Alþýðublaðið - 03.05.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 03.05.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 3. taaá lfttt. XV. ÁRGANGUR. 160L TöLUBL, R R. VA£,£»EMAJtS80N DAOBLAÐ 00 ¦ ÚTOBPAN-DI: ALÞÝÐUFLOKKURINN PaVBM ^M» íEjoaof M oSa Wfcfcæ «¦»» W. 3—4 SaMajte. A*fcrt?SagJa*á fcr. 2JSB 6 oaaaðfll — fcr. 5,«; Syrir 3 mftnuM, ef gr'eísí er fyrtrtiais. í htnsaxðttt kostm bl»84S M awra. VSKUBLAisSre ' «t & ttvesjnoi miðrifcudegl. »m6 fcecMar sðetas fcc S.«í « ért. I pvt trtrtast eilar, itoístu grsínar, œr btrtast 1 ctagblaOinu. Irétttr og vtkuyflirtlt. RITSTJÓRM OÖ AFQESlðSLA Ai^fStt- •r viíl Hvernngðtu ar. •— >• SlfcSAJt: «f»- ali{reia*la »3 ac*ly*»ng:ir, «»: ritstióvn (Iftniendar frettir), 4302: ritstjöri. 4883: Vttnjtemu- $. VBhjauBiBea. totaðiamafittr t>eteta>, AzareinnoK. blaanma&at. Wtammmsvgt ö. «B»- f» R MMtmnmL rttsífítei ffiw>íin«). 29371 StRuröar lóhannessoa. QfsreiO»la- mu «síultiineiiitíArl íkjrtauO, 48fS: pranUinfðfaa. Della um kjSr verkamanna i opinberri vinnu .Skaftfellingnr* var stððvaðurZí gser af verkamðnnum Landsfundur Alpýöusambands- ins um verklýðsmál, sem hóíst 17. marz s. L, ákvað að leita samndnga við ríkisstjórnina um bætt kjör werkamanna; í lopinbierri vinnu. Alþýðusambandi& ákvað jafn- fnamt að fylgja málinu fast fram. MlðstJ'&rn pess skrifaði öllum sýslunefndum á landinu um mál- ið og rakti pær kröfur, sem gerð- ár eru um hækkun kaups, jöfn- un pess og bætta' aðbúð verka- manna á vinnustöðvunum. Jafnframt átti nefnd frá lands- fundinum viðtal við atvinnumála- ¦ ráðherra og lagði fyrir hann kröfur verkamanna. Atvinnumálaráðherra gaf lo&in svör og sagði m. a., að hann,yrði áður en hann gæti tefeið nokkr* ákvör-ðun að fá álit sýslunefnda um málið. Alpýðusambandið hélt pví hins vegar fram, að ríkis- stjómdn gæti samið um kjör í rlkissjóðsvinnu án pess að bíða eftÍT umsögn sýslunefnda um pað. Nú hefir ekkert enn gerst í malinu af hendi ríkisstjórnariinn- ar, en hins vegar hefir lítils hátt- Undir ektir íhalðiins á alpíngi 1930 pegav full- trúar Alpýðuflokksins báru fram tillögur um leiðrétt- ingu á kjördæmaskipuninni. Tillagan hljóðaði svo: Al- Pkwl ffiíur ríkisstjórntnm «8 'undirbúa fyrir nœsfia. ' ping bwytingar á kjördcemasklpnm- mni, m tryggi kjómndwn /o/fl- 'Op. rétt. M áhrlfa á skipim al- Pdngls haar sstm peir bua á banalmi. Jón\ Þorláks»m: „Að pví er snertir tillöguna á pingiskj. 468, pá er hún ákaflega ein- striengingslega orðuð. Það er allhörð krafa perfca, áð kjör- diæmaskipunin skuli tryggja kjósenidum jafnan rétt, hvar siem peir búa." „. . . mun • . • ekki geta ifalliist á að greiða peirri tál- logu atkv., sem hér liggur fyr- ir. Hún 'er svo einsrrengingsr leg . . ." „. . . skripaleikur ... Ég veTð að líta svo á, að flutw- inigsmenn meini ekteert með þessu annað en pað, ao veifa þessu framan í kjósendur . ." SVONA MIKILL VAR Á- HUGINN Á RÉTTLÆTIS- MÁLUNUM 1930. ar hækkun á kaupi vegavinnu- manna orðið í Skagafirði. Alpýðusambandið hafði tilkynt rikisstjórninni,' að óhjakvæniEega hlyti að draga til deilu, ef ríkis- stjórnin vildi ekki semja við verkamenn um hækkun kaups- ins og bættan aðbúnað, og í gætr tilkynti 'forseti Alpýðusambands- ins atviunumálaráðherra, að ekki væri. hægt áð bíða lengur eftir á- kvörðun hans, og að Alpýðusam- bandið yrði því að grípa til sinna ráða. Var „Skaftfellingur" síðan stöðvaður, en harni átti í gær að fara með 10 smalestir af brúar- efni til brúarbyggdngar á Kerling- ardalsá eystra. Á atvinnumálaráðherra úm að, velja í pessu máli, hvort hann vill efna til harðrar deilu til að halda niðri rétti og lífskjörum þeirra verkamanna, sem viuna í þjóniustu rikisins og hafa tví- mælalaust haft við verst kjör að búa undanfarið allra verka- manna, eða að sýna vit sitt og stjóimarhæfileika með því, að bínda endia á deiluna þegíar í upp- hafi henuar með pví að ganga að kitöfum verkamanna. Kjör verkamanna við opinbera vinnu verður að bæta, þó að það þurfi að kosta harða deilu, sem er komið af stað af skamim- sýnum stjórnaxvöldum. Vinnudeila á Sauðárkróki Vinnudeila hófst í gær við upp- skipunarfélagið og afgreiðslu- malnn Eimskip þar. Hefir verka- mannafélagi'ð snúið sér til Al- þýðusambandsins og óskað eftir aiðstoð þiess. Gullfoss kom þang- alð'kl. um 12 í dag og.mun hanu ekki verða afgreiddur. Fræg songkona, Mme Irene de Noiret, kom hinpð i morgnn Meðal farþega á „Dronning Alexaindrine" í morgun var hin fræga ungverska óperusöngkona, frú Irénie de Noinet, og átti Al- pýðiubla!ðið vl&tal við hana á Hó- tel Borg í dag. Hún hefir farið víða um heim og sungið sérstaklega pjóðlög á 10—12 tungumálum. Nú siðast var hún á Norður- ilöndum, í Noregi og Svípjóð, og sOmg par við mikla aðsiókn. Hélt hún þar alls 106 söngskemtanií Meðal annars söng hiln oft í Þjóðleikhúsinu í Osló. Hér ætlar hún að halda söng- skemtalnar næstu daga, en héðan fer hún til Danmerkux og syngur i Betty-Nansen-leikhúsinu þar. Söngfconan hefir mikinu áhuga á islenzkum þjóðlögum, og ætlar hún að kynna sér þau meðan hún dvelur hér. Fulltrúi Þjóðabandalagsins lýsir djöfulæði fasismans ÞEIR, SEM FASISTARNIR OFSÆKJA ERU „SAKLAUS FÓRNARDÝR HÖRMULEGRA ÁSTÆÐNA" LONDON í gærkveldi. James D. Mc. Donald, fulltrúi Pjóða,bandalaigsins í nefnd þeirri, er fjallar um máJefni þýzkra flóttamanna, er hrakist hafa úr landi af stjórnmálaástæðum, hélt ræðu í London í gærdag, þar sem hann lýsti hörmungum þeim, er þýzkix fl&ttamenn ættu við áð búa, og hvatti mjög til hjálp- ar þeim, og lýsti þeim á þá leið', að pelr vœru saklaus fómajtdýr\ hörm^tíiegm ástœdmt. Hann sagði, að pað, að sitja áðgerðalaus hjá, án þess að veita nokkra aðstoð, væri sama sem áð beygja sig undir myrkuröfl afiurhcddsi^s.. Hvatti hawn þvi næst menn til gjafa og framlaga, hversu smá sem þau væru, til þess að hjálpa þessu fólki að byggja aftur upp líf sitt, sem lagt hefði verið í rústiT. Hvað er að gerast í Þýzkalandi? Við kosningar í verksmiðjuráðin um alt landið féllu allir frambjóð- endur nazista. Við fcósningar í rekstursráð í verksmiðjum um alt Þýzkaland, sem fóru fram fyrir hálfum mán- uðd, var ekki einn einati nazi;tii kosdnn, heldur eingongu „óháðir" menn, sem allir eru pektir iafnað- armenn, og nokkrir kommúnister. Samkvæmt lögum, sem voru til áður en nazistar brutust til valda, eiga verkamenn í verk- smiðjunum að. kj&sa fulTtrúa úr sínum hópi, sem eiga að hafa eftirlit með rekstri' verksmi'ðj- anna, öiiyggi við vinnuna o. fl. Ríkíssitj&rnin og nazistaflokkur- iim h&fðu fastlega búíst við þvi, að aðeins fulltrúar nazista yrðu kosnir, og fcomu þvi úrslitin yfir hana edns og þruma úr heiðskýru loftd, enda komust öll öil á hreyf- ingu, er úrslitin urðu kunn. Einn af sterknstn mðnnnm helmsins staddnr í Reykjavík, Með „Alexandrinu drotningu" fcom hingað í morgun einn af sterkustu m&nnum hedm^ins, Adolf Holzmainn. Hann er frægui" maður, sem gengiur undií nafninu „Atlas". Hainn hefir sýnt kraftaverk sín I fjölda Iiedkhúsa víða' um heim, og ætlar hann nú að gera það hér. AllþýðiublaðJÖ átti tal vi% hano á H&ttel Bbrgj i miorgtun og kvaðst hann ætla að byrjia með því aiö sýna Reykvíkíngum listir sínar á Lækjairtorgi um hádegi á laug- alndagdnn kemur. Hainn sýndi fréttamanni Al- þýðublaðsins nokkrar listir sínar. M. a. t&k hann ferstrenda járn- stðirg, 11/2 cm. í þvermál, 'Og beygði hann hana milld handanna mjög léttilega. Aukin andstaða gegn nazistum Nýjar ofsóknir. LONDON í gæTkveldi. •Þýzka stj&rnin hefir gefið út tilskipun um það, a& siettur skuli. á stofn dómstóll og ákveðnar þungar refsingar í þvi skyni að yfirvinna „kommúmstahættuna". Er dómstóll þiessi gæddur vaJdi tdl þesis að kveða upp dauðadóma og fatngelsisvist með prælkunar- vinnu fyrir f&ðurlandssvik, og ber samkvæmt tilskipuninni að sfcilia orðið föðiur)ands,svik sam- kvæmt áður útgefinnd tilskipun um pað, að það skuld teliast föo- urlandssvdk, að aðhyllast marx- istiska sti&immálastefnu e&á lifs- sikoðun og útbreiða slikt. Þessi d&mst&ll verður rétthærri hæstarétti ríkisins í Leipzig, og verður dómsúrskur&um hans ekkí áfrýiað tál neins annars dómstóls. FO. J&sef G&bbels hélt mákla ræ&u, par sem hann lofaði verkalýðnum pví, að innan skamms skyldu kjör hans bætt að miklum mun. Ligg- ur í pvi loforði ákveðdn viður- kenning á þvi, að kjör verka- manna hafi veranað stórkostlega siðan naástar komust til valda, en pað ber ekki vel heim við hina opinbenu skýrslu nazista. Göring t&k úrslitunum öðru- vísi. Hann sagði undir eins, að pau sýndu, að enn yrðd að herðja að (iafaaðarmönnum, og kva&st hann mtmdu sj'á svo um, að að- búnaður fanga í fangabúðum skyldi vensna að stórum mun. Engel, háttsettur embættis- ma&ur í iunanríkisráðuneytinu, sagði í ræðu, er hann hélt yfir nazistumi, að með úis'itunum væri ríkissitjórninni gerð svíviTðing, sem verkamenn skyldu fá að gialda. En aliir foring]"ar nazista sögðu að úrslitin sýndu, að verkamenn væiiu „undir áhrifum" manna, er ber&Ust gegn nazismanum og nlkisstióminni. 'Orslit pessara kosninga hafa vakið geysi-athygli um allan heim, því að þau sýna, að ólgan meðal þýzfcu þjóðarinnar vex mikið með hverri viku sem li&ur. Holzmann heitir hverfum þedm 500 kr. ver&launum, sem leikur þaö eftir honum, Nýtt met f hraðflagi mlllt Englandsleo istraltn EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLADSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Enski fliugmaðurinn Rubin Wal- ler hefir sett nýtt miet í hraðilugí milli EnglaHds og Ástraliu. Waller var 8 daga og 19 klst. á leiðinni. Mollison átti gamla metið, en það var 8 dagar og 22 klst. , Vikar. Ka&éfskir bisknpar einvaidar i Anstnrriki EINKASKEYTI TIL ALÞYÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Miklas Someti i Austurríki hefir undirskrifaö samning milii Aust- urrífcis og páfiastólsins. 1 Samkvæmt samhingnum er vald kirkjunnaT aukið nrjög mik- ið, og má segj'a, að biskupamdr ver&i samkvæmt honum ein- valdir. Uppeldi æskulýðsins og sk&la- málin enu afhent kdrkjunni að fullu og &Ilu. Samkvæmt samirangnum: verða hj&naskdlnaðdr bawnaðir. i VikcS'. Matthias Ásgeirsson ígarðyrkjumaður auglýsti trjá- pl&ntur og rabarbarahnúða í blaðdntu nýlega. Hann hefir sýn- íngarpláss í Suðurgötti 6.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.