Alþýðublaðið - 27.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 27.04.1934, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGINN 27. APRÍL 1934 XV. ÁRGANGUR. 156. f ÖLUBL. Í. R. VAL.OESSAÍÍSSOK .DAGBLAÐ OTGEFANDI: ALS»ÝBÖFLÖ&KURINN QAQBLAaœ Ésas®ar M oiia «*rt* 43S0 bi. 3—4 sfiWogfe. AskrBtafitaid kr. 2.88 t ím.3ii«! — tsr. S.íM fyrje 3 rafcauöi, éj greitt or fysWSraiís, í tatæasðta ROstor biaföö tö ttore. VIKliBL&iHÐ fcffiiar *t a bTSífnm miGiihudcat. 5>e« fceMar aðetas fer. S.BD * firi. í p*1 fetrtasl aiiar betetu gresnar, ei birtast f dagbiaðínu, fréttir cg vtkBýílr'ií. RíTSTJQBN OO AFOREiöSLÁ .4!J>ýSa- &mMm er vM Hverfisgetii ar. 8— 16 SlMAS: «98S- elgrosasta og atsgrfsfesgar, 48«: rirstfórn (Itmleadar fréttir), 1802: rtlsljóri, «KB:' VilbjWiBor 3. VithjálmssoB. tsíaðamaður (heiœai. ÁiBc'.resoa. biaoasiaear. PcasBMawasji 13. «¦»• P R Vaidamrsm«. rltsrífctei. iJieinsal. 233T• SÍRuröur Jóharinesssos, afgr&fOata- og aasi?íttsgastií.rí (Sioteiai, «865: pfenisratöSan. Atyýðoblaðið er alt af f yrst með allar fréttir erlendar og inn* iendar. Stærsta braggnnaurverks^ðja, sem f nndlst hefir hér á landl I Inst í jarðhúsi að FlékastSðinn f FI Jótshlf 0 ABBs wstíT hæpt að ger Ja 2400 fifitra í elnu i iarðhúsina Bfitrar af „landa" fnndnsf par og var hett niðnr af Heíga Vigfússyni á Flóka- stöðum í Fljótshlíð. Jónatan Hallvar&sson ákvað því, að ég færi austur og hefði með mér tvo lögregluþjóna. Tók ég með mér útskrift úr rijittarr prófunum, til þess að sýslumaður gæti gert fnekari ráðstafanir til upplýsinga í málinu. Húsrannsóknir í Götu xog á Fiókastöðum. „Landa"flöskurn- ar f innast meðf ram p jóðveginum Við komum austur til sýslu- mannsíns kl. 3V2 e. h. á miðvikur dag og eftir áð sýslumaður hasfði lesið útskriftirhar, úrskurðaði hann, að húsrannsóknir skyldu fara fram í Götu hjá Ólafi Jons- syni og á Fiókastöðum. 1 Götu fanst „hálf pottflaska Björn Blöndal Jónsson löggæ zlumaður og 3 lögnegluþjónar héðan úr bænum fundu í gær, eftir mikla rannsókn og leit, ; jullkomnustu og stærstu br uggunarverksmiðju, sem fundist hefir hér á landi, i stóru jarðhúsi í túninu að Flókastöðum í Fljótshlíð. Bruggun hefir að Hdndum verið stunduð í jarð- húsinu í 3 ár. Bóndinn á bænum og 3 synir hans hafa áður veriíð teknir fyrir bruggun og sölu. 18 ára gamali piltur með)- gekk að hafa stundað brug^unina í vetur, en móðir hans og sýstkini hafa vafalaust verið í vitorði með honum. Björn Blöndal Jónsson og félagar hans komu hingað til bæjarins i nótt. Hafði Alpýðublaðið tal af honum snemma í miorgun, og fer frásögn hans hér á eftir: Fyrsti grunur. Eyjólfur Finn- bogason tekinn með „landa". Laugardaginn 21. apríl 10,45 sd. var ég á eftirlitsferð ásamt premi- ur lögregluÞJónum. Sá ég pá hvar bifreiðdn R. E. 515 stóð á móts við Laugabnekku, og var hún maninlaus, en með fullum ljósum og með vélina í gangii. En par sem pað er brot á lög- reglusampyktinni, fórum við og athuguðtum bifreiðina, en í pví kom að Eyjólfur Finnbogason bif- neiðarstjóri, og spurði ég hann hver ætti böggu], sem lá á gólf- ínu fyrir framain framsætið. Eyji- ólfur kvaðst ekki vita pað, og spurði ég hann pvi hvað væri í bögglinum., og pað kvaðst hanr heldiur ekki vita. En par sem mér i var kunnugt um, að ólöglegt á- fiengi1 var í bögglinum, tók ég bif- neiðina og fór með haina á lögj- rieglustöðina tii rannSióknar. Eyjólfur prætir. Til við'bótar pieim tVeimur f lösk- um, sem voru í bögglinum og báðar voru fuliar af heimahruggh uðu áfengi, fanst undir sæti bíl- stjórans peli, siem vai rúmlega hálfur af „landa". Enga grein póttist Eyjólfur fyrst í stað geta gert fyrir pessu áfiengi aðra en pá, að hann hefði | fuhdið b&ggt|linn á gólfinu í b^f- reiðinni við aftasta sæti, og hefðí( hann flutt bögguliun að framl- sætínu, en stungið pelanum und- ir sætið. Þar sem petta póttu ekki nægi- legar skýringar á flutningi pesisa áfengis var Eyjólfur settur í gæsluvaröhald. Eyjólfur meðgengur og gerir grein fyrir áfenginu. Kl. 10 á sunnudagsmorgun var hanin svo yfirheyrður aftur af fulltrúa liögneglustjóra Jónatan Hallvar&ssyni, og játaði hann pá BJÖRN BLÖNDAL. að hafa tekið við bögglinum af Bruna nokkrum, pýzkum manni, sem er verzlunarmaður aö Hellum við Rangá. • Hannsókn hefst í Rangárvalla- sýslu. Húsrannsókn á Hellum. Var nú simað til sýslumanns- jns; í Rangárvallasýslu um petta. En hann simaði nokkru seinna um daginn, að húsrannsókn hef ði far- ið fram að Heliu, en árangursr laust. Ennfremur hafði Bruno neit- að ao hafa sent petta áfengi, en síðar sama daga haf ði Bruno játað að hafa beðið Eyjólf fyrir áfeng- ið, og jafnhliða sagt honum, að hann mætti dnekka af pví, ef hann vildi. Áfengi petta kvaðst Bruno hafa fengið í ágúst hjá Þorsteini Tyrfingssyni bónda í Götu í Ásahneppi. Samkvæmt framburði Eyjólfs átti Halldór Jónsson bifneiðastj. að taka á móti áfenginu. Næsta dag við áframhaldandi yfirheyrslu' yfir Éy||ólfi meðgekk hann að hafa neytt heimabruggr' aðs áfengis 'hjá Eyjólfi Jónssyni bónda í Götu í Hvoihneppi, og ennfremur að hafa keypt áfengi siðan haustið 1932 og fram til áramóta öðru hvoru af heimabrugguðu áfengi og enn- fnemur 19 flöskur, sem allar voru mieð „landa"-! ögg. Aliar pessar flöskur-kvaðst Öl- afur hafa FUNDIÐ HINGAÐ OG ÞANGAÐ MEÐFRAM VEGINUM \ Ekfeert fanst í Götu af bruggí- unartækjum. Héldum við nú að Flókastöð- um og gerðum par hú:rannsókn. Ranhsiökuðum við fyrst íbúðar- hús og útihús, en fundum par ekki neitt, er benti til pess, að þar væri bruggað;, enda var pað áður vitað, aðekki væri bruggað' þar heima. 3 Að þessu loknu fórum við að rannsiaka HELLI, sem er ör- skamt fná bænum, en jafnframt gnensluðumst við eftir því, hvört ekki væri jardhús einhversistaðar í nánd við bæinn. í hellinum fundum við ekki neitt, en áour, htif&u fundtst par bruggwmrtmki Eftir langa leit fundum við tvo brúsa með fuiibrugguðu áfengi UPPI- 1 GILI rétt fyrir ofan bæ- ínn. í brúsunum voru 18 litrar af fullbrugguðu áfengi. Jarohúsið fiast. Nokkru síðar sáum við hvar Íárnplata gægðist upp úr fiagi um 50 rbetra frá bænum. Sáum \vM í fyrstu ekki nema nokkurra þumlunga stærð af horninu á* plötunni, sem var falin vandliega í flaginu. Við fengum okkur skóflur og mokuðum ofan af plötunni, þar til við náðum henni upp. KOM ÞÁÍLJóS UNDIR HENNI GEYSIMIKIÐ JARÐHOS, SEM REYNDIST" VERA 12 METRAR AÐ FLATARMÁLI OG RÖSKIR 2 METRAR Á HÆÐ. 1 jarðhúsinu voru 8 stórar ám- ur, sem tóku 300 lífra huer. Var því hægt að gerja 2400 lítra í einu í jarðhúsinu, og hefir það vafalaust verið gert emhvierntímia, en þegar við komum þarna a-ð, voru" hvorki meira né minnia en 1000 lifrarri gsrfm. Tvær ámurnar voru fullar, en tvær rúmlega hálfar. Or hinum fjórum ámunum hafði verið ný- búið að sjóða. Þá voru þarna tvenn fuUkomin bruggunaráhöld, prímusar og brúsar. Við tókum nú tunnurnar upp, en brutum jarðhúsið niður að því loknu. ' Jarðhúsið var bygt með bjálk- um og járni, en mold hafði verið mokað yfir, og var þar svo mikill gróð'ur, að ætla má, ad húsið sé itm Þrtggja ára gamalt Vatnspípa hafði verið lögð frá ijarðhúsinu í vatn&æð þá, er ligg- ur til bæjarins. Var vatn leitt um hana inn í jarðhúsið til afkæl- ingar við suðuna, og var þalð 6 metra vegalengd og gaiiigur graf- ihn frá jarðhúsmiu og út í vatnis- leiðsluna. Undir góifi iarðhússins var svelgur, sem tók við öllu afnen&li. Við eyðilögðum jarðhúsið, ám- urnar og; áhöldin, en sýnishorn tókum við af gerjuninni og bruggaða spíritusnum. 18 ára piltur segist hafa bygt jarðhúsið og eiga bruggunar verksmiðjuna einn! Bóndinn á Flókastöðium, Vigfús, sem tekinn var fyrir brugg fyrir Um 4 árum, er nú til sjós á tog- ara úr Hafnarfirði, og synir hans Héðinn og Helgi, annar 16 ára og hinn 22,- eru einnig til sjós, en heima hefir verið i vetur þniðji sonurinn, Albert, 18 ára gamall, og játaði' halnn í réttimum að eiga bruggið og bruggunartækin. Hann kvaðst einnig fyrir tveimnr ár- um, þá 16 ára, hafa búið til jarðhúsið einsamall, og við bíuggið hefði hann alt af verið einn og engir þar á heimilinu eða annars staðar frá verið með sér eða átt nokkurn þátt í byggingu jarðhússinis eða brugguninni. Sföar játaði hann áð hafa selt bróður sínum Helga alla fram-' lei&sluna, len hann svo aftur selt hana Eyjölfi Finnbogasyfti bifneið- arstjóra. FJARMALAÓSTJÓRN NAZISTA; Þjóðverjar bið]a am gialdfrest og vaxta- lækkan. BINKASICEYTI TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í morgun. I dag. byrja samninigafundir í ríkisbankaniuim í Berlín um skuld- ir Þýzkalands við útlönd. Þjóðverjar heimta fulikomna skuldagneiðslufrestun, einnig hvað snertir Dawes-Iánið og Young- lánið.. " . Ríkin, sem Þjóðverjar skulda, sérstaklega þó England, krefjaist þess, að lagt verði hald á tekjur Þjóðverja af útfluttum vörum. Blöðin telja, að samningiafund- irnir muni hafa mikil áhrif á heimsviðBkiftin, VIKAR. BERLIN, FB. 27. apríl. Stjórn Ríkisbankans hefir boð- að til fundar í dag út af skuldaí- málunum. Flutti Schacht aðalbainkastjóri ræðu í ^ær, sem var útvarpað, (og dró ræða hans mjög úr þeim vonum, sem menn gerðu sér um árangurinn af þessum fundi. Schacht dró engar dulur á það, að erlendir lánveitendur yrði að búast við irekari frestun á yfir- fænslum og vaxtaliækkun yrði að koma, í fnamkvæmd síðar. Ymsir búast við, að Þjóðverjar muni leita hófanna um, alð gneiðslum af skuldunum erlendis ver&i hætt um stundarsakir, ntema greiddur verði nokkur hluti af- borgananna sem vottur um gé&an vilja til þess að standa við skuld- bindingar, en sí&an verði samið um greiðslu eftirstöðvanna með hagfeldari kjörum en nu. (UP.) Þess miá géta, að Héðinn Vig- fússon var í vetur tekinn méð heimabruggað áíengi, sem hanh gat pá ekki gert grein fyrir. Kl. 10 í gærkveldi komum við hingað heim með útskriftir úr réttarprófunum, sem við afhent- um fulltrúa lögreglustjóra, en hann hefir nú tekið Helga / Vig- fússon fastan. I . v Auk piltsins, sem nú tekur á sig ábyrgðina, hafa prir bræður hans verið teknir fyrir brugg og sölu — og faðirinn var tekinn fyrir 4 árum, en heima vaii* í vet- ur yngsti bróðirinin, 14 ára gamr all, sem að líkindum hefir hjálp- að eldra bróður sínum við brugg- ið, pótt ekki sé pað sannað. Er pa& pví augljóst, að parna er um heila brugganafiölskylidu ai&ræ&a. Börnin fara a& hjálpa foreldrum sínum og eldri systkinum við bruggið undir eins og þau komi- ast á legg. Er næsta ótrúlegt, a& nábúar bóndans á Flókastö&um hafi eng- an grun haft um bruggunarstarf- semi hans.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.