLIN í gær. FO. I Vín voru enn uppleyst 9 jafn- aðarmiainmafélög í . gær, þar á rneðal kinattspyrnuféliag, söngfé- lag o. s. frv. Eru félögiw sem bömmiuð hafa verið orðin sawitals 82. ; Fitt af blöðum Heimwehrmamna í Ví|n segir að tiltöluléga fáir af foriingjwm iafnaðiarmanna hafi verið tekmir höndum, og það sé, eftirtektarwerit, að meðal þeirra sem iniáiðwst, hafi ekki verið, einn eiwas.ti Gyðimigur, þeim hafi öM- úwi tekist að bjarga sér yfir iairidamærin. Forséti Aasturrlkis neitar að vinna áfram með Dolfus og Stahrem- berg. EINKASKEYTI FRÁ FRÉTTA- RITARA ALPYÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. Frá BetliW er simað, að það megi nú' teljast fuilvíst, að. Vil- helWi Mifclas forseti Austurxí'kis muni segja af sér og sé sienni- legt áð ahnað hvort Stahrembery fursti eða'Dolfuss verði eftirrnað- ut hams. Viiheim Miklas var kenwari áð- ut en hamn varð forseti og hafði si|g ætið Ilitst í framrrii í sifijörwmál- um. Hefir honum blöskrað blóð- baðið, siem Dolfuss og Stahrem- bierg urðu valdir að og neite að virma að þeim lengur. — Her- rétturilnln í Vínarborg var afnum- ilnn i gær og sömuleiðis bannáð við fumdarhöldum og krofugöWg- um. STAMPEN. Dómari í Staviskymálmu myrtur á dularfullan hátt Þeir, sem flæktir ern í máiið, hafa myndað með sér bófafélag André Chéwn ... díó:msmáiaráðherra. y BERLIN í morguw. FO. Einn af dömurunum i Stauiski-málinu hefir uerið myrtur á dularfullan hátt, og hefir lögreglunni ekki tekist að uerða neins uísari um huer morðið hefir framið Eitt af Parisarblöðuwum full- yrðir þaiðj í miorigum, að þeir, sem fil'æktir eriu í Stavisky-málið,, hafi mymdað- með sér leynisambönd i líkiwgu við „Mafia"-bófafélagið ítalska, 'Og hafi þessi félagsskapur látið myrða dómanaww, sökuin þiess að ekki tökst að hræða hanW til auðsveipni. Blaðið kveður það vera opin- bert leyndaiimál, að yfirvöldin þori ekki að ta'.ta Stavisky-rnálið rækilega til ranmsóknar, og" se aðalástæðam hótaniT um líkamlegt ofbeidi af hálfu leynifélagtsins. Doamerguestjórnin reyn- ir aðbreiða yflrhneyksUð OSLÓ. í gærkveldi. FÚ. Franski • dómsmálaTáðherraiíji hefir birt opimbera tilkynhihgú í sambandi við Stavisky-málið, þæ' sem haww lýsir því yfir, að hamn hafi mú sjáifuT sett sig inn í öTi gögm málsins, og að það sé eng- amveginn réttmætt, a.ð skeila a- ¦ byrgðinni af tjóni því, siem fjar>- sviik Stavisky hafa bákað "al- meinmingi, á yfirvöldiri, með því að harín sé þess fullviss, að það ¦ sé einmitt fyriThyggju og árvekni yfirvaldanwa að þakka, að spari- fjáTeJgiöndum í Frakklamdi var forðað við tjómi, sem nema myhdi mörg hundruð miljónum franká. ef Stavisky hefði komist lengra a hraut siinmi. Einn af aðstoðarmðnnnm iðg- reglnnnar myrtnr LONDON í ^ærkveldi FO. Mikla athygli vekur, það að wú kemiur sú fregn frá Paris, að í dag hafi einn þeirra manna, sem eimkum gáfu lögreglunni upplýs- imgar í StaviskyHmaliinu, f undist myrtur í þorpi einn í Suðuí- Frakklamdi. Frainiska þingið hafði fjáriögin tii meðferðar í dag og gekk frá niokkrwm liðum. Doumergue leggur áherzlu á, að fjárlöguwum verði hraðað sém allra mest í gegn um þimgið. Rússar byggja stærsta hús í heimi. ,Sovét-hiSUinfc verðnr stœrri en ,Empire~State-BuiIding( EINKASKEYTI FRÁ FRÉTTA- RITARA" AL,ÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN i monguin. Him opiwbera fréttastofa Sovét- RússiaWds tilkynnir ,'að stjórnin i Moskva hafi nú lendanliega á- kveðið a!ð byggja í Moskva risa- vaxma byggiwgu fyrir stjómiar- skrifstiofur Sovét-stjórnarinnar, og á húm að heita .jSovét-höflin". Hæð hússins á að vera 415 metrar, og verður það því hæsta íiús í heimi, þvi að hæsta bygg- 'iing í ,heimi nú er Empine-Staité- byggjjngin íNew York, en hún ei að eiws 407 metrar á hæð^ Gr.uwmflötur byggingarinnar verður geysimikiH. _[::\ .;•'; ./^stampen^

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.