Alþýðublaðið - 04.05.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 04.05.1934, Blaðsíða 1
¦MBTUDAGWN Á m m*. xv. árgangur. iei. tölubl; •ITlTJÖBIt '& B. VALDBHABSSON DAÖBLAÐ IK ÚTGEPANDI; ALÞÝÐUPLOKKURINN BAfilð&A&afl fcswsr é! eSfca «Mb ítega tó. 3—4 ð&Oagte. ÁakíWtm&sM ter. ÍS2 & æínssííM — fer. S,0Q:ty*fi- 3 tBttgiuði. et sgrtíú er tyrtrírafa. í taasssðhi feoster MsMCi W se». V1KU3UIMM1) tesiar « a Ssvaíjiœi mlOvtitadegl IN*8 sesstar eðeias fcr. 5Æ9 s *sS. 1 jsví bírtast ssilssr fesSsíts grsínar. er Mrtatt í dasitlaCimt. IreRtr eg viktjyíirfií. ðlTSTJÖSUi 00 APQftEi&SLA Al$ý6a> &£&ð£U3S er vlo Bverfisgetu ar. 8— tO SlftSAS: «86- afgrslSsia ag e.Ksrffs8»gar. «S®I: rSWjdra <!nBlenaar fritíir), 4832: rftstjéri, «3: ViiBjsisaar 3. VJihjáliagson. bUtðaiaaðBr {íse{nss|, AsBslntso*. Waoaiaaaar. ftuumml IS. «8M- P R VaMi»««Mi«. rttstiAd thaitNti. 2857 - StaurCtar lóhsanession. atgraiSete- eg ec£gt$s1ngftgiS&)4 ftí*lxisa5„ ©OQt prsatsmit^aB. Tuppa Halten Pálsson: Konsertbureau. Laugardaginn kl, 71/* í Gamla Bíó, Irene de Noiret hin heimsfræga söngkona, er syngur þjóðvisur allra landa. Við hljóðfæriö: Páll ísóifsson, Milli söngvanna skiftir söngk irian pjóðernis úningum, sem við eiga í hvert skiíti, og á meðan gýnir sterkasti maður heimslDS , (Young Atlas) ótrúlegar kraftaiþróttir. Aðgöngumiðar i dag hjá Katríntt Viðar og Eymundssori Lannadeilnrnar á Blðndaðsi og Saiiirkiuki. Verklýðsfélðgin njóta styrks Alþýðusam- bands íslands og allra félaga, sem í því em. Deílan á Blöndósi. Eilns og lesendur Alþýðublaðs- ins nmina, vakti vinnudeila, sem yar-.á Blönduási 1932, mikla at- hygli. Þeiiiri deilu lauk með því (BÖ genðir voru samningar milli kaupfélagsins og verklýðsfélags- Ins, sem gíltu frá 1. apríl 1932 ttl 1, apríl 1933. Að samningstím- aniuim loknum skiftust félögin á bréfum út af framlengingu samn- inganna. Kaupfélagið dró að svara verklý&isféiagimi endanlega, en samþykti hins vegar í fram- kvæimd að samningnum skyldi fra'mlengt, með því að gneiða sama kaup <og áður var. Þetta skoðaði verklýðisfélagið sem samningnum væri framleingt ttl, 1. aprit 1934. iEr þessi tími var útrun'ninn, sagði verklýðsfélagio upp samn- ingnum og fór fram á kauphætok- aridr. En þá heldur kaupfélags- stjórinn því fram, að samningarn- ia séu ekki útrunnir fyr en 1. júl^. Til stuðnings sínu máli ber kaup- féliagsistjórinn það fyrir sig, að endanleg samþykt heranar á fram- lengingu samninganna hafi ekki verið bókuð í gerðabók hennar fyr en' þenna dag. Verklýðsfélagið vildi auovitaö alls ekki fallast á þennan skiltí- ing. Kaupfélagsstiórnin óskaði þá að þesisu ágreiningsatriði yrði vís- að ,tii sýslumanns, Guðbrandar ísbergs, til úrskuirðar, og var það gert. . Úrskurðaði sýsluma&ur,, a& verklýðsfélagið hefði á réttu að standa. Verklýðsfélagið krefst tölu- verðra breytinga á kaupgjaldinu: I skipavinnu hefir taxti verið tvfr skiftur, 95 aurar á klst. yfir vetranmánuöina og 1,15 á klst, yfir isumarmánuðina. Verklýðsfé- Lagið fier fram á að taxtinn verði kr. 1,20 iafnt alt áriö í dagvinnu, m í næturvinnu, eftirvinnu og helgidagavinnu hefir taxtínm ver- ið 1,20 yfir veturinn og á sumrin 1,40, og! í þesaari vin'nu fer verk- lýðisfélagið ,fram á, að taxtínn jverði 1 fcri, í idagvinnu, 1,25 í eft- Hjónaband. Þann 1. maí voru gefin saman í hjónaband af lögmianni ungfrú Elín Guðmundsdóttir og Steíán í^fmwndsaon pr*ntsri, irvinniu og 1,70) í nætur og helgi- dagavinnu. Að þessu vili kaupféiagið ekki ganga, en það hefir skipaaf- gnei'ðsluwa á. hendi, bæði fyrir Eimskip og RíkiSiskip. Deilan hefir nú staðið nokkurn tSma og engin skip verið afgreidd. Sjómannafélagið, Stýrimannafé- lagfð og verklýðsfélOgin norðan- lands Btyðja verklýðsfélagið. Súðiln kom til Bl&nduóss í gær og var ekki afgreidd. Ðeilan á Sauðárkróki Deilam á Sau&árkróki stendur imilli verklý&sfélagsins þar og hins svo nefnda „Uppskipuinar- félagis" kaupmanna 'og afgneiðislu- manns Eimskips hins vegar. Deilan er um það, hvernig beri áð skilja orðalag kaupgjalds- saimnitigsins. Verklý&sfélagið lítur svo á, að samkvæmt orðalagi sarniningsins eigi að greiða jafnt fyrir nætur^ og helgidagavinuu eða kr. 1,90, en saanrángurinn hefir verið fram- kvæmdur þannig, að greiddar hafa verið kr. 1,60 í næturvinnu og kr. 1,90 í helgiidagavinnu. Alþýðiusambandið tilkynti Eim- skipafélagirfu deiluna í gær og snérí sér iafnframt til Sómanna- félags Reykjavíkur og Stýri- mannafélags Islands, Gullfioss kom til Sauðárkróks í gær og var ekki afgreiddur. Talið er líklegt a& þessi deila verði ekki langvinn. raStajotieiBi itlas $Mí IðoreisiDDOi listir í kvold Á imorgun kl. 12 ætiar krafta- jötuniinm „Atlas" að sýha almenn- ingi listir sinar í Lækjargötu. Þar ætlar hann m. a. að halda föstum tveim til þnemur bílum, 'Attas heldar 2 bHum á fullrl f\erð. sem setja á fulla fer&. Verða valdi'r til þess einhverjir .stærstu og 'knaftmestu fólksflutningabíil- tannír í bæmum. Enn fremur ætlar hann að draga bíl, í bandi sem hann heldur með tönnunum. 1 kvöld kl. 8 ætiar hann að sýna lögnegluliiðinu hér Jistir sín- ar i fimleikahúsi Mentaskólans. Munu lögneglumenn sýna honium ' glímu o;g ýmsar aðrar íslenzkar 1 aflnaunir. Deilunni á Saaðárkróki er lokið AlþýðubLa&ið átti í morgun viö- tal við Kristinn Gunfnlaugsson, formann verklýðsfélagsins á Sau&árkr&ki, og sikýrði hann svo frá, áð samningar hefðu tekist í gærkveldi milli verklý&sfélag's- iws og Upp'skipunarfélagsins. Félst Uppskiguniarfé). á 15 aura hækkun, ög verður kaupfiið í næt^ urvinnu kr. 1,75 (áður 1,60) og kr. 1,90 í helgidagévinnu, en um það y,ar í raun og veru engin deila. Enn er deilan ekki leyst við af- greá&slumann Eimskips. Verklýðs- félagið hafði krafist þiesis, að fé- lagar þess hefðu forgangsrétt til vinnu við lestavinn'u í skipunum og iað þeim yr&i gneitt kaup Póiiand mótmælir inntðku Sovét*Rúss- lands í Þjóðabandalagið Litla-Bardalagið viðarkennir Rússiand negluiega í peningum. I gærkveldi barst stjðrn venk- lýðsféiagsiins bréf frá afgreiðslu- manná Eimskips, þar sem hann býðst til að ganga að kröfum verkamanna svo að segj'a' að öllu leyti, en vegna þess að bréfiið var ekki þannig orðað, að hægt væri að, sataþykkja það, var ákvörðun frestað þar tíl í dag. Er búist við að samkomu- iaig náiist í dag. GENF, FB., 4. maí. í Frézt hefir eftir áreiðanlegum heimildum, að pólska rikisstiórn- j iin muni vinna á móti því, að RúsBiland verði itekið í þjöðia;- bandalagið, nema því að eirts a& Pólland fai sæti í ráði banda- lagsins. Búist er við ,að Frakkland og Litla-bandalags-ríkin muni taka þetta iriál til athugunar um þa& leytí og næsti ráðsfundur verð- ur haildinn, en hann verður hald- inn 14. maí. WélbátiBP sekkur Tveir menn falla fyrir borð en bjargast á sundi. Talið er víst, a& Litla-basnda^ lagið muni um þa& leytí samteig- i'nlega lýsa yfir því, að þaö við* urkenni Sovét-Rússland. v (United Press.) FiáthaosvaDdiæði Nazista. BERLIN á hádegi i dag. (FlX) Gjaldieynisnefnd Þýzkalands hefír gefið út tUkynningu þess efnis, að innflytjenidum verði á$ eips leyfi, e^ wta 25o/0 af mán- a$mg<ja!id<£yml&yfmn pelrm ft/r*r P&rmtt mámudi,. 3. maí. (FO.) Vélbáturinn Otur frá Siglufirðá s&kk i morgun kl. iy2 úti \á hafi út af Garðskaga. Vélbátur- inn Guðjón Pétursson úr Kefla- vík bjangaði mönnunum á síð- ustu stundu. Stórsjór gekk í morgun yfir vélhátinn Franz frá Sandgerði og skolaði tveim mönnum útbyrðis. Mennirnir voru allliengi í sjó, en voru vel syndir og björguðust báðiir, að sögn skipstjóra einungds af þeirri ástæ&u. Framb&ð A'DSð ifloKMíns í Borgiarfiarðarsýslu verður í kiöri frá hálfu Alþýðuflokksins Guðjón B. Baldvinssion verka- má&ur. M yerkanítraðlerfi á haröíiski Skúlá^ Thorarenisen verzlunann. hefáir i félagi við Björn Ólafsson stkpm. og Ólaf Jóriisson fram- kv.'sti. látið gera tilraunir með nýjar aðfierðir á verkun harð- fiskjar. Er fiskurinn hnakkaflett- ur, himnudneginn og sporðskert- ur ,og síðan. frystur í sænska frystihúsinu. Eftir það er fiskur- ilnn þurkaður nokkra daga, en síöan: geymdur í 'stafla um hríð. Þeir félagar hafa þegar láti& verka um 7 smálastír af fiskin- um. Einia smálest hafa þeir sent til reynslu til útlanda, og tölu- vent af honum er komíði í verzl- anjir útí á landi. Enn er fiskurinn' ekká toominn í verzlanir hér, en miun íkoma í dag eða næstu daga. Þiessi nýiia verkunaraðfierð er mjög menkileg tilraun, og ef hún tekst, getur hún gerbreytt: fisik- fnamlieiðslu wrri og aukið mark- að okkar að stórum mun. Munu imenn minnast þeirra um- rœðma, er fóru fram í vetur í bæjar.stjómarkosningunum í sam- bandi við bæjarútgerð, og að Al- þy&uflokksmenn bentu á það, að harðfiskur, verkaður eftir nýjum Drengur misslr sjón- ina á báðum augum af dynamitspreagingii AKUREYRI, 3. maí (FO.) Sonur Tryggva KristjánsiSÐnaT b-ónda að Meyjarhóli við Eyja- fjörð stórslasaðist af sprengingu síðast liðiun sunnudag. Hann var ásamt öðrum dneng til spurnÍTiga á Svalbarða, og fundu drengirnir hylki nok'kur í öskjum í rusli á túniniu skamt frá bænum. Hýlkj- um þessum skiftu þeir með sér. Þegar annar drenguriwn kom heiimi, fór hann að handleika edtt þessara hylkja, og sprakk þaö í hendi hans og tók af þrjá fingur og braut þann fjórða, særði dnenginn miki& í andliti og blind- aði hann á báðum augum. Hylki petta var dynamitsprengja. — Drengurinn var fluttur hingaö til Akiureyrar í .sjúkrahús. Helgi Skúlason augnlæknir hefir skoðað drengirin og telur litlar líkur til pes's, að hann fái sjónina aftur, aðfienðum, gæti orði& mikil úi- flutndngsvara. Norðimenn flytja svo kailaðan „stokkfisk" til Suðurlanda íinjög stónuim stíl. Skúli og þeir félagar hans hafa einnig gert tilrauinir með þennah fisk, og er talið, að þær hafi tekist vel; hefir hatin og verið sendur til útlanda. . Þessi harð'fiskur er hinh beztj imatur, vel hirtur, hneinlegur og ljúffengur. Er þess að vænta, aö tinaunir þeirra féaga irnegi takast sem allna bezt. SkeiHtilegí ferðalag. Á siunnudaigdnn efnir Ferðafélag íslands tíl. skemtiferðar á Reykja- nes. Er nú hægt að komast í bílum alt að \itanum; svo nú geta allir verið með, ungir og gamlir, því gangan verður lítil. -- Mdðar fást á afgr. Fálkans til laugardagskvöl ds.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.