Alþýðublaðið - 29.05.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 29.05.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 29, MAI 1834. XV. ÁRGANGUR. 180, TöLUBL. DAGBLAÐ OG VIKUBLAB OTQEFANDI: ALÞÝÐUFLOKEURINN aiíii «$&a (iíyjts tsl. 3—4 tSðagfó. AikfSfc^aíiá! ter. 2ÆS & oðsnð! - fa. 5.00 fys-tr .1 m&zut&i. «1 greitt er fyrtrfo'aia. t iaoaaaíKa Stoatar bia&3 t© nu. V1KU5JLA0ÍB Ésmar fiS & feTC,ftæi miðv&aáegl £** fcsœtcí iMb to. SÆ3 & tei. é pwí birta.vt aitar beistu gretaiar, er Mrtatt i dagttlaðiira, ftréttir eg tlkntyflriit. ElTSTJÓKií Qð AFORBISJSLA Al$ý8a> gtaöíias er vi« IteerfisgCtu ar. S— »8. SÍ5S&5S: «9Mr etgeei&Bíæ og OKfsíJtóogBr. ísHi: rltsíjóm tfnnieiidar fréttir), 4902: ritstjóri, 46tS: Vi5ajter*mr 3. VWfctAteHíasa, bia&araafiiir {hejaui), tS. 498*7 I* R. WaMeaMwaMa. rtse4jfé»í. föeíæs}. 2137,: Sigurðar Jábannessoa. afgrefðgia- eg <SHgtf*J»8R£t!jS*5 (aefaat, <KB: preBtsaiiðífeCL AUStUrbæingar. Lax veiðiáhöld öll í Atlabúð, Laugavegi 38. Sími 3015, Ostjórn Utvegsbankans á Isallrðl fiinn AtibAsstjðfinn lánar brððar sinnmnfntfa þnsnnd krðnnr. nnnar siálfnm sér fimtín pftsnnd, jmðji einnm nðstoðarmanni Hálf- dansiBfið á nnnað hnndrað pðsund kr. Ritstjóralaun Sigurðar Krist- jánssonar í bankastjóratíð Magnúsar Sch. Thorsteinisson við útbú íslands- hanka á ísafirði varð Sigurður, Krisijánsson núverandi ritstjóri Heimdallar, bankmwn skuldugur isn% aeytján púsundir króna, Ýms- lr, flokk&rmw peirra Magnúsar, og SigurZ\af, sem voru vel efnaðir,, Stóciu: i áþyrgð fyrir pessum sjs/uktum, en pegar Sigurður fluiii frú íspfirði, fékk hann peijn breytt pannig, að ábijrg'Mrrmmúmk voj\u\ lomðfr úr ábyrgdinini, en til tryggd'ngar sett ógirt, óræktað og verM\a\mt lerfðafestuland, sem Sig- ufíður, fékk hjá bœnum í pe&su skyní, enda féll landið 'endur-- gjMdslaiust til bæjarins aftur inn- am árs frá því lá'nið hafði verið tekið, wegna þess að landið var aldríei girt, hvað þá meira. Pessar seytján þúisumdir kröna, frá baník- anum voru ritstjóralaun Sigurðlar fyrir aið halda uppi málstað í- haldsins. á ísafirði í atkvæðafiöls- , unaírmiálmu í Híní'fsdal m. m. Umbun kosningasvikanna. Kosniingialsvik íhaldsins í hin- um svo mefndu Hinífsdalsmáluan étrið 1927 og mótspyrna íhalds- bláðanna gegn rannsókn málsins og natmsóknardómaranum eru mönwunr. í fiersku minni. SiguTður Kristjánsson Hieimdallarritstióri gekk ötullega'st friam í þieirri bar- áttu, og nú launar nazista-deild íhaldsins honum með því að setja 'hann í fjórða sæti á lista fiokksins hér i Reykjavík. Pá er og kunnugt, áð þegar íslandsbanki varð að útvegs- banka og Magnús Sch. Thor- istednsson hrökláðist frá banka- stjórastörfum, hafði hann, pvert \pf\tm í bam bankastjómír Útvegs- bmkans hér, lánað bróður sílnum, Eimari Thorsteinsson. á Blöndu- óisi, n&utíu púsundir króna með, vec^ í ónýtum húsgarmi nor'&ur á Blönduós\k I sialma mund stofnaði M. Th. smjörlíkisgerð í Reykjavík auk þieirtra þriggja, sem þar voru fyr- ir, og lagói iram fé til hennar aS svo miklu leyti, sem hainn fékk þaið ekki lánað í Otvegsbanfeain- jum í Reykjavik. Eftir skattaupp- gjöf sinni var Magnús þó félaus imftöiur fyrir, og er talið af sum- umi, a!ð bróðurlánio hafi farið í simrjörlíkli sgerðina! a starfsmaður á skrifstofunni, þar sem álitið var að atkvæðiaþjófn- aðurinm hefði farið fram. Síðan er hann alment kalla&ur Samúel at- kvæðamáður. Samúel gerður að bankastjóra. Kosnáingasvik hafa lengá verið öruggasta vopn íhaldsins á ls;a- firði. Árið 1919 urðu hedmastjórn- airmenn uppvísir að því að borga mútur við aiþingiískosnjingar gegn MalgnúBi Torfasyni. Sá er mút- urna'r gneiddi heitfLr Bjarni Bjarriia- sion ökumáðUr; sá er kosinin var Jón Auðunin. Pegar svo flokkslíin- unnaT tóku að skýrast, fóru þedr báðir heim í íháldið, Jón Auðunin og Bja'rnd, ökumaður. ,ÞeiT hafa fylgt flokknum giegnum al'liar na!fnabBeytiSngar hans, og mietorð þiei'ría í flokknum ^vaxið með a'uknum kosningasvikum. Um kosningunia á Isafirði 1919 segir sérstök nefnd á alþingi, ov sett var til að rannsaka málið: PINGSKJAL 550 1921. „— Hitas vegar er það upp- lýst við rannsókninia, að Bjarni Bjarmiason ökumaður hefir heitið á menn fé til þess a'ð kjósa Jón A. Jónsison, og gneitt þáð að ein- hverju leyti að kosningunind lok- inni; enn fnemur er það upp- lýst með leiðsvörnum framburði edns vitniisiins, a'ð nefndur Bjarni ha'fi beint bo&ið fé í sama til- gangi. Niefndin telur að hér sé svo nænri böggvið síðari málsigrieib 114. gr. hinna almenniu hegning- arlaga, að ástæða sé til að þetta verði rannsakað til hlítar. — Alþingi, 9. maí 1921. Sigwiðiur St\efáns,son (frá Vigur), Gunncsr, Sigur'ðs.Sion, M: Si Kiýstfánssm, Björn HallsS\ott, Éjarni Ján&sian frá Vogi." Ihaldið tók við stjórn þá skömmu síðar og sendi Steindór nokkunn Gunnlaugsison til Isa- fjarðar tál rannsöknar, og svæfði hanri málið, en Bjarfti og Jón AuðUnn urðu menm að meiri í augum íhaldsins. Næstu kosniniga'svikin voru við a'lþingistosmamgarnar 1923, þiegar Sigurjón Jónsson vair kosinm. Aldnei fékst nein rammsókn ieða leiðnétting á því máli, en áð koisin- ingunmi lokimmá var sá, er atkvæð- unum var stolið M, Haraldur Guðlmundsison, sviftur átvimmu sinmi í Otbúi íslahdsbamka fyrilr pólitískaT Sikoðlamir símar, en í sta'ðinm settur þaT inm Samúel nokkiur Guðmumdssom, er mdkið hafði komið við alþimgiskosn^ng- ánmar fyrJr íihaldið. Hanm var iPegar Magnús Sch. Thorstéins- son lét af útbússtjórasitörfum var Samiúel þessi látinn taka við um tveggja eða þriggja ára bil. Enn var ekki að fullu launuð þjómust- an við ílhaldið. Starfið í útibúinu gekk með fádiæmum þenna^n tíima og var haft að orðtaki um alt Vesturland. Bamkastjórimn og starfsmemniTnir voru stiænstu viðskiítamienn Áfeing- isverzlunarininar og oft auga- fullin í bankamum, enda kærðu þeir til ríktisstjórnarimmar yfir hve lítið væri af vími í útibúimu á ísiafirði og hótuðu að kæra til Spánverja, ef ekki yrði úr bætt. Á s. 1. halusti skilaði svo Samúel af sér bankastjórastöTfuinum, 'em vaT þá orðinn skuldugur útibú- inu um fimmtán pú&undir króna á vífxkmi> sem tr,yggcnir voru medi nöfmm ýmima stærri skuldu- ma]ui\a og viðskiftamlmw, útibús- ins,, og er þó talið, að hanm hafi gneitt drjúga fúlgu í reiðu fé, Sníktu samian hjá viðskiftamömn- uim bankans. Hvemig má pað verðci\, að bankúStjóri safní skwld- íum í. banka, sem hann stjówirtir, •og, fá\l tryggingar hjá skuldu- m\uíum bankans óátalið af banka- s},jómim\ni? Á Vesturlandi leikur fullkomið orð á, að skuldir þess- ar standi í sambamdi við lán, sem vedtt hafa verið úr útbúinu á líkum eða sama tíma. Sem á- byngðaTmenn eru tilnefmdir hinm dæmdi atkvæðaþjófur, Hálfdán í Búð, Bjarmi Bjannason, kunnuT af mútuboðum við kosningar, Ölafur Kánason, sem nýlega hefdr bygt stórt verziunaThújS á erfiðum tím- um með láni úr útibúinu, o. fl., alt stórár skuldunautar bamkams. Eplið skamt frá eikinni. Bjöngvdn hedtir sonur Bjarma ökiumanns^ þoss, sem áður er nefndur. Hann var starfsmaður við atkvæðafölsunarverksniiðju Hálfdánis i 'Bú'ð við alþingiskosn- ingarniar ári'ð 1927. Um störf hamis segir swo í Hæstaréttardómum 3. bindi 1930 bls. 387: „M mætti fyrir réttimum Jak- ob Pioiisteimssom, húsmaður á Isa- firði, og segist hafa gneitt at- kvæði við siðustu alþingiskosm- ingar utam kjörstaðiar staddur í Hniifsdial, og segir tildrög að því þau, ap, harm hafi fengtð tilmœli, um aS gena pað, par frá Björgpin Bjarmsyni, syni S/an?io keyrmct,, ag haf<i hann (Björgvin) jafnframí bo&ið sér peninga fyrir,. og sfé Afvopnunarráðstefnan kemur saman á ný Liklegt er, að Rússar gangi i ÞJóðabandalagið Henderson vongóðilr um samkomalag milli Prakka og Þjóðverfa EINKASKEYTi TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í ffiiorgun. Dagsknárnefnd afvopmumarráð- stefnumnar er nú aftur komin saman í Genéve, og næstu daga mun allshenjarmiefind ráðstefn'unh- ar koma saman. Arthur Henderson forseti ráð- stefmmnaír hélt ræðu í dagskrár- mefndimini í gær. Hanm taldi á- standið mjög alvarlegt, einkum síðam JÞýzkalamd gekk úr Pjóða- handalaginu. Hanm lagðd áherzlu á það, að neynt yrði til þesS míeð öllu mögulegu mótd að f.á Pýzkalamd til að semda fulltrúa á afvopmunarstefnuna aftur 'Og kvá&st enn vena vomgóður um þáð, að hægt væri að leggja frajm tillögur, sem öJl ríki gætu fallist á, efnmig FYakkar og pjá&verjar. BaTthou utanTíkiSmálará&herra Frakka, Sem er fulltrúi þeirra á náðstefnunmi, hélt lika ræðu d dagsknárniefndimmi í gær. Hamm kváðst eimmig vena bjartsymm um árangur ráðstefnummaT, og værj s'tefna Frakklands hin sama og áður. Frönsk póstflugvél fiýgnr srflr Atlantshaf LONDON í gærkveldi. (FO.) í gærdiag fór fyrsta franska póstflugvéldn yfir Atlaintshaf, og var það „LArc-en-ciiel", sem flogið var á frá Senegal á vesturströmd Afníku ttl Port Natal á austur- strönd Suður-Ameriku. Lagt var af stað snemma mOngun'S frá Senie gal', og komið til Port Natf' sniemma í gænkveldi. hann reiðnbúinn dð sverja Pað, og hafi Björgvin boðið sér fyrir 25' krfirtur* og séu pœr eimig sér* gr\eiddar, og hafi verið bor\gaðfir, sér undireins og atkvœðagrieiðsl- 'unpi vaf lokið, í Hnffsdal." Pað var með í kaupunum, að kjósamdiinm skyldi kjósa fram- bjóðamda íhaldsims, sr. Sigurgeir Siigun&sson prófast. Kjósandiwn segir enn fremur, 1 „a'ð Bjðrigvim hafi gneitt sér með tveim tíu knóna seðlum og leinum fiimm krónu seðli". Enm segir bls. 388: , „Ber sagan að öllu leyti með ! sér, að hún er sömn, ekki sízt þegar það er athugað, að þar segir Jakob frá breytni, sem varð- Frh. á 4. síðu. Miklar horfur eru nú taldar á því, að Rússar gangi í l>íó&»- bandalagið, og mrinu Frakkar beita sér fyrir því, að svo verði Litvinoff sat í gær fundánm í dagssknárnjefndinni. Mun hann hafa á takteinum ný]"ar tillögur Um afyopnun, öem hann ber fram þegár Rússar haía giengfð' í l>jóða bandalagið. • Auk þeirra fulltrúa hinna ýmsu þjóða, sem hér hafa verið nefndir sækja ráðstefnuua margir heims- fnægir stjórnmálamenm, svo sem Mac Donald forsætisTáoherra og Sir John Simon utahríkismálaráð- berra Breta, Beniesh utanrikis- mialaTáðherra í Tékköslovakíu og Tit!ulescu utmiilkismálaráðheirra í RúmieniU, auk utanTÍMsmálaráð- hemanna frá Dammörku, Svíþjóð, Spáni, Póllandi, Belgíu og morg- um fledrd rikjum. Fyrir h&nd Bándaríkianmia mœt- ít Norm'an Davis á ráðstefnumirá. " STAMPEN. Hrœðilegt bilslya f Frakklaiidl BERLIN í gærkveldi. (FO.) Ægdilegt bílslys varð í Suður- Fitakklandi í gær. Almenningsbif- nedð nakst á trjáslofn, 'Og stoð jaifnskjótt í björtu báli. Að eins bílstjóninm og tveir farþegar gátu bjaiigað líjfimu, en 13 mainns fór- (ust í eldinum. Paið er álitið, að bílstjórinn hafi sofnað við stýrið, og hefir harim verið teMnn fastur, meðaim rammS6kn málsims sterid'ur yfdr. Verkfðllin i Ba&darikiHniíB LONDON í gærkveldi. (FO.) Umboðsmenn Bamdaríkjastjórn- arinmar, sem hafa undamfairria daga neynt að koma á sættum í verkfallinu ,í Toledo í Ohio, tilkyntu í gærkvöldi, að þeir von- uðust eftir saimkomulagi í dag. Pieim hefir tekist á& fá atvinrru- rekendUT og verkfalísmenm til að senda fulltrúa á fund, sem á áð ]balda í kvöld, en áður hafa þeir lagt fynir báða aðdla málamiðkin- artíllðgur, siem ákveðið befir verið áð'leggja til grundvallar umræð- um. I dag samþyktu allir starrs- menn við raífveitur, og allir raf- vdrkjair borgarinnar, að hefja verk fall næstkomandi fimtudag, nema samkomulag í fyrra verkfallinu raeðist fyriT^þartn tíina.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.