Alþýðublaðið - 20.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 20.04.1934, Blaðsíða 1
PÖSTUDAGINN 20. aprfl 1934 XV. ÁRGANGUft. 150. TÖLÚBL BSTSTjÖSlt fe. S. VALDBHARSSON DAGBLAÐ 'ÚTOBPANDI: ALI»Ý®UFL0KEíJRIN.N jéOULtMB temm (A a»a »ír9o» tmgm **¦ 2—« sJ&Sagö!.. &stirftSBg3«i,!i te- 2-® * nMtomW — kf 5S9 fyrir 3 mftatíði, «> greitt « íyrtsírata. i tsosasðiu kostw felsðíð KS fiara. VtKUSLíiBíB fcsnur it & ÍSTerJnRi miöirílsuúegt. I»íd ksster a&eícai ki. S.09 4 ftrt. I pwt blrtast ailar beistu gpsiswr, er bCctai; i dagölaöinu. fréttir «8 viiitiyilfiit. ItlTSTJORN CK3 AFÖKEtSSLA AiþfSa- fjto&stos er viA HvorfispOtu ar. •— 16 SÍMAfl: «806- algraSCsis og acKttætegar. «t: títstjóm (Innicndar fréíiir), 4502: rustjðrl. 48(53-. Vlinjamiur S. Vllhjatmtson. blaOsmaður (hðima), AEReíwsoa. biaoamatai. Fi»nmenr«s< 13. 49BS- P R Vsld*wutraMm. rttBtJést. (hairaai. 2K57- Sinurðnr lóhannesson. afgraiðsta- os aagtýslneastlArt SiiBimoi, «M5: prentsmiðian. Hvað er að gerast i Atvarpinn? fhaldið reynir í kyrþey að ná eln~ okun á útvarpinn tii pess að"mis~ beita pví íikosningunnm og eftir þær íhaldsmenn hafa undanfarið unnið að pví á laun, að ná stjórn útvarpsins algerlega í sínar hendur. Þeir hafa notað fulltrúa sína í útvarpsráði og Þorstein Briem til þess að koma fram hreytingum á reglugerð útuarps- ins, sem tryggir það, að hægt sé að misbeita útvarpinu pólitiskt við kosningarnar í vor. Þessi einokun útvarps- ins er einn liður í undirbúningi peirra tilþess að stjórna með ofbeldi og nazisma, ef peir komast til valda. Öllum útvarpsnotendum er erizí' í fersku minni hin ósvífna árás, sem klílka nokkurra ósiðaðra í- haldsmanna var fyrir skömmiu leyft að gera í útvarpinu sjálfu á útvarpið og sérstaka starfsmertn þess. Framkoma þessara rnanna varð siiíkt hneyksli, áð yfirstjórn út- varpsins, útvarpsstjóri og út- varpsráð, sá sig neydda til þess að motmæla ummæfum þeirra opinberiega og afsaka það við hlustendur, að slíkum siðleysingj- luln hefði verið hleypt í útvarpið. Jafnvel' íhaldsmenn í útvarps- raði létu þau orð falla um þá, að þein hefðu svikist inn í útvarpáíð undir fölsku yfirskyni og farið á bak við útvarpsráð á mjögó- heiðariegan hátt. Urðu yfirstjórnen.dur útvarps- ims að viðurkenna, að þessar umr ræður hefðu orðið því til stórr skammar. En 'eftir því, sém fram hefir koinið mi síðustu dagana, bendir ait til þess, að hin fruntalega og skaMimarlega árás þessara íhalds- manna ha.fi vertð skipzilög'ð fyrir fmtn nf íhaMsmömwn i útpfirþp- wð\l sjálfmn* ihaldsmeirihlutiun í útv'arpsráði hefir nýlega samþykt að' gera bneytingu á reglugerð útvarpsins, siem- miíðar í pá átt að ná undir útvarp,sráðið, en úr hömdum. út- varpsstjóra, völdum yfir starfs- kiiöftum útvarpsins. Hefir út-, 1 varpsráði'ði lagt þessa tillögu sí'na fyrir Þúrstein Briem ráðherra til samþyktar. í þeirxí regluígerð útvarpsins, sem, ertn er i gildi, segir swo: • „Þeir fastir starfsmenn, er að dagskrá vi'nna, skulu valdir • Siamkvæmt ti'Ilögum þ'eirra imanna í útvarpsráði, er hafa sénstaka umsjón með þeitm iliðum dagskrárinnar, sem starí'smönnum er ætlsð að ivinna að." Þ, e. a. s. starfsmienn útvarps- ins eru valdir eftir tillögum þeirra wianna í útvarpsráði, siem ætla má að hafi sérþek'kingu í þeim máMm, siem staflfsmftnnunum er ætlað að virma að. En í gpetni sem dr. Alexander Jóhannesson, sem ásamt 'Hel'gp Hjörvar er forgönigumaður fyrir hönd fhaldsins í þessari herferð þess, iskrifar í Morgunblaðið í gær, segir svo: „NúTer orðið samkomulag um að breyta'til og veldur pví ó- ánægja útvarpsráðs um starfs- tilhogun fréttastofunnar og kvartanir pær og "'ásakanir um hlutdrægni i fréttaburði er borið hefir á". „Þeir starfsmenn, er að dag- skrá vinna, skulu valdir sam- kvænit"tillðgum útvarpsraðs". Eftir þessu hefir íhaldsmieiri- hlutinn í útvarpsráðd því þegar náð „samkomulagi" við Þorsteih Briiem ráðherra um, að breyta neglugerð útvarpsins þannig, að íhaldsmönnum í útvarpsráði (þeim dr. Alexander og Helga Hjörvar) verði nú þegar falin yfirstjórn þes:s, og þeir sjálfir láta ekki á sér standa og tilkynna, að þdr muni láta það verða sitt fyrsta verk, dð reka mkkm af núvemndi starfsmönmtm pess af pólitískwn ásltœðum. Ihaldið virðist því þegar hafa komið fram vilja sfnuimí þiessu máli, fyrir atheina hins vesæla verkfæris sfhs, Þorsteins Briem, en það hefir um leið komið uþp um fyrirætlá'nir sínar um að ein- oka útvanpið og stjórna því með nazisma og ofbeldi. Það hefir með því stofnað til þesis óróa <oy ófriöar um útvarpið, sem það sem stofnun mun hafa ilt eitt af. Þessari tilraun þe'ss og útvarps-' náðs, og hverri annari í sömu átt, skal verðia svarað á þann hátt sem útvarpið man eftir og ,í- haldið getur tekið sér til bend-. ingar um það, hvernig öðrum siikuni tilraunum þess til að fnn,- leiða mazisma hér á iandi verður svarað á sínum tíma. Einkaskeyti til Alþýðiublaðsins. Gleðflegt sumar. Þökk fyrir veturinn — 'Tií' viáa og vanda- má'nna. Sktpfxenjctr á lí\nuv, Hugþw. Ásgeir Ásgeirsson talar í danska útvarpið „í ræða han^ var fátt nýtt né raetkilegt". EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Ásgeir Ásgeirsson forsætisráð- herra talaðii í gærkveldi kl. 22 i danska útvarpið, Forsætisráðherrann lýsti ýms- um atriðum í framförum á Is- landi siðasta mannsaldur. Hanin talaði. um rafvirkjun landsiins, nýja fjármálastarfsemi og ný fyrirtæki. Hann harmaði það mjög, að íslendiingar ættu ekki fleiri eigiln ful'ltrúa erlendis, einmitt nú, þeg- ar niilliríkjaverzluin og utanríkis- mál væru svo mikils varðandi. Forsætisráðherrann sagði í ræðu sinni margt fallegt um fs>- land og Danm&rku, en annars var fátt nýtt í henni né sérstaklega leftirtektarvert. STAMPEN. Slómannaverkfalllnu f Danmorkn er iokið, Blóðugir bardagar í „Fælledparken" á miðviku- dag. En í gær sampyktu sjómenn að hætta við verkfallið. L eiðangurinn til eldstððvaiiiia. Guðmundur Einarsson, uingfrú Zeitner og Sveinn Eánarsson komu hingað í gærkveldi. Jóhanines Áskellssoni slóst í för mieð dr. Nielsén og félögum hans í Vfk / Mýrdal, en þangað komu þeir í fyrrakvöld. I gær héldu dönsku leiðaingurs- mennirnir og Jóhannes áfram austur, og átti Alþýðublaðið tal við Jóhannes í gærkveldi, en þá EINKAS'KEYTI TIL ALÞYÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Á miiðvfkudag urðu iniklar ó- eirðir J Fælledparken í Kaup- maninahöfn. Lenti þaí í .bardaga millí kom- múnista og lögneglumanna, og Vilhjðiiuur Finsen skipaðar sftndísveUaifjilltiúi i Osió. EINKASKEYTI TIL ALÞBL. Vilhjálmur Finsen, fyrverandi ritstjóri befir verið skipaður „ráðunautUr með sérþekkfngu á fslenzkum högum" vfð dönsku sendisveitina í Osló/" STAMPEN. 24 janúar í vetur kom ffam tillaga frá forsætisráðherra í utanrikismálanefnd - um að skipa Vilhjálm Finsen í þessa stöðu. Tillagan var feld. Þrátt fyrir þáð hefir forsætisráðí- herra nú látíð skipa hanjní í stöð^ una upp á sitt eigið eindæmiil. Laun hans ieiga samkvæmt sanir bandslögum að greiðast úr ríkist- sjóða Islands. Hefir Alþýðublaðið heyrt að þau muni verða f800 morskar kronur á ári og að Físksölusami- lagið muni greiða þau eða mestan hluta þieirra. voru þieir félagar Núpsstað. kominir að Víðavangshlaiapið í gær, " Sigumegurimi kemur að marki. Vfðavangshlaupfð hófst frá Al- þingishúsiinu klj. 2 í igær. 2!2 menn híupu. íþrottafélag Borgarfjarðiar vann hlaupið og fékk 19 stig. K.R. 41 stig og fþróttafélag Kjósar- sýslu fékk 65 stig. Fyrstu íað marki var Bjarni Bjarnason (l.B;.) .13,33 míln. Annar var Sverrir Jó- haninssion (K.R.) 'Og ,þriðj]'.i Jón Guðmundsison (f. B.) hófu hinir fyrr nefndu skothríð að fyrra bragði, en lögneglunienn börðu frá sér á báðar hendur. Kommúnistar voru teknir fastir í tugataM. I'gæí samþyktu sjómenn á af- arfjölmennum fundi í „Idrets- huset" að taka aftur upp vinnu, en þó með því skiiyrði, að allir þieir, sem tekið hefðu þáitit1 í verk- fallnu, yrðu aftur teknir í yiníip una. Saminingafundur sjómanna og útge^ðarmianina hefis!t í dag fcf. 13. Afflonblíadiet í Stokkhólmi skýrir fná þvi, að danskir kommúnistar hafi fengið miklar fjárupphæðir frá rauðia alþióðasambandánu í Moskva. . '..;.: Féð skal nota tíl að auka Og útbneiða sjómannaverkfaflið., ekki áð eins í Danmöriku, heldur skál einmig vinna að því, að það breið- ist. út til Nonegs^ Svíþjóðar og Finnlands. Engum eyri má verja til stuðm- ings verkfarjsmönnum sjáffum, en að eíns til undirróðursi. STAMPEN. Bismarck fnrsta veona ness að amtna hans var Gvðinanr EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN \ morgun. Nazistar halda áfram að „hneinsa tif'' í Þýzkalandi. Nú of- sækj'a þeir aðalsmenn, sem ekki eru hneiuir „arfar". Bismarck fursti, sonar-sonur járnkanzlarans, hefir verið rek- inn úr stöðum þeim, sem hanin hafðj, vegna þess, að amma hans 'var af ,Gyðinga-ætrum!! STAMPEN. Gfh fna.ve ð!i«-'elovaiö.>ssf;' jffi- loflhéirtuiri'. LONDON í morgun. (FO.) Ný <ttskipun var birt í Þýzka- landi í dag. Gefur hún Göhring æðsta vald yfir öllum flugtæk}- (.iim í Tíkíinu, loftförum, flugvélum, svifvélum, loftbelgjum og vélum, sem notaðar eru til veðurathug- ana. Gengur þetta ákvæ!&|i í gilidi nú þegar.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.