Alþýðublaðið - 25.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 25.04.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 25. APRÍL 1934. XV. ARGANGUR. 153. TÖLUBL. & S. VALOBNABSSON DAQBLAÐ 06 VÍKUBLAÐ ÚTOEPANOI: * ALI»Ý©íJFLO&§tUftINN ^SSmJiSm fes»or et e&a a&fca <«a H. 3—« tHMatfa. A»fcf«tag|Bté kt. 2,63 6 atóssiíðí — Si. S,89 Syrtr 3 raft&úði, t,í gr&irt er SyrirSram. (iausasGh: isoster bioSíi} i@ enra. V5íti.©LA©iB íeaaasr « & isva^atn ír.iö'/ihudcei. Þae Isosttr aftsías itr. 5.SS a ört. f pst birtsst ailar bstetti erainar, ei MrtaM 1 dngWaOinu, íréttir og vUseyf»í1!t. SITETÍÓSÍí OO AFOREiSStA Al£ý«u- tc3*6sías ar viA Hvcrfisgatu or. S— !• SÍM&R: «88- e'sroíðeía og asaíijttngar, 49Si: itístjéra itnnlesciai íréttir), 4902: riistiórf. «54«-. ViihJíiSrsiar 3. VHhjaloisson. btaðamsður (hvitisa), t$*&a*a Assatmoa. btot»roaO»» Pib»mbv*cS 13. «8»- P R VMdaamnscm. ritatfési. Chetasi, 2337' StRurður Jðhannesson. afgreioíio- oa eBgtýalnsastgðrf (fceíœal, 49S5: prestsarfSjaB. Segir Hagnús Guðmnndsson af sér ? „Sendiherraon44 verður tekinn fastur, þegar hann kemur heim. Alþý&ublaðið fletti í gær svo rækilega ofan af sí&asta hneyksli Magnúsiar Gu&mundssonar, að jafnvel Morgunbla&ið þorir ekki áð verjia framkomu Magnúsar í þessu máli. Alþýðublaðið hefir boðist tíl að sanma það með vitnum, að Magn- úsi Guðmundssyni hafi verið vel kunnugt um feril Gunmlaugs Jóns- sonar, á&ur en hann sendi hann uian sem erimdreka ríMsinis. Hon- um var kunmugt um, að Gunn- laugur hafðd verið rekinn frá Síld- areittkasölunni fyrir þjófnað og verið sendur beim á ríkisins feostnað úr eiuni sendiför til út- landa. Honum var erai fremur feunnugt um að hann er í þjón- ustu Björns Gíslasonar og fór í verzlunarerindum fyrir hann um leið. Alþýðublaðið leyfir sér að bera þær sakir á dómsmálaráðherranm, að hanm hafi valið alræmdan sprúttsala og lögbrjót sem sendi- manm ríkisins, til þess að gera klíku fjársvikara og dæmdra glæpamanma greiða. Engum getur dulist, að þetta eru svo þungar sakir, að enginn heiðarlegur maður, hvað þá held- ur ráðherra og foringi þess flokks, sem kenmir sig við sjálfstæði þjóðarimnar, jgetur þagað við þeim, nema hann viti sig sekan. Magmús Guðmundsson þegir og blöð Sjálfstæði&flokksins þegja. Magnús Guðmundssön hefir ekki getað séð, annað ráð til að verja sig en að skírsfeota til þeirra, sem pekkí sig{!.') um aÖ honuim hafi gengið gott eitt til með send- ingu Gunnlaugs Jónssonar. Pá hefir hann haldið því fram, að hann hafi valið Gunnlaug Jóns- son til þessarar sendifarar vegnía meðmæla útgerðarmanna OG ANNARA, sem Guninlaugur hafi haft í höndum. Ot af þessu hefir Alþýðublaðið haft tal af mörgum þéktustu síld- arútgierðaTmönnum landsins og spurt þá, hvort þeir hafi gefið G .J. meðmæli. Þeir hafa allir svarað þvi nieítandi og látið svo um mælt, að sending þessa manns sé að þeirra dómi útgerðarmönin- um tij skaða og skammar, en ekki gagns. Alþýðublaðið hefir enn fremur aflað sér upplýsinga um J>au „meðmæli", sem Gunnlaugur Jónsson mun hafa haft í höndum og sýnt Magnúsi Guðmundssyni. Eftir þeim upplýsingum, sem blaðið befir fengið, er ástæða til að ætla, að hann hafi ekki haft meðmæli itl psssanar farar frá mokkntm manni, heldur mun hann í samráði við Magnús Guðmunds- son hafa fengið „vottorð" frá 5 mönnum um að hann hefði „vit á síld". Þessir menn eru: Jón Sveinsson verzlunarmaður frá Árnesi. Árni Daníelsson verkfræðingur. Olafur Guðmundsson útgerðar- maður. Steinþór GuðmundsSón kennari og GUÐMUNDUR PÉTURSSON, UMBOÐSMAÐUR HOLDÖS í KROSSANESI. Mun Magnús Guðmundsson hafa tekið mest mark á með- mælum hins síðasttalda af skilii>- anlegum ástæðum. Að þessu athugu&u krefst Al- þýðublaðið þess: ö9, öll þessi svoköililuðu ,jneð- mæli" verði þegar birt og einn% þau meðmæli, sem Magnús Guð- mundsson lét gefa Gunnlaugi og hann hefir meðferðis, flð Gunnlaugur verði þegar í stað kalla&ur heim með símskeyti, á&ur en verra hlýzt af sendiför hans landi og þjóð til skammar. að Magnús Guðmundsson segi þegar af sér, en verði slept fyrir frekari ákæru fyrir alfbrot í emb- ^Framboð Alþýðuflob.ksins við kosnÍDgarnar 24. júni Ákveðin hafa verið framboð Al- þýðuflokksins við feosiningaraar 24. júní í Vestmainnaeyjum Páll Þorbiarnarsoin kaupfélagsistjóri og í Austur-Húnavatnasýslu Jón Sigurðsson sjómaður. Pá hafa verið ákveðin framboð Alþýðu- flokksins i 8 kjðniæmium. Verkföliin_á Spáni MADRID; í gærkveldi. (FB.) Allshierjarverkfallið ier víðast til lykta leitt og alt með kyrrum 'kjörum hvarvetna, nema í Valien- cáa. San Sebastian og Aranjuez, en þar var allsherjarverkfalii lýst yfir meðfram .vegna þess, að verkfal'lsdieila frá þvjí í fyrra mán- uði hefir ekki enn verið til lykta leidd. 1 Valencia og San Sebas- tiain standa en nyfir m.ótmiæliaí- verkföll út af fasista- og konr ungssinna-fundinum í Esoorial1- höil. (Unáted Press.) ættisíærslu, ef hann lofar því að fást ekki við stjómmál það sem eftir er æfinnar. En ium „sendiherrann" sjálfan er það að segja.iað nokkrir menn, sem hafa staðið hann áð afbrot- um, hafa þegar gert ráðstafanir til þess að hann verði tekinn fast- ur undir eins og hann stígur hér fætá á land. Verkamannsibústaðir f Hafnarflrðl. Snemma á sl. vetri kaus Full- trúaráð vierklýðsfélagannia: í Hafnr arfirði nefnd til að athuga og gera undirbúning um stofnun byggingarféiags vérkamanna í Hafnarfirði. Nefndin er skipUð þeim: Páli Sveinssyni kennara, Öslíari Jónssyni framkvæmdastj. og Sigríði Erlendsdóttur verka- konu. Hefir nefndin eins og henná var falið haft undirbúning um stofnun byggingai"félagsins, með' al a^nnars með því að safna á- skriftium þeirra manna, sem lík- legastir þættu til stofnunar þess, athuga fyrirkomulag, sem hag- kvæmast þætti, siæikja um lán- veitingu fyrir væntanlegt félag til byggingasjóðsstjórnarinnar*) *) Þess skal getið til að fyrir- bygigia misskiJning, að nefndin sótti um lánveitinguna þegar Evrópnríkin heimta lœkkan striðsskaldanna> Englasd, Frakhland oq ttalia setia Roosevelt úrsUtasfcilsriðL EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Símskeyti frá New York herma,skuldunautar Banda rtkjanna í Evrópu hafi sent Rooseuelt forseta úr- slitaskilyrði-um nœstu af- borgun á striðsskuldunum, sem á að fara fram í vor Segir í skeytinu, að England, Frakkland og ítalía hafi með samnángum, sem fram hafa farið í kyrþey nú undanfarið orðið á- sátt um, að hafa sameiginilega stefnu í þessum málum gagnvart Bandaríkjunum og beita sér fyrir því, að öll smærri ríkin í Evrópu, siem skulda Bandaríkjunum, fylgi þdm í því. Hin nýja stefna í sfeuldamálun- um, sem England, Frakkland og Italíia beita sér nú fyrir, er sú, aðí Évrópurikin, sem akulda Banda- rífcjunum, lýsi yfir því, a&. þau muni ekki framvegis veita Banda- ríkiamönnum neinar verzlunarí- vilnanir, tollatilslakanir, tilsiakanr ir á ininflutningshömium o. s. frv. nema því að eins, að Bandaríkja- menin samþykfei lækfeun stríðis- skuldamria áður en næsta afborg- un Evrópuríkjanna á að fara fram í vor. STAMPBN. semja uppkast að samþyktum fyrir væntanlegt byggingafélag o. fl. o. fl. þar að lútandi. Til þess að gefa öllum Hafn- firðingum, sem þess óska, kost á að gerast félagar í þessu væht- anliega byggiingafél.agi, auglýsti nefndin í blaðinu í gær. Hafa margir þegar tilkynt þátttöku sína, en enn sem komið er eiu það flest sjómenn, og var það ætiun niefndarinnar að bíða með stofnun félagsins þar til sjómenn væru komnir af vertíð. En þar sem þau tíðindi hafa skeð hér í þessu máli, að þegar fulltrúar fhaidsins í bæjarstjórn Hafnar- fjarðar frétta um að nú sé bygg« (Frh. á 4. síðu.) henni var fullljóst að þátttakam yrði svo almenn, að félagið yrði stofnað. Flugkappi flýgur yfir pvera Am- eriku með höfuðið niður. EINKASKEYTI TIL . ALÞÝÐUBLADSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Ameríski fluggapinn Milo Burcham, sem hefir heimsmet í þolfiugi með flugvélina á.hvolfi og höfuðið niður, leggur í inæstu viku af stað í flugferð frá Los Angelos tál New York, eða þvert yfir Ameríku frá Kyrrahafi til Atlantshafs. Leiðin, sem hann flýgur þann- ig með höfu&ið niður, er 4500 km. STAMPEN. Dr. Aijechin heimsmeistari áfíam BERLÍN í morgun. (FÚ.) Skáktoeppnimini um heimsmeist- aratigm.na, sem háð var milli dr. Aljechim og Boguljoboff í Frei- burg, lauk i gærkveldi, og stóðu leikar jafnt. Heldur því dr. Al- jechin heimsmeistaratítlimuim. Ofviðrl í Miðjaiðarhafi BERLÍN í morgun. (FO.) . Stormar miklir gapga nú yfir vestanverðu Miðjarðarhafi. Níu skip úr brezka flotanum, sem lágu í h&fn á Su&ur-Frakklandi, hafa | orðið að hleypa til hafs vegna I hættu á, að þeim myndá skola á : land. Hitler óttast ameríska Qyðinga EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Samkvæmt fregnum, sem bor- ist hafa frá hærri stöðum i Ber> Iím, eru mú' líkur til að Þýzkat- landi mumi takast að fá nýtt stórt! lán í Bamdarikjunum. Af þessu hefir útbreiösiurá&u- neytið sent öllum aðalritstjórum í Berlín tilkynningu, það er aö segja fyrirskipanir, um að hætta því að birta æsingagreinar gegn Gyðingum, og ræðumenn nazista hafa eimnig fengið fyrirskipanSír um að hætta að tala illa um Gyðinga. f Fjármálamenmir.nir í Bandarikj- unum aettu í upphafí það skil- yrði fyrir þvi að þeir veittuÞjóð- verjum lán, að löggjöfin gegn Gyðingum yrði upphafim um alt Þýzkaland. Þessu neituðu Þjóðverjar, en Hitler lofaði hims vegar, a& hamm skyldi láta refsa öllum þeim, siem ré&ust á Gyðinga að ó&ekju, og skyldu þeir dæmdir í harðar fangeisisvistir. STAMPEN. Yfirgangnr Nazista i Siar BERLIN í morgun. (FO.) Knox forseti stjómarnefrídaT- |m:nar í Saar hefir sent aðalritara Þjóðabandalagsins kæru yfir fram.ferði þýzkra nazista. i Saar, og hefir kæran verið birt. Kvart- ar Knox undan því, að nazistar noti ýmsar óhæfilegar a&ferðir til þess að hafa .áhrif á fbúana í Saar, og að foringjar flokksins seilist inm í verkahrimg Þjóðía'- bandftlagsimis ög stjórnairniefndar- innar og taka sér vald, sem þeim ber ekki i raun réttri.-

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.