Alþýðublaðið - 12.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 12.04.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 12. APRÍL 1934. XV. ÁRGANGUR. 143. TÖLUBL. UTST.l6.Ut ft. K. VALÐSHABSSON DAOBLAB OG ÖTGEPANDI: ALPfÐSJFLOILKIJEINN l tawar <H oíStt tfbfcft <HÉÉ W. £—« (IMftJla. AstwötagtitSil fcr. 2,09 ft rofewoíM — tei. 5.0» tyrtr 3 tnauuði, <íí greftt er íyrtrtram. (iaissaaölu kosíaí bSsölffl » <MM». ViXUQLASKS) fmnar 4t á |:v&!}«m miövtiiadegL (wS feostar eSœíw fcr. MO a &rt. í pwrt birtast atlax tatetii sratn&r. ar t»trta*t t dagblaSinu. frcttir'og viknyjlrlií. 'RITSTJÓRN OQ ATOSSiBSiA Atpý8a> Itettos er virt Hverft3götu nr. 8— 19 SlMAB: 698- «}®ircri&8ía og attjftfstogar. íigSS: ríístjóra (Innienðar ti-éttir), «02: rttstjóri. M: Vtlhjaiaiur 3. VHhjálæssoss, bisBamaOur (bcíœa), lta«Btt«'AscatoMOB, btaOamaAai. FranwMWvoa* 13. «•»• P R VaMansnsea. rttcttoai. (belasai. 2837: SigurOur lóhannessou. eígraíftstu- og aegtpslogesti&ri ðMU&slr 4285: preatsmtB|s.n. Mána-oliávax gljáir betar og er fljötvirkara en annað. SJálfstœðlsflokknrlnn teknr svindlarana að sér. „Morgunblaðið" og „Vísir" neita að birta skýrslu lögreglu" stjóra ura rannsókn bankamáls- ins. Jakob Möller falsar skýrsí- uha og heldur áfrara lygura sínura ura málíð. Lögregliurannsáknin í banka- þjófnaðar- og ávísana-svika-ímál- inu er nú lokið.. Skýrsla lögreglunnar um rann- sóknina var send til dómsmálar ráðunieyt&sins fyrir síðustu helgi, og mun Magnús Gu&mundsson verða að taka akvöTðun um það innan skamms, hvort mál verður höfðiað gegn svikurunum, gjald- kerum Landsbankans ©g Eyjóifi Jóhannssyni, eða sakir þeirra Mtnar niður falla. Landsbankiun hefir fyrir sitt lieyti tekið ákvörðun um, að láta málið ekki falla niður. Eins og Aljþýðublaðið skýrði frá í gær, rmun hann krefjast fullra skaðta'- bóta af gjaldkeranum og Mjólkur- féliagi Reykjavíkur fyrir svikin. Treystir Magnús Guðmundsson sér til þess, að svæfa þetta mál, fcoma í veg fyrir frekpri rannsókn og opiinbera rnálshöfðun, eftir að Landsbankinn hefir tekið þá á- kvörðiun, að víkja gjaldfeerunum frá fyrjr alvariegar misfellur í starfi þeirra og krefjast skaða^ bóta a;f þeim og Mjólkurféliaiginu ? .. Þannig spyrja merm pesa dag- ana. „Réttvísi" Magnúsar Guð'- muíndssonar er alþekt. Það er al-7 kunna, að hann er fuiltrúi Sjálf- stæðisflokksins í stjórninnji og dómsmállaráðherra tiJ þess eins að nota hann, hvenær sem á l'igg- ur, til þess að vernda og náða svindliara og glæpamenn, sem Sjálfstæðiisfliokknum er ant um. Ait bendir til þess, að Sjáif- stæðijsflókkurinn hafi ákveðið að taka að sér þá seku í ávijsana- svika- og fjáraráttar-málinu, og nota Magnús Guðmundsson enn leinu sinni tíl1 þess að stinga því undir stói. Á mánudaginn sendi lögreglu- stjóri öMum dagblöðunum hér í bæsnum stutta skýrslu um rann- sókn ávíisanasvikamálsins. Blöð Siálfstæðisflokksins, „Vís- ir" og „Morgunblaðið"' hafa ekki birt skýrjsluna til þessal Þau telja það auðsjáaniega ekki heppilegt, að hún komi fyrir augu lesenda þeirra. Þau stinga skýrslunni um l'ögreglurannsóknina undir stól til þess, jað gera Magnúsi Guð- mundssyni auðveldara að stinga málinu í heild sinni undir stól og láta það falla niður, enda vita ritstjórair b'laðanna, Jakob Möll*- er „bankaeftirlitsmaður" og Jón Kjartansson, lendurskoðandi Landsbankans, að þeim er bezt að það falli niður og frekari rannsókn í því fari ekki frami. Jakob Möller gengur það Lengra í ósvífninni, að hann lætur sér ekM inægja að stinga skýrslu lög- reglustjóra undir stól, HELDUR FALSAR HANN BEINLÍNIS efni skýrslunnar í grein, sem hann skri'far um hana 'í „Yisi" í gær. Hann kallar það „ályktun lög- reglustjóra", sem segir í skýrsl- unni, og formaður bankaráðs Landsbankans hefir einnig skyrt frá, áð gjáldkerarnir hafi logíð að' hankastjórninini um það, hvernig stæði á ávísun Mjólkur- félagsins, siem fanst í sjóði hjá þieim 23. nóv. í haust, og þess vegna hafi hún ekki komist fyiir svikin þá. (, Til dæmis um himar ósvffnu lygar banfcaieftirlitsmannsiMs Jak- obs Möllers um þetta mál, skal hér að eins tekið eitt atriði. Hann segir í „Vísi" í gær: .,pes»l spaugilfeg®. ALYKTUN Ipgregtustjónms er víst sá grund- völlur, sem Alþýðublaðið byggir það á, að með þessari skýrslu sé alt hrakið, sem um þetta mál hefir. verið sagt hér í blaðinuP EN SKÝRSLAN BER ÞAÐ EIN- MITT MEÐ SÉR, AÐ ÞAÐ HEF- IR EKKI SANNAST, OG JAFN- VEL EKKI RISIÐ GRUNUR UM ÞÁÐ, AÐ GJALDKERARNIR HAFI INNLEYST SLIKAR AVljS- ANIR OG GEYMTT>ÆR í SJÓÐI EFTIR 23. NÓV., og er það þann- ig staðiest, að þessar misíellur hafa EKKT VERIÐ ENDURTEKN- AR eftár að bankaráðið hafði haft málið til meðferðar og látið það falla niður. Með öðrum orðum: Þaþv aem Vís.ir hsffr sagi um ma$6, er fullkomlega siti&fest, Jakob Mðllerj endnrskoðandi í byggingarfélaai ,s|álf- stæðra* verkamanna! Á fundi í byggingarfélagi „sjálfstæðra" verkamainna, sem haldinn var 2. páskadag, vat stunigið upp á því, að Jakob Möliler yrði endurskoðandi fé- lagsreikninganna. En svo einkennilega bar við, ^o undir eius og uppástung- an kom fram, gaus upp hlátur inikill me&al fundarma'nna, fundars^jórn fór í handaskol- !um og uppástungan varðekki leinu sinni borin upp. Jón Þorláksson sjálfur gat ekki gert að séT að skella upp úr. Hláturinn fe'di Jakob Möll- er! ÞAÐ ER EKKI UM AÐ RÆÐA AÐRAR MISFELLUR EN ÞÆR, SEM KOMU I LJÖS 23. NÓV. I HAUST. Þessar misfellur fyrir- gaf Héðnlnn Valdimarsson fyrir fjórum mánuðum. Nú telur hann þær glbepsamleg afbriot!" En í'skýrslu lögreglumnar seg- ir: , „En smnkvœmt fmmbwföjk end- urskoðemda félagsím hefir upp- hœð<M hinn L akt. s. I. verid kr., 6450000 OG HINN 31. DEZ. KR. 12 000,00." Það er því sannað, að ávísiaria- svikin höfðu bæði verið framin í rúm 2 ár fyrtir 23. nóv. í haust og voru framin effir 23. nóv., án þess að bankastjórninni væri kunnugt um þau, af því að gjald- keranum tókst að ljúga sig út úr klípunni 23. nóv., þegar lá við, að þau komust upp. Bankaeftáriitsmaðurinn Jakob Möllier, <og endurskoðtendurnir Jón Kjartansson og Jörandur Brynj- ólfssion, sem eiga að terja! í s]óði hjá gjaldkerUnum fyrirvaralaust mánaðarliega, dga því mesta sök á þvi, næst svikurunum, sem þeir verja nú, að svikin komust ekki upp fyr. Jón Kjartansson hefir vit á að skammast. sfh og þegja. Biankaefti'riitsmáðurinn - Jakob Möller leynir eins ög gjaldker- arnirr að ljúga sig út úr klíp- unni. Hann er ekki að eins stað- inn að því að svíkja 160 þúsundir út úr ríkissjóði með því að svíkj-- jémannaverkfall hafið í Danmðrku EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í Tnörgun." Sjömannaverkfall er nú skollið á í Danmörku. Hófst það í nótt k'I. 12 á miðnætti. Samninigaumleitanir sáttasemj- ara ríkisins höfðh engan áranigur borið, og kommúnistum, sem hafa stjórn Sjjómannasambands- ins á sínu bandi, tókst að fá verkfállið samþykt með örlitlum atkvæðamun. ; * Kommúnistar hafa haft stfóm sambandsinis í rúmt ár. I nótt kl. 12 fór síðasta skipið frá Kaupmannahöfn með útflutn- ingsvörar. Gerðardomstólilinn í vinniudeil- Bakakrossinnskotinn niður með faHbyssnm BERLIN í morgun. (FO.) Á kLettavegg einum nálægt Reichenau í Austurríki höfðu N&z- istar komið fyrir gríðarstóru hakakrossmerki í fyrri nótt. Sök- ém þess að staðurinn er mjög óa&genigiliegur, létu yfirvöldin skjóta krossinn niður með fal']- byssum. um hefir lýst yfir því, að verk- faMið sé ólöglegt, Tiikynning hefir veríð gefln út um þáð, að allur nauðsynlegur útfluthinigur fari fram þrátt fyrir veHkfaÚið. STAMPEN. Russnesk blðð bönanð f Þýzkalandi fyrir að flytja eudarmiiiii-' inoar Dimitioffs EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgult. Otvafpið í Moskva skýrir 'frá því, að rússnesku blöðin „Prav- da" iog „Isvestija!" hafi verið bönnuð í Þýzkalandi. Ástaeðian til bannsins er sú, að biöðin era byrjuð að flytja éndur- rninningaT Dimitroffs frá vexu ,hans í Þýzkalandi og sérstaklega frá réttarhöldunum út af ríkis- þinghússbranamálinu. Sendiherra Rússlands í Berlín hefir fengið skipun um að mót- mæla banninu á blöðunum og hóta því, að ef það verði ekki upphafið þegar í stað, verði öll þýzk bl'öð bönnuð í Rússlandi STAMPEN. Deriðy ganga aftnr i gildi á Spáni Alisherlarveikfailinn er haidið áíram MADRID, 12. april. (FB.) Vegna verkfallsástands- ins í Zaragossahéraðinu. á Norður-Spáni hafa verið sett á herlög, til þess að koma i veg fyrir óeirðir og spellvirki par i héraðinu. Innianrikáismálaráðherrann befir ,skýrt frá því í opinberri til'kynn- ingu, siem stjórnin hefir gefið út, að þessar ráðstafanir hafi verið gerðar til þess, að yfirvöldin hefðu fullan stuðning stjórnarinn- ar, ef áþyrfti að haMa, en verk- föíll þau, sem um væri að ræða, væru pólitísks: eðlis, Tilgangurinn með þieim væri ekki að koma ast um stari sitt, heldur einnig að þvi að verja • þá, sem svfkja bankana og stela af þeim, eins og sjáifan sig. Sl'fkt fúlmenni ætlar Sjálfstæðr isflokkurinn að bjóða Reykvfking- um sem þingmannsiefni sitt við • ko'srangaíínar í ver! fram kaupkröfum eða bæta hag verkalýðsins, heldur að koma af stað byltingum, Allsherjarverkfallinu, siem lauk 6. aprfl, hefir í rauninni vérið halidið áfram, því aið atvinnurék- endur hafa neitað að taka suima þeirra, sem tóku þátt í verkfa,ll- inu, í vinnu á ný. Hafa atvinuurekendur notað sér þann úrskurð stjórnarininar, sem heiimilar atvinnunekendum að nieita að talía í vininu þá verka- menn, sem taka þátt í verkföM- um, er stjórnih lýsir; ólöglieg. Þessu vilja verkfallsimenin ekki una. (United Press.) 33 mðnnum biargað OSLO í gærkveldi. (FB.) Frá Moskwa ersimað, að búið sé að bjarga 33 mönnum úr bæki- stöo Tjeljuskin-leiðangur!smanTi.a. Þrjár flugvélar eru notaðar'við björgunina. ,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.