Alþýðublaðið - 10.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 10.04.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 10. APRÍL 1934. XV. ÁRGANGUR. 142. TÖLUBL. ifTSTJÓ&li fc 1. VALÐEHAftSSOIf DAGBLAÐ 00 V! ÚTOEPANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN ©AOSiÆffi fsssasr 64 aö& «trka staga fci. 3—« stt<ía®ta. A*StíaSa«jaM kr. 2.® é m&iuaol — ter. 5.00 iyrlr 3 maatiöi. ef greitt er fyrtrtram. f tausnsðiu Iwwter blaBiB lð attra. VIKUBLMMrJ fesemr éí t. kvet}ma miBvfkutíegi. Það *®«tar ffl-Sete kr. SJSO fi &M. í JWI blrtosí allar lurtstu srainsr. er btnatt i dagtolaðinu. fréttir eg vll:o]rrirtit. RITSTJðRN OO AFORBf&SLA A!$f3t:- t&tðsiKB er við Hverflsgetu ar. 8— Ið. SÍMASÍ: 4BSS- afsjTBÍSsla og acffljsmgar. «391: rttstiorn (ínnlesnlar fréttlr), 4902: riísMóri. «03: VUöjiiimnr 3. ViUr}álmnon. blaðamaður (ticinta). Ua«Bð» AisairssoD. blnftaraaftac. Fraamesveei tt. «0*- P R VaMeesarasea. ritatMii. (heirael. 2S37: SÍRurður Jóhannesson. afgrciðsta- og aagiýstngastlafi (aeimaV «85: preatsraioian. Vel gljáðir skór ur Mðna-skóábnrði era fallegri en nýir. Skýrsla lSgregliinnar nm ávísanasvikin staðfestir írásSgo AiMðnblaðsins í hverju atriði Bankaeftiriitsinaðurinn Jakob HfoÍl~ er hefir farið með visvitandi lygar nm málið Alþýðublaðinu barst í gær eftirfarandi skýrslía frá lögreghir stjóra um rannsókni'na á ávísanasvikum Mjólkurfélags Reykjavík- ur og gialdkera Landsbankans. Aiþýðublaðið telur það skyldu sína að birta þessa skýrsiu, þótt í henni sé fátt, sem lesiendum Alþýðublaðsins er ekki áður kunttugt af greinum hér í blaðinu, því að hún staðfestir í hverju atriði það, sem Alþýðublaðið hefir sagt frá rannsókn málsins fyr- ir löngu. Hinsvegar hrekur hún með öllu pann lygaþvætting, siem bankaeftirlitsmaðurinn svokal'laði, Jakob Mö'ller, hefir farið þaeð í bliáði sínu „Vísi" frá því rannsoknin hóíst. Það sýnir bezt afstöðu íhaldsblaðanna tíl þessa toáls, að „Morgunblaðxði" í morg un og „Vísir" í dag birta EKKI skýrsluna. Skýrslan fer hér á eftir: í tilefni af blaðaskrifum þykir rétt að gefa eftirfarandi skýrslu ,um rannsókn þá, sem íram hefir farið um seðlahvarfið úr Lands- bankanum eða Otibúi hans 1. f. m. !Og það sem upplýst hefir í sambandi við pá rannsókn. Um seðlahvarfið sjálft befir ekkert vitnast enn sem komið er. Við rannsókn kom hins veg- ar í Ijós að gjaldkerar Lands- bankans höfðu nm langt skeið keypt og legið með i kassa sinum ávísanir frá Mjólkurfé- lagi Reykjavikur sem ekki feng- ust greiddar i banka peim, sem pær voru stílaðar á eða ekki var ætlast til að yrðu sýndar par til greiðslu vegna pess að engin inneign var fyrir hendi Virðist petta hafa byrjað sið- ari hluta árs 1931 og mest kveðið að pví síðastliðið sum- ar og haust. EndUrskoðienidunum Birni Stef- íensen og Haildóri Sigfússyni var falið a,ð fara yfir bókhald félags- ins að pví er viðkemur ávisania^- notkun pess, Hafa peir gert ýta;r- tegar skýrslur um pað, sem bók- háld félagsins ber með sér um" málið. Þó hefir ekki reynst unt að fittna með vissu hwe háar upp- hæðir í ávísunum frá félaginu hafa veri'ð seidar á pennian hátt og llegið í kassa hjá gfaldkerun- um á hverjum títoa. En samkvæmt framburði end- urskoðanda félagsins hefir upp- hæðin hinn 1. okt. s, 1. verið kr. 64,500,00 og hinn 31. dez. kr. 12000,00. Sumar pessar ávísanir hafa verið endurnýjaðar hvað eftir annað til pess að dagsetninigin yíði laldrei gönxul og geiymsla peirra í kassa ekki gmn'sarnilleg. Nokkrar haía og verið gefnar út ódagsettar. Til dæmis skal hér rakin upp- hæðitt kr. 9674,85. Hinn 20. jm- 1933 gefur félagið út ávísun á Otviegsbankattn til sjálfs sín fyrir peirri upphæð. Þessi ávisun virð- ist endurnýjuð 20. febr., 27., fehr., 3. marz, 3. apríl, 19. april, 17. maí, og lloks 1 BYRJUN JOLI, og pá er hún fyrst innleysf af Ot- vegsbankanum. Virðjst, hújt pcmg- oS; til hajn legíð l Lpiiflsbcmkm- Hintt 23. nóv. s. 1. veitti endurir skoðun'arskrifistofa bankains , pvi eftirtekt við s'jóðtalttingu, að hjá Steingrfmi Björnssyni, siem, pá var aðstoðargjaldkeri, lá ávíBiun frá féllagittu að upphæð kr. 15000,00, gefin út 30. okt., og enn fremlur, að nýjar ávísanir höfðu verið keyptar af féllaginu, pótt pessi væri ekki enn pá gneidd. Gjaldkerarnir gáfu pá ranga skýringu á pessu og sögðu að petta væri af vangá og aðal- féhirði Guðmundi Guðmunds- syni væri petta ókunnugt, Var pessu pegar kippt í lag, og í pað skipti varð pví ekki annað vitað en að petta væri einstakt tilfelli. Gjaldkerar þeir, sem pannig hafa legið með ávfsainir félagsins, eru peir Guðmundur Guðmunds- sion áðalféhirðir, SteingríMur Björttsison og að tilhlutun aðal- fébJrðis Sigurður Sigurðsson. Ei,wnig hefir upplýst, að peir Guðm, Guðmundsson og Steingrr Björnssott hafa fengið ávísanir lánaðar hjá félaginu til að taka út á pær peninga úr sinum eigin kassa og dylja páð með því að láta á- HITLER hræddur og kvíðinn ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í inorgun. Adolf Hitler er nú eftir því sem fréttiT frá Berlíh herma kvið- inn og hræddur. 'Frá Róm kemur sú fregn, að Buttmann, skrifstofustjðri, í [þýzíkia ittnanríkisráðuneytinu sé kominin þangflð með sérstöku umboði frá Hitler í þeim tilgangi að ræða vi'ð páfa jog reyna að fá frið- samliega lausn á deiluuum milli Þýzkalands og páfastólsins, sem stafa af þeim ofsóknum, sem" ka- þólsku æskulýðsfélögin þýz;ku háfa orðið fyrir. STAMPEN. Bretar trua á afvopnnnar- ráðstefnuna Vinnlngarnirjhappdrættinn i dag kl. 1,15 var dregið i 2. flokki Dregnir vorn út 250 vinningar EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. I London er nú mikil bjartsýni um afvopmin.araáðstefnuna og ár- angur hentiar. Hefir þessi bjartsýni aukist mjög eftir heimsókn HenderiSorts, forsieta ráðstefnuttttar, tiFfrariíska .utattTÍkismálaráðherrains Barthou. AðaJinlefnd ráðstefnunrtar hefir verið köl'kið 'til fundar 23. maí. Er talið mjög líklegt, að. Fmkk- ar veriðí' svo vaagir í kröfum sín- um, að Þjóðverjar getí tekið þátt í samningaumleitununjum, STAMPEN. vísanirnaT Hggja í kassanum í stað pieningannia. Gúðmundur Guðmundsson fékk þanníg sniemma áTs 1932 ávísun að upphæð kr. 5000,00, siem hann lét síðan liggja í kasisa' hjá sér og mr inakkinwn sinnum emiur- nýjud, (^, fékbg'mu og stundwn mnlleyst og loks færð Guðm. til skuldar hjá félagmu i haust. Steingrimur fékk 1932 ávísun a^ upphæð kr; 1800,00, er ei;nriig var ttokkrUm sirittum endurnýjuð og síðlan hækkuð upp í kr. 2500,00 og loks innleyst áf félaginu í |n;óv. í haust. Enn fremur hefir aðalféhirðir ¦fiengið ávísanir l&naðair hjá ¦niokkrum ÖÐRUM MÖNNUM til að láta Jiggjia i kassa hjlá sér, en þær vonu allar grieiddar þiegatr harm skilaði kaasanum af sér, og fékk hanri lan til 'þess um það leytí að hamn fór frá starfi. 1 dag kl. 1,15 var byrjáð að draga í 2. flokki $ Happdrætti HáskóLans. Var nú dœgið um 250 vinn- inga, eða 50 vinniniguto fteiri en síðast. Þessi númer komu upp: Kr. 10 OOO OO > Nr. 6486. KR. 5000,00: 16716. KR. 2000,00: Nr. 16143. KR. 1000,00: Nr. 12983. KR. 500,00: 6374 - 13316 - 4626 - 19376 - 21906 - 13807. KR. 200,00: 21955 - 16891 - 2139,1 - 21938 - 12203 - 21551 - 16353 - 12641 - 10544 - 6453 - 22817 - 19854 - (8692 - '8305 - 19604 - 5191 - 6248 - 22537 - 24578 - 1664. KR. 100,00: (220 númer.) 16863 - 1698il - 2332 - 21216 - 24411 - 22726 - 23479 - 7 420 - 539 - -3954 - 21055 - 12231 - 1150 h 14850 - 7730 - 13702 - 21415 - 16901 - 17844 - 1146 - 16957 - 6146 - 20026 - 20272 - 19898 - 16438 - 21922 - 6836 - 6458 - 7620 - 7133 - 10626 - 21639 - 17527 - 868 - 19786 - 21670 - 6922 - 22048 - 11007 - 10310 - 10287 - 24740 - 13654 - 15334 - 2083 - 10921 - 18608 - 22896 - 14488 - 20079 - 15509 - 7223 - 9486 - 21133 - 5137 - 1667 - 17459 - 7446 - 5244 - 10404 - 22346 - 19486 - 16095 - 2703,- 21275 - 11961 - 24796 - 14905 - ,'18989 - 8465 - 9154 - 2570 - 359Í2 - 14493 - 24407 - 15947 - J5709 - 10155- 24?135 - 15282 - 22058 - Yngsti flugmaður i heimi EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í -morgun. !• gær iauk 13 ára garaall drengur, Victor Ottley að nafni, ffuMttaðarprófi í fluglist í liondon, Hann er án efa yngsti fhig- toaður heimsins, en hefir saimt fengið rétt til að stýra flug- vélum samkvæmt sérstakri und- anþágu, sem enska "flugmála- stjórnin hefir' veitt honuto. STAMPEN. 19571 - 965 - 7388 : , 14252 - 24151 - 11;733 - 14751 - 22443 - 9606 - 17686 - 6914 - 14940 - 7595 - 17 - 3194 - 6965) - 5634 y (7627 - 6202 - 907;2 - 23134 - 7085 ir 7920 - 398 - 117SB - 5ÍÓ3 - '13700 17815 - 150Í0 - 18805 - 12570 - 14831 - 23782 - 18229 - 6398 - 121730 - 333J4 - 16p8 - 2443 - 443 - 7853 - 21457 - 19075 - 6162 - 10206 - 22322 - 22248 c 23386 - 15740 - 7869 - 12216 - 17293 - (8010 - 12745- ll»r9 - 4527 -.9542 - 14206 - 11121 - 24209 - 5306 - 11569 - 22203 - 6730 - 24804 - 16753 - 13359 - 18258 - 24467 - (1155 - 20^)2 - 7145" - 7459 - 23727 - 14415 - 14979 - 20483 - 10527 - 21201 - 14977 - 2147|3 - 17165 - 24741 - 2504 - 7786 - 17853 - 20736 - 16136 - 18906 - 23457 - 18861 - 1228 - 22554 - 21564 - 10148 - 12206 - 8794-11229 - 20416 - 3680 - 19421 - 6575 - 2385 - 4477 - 24750 - 14053: - 13807 - 22635 - 8681 -,1212-949 .- 5469 - 5203 - 1648 - 15807 - 18052 - 20163 - 12320 - 8J6 - 3827 - 8293 - 12799 - 10038 - 4152 - 19352 - 540 - 24273 - 110492 - 22199 - 1152,1 - 494 - 581 - 11635 - 4799 - 53 - 22806 - 11913 - 7638 - 21332. 6 sveitaÞorp brenna til kaittra keli i Póllaatli EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐÚBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN i imioiSgito. Frá Varsjá er aímað, að sex sveitaþoip í Póllattdi hafi í gær bitunnið til kaldra kiola, Eldurton kom upp á sama tíma í ölum þorpunum, og tefkur grunur á að kveikt hafi verið í þieim. Alls brunnu 75 þóndabýli STAMPEN. I Námnslf s f Japan BERLIN í morgúTt- (FO.) Námusprattgittg varð í giær i kolanamuhéraðinu í Mið-Japan. Fjörutíu námumenn urðu irmi- Huktir, og hafa aliar björgúnartil- raunir tenn sem kotoið ér reynst áTanguTslausair. — 1 gær andaðSst í Berlin von Eynem hershöfðingi, fyrrum her- miálaráöhierra ÞýzkaLaríds. Jarðar- för hans mun fara fram á kostnað iHkisins . . . •,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.