Alþýðublaðið - 19.03.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 19.03.1934, Blaðsíða 1
HANUDAGINN 19. MARZ 1034, «—»¦--> i p9 i H:"t| T H !""*» IX. ARGANGUR. 126. TÖLUBL. KtSTJð&It V. B. VALOBNABSSON DAQBLAÐ OG VIKUELA UTO£PANDIt ALÞÝÐUFLO&KUBINN &A-ÍS51-AJMB ketaar 61 aBa vtrka ca-fB U. 3—4 stðáeeta. A*tt-4ftagjald tcr. ZM á raaxoðl — kr. 5,00 fjrrtr 3 itif.tmði, él greítt er fy¦«i»t»«. I LiB3«««in kontar biaðie 19 bwm. VSKliBLABiB fe-nrmr ot A bverfxni miOvtfeudegi. >•« saatar eOetrui kr. 5.SB « árt. 1 pnfl blrtast altar helstu gTeÍjiar, er btrta'st t dagMaehiu. irtttir »g vtkt-yilriit. 8ITSTJ0RM OG AFORSI0SLÁ AWSo- &3að-dns er vifl Hverfisgotu nr . » — 'S Ss-MAR: «8»- argreföelc Off n-t--ty*iri3ar, 4BM: rttstjórn (lanlendar fretttr), «02: rltstjd-i. «03: Vitójáimur á. VUhjalmsson. biaðamaður <h«iraa), Mag-fna* Asselnnoa. blaíamaftcr "Vamneavaa* rl «*>H- » II WaMemar-»-m -lísttAii. (heimal. 2937' SÍRurður Jóhaanesson, algreiOsla- e-* aut-ltrslneastlort (halraaL 48E6: pre-attralðiao Bezta vita- min-smjör- iikið er Blái borðinn. Eyjölfar Jihannsson taefir meðgenglð ðvisanasvlkin. Hann i&taðl vlO yfirheyrslu f mótt að hafa fengiO Guðm. OaOmnndsson til aO fremja svikin meO sérk flnOn. Guðmnndsson var lejsínr nr næzluvarðhatdi i morgnn. Eyjólfur Jóhannsson, forstjóri Mjólkurfélagssns, kom hingað til bæjar^ns fra útlöndum með Gull- fossi kl. 1 í nótt. Hann var þegar tekinn til yfir- heyrslu af lögreglunni. Lögreglan hafði gért ráðstafanir tftl þess að hann hefði ekki swnr band við menn úr landi áður en yfirheyrslan hyrjaði. Var lög- iiegliubáturirai sendur út á ytri höfn á móti skipinu og Eyjólfur ¦flíuttur í latod á honum. Réttarha!dið stóð yfif langt fram á nðtt Fyfir réttinium meðgekk Eyjólf- uí Jóhannsison að fullu, að haran hefði fengið Guðmund Guð- mundsson, aðalgjaldkera, og að- stoðargjaldkerana Sigurð Sigurðs- son og Steingrím Bjömsson til pess að fnemja áv&'anasvikin á- samt sér. - Svikin hefðu byrjað sumarið éða haustið 1931 og átt sér stað síðan meira og minna, eðia í rúm 2 ár. Eyjólfur kvaðst i fyrstu að eitos hafa átt við Guðm. Guðm. aðalgjaldkera. Hefði Eyjólfur eitt sdriin, þegar honum lá á, beðið hanm að gera sér pann greiða aö kaupa ávísun, sem ekkert var til lyrlr, og gerði Guðmundur það. Sfðjar urðu smám saman nie,iri og mreiri brögð að syikunum, og fékk Eyjólfur Jóharmsson að- stoðargjaldkerana, Sigurð Sig- urðisson og Steingrím Björnssoin í vttorð með sér og aðalgjaldker- amim um pau. Ekki er erm að fullu upplyst, hve mikil brögð bafa verið að svikunum á hverjum tíma, óg imiun það verða rannsakað nánar. En víst er, að 23. nóvember í haust lágu falskar ávjsanir frá Mjólkurfélaginu að. upphæð alls um 40 þúsund krómir í sjóði hjá aðstoðargjai dkerunum. Framburði Eyjólfs .Jóhannisson- ar bar í aðalatriðum saman við það ,sem Guðmundur Guðmunds- son hefir áður játað fyrir rétti ^óttí, þvi ekki ástæða til að urskurða Eyjólf í gæziuvarðhald, með því að lögreglust]*óri og fultoúi hans munu lfta. svo á, að málið sé að mestu upplýst að þvi er viðkemur hinni óleglegu á- visanaútgáfu Mjólkurfélagsins og viðskiftum þess við gjaldkerana. Raimsókninnj mm þó verðp haldið áfram, og málið að henni kokirmi verðá sent til dómsmála- ráðuneytisins, »2m ákveður hvort höfða skuli mál gegn gja!dker- unum og Eyjólfi JóhannssynL - Mun máliðverða senttil dóms- malaráðuneytisins einhvern mæstu daga. Guðmundi Guðmundssyni var slept úr gærluvarðhald'nu snemma í m'orgun, þegar réttar- haldinu yfir Eyjólfi Jóhannssyni var lokið og hann hafði játað brot sitt að fullu. Mussolini heldur ræðu Hann telnr ómðgulegt að koma i veg fyrlr víg- búnað Þjóðverja ítallr mnnn verja Austurxíki gegn Nazistam stöddu, als engar upplýsingar jgefið í málimi, Reykjavik, 19. marz 1934. G. E. Nielsen iöggiltur endursfeoðandi. Rarmsókninni út af seðJaþjófr*- aðimi sjálfum verður enn ha'di^ áfram, því að ekkert er enn vitað með vissu um það, hver vald- ur var að honum. Aihnoasemd. Hena ritstjóri! Hértmeð leyfi ég mér að fara fram á að þér birtið eftirfarandi: I blaði yðar, 125. tbl. dags. 17. þ. m., í greimnni „Rannsókninni á bókhaldi og ávísanaútgáfu Mjó!kuríé!agsins", er svohljöðaindi frásögn: „— — Enduxskoðun reikninga MjólkurféLagsins heíir endurskoð- unarskrifstofa N. Manscher haft á hmúij og danskur maður, G. E. Nielsen að nafni, fraankvæmt hana. Pótt ótrúlegt msgi virðast mun hann ekki hafa orðið var við meitt athugaviert yið reifcn- inga félagsins hingað 'til. Hefir hann nýlega verið yfirheyrður í sambandi við það. — —'' Með þe&sari frásögn gfefið þér, að þyí er mönnum, sem ókunnugt er um þetta mál, mega virðast, ákveðnar upplýsingar, og ég tel mér því skylt að upplýsa það, sem hér fer á eftir. 1. Eins og skjöl lögregluréttar Reykjavikur bera með sér, mætti ég sem viHni í hér umnæddu máli laugardaginn 17. þ. m, kl. 51/2 e. h., en þá var blað yðar með fná- sögn usn réttarhöldin borið út um bæinn fyrir góðri stundu. 2. LöggiMr endurskoðendur eru samkvæmt lögum landsirjs bundnir þagnaTskyldu, og þar eð það er hlutverk dómstólanna að skera úr um takmörkun þessarar þagnarskyriiuy hefi ég að svo Miðstjórn Bændaflokksins Á fundi Bændaflokksmanna á laugardagskvöld var kosin mið- stjórn fyrir Bændaflokkirm. Er hún kosin til bráðábirgða. Þessir nnenn eiga sæti í mið- stjórncnni. Tryggvi Þórhallsson, foriseti, Jón Jónsson, Störadal, rctaxi, Lárus Helgason, Kirkjubæjar- klaustri, Guðm. .Þorbjarnarson, Stóra-Hofi, í»orvaldur Ólafsson, Amarhæli, Kolbeiain Högnason, Kollafirði, Eirikur Albertsson, prestur, Hesti, Pétur ÞOrðarson,, Hjörsey, Porsteinn Briem, ráðherra. — Sveinn skáld frá Elivogum orkti nýlega drapu mikla um Bændaflokkinn. I henni er m. a. þetta: „Hér er enginn Hanmes stutti; hér enu tröll, sem sópar að!" RÓMABORG, 19. marz. FB. MussoHni hélt . mikla ræðu. i ;] óperuhölíinni i gær, í sambandi við fasista-hátíðahöld þau, sem fram fara fimta hvert ár. M., a. gerði Musisiolmi afvopnunaiimaliin að umíalsefni og kvað afvopnun- aTráostefnuna hafa misheppnast svo ,að ekki hefði orðið neitt á- gengt að koma því áleiðis, sem málii skifti. Mussolini lýsti því yfir, áð vígbúnu þióðirinar hefði ekki afvopnast og þannig ekki farið að ákvæðum Versaila-frið- arsamninganna. • Einnig kvað hann ógerlegt að korna, í veg fyrir endurvíigbúnað pjóðverja. P>ær þjóðir, æm héldu það, blektu sjálfar sig. „Náist ekki samkomulag um af- vopnunarmálin, og fari afvopnun- aiTóðstefnan algerlega út um þúf- ur, bíður bandalagið svo mikinn hnekki við það, að vafasamt er að mikil' not verði af starfsemd þessi' Um Austurríki kvað harm svo að orði: „Vér ítalir erum staíð- •yáðnte í að verja sjálfstæði Aust- uTrrJkismanna og kornfa í veg fyr- ir, að núverandi landamærum þess verði breytt/' Um fnestu vandamál Frakka og Italaa lýsti harm því yfir, að alt benti til þess, að þau yrðu von bráðar^ leyst, svo að báðar þjóð- irnar mætru vel við una. (UNITED PRESS.) Þýzkaland ev pölitískt efnangraO eltlr samainga ftalfo, A^sturrfkls og Uagvei falaads Uppiausnin i Framsóknarflokknum; Lárns i Klanstri fiengnr í Bændaflokkinn Lárus Helgason, fyrv. alþinigis- maður, á Kirkjubæjarklaustri, kom hingað til hæjarins fyrir fá- um dögum og var hann leftir þvi sem sagt hefrr verið, kos:ntn af fulltrúaráði Framsóknarmanna í Vestur-Skaftafellssýslu til að sitja flokksþing Frams'Dknar- manna, sem sett var hér í gær. Lárus komst aldrei á flokks- þingið, ien lenti í staðto í Bær.da- flokknium og var kosinn í rnið- stjórn hans á laugardagskvöldið. BERLIN í morgun (FO.) ftðfsku blöðin eru ö!l sammála um að fagna þriggia-rikja-samn-- inignum, sem gerður var? í Róm' í fyrradag. „La Stampa'* í rurin segir að samningurinn sé fram- hald þeirrar stefnu, sem Italir hafi fylgt í Stresa og Genf. ;Pað sé ekkl ætlunin, segir blaðið, að mynda þióðasamband gegn öðr- um rikjum, heldur hlatlaust vin- áttusamband. Austurrisku biöðin víkja sér- staklega að því, að það sé til- tekið í samningrmm, að öðrum rikjum sé heimil þátttaka í hon- um, og óska þess, að þióðirntatr í Litla Bandalaginu noti þetta tækifæri til' þess að vingast við hin ríkin. Blað Stahrembergs fursta, Die Rílohspcst, þakkar það Dollfuss, að samningurinn var gerðuf. Telur bladiö, ad Þýzkctt bajtd sé nú orðfö pólttóskt einr qnpttð) w\edci Má9eortí"p,witrc/a«wa- V Oðinn teknr togara i landhelgi. 1 nótt tók varðskipið „Óðinn" þýzka togarann P. G. 206, „Re- gUlus" frá Gestemflnd'a Vaf hann að veiðum í landhelgi framund- m Selvogt ilexandrina drotniog skorin opp ElNKASKEYTl TIL ALÞVÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. Alexandrína dnotning var á laugardaginn flutt í St Lúkasar sjúkrahúsið í KaupmEpinahöfn og skorin upp af Fritz Jacobsen hirð- lækni og Hartmann yfirlæfcni Opinber tilkynning segir að drötnöngunni líði vel eftir upp- skurðcwn, og að hún þurjfi ekki að vera lengi í sjúkrahúsinm STAMPEN. Elzta blað Dýzkala&ds Vosslsche Zeitanff, bættir að koma út venna skoðanaktið^ nnar Nazista EINKASKEYTl TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN i moiguíiw Eízta blað Pýzkalands, sem áð- ur var í einna mestu állti af ölium blöðum 1 pýzkalandi, hætt- ir að koma út í aprflbyrfun. Ar stæðan fyrir því er sú, að 'kaup- endatölu þess hefix hrakað svo stórkostlega sfðan nazistar komu til valda og innleiddu skoðanai- kúgun og ritskoðun, að útgetend- ur þess, Ullstein-félagið, tféysta sér ekki liengur til áð gefa það út með tapi. - STAMPBN. Franska ihalds* sfJórinin vlll enga afFopnnn. BERLIN í morgun. (FO.) Frcinsku bloðin ræða nú eðdi- lega mest um orðsendingamaí, sem sendar vom f fyrradág, bæði orðsendingu Pjððverja tíl Frakka, og Frakka og Breta. Um þýzku orðsendiHguna tafca ! biöðtn mj'ög í sama strenginn, ; að hun sé ófullnægiandi frá ' siónarmiði Frakka, þar sein ,Þjóð- i veriar halda fast yið vígbúöaðáir- I kröfur stoar. ... U

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.