Alþýðublaðið - 11.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 11.04.1934, Blaðsíða 1
pp MIÐVIKUDAGINN 11. APR. 1934. XV, ÁRGANGUR. 143. TÖLUBL, RiTSTJdSl: É. R. VALDBMABSSON DAGBLAÐ OG ¦ LA: ÚTGEPANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN —-------------------------¦-------------—---------------¦----------------------¦------r------------------------------------H——------------------i-----------:-----— l feœæer &l aflo «trfea Oags td. 3—4 st&ffia.«ta. AskíiSagSaifS kr. 2,00 & csfesnsSi — kr. 5.00 fyrlr 3 maituði, ef greitt er.fyrtriram. ( inusasðiu kmtn bUOIB tð etira. VtRUBLAöID kamar 44 & bverjtitn miOvtkudegl. Þ«S kostar.Qðeitn kr. S.tSO 6 éH. I pvt blrtast ailar heistu greinar. er birtsst i dagbÍaOinu. írdttsr og wtltuytiriit. RITSTJÓRN OO AFGREISSLA AljjýOa- ÍSaSsins er viA Hvcrfisgötu nr. 8— 19 SÍMAS: «00- afjrelösto og aEírlystegar, íftít: riíatíórn (Innlendsr fréttir), Í8P2: ritstjórl, 4903. VUhlálmur 3. Vllhjalmssen. btaOamaOur (heima). QSm$ta*s AsBBlnuon. blaaarnathir. Franmeavfxsrf tl «Os- P R VMtainsm ritettáit. (befmal. K37r SigurOur Jóhannesscri, síjjreiaElo- o« englí'íriogastiðrt öreimal, 4905: prentsraiðjan. Vel gljáðir skór ur Hðna-skóðbnrði ern fallegri en nýir. Lsidsbankliui kréfst skaðabóta af IWWélapi;.Reykl»1kir fjnrtr' ' waxtatðp vepa ávf sanasvikanDa fiuOm, Gnðmnndssyni hefir verið vifcið ffá fyrir fnlt og alt en npphafsiiLOHf svikanna, Eyjólfnr Jóhannsson. níínr ,fyUta trausts'! Á ftíndt bankaráðs Lawisbúnk- iaras í gcer. vm ákueðið, dð vikfa a'ða'gja'dhem banJwns, Giiðmundi 'Oudmundssyni, frá siarft hans fyrh fútt ag. alt án eftirlauna, vegrsa stórfetdm misfellnw í sty.Tff-t Guðim. Guðmundssyni' hafði þiegiár er rannsókn hófst í bamka- Þjófnaðiarmálinu verið veitt eins mámaðiar frí frá störfum með fulíl- uim liaunum. • Þegar bankaxáðið hafðd fengið' bráðabirgðaskýrsiu u!m máliið, veik það honum frá u!m stumdarisakir, en hefir nú, eft- iE að fulílna&arskýrslia kom um máldð, vikið honum frá að fullu. Stdngrímur Björnsson aðstoð- argjaldkeri sagði sjálfur upp starfi sinju í gær og afsaláði sér réttí tíl' eftirlauna. Er hann þega-r íaiamn úr bankanum. i Imgvar Siigurðsson lýsti þvi þeg- ar yfiir í lupphafi rannsóknarinnar, aci hann mundi ekki koma aftur f bankann, nema upplýstíst um seðlahvarfið, og starfar hann því ekki lengur í vbankanum. Landsbankinn krefst skaða- bóta af Mjólkurfélaginu og gjaldkeranum. Á fundi bankaráðsins í gœr vair einiiig', ákveðáð, að Landsbankinn taefðást Sikaðabóta af Mjólfcurfé- lagi Reykjavíkur og gjaldkerum bankanis fyrir vaxtatap vegna á- vísanasvikanna. Eins, og Alpýðubla&ið hefir áð- ur skýrt frá, hófust ávísanasvik- in" pegar á árinu 1931 og hafa verið framin síðan meira og minna, en náðu hárnarki sínu síð» astli&ið sumar og haust Rannsókniin hefir ekki enn líeitt í l'jós að fullu, hvemikið veltu- fé Mjólfeurfélag Reykjavíikur hef- ir al<fs aflaði sér með svikunum, en vist er, að par er um mjög háa upphæð að ræða. Það fé hef- ir féliagið svikið út úr bankan^ um, til pess að toomast út úr peim mikllu f]"árhagsvandræðum, sem það hefjfcr átt í undir stjórn Eyjólfs Jóhannsaonar. En hann hefir, eins og kunnugt er, iátað fyrir rétti, að hann hafi sjálfur verið UPPHAFSMAÐUR SVIK- ANNA, þar sem hann hafi í fyrstu • 'fiengíð Guðm. Guðmundsr son til pess á& fremjá svikin fyrir sig -og með sér. Vexti hefir Mjólkurfélagið enga greitt af öllu pessu fé, nema ef telja skyldi pær upphæðir, sem pað hefir grieitt igjaldfeerunum Guðlm.' Guðm. og Steingrllmi Björnssyná fyrir vikið, sem munu vera um 8000 "kr. samtals, að pvU er vibað: er, — Bankaeftir- Iitsmaðiu.rinri svókallaði, i Jakob Möller, hefir meðal annars, .sem hann hefir logið um þetta mál, haldið pvi fram, að bankinn hafi ekkent tjón beðið af svikunum. Ska&abótaknafa bankans sýnir, að bankast]"órnin lítur öðru vísi á það mál en bankaeftirlitsmaður- inn. Var stjórn Mjólkurfélagsins í vitorði uih svikin? Stjórn Mjólkurfélags Reykja- víkur sendi um helgina, — EFTIR að henni hafdi borist fuilndðpq-r skýr&\a mm mnnsókn málslms, sem sannaði hin stórkostlegu svik a Eyjólf Jóhannssion — út eftir- farandi „yfirlysingu": Uin lieið og undirrituð stjórn Mjóltourfélags . Reykjavíkur mót- mælir hér með hinum margend- urteknu og ósönnu (!) árásum Al- þýðublaðsins á félaglð og fram- kvæm'dastjóra þesjs, herra Eyjólf Jóhannsson, lýsir hún því hérmeð yfir, að HÚN BER ENN SEM FYR FULT TRAUST TIL FRAM- KVÆMDASTJÓRANS, og munu vierða gerðar ráðstafanir til að koma fram- fylstu ábyrgð að lög- unl á hehdur blaðinu út af árás- um þess. Reykjavík, 7. aprp 1934. I stjórn Mjólkurfél. Rvíkur. Guðm. Ólafs. Þ. Magnús Þorláksson. Björn Ólafs. Kolb. Högnason. Björn Birnir. Yfirl'ýsing þessi mun að fliestra dómi verta eitthvaö það ósvíín- asta, siem hér hefir sést á prenti. Virðist engin skýring meguleg á þessiu tiltæki MjólkurfélaigBstjóm- iarinnar önnur en sú, að hún vilji taka* fidlp. ábyrgd á svikum Eyj- ólfs Jóhannssionar, og liggur þá næfía að ætla, að hún hafi frá upphafi vertd, í vifibrdi m\eð hon- wn um pau, end» verður pví ekki peitað, að félagið hefir haft mik- iinn — og ef til vill ómetanlegan — hag af svikunum. Eftír þessa yfiríýsingu stjórnar- Þrír menii veikjast hættnlega aí eitrí sera láíið var úti af vangá í Ingóifsapóteki/ Alvarleg mistök urðu uið blöndun lyfja í Ingólfs- apóteki s. I föstudag og laugardag: Fjórum sjúklingum voru afhent lyf til inntöku, sem Mönduð voru hœttulegu eitri (arsenik) í svo-stórum skömtum, að langsamlega nœgði til pess að verða peim, sem fengu pau, að bdna. Mistakanna varð fyrst vart á hádegi á laugardag. Eftir hádegi á laugardaginn kom kona í Ingólfs apótek og fékk afgreitt lyf eftir lyfseðli frá Karli Jónssyni lækni. Þegar henni hafði verið afhent lyfið, hafði hún orð á því yið afgrieiðsliumanninn, að það væri ekki eins útlits og það lyf, sem hún hafði áður fengið eftir sama lyfseðili: Var þá útbúinn nýr skamtur af lyfinu til samanburðí- ar, en ekkert að því fundið, að þvi er sjá mátti að svo stöddu. Hafði toonan þá lyfið heim með sér. SísÖar á laugardaginn toom Guð- varður Jakobsson bifrei&arstjóri, ÁsvaÚagötu 27, í apótekið og kvartaði undan því, að hann hefði fengið uppköst eftir intöku lyfs, er hann hafði fengið afbent 'í apótekinu þá um morguninn. , Hann hafði einnig oft áður fenigið afgreitt petta sama lyf eft- ir sama lyfsieðli og aldrei orðið meint af því fyr. Var honum um hæl, sent nýtt lyf eftir sama lyfseðli, en lagað á annan hátt, þannig, að nú var notað duft af sama efni og áður hafði verið motað í lyfið, én þá sem lögur, sem tékinn hafði verið út flöskjui í afgreiðslu apóteksins. En er hið nýja lyf kom á heim- ili Guðvar&ar, var hann þegar lagstur fárveikur, og hafði Katríh Thoroddsien verið sótt til' han®, ien hún hafði gefið út lyfseðilinni. Katríin Thoroddsen hringdi þeg- ar í apótekið er hún hafði skoð- áð Gmðvarð, og tilkynti pví, að um leitrun væri að ræðá. 'Starfsmenn apóteksins tóku Jðrnbrantarslys i Anstnrríki Hraðiestinni miili Wien on Parísar hlevpt af sporinn LONDON í morgun. (FO.) Nœturlestin milli \Kien og Parísarborgar var sett út af sporinu snemrria i gœrmorgun, spottakorn frá Linz Þríf menn hctfa peg.ar látist, og 17 rnenn eiyu sœrð>ír, Eru pieir allir starfsmenn járn- braiutaririnar og voru í fnemsta vagmi þegar slysið vildi tól. Or- sök slyssins var sú, að teknir höf&u verið burt 12—13 m. af járnbrautarteinunum. Lögraglain telur sig hafa vitneskjú, sem leitt gæti til' þess að upp kæmist um pá, sem valdir eru að þesisum glæp. Fnekarii fregnir af járnbrautair- slysiinu segja, að eimvagninn og ilriinar er. pví enn meiri ástæða tii pess en áður, að öll starfsemi þeirrar- óreiðiu- og' svika-klílku, sem Eyjólfur Jóhannsson hefir myndað um sig, verði rannsökuð til hlýtar. Alþýðublaðið mun halda fast við þá kröfu. tveir friemstu vagnar liestarihnaT hafi kastaisit á hliðlnia pegar lestin fór út af sporiMu, og að allir peir, sem fóriust, hafi verið meðal pieirra, sem 'í þesislum hlrita lest- arinmar voru. Farþegavagmamir fóru eimnig út'af sporinu, en ultu ekki .um. Lest var þegar send frá Linz til hjálpar, og flutti hún lækna' og sjúkrabörur í staðinn og tók síðan alla farþega lesitar- inanr til Linz. Járnibrautarlestiín var á hraðri ferð er slysið vildi til', um kl. 3 um morguninn. Tví- vegis áður hefir verið hrófláð við jámbrautartieinum á pessum sama ;stá'ð, en í hvort tveggja sldftí hafði þess orðið vart áður en slys hlauzt af. BERLIN í morgum. (FO.) Lögneglan í Linz hefir teki'ð jármbrautarþjón að nafnj Baumr gartner fastam, og er hann taíinn hafa verið valdur a& járnbraut- arslysimu í gær' Lögreglan telur, áð hann muni eimnig hafa átt upptökin að tveimur öðrum til- raunum til a& orsatoa alys á þess- um sömu stö&vum haœtið 1932 og vorið 1933. * .... þiegar í stað lyfið og glös þau, er motað hafði verið úr við saftB- setningu þess, til rækilegrar at- hugunar, og kom þá í ljós, hvað fyrir hafði toomið. Rannsókn á mistökunum i apótékinu. I kjallara apóteksina eru geymd í sérstökum ílátum ýms eiturefni, sem samkvæmt fyrirmælum lyfja- skrárinnar skulu merkt með þnemur krossum og talin eru sér- lega hættuleg, þar á meðal svo- köMuð ,^amidopyrin"-upplau&n (sol. amidopyrini 5«/o) og „Kali- umarsenit" (sol. arseniitis kaJici 25o/o). „Amidopyrin" er tiltöiulega vægt eitur, sem motað eir í Jyf við höfuðverk og slappleika, en „ka- liumarsenit" er mjög sterkt og hættuLegt eitur. Vi.cn mrmsókn í após/ekinai kom \pegar í ífós, hvmntg sfád á mf>s- tökunum^ Á föstudagsmorgmiinft, hafty Jorgm Wiwel lyffafrfedtnff- Wi fylt ,,ir\eásptur"-glas apóteks- 'ifis, s/em œtlað er fyrir amido- pyrfn.', m látíð á 'Pað hiö bant vœn% e/jítoi ,Mdiumaf$enit" l is^Æf- Wfi af< vangá. ' Á föstudaginn og laugardaginn höfðu verið afgreiddir fjórir lyf- seðlar, sem mæltu svo fyrir, að í lyfjunum skyldi vera „amido^ pyrin" í uppleystu formi oghafði það verið tekið úr glasiiru, sem eiturupplausnin var í. í þrjú af þessum fjórum lyfjum höfðu verið látin 3 grömm af eitrinu, ien í eitt 2 gr. Þar sem uppíausn beggja efn»- anna, „amidopyrins" og „kalium- arsenits", er vatnstær, mun tæp- lega hægt að ámæla þeim manni, sem blandaði lyfin í apótekimu. Hann hefir álxtið að alt væri með feldu, ,er hann motaði það, sem var í glasinu, er „amidopyrin" stóð á. (Frh. á f síðu.) Banatilræði við spanska fasistaforingiani Píimo de Bivera MADRID í morgun (11/4). FB. Tveimur sprengjum var varp- ao að fasi&talleiðtoganum José Primo de Rivera, er hann vár á 'ferðallági í bifrieið sínini { miorgun. önnuT þeirra sprakk, og sær.ðist Rivera lítils háttar um leið þg hann stökk út úr bifreiðinni Tók hann þegar upp skaimmbysisu sína, en. tuttugu fasistair, sem mað honum voru, sjógu þegar hring Uto hamn. — Vopnuð lögregía kom þegaT á vettvang. Verkamenn, sem nærstaddir1 voru, 'geriðu, óp að Rivera og fllokki hans. (Unitied Presis,)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.